REKLAMA

To groźna ustawa. Dziwię się Prezydentowi, że jej nie zawetował - senator Piotr Zientarski o ustawie o ustroju sądów powszechnych

Co się stało?
Data emisji:
2017-07-25 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało i Maciej Zakrocki dzień dobry dziś gościmy co się stało jest pan Piotr Zientarski senator Platformy Obywatelskiej witam dzień dobry witam państwa cel dla państwa tylko w wyjaśnienia pan z natury jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu w Poznaniu i zdał egzamin sędziowski radcowski adwokacki jest doktorem nauk prawnych mówi o tym, dlatego, bo chciałem na początku pana poprosić o taką ocenę w tej ustawy, którą pan prezydent dzisiaj podpisał ustawę Rozwiń » zmieniającą ustrój sądów powszechnych nie tylko wielu demonstrujących na ulicach domagało się tego trzeciego weta, ale też wizją środowiska stąd właśnie prawniczych wpłyną takie niepokojące zapowiedzi czy sygnały, że jest to w nogi też nie dobra czy groźna ustawa bardzo groźną ustawę przede wszystkim dziwię się panu prezydentowi, że skoro zawetował te 2 ustawy one są w moim przekonaniu także powiązane ze sobą nie tylko te 2, ale w ustawie właśnie ustroju sądów powszechnych jest również ograniczona można je owe w ograniczone możliwości działania krajowej rady sądownictwa, która bez, której kompetencje mają być stworzone, by go od nowa podstawą wzrosła tutaj podstawowym zarzutem, który zresztą mówił już dwukrotnie Palmyry były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński jest to, że w ciągu pół roku w ciągu pół roku wszyscy prezesi wiceprezesi wszystkich sądów jest ich około powszechny ich od Sądu Rejonowego po Sąd Apelacyjny włącznie nie mogą spokojnie spać ani 1 dnia i muszą codziennie budzi się i słuchać, czyli nie ma telefonu odwołującego jego czyn i czy wiceprezesa po mówił to po profesorze kich kie się z tym zgadza po 3 4 miesiącach być może taki serial w będzie chciał wykazać inicjatywę jakąś innym takiej taki jakiś lojalności, ale sam fakt, że bez dania racji ci bez powodu bez uzasadnienia można tak powiem zrobić w majestacie prawa generalną czystkę no to jest to jest rzecz zupełnie niespotykana czy też kompetencja, którą ta ustawa przyznaje ministrowi spraw mimo złośliwości, ale co co jest wyważyć z 1 strony ta ustawa wprowadza zresztą też w stosunku do poprzedniej to ograniczone możliwości powoływania i odwoływania w Kleczy powołanie właściwie jest jest zupełnie swobodnie, bo nie będzie musiał się konsultować Agi ze zgromadzeniem ogólnym sędziów danego szczebla czy też w razie opinii negatywnej z krajową radą sądownictwa, ale tu przy odwołaniu ustawa wprowadza możliwość w takiej sytuacji decyzji oczywiście, gdy 2 3 czy podnosi się podnosi się tutaj kworum po podnosi się większości kwalifikowaną do 2 3 przez krajową radę z odbicia, które może się sprzeciwić, ale ta ten przepis jest wyłączony przez 6 miesięcy i tak to jest dziwne, że wrak psa w 1 ustawie są w 2 2 2, że tak powiem rodzaje powoływanie odwoływanie ja i daje 6 miesięcy, gdzie hulaj dusza prawda piekła nie ma bez żadnego uzasadnienia, a dopiero później wprowadzać jakiś prawda takie przesłanki zresztą też bardzo, ograniczając o ograniczający uprawnienia, bo tam już w każdej sytuacji będzie musiał przynajmniej uzasadnić wybić no to jest zupełnie niezrozumiałe jest też teren do czasu aż cały czas mówimy o tej samej osobie znać ani prezydent cały czas czują w 2 ustawy w o tym, że no nie ma w Polskiej tradycji prawnej bagno w sytuacji, w której prokurator generalny, by miał tak miarą biegły rewident nie stanowiło, że to jego lojalność, że ma już od prezydent darowane życie w Korei są zdrowi i sprawiedliwości, który jest właśnie podarek prawda Sąd Najwyższy, ale przepraszam bardzo jeśli takie uprawnienia ma również w stosunku do wszystkich sędziów, których niektórzy mają kadencje przez niekonstytucyjny, ale kadencje mają oni z kolei mają wpły w na powoływanie przewodniczących wydziałów wizytatorów, czyli właściwie non rewolucji, jaka kadrowa itd bez mówi bez żadnych kryteriów bez uzasadnienia no to jest zupełnie rzecz, że dziś w darze tego pan prezydent nie zauważył już nie mówiąc o 1 szczególe z 1 strony mówi się, że już etaty sędziowskie powinny być właściwie wykorzystane, że sędziowie powinni właśnie sądzić się okazuje, że nie tylko życie nie ogranicza delegacji sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości UE dysponenci sędziów, którzy są delegowani to jeszcze stwarza się dodatkowe możliwości dotychczas dotychczas nie nieistniejący ażeby sędziowie mogli być delegowani do kancelarii prezydenta i do ministra z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli będą sędziami te etaty będą w zawodach wisiały będą będą delegowani, czyli z ubywa ubywa tych sędziów także to jest to jest sytuacja dla mnie dla mnie zupełnie zupełnie niezrozumiała, ale przede wszystkim z tego pierwszego powodu, o których mówiłem, czyli tego od tych 6 miesięcy pan prezes Rzepliński mówił o tym, że rząd tu oprócz tego i innych na naruszenie zasad niezależności sądów tu jeszcze można mówić o o pewnym naruszeniem godności osobistej człowieka, który mówi przez 6 miesięcy, bo może to zrobić w ostatni dzień gra na musisz bać i bez bezradnego bez żadnej możliwości takiej obrony czy Czyż nie wiesz, jakiego powodu będzie będzie zdejmowany także toi to ta ustawa doprawdy na 1 jest jest niewłaściwe i stąd też proszę zauważyć, że państwo i nie pierwsza prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący krajowej rady sądownictwa zwrócili uwagę społeczeństwu na to, że z 1 strony ma uprawnienie i ale to nie znaczy, że powinien z tego uprawnienia korzystać w sposób masowy czy nieuzasadnione niewłaściwy, żeby właśnie społeczność sprawdzić czy w ale nie tylko monitorowała wyryte tak, żeby pokazywać ten wulgaryzm prawda który, który będzie w przyszłości, bo no skoro ma możliwości ustawowy ustawowe do do odwołania no to powinien z nich korzystać, a nie stworzyli je już ekstra Order dla innego terminu prawda na na totalną czystkę w to wydaje się, że sytuacja, jaką mamy teraz do czynienia, więc te 2 weta plus podpisanie tej trzeciej ustawy z punktu widzenia takiej aktywności Obywatelskiej może być czynnikiem, który będzie trochę będę mobilizował no i teraz właśnie w pytaniu rolę opozycji, bo poza tym, że słyszymy, że pana koledzy przyznają posłowie nie mogą pojechać daleko na wakacje, bo w każdej chwili, bo mogła być potrzebni, gdyby n p. była kwestia odrzucenia weta pana prezydenta jak wiemy czy innej nieobecności opozycji łatwość tego odrzucenia jest większa, ale też pojawiła się dzisiaj taka zapowiedź współpracy opozycji ma być powołany zespół d s. reformy sądownictwa to jest właśnie już taki moment, w którym co wam niektórzy zarzucali w ostatnich dniach, że ciągle tylko krytykuje raczej mówić, że nie, ale nie przedstawiacie wnętrze alternatywnych rozwiązań teraz teraz rozumiem żona się pojawił znaczy w gabinecie dziś działa i mamy wiele wiele ulic, ale wiemy o tym, że w tej chwili te inicjatywy dom nie mają szans szans najmniejszych mało tego bardzo wiele inicjatyw innych dotyczących wymiaru sprawiedliwości zostało już tak powiem odwróconych to nieprawda, że się, by nie robili nic przez 8 8 lat w wymiarze sprawiedliwości zrobiliśmy bardzo wiele chociażby przywrócenie asesury, które zostało zablokowane przez ryby i 1 , 5 roku i wakat 500 sędziów zostało przewody do czego to doprowadziło do właściwych ról jeszcze większej zapaści i dłuższego postępowania byśmy wprowadzili się rozszerzenie wyroków konsensualnych wprowadziliśmy czyli związkowych, które przyspieszają postępowanie porozumienia pomiędzy możliwość umorzenia postępowania na zasadzie porozumienia między pokrzywdzonym, bo dla nas pokrzywdzony jest najważniejszy jeśli oskarżony pojednał się z pokrzywdzonym wyrównał mu szkody zapłacił zadośćuczynienie i tak pokrzywdzonych ze swego to po co w takim razie prowadzić proces to zostało odwrócone n p . pisząc Dzidzia, gdy kodeksu karnego i t d. i t d. już nie mówiąc o wielkiej reformie od lat dlaczego, gdyż biorą też Konrad tom gościł także pamiętać, że ja się na tym nie znam, ale dla nich reform było rzeczywiście rzeczywiście wiele, które przyspieszały w tej chwili są gorsi tylko, które mają właśnie zupełnie skutek odwrotny zaczęło się o tym, mówić, bo jestem tu laikiem w tych sprawach, ale bardzo Lubie anglosaskiej filmy dotyczące spra w sądowych tak, które odbywają się w sądzie zawsze się, mówi że zazdrościmy tym sędziom amerykańskim czy brytyjskim, którzy łatwiej takiego prowadzą sprawę prawda i mają dużo więcej wydaje się władzy niż u nas to jest właśnie tak w skrócie rozumiana kontradyktoryjność rzec, że sędzia nie studiuje dokumentów prokuratury przed rozpoczęciem procesu co też skraca to postępowanie tylko właściwie tak jakby z czystą kartą siada do procesu sądowego i słucha obu stron Radiohead i motylkowa tylko, ale to wszystko panie redaktorze, ale odwrócenie tej reformy nie on jest kompatybilne z tym zamachem na sądownictwo, dlaczego dlatego, że w kontradyktoryjnym procesie sędzia słucha w materiałów, jakie przedstawia dowodów, jakie przedstawiał obie strony obie strony i bardzo często jest wiele uniewinnił, dlatego że z, dlatego że prokurator jest w stanie uciec dom jest przygotowana, bo nie ma, bo wprost dowodów bandu jest sytuacja inna Otóż sędzia ma za prokuratora działacz no i i no niestety te obawy o niezawisłość od, z którą walczy, by tutaj, tym bardziej się 6 mogą mogą ziścić także to nie jest przypadek jest przypadek, że ta reforma na początek uzyskała odwrócona, bo te dalsze działania umacniające rolę prokuratora i wpływ na sędziów prawda właśnie są, jakbyś był w murów w kontekście tego tzw. procesu inkwizycyjnego, a nie kontradyktoryjny myszy na koniec trzeba wreszcie taki komentarz po jasno to zrozumiałe w szeregach opozycji pojawił się takie pytania o trwałość większości parlamentarnej to związane było w słynnym obrazem Jarosława Gowina po głosowaniu Sejmu, kiedy on miał taką smutną minę Acta nie zerwał się z aplauzem i t d. w poda się pojawiły oficjalne informacje z partii razem na czele, której stoi stoi Jarosław Gowin, że właściwie argumenty pana prezydenta są zbieżne z zastrzeżeniami partii no ale wreszcie pojawił się taki trick samego Jarosława Gowina, który brzmi w ten sposób wylano tu na mnie morze hejtu liczono, że ulegnę presji rządzi się rozpadnie establishment wróci do władzy wytrzymałem dobra zmiana trwa jak pan tu komentuje niedawnego waszego ministra sprawiedliwości tak nietypowym tak ja z panem Jarosławem Gowinem spotkałem się już w 2 5 2 7 w tej kadencji w dacie nawet byliśmy bliskimi kolegami muszę powiedzieć wtedy on startował ze wspólnej listy zresztą w Krakowie była wspólna lista do placu po i PiS w związku z tym nie było aż taki inny wtedy takiej polaryzacji no ale to co robił jako minister sprawiedliwości niestety spotkało się z moją zdecydowaną krytyką i ja niewola aptek akceptowałem tych jego i jego pomysłów no, dlaczego odszedł z platformą właśnie deregulacja się prawda w lidze, bo owo, ale jeszcze był w Platformie jeszcze jakby w Platformie to niestety jego działania nie sprawiały już sprawiały to znaczy ty po prostu był patronem tego procesu kontradyktoryjnego i to i to można mu z LO uznać natomiast te tweety w tej chwili jego w moim przekonaniu są gotowe w wewnętrzne ustawianie się w ramach jeszcze partii rządzącej, bo z 1 strony widzi co jest jak sytuacja jest konflikt między panem prezydentem bio chce pokazać, że właściwie jest tu uczy itu itu prawda boli, bo nie można być za prezydentem jednocześnie zarząd, bo słyszeliśmy jak co rozbieżne rozbieżne stanowiska, ale coś jest nasza sprawa w bardzo dziękuje pan Piotr Zientarski senator Platformy Obywatelskiej był gościem co się stało dziękuję bardzo za chwilę informacje po nich magazyn reporterów z rodzin z całą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA