REKLAMA

Co oznacza brak 3 weta?

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2017-07-25 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w pierwsze śniadanie w dołku mu godzina szósta 2 5 i 5 sekund na zegarach pierwsze śniadanie w toku Piotr Maślak przed mikrofonem państwo z drugiej strony czy wszystko idzie jak należy jeszcze możemy się spotykać mam nadzieję, że będziemy mogli inny czas pochylić się nad tym co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło wczoraj o godzinie dziesiątej państwa i moim gościem jest Maria i Hart była prawniczka inicjatorka grupy wolne sądy dzień dobry dzień na propan dzień Rozwiń » dobry państwu ani mecenas w inny pan prezydent Andrzej Duda zawetował zapowiedział weto skierowanie ponownej do parlamentu 2 ustawy o Sądzie Najwyższym i o krajowej radzie sądownictwa, a więc na razie zostawmy przynajmniej te 2 akty prawne, dopóki nie dowiemy się cóż takiego zapadły, jakie decyzje zapadły na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie prawa i sprawiedliwości z zapowiedzi są zwołania jakiegoś specjalnego wakacyjnego posiedzenia Sejmu, więc należy przypuszczać, że sprawa nie jest zamknięta także po wypowiedziach pani premier Beaty Szydło, ale to na chwilę zostawmy skupmy się na tej trzeciej ustawie, o której pan prezydent nie zawetowała jego minister zapowiedział, że jak rozumiem podpisze, czyli o ustroju sądów powszechnych tak jest on taką taka zapowiedź i jedno muszą przyjmować tak się stanie i teraz, o co chodzi pan prezydent zrobił 2 kroki do przodu bardzo rozważnie natomiast ustawa o ustroju sądów powszechnych to od powszechnych ten trzeci krok i trasy musimy zrozumieć ziem ta ustawa to taka swoista konstytucja dla sądu dla sądów rejonowych sądów okręgowych sądów opłatę sądów apelacyjnych, czyli tych sądów, które są najbliżej obywatela to jest ustawa, która mówi o tym jak sądy są zorganizowane jak są finansowane są kontrolowane jak są kierowane jest niezwykle ważny akt prawny, który tak jak ustawa o Sądzie Najwyższym i ustawa o Teresie od losu ustawy ustrojowe natomiast to jest ustawa o wymiarze sprawiedliwości o tym, ludzkim wymiarze sprawiedliwości dla najbardziej podstawowym poziomie kilimy przeciętny statystyczny Maślak idzie do sądu i tak jest i ta ustawa decyduje, kto będzie sprawy maślaka w między zbawieniem dla nich namioty Mono mówi i teraz tak nadzór nad Administracyjny nad sądami sprawuje minister sprawiedliwości tak jest zawsze było zawsze tak było no to o co chodzi mu teczkę tak w tych teczkach kontroli ministra nad wymiarem sprawiedliwości ona jest potrzebna przy zachowaniu cały niezależności wymiaru sprawiedliwości, które jest zasadą konstytucyjną i będziemy to podkreślać na każdym kroku jak wyglądał ten dotychczasowy nadzór najpierw wyjaśnijmy naszym zaś remont i ich jeszcze, że wciąż mogli w ogród krok cofnąć do tyłu ta niezależność opisana w konstytucji prawda, która wynika po pierwsze za art. 10 konstytucji, który mówił o trójpodziale władzy to ja pozwolę sobie za zacytować, jeżeli już pani wywołała ten art. 60 konstytucji ustrój pkt 1 ustrój Rzeczypospolitej polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej władzy wykonawczej władzy sądowniczej, ale art. 10 pkt 2 władzę ustawodawczą sprawują Sejm Senat wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i rada ministrów o władzę sądowniczą sądy i trybunały, a teraz 1 7 3 konstytucji sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz no właśnie demokracja ma 3 nogi tak dziwnie no ale stada jest stabilnie Bart de zajmuje się zespół do walki, która maszyna z założenia ma być stabilny i teraz ten to nogi muszą być szyby, żeby to krzesło stało, jeżeli bym zacznie się chwiać tą 1 nogę nogą, którą jest niezależne od nas, ale w Indonezji to dobrze służy po prostu przywróci no dobrze, ale tu piękna figura Fitcha retoryczne ja bym chciał, żeby pani pani mecenas wyjaśniła w jaki sposób, bo do tej pory minister sprawiedliwości miał nadzór Administracyjny nad sądami jak to wyglądało do tej pory, a jak będzie wyglądało po zmianach w no właśnie z in i teraz takie jak powiedział, gdy nadzór jest konieczne też nadzór Administracyjny nad testową to furtka, która umożliwia wpływ i trasy to co się stało przy pomocy tej ustawy, która ma być podpisana we wtorek to furtka, która dała uchylone zostało od fortuny się stało już bramą i teraz bardzo szczegółowe przepisy, o których oczywiście możemy porozmawiać dlatego, że to są szczegóły przytoczyła przepisy dotyczące powoływania prezesów inne dotyczące sędziów wizytatorów niezwykle ważne sędziowie wizytatorzy, którzy oceniają pracę sędziów tak, czyli już mają wpły w na to jak sędziowie pracują to jest to sąd jest ustawa o o tym jak są przydzielane sprawy NN to jest o ustawę o tym kto jest, kto będzie dyrektorem sądów jak to będzie zarządzał z tak to będzie, że znalazł dla niego będzie decydował i teraz i teraz, zwiększając kompetencje ministra w tym zakresie minister niejako uzyskuje bardzo poważne, bo bardzo ważną, bo on broni i możliwość wpływania na to jak funkcjonują sądy, czyli po prostu ta noga zaczyna się chwiać no ale miał ją zawsze, czyli mamo ja przepraszam trochę wchodzę w taką rolę, ale próbuje znaleźć tutaj tę argumentację w barze, że jeżeli zawsze minister miał nadzór nad administrowaniem sądami to, jeżeli nadal będzie miał ten nadzór to gdzie jest granica nie no właśnie na dno namioty nadzór natomiast te przepisy były tak skonstruowany, że zawsze był jakiś wentyl bezpieczeństwa prawda, czyli że nie wiemy no no n p . n p. minister formalnie powoływał prezesów sądów natomiast innym to opinia samorządu sędziowskiego, która była na takim wyrazem szacunku dla dla dla sędziów z własnego grona którzy, którzy typowali tego tego prezesa i innych, który był reprezentantem środowiska w dzisiaj stanie się dominantą władzy prawda jest to są one jak zwykle diabeł tkwi szczegółach i takie drobne zmiany szczurów w przepisach właśnie tu tę furtkę otwierają coraz szerzej to, bo to trochę jest tak różni prawnicy twierdzą, że nie wszystko trzeba zapisywać wprost z Wilna można mimo, że jeżeli w prawie nie ma zapisu, że nie wolno dziecka uderzać pięścią w twarz to znaczy, że nie ma potrzeby takiego zapisu, bo generalnie wiadomo, że niewolno stosować przemocy wobec dochodzi, ale możemy jesteśmy na tyle dojrzałym społeczeństwem demokratycznym, że trzeba literalnie zapisywać nie zmieni, bo zarasta trawą może być na tyle ogólne, żeby można mogło zostać dostosowane do jak największej ilości najszerszej ilości przypadków, jeżeli zacznie grać nie ma tu opisywać każdy przypadek to nie przewidziano kolejnego nagle się okaże, że mimo odwołania się do do przykładu który, który pan powołał tych nie można uderzyć dziecko w twarz, ale w rękę już można do tego nie do mnie nie zapisano właśnie przyszło nam to do głowy dlatego prawo musi być mądry musi być tak napisane, żeby można było je stosować jak największej ilości przypadków po prostu musi być ogólne no właśnie, ale w wielkie stosu przyp to są to te przepisy, o których mówimy to są przepisy szczegółowo one bardzo szczegółowo mówią o tym w jaki sposób w jaki są kompetencje ministra, jakie będą kompetencje ministra jak wejdzie w życie nowa ustawa i ich jak on się zwiększą ich w istocie, jaki będą miały wpły w na noże Kani, ale tu zwolennicy tych zmian w tym pan prezydent Andrzej Duda jego środowisko tłumaczą, że przecież minister sprawiedliwości nie będzie wpływał na wyroki on tylko będzie wpływał na to czy delegować sędziego sądu n p. Okręgowego do rejonu, bo będzie mógł to zrobić gdzieś jakiegoś innego wydziału albo dżina drugi koniec Polski no ale to na tym polega istota niezawisłości sędziego właśnie też na tym, że on nie może być wkład własny koszt w łatwy sposób przynoszą one inny także w istocie in prezydent elekt w istocie minister sprawiedliwości będzie miał wpły w na sposób orzekania chociażby tak oto zdanie, gdy mi moja szefowa Radia TOK FM powiedziała Maślak albo jutro o wieś na antenie coś konkretnego albo deleguje się do naszego specjalnego biura w ułan Bator w kajakowym powie Maślak będzie się od jutra miało drugiej w nocy programami o szóstej rano do to też wpłynie na jakość pana pracy w rowach miasto JATO rozumiem akurat, ale chciałem, żebyśmy to wyjaśnili co dalej będziecie robili z grupą wolne stąd właśnie nasza inicjatywa jest ze mną spontaniczna zupełnie apolityczna my jesteśmy prawnikami nasze życie większości zawodowe upływała na salach sądowych my przegląda zestawienie tych z możliwości ostatnio nie tylko, ale taka jest PKS jest nasza rola, bo było, bo my myślimy o tym, jaką ono w kategoriach dom, gdy taki trochę potrzeby serca trochę też MOPS Warszawskiego obowiązku i to jest też Rybno apel dojdą do prawników i również do sędziów, bo ich głos jest niezwykle konieczne dzisiaj w tej debacie musimy go usłyszeć od, żebyśmy rozmawiali o wymiarze sprawiedliwości o to, żebyśmy przestali swoich swoistymi ambasadorami wymiaru sprawiedliwości to my musimy mówić i pokazywać na czym ten wymiar sprawiedliwości polega, jakie zagrożenia wiążą się z tym ograniczaniem jego niezależności co czuję poradnik, kiedy słyszy z dziesiątek tysięcy gardeł wykrzykiwane ludzi spacerowiczów przypadkowych przechodniów wykrzykiwane hasło wolne są trawniki i średnich i prawnik krzyczeli najgłośniej ze wszystkich i to jest to co to jest to, o czym my krzyczymy i dlaczego dlaczego tę inicjatywę powołaliśmy my chcemy też inne pokazywać, jakimi zagrożeniami dla obywateli dla nas wszystkich wiążą się do zmiany, bo wymiar sprawiedliwości to dla obywatela czy nie Sąd Najwyższy to jest jego Sąd Rejonowy jego Sąd Rejonowy, który stoi w centrum miasta, który każdy wie, gdzie nie, w których budynkiem jest pałac sprawiedliwości powinien tym Pałacu sprawiedliwości być i wśród w końcu wcześniej czy później każdy z nich to co w jakąś swoją sprawę będzie miał rozpoznawalną, bo do boju nie życzę nikomu sprawy karnej, ale w końcu sprawę spadkową może to mieć i teraz w interesie wszystkich naszych obywateli, którzy wokół tego sądu mieszkają jest to, żeby to był prawdziwy pałac sprawiedliwości, żeby tam się odbywa sprawiedliwość, ale po to, żeby tak było to to ten ten pałac musi być niezależny ale gdyby ten pałac trochę trzeszczy pękają tynk odpada to wypada też przeprowadzić remont tutaj remont, ale nie ma nic nie Bush go od razu spróbujmy go pomalować odmalować tego wprowadzić droga prowadzi zmiany one są konieczne reformy wymiaru sprawiedliwości z konieczności ich też no my, przyglądając się temu wymiarowi sprawiedliwości od lat z różnych perspektyw wiemy o tym, bardzo dobrze i też radni myślę, że naszym obowiązkiem dziś jest włączenie się tą debatę na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, który zresztą pan pan prezydent wczoraj zalane powiedział trochę niepokojące zapowiedziała już wyznaczył ją dwumiesięczny czasem tę debatę to strach niepokój no ale w 2 miesiące w skali tego co nie byliśmy świadkami ostatnie 5 2 godziny ustawa o Sądzie Najwyższym była procedowana w sumie tak jest, ale to nie może być naszym nerwom i 2 miesiące to jest służba w MSW wymiar sprawiedliwości wymaga znacznie znacznie poważniejszej debaty w dłuższej i bardzo uważnej biorąc pod uwagę dziwne zabiegi z numeracją choćby punktu z paragrafów ustawy nadkom procedowany w sejmie Senat, ale też zostawmy na Maria Hart była prawniczka inicjatorka grupy wolnym od sądu była państwem gości do środy tak protesty więzienia mam nadzieję, że protesty w drużynie ograniczajmy inżynierów Mytych one będą trwały w Norymberdze bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu państwu dziękuję za uwagę zachwyt pierwszy program gospodarczy, a potem poranek Radia TOK FM, na które zaprasza dzisiaj uwaga to jest taka zmyła Jacek Żakowski będzie dziś gospodarzem, ale nie mamy piątku Szanowni państwo mamy dzisiaj wtorek na poziomie 20 proc Jan Kubik z University College London 8 4 0 Waldemar Żurek rzecznik krajowej rady sądownictwa to domyślam się państwo tematom usłyszymy jutro w kilka minut po w tej miłego dnia pierwsze śniadanie w druku i całej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm PL i Kosznik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA