REKLAMA

Parlament zmienia ustawę o OZE - czy pogrąży farmy wiatrowe?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-07-26 12:40
Czas trwania:
15:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest 12 4 2 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM, gdzie w Warszawie zyskuje WIG 20 lat teraz na plusie 6 6 % ceny walut euro po 4 zł i 2 6 gr dolar teraz po 3 zł i 6 5 gr za franka płacimy 3 zł i 8 1 gr, a funt brytyjski kosztuje 4 zł i 7 7 gr rynki pewnie trochę czekają na to co wieczorem wydarzy się wieczorem z perspektywy polskiej wydarzy się w stanach Zjednoczonych amerykańska rezerwa Federalna będzie decydować o stopach Rozwiń » procentowych, chociaż rynek spodziewa się, żeby dzisiaj, ale cokolwiek miało się modnym w stanach Zjednoczonych wydarzyć się to oczywiście warto wspomnieć na początek to sprawy akurat tym razem kadrowe po przewodniczący komisji nadzoru finansowego ma już nowego zastępcę po to, Andrzej diakonów będzie odpowiadał w KNF jest wykonywanie zadań związanych z audytem kontrolą wewnętrzną w sprawy administracyjne informatyka ochrona klienta też zakresy obowiązków nowego wiceprzewodniczącego komisji nadzoru finansowego wcześniej bonanzy gekonów był związany m. in . z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie w pracował w departamencie audytu wewnętrznego w raport gospodarczy, a teraz raporcie gospodarczym porozmawiamy o handlu o wietrze o odnawialnych źródłach energii w parlamencie no właśnie dzisiaj jest posiedzenie Senatu Lisa zajmuje się m. in . ustawą o odnawialnych źródłach energii ustawą, która bardzo szybko przemknęła właściwie przez Sejm w cieniu wydarzeń sądowych, więc trudno było wtedy tej ustawy rozmawiać, więc myślę, że dzisiaj, kiedy Senat pracuje nad ustawą to jest dobry moment, żeby do tej sprawy wrócić kazano studia pan Wojciech Cetnarski wiceprezes polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu przedstawiciele energetyki wiatrowej nieprzypadkowo jest, że właśnie dzisiaj studia no bo to energetyka wiatrowa jak rozumiemy może być tym najbardziej poszkodowanym elementem całego układu, gdy zmienia się zapisy w ustawie, ale nawet, gdyby pomógł oczywiście streścić je dla naszych słuchaczy co tak naprawdę ma się wydarzyć tą ustawą o tak rzeczywiście energetyka wiatrowa jako technologia, która ma największy w tej chwili udział w produkcji odnawialnej energii będzie najbardziej poszkodowane, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, ale tak naprawdę poszkodowane będą absolutnie wszyscy inwestorzy, którzy funkcjonują na rynku odnawialnych źródeł energii w pędzie szkodliwość tej ustawy polega na tym, iż burzy ona w sposób zupełnie nieuzasadniony bez żadnej przyczyny system wsparcia, który został uchwalony 7 lat temu i który zakłada przydzielanie producentom energii z odnawialnych źródeł w postaci zielonych certyfikatów, w które następnie certyfikaty mogą być sprzedawane na Towarowej giełdzie energii albo w umowach bilateralnych certyfikaty są, żeby tak mógłby wyjaśnić na czym jednak w ogóle go na ten system produkcji prądu i tych i innych równorzędną grę w szczegóły ale, żebyśmy nie to jednak zarysowany mamy elektrownie węglowe normalne klasyczne w elektrowniach, które znamy mamy wiatraki, które też są już tam w krajobrazie ludziom znane wiatraki wytwarzają zieloną energię certyfikuje się te wytworzono energię apotem te elektrownie węglowe mają możliwość na różny sposób kupienia tych zielonych certyfikatów, które muszą mieć no bo jakiż to normy Sebastian Jung kupując certyfikaty nie tyle elektrownie węglowe co spółki obrotu energią elektryczną, które kupują energię elektryczną też z elektrowni węglowych jedno i przepisy wygasły prawa w Polsce, które są zgodne z przepisami unijnymi przewidują, że pewna część energii, którą dystrybutorzy energii sprzedają potem odbiorcom końcowym musi pochodzić ze źródeł odnawialnych konkretnie mówimy, że tej energii musi być prawie 20 % w roku 2 0 20, a teraz dochodzimy sobie do tego i w tym roku tej energii powinno być przynajmniej 15 % mojego zaświadczenia o tym czy energia jest u źródła odnawialnego czy niezrównanego służy właśnie ten zielony certyfikat, który każdy producent nie dostaje i może go potem sprzedać takiej spółce dystrybucyjnej, żeby ta spółka dystrybucyjna mogła się wykazać przed prezesem murem, że tak tyle ich tyle kilowatogodzinę tej energii odnawialnej kupiliśmy sprzedaliśmy odbiorcom końcowym tak działa system działa system to jest zgodne z unijnymi uwarunkowaniami z tym co się dzieje całej Europy to nie jest jakaś Polska specyfika ten system certyfikatów nie wiele krajów miało już system certyfikatów w niektórych krajach wśród tych systemów odchodzi w Polsce również przechodzi się na kontrakty różnicowe, które się uzyskuje w postaci dzięki nim przetargową in w Polsce też się takie pierwsze aukcje na zieloną energię odbyły, ale wszystko to co funkcjonuje dzisiaj to co widzimy też te wiatraki biogazownie instalacje fotowoltaiczne one funkcjonują w systemie zielonych certyfikatów właśnie problem z zielonymi certyfikatami jest nadal jednak taki, że ich cena tych certyfikatów znacząco znacząco bardzo mocno spadło w ostatnich miesiącach latach właściwie, bo jak kiedyś czytało się, że nawet 90 % wyższe teraz mniejszy płaci niż podzieliło się na początku tak wartość zielonych certyfikatów została ustalona w taki sposób, iż ustawodawca wyznaczył ich górną granicę mówiąc, że jeżeli spółka dystrybucyjna nie zakup odpowiedniej ilości certyfikatów to będzie musiała zapłacić opłatę zastępczą i ustalił tą opłatę zastępczą na 300 zł z niewielkimi groszami to kwota powstała z wyliczeń, które pokazują przy jakiej kwocie wsparcia inwestorom opłaca się inwestować w odnawialne źródła energii, a raczej opłacało się, bo ten system już różnie funkcjonują jak mówią mamy nowy system, ale nota 6 000 MW w wiatrakach powstało właśnie dzięki temu, że ta opłata zastępcza wyznaczała taki górny poziom wartości zielonych certyfikatów dzisiaj wartość certyfikatów wynosi około 30 40 zł tydzień temu była niewiele większa od 20 zł co jest dramatycznym spadkiem i ten spadek wynika z tego, że ciągłe zmiany ustawy o ze nie wskazują inwestorom nie dają pewności inwestorom, że te certyfikaty, które do tej pory zostały wytworzone będą kiedykolwiek skupione za jakąkolwiek realną wartość jest ich za dużo w stosunku do tego co teraz segment rynku, że odszedł jedno potrzebuje się tyle ile ogłosił minister, więc to nie jest taki rynek jak popyt i podaż towaru obecnie w inny kod to jest rynek, którym ministerstwo energii powinno zarządzać, wyznaczając odpowiedni poziom popytu inwestorzy wiedząc ile potrzebujemy energii ze źródeł odnawialnych wiedzieli ile będzie potrzeba certyfikatów i w związku z tym inwestowali wiedząc, że te certyfikaty będą nam potrzebne natomiast z jakiegoś kompletnie nieznanego nam powodu od kilku lat ministerstwo energii, a wcześniej Ministerstwo Gospodarki nie dostosowuje zapotrzebowania na te certyfikaty do faktycznej sytuacji znana na rynku, czyli do ich podaży nie może wciąż energii ze źródeł odnawialnych mamy dużo mniej niż byśmy potrzebowali patrząc na inne te przepisy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli ten poziom 19 20 %, jaki powinniśmy osiągnąć w roku 20 2 0 teraz zrobi się problemy no bo mamy do spółki energetyczne, który wcześniej pan swoją, które muszą też certyfikaty od kupować to Górna granica, a opłaty zastępczej jest wyznaczona na 300 zł certyfikaty kosztują znacząco mniej w okolicach 20 30 zł, ale umowy, które były zawierane długoterminowe jedno u nich są powiązane z tą kwotą stałą, czyli tych 300 zł posłowie jak rozumiem zauważyli to tak mówi się, że zauważyli te problemy teraz próbują go ustawą rozwiązać w jaki sposób no to nie jest żadne rozwiązanie problemu to jest tak naprawdę stworzenie okoliczności prawnych, które będą umożliwiały de facto 1 spółce skarbu państwa 1 spółce energetycznej wypowiedzenie wszystkich umów, powołując się bać się na klauzule zmiany prawa, która to prawo zmieniają posłowie z gazetą publicznie się tym chwalić, że tak mocno lobbował posłuży przekonała do takiego rozwiązania tych spółka Energa, która zresztą też w komunikatach bardzo pochwalał zmiany, które są waszym zdoła on tak natomiast to jest rozwiązanie dobre tylko wyłącznie dla spółki Energa i one nie rozwiązuje problemu nadpodaży nie mógł żadnego związku z problemem nadpodaży umożliwia tylko wyłącznie wypowiedzenie umów no i spółka Energa, zawierając umowy kilka lat temu zawierała je i kupowała te certyfikaty po cenach korzystny dla siebie teraz na skutek tego załamania rynku, któremu nie są winni ani inwestorzy ani też spółka Energa jest sytuacja się odwróciła i spółka postanowiła się z tych umów wyplątać, używając właśnie do tego zmiany ustawowych no nie na tym polega zawieranie umów długoterminowych nie na tym polega ponoszenie ryzyka gospodarczego, że kiedy się zarabia też wszystko fajnie się trafia coś idzie do posłów kandydaci mówi proszę mi to zmienić prawo, żeby mu się wyplątać z umów no bo to w tej sytuacji prawda no ja mogę powiedzieć, że i w każdej przy każdej sytuacji, w której ja nie zarabiam pieniędzy to będę wypowiadał umowy i nie będę realizował swoich obowiązków prawa, czyli dzisiaj inwestorzy powinni powiedzieć to tak, ponieważ my nie dostajemy tyle pieniędzy certyfikaty i lepsze niż rozdawać to co to włączamy w takim razie wszystkie elektrownie mamy w Polskim systemie 6 000 MW mniej mówi to jest absurd zupełny prawda nikt tak postąpili żaden odpowiedzialny inwestor takiej nie zrobi natomiast 1 spółka mogła pójść przekonać posłów mamy teraz bardzo złe z bardzo zły projekt prawa, który został szeroko skrytykowany nie tylko przez inwestorów, ale również przez n p. prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tak rzeczywiście Maciej Bando stwierdził, że ta ustawa jest korzystna jest winny być rzeczywiście włosy Lalek 1 strony dla tych, którzy zawierali z producentami i Zielonej energii to długoterminowe umowy to dobrze, ale skoro mamy taki stan prawny, jaki macie właściwie za chwilę będziemy mieli taki stan prawny, jaki będziemy mieli to w takim razie proszę wytłumaczyć, jaki to będzie skutek rzeczywiście dla tych, którzy produkują zieloną energię z wiatru leży co się zmieni dla firm wiatrowych w firmy wiatrowe, które miały do tej pory umowy długoterminowe dzięki tym umowom długoterminowym otrzymywały zapłatę za swoje certyfikaty nie będą miały tych umów nie dostaną tych pieniędzy, które były zapisane w tej umowie dostaną takie pieniądze, jakie wynikają z bieżącej ceny rynkowej, które sąd całkowicie niewystarczające chociażby do tego, żeby spłacić kredyty, które były zaciągnięte na te inwestycje, więc z automatu będzie problem z obsługą kredytu będzie w związku z tym dla banków problem z co robić z tymi aktywami czy te aktywa ogłaszać bankructwa przejmować się te aktywa czy też czekać na NATO, że ministerstwo energii zdecyduje się zacząć z powrotem zarządzać systemem dopasuje zapotrzebowanie na na zielone certyfikaty do RODO do podaży tak, żeby ta cena odzwierciedlała faktycznie kwoty niezbędne do tego, żeby inwestycja się spłacało część inwestorów, która n p. nie ma też zobowiązani do do banków, jeżeli ma możliwość przeniesienia urządzeń winne miejsce n p. duże firmy międzynarodowe po prostu demontują Hester wiatraki w Polsce ustawią je w winnych krajach gdzie, gdzie będą mogły uzyskiwać odpowiednie zwroty no natomiast przede wszystkim zostanie naruszony szereg umów międzynarodowych, które wiążą Polskę z innymi krajami mówił w umowach bilateralnych zostanie naruszona karta energetyczna i możemy się spodziewać bardzo wielu pozwów na dziesiątki setki milionów złotych tak jak Tomasz Gać się wydarzyło w ostatnich latach w Hiszpanii, gdzie rząd hiszpański ostatnio zaczął właśnie przegrywać to pozwy bronił się przez kilka lat, ale procedura arbitrażowa się już dokonała ich wyroki pierwsze zapadłe w ten sposób całe nasze społeczeństwo wszyscy obywatele, którzy do tej pory ułożyli na to, żeby taką energetykę odnawialną w Polsce mieć, żeby mieć czystą energię nie dość, że nie będą tej energii mieliby szereg z tych instalacji zniknie też za parę lat już za rządów zupełnie innej ekipy będą musiały zapłacić mandat będziemy wszyscy musieli zapłacić odszkodowania inwestorom, którzy zostali w ten sposób tą ustawą potraktowanie więc zapłacimy 2 × tak naprawdę i nic z tego nie będziemy mieć nowe trasy i rozumiem, że szansą jakoś na zatrzymanie całej tej historii jeszcze może być komisja Europejska, która może się nie zgodzić z tymi regulacjami wtedy będzie hitem w nowelizacji ustawy, która właśnie zdecydowana ewentualnie przeprowadzić i zobaczymy na razie posłowie czy politycy prawa sprawiedliwości mówią, że chcą poczekać jak ta ustawa w ogóle działać przez 2 miesiące wakacji przez Mińsk jedni z jakiegoś nie wydarza potem się być już martwić, więc może to, że ten czas się zacząć w zdecydowanie się zacząć marzyć, bo ustawa zadziała pierwszego dnia od wejścia w życie i w związku z tym nie ma co czekać aż komisja Europejska powie nam, że 2 + 2 jest 4 myślę, że my jako o naród jesteśmy w stanie sami dojść do takich wniosków i powinniśmy sami podejmować dobre dla nas decyzja nie czekać, że ktoś inny nas obudzić przywoła do porządku no tak, ale z drugiej strony ktoś zapyta, jeżeli jest Państwowa firma, której mówiliśmy n p. 8 Energa, która duże pieniądze gminy traci właściwie na tym, że mogą też kupować taniej jest związana kontraktem długoterminowym to też życie społeczeństwo musi zapłacić jest spółka absolutnie nic nie traci społeczeństwo nic nie traci, dlatego że te certyfikaty, które kupuje na podstawie umów długoterminowych Energa to są certyfikaty, które znajdują się w taryfie za energię elektryczną, którą Energa obciąża odbiorców w związku z tym nie ponosi żadnych strat natomiast mogłaby zarobić na różnicy no tak, ale to ja bym nazwał zachowanie spekulacyjnym właśnie tego typu zachowania Wojciech Cetnarski wiceprezes polskiego stowarzyszenia energetyki wiatrowej był moim państwa gościem bardzo dziękuję za wizytę w studio dziękuję państwu dziękuję pani punkt widzenia energetyki wiatrowej właśnie na ustawę, która dziś teraz nie jest procedowana w polskim Senacie kończymy tak raport gospodarczy parę chwil zostało to informacja taka sama po nich Jakub Janiszewski połączenia raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA