REKLAMA

Reprywatyzacja - źródła problemu. Agata Diduszko-Zyglewska rozmawia z Beatą Siemieniako i dr. Tomaszem Luterkiem

Studio Plac
Data emisji:
2017-07-25 09:50
Audycja:
Czas trwania:
31:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam państwa czy nadajemy dzisiaj prosto ze studia plac ja się nazwa ma Agata Diduszko-Zyglewska, a moimi gośćmi dzisiaj są Beata Siemieniako prawniczkę aktywistka, która od 20 1 4 roku współpracuje z komitetem obrony praw lokatorów, udzielając bezpłatnie porad w porad prawnych potrzebującym, a drugim gościem jest Tomasz Luterek prawnik politolog rzeczoznawca biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości znacjonalizowanych i przede wszystkim dla tej rozmowy autor książki Rozwiń » reprywatyzacja źródła problemów, których to była pionierska publikacjach na ten temat to ile pamiętam zawsze podaje pierwszą książkę temat, czyli pana doktora SLA mu i była też publikacje na trasach, by na tym, że się w maju była taka bardziej politologiczne, analizując Ania w stronę stricte prawnej tylko te siły szerzej no właśnie, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy reprywatyzację rzeczywiście jest tematem debaty publicznej działa komisja weryfikacyjna dużo się dzieje, ale jednocześnie ciągle to nie daje nadzieję wszystkim ciągle wydaje się, że lokatorzy, bo wydaje mi się, że warto porozmawiać o tym problemie od tej strony są gdzieś na końcu tych wszystkich rozmów chciałbym zacząć od nawiązania do książki my Tomasza lusterka, ponieważ ty stawiasz na taką ciekawą tezę właściwie znaczy, bo ta twoja książka omawia ten temat bardzo szeroko nie dotyczy tylko reprywatyzacji warszawskiej nie dotyczy w ogóle tylko miast dotyczy też reformy rolnej dotyczy okresu dotyczy ziem odzyskanych jest to bardzo szerokie ujęcie tematu i m. in. bardzo ciekawe jest to, że ty mówisz o tej różnicy między tą reformą rolną, a dekretem Bieruta krótko mówiąc po osiemdziesiątym dziewiątym stało się także dekret Bieruta spowodował, że ruszyła reprywatyzacja w miastach natomiast reforma rolna UE nie, bo nie ma tutaj takiego skutku to znaczy nie ma takiej skali reprywatyzacji i mówisz o tym, że wynika to z tego, że po prostu bardzo dużo la na ludzi na wsi z beneficjentami tej reformy rolnej i wymagałoby to rzeczywiście takiego nie ma poparcia społecznego dla tego rodzaju działanie i zastanawia mnie to dlaczego w mieście, jakby to poszło inaczej, bo przecież też jest także mnóstwo mieszkańców mieszkań komunalnych jest z beneficjentami dekretu Bieruta tego, że miasto stało się znacjonalizowane i dlaczego tutaj nie ma takiego sprzeciwu społecznego, który by zastopował jednak ten proces stąd ta różnica prawdopodobnie 3 to testy oczywiście trenera wszak system jest pewne pewne wspólne spojrzenie takim rozpoznaniu sytuacji bożyszcze wydaje, że to interesujące ja myślę, że także to Niemcy znał historię przysłania chłopi uzyskali ziemię 4 sympatyczne no bo kryzys w proporcjach 4 0 tych jest ten czas, który upłynął już jest bardzo duży oni w pewnym momencie nabyli własność tak czy to poczucie że, że mam księgę wieczystą, które są ujawnione właściciel, jakkolwiek ta ojcowizna rozumiem ledwo co ojcowizna pochodzi może nawet trochę z nieprawego łoża, ale jednak jest to ujawnionych dokumentach natomiast mieszkańcy lokatorzy byli mieszkają w opłatach lokatorskich czy komunalnych tak czyni niemającego prawa własności ja myślę, że tutaj dochodzimy właśnie do kwestii natury ludzkiej Bobrowo Wyrwas dotyczy kwestii era w stosunku do prawa własności młyna na przestrzeni wieków on różnie ewoluował i gdyby sama sam problem reprywatyzacji praprzyczyną czy nacjonalizacji jest kwestia stosunku do praw własności nie męczy ma on należy do niewielu zdrowie ludzi wiedział, że do tego tytuł prawny tak i t d. tak dalej nic nie dochodziło do seta prawdopodobnie te 100 tys ton, czyli poczucie tego, że coś się należy, że mam do tego prawo i to prawo własności no właśnie atesty lub tym bardziej wybrzmiewa chyba jakaś niesprawiedliwość, bo jednak jest także w miastach bardzo często ci ludzie musieli włożyć taki większy trud w to to znaczy musi po prostu odbudowywać te budynki po prostu ułożyli na niej tak dużo i tylko właśnie tutaj wciąż dochodzi do kolejnej kwestii i uporządkowania pewnych procesów pewnych działań, jeżeli to wszystko było uporządkowane to znaczy, że Jerzy lokatorów lokator złożył na to mówi to odlicza ogłasza byłoby to zaliczane na poczet wykupu i t d . tak dalej byłyby spójne przepisy, które by to od początku jasno przewidywało zmniejszenie tego problemu, a przez to, że właśnie mamy taki taki jakiś niespójny bardzo gąszcz przepisów, a to nastąpi to tak jakby jeszcze się z tego taki mamy efekt tej dwójki dzieci to jest w tej chwili co więcej to rodzi ku lokatorów poczuć się właśnie taki brak siły słabości chłopi czują się silniejsi mają własności jezdnych defetyzm fenomen, że komuniści sobie strzelista niewiarygodnie był uczniem i warstwę chłopską silną własnością CDI podmiotowość w efekcie na baczność jest bardzo duży skrót myślowy, ale przed rewolucją Solidarności to były dzieci chłopców mógł robotnicy tak, ale za podmiotowość zyskać dzięki własności więcej, by rzeczywiście upowszechnienie własności dość istotną rzeczą dla nadania podmiotowości, gdyby lokatorzy czuli tę podmiotowość tym było inaczej, że zobaczy się szat układają stosunki nieraz w zespół latach mieszkaniowych poprzez podział na tych Komunalnej i na tych, którzy wykupili ci, którzy wykupili trasie silniejsze mają mocniejsze prawo do tego, żeby decydować o tym, że kolor elewacji Miedź pistacjowe 3 3 sygnały czy jakikolwiek inny to te testy są także reprywatyzacja cen ten problem, którym mówimy też problem właśnie własności fani, żebyśmy o tym, też rozmawiali Izby czy te stosunki własnościowe w Polsce uregulować, żeby je uporządkować, bo są nieuporządkowane i grzebać się dzieje w tej chwili jesteśmy w okolicach centrum Warszawy trakt to miejsca nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli dlaczego, bo są nieuregulowane kwestie własnościowe to inwestorzy mają obawy do tego, żeby tutaj prowadzić inwestycję szeroką skalę, że reprywatyzacja nadzieję, że ta cała dyskusja, która się wokół tego to 3 będzie przyczynkiem tak różnych spojrzeń sylwestrowe też jak chcemy ułożyć stosunki własnościowe porządek w państwie MP 3 i czy prawo własności jest święte, jakby ich dokładnie wzdłuż liter cięcie jednak, że nie możemy o tym, dyskutować z rejonu swych granicach rzecz co to jest ważniejszy sama semantyka tak reprywatyzację siedzi z nami zostają czyta to prywata czy PESEL prywata gdzieś się, że idzie w kierunku prywaty czy prawa majątkowe mają być ważniejsze niż n p . coś takiego jak restytucja pewnego widoku pewnych dóbr związanych z tym, że stoi kamienica kres piękna z nich korzysta ogół tak przychodzą codziennie korzystam z kamienicy czy to nie jest ważniejsze w latach czterdziestych pięćdziesiątych odpowiedzieć sobie jako społeczeństwo niczym bardziej zniewolone w ten sposób, że to jest ważniejsze obdarowujemy starówkę, bo chcemy ten widok nie chcemy płacić to samo ten ten widok na taki sąsiad w przypadku okolic placu Defilad czy ważniejsze pytanie czy od czegoś pojedynczo działkę, która rozbija absolutnie nowy stworzony układ urbanistyczny całą koncepcję planistyczną czy właśnie stworzyć coś co będzie pięknej z czego będziemy wszyscy korzystali choćby to, że będzie mu się przez przechadzać po psy z zrekonstruowane przetworzonej i 3 przywrócone do życia ulicy wielkiej ulicy Zielnej, tak więc stosunkowo tanie znicze odmówiliśmy mu absolutnie takie aprioryczne stwierdzenie, że własność jest nienaruszalna i t d. tak dalej czy mamy w tej chwili prace się, że możliwość wywłaszczenia pod cele inwestycji publicznych na darze Szczecina jest zupełnie racjonalny, gdyby nie to, aby nie powstały, żeby autostrady brudne, żeby szlaki komunikacyjne niczym nie powstało serce zbudowane z pieniędzy publicznych, tak więc jakby przed bardzo bardzo w razie powierzenia pracy jest rozmowa o własności naszym stosunku do własności tak, szczególnie że jest także oczywiście to też w dalszym ciągu brak powoduje taką destrukcji miasta w Warszawie to widzimy przez takie charakterystyczne placki także mamy park, a w nim zagrodzony plac, gdzie są na świat teraz wycięte drzewa tak albo mamy podwórko, który jest przez mieszkańców wspólnoty wyremontowane, a na nim mistyki niewyremontowane placyk betonowy rynek nie jest ogrodzony, ale wiadomo, że to własność prywatna taki to są takie dziwne placki w mieście, które Noel nie wiadomo właściwie co z nimi zrobić, ale chyba tak nie powinno być rzeczywiście to powinno być regulowane, ale chciałbym wrócić do tych lokatorów, bo wydają się z takim jeszcze kolejnym ważnym aspektem tego, dlaczego tak różnie potoczyły się te 2 drogi jest to, że chłopi ludzie ze wsi mieli dużo silniejszą reprezentację polityczną przez ten cały czas peerelowski PSL bardzo silne dbający o sprawy ludzi na wsi natomiast lokatorzy, czyli właśnie ci mieszkańcy miasta oni do tej pory chyba nie dopracowali się reprezentacji politycznej Niemiec to widzisz reklamy źle ja myślę, że można tu powiedzieć o 2 czynnikach, które wpływają na to jak się potoczyło reprywatyzacja połowa 80 dziewiątym no i oprócz tego, o czym mówił Tomasz 3 oprócz oprócz chłopów, którzy w, których dzieci brały udział w Solidarności po cenne potem on doprowadził do zmiany stosunków czy wcześniej już doszło do jakich zmian stosunków własnościowych na to trzeba wziąć pod uwagę to, że po osiemdziesiątym dziewiątym w ogóle był taki klimat, żeby prywatyzować czy oddać trochę w prywatne ręce to co się da to nie dotyczyło tak bardzo może nieruchomości ziemskich na zdjęciu przedsiębiorstwo wiemy doskonale wiem też doskonale z sondaży, które były wówczas przeprowadzane żywe wśród ludzi była Wola tego, żeby prywatyzować tylko oczywiście z 1 strony chce była to Wola, żeby doprecyzować z drugiej strony jakoś nie za bardzo była chęć do oddawania tego co może być przeznaczone n p . na dom dziecka czy szpital czy coś co jest radnym przeznacza na cele publiczne na wsi, jeżeli chodzi o lokatorów i oto ich reprezentacje no to na pewno nie lat na pewno wiemy, że w PRL-u nie było reprezentacji bardziej lokatorskich tylko to były reprezentacje robotnicze i potem, kiedy stosunki pracy uległ przekształceniom to lokatorzy, jakby się oderwali od tego i zostali pozostawieni sami sobie z tego też względu można porównywać, dlaczego związki zawodowe coś na kształt związków zawodowych nie wyklarował się wśród lokatorów z powodów jest kilka 1 Nokturn powiedziałam drugi jesteś taki, że inni lokatorzy są gdzieś im rozmieszczenie w różnych miejscach nie są tak łatwo nie ma takiej łatwej możliwości, żeby się zjednoczyli zawiązać jakiś związek jak n p. jest możliwość w miejscu pracy no poza tym oczywiście o to, o czym już wiedzieliśmy, że lokatorzy nie chcą współpracować nie są tak bardzo chętnie do tego, żeby współpracować z tymi, którzy mają własności na odwrót jest jakiś jakich przeświadczenie, że każdy mógł wykupić mieszkanie ułoży każdy tak naprawdę zapracował na swoje w związku z tym nie ma sensu się jednoczyć baby to też niczemu nie służy no i wreszcie też głosy lokatorów był wiecznie ucisza nawet tezę, że zwierzę wycina się, bo to dziś jesteś to o tym, to trzeba powtórzyć test nieprawda rzeczywiście było także część ludzi, którzy byli akurat film w kamienicy, w której była zgoda na takie wykupywanie mogli to zrobić, ale wiele osób było takich koncepcji na ślad one były w złym stanie technicznym, więc jednak miasto się to nie zgadzało, więc tutaj to też trochę była kwestia przypadku na Catalyst jest przedstawiony właśnie w takich kategoriach, kto był zaradny, czyli znowu ten taki liberalny Drive tak to był zaradny w ten osobliwy kupił ci tego nie zrobili, więc jacht zasłużyli na swój los jest coś takiego co jest bardzo niesprawiedliwe, bo to jednak wcale nie do końca zależą od zaradności tak dokładnie takie myśli, że w ogóle do wciąż dosyć mocno funkcjonuje stereotyp lokatora komunalnego, który żyje na koszt państwa, który często jest patologią no, który jest w tym gorszym, dlatego że jest pozbawiony prawa własności no, tak więc cel zastanawia się co zrobić, bo wiecie no jest także politycy jednak dosyć umiejętnie umieją wykorzystywać gnie w takich grup porzuconych zostawionych sobie tak nie wiem górników robotników właśnie różnych związków zawodowych takie, które nagle zaczną współpracować z jakąś określoną opcją polityczną, bo politycy umieją użyć gniewu tych ludzi frustracji, dlaczego żaden polityk po Starym mieście stąd pytanie o przyznanie bardzo ciekawe, dlaczego żaden polityk nie zainteresował się tą grupą ludzi, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji, a jedynie przez niemała grupa bójek niedawno napisała w artykule dla oko Press tak mamy w samej Warszawie 4 4 00 0 zwrócono kamienic 3 pół tysięcy spra w w toku 3 tys prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi poniżany i Warszawie duża grupa, chociaż wiem, że miasto nie prowadzi takich statystyk tak także nad nie wiemy kim dokładnie mówimy, ale jest grupa, którą sięgnęła bym, gdybym była publicystką co nas też z SLD jest ciekawy, że za mąż porównamy sytuację na wsi w mieście Tomaszem stacjach jest bardzo klarowna zidentyfikowanego tez dość homogeniczne grupy Jerzy chodzi o swoje oczekiwania postulaty takie, jakby nie dopłaty ochrona rynku tam zbożowego et Cetera et Cetera z dotyczące kwestii własnościowych tak, by tak, by zbyt pochopnie regularnie ex post artykułują swoje postulaty mija się właśnie tę partię chłopską PSL i tydzień temu to wszystko było skanalizowane natomiast rzeczywiście też znał i historycznie jak oni byli bardziej związanie się poza ziemią uzyskanymi, gdzie właśnie troszkę inny Grochowski też musimy się rozróżnić rząd wyglądał różnie w różnych częściach kraju już dziś w miastach, zwłaszcza w kamienicach tiry, które czynsz mieszkań komunalnych pojawi się ludzie w jakimś sensie nowi tak to są nowi mieszczanie, którzy uprawiają właśnie wraz z jest problem z nacjonalizacją, czyli ich przywiązanie jest Take legitymacja jest inna do tego co więcej władzom komunistycznym nie zależało na tym, żeby ich identyfikacja z tym miejscem była silna właśnie chodziło o aktywizowanie społeczeństwa, czyli tutaj mamy te to pierwsze poczucie co więcej jest też grupa ja rozmawiałem kiedyś, że jest prezesem Kosiniakiem-Kamyszem, że nie robi badania, że wasze pierwsze 2 pierwsze pokolenie, które wychodzi jest ze wsi z elektryczności do miast jest najbardziej anty peeselowski, bo są ludzie, którzy wstydzą się w Nysie już nie wszyscy w jakiej mierze wstydzą się swego pochodzenia w taki taki układ stosunków wieśniak dziś funkcjonujący jest często wyparcie tańczyli znowu stała tra Volta ta identyfikacja jest inna to prowadzić tam oszukiwania siebie swego pochodzenia religii pokazywania kim jestem to wszystko powoduje kompleksy kompleksy powodujące, że człowiekiem, by i słabszych, czyli nie artykułuje nie stara się dziś silniej angażować politycznie i Brody petycję z elementów SMS-y 1 z magistratu wpływa rozmawiamy dzisiaj w studiu plac z Beatą Siemieniako prawniczkę aktywistką współpracującą z komitetem obrony praw lokatorów i dr. Tomaszem lusterkiem prawnikiem politologiem rzeczoznawcą autorem książki reprywatyzacja źródła problemu z Beatą ani innych pretendentów do wątku, który poruszyliśmy mianowicie do tego, dlaczego on ruch lokatorski jest słaby myślę, że w ten sposób tak to owym to było właśnie oto pytanie myślę, że jest związany z tym, że lokatorzy oprócz kompleksów, o których wspomnieliśmy nigdy nie postawili na zbyt wielu pozytywnych postulatów to był postulat, żeby nam na oczywisty zatrzymać reprywatyzację, żeby objąć większą ochroną, żeby dać mieszkania, ale nigdy nie było do końca doprecyzowane n p. w często w ruchach lokatorskich dochodziło do nocy nie było takiej zgody czy lepiej jest dać komuś możliwość wykupu mieszkania czy jednak prowadzić odpowiedzialną politykę, która polega na zapewnienie mieszkań komunalnych wszystkim większość osób właśnie z tego powodu, że własność jest czymś co bardzo chroni co nie pozwala być eksmitowany z dnia na dzień wolało, żeby miasto prowadziło politykę uwłaszczenie ową, żeby zamiast oddawać kamienice w tym spadkobiercom byłym właścicielom to, żeby zamiast tego oddało pewni w ręce lokatorów z takich postulatów było bardzo mało było bardzo mało postulatów jak zmienić ustawę o ochronie praw lokatorów jak w ogóle przeprowadzić Famur prywatyzacje część osób lokatorów uważała, że zwracanie nieruchomości tym prawowitym właścicielom jest w porządku, ale już handlarzom roszczeniami, kiedy i, jeżeli weźmiemy skór węży jak można chyba nawet jeszcze bardziej finansowali, bo jeszcze jest różnica między samymi z samymi właścicielami przedwojennymi, a ich spadkobiercami tak tutaj wody wiadomo, że handlarze oszuści i t d. tez osobne kategorie, ale to jest jeszcze bardziej podzielone, bo kim innym jest spadkobierca, a kim innym jest ten, któremu zabrano i tu rzeczywiście chyba można, by też inaczej się odnosić do tych to jest pytanie jak dzisiaj uważam, że powinniśmy dziedziczy się po 1 dziedziczy kamienice, która jest Warta miliony drugi dziedziczy kilka tysięcy długu, bo jego rodzice Szkot nie płaci czynszu w mieszkaniu komunalnym czy druga kwestia dziedziczenia przyznam że, analizując zrywa ze zdjęciem tego się z tym zmierzyć z wywiązaniem się pełnego odliczenia VAT lub wszystkiego absolutnie, że za zerwanie stosunków własnościowych dziedziczenie po dziadkach po ojcach oczywista sprawa i nagle natykam się na rozwiązanie w wielkiej Brytanii, gdzie kraj, który wydaje się szanować tradycję respektować resztę trójek pytań i t d. teraz okazuje się, że ta nasza jest bardzo wysokiej 40 %owy podatek spadkowy z najwyższą wagę rezultat jest możliwe przed szereg państw i o co chodzi gdzieś tam do pewnej kwoty bodajże 30 0 kilkudziesięciu tysięcy funtów z rywali spełniać życzenia powyżej właśnie wchodzi 40 %, a co się różne wyjątki żyli, ale sama my, skąd wzięła ilość stąd, że właśnie, że nie doprowadzić do nadmiernego dziedziczenia o tym, bo w konsekwencji 1 2 3 pokoleń nagle pojawia się grupa, która kompletnie oderwana od przymiotów swoich aut od swoich nakładów pracy zdolności dogodzić, że jest dziedziczenia, a my jako społeczeństwo postkomunistyczne byto to świetny manewr z Napoleona na przestrzeni mego pokolenia, ale to było zarzewiem pojawia się w socjalistycznych czy rewolucyjne, że w formacie francuska czy pojęcia o 19 wieku już wychodzą zapomnieliśmy, jakie państwo marksistą ale, ale niejako tutaj dziś pojawia się pytanie tak jak w tej kwestii z musi regulować okazuje się w różnych krajach jest bardzo różnie uregulowane w i przed pytanie czy w Polsce taki wysoki podatek nie byłby zasadny, zwłaszcza że na psie pochodzenie majątków teraz, które są dziedziczone to często to jest szemrane prywatyzacja delikatnie bardzo mury starego gniazda na szczęście są to też odzyskane majątki, które były to były nieruchomości wyróżnienia n p. logiczność i wydłużone rozdrażnione muszę też pamiętać, że tak bez hipotek tak jak dzisiaj cała Warszawa Senat zbierze dużo, a tak byśmy się zasygnalizowali miasteczko Wilanów na lata bytem własności takiej nie obciążony byłby bardzo mało żyznej teraz Włoch już, że mamy taką sytuację następującą realizacja tak to 40 latach następuje zwrot akt Meli ktoś powiedział dziadek miał mieszkanie audytorzy mają wciąż mamy marnych było to po to, o tym pamiętać, że tak naprawdę dzisiaj większość mieszkań jest własność banków czy psy swoje własne wyższy tytuł jest zapisana w drugim oddziale Możdżer natomiast proces czwartym czy obciążenia hipoteczne de facto wzdychał polis majątkowych dzisiaj większość nieruchomości należą do banków jest prawda nawet, że wg szacunków prof. Kuś kat zadłużonych nieruchomości na terenie Warszawy było około 7 0 80 % dzisiaj w zasadzie od zadłużenia zapomnieliśmy uzupełniają one nie są rozliczane w żaden sposób ani przez komisję weryfikacyjną ani tym bardziej zabrano, dlaczego nie przebijają się te postulaty, by nie pamiętam sprzed kilku lat przecież taki wielki wywiad z prof. Ewą Łętowską, która dokładnie o tym, mówiła, że jeżeli się coś reprywatyzację to trzeba wziąć pod uwagę zresztą to co i ty Tomasz postulować swej książce, czyli wycena tej nieruchomości na rok czterdziesty piąty czy czterdziesty szósty jej stan się wtedy ani wyceny na teraz trzeba wziąć pod uwagę zadłużenie i te wszystkie inne rzeczy jak to możliwe, że nawet głosy prawników o takim autorytecie nie przebiły się do praktyki sądowej tak naprawdę to jest dla mnie naiwnie trochę źle do tego dochodziły do tego cła reprywatyzacji takich rozwiązań nurtu spiskowe go w izbie gmin i to co moim zdaniem dowodzi tego rzeczywiście takie ukształtowanie orzecznictwa 3 dni przyjęcie ustaw reprywatyzacyjnych zawetowanie nie było dziełem przypadku, jeżeli do tego dodam pewną sekwencję właśnie zmiany sposobu wyceny zapisanego w ustawie o sprawdzenie myślami to, że nagle można reaktywować spółki się w skodzie w określonych sekwencjach filmu rzeczywiście coś układa jakąś logiczną całość więcej niż zyski demiurg ogniw, ale jeżeli w innych obszarach co przy reprywatyzacji mieliśmy do czynienia z patologią taką systemową zdobyły rozwiązania celowo przeprowadzane to dlaczego nie miałoby tak być w przypadku reprywatyzacji akurat jest to jestem powiedział przelał konceptu walnym tak to trzeba nazwać naprawdę zrobiony przez ludzi zdecydowanie myślących, a co znaczy, że ich intencje musiały w dobrach nie na tak nowo rzeczywiście ta cała sytuacja związana z kuratorami, którzy reprezentowali osoby, które powinny zostać wydaje dla każdego aberracją zagra nasz rząd są na to ratusz zgadza się więc, dlaczego efekt jest możliwe, że za każdy rozsądny człowiek mówi dziś jest niemożliwe, a sędzią nie jest możliwe w co prawda, aczkolwiek na szkodę mogą też dodać takie mam nic taki przykład, że obrót roszczeniami jest czymś nie zalegalizowany przez sądy, chociaż mało może sądy mogłyby jakoś doprowadzić taki interpretacji, że obrót roszczeniami nie jest nie jest legalny, ale pierwsze orzeczenie Sądu Najwyższego, które mówiło tak można handlować roszczeniami do tych nieruchomości objętych dekretem Bieruta po pięćdziesiątego drugiego roku potem się w zasadzie tylko już powtarzało, ale oczywiście wysyp takich orzeczeń był już po osiemdziesiątym dziewiątym roku no, jeżeli byśmy to też nie było także sądy sobie to uchylały, chociaż oczywiście można się zastanawiać czy to była słuszna linia orzecznicza no ale na to też można było w jaki sposób zareagować ustawowo n p. uznać, że podobnie jak nie można scedować na kogo żyć tak jak praw osobistych, które są bardzo łączą z daną osobą na to nie można też tego tych roszczeń związanych z prywatyzacją, bo mimo wszystko to przecież jest przywrócenie sprawiedliwości dziejowej ani po prostu handel jakimiś pieniędzmi, które też nie wiadomo, skąd się wzięły, bo przecież właśnie tutaj to obciążenia hipoteki, a koniec końców kamienicy dostaje ktoś i bez tych obciążeń i coś zupełnie niezwiązany ani właścicielem ani ze spadkobiercami co nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwości do naszych chorych wyznał nam brakuje pewnej legendy, bo w wolnym każde społeczeństwo kasztany każda nacja 3 czy naród zbuduje z państwa potrzebuje pewien mit założycielski apel tak pewna opowieść należy się mamy tam od Ciechu Rajoy ruszyli tzw. wiązała się dziś 40 latach znów zaczyna chorować tak jakby gdzieś tam jest zaś być niespójna i także, żebyśmy się zmierzyć z tym z tym co się wydarzyło w Polsce przy drugiej wojny światowej drugiej wojny światowej, żebyśmy nazwali to co było złem, ale też to co było złe zawinione w tym sensie, że wiele rzeczy zostały w Polsce wprowadzenie było przez nas zawinionych tak ma byśmy kraj okupowany przez 8 lat dokładnie wyciekają przez Niemców przez Sowietów tak później przez kilkadziesiąt lat jednak jej krótką, żebyśmy w wolnym kraju tak inwestorzy kwestie własnościowe, by za te decyzje jak mają wyglądać stosunki własnościowe wprost zapadały w Moskwie, więc muszę zrozumieć to, że jako całe społeczeństwo byliśmy tym dotknięci przeto, że całe pokolenie, które przez 4 0 parę lat nie mogą się dorobić nie mogą nie mogło swoją pracą, a nabyć własności te lato to też jest, by po tej stronie tego społeczeństwa jury jeszcze nie tak do państwa, dlaczego nie wejść na możliwości zarabiać kupować sobie mieszkanie i t d. tak, by ci wszyscy możemy wyartykułować, iż roszczenia do tego zbrodniczego systemu komunistycznego nie tylko kto ma zapłacić tak właśnie nowym dworze potem niestety di nastąpił taki błąd wmyśleniu naszym, że za tym potępieniem w ogóle PRL -u tego co w nim było złe poszło też takie, by unicestwienie życia ludzi, którzy także jakichkolwiek wartości związanych z tym życiem tak tego, że też ci ludzie mają jakieś prawa jakąś godność tak dalej nie ma na to wskazuje to sprawa lokatorów, że to, że gdzieś ci ludzie mieszkali przez 50 lat przy odbudowywaniu wyremontowali to wszystko nagle nie ma znaczenia, gdzie Solidarność 8 0 milionowy ruch pewna idea, która łączy Polaków i oczywiście dużym uproszczeniem tych bez żalu głównie względy geopolityczne, ale wsi dzięki bezwzględności w grę może mu się reprywatyzacji byli właściciele też Solidarność walczy na rzecz praw lokatorów no właśnie Widzew Łódź, gdzie no, bo artysta potrzeba, że jestem w tej wspólnoty dajemy to brzmi dziś, ale autentycznie tym trzeba mówić dla dla kraju dla dla dla państwa bardzo ważny ten mit założycielski ta nasza współ wspólnie narracja i wtedy powiemy sobie jak sam rozwiązać kwestię właśnie się z lokatorów ich praw, z czym ceny mieszkań komunalnych czy nie w jaki sposób to, żeby rzucenie było ich wyrywanie tylko niewielkie też w miarę jak rozsądna dyskusja w tych jesteśmy tak skonfliktowani spory są za 2 wszędzie z nami najlepszy w spór o tym czy budować stadion Narodowy budowany temu sporo toczy gracz w niecce 3 3 3 maja w GM Krynki była kwestia stricte konstrukcyjne z Chin i poziomu wyrazić wykonywał swój styl jest rozmyte budzenie skate Edition wybiera się, że coś takiego można zostawić specjalistom od architektury tak nie zrozumie, że to prawda przesunięcie słyszę obecne w Polsce na przeżycie Puszcza Białowieska też się za jakiś system jest lewacka na tych co prawda w po pewnym zaskoczeniem powiedzcie czy uważacie, że komisja weryfikacyjna może rozwiązać przynajmniej część tych problemów czy, że jednak ton żywności to nieudana, bo są głosy, że jednak musi to zrobić prokuratura, żeby to było skuteczne, że jednak jeśli chodzi o lokatorów to nie do końca się uda to tym sposobem, że jednak tutaj ten aspekt polityczny będzie głównym natomiast w dalszym ciągu to nie rozwiąże systemowa tego problemu autorzy nie rozwiąże systemowo problemu co jest pewne to czy komisja przyczyni się do rozwiązania pewnych spraw pewnie tak bo, eliminując z obrotu prawnego pewne decyzje, które są wydane nieprawidłowo w sposób nieprawidłowy przyczyni się do tego, że no i oczyścić trochę naszą przestrzeń tych decyzji no ale ile decyzji nawet tak technicznie może decyzję może komisja wydawać skoro tak jak wspomnieliśmy MO tych decyzji było 4 00 0 komisja ma wydawać 1 miesięcznie, nawet jeżeli będzie wydawać więcej to jest ogromna praca do wykonania na zasadnicze kwestie komisja patrzy tylko na to co już było mając na uwadze, że reprywatyzacja była też poza Warszawą oczywiście dzisiaj zapomina, że za wiele kwestii jest do rozwiązania już poza poza stolicą tam, gdzie działa komisja weryfikacyjna można mieć wątpliwości czy czy w ogóle to zahacza nawet o rozwiązanie systemowe, bo wydaje się, że pomoże tylko wybranym nieruchomościom w Warszawie, jeżeli chodzi o pomoc lokatorom to też komisja może pomóc ma kompetencje, żeby pomóc tylko niektórym lokatorom, pomijając już czy będzie miała tę wolę czy jeszcze czy cieczy czy zajmie się tylko tymi medialnymi sprawami żyje w obszarze z z powstania komisji weryfikacyjnej i całego zespołu, który sam jego zaplecze i jego żony ja zaś pewne nadzieje, bo w ministerstwie skarbu jeszcze kilka lat temu czy dostanie komputer potem był Departament spra w reprywatyzacji rozwiązywany w ramach reorganizacji Zarzew w tej chwili brak było krzyki komórki z metą w ramach struktur państwowych trop się zajmowała, a co się reprywatyzacją żyje w tej chwili widzę, że wokół komisji weryfikacyjnej panie prezesie grupa osób, która rozproszy wiemy na co dzień w i zderzając się z tymi problemami tam zacznę się uprawiać tak jak to rozwiązać tak n p. do tej zmiany tej hipoteki w nagłych w tej chwili dla członków komisji we wczesnych faz to jest temat na bieżąco i widzę widzę widzę, że ktoś, kto to może być rozwiązanie przed jedno graczy 1 z elementów rozwiązania problemu i fajnie że, żeby pojawia się grupa, która właśnie, by zobaczyć na kolejne rzeczy tak liczyli na omówienie strefa zastrzeżona jest, więc ile z tych elementów, które się nałożonych powstaje grupa, która jest ściśle związana dziś ma przełożenie polityczne tak nabierze jeszcze wątek komisji jest wiceminister spraw właśnie tak dalej tak dalej, czyli trening polityczny jest dość krótki, więc ja w tym upatruję nadziei dlatego dobrze, gdy dochodzi, jakby kontakt z tej grupy z tymi, które tworzy efekt ustawy z zarządu w premiera Buzka czy nasuwa się pan doktor PSL 3 passa branży Eski, czyli czyta pionierzy prywatyzacji w Polsce i fajnie byłoby jak widzę, że dziś tamten przepły w pewnych myśli pewnych idei jest misja bardziej z tym wiąże nadzieje z komisją weryfikacyjną oczywiście pojedyncze sprawy na stanie, że żony będą weryfikowane mówi bardziej takim zespole badawczym, który się w zespole ekspertów od reprywatyzacji, który miał szansę się zabrać to jak najbardziej jest zjawisko pozytywne także komisję, by od nas zależy jak myślimy o komisji, bo jeżeli myślimy w ten sposób to oczywiście, że wspaniale jest, że eksperci osoby, które się znają na reprywatyzacji od bardzo różnych stron spotykał się, że razem dyskutować być może to pozwoli na stworzenie ustawy reprywatyzacyjnej natomiast, jeżeli chodzi o komisji jako organ administracji publicznej NATO w tym strony szły moje wątpliwości po prostu myślę, że komisja fizycznie nie jest technicznie nie jest w stanie wszystkiego załatwić i raczej jest ono wynika to po prostu ze statystyk liczb i średnimi możliwości 9 osób, które są w tej komisji no moglibyśmy o tym, znać jeszcze długo nie poruszyliśmy mnóstwo tematów, ale musimy kończyć bardzo wam dziękuję Beata Siemieniako i dr Tomasz Luterek licz się moimi gośćmi dziękuję wam dziękuję pani dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA