REKLAMA

Przewodniczący KRS o wecie Dudy: To dobra decyzja, bo groziła nam destabilizacja funkcjonowania Sądu Najwyższego

Co się stało?
Data emisji:
2017-07-24 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w oczy ze Polski dzień dobry, że goście co się stało jest pan sędzia Dariusz Zawistowski przewodniczący krajowej rady sądownictwa milionowe państwo, przygotowując się na spotkanie z panem prezydentem zapowiadane wcześniej miał pan apelować o zwołanie ponadpartyjnego okrągłego stołu w sprawie reformy sądownictwa i o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym na 1 z punktów odpad tak przed spotkaniem w upale bardzo zaskoczony panie redaktorze przyznam Rozwiń » szczerze, że byłem zaskoczony, dlatego że były raczej takie głosy większości komentatorów sceny politycznej, że można się spodziewać raczej odesłania usta w o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, a te 2 pozostałe ustawy zostaną podpisane przez pana prezydenta jasno nie ukrywam jeszcze raz powiem, że byłem zaskoczony, ale oczywiście im plus tutaj też nie mam zamiaru udawać, że jak w jakiś inny jakoś inaczej oceniam tę decyzję pana prezydenta uważam, że ona jest bardzo dobra i to nie chodzi tylko o sądownictwo, bo oczywiście jest dobra dla sądów, ale jest przede wszystkim dobra dla obywateli dla naszego państwa, bo groziła nam bardzo niedobra sytuacja związana z destabilizacją funkcjonowania n p . Sądu Najwyższego, a to z punktu widzenia ustroju państwa no byłoby fatalne w łaźni teraz chciałem zapytać, o co tak niektórzy jak pan wielu ma wiele innych osób również pani pierwsza przewodnicząca Sądu Najwyższego pań czworga znów dziękowała prezydentowi za te decyzje no i właśnie mówiąc stało się bardzo dobrze, a inni mówią stało się mąż, owszem, dobrze, ale nie do końca, bo pamiętajmy, że jest jeszcze trzecia ustawa, która tworzy ten pakiet reform jak to nazywali przedstawiciele prawa i sprawiedliwości sądownictwa mówię tutaj o tej ustawie dotyczącej sądów powszechnych, a ta ustawa będzie podpisana i 2 i w związku z tym pojawia się trzecia grupa, która mówi właśnie bez tej trzeciej ustawy to dalej jest źle, dlaczego pana zdaniem jest ciągle niepokój, że ta ustawa podpisana przez pana prezydenta ustroju sądów powszechnych nadal jest groźna dla sądów, a 3 panie redaktorze nie wiem w tej chwili rzeczywiście jest podpisana, bo on wypadło tak, bo uzależnienie od strony rzecznika pana prezydenta, więc ja uważam, że jest jeszcze szansa, że pan prezydent może też zmienić zdanie, chociaż deklarował, że tę ustawę podpisze w rozmowie, którą miałem przyjemność odbyć z panem prezydentem, bo wtedy pan prezydent powiedział, że po szerokich konsultacjach z różnymi osobami dostrzega tutaj jednak też dobre rozwiązania w tej ustawie i w związku z tym nie zdecyduje się prawdopodobnie na to weto natomiast rzeczywiście trzeba podkreślić, że krajowa rada sądownictwa i Sąd Najwyższy w swoich opiniach zdecydowanie negatywnie odnosiły się do tej ustawy podnosiliśmy, że ona nie jest niekonstytucyjna z punktu widzenia zasady trójpodziału władzy, bo zdecydowanie zbyt wiele uprawnień przyznaje ministrowi sprawiedliwości, który w naszych warunkach jest jednocześnie prokuratorem generalnym i tutaj podkreślamy już od dawna, że cała koncepcja nawet po powierzenia ministrowi sprawiedliwości nadzoru nad sądami powszechnymi jest gruntu błędna no bo nie można właściwie łączyć funkcji ministra Sprawiedliwości-Prokuratora generalnego, który może być stroną przed sądem z powierzeniem tej osoby jednocześnie nadzoru nad sądami jak tutaj te rozwiązania, które przyjęto w tej ustawie jeszcze jakby dają ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu więcej uprawnień największe zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim możliwości odwołania prezesów sądów i wiceprezesów sądów praktycznie wszystkich bez wskazania powodów, więc z tego punktu widzenia no to rozwiązanie jest dla niezależności sądownictwa ani dobre imię to widzimy i ile to źle to oceniam, ale trzeba się dzisiaj podczas tego spotkania z panem prezydentem, kiedy sugerował, że prawdopodobnie tę ustawę podpisze czy od razu była możliwość, abyście państwo no nie wiem też zaapelowali, żeby może jednak tego nie robił, że skoro będzie jakaś szansa, aby na nowo trochę się do tej reformy sądownictwa na torze i ta sprawa mogłaby być trochę inaczej rozwiązać myśmy to przedstawili panu prezydentowi w ten sposób, że jeżeli pan prezydent deklaruje chęć rozpoczęcia debaty na temat reformy wymiaru sprawiedliwości takiej reformy rzeczywistej, którym mówimy, czyli chodziłoby o wprowadzenie takich zmian, które rzeczywiście poprawią coś w funkcjonowaniu sądów, a nie będą ograniczały się tylko do zmian kadrowych to, że wtedy być może o to apelowaliśmy, żeby pan prezydent się zastanowił też nad jakimiś nowymi rozwiązaniami w ustawie o ustroju sądów powszechnych, żeby tego nie tracić z pola widzenia i tutaj zadeklarowaliśmy, że jeżeli pan prezydent będzie sobie życzył współpracy ze strony n p . krajowej rady sądownictwa czy stowarzyszeń sędziowskich to oczywiście jesteśmy gotowi do takiej współpracy ja przed spotkaniem z panem prezydentem odbyłem rozmowę z przewodniczącym Iustitii to jest największe Stowarzyszenie sędziowskiej tutaj otrzymałem takie zapewnienie, że w przypadku zawetowania przez pana prezydenta tych rozwiązań, które były proponowane na jest wyraźna Wola ze strony sędziów uczestniczenia ewentualnie w pracach nad tą reformą to się pojawiła nawet taka koncepcja zorganizowania czegoś mokro rano w rodzaju okrągłego stołu z udziałem prawników, ale mi się wydaje, że tutaj trzeba podkreśla, że to, by było bardzo istotne, że w tego rodzaju inicjatywie powinni brać udział obywatele, którzy przez UE to co robili w ostatnich dniach wyraźnie pokazali, że są zainteresowani tymi kwestiami związanymi z ustrojem sądów z tym, jaki ma być model funkcjonowania sądownictwa i pan prezydent wyraźnie zadeklarował w tej rozmowie, że niezależnie od tego w jakim zespole osobowym te rozwiązania zostaną przedstawione to na pewno nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby nie CE projektowane zmiany nie były konsultowane z obywatelami ze środowiskiem sędziowskim coby było zasadniczą zmianą in plus w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia dotychczas, bo te projekty, które o, których mówimy de facto nie były w ten sposób konsultowanej to była 1 z zasadniczych wad tego procesu legislacyjnego, który zresztą jak wiemy przebiegła fatalny spod właśnie ta idea powołania tego zespołu jak rozumiem przy prezydencie wsi pod patronatem pana prezydenta czy jakiś kształt tego zespołu się również w czasie tych rozmów pojawiał poza tym ogólnym stwierdzeniem, że właśnie też jakoś obywateli trzeba by włączyć do lutego, ale środowisko prawnicze w Senacie tak pan prezydent nie nie podał żadnych konkretów, bo powiedział, że się dopiero nad tym zastanawiano zresztą trudno było oczekiwać, żeby miały się jakoś chyba pełną koncepcję skoro ta decyzja co do weta chyba zrodziła się dzisiaj 3 czy może morze wczoraj, więc tutaj padła ze strony pana prezydenta taka takie zapewnienie rząd tak naprawdę będzie się zastanawiał dopiero na tym nie wyklucza, że poprosi, żeby w skład tego zespołu wszedł n p . takich przedstawiciel krajowej rady sądownictwa jest ten jakieś konkrety musimy rozumiem trochę jeszcze poczekać, chociaż pan prezydent mówił, że chciałby, żeby te projekty się pojawiły wciągu 2 miesięcy, czyli mamy też pewien konkret, więc z tego zapewnienia wynika, że nie będzie chyba odkładał w czasie też tej decyzji, kto miałby nad tymi projektami pracować w no właśnie teraz, jakie są reakcje ze strony państwa środowiska nowo mówił pan, że przed spotkaniem chociażby przedstawiciele stowarzyszenia Iustitia wyrażali gotowość, jakiej współpracy dzisiaj przed tym szybkiej wymianie informacji czy do krajowej rady sądownictwa już też nie wiem na zgłaszają jakieś instytucje stowarzyszenia konkretni ludzie mi chcielibyście również nie wiem w jaki sposób współpracować z politykami, bo i partie polityczne się mocno uaktywniły i nowoczesnej Kukiz mówią my też mamy swoje pomysły ustaw jak jak pasy to on dalszą pracę wyobraź Macieja uważam, że im szersza będzie grono tych osób, które będą chciały się zaangażować tę pracę tym lepiej z tym, że nas technicznego punktu widzenia to nie bardzo nas sobie można wyobrazić, że to będzie grupa n p. stuosobowa, bo to to ciało musi funkcjonować też ma sprawnie wydaje mi się, że pan prezydent miałby możliwość skorzystania z takiego zespołu, który miałby powstać po kongresie prawników polskich, czyli takiej społecznej komisji Kodyfikacyjnej i wiem, że tutaj prace związane z powołaniem składu tej komisji są praktycznie zakończone, czyli wydaje mi się, że to, by było takie ciało już pewien sposób sformalizowane, które mogłoby na pewno się wypowiadać my mamy też właśnie stowarzyszenia sędziowskie, które są też dobrze zorganizowane no i mamy też szereg organizacji obywatelskich n p. fundacje Helsińską fundację Batorego to na pewno są takie organizacje, które mają dobrze wykwalifikowanych prawników i warto by było nas opinie tych osób korzystać także mnóstwo przecież opinii międzynarodowych, a więc, bo tutaj tego aspektu Międzynarodowego tych zmian ustrojowych przecież też nie można pominąć Bonner wzbudziły zaniepokojenie niż w Europie i nawet mieliśmy przecież taką, jakiej się wydaje dość ostrą reakcję departamentu stanu, więc tutaj na pewno można, by było wykorzystać również opinie tych prawników zagranicznych, bo te rozwiązania ustrojowe, które będą proponowano nam muszą być przede wszystkim zgodne z konstytucją, ale muszą być też zgodne z zasadami państwa prawa, które na jak wiemy jest podstawą n p. Unii Europejskiej, bo się zaliczam państwo prawa do podstawowych wartości Unii Europejskiej tutaj mamy już ugruntowane stanowisko co do tego, jakie są warunki dla funkcjonowania państwa prawa jest tutaj te kwestie również warto uwzględnić VAT w tej rozmowie z panem prezydentem pojawił się taki w taki wątek który najpierw był reakcją na wystąpienie pana prezydenta przed sprzed kilku dni, kiedy powiedział, że nie podpisze usta w, w której zwykła większość będzie wybierała sędziów do krajowej rady sądownictwa i wtedy proponował te 3 5 i była od razu taka reakcja, że to, owszem, trochę zmienia jeśli chodzi o samą ideę powoływania tejże rady nie przez tylko zwykłą większość rządzącą, ale co dalej jest sprzeczne z konstytucją, która nie bierze w ogóle pod uwagę faktu, że bez sędziów powoływała polityczna większość dzisiaj pan prezydent przy przypomniał do ich właściwego powtórzył, że dalej mówi nie zgadzam się jako prezydent, żeby sędziowie byli wybierani z 2 i zwykłą większością przez Sejm 3 3 30 ten wątek do pewnej polemiki konstytucyjnej spaniem z panem prezydentem się pojawił nasze panie redaktorze tutaj daj się, że są 2 zasadnicze kwestie ta inicjatywa pana prezydenta, że to miałby być kwalifikowana większość przy wyborze sędziów do rady ona doraźnie miała bardzo moim zdaniem ważny skutek, bo chodziło o odpolitycznienie w pewien sposób tego procesu powołania sędziów do rady i to tak z punktu widzenia doraźnego to jak to oceniam dobrze natomiast, jeżeli przejdziemy na gruncie konstytucji no tutaj nam się pojawia zasadniczy problem czy w ogóle można wprowadzić takie rozwiązanie, że sędziów do rady będą wybierali politycy czy z punktu widzenia konstytucji to jest dopuszczalne tutaj przypomnę, że zastrzeżenia konstytucyjne dotyczyły jeszcze 2 zasadniczych kwestii, a więc skrócenia kadencji członków rady co w chwili obecnej właściwie już traci chyba tak realnie na znaczeniu, bo biorąc pod uwagę ten proces legislacyjny prawdopodobnie niezależnie od tego jaki tam model zostanie przyjęty większość sędziów dotrwa do końca swojej kadencji w radzie, bo w praktyce większość sędziów była wybierana w lutym marcu, czyli zostały tak naprawdę kilka Kd, lecz kilka miesięcy zaledwie do końca tej kadencji kolejny problem co było podział rady sądownictwa na te 2 zgromadzenia jest tym nasze stanowisko jest dość jednoznacznie, że to jest też rozwiązanie niekonstytucyjne pan prezydent nie precyzował jak w jego wyobrażeniu ma wyglądać ten model nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych zadeklarował wyraźnie, że nie może być wprowadzonego takiego rozwiązania, które będzie prowadziło do upolitycznienia wyboru sędziów, a jak pan prezydent sobie wyobraża konkretnie to nową ustawę o krajowej radzie sądownictwa no to dopiero dopiero zobaczymy pan prezydent wyraźnie zadeklarował, że trzeba tu wprowadzić zmiany jakąś znaczącą, ale na czym ta zmiana miałaby polegać to po prostu tego jeszcze nie wiemy, więc trudno się do tych kwestii ogni w, a czy jakikolwiek termin poza tym, że pan mówił, iż z wolą prezydenta jest, aby w ciągu 2 miesięcy może powstały nowe projekty ustaw czy wreszcie się jakoś umówili na jakiś termin czy po prostu nie jest jeszcze gotowi na inne panie nadal jesteśmy gotowi w każdej chwili jak powiedziałem, że jesteśmy gotowi pracować dzień w nocy, bo to nie jest dla nas jakaś nadzwyczajna sytuacja, jeżeli będzie taka potrzeba natomiast mąż miejmy nadzieję, że w nocy nie trzeba będzie zrobić, ale w tym sensie, że chodzi o sporządzanie opinii, bo tutaj pan prezydent powiem, o co konkretnie, o co chodzi pan prezydent powiedział, że będą te sprawy konsultowany, że z uwagi na planowany czas nie będzie można od spodu odkładać sporządzenia tych opinii krajowa rada sądownictwa jest ciałem kolegialnym miast musimy się tak z organizować, żeby można było tam opinie rzeczywiście sporządzić takim terminie, które pan prezydent zakreślił jak będzie potrzeba to będziemy właśnie pracowali przez kilka dni n p . bez bez przerwy, bo chcielibyśmy się z tych swoich obowiązków wywiązać na to wiele jeszcze przed dniem przed nami bardzo dziękuję pan sędzia Dariusz Zawistowski przewodniczący krajowej rady sądownictwa był gościem co się stało dziękuję celach, że ja też dziękuję program wydawał Paweł Kierzniewski realizował Krzysztof Woźniak za chwilę informacje, a po nich magazyn reporterów zaprasza Filip Kekusz Łukasz Sosin z traumy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA