REKLAMA

Czym są trzy czytania? O procesie legislacyjnym rozmawiają Barbara Grabowska-Moroz i Roch Kowalski

Magazyn Reporterów
Data emisji:
2017-07-27 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:09 min.
Udostępnij:

Dlaczego polski parlament jest dwuizbowy? Co to znaczy, że Sejm rozpatruje projekt w trzech czytaniach? Czy Senat jest rzeczywiści jest izbą wyższą? I czy obywatele mają dostęp i wpływ na proces legislacyjny, który odbywa się w parlamencie? O tym, jak wygląda stanowienie prawa w polskim parlamencie, dyskutują Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Roch Kowalski.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest czwartek 20 07. liceum Roch Kowalski w dzień dobry nie może jesteśmy w środku wakacji to polityczne emocje w ostatnich dniach tygodniach nie słabną, a wręcz przeciwnie na tworzeniu się spotykamy się z wyrażeniami, których nie do końca pamiętamy albo, które musimy sobie odświeżyć i tak słyszymy o pierwszym, a w drugim o trzecim czytaniu oko ten o kompetencjach premiera o kompetencjach prezydenta o tym dlaczego w niektórych sprawach zwracam się do urzędu gminy, a Rozwiń » innych do władz województwa i w końcu w jaki sposób wybieramy tych, którzy nami na co dzień rządzą na te pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym nowym cyklu przez 5 tygodni wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy tłumaczyli jak wygląda proces legislacyjny dziś skoncentrujemy się na polskim parlamencie, czyli na Sejmie Senacie państwa i moim gościem jest Barbara Grabowska Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka w dzień dobry dzień dobry na początek, dlaczego Polski parlament w ogóle jest dwuizbowy to jest efekt uzgodnieniem wokół nóg okrągłego stołu i decyzjom podjętym, jakby to jest taki podstawowy element świąt zostało zaszczepione później też w inny w Polskiej konstytucji, porównując do innych państw czasami stawia się pytanie czy faktycznie trasa nad czyni tzw . izba wyższa jest faktycznie potrzebne, dlatego że w w niektórych państwach ta i ten desant n p. w stanie bardziej przedstawicielstwo regionalne przedstawicieli innych danych danych region 8 Stanów landów w przypadku polskim to niema takiego charakteru natomiast faktycznie już wpisał się jak w ten proces legislacyjny im taką funkcję najczęściej pełni poprawiania tego co było zrobione Sejm jeśli do wnoszenia dodatkowych PN poprawa do pomysłów on sejmowych, które sam sam też bywa określane jako izba refleksji faktycznie tam są to bowiem mają takie poczucie, że oni są senatorami, czego odnoszą same produkty do tradycji rzymskich, że rząd faktycznie debatują rozważają różne możliwości tworzonego ne tworzonego prawa w tym sensie też różni się sposób funkcjonowania i Sejmu i Senatu pewne funkcje na swoim w takim razie w tym przede wszystkim tworzy prawo to jest jego podstawowa dałem podstawowa rola te projekty, które są wniesione do do Sejmu powinny być rozpatrzone przez przez Sejm i sam Sejm powinien podjąć decyzję czy popiera ten projekt zmian czy też odrzuca ten ten projekt ma też kilka innych funkcjach Szkota Johna funkcja kreujące czy kreatywność powołuje niektóre organy władzy publicznej to może być Rzecznik Praw Obywatelskich, ale łącznie z Senatem GM dorzuć kilka jeszcze innych choćby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego sama ustala też może wprowadzić ruch nowe kompetencje taki właśnie kreujący dla DM dla Sejmu poza tym dam się do Skoczowa dysfunkcja ciągle trwa chyba zniewala w ostatnich latach też funkcję kontrolną w stosunku do MON do rady ministrów po pierwsze, Sejm musi jej dostrzegł rząd, który powstanie po wyborach musi mieć poparcie tej ósemce to też jest ona taka funkcja polityczna ani reprezentacyjna zamiast później wynik ten rząd już funkcjonuje Sejm pełni funkcje kontrolną w stosunku do Nor da rady ministrów czy te kompetencje, które n p. przyznaje się ziemi i premierowi ministrom przeczy jakimkolwiek agencjom rządowym Sejm ma prawo sprawdzić i zapytać w jaki sposób to funkcjonuje w barach czy ma obowiązek te wydają się, że dla GL zabezpieczeniami tańczony praworządności w dobrym było takim zwyczajem, że standardem faktycznie uznanie, że kontrola jest obowiązkiem Dean Sejmu Trzciel tym samym sam Sejm nie jest kontrolowany co tak jak taki sposób rem realizuje komu pan to funkcje i chyba że w sposób stały kontakt z procesu wyborczego, czyli to taki sposób posłowie i wykonują swoje funkcje są sami posłowie też indywidualni mają prawo zdawać pytania Bereza kierować interpelacje dom do do poszczególnych ministrów z wolnym w rządzie i dzięki temu ta cała korespondencja została na stronie Sejmu, więc można sprawić, jakie pytania zadawali inne posłowie, ale również, jakie odpowiedzi przedstawiani ranne ministrowie wziąć to miejsca w inny smak takim tradycyjnym znaczeniu, dokąd po to, pozwala kontrolować władzy politycznej inną władzę polityczną, a właściwie zależną od osób od siebie, ale dajmy się, że w kontekście powszechnego dostępu do w miarę powszechnego dostępu do internetu to również pozwala być dobrym źródłem informacji dla nas dla obywateli w jaki sposób funkcjonuje rząd, a także, jakie są relacje między tymi 2 podmiotami, kto sprawuje władzę nad polskim parlamentem ten suweren, którego przedstawicielem jest sentencja ta władza nie jakoś się materializuje w momencie, gdy są w ogłoszonym wybory 2 z wdaniem się, że sam Sejm to parę razy, bo w podnoszone w debacie w ostatnich miesiącach Sejm taką tendencję do postrzegania siebie ku władzy najem najwyższej wcześniej wynika z polskiej konstytucji rząd, że faktycznie tylko najwyższe władze Ber spełniał ten czas w KON tak podstawowa kompetencja czy kompetencje ustawodawcze polskiego Sejmu ona nie jest dla nas sposób widziałbym nic nie potrzebuje jakiejś specjalnej inspiracji, bo nasze zaktualizować ćwiczy grupa posłów również może zaproponować jakąś zmianę wpadły mu nie potrzebują też inicjatywy nie prezydenta, gdyż ma ono oczywiście prawo zgłosić swoją ustawę Don do Sejmu Sejm po prostu w tym sensie takich autonomiczne jeśli chodzi o procedowanie ustawodawczym jeśli chodzi o to kto sprawuje nadzór nad Sejmem w samym Sejmie Czyżby to de facto oto czym jest prezydium Sejmu i czym jest konwent seniorów Chemik to są przedstawiciela partii, ale również marszałkowi wicemarszałkowi czy te organy, które są przewidziane w w regulaminie Sejmu są to te organy, które podejmą decyzję przy niektórych BMW na niektórych etapach procedowania w procesie legislacyjnym czasami niektóre decyzje zależą właśnie decyzję, kto chciał taki grymas się nie bezpośrednio od od marszałka Sejmu, a od ciała kolegialnego tona szkła znaczeń co da się w fundamentalne w kontekście funkcjonowania Sejmu w ostatnich miesiącach n p . jak Leon jak wygląda porządek dzienny posiedzenia Sejmu z praktyki Ian organizacji pozarządowej, która obserwuje funkcjonowaniem Sejmu coraz częściej zdarza się także porządek swojemu zmienia się w ostatniej chwili są decyzje faktycznie Iran albo późnym wieczorem to zależy tak jakby od Odry pod poziom zapotrzebowania politycznego najczęściej sytuacja idealna byłaby taka to wynika z przepisów szczególnych regulaminu Sejmu MO, że decyzje sądom kształtu tego porządku dziennego jednak powinny być podejmowane po przed upływem pełnego czasem to z 7 dni z tego co pani tam jako taki takim terminie minimalne w momencie, kiedy decyzje są podyplomowe nawet kolegialnie, ale jednak z takim szybkim tempie to to powoduje, że jednak nic teraz sednem tego Sejmu są trudniejsze do kontrolowania z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, bo sam poseł otrzymał informację, że za chwilę musi się pojawić się trudna, bo na posiedzeniu plenarnym Sejmu z bloku głosowań natomiast w sytuacji obywatela, który gniewem planuje obserwowanie tego co mnie siedział w sejmie takie szybkie zmiany tego porządku dziennego Nelly utrudniają obserwacje i gdzie taki nadzór społeczny nad tym co się dzieje w sejmie, ale to nie jest także te 2 grona, czyli prezydium Sejmu i konwent seniorów nie są pewną atrapą, bo jednak tam pomimo tego, że decyzje formalnie są w pole podejmowane kolegialnie to jednak zawsze partia rządząca bądź koalicja zapewnia sobie taką przewagę i taką większość w obu tych grona, żeby przeforsować wszystko to wszystkie te zmiany, na które ma życzenie opozycji zostaje tylko zgłoszenie punktu spornego Nowy Targ drzewny to pana taka taka jest praktyka funkcjonowania tych tych organów, że nagrodzono mające większe w parlamencie będzie miał też większość 1 FC w tych ranne w tym gronach, gdyż kluczowa w tym wszystkim na króla marszałkami Sejmu tak naprawdę pojawia się Szkot postulat taki, żeby ten wybór marszałka Sejmu buta zabezpieczony proceduralnie, żeby był to organ faktycznie apolityczna, bo sami cieszący się w znacznym poparciem w w parlamencie najczęściej jednak to nie jest kwestia ostatnich 2 lat, ale kilkunastu ostatnich jest on postrzegany jako raczej reprezentant większości parlamentarnej, która ma pewien program polityczny do zrealizowania w ramach w ramach działalności na Sejm mówi nam się, że my w ogóle, że sam w samo funkcjonowanie organizacji funkcję i Sejmu zależy w dużej mierze nie tylko nawet od kształtu konstytucji tylko od regulaminu Sejm w, a ten z kolei zależy od samych posłów to jest dość taka specyficzna mam inne kompetencje zresztą przewidzianą w konstytucji, że Sejm ma prawo uchwalić swój regulamin mają prawo go zmieniać faktycznie taki czas go zmienia do nas taka istota tego tego tego regulaminu pochodzi z 10 02. roku od tamtego czasu w zasadzie nie był DMP nie był reformowany, bo żadna większość parlamentarna nie miał potrzeby taki, żeby faktycznie zreformować sposób funkcjonowania Sejmu w taki sposób jak przed wynikałoby to doktryna prawa Konstytucyjnego czy właśnie zmienić charakter MDM marszałka Sejmu poza tym opusty takich elementów i napisanych jeśli chodzi o prawo w tym często było także sposób funkcjonowania Sejmu zależą od tzw. zwyczaju parlamentarnego re i Szkot właśnie sposób powoływania marszałków należą do twarzy było uzgodnione zawsze uzgodniona i opozycyjne zgadzają się na to, żeby marszałek pochodził z tej partii, która ma większość tak, ale co dotyczyło także szereg innych aspektów funkcjonowania, gdyby to co mogło nic do III funkcjonowanie na komisji spra w służb specjalnych tego, że niezwykle błoto tak potem to było zapisane również w regulaminie Sejmu Jean przewodniczącym jest dana osoba co 6 miesięcy 2 zmieniające, czyli pana rotacyjna szczyty funkcji, która została zniesiona w przy ostatniej zmianie regulaminu Sejmu i nie jest już w niedziele to w praktyce może wywodziło się ten sam początku właśnie z takiego zwyczaju parlamentarnego, a nie ze z przepisu prawa w istotny element oczywiście da się uzgodnić to na zasadzie pełnej umowy realne polityczne jak się okazuje Tomczyk to może również ulec zmianie poprzez zmianę regulaminu Sejmu mamy kilka podmiotów, które mają prawo zgłaszania inicjatywy ustawodawczej do Sejmu to jest grupa posłów Senat prezydent i grupa co najmniej 100  00 0 obywateli co się dzieje z projektem, kiedy on już trafia do marszałka Sejmu jak wyglądają jak wygląda to etap przygotowywania się do pracy jak wyglądają same prace nad nim oznacza, że Sejm rozpatruje projekt w 3 czytaniach władz spółki za takiego czysto technicznego Dnipro, który trafia do Sejmu podlega takiej porze we wstępnej kontroli niwecząc faktycznie nadaje się do procedowania czym wszystkie elementy tego tego projektu takie działanie czysto techniczna wydaje się, że w ostatnich latach i to jest zamknięta na taktyka taka postępująca ta kontrola wstępna jest coraz słabszą, ale raczej nikt inny nie pozwala złapać jakiś poważniejszych błędów raczej to zależy od decyzji marszałka czy i jest innym kluczowe elementy czy nadaje temu projektowi numer druku sejmowego w z punktu widzenia funkcjonowania przez strony internetowej samo też jest dość istotnym, bo są tam 2 osobne zakładki 1 dotyczy określone w niej szafę i drugi projekt wniesiony, który jeszcze niema tego numeru czytam was z sali są tzw. zamrażarce legislacyjnej, a inna grupa jest aktor już może podlegać procedowaniu czyni grupa druków sejmowych, ale im jak też są 3 mają czas zacząć od pierwszego miejsca pierwsze czytanie może on przybrać formę albo czytania na posiedzeniu plenarnym czy w tej dużej sali przy udziale wszystkich posłów albo na posiedzeniu odpowiedni właściwej komisji do czego zależy to gdzie to pierwsze czytanie się odbędzie GM przede wszystkim od decyzji marszałka Sejmu, ale także od charakteru tego projektu, czyli SM jest mi to wynika, że pan z regulaminu Sejmu jest grupa OEX to projektów postrzegany jako projekt ważny wkład projektu ustrojowa, które powinny być demontowane najpierw na posiedzeniu plenarnym Sejmu pewnym takim jest dla nich już zwyczajem jest to, że po posiedzeniu plenarnym jeśli nie większość parlamentarna zdecyduje, że chce nad tym projektem dalej pracować co kieruje tam projekt do do komisji tam ani na sobotę Whitney PSL zupełnie szczegółowe zresztą bardzo czekiem żona mozaik i poważna, ponieważ punkt po punkcie rozpatruje się każdy element tej tej ustawy, który tego projektu ustawy, który jest przedmiotem procedowania, czyli sprawdza się czym jest poprawny właściwe wewnętrznie niesprzeczny to oczywiście zależą od od mocy od tempa tych prac na ile wnikliwa są to co tamte analizy przepisów natomiast Mbank i ostatnio debatowano powszechnie ustawą osądzie najwyższym tego elementu nie miałam pod po posiedzeniu plenarnym było przez złożony wniosek został o to, żeby bezpośrednio przejdą do drugiego czytania to powoduje, że w tym wypadku nie było posiedzenia komisji nie można było składać poprawek w trakcie tego posiedzenia, czyli Top postępowanie legislacyjne drastycznie przyspieszył na tym etapie ich tutaj pomiędzy pierwszym czytaniem, a drugim zrobimy chwilę przerwy teraz informacja TOK FM do nich wracamy magazyn reporterów jest magazyn reporterów Radia TOK FM Roch Kowalski dzień dobry ze mną studio Barbara Grabowska-Moroz z Helsińskiej fundacji praw człowieka rozmawiamy o procesie legislacyjnym o tym jak wygląda w Polskim parlamencie zatrzymaliśmy się pomiędzy pierwszym, a drugim czytaniem mówiliśmy ostatnio prezentowanej ustawie o Sądzie Najwyższym, która była pozbawiona tego elementu prac komisji powiedziała pani, że to bardzo zubaża w prace nad nad projektem czy w skład tego, że nie ma tego dodatkowego moment na refleksję nad nad tym projektem, ponieważ nie ma możliwości nie zobaczymy w jaki sposób ten projekt wygląda w perspektywie tacy neon pracy w komisji w tym wypadku w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym od razu był procedowany etapu drugiego czytania, które zawsze odbywa się na posiedzeniu plenarnym czy w takim układzie idealnym celem na 5 posiedzenie plenarne potem komisja pod Nysą wracam do domu na posiedzenie plenarne, gdzie znowu można składać pojemnik można zgłaszać poprawki most przede wszystkim przedstawione sprawozdanie komisji oczywiście pod warunkiem, że noszę rannych odbył również komisja może, jakie podjąć decyzję może pozytywnie zarekomendować ustawę co jeszcze może zrobi może być przegłosowany wniosek o jej odrzuceniem mogą być zgłoszone poprawki jest najczęstszy scenariusz, który występuje, czyli to co wychodzi wtedy skończy to jest ten cały projekt ustawy z dodanymi przepisami ze zmienionymi przepisami Best in z ewentualnymi poprawkami, które nie uzyskały większości mogłoby się przed dołączone do tego tego sprawozdania komisji albo te poprawki można zgłosić odrębnie na na drugim czytaniu na posiedzeniu o plenarnym co się dzieje na tym posiedzeniu plenarnym mamy sprawozdanie komisji sprawozdanie komisji jest drugim czytaniem nie zrobi się następnie, gdzie jest projekt PN może się zdarzyć także, gdyby na tym drugim czytaniu znowu rusza kolejny poprawki te poprawki będą podlegały rekomendowaną przez nią przez komisję jeśli takiej komisji godzin i w tym wypadku znało Sądu Najwyższego, bo to jest świeży przykład ta komisja odbywała się po i tańca między środą czwartkiem bimba dość burzliwa swym przebiegu ona w rządzie się pewnymi regułami, które wynikają z regulaminu Sejmu tam nie można zgłaszać nowych poprawek na posiedzeniu tej tej renty komisja one ograniczają się tylko do poprawek, które zostały zgłoszone podczas tego drugiego MLS drugiego czytania i też inaczej wygląda sprawozdanie CIN tej komisji do grona analizuje poszczególne poprawki i rekomenduje, aby dokądś nadające się do przyjęcia albo jako te, które mogą być lojalny odrzucona GM przebieg tej komisji ostatni zeszłego tygodnia wskazywał, że tych poprawek było bardzo dużo jest 300 proc tak, żeby tu łącznie do butów sprawdzeń prawie po 3 0 stronicowa lampiony były z tzw. głosowany fakt w bloku i pytanie czym to faktycznie była prawidłowa decyzja o tym, pisać, bo z pytaniem czy są prawniczym pewnie dość skomplikowana, że nie tak szybko odpowiedzieć natomiast ono zawierało różne możliwym rozwiązaniem co widać też innym sprawozdań Misztal, który wynikałby po tym pierwszym czytaniu z komisji wtedy mamy jednolity proponowane akcje ustawę pod drugim czytaniu to sprawozdanie jak było zupełnie Dean zupełnie inne i później to sprawozdanie z przedmiotem głosowania na oczy na trzecim czytaniu, czyli trzecie czytanie to de facto głosowanie do głosowania są ustawą nad poszczególnymi tymi poprawkami, które wynikały z drugiego czytania jest ostatni element w sejmie odsłonięto w tym ostatnim elementem faktycznie głosowań nad całością inne ustawy i to w jaki sposób tak z ustawą zostanie z sformułowana to jest z kolei przedmiotem analizy i kolejnego etapu, czyli pracę straci jeszcze pozostańmy na chwilę przez Sejm nie jest także posłowie już na forum plenarnym podczas trzeciego czytania mogą sprzeciwić się rekomendacją komisji czy te rekomendacje komisji są dla nich jakikolwiek sposób, wiążąc podejrzewam, że dla takich osobach nieformalne dla dla większości parlamentarnej, która tworzyła tą komisją odkryto to nie jest to sprawozdanie nie jest dla posłów żaden formalny sposób wiążące do końca drugiego czytania jest szansą, by nam zwrócenie się wycofania tego do tego projektu natomiast przez samych wnioskodawców oczywiście nie mniej ni przez całą grupę na posłów ma też inaczej wyglądają remonty i wygląda czy posłowie są ograniczenie możliwości składania poprawek na kolejnych etapach realne innym procedowania, ponieważ zasadą jest gdzieś muszą jeszcze 3 czytania nie może być także jakaś nowość legislacyjna, która nie była przewidziana w pierwotnej wersji projektu nagle pojawia się w nim na drugim czytaniu rem i też było przedmiotem analiz DM mimo kontrowersji w ustawie o Sądzie Najwyższym, kiedy spróbowano ożenić to propozycje Trumpa na prezydenta zmianą ustawy okaże się, iż prowadzi się z ustawą o Sądzie Najwyższym wam chodzi o to kwalifikowaną większość przy wyborze członków KRS -u w tym zakresie dostaw broni ba pracowano na początku pytanie czy mogę można było dorzucić taką nowość na etapie prac w drugim czytaniu mamy kilka w większości którymi Sejm może przegłosować ustawę mamy większość zwykłą mamy większość bezwzględna, ale są też 2 większości kwalifikowane w konstytucji przy jakich 3 5 i 2 3 przy jakich okazjach z nich posłowie muszą korzystać z MO stała tu zasady przechodzi większością głosów zwykłą większością głosów czy to jest renta podstawowa wersja Andrzeja nie musi być 2 3 0 + 1, czyli tylko połowa posłów, która jest obecna na sali do igrzysk forum, która musi być zostać zachowane w ramach tego utworu musi być zwykła większość RM czy innych głosów za musi być więcej niż głosów głosów przeciw tej większości kwalifikowanej pojawią się w tym momencie procesu legislacyjnego, w którym poezja świat jest jakieś inne decyzje organów, że pan zewnętrzności kiepsko procedura zmiany konstytucji wymaga takich kwalifikowanej większości w sytuacjach, które znajdują się obecnie czyni decyzja pana prezydenta o tym, żeby odmówić podpisania ustawy o 2 ustaw, które do niego trafiły się tzw. zawetowanie teraz ustawa z powrotem wraca on do Sejmu jest przedmiotem analizy wraz z uzasadnionym wnioskiem coś co wynika z konstytucji i możliwość ponownego uchwalenia tej samej ustawy już wymaga większości kwalifikowanej, czyli 3 5 głosów obecność z nami połowy ustawowej liczby posłów 1 2 7 7 przy założeniu, że 2 8 7 przy założeniu, że wszyscy posłowie są obecni, ale i tak przy czym to jest bardzo rzadko zdarza się, że faktycznie wszyscy posłowie są są obecnie nic w Salt znajdziesz tam jednak mniejsza liczba ustawa jest przyjęta przez scenę przez Sejm z poprawkami bądź nie trafia do Senatu tamte prace wyglądają trochę inaczej niż w sejmie nie mamy już 3 czytań nie mamy i fakt tam z kolei zawsze odbywa się przed posiedzeniem Fed przed decyzją przed decyzją Senatu odbyło się posiedzenie komisji trwało to wynika z regulaminu Senatu to nie wynika z konstytucji są również naprawą błędów od uregulować sposób swego funkcjonowania ustawodawczego przy czym podobnie jak w przypadku Sejmu to decyzja o tym, że zbiera się komisja mogą się odbywać w taki dość szybkim tempie tak samo było w przypadku ustawy o Sądzie Najwyższym, kiedy między uchwaleniem ustawy o trzeciej po południu, a komisją od dwudziestym minęło zaledwie parę godzin non serio ta komisja jest kluczowym elementem reszta musi być przyjęte sprawozdanie komisji są rekomendacje co z tego projektu czy czy komisja rekomenduje odrzucenie tego projektu w całości czy też inne przyjęcie go bez poprawek albo zaproponowanie jakiś jakichś poprawek i to sprawozdanie komisji następnie przyniosłem analizy na posiedzeniu plenarnym tego z kolei byliśmy świadkiem w piątek po całodniowej dyskusji w zasadzie nad 1 punktem porządku dziennego, czyli mity i tej ustawy o o Sądzie Najwyższym ostatecznie Senat podjął decyzję co go co do Marek własnych decyzji w stosunku do do miejsc do Augustowa Sąd Najwyższy czy przyjmą bez bez poprawek czemu ta debata w Senacie jest tak długa i trudno jest nieograniczona właściwie żadnym limitem czasu w przeciwieństwie do tego jak to wygląda w sejmie Senacie ta debata o Sądzie Najwyższym trwała 1 8 godzin to wynika z regulacji regulaminu są do tego, jakie decyzje też podejmuje marszałek czy zamyka listy w zakresie zdawania pytań czy też, ale też pozwala wszystkim posłom na na zadawanie tych pytań na dopytywania albo ewentualną replikę ze strony osób, które odpowiadają na nas na pytania senatorów szczegóły tego wszystkiego faktycznie wynikają są tu także pan nie da się w jakimś stopniu lekkim taka tobym patrzy z zewnątrz do pewnego stopnia także, w jakich tradycji, która w przypadku senatorów została wypracowana w ostatnich latach żonie jednak zwyczajem modelem opartym zresztą w przepisach decydują o tym, że on, że jednak ta decyzja ta debata ma ważne dla nich dla nich znaczenia co jeśli Senat zgłosił poprawki do ustawy te poprawki trafiają z powrotem do on do Sejmu, który nad nimi debatuje znowu najczęściej w pierwotnym takie rekomendacje podejmuje komisja sejmowa następnie są lepsze od działu analiz innych i decyzji Sejmu czasami zdarza się także jest na Sejm odrzuca wszystkie te poprawki czasami zdarza się także w granie, które z nich inni nie rekomenduje jako Berry jako swoje własne, dlaczego w takim razie w takim powszechnej w mowie stwierdzamy, że Senat jest Izbą wyższą parlamentu to jest uzasadnienie w ogóle wdałem się to wynikać z publiki tradycji konstytucyjną od tej taki podział na dalszy niż tylko wynikający z Łodzi z doświadczeń dwudziestego wieku czy tego, czego w jak funkcjonuje poświęcono Polski parlamentaryzm w kilku ostatnich wiekach, gdy jak urodzi się szlachecka demokracja jak jak funkcjonował wtedy podejmowanie decyzji nie wydają się, żeby w przypadku tak jak wygląda proces legislacyjny w świetle konstytucji można, by uznać, że faktycznie sąd jest Izbą wyższą nasze w tym też ma jakieś ważniejsze kompetencje do miasta kompetencje chyba nie są porównywalne do tych do tych sejmowych proces ustawodawczy nie może zacząć się przystosować się za wsią się zacząć w sejmie sam jest związany tym co przedstawi mu SM na Sejm nie jest zobowiązany tym co przedstawiono schemat, że nie może całkowicie odrzucić te te propozycje senackie są oczywiście może zaproponować własne z nim, ale to nic do tego potrzebna odrębna inicjatywa ustawodawcza, która znowu Blatter musi zostać zapoczątkowana w scenie poza tym sad ma też z konta dla inna na podjęcie swoją decyzję, że pan do 3 0 dni, czyli w tym to też jest jeśli nie podejmie decyzję w ciągu 30 dni Neil pań na duchu Bóg jest jest uznawane to jest akceptacja nowego projektu sejmowego wtedy ustawa idzie do prezydenta do urn do pod psem czy ten trzydziestodniowy termin dla desantu są o tyle istotne, żeby faktycznie sąd był w stanie podjąć wyrazić swoje stanowisko w stosunku do tego co proponuje sem co więcej, bo tam większość to wynika z prawa wyborczego nie zawsze jest także desant ma taką samą większość jeśli chodzi o partię rządzącą, jakie to wynikałoby z Sejmu w obecnym wypadku i tańcem to większość senatorów z klubu PiS jest o wiele większa niższy niż w proporcje sejmowe Wisły aż 6 8 6 albo się myślę, że moment na złość, więc może się zdarzyć także senatorowie podejmą odmienną decyzję niższy niż stanięcie przed będą wnioskować o odrzucenie danego projektu wraz z da się żona jest ciekawe ale gdyby ciekawe miejsce w dyskusji na temat tego jak Humphrey powinien wyglądać i też zadawanie pytania byto to jednak na inny charakter inne tempo niż w przypadku Sejm tej zdaje sobie sprawę, że to jest temat rzeka na pewno, ale już na sam koniec w jaki sposób obywatele mogą wpływać NATO albo przyglądać się temu jak wygląda proces legislacyjny w Polskim parlamencie Rz Nysy mogą zainicjować częstego faktycznie potrzebna duża grupa MDM podpisów obserwować można w sposób, żebym biernik znaczy włączyć się transmisje, który jest dostępny na stronie sejmowej rem ono obejmuje pełną salę plenarną i niektóre komisje natomiast wiem, że zawsze był problem z utworzonej podkomisja jeśli w ramach komisji może być powołana podkomisja do rozpatrzenia danego projektu i ze względów czysto lokalowych może się okazać, że pokus czym odbywa się posiedzenie podkomisji nie ma kamer, które umożliwią, jaką taką transmisję ME strona internetowa czy do Sejmu czy sąd daje też dostęp do informacji na temat tego, jakie ja wyglądam in proces legislacyjny na poszczególnych etapach, ale nie ma dostępu na szkodę poprawek, które były składane rzeczy to wynalazek 01 02 . czytania czy czy Czech w komisjach uważa, że z bardzo poważne mankamenty jeśli chodzi o PRM o transparentność tego on tego procesu jest jeszcze przewidziana specjalna rola i zatrudnionych osób, które prowadzą działalność lobbingową, który chciałby wpłynąć na to w jaki sposób funkcjonuje w niej proces legislacji jak wyglądam ustawa, która jest BM poddana takiej imprezy z imprez i ustawodawczą w tym to nie jest jakoś to działalność jest szczególnie popularna znaczy wydają się, że liczba osób w gminie, która podejmuje się zgłoszenia go jako tz w lobbysta to nie jest znacząca liczba dni jednak znacząco wpływa na funkcjonowanie procesu bardzo serdecznie pani dziękuję to był magazyn reporterów TOK FM Roch Kowalski dziękuję do usłyszenia czemu te magazyn reporteró Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA