REKLAMA

Jaki jest popyt na usługi seksualne?

OFF Czarek
Data emisji:
2017-07-25 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich z w dzień dobry państwa moim gościem jest prof. Zbigniew Lasocik ośrodek badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry panie profesorze kinowy panie redaktorze dzień dobry państwu przypominamy, że są też inne ważne tematy oprócz 3 konstytucji oprócz ustaw są już Zdroju tematy, które właśnie len dla niektórych są te są wydarzeniami, które zmieniają całe życie bardzo dramatycznymi już dłuższa chwila gmina panie profesorze, kiedy pan był Rozwiń » gościem w moim programie dostałem się to też zależy kwestie związane z handlem ludźmi w Europie na świecie zmienił się w kierunku pozytywnym negatywnym, bo wydaje się, że wiedzą, że mamy wiemy co robić w tak trudnym pytaniem było o narzędzie to nie tylko narzędzia po pamięta pan pewnie ich środki tak mówiliśmy o tym, że 1 z największych braków w radzeniu sobie z problemem handlu ludźmi z problemem pracy przymusowej jest jest brak woli politycznej ciągle w wielu miejscach świata nie ma takiego silnego przekonania o tym, że to jest poważny problem i że to jest problem, który na te 3 bardzo ważne wymiary po pierwsze, jak to ktoś określił to handel ludźmi z taką zaginioną rano na na czele współczesnej cywilizacji i IAI teraz nam w zasadzie ciągle nie daje nam spokojne części z nas po drugie to jest tyle trzeba pamiętać, że to jest krewnym jednak przestępstwo to jest powszechna jest na świecie jest powszechna penalizacja rozmaitych form handlu ludźmi i w wielu krajach jest tak jak w Polsce, czyli to nie jest tylko przestępstwa jest to też poważna zbrodnia nie wreszcie potrzecie to jest również naruszeniem podstawowych praw człowieka na nas teraz dodajemy także praw kobiet praw dzieci praw pracowników praw pracowników migrujących między wszystkich 3 perspektyw popatrzy na problem handlu ludźmi to można, by powiedzieć, że zainteresowanie władz politycznych na całym świecie powinno być gigantyczne no no tak nie jest i Polska jest tego najlepszym przykładem, mimo że w rozmaite działania są w Polsce podejmowane, że próbujemy jednak edukować społeczeństwo, że próbujemy jakieś badania prowadzić próbujemy publikować sieje próbujemy rozmawiać z z organizacjami pozarządowymi z politykami z mediami od czasu do czasu to jednak nie ma takich bardzo silnych jednoznacznych sygnałów płynących z rozmaitych ośrodków władzy p t. AOC jest bardzo poważny problem naszą ambicją jest się tym problemem zająć inne dziś są kraje, gdzie to wygląda trochę lepiej są kraje, gdzie to wygląda trochę gorzej jakoś tak mam wrażenie, że kultura anglosaska jest trochę bardziej nastawiona na reagowanie i w wielu krajach wyrastających z tego korzenia anglosaskiego te działania są troszkę bardziej do zmiany nie zawsze są skuteczne, ale bała, ale są silniejsze i 1 obserwacja jest bardzo ważna po tej tak niezbyt pewnym optymistyczne mianowicie następuje dość interesująca zmiana jeśli chodzi o kierunek refleksji do tej pory przez wiele lat wydawało nam się, że najważniejszą kwestią jest oddziaływanie na tzw. poda 9 0 brak zimy taki klasyczny mechanizm rynkowy, gdzie jest i podaż popyt to do tej pory mówiliśmy o o podaży, czyli odwoływaliśmy się do tego, że czym dostępność usług a kto żebrze, by próbować eliminować zagrożenia, czyli o edukować się inny rytm tworzyć przepisy, które by sprawiały, że ludzie mieliby wyższy poziom świadomości, że nie dawali, by się zniewolić, że nie wpadali, by z pułapki rozmaite zastawiane przez handlarzy, że by oddziaływań, gdyż gmina na młode pokolenia w szkołach chcielibyśmy ich że, żeby NATO uważali w, a od jakiegoś czasu obserwujemy zmianę mianowicie w te główne instytucje szczególnie europejskie, czyli Unia Europejska i rada Europy trochę mniej OBWE zaczynają koncentrować uwagę na pokrycie w Senacie powstaje takie pytanie czy czy wystarczy tylko mówić o podaży i oddziaływać na potencjalne ofiary, bo być może też warto popatrzeć na problem od strony popytu i to wszystko zaczęło się bardzo interesująco, ponieważ zaczęło się od refleksji dotyczących rynku pracy i pracy przymusowej i od tych mniej więcej 2 3 lat realizowane są rozmaite projekty badawcze badania analizy konferencje sam dla rady Europy i pisałam raport na ten temat i uczestniczą w 2 konferencjach, gdzie podstawowe pytanie zostało postawione takie czy biznes sfera działalności ekonomicznej czy rynek pracy stwarza po pierwsze, zagrożenia dla zniewolenia ludzi, a po drugie, czy można jakoś oddziaływać na ten rynek pracy tak, żeby te to ryzyko zniewolenia minimalizować, więc to na plusy i trzecia tendencja się pan pyta o takie bardziej globalne tendencje trzecia bardzo mi nie po nie pozytywna tendencja jest taka, że bardzo się rozwijają czy też pojawia się coraz to nowe coraz bardziej wyrafinowane formy znieważania ludzi już wstępnie o tym, mówiliśmy tu chyba kiedyś mianowicie polegają one nam wykorzystywaniu słabości ludzi za granicą do takich działań, które jeszcze do niedawna nie kojarzyły nam się zupełnie z handlem ludźmi, bo oto co nam się, choć kojarzyło z handlem ludźmi to przymusowa prostytucja praca przymusowa przymusowe żebranie pobieranie narządów do przeszczepów natomiast w tej chwili winna jest dość poważny problem z serem z tym, że ludzie są zmuszani do występowania nienależne świadczenia socjalne, że są zmuszani do brania kredytów i do kupowania luksusowych przedmiotów, które potem oddają przestępcą do mundury są zmuszani do kradzieży sklepowych, więc jest tych nowych form trochę no i RM widać, że niektóre kontynenty zaczynają odgrywać coraz większą rolę jako te kraje pochodzenia ofiar w Europie coraz więcej jest ofiar pochodzących z Afryki Ameryki Południowej cieszymy się sobie, że stereotypowo mówiąc o handlu ludzie ludźmi wyobrażamy sobie, że są jakieś Super zorganizowane szajki, które przemycają z transporty pełne ludzi, których gdzież tam pozyskali w 1 miejscu jakimiś tajnymi tunelami coś trofea jak na granicy amerykańsko-meksykańskiej, a tymczasem sprawa przecież wcale nie musi być tak konsul jest skomplikowana myśmy sobie n p. relacje polsko ukraińskie cała masa Ukraińców przyjeżdża do Polski tak jest ich bardzo dużo przyjeżdża coraz więcej właśnie, dlatego że są im tak przyjeżdżają no i teraz liczą na jakąś pomoc pewnie po pierwsze ze strony swoich przyjaciół znajomych no ale po drugie, ze strony państwa polskiego czy jakichś instytucji reprezentujących państwo polskie na poziomie miejskim wojewódzkim w końcu jest krajowym, lecz teraz w momencie, kiedy nie ma, ale takiego kontaktu czy te procedury wydłużają się, bo są skomplikowane człowiek trochę wpada w taką szarą strefę mówi no dobrze to łatwiej jest pracować na czarno łatwiej jest korzystać z różnych do niewiadomej proweniencji i pomocy pomocników propozycji innych niż u nas rozwoju Ukraińców niż funkcjonować w tej przestrzeni legalnej oficjalnej monumentu diagnozą państwa słuchałem audycji EKG 1 z pań właśnie o tym, wspominała, że wielu pracodawców polskich chciałoby zatrudniać legalnie Ukraińców n p . w branży hotelarskiej i tu decyzje powinny zapadać szybko wakacje w Polsce nie trwają 8 10 miesięcy hotelarze potrzebują rąk do pracy tak bardzo krótko trwające wakacje związku z tym decyzje powinny zapadać szybko, a w Polsce oczywiście jak to w Polsce także te procedury trwają w związku z tym wakacje się kończą, ale ludzie mają perspektywę, że hotele będą niewłaściwie zarządzane gminne potrzeby klientów nie będą zaspokojone jak należy w związku z tym zatrudniają ludzi na czarno w związku z tym samo państwo przez własne niechlujstwo niedbalstwo nieuctwo gościł w pycha i pracodawcy i pracobiorcy tę szarą strefę, której pan mówi, a bardzo często również w łapy organizatorów tego nielegalnego biznesu ale, ale 1 uwagę do do pierwszej części Pańskiej wypowiedzi jak z uporem maniaka, by chcę powtarzać i muszę to powtórzyć nie łączmy przemytu z handlem ludźmi bo owszem, ma pan rację zorganizowane grupy przestępcze przemycają ludzi przez granice, ale to nie jest handel ludźmi, bo istotą przemytu jest to, że są 2 podmioty, które co do zasady są sobie równe to jest jakiś biznes to jest jakaś transakcja, która w, której 1 płaci za usługę drugi tę usługę oferuje oczywiście może być tak bardzo często tak jest, że ten przemyt zamienia się handel w momencie, kiedy 1 ze stron nie ma dość pieniędzy, żeby za zapłaci za usługę wtedy rzeczywiście wpada w tę sytuację zniewolenia i staje się ofiarą handlu ludźmi natomiast z takiej klasycznej sytuacji handel polega na tym, że na sprawcach znajduje powód, żeby zniewolić tę ofiarę i co do tej roli zorganizowanych grup przestępczych to rzeczywiście jest bardzo interesujący proces, bo pomoże w procesie, by pro profesorze poznałem po informacjach, które są już zbliżają wielkimi krokami prof. Zbigniew Lasocik kryminolog ośrodek badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie dziesiątej 2 0 po informacjach wracamy do programu off czarek był też prof. Zbigniew Lasocik z ośrodka badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego jest państwem gościem tuż przed informacjami panie profesorze zaczął pan opowiadać o procedurach czy też tym systemie sposobie zorganizowanych szajek przestępczych oczywiście wciąż rosła szajki w żyłach pewne rzeczy ciekawe procesy, bo on przez wiele lat problemy handlu ludźmi tak tego typu działalność była 1 z formy aktywności zorganizowanych grup przestępczych takich klasycznych o charakterze mafijnym zorganizowanych grup przestępczych teraz zaobserwowaliśmy nowe zjawisko mianowicie polegające na tym, że powstają grupy przestępcze, które charakteryzują się wysokim stopniem zorganizowania zamiast nie są to klasyczne zorganizowanej grupy przestępcze, które robiłyby różne rzeczy tylko one są powstają po to, powstają można powiedzieć ad Hok, czyli na potrzebę zorganizowania tego biznesu handlowego norweski wzór klasyczne zorganizowane grupy przestępcze nie mają takich charakterystycznych struktur celów sposobów działania i t d. natomiast są niezwykle dobrze zorganizowane to byłby to też już pewnie wszyscy pamiętamy i wiemy, że handel ludźmi jest tym przestępstwem, które ma charakter transgraniczny, a jest, tym bardziej efektywne im większy dystans pomiędzy tzw. krajem pochodzenia krajem docelowym są też taki ciekawa to też jakaś ciekawa obserwacja dotycząca tej roli zorganizowanych grup przestępczych w handlu ludźmi oraz rejestry w Przemęcie w przemycie nadal tu dominują takie dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które na tym zarabiają gigantyczne pieniądze bardzo często współpracują rzecz jasna ze służbami specjalnymi rozmaitych państ w w no właśnie, czyli nie wydaje się, że przeciwnik coraz lepiej się organizuje taki ma dostęp do coraz lepszych środków technologicznych i jaki do tej bazy finansowej nowo jest to groźny biznes dochodowe no i jeszcze przeciwnik znakomicie wkomponowuje się we współczesne tendencje powiedziałbym takie Ekonomiczno społeczne mianowicie my jesteśmy społeczeństwem konsumenckim lubimy konsumować lubimy konsumować dużo lubimy konsumować relatywnie tanio, a skoro tak to, jeżeli produkcja jakiegokolwiek towaru opiera się na ponad 3 elementach cie nam materiałach, z których to coś powstaje na transporcie czy obsłudze oraz na pracy to największe możliwości oddziaływania na ceny są na plac im cień im taniej uda nam się tę pracę uzyskać tym, że większa szansa, że produkt będzie większy jest po prostu większy zysk i ten produkt będzie taniej będzie można kupić T-shirt za za 9 zł czy za 8 3 nie imigranta kosztuje, ale nie tylko, że w tym T-shircie jest praca niewolnicza tych, którzy zbiera zbierali bawełnę i tych, którzy gdzieś w Tajlandii czy z Czech w Bangladeszu tę koszulkę szyli to jest 1 rzecz, a druga rzecz mnie to jest to czy od czego zaczęliśmy mówicie państwo troszeczkę abdykuje ze swojej roli regulatora, bo ma to co jest ważnym w eliminowaniu pracy przymusowej, która cudem co do tego nie mamy wątpliwości jest też formą handlu ludźmi MBL ta rola państwa polega na tym, żeby skutecznie regulować funkcjonowanie rynku pracy, żeby eliminować z tego rynku pracy zagrożenia i ciekawy przykład 7 i są 2 dyrektywy unijne, które dotyczą sprawozdawczości 1 dotyczy 20 1 3 roku dotyczące sprawozdawczości finansowej druga dotycząca sprawozdawczości niefinansowej ktoś zakłada, że jeżeli na firmy nałożymy obowiązek szczegółowej sprawozdawczości finansowej to będzie bardzo trudno ukryć, że takie przedsięwzięcia ekonomiczne, w których może być w tle praca przymusowa, ale jeszcze większe nadzieje były pokładane w tej dyrektywie, która dotyczy tej sprawozdawczości niefinansowej, której mówi się, tyle że nie jest każda firma powinna się sprawą zdać czy ma świadomość tego, że ona, bo nasi kontrahenci nie korzystają z pracy przymusowej i państwo powinno dążyć do tego, żeby stworzyć takie regulacje wedle, których firma, która zamawia jakąś usługę u swojego podwykonawcy powinna zrobić wszystko, żeby ten podwykonawca złożyli deklaracje, że żaden z pracowników tej firmy nie jest niewolnikiem nie jest wykorzystywany nie jest eksploatowany jest pracownikiem dobrowolnym relatywnie dobrze opłacanym i t d. tak daleko wstecz zatem problemu można tylko było aż zda nów jest relatywnie dobrze pozwalano kwestią w UE ich honorarium to trzecie pensji to jest już zupełnie może być kwestią czysto ekonomiczne zamiast chodzi o to, że w tym łańcuchu dostaw powinniśmy im nie można się ex kultywować tak bym tym że, a tymi trzecia firma z kolei robiła ten dach w związku z tym ja nie byłem świadomy tego, że tam pracują niewolnicy n p. z Afryki 1 z nich spadł z UE uszkodził sobie kręgosłup i nagle się okazało, że poważny problem, więc tu, by po bardzo poważna rola państwa ten, który jest regulatorem powinno być regulator takiego panie profesorze, że mówimy w ogóle o rynku pracy to spychanie obowiązków o sortowanie z obowiązkiem spychanie ich na zewnątrz jest nie tylko kwestia związana hand handel ludźmi zobaczyć jak nawet niektóre spółki państwowe czasem funkcjonują także mi dobrze mały pracowników przenieśmy jej przenieśmy do ich to firmy zewnętrznej proszę bardzo od razu w księgach pojawia się zysk to 3 zostaną zwolnieni, kiedy korzystnie nasze zmartwienie to jest bardzo wygodne prosto bez względu na to czy mówimy o migrantach czy o Polakach, którzy od lat dotyka pan absolutnie istoty rzeczy, ponieważ do 8 w związku również z tą dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości finansowej w UE tak powstawała koncepcja, żeby klub w państwach Unii Europejskiej państwo dało dobry przykład, żeby tę dyrektywę implementować bardzo skrupulatnie w spółkach skarbu państwa, żeby to właśnie z o spółki skarbu państwa dały najlepszy przykład jak to należy robić, bo to jest po pierwsze, państwo, które w swoich firmach przestrzega podstawowych standardów praw człowieka ma moralne prawo oczekiwać tego samego od prywatnego biznesu państwo, które postępu postępuje etycznie wobec swoich pracowników, gdy ma również legitymację do tego, żeby regulować prawem działanie prywatnego biznesu państwo, które postępuje w ten sposób zyskuje wiarygodność również w oczach pracowników to wszystko sprawia, że jest lepiej uzbrojone do tego, żeby pójść do prywatnego biznesu i powiedzieć Słuchajcie w waszych rękach jest ogromna odpowiedzialność my jako państwo odpowiadamy za to, żeby ludzie nie byli w tym kraju zniewala ani zróbmy wszystko my deklarujemy my widzimy to tak naszych spółkach to wygląda tak zróbcie połowę tego tygodnia widać po to, co państwo bardzo chętnie robi to apeluje do poczucia do moralności e-biznesu do etyki zachęca do tzw. serów Regulation, czyli tworzenie kodeksów wolno wszystko fajnie i nie zrobi kodeksy honorowe Czyżby nie było żadnych sankcji za 1 ścigania, ale wiele firm tak robi wiele firm wchodzi w tzw. sjesta, czyli to społeczna odpowiedzialność biznesu, ale tu nie chciałbym tego komentować, bo po pewnie można wiele przyzwoitych firm skrzywdzić, ale w wielu w wielu przypadkach to jest raczej 1 wielka ściema z czystym z tym fiesta sjesta RM w wielu przypadkach jest to bardzo chlubna fantastyczną działalność natomiast na nie zawsze tak jest w wielu firmach jest to po prostu wykorzystywane jako bardzo sprytnie instrument marketingowy, by wreszcie trzecia strona tej układanki, czyli procesu biorcy RL czynimy, czyli cudzoziemcy imigranci ci, którzy reprezentują, czyli związki zawodowe to ja ja nie dla pań jest dość ci aktywnym świadomym obserwatorem sceny społecznej politycznej publicznej czy widzi pan takie bardzo widoczne zaangażowanie się związków zawodowych problematykę ochrony rynku pracy jej prawa człowieka pracowników pracę przymusową handel ludźmi no no nie albo są to związki zawodowe, które koncentrują się na działalności stricte politycznej albo prowadzą swoją typową działalność związkową zmierzającą do tego, żeby dbać o interesy pracowników we i słusznie bo, bo niby po to, są, ale związki zawodowe są czymś więcej są jednak częścią tego tzw. trzeciego sektora, czyli sektora społecznego, w którym głównie powinniśmy się kierować się standardami etycznymi standardami praw człowieka chińscy czy to ta układanka jest nie w niezwykle skomplikowana i trochę jest tak taka sytuacja, że patrzymy ile na drugiego i oczekujemy, kto wykona pierwszy ruch, a najlepiej, by nikt nie wykonał to wtedy można partii chodniku jak mówią Rosjanie udawać, że w ogóle nie ma problemu i to udawanie, że nie ma problemu jest tak dolegliwe i ERM i to apelowanie to on o tym, o tym sygnał ze strony władz państwowych no jest trochę jak rzucaniem grochem o ścianę nie ma efektów wprawdzie powstają ich oficjalne dokumenty państwowe właśnie powstał nowy program krajowy dotyczącej handlu ludźmi na kolejne 3 lata znowu napisany jest językiem bardzo ogólnie nie ma tam żadnych zobowiązań konkretnych raczej deklaracje nawet mam tu jakiś cytat można, by je przedstawić im mniej z tego nie wynika jej pień czytając nie mam poczucia, że państwo 3 rodzaje mało tego, że się tym jak pisze, że się tym zajmiemy się ze świętym, że w tym nie zajmie to ja wiem natomiast nie robi nic, żeby budować rodzaj dialogu rodzaj partnerstwa czy zachęcać tych, którzy mogliby coś zrobić, żeby to robili to smutne wrócimy do naszej rozmowy z obowiązków państwa, ale także do różnych projektów które w kwestii handlu ludźmi przyglądają się i i zajmują się państwo moi goście z prof. Zbigniew Lasocik kryminolog ośrodek badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dziesiątej 4 0 po informacjach wracamy do programu off czarek w państwa mają gości jest prof. Zbigniew Lasocik kryminolog ośrodek badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego panie profesorze wspomniałem, że powstają różne projekty w wersji projektu zagrożeń jest pan zaangażowany tak jest od początku tego roku realizujemy takim była interesująca projekt nazywa się to dema tworzących się ekspres do jesieni Miro czyli, a próba spojrzenia na nas na popyt, czyli pytanie o to czy można oddziałują nic oddziaływać na popyt na usługi seksualne po to, żeby eliminować zagrożenie przymusowej prostytucji i od razu chciałbym podkreślić i objaśnić, że ten projekt nie dotyczy prostytucji jako taki mienie zajmujemy się oceną prostytucji jako zjawiska nie wchodzimy w dyskusje czy prostytucję należy penalizować cieniem być może w rekomendacjach tego typu wątki się pojawią natomiast podstawowe pytanie, jakie tu się pojawiło to jest właśnie pytanie o to czy kiedy spojrzymy na popyt na usługi seksualne czy tam są takie miejsca, w których możemy zrobić coś jakoś zadziałać na ten popyt, żeby eliminować zagrożenie, że niektóre osoby w tym biznesie uczestniczące staną się ofiarami zniewolenia staną się ofiarami handlu ludźmi stara staną się ofiarami przymusowej prostytucji projekt jest tym sfinansowany przez komisję Europejską jest realizowany przez konsorcjum międzynarodowe co w 4 uniwersytetów 1 dużej organizacji pozarządowej jest 5 krajach to są Szwecja Belgia Holandia Niemcy i Chorwacja i Polska i tych co jest ciekawe, że w tym konsorcjum są 4 kraje, które reprezentują 4 rozmaite modele regulacji problematyki prostytucji Szwecja to jest kraj, w którym chociaż może panie profesorze też podkreślić, że ich w tym dokumencie i wiele innych badaczy podkreśla, że to 3 pracownicy seksualni praca seksualna jest, bo preferowanym terminem, który już bardzo poważny spór, dlatego że byli NIK każdy ma każda każdy, kto z zajmuję się prostytucją jest pracownikiem seksualnym, ale nie każdy pracownik seksualnej uprawia prostytucję w związku z tym element rzeczywiście jest spór w Europie w literaturze i jakiego jaki terminologii powinniśmy używać natomiast RM bardzo często te środowiska zainteresowane same wyrażają opinie n p . kobiety, które są tancerkami striptiz lekami re mówią o sobie, że są pracownikami seksualnymi natomiast na pewno nie są prostytutkami, a jest kobieta, która świadczy usługi seksualne odpłatnie jest prostytutką jest pracownikiem socjal był pracownikiem z seksualnym pracownikiem w tym czy tym Essex UR 2, więc tutaj z tą terminologią jest pewien problem i no właśnie tematem poprawność polityczna każe odchodzić od tego określenia prostytucja podczas gdy jak się przeanalizuje współczesną literaturę to jest ono powszechnie nadal używane, aczkolwiek rzeczywiście ma pan rację, że i jest tu jest pewna kwestia wraca do kwestii przerwałem panu trzymamy w Holandii, gdzie stres zdradza też praca legalna jej też wersja volvo Truck Fest na rzecz klientów tak i Szwecja każe klientów prostytucja nie jest karana w Holandii rzecz jest uregulowana zalegalizowana jest to 1 z form działalności gospodarczej w Polsce w zasadzie prostytucja jest legalna nielegalne czerpanie zysków z cudzej prostytucji, ale wiemy, że ten biznes jest ogromny wpływ na ceny w Polsce i Chorwacja, która jest tym przykładem kraju, w którym prostytucja jest penalizowane jest karana tak jak zresztą na dużej części ziem południa Europy i teraz w ramach tych 4 krajów chcemy przeprowadzić badania jesteśmy na początku, w trakcie których chcielibyśmy się z skontaktować z 3 grupami podmiotów po pierwsze, chcielibyśmy się skontaktować z osobami, które te już usługi seksualne świadczą chcielibyśmy się skontaktować z ludźmi, którzy te usługi seksualnej innych organizuje chcielibyśmy się skontaktować z tymi, którzy z tych usług seksualnych korzystają z i wreszcie chcielibyśmy się skontaktować z ekspertami, którzy na ten temat mają coś dopowiedzenia niż ta ostatnia część jest najłatwiejsza, bo obozy ekspertami kontakt jest relatywnie łatwy natomiast sporym wyzwaniem jest są kontakty z tymi ludźmi, którzy są jakoś w tym seks biznesie zatopieni czy to poprzez to, że są menedżerami tego seksbiznesu czy osobami świadczącymi usługi seksualne czy też osobami, które z tych usług rozmaitych form usług seksualnych korzysta, kto to jest oczywiście trudne, ale z drugiej strony obserwujemy bardzo interesujące zjawisko polegające na tym, że to nasza PL skłonność taka chyba ludzka czy też w jakim sensie cywilizacyjna do otwartości, żeby nie powiedzie, gdy do jakichś form ekshibicjonizmu sprawia, że wiele osób, które w tym biznesie są zaangażowane mówi o tym, coraz bardziej otwarci pojawiają się audycje telewizyjne, w których osoby, które organizują ten seks biznes mówią o tym, otwarcie pojawiły się publikacje prasowe, w których dziennikarze rozmawiają z osobami, które n p. oferują ten Sadek tańczyli Seidel sex, czyli te dzieli kamery, czyli oglądanie w innej osobie, która jakoś tam to ten trend reformy seksualnej oferuje są publikacje coraz mniej zrobiliśmy teraz taką bardzo przyzwoitą kwerendę wszystkich publikacji dotyczących seksbiznesu i prostytucji i PiS i z tego seksu rankingu jest naprawdę sporo również interesujące blogi pamiętniki osób, które świadczyły bądź nadal świadczą usługi seksualne jest ten materiał jest wydaje się, że docieranie do do tych osób będzie oczywiście trudne, ale nie niemożliwe okazuje się, że takie badania również akademicy jest kilka publikacji naukowych dotyczących n p. funkcjonowania agencji towarzyskich prostytucji ulicznej na rozmaitych aspektów funkcjonowania seksbiznesu IR 1 z bardzo ważnych części tego badania ja przywiązuję do tej części ogromną wagę jest próba ustalenia poziomu świadomości osób świadczących usługi seksualne w zakresie potencjalnych zagrożeń, ale nie chodzi nam zagrożeniami z chorobami genetycznymi czekaliśmy przemocą ze strony klientów tylko zagrożeń wynikających właśnie z ZES z możliwości stania się ofiarą handlu, czyli tego, o co nam głównie chodzi, czyli przymusowej prostytucji i chcielibyśmy sprawdzić czy jeśli taka świadomość jest to pod czyim adresem kierowane są najdalej idące oczekiwania czy tych organizatorów czy klientów, którzy n p. będą bo, bo to jest bardzo interesujący problem czy klient czy można oczekiwać od klienta, że kiedy pojawią się u niego wątpliwości, że ta osoba jest zniewolona czy n p. poinformuje organy ścigania pytanie jest kolejny czy organizatorzy seksbiznesu są zainteresowani, żeby wśród ich pracowniczych pracowników byli ludzie zniewoleni cię nie ma w tym interesie, owszem, pewnie dobrze na tym zarabiają, ale czy mają interes w tym, żeby na dokładkę tego, że w, jakim sensie prowadzą biznes wpół legalnymi w mieście problem, że uczestniczą w bardzo poważnym przestępstwie w handlu ludźmi coś w proces od poprzedniego wydania we wzorze to czy klient wierząc, że ma do czynienia z dozwoloną będzie chciał rocznie będzie chciał, ale też czy ma narzędzia to znaczy, że to jest także, że ma, gdzie pójść tak czy to zgłoszenie wywoła teraz problemów dla niego no tak tak nie no to oczywiście musiałby to zrobić anonimowo 1 tę anonimowość czemu absolutnie zagwarantować, bo nam nie chodzi o to, żeby od strony obyczajowej ocenić tego klienta tylko chodzi o to, żeby wyeliminować sytuację, w której jest poważne podejrzenie, że ktoś może być ofiarą handlu ludźmi i oczywiście tutaj też inny musimy patrzeć i patrzymy na to staramy się patrzeć na to z perspektywy tych rozmaitych warstw seks biznesu, dlatego że są takie warstwy jak tam powiedziałbym bardzo luksusowa prostytucja, gdzie zagrożenie handlem ludźmi jest relatywnie niewielkie oraz stała prostytucja drogową uliczna cudzoziemska, gdzie to zagrożenie jest relatywnie dużo większe i tam kierujemy swoją uwagę, bo myślę, że małe z wielu badań, które już do tej pory były przeprowadzone wynika, że kobiety cudzoziemskie, które świadczą usługi seksualne n p . w Polsce przy drogach często padają ofiarami zniewolenia, ale z drugiej strony jest bardzo trudno do nich docierać nawet nie, dlatego że są bariery językowe tylko, dlatego że ten stopień zniewolenia jest tak wysoki czynsz po prostu obawiają kontaktu ze wszystkimi, którzy mogliby im pomóc jak długo ten proces ten projekt będzie trwał panie profesorze projekt, który rozpoczął na początku tego roku będzie trwał przez 2 lata realizujemy ten projekty w zespole ośrodka badań handlu ludźmi z realizuję to wspólnie z trójką moich współpracowników oraz grupą wolontariuszy, którzy pomagają nam w tych trudnych badaniach głównie są tu BM młode badaczki, które będziemy prosili o docieranie do tych środowisk związanych z seks biznesem i od czasu do czasu organizujemy spotkania międzynarodowe, na których dyskutujemy te problemy okazuje się, że kwestia stosunku do seksbiznesu do prostytucji do tego seks z parkingu jest z wykresu niż zwykle z Polic za awans na poziomie regulacji prawnych, a te kwestie zostały przesądzone, ale oprócz regulacji prawnych jest jeszcze bardzo poważna sfera to tego co nazywamy polityką, a on jak mówią o tym, podkreślam ten element, dlatego że my grać Uniwersytet warszawski i Polska my jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie rekomendacji i teraz konia z rzędem temu, który potrafiłby na koniec takiego projektu badawczego przygody przygotować rekomendacje dla 4 krajów, które mają tak rozmaite systemy regulacyjne jak by zaproponować rekomendacje, których nie poszlibyśmy za daleko on, żeby nie proponować Szwecji, żeby rozwiązanie, które wprowadzili w 19 9 9 roku jest wadliwy, bo w gruncie rzeczy część prostytucji spycha do podziemi jest wadliwa i jest latem zaś, że jest wiele prac na ten rok powstał we wzorze bestiarium ale, ale Szwedzi są przekonani, że to jest idealne rozwiązanie co więcej ostatnie podobne rozwiązanie przyjęła Francja jest 5 takich jest 5 krajów w Europie, które wychodzą z takiego samego założenia no i co mamy zrobić nam mogą nie możemy powiedzieć Szwecji wasze rozwiązanie jest złe, bo albo nie w tym rzecz, ale może pokazać to co się dzieje z takim rozwiązaniem co to oznacza dla klientów co to oznacza dla pracowników i pracowniczek co to oznacza on i t d . tak dalej i to i to chcemy zrobić dlatego na poziomie rekomendacji ostatnie zdanie będziemy się starali pokazać ten problem na poziomie rozwiązań praktycznych ci nie regulacja nie rewolucja prawna nie zmiana polityki, ale poszukiwanie rozwiązań praktycznych, które pozwolą nam skutecznie ingerować w seksbiznes, ale tylko na tym poziomie, na którym to dotyczy eliminowania zagrożeń handel ludźmi prof. Zbigniew Lasocik kryminolog ośrodek badań handlu ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego był państwa mam dość ileż można jedno zdanie to jeśli ktoś z państwa słuchaczy ma jakiekolwiek sugestie propozycje to bardzo serdecznie prosimy wszystkie dobre rady UE możliwe kontakty wszelka mądrość się i jest nam niezbędna bardzo dziękuję informacje za 4 minuty o godzinie jedenastej wracamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA