REKLAMA

SuperFundusze 2: O europejskiej współpracy terytorialnej: projekty edukacyjne na pograniczu czeskim i niemieckim

SuperFundusze
Data emisji:
2017-07-31 12:40
Audycja:
Czas trwania:
14:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Super w fundusze stąd w, a jak co poniedziałek właśnie Super fundusze i kolejna edycja kolejny odcinek kolejna odsłona naszego cyklu dzisiaj wrócimy do programów innych, które polegają na tym, żeby współpracować między sobą z różnymi partnerami z zagranicy najchętniej właśnie z zagranicy, czyli do programów Interreg już trochę o tym z o funduszach mówiliśmy, ale dzisiaj chcemy na takich konkretnych zrealizowanych przykładach w praktyce pokazać jak działa mam Rozwiń » nadzieję, że moi goście wolisz mam dwoje gości pomogą oni właśnie w tej sprawie, a ze mną są pani Magdalena Bonikowska pracownik wspólnego sekretariatu programu Polska Saksonia dzień dobry dzień dobry i pan Maciej Molak kierownik wspólnego sekretariatu programu Czechy Polska Gibraltar Otóż mamy 2 regiony zarysowane Niemcy Czechy i współpraca ale zanim mam taką propozycję wejdziemy do tych programów do tych konkretnych ją jak pomysł, który został zrealizowany i pokażemy jak to działa w nagrodę proszę państwa takie 2 zdania wprowadzenia przypomnienia czym w ogóle są programy Interreg program Interreg służą wspieraniu współpracy partnerów z różnych krajów grono nazywają się inaczej z programami Europejskiej współpracy terytorialnej właśnie jest podstawową zasadą jest w nich współpraca partnerów z różnych krajów druk trzeba mieć partnera z drugiego kraju, który uczestniczy w programie mamy partnerów z różnych krajów i jak wchodzę na stronę właśnie te, o których pani również programy europejskie z soboty współpracy terytorialnej Interreg mamy wydzielone od 12 2 13 takich regionów obszaru między nimi Bałtyk m. in. w te były takie rejony regiony, które ściśle ze sobą przylegają, czyli właśnie po sąsiedzku, ale przecież ten musi być tylko po sąsiedzku jak rozumiem, choć my dziś będzie już raczej tej sąsiedzkiej współpracy dobrze, a były, jakie są pieniądze w ogóle na stole ma internet to wszystko zależy od programu są programy o większym zasięgu program międzyregionalnej Interreg Europa, który obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej tam jest ponad 3 50  000 000 zł EUR euro przeprasza dofinansowania natomiast są programy trans narodowe obejmujący kilka kilkanaście krajów programy transgraniczne którymi dzisiaj reprezentujemy o nieco mniejszym budżetem wolne są skierowane specjalnie do obszarów nadgranicznych w niczyjej na granicach między krajami sąsiadami Unii Europejskiej, ale też z krajami, które graniczą od strony zewnętrznej Unii Europejskiej jedno zlote mamy rzeczywiście jakiś zarys taki ogólny rzut 1 ma też tak powiem mu się tego pomysłu, kto może sięgać po pieniądze do koksu kierowane środki to są jednostki samorządu terytorialnego instytucje edukacyjne szkoły wyższe muzyczne medyczne w ochronę środowiska ochrony przyrody organizacje pozarządowe też tak także przedsiębiorcy, gdzie nie ma pomysłu na współpracę z moim sąsiadem tak naprawdę mnie jako instytucją posła wszystkie strony mamy szansę mamy możliwość skorzystania z unijnych pieniędzy, które nam pomogą nam projekt zrealizować to rozumie intencje to jest zwykłe głowami cieszy się, że dobrze zrozumiano, że to w takim razie skoro państwo reprezentujecie konkretne przykłady już co się udało zrealizować zgodnie z Saksonii w takim razie Telatyn współpracy Polska Saksonia co mamy na stale coś do zmian w w projekcie w programie realizowane są 4 rodzaje projektów na 4 tematach z dotyczących wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego właśnie tego wspólnego z naszymi sąsiadami w transport mówiąc tak inne bardziej ogólnie i edukacji transgranicznej współpracy transgranicznej w tych 4 obszarach realizowane są już projekty w tej chwili, jeżeli chodzi o takie przykłady praktyczne to warto powiedzieć o projektach z zakresu edukacji, bo w teraz akurat trwają nabory na te projekty edukacyjne i RAF w wolnym jeśli można to warto wspomnieć o konkretnych, bo oto pani Marii trojga 1 oraz innych chętnych na wzór jest namacalna jednostkowym przykładem projektu edukacyjnego, który jest naszym re g realizowany jest projekt flagowy 1 z 3 flagowych, czyli takich strategicznych szczególnie ważnych dla naszego regionu jest projekt rejs mobilne laboratoria innowacyjności i ten projekt zrealizowany przez Uniwersytet techniczny w Dreźnie przez Politechnikę wrocławską i urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego projekt ten przewiduje szkolenia warsztaty z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości, ale ciekawa w tym projekcie nie tyle za grę w temat tak, chociaż też ważnej istotnej potrzebny, ale skala i formuła koncepcja tego projektu, bo on obejmie 800 osób z Niemcami niemal 3 0 miejscowości i ciekawe jest to, że te warsztaty są mobilne to znaczy tymi warsztatami eksperci z tych z tych partnerskich instytucji docierają na miejsce, a nieco pojechać gdzieś w wielką przyjemnością przyjadę w ramach projektu powstały 3 świetnie wyposażone kontenery mobilne laboratoria właśnie ona się przemieszczają w takich cyklach tygodniowych pomiędzy różnymi miejscowościami akt to jest skierowane do kogo ten projekt do uczniów szkół zawodowych technicznych i poezja na granicy obu stronach granicy do przedsiębiorców małych średnich przedsiębiorstw to są te 2 główne grupy docelowej Jona uczestniczą w niezależnych warsztatach oprócz tego organizuje się dla nich takie warsztaty się, czując w, których mają okazję się spotkać ci potencjalni pracownicy z potencjalnymi pracodawcami to stąd znikną one rzeczywiście intrygująco, ale jedno, ale na czym polega taki warsztat takie spotkanie już na środku on polega na tym, że oprócz wykładów w ramach niecelnie wykładów warsztatów, w których są stosowane metody w 2 mając na innych trasach próba interdyscyplinarnych uczą się tzw. piercingu, czyli prezentacji swoich pomysłów biznesowych mają okazję dzięki temu, że te kontenery wyposażone są bardzo nowocześnie w drukarki 3 Dallas w okulary wirtualnej rzeczywistości skanery 3 de wykonać prototypy pierwszych swoich pomysłów biznesowych n p. czy takie zachowanie ziarenka k, a on już kiełkuje pokazujemy, że wieś pod gdzieś jest potencjał w uszy n p . w po drugiej stronie granicy może rząd od zainteresowania i może uda nam się spotkać z list kieliszek wspólny projekt noweli to fantastyczny wgląd w żadną przykłady Saksonia wymyślne od ponad, jakie się przykłady jak jest na tym pograniczu czas czas opolskim czy dlatego, że to wspomniała może edukacji to nawiąże ona w tym czasie projektami na edukacyjnym Michael, które są nim aż pijany w czasie programu to coś kręci właśnie powiązane z rynkiem pracy czy edukacja, a taka akcja ma być efektywna i ma zachęcić przyszłych absolwentów, ale pozostaje na obszarze pogranicza poniesionych już po raz kolejny i zachęcenie ich, aby zostali w regionie pracowali w regionie, ale z przykładów, które już dziś są realizowane, ale zalety uwagi w projekcie dotyczące wspólnej edukacji w zakresie telemedycyny czy ratownictwa ma to po pierwsze bardzo dobry przykład współpracy transgranicznej, czyli wymiany informacji wspólnego kształcenia, a także współpracy szkoły średniej z tą szkołą wyższą zawodową w tym zakresie, czyli zachęcającą młodych ludzi do tego, by kontynuowali naukę w danym zakresie, a tutaj wiemy, że rynek pracy związane z medycyną lekarzy pielęgniarek jest akurat bardzo wrażliwe na chórze niedobór osób na rynku pracy o tyle dobra diagnoza tego projektu pozwoli mu uzyskać bardzo dobrą ocenę i uzyska dofinansowania to przynosi realne wymierne korzyści dla regionu, ponieważ ci absolwenci przyszli absolwenci po pierwsze, łatwo znajdą pracę, a po drugie mamy kompetencje do tego, aby dostać drugiej stronie granicy, ponieważ projekt obejmuje także edukację językową tą branżą fachową, a i pozwoli to znaleźć im za to po drugiej stronie granicy może osiągnąć 3 wersje językowe kompetencje są przy okazji kształcony w polsko-czeskim programie są one także to strategiczny flagowy realizowany przez 2 uniwersytety, a który polega na stworzeniu materiałów dydaktycznych programów nauczania języka czeskiego języka polskiego, ale właśnie dla Słowian to o tyle specyficzne, bo wszystkim się dać tej rzeki podobne są podobne są bardzo łatwe, ale wbrew pozorom wymagają dużo specyficznego podejścia do ich nauki Ka i PKS otynkowane, aby stworzyć materiały do egzaminu na poziomie A 2 i 1 dla studentów przez absolwentów tak, aby ta kompetencja wykop mogła ich znaleźć jakikolwiek gdziekolwiek w razie łatwiej tydzień po drugiej stronie granicy tak skorzystać z tej szansy tego wspólnego rynku transgranicznego prace to jest rzeczywiście cenne panu takie słowo, które pan powiedział, czyli obszar trochę zmarginalizowany to jest w Moma takie wrażenie siłą w ogóle programów Interreg, że to wcale, lecz te samorządy, które czują się być może trochę pominięte przy tych dużych projektach albo tych, którzy nie mają żadnego takiego know how jak to zrobić jakiś różne w różnego rodzaju fajny projekt zrealizować to tutaj są 8 do takich ludzi do takich instytucji kierowane pieniądze tutaj to jest o tyle istotne, ponieważ Europejska prezydentura wasze polega na tym, aby w tych obszarach doznawać kontrastowe z punktu widzenia tej granicy łączyć i pokazywać że, a są wspólne rzeczywiście to problem polega na łączeniu, a tworzenie spójności terytorialnej jak w zakresie infrastruktury tak w zakresie współpracy instytucjonalnej koleżanka wspominała na alei jak co ja muszę mieć, jeżeli chciałabym wziąć udział w takim projekcie przede wszystkim pomysł na to jak lepiej właśnie zintegrować na obszar transgranicznej jak pomóc mu się rozwinąć jak zintegrować mieszkańców i partnera z drugiego kraju, który uczestniczy w tym programie w UE założyć trzeba nie no to w takim razie, która jest szuka partnera w 9 rywalizować rywale z w tym celu umożliwiono im się też zwrócić właśnie o doradztwo do wspólnego sekretariatu jednymi drugim programie mam też regionalny punkt kontaktowy w naszym programie w Görlitz strony programów www PLS NVA wraca powoli PLN www pl sn krotka eu albo 3 nośnik PLKK EU, a jak ktoś tego nie zapamiętał to wystarczy wejść w, szukając w funduszach europejskich ogólnie znaleźć zakładkę o programach Europejskiej współpracy terytorialnej lub o programach Interreg dały się też w zakładkach te wszystkie strony odnajdzie, bo demonowi jest to darowizna reprezentantów 2 z tych programów tekst niż wcześniej jest po prostu więcej właściwie każdy obszar przygraniczny może mieć swój esej program nie ma Jola uczestniczy w 7 takich programach właśnie z państwami sąsiadami z Unii 2 z spoza Unii także z Ukrainą Białorusią obwodem kaliningradzkim Rosji i wcale nie muszą to być ogromny projekt, jeżeli chodzi o skalę mogą to być stosunkowo nieduże sprawy, które właśnie gdzieś tam na kompetencje czy na wyciąganie z uczniów pełną pomysłów może być lęk złe słowo, ale w 2 pobudzanie o zachęcanie do tego, żeby gdzieś się realizować szukać siły partnerów kolegów, ale właśnie ją do zabójstwa i o edukację to przecież też biznes do wiosny samorządy, gdzie jakich może jest potrzebne połączenie jakaś droga z kolegą wszedł w czasie z tego projektu wyciągnąć z nich z tych projektów złożonych projektach dzieje i warto przede wszystkim jeszcze podkreślić, że niezależnie od tego czy taka tematyka w danym projekcie jest podejmowana w świadomie wprost czy nie to i tak zawsze dochodzi do współpracy partnerów z różnych krajów, a to jest bezcenne, bo oni uczą się siebie poznają trochę obcego języka, ale równy tak z języka sąsiada, ale przede wszystkim poznają siebie myśl jednak trochę inaczej komunikujemy trochę inaczej pracujemy trochę inaczej tam prace planujemy i to bycie razem powoduje, że zaczynamy rozumieć zaczynamy akceptować i to jest naprawdę bezcenna kompetencja, którą nabywają wszyscy uczestnicy tych programów transgranicznych, a zawsze ich partnerzy, a ja już na nabory teraz trwają na jakiś konkret konkretne projekty mogą są wakacje z wydawałoby się, że można przerwać w w naszym programie w tej chwili trwa nabór do 2 9 września na projekty edukacyjne i projekty z zakresu współpracy między instytucjami, czyli tzw. trzecia czwarta oś kończą się one 2 9 września w nią jeszcze wprawdzie, że rozebrać i warto je tak jak pani podkreślała skala nie musi być taka duża tak jak w tym projekcie, który ma wcześniej mowa w przykładowym mogą być też to projekty małe dwustronne w mniejsze znacznie by je dopasować po prostu do potrzeb i skali wnioski składane są wyłącznie elektronicznie, więc tym prościej, a wszystkie informacje na stronie programu wszystkie szczegóły na stronie programu mam serdecznie zapraszamy do konsultacji w naszym sekretariacie w Czechach jest się dzieje, a w Czechach akurat, a mamy teraz etap oceny projektów na Bożą zakończone, a dla pokazania skali, jakim to powodzeniem cieszą się, że ona te programy to obecnie w zakresie wspólnego dziedzictwa kulturowego przeliczy mam pod tą propozycję niech was to 20  000 000 EUR na stole, a w związku z tym zainteresowanie się lokalnych i regionalnych samorządów przede wszystkim jest bardzo duża programem zwiększenia możliwości pogromca bardzo cieszy, bo możemy wybrać projekt nawet najlepszej jakości lepszymi efektami, a na bój się plama na przyszły rok kalendarz wszystkich nabojów jest nas to internetowe i zachęcamy do zapozna się zasadami programu i możliwościami finansowania państwa nowych pomysłów co myśmy dzisiaj prezentowane Pogranicze polsko-czeskie Polsko-Niemieckie, ale chodzi o wszystkie te obszary, gdzie Gliszczyński mistyka Ameryki sąsiadem mało tego ekologii i trochę, jakby w drugiej 8 w drugiej części tych programów Interreg, ale również za sąsiada możemy uznać sadów, bo przez Bałtyk też jesteśmy po sąsiedzku z lodami również możemy realizować projekty do tak na zachętę, żeby rzeczywiście mieli państwo mieli ochotę zajrzeć do tego jakich owoców z ofert w programach Interreg, o których dzisiaj rozmawialiśmy raz jeszcze przypomnę, bo to zje wcale tak łatwo nie zapamiętuje programy Europejskiej współpracy terytorialnej Interreg szukamy takiego hasła i potem już iść na stronach na stronach funduszy europejskich już możemy odnaleźć odnośnik do poszczególnych programów poszczególnych przy granicach i tych obszarach, które nie są objęte programami Interreg bardzo państwu dziękuję za spotkanie z wizyt w studio cynku i możliwość my dzisiaj będzie pani Magdalena Bonikowska pracownik wspólnego sekretariatu programu Polska Saksonia dziękuję i Maciej Molak kierownik wspólnego sekretariatu programu Czechy Polska dziękuję również bardzo dziękuję no to Hell kończymy Super funduszach, a surfer fundusze w radiu TOK FM projekt współfinansowany ze środków funduszu spójności Unii Europejskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA