REKLAMA

Naruszanie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce może skutkować nie uznawaniem orzeczeń sądów polskich w innych krajach UE - prof. Jan Truszczyński w rozmowie z Maciejem Zakrockim

Co się stało?
Data emisji:
2017-07-31 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Sosin z traumy i język Polski dzień dobry zacznę dzisiejsze co się stało z takiego oficjalnego komunikatu komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dz. U. w piątek dwudziestego ósmy 2 lipca ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia, jakie Rozwiń » uchybienia co się stanie kiedy, kiedy nieusunięte usunięte zostaną owe uchybienia to temat dzisiejsze rozmowy gościem studies pan Jan Truszczyński nasz były główny negocjator członkostwa w unii witam serdecznie ich dobra to może po między i dlatego chciałem, żebyśmy się, żebyśmy wrócili do tej informacji sprzed 2 różni, dlatego że oni jej pojawił się reakcję ze strony jak to ładnie mówimy polskiego obozu władzy m. in . pan Krzysztof Szczerski przypomnę profesor zajmujący się problematyką unijną naukowo powiedział, że komisja Europejska w sprawie polskiej reformy sądownictwa na siłę szuka pretekstów do wykazania swoich kompetencji w sprawach, w których w oczywisty sposób nie posiada konto może jeszcze raz wyjaśnić czy ta komisja do zgromadzonych w 2 ma siedzibę zajmować powinna czy jednak nie prawo unijne jest integralną częścią systemu prawa obowiązującego w Polsce system wymiaru sprawiedliwości jest integralną częścią wymiaru sprawiedliwości wojny Europejskiej w tych dziedzinach, w których obowiązuje prawo Unii Europejskiej jest zatem bezpośredni związek z Gutkowa przyczynowe naruszanie wymiarowe ja nie niezależności niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce może powodować negatywne konsekwencje dla jakości obrotu prawnego na terenie całej Unii Europejskiej łącznie z takimi skutkami jak te nie uznawanie orzeczeń sądów polskich przez partnerów w innych krajach członkowskich Unii nie musimy się aż tak daleko w przyszłości oczywiście i mi malować się jakiś hiobowe zupełnie scenariuszy, ale sytuacja już jest jak wszyscy widzimy bardzo poważna i dostatecznie poważna, żeby zamiast odbijać się w piłeczkę w sposób w jaki robią to panowie Szczerski co i Panos też przypomnieć nazwisko wiceministra Tomasza Szymańskiego, wynajmując lepiej byłoby, gdyby ustosunkowali się już teraz w możliwie konkretny sposób do podstawy prawnej przytaczanej przez komisję Europejską straż miejską prawa Europejskiego pamiętajmy, by i merytorycznie prowadzili dyskusję zamiast posługiwać się argumentami po wpadam tu wymienić obliczonymi zapewne na własną publicznością na wsparcie własnego elektoratu, ale nie przekonują w sejmie myślę mam nadzieję w każdym razie dla całej reszty obywateli polskich to my spróbujemy może prześledzić na podstawy prawne, które zdaniem komisji Europejskiej są i na podstawie których po postępowanie przeciwko Polsce zostało rozpoczęte w komunikacie komisji i już w tej dyskusji w Polsce od tego momentu przytacza się właściwie te 2 wątpliwości czy zastrzeżeń, a pierwsza dotyczy uprawnienia ministra sprawiedliwości do przedłużania kadencji z sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a także odwoływania i powoływania prezesów sądów wg komisji narusza to niezależność polskich sądów, bo w bojowych nie są określone podstawy którymi miałby się posługiwać się minister sprawiedliwości azer zarazem prokurator generalny nie wolno zapominać, że on tę funkcję ma w decydowaniu indywidualnie o tym komu można przedłużyć poza wiek emerytalny, a komunia i na 1, gdy nie jest również określone w pro w ustawie właśnie opublikowanej ile czasu ma minister z PiS prawdziwości prokurator generalny na podjęcie takiej decyzji, Ergo wniosek należy, iż jest nadmierny zakres arbitralności i nadmierny zakres ingerencji w niezawisłość władzy sądowniczej oczywiście można z tym polemizować Kłosa z tym polemizować przy użyciu takich argumentów, które dają się wykorzystać i potem obronić, ale w stanie wykorzystać w dialogu między prawnikami, a w przyszłości jeśli do tego dojdzie przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej dlatego właśnie, odwołując się do tego wątku komisja wskazuje, że Polska ustawa łamie art. 19 traktatów Unii Europejskiej art. 4 7 karty praw podstawowych tak jest w garażach czy ktoś znajdzie te artykuły no to jednak właśnie może mieć wątpliwości czy to jest na pewno podstawa do tego, żeby mieć zastrzeżenia do Polski, bo jak weźmiemy ten art. 19 traktatu Unii Europejskiej po jego pkt 1 brzmi tak czy § 1 Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał sprawiedliwości sąd i sądy wyspecjalizowane w opony o poszanowanie prawa wykładni została, ale tak, ale wie pan, ale to są one wiązać integralnie ma duże sumy MMA dozorcy ma do zasady zdanie kolejnej akurat to nowy rynek docenia kolejny bardzo złą kondycję no nie wątpię, że pan chyba z opłacania tych osób, które jest kluczowe w kontekście dzisiejszej naszej dyskusji państwa członkowskie ustanawiają środki niezbędne do skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej i oczywiście jest kwestią interpretacji prawniczej pojęcie skutecznej ochrony prawnej co ono oznacza, że jeżeli uznamy, że obejmuje to efektywne i sprawiedliwy proces przed sądem i sprawiedliwe orzeczenia sądu to implikuje oczywiście przestrzeganie wartości wymienionych w traktacie o Unii Europejskiej implikuje uznawanie niezawisłości sądów jako odrębnej władzy równej z władzą wykonawczą i z władzą ustawodawczą w ramach trójpodziału władz tak interpretowały, by to zapewne w dalszej drodze prawnej o ich nadanie dojeżdża, więc już teraz badanie dojdzie są w zespole tym co pan Kaczyński, ale powiedział Rajoy przeczytamy ten miesiąc powiedział jeszcze nie, tak więc jeśli dojdzie do dalszej fazy to myślę, że taka będzie argumentacja ze strony komisji Europejskiej, a potem spotkamy się przed wybór trybu dałem i Trybunał postanowi Jacenko pojedź cie obraz tak długo w praktyka pokazuje, że dochodzi sprawa na poziom Trybunału w 90 % nieco ponad 90 % spraw wygrywa komisja Europejska szczyt jest ona decyduje się na wszczęcie postępowania to z reguły ma argumenty solidne dobrze to przemyślane i dobrze posadowiona jest prawie Sępólna europejskich, a zatem zamiast odbijać jest w ten sposób dać drobiny szkła z posesji radziłbym się solidnie zastanowić nad argumentacją, jakiej rząd PiS chciałby poszukać, żeby bronić swojej sprawy niesłusznej sprawy co prawda, ale ma bronić jednak przed Trybunałem spolegliwość ten drugi element, na które powołuje się komisja w sprawie właśnie tego dowolnego jak twierdzi odwoływania wg uznania przez ministra sprawiedliwości sędziów to jest art. 40 siódmy karty praw podstawowych i długo się takich pytań, bo rzeczywiście jest ten art. 4 7 karty praw podstawowych brzmi czy tytuł tego artykułu prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu tak jest i tam są szczegóły dalej opisane, ale część być może naszych słuchaczy, gdy pamięta zaraz zaraz Czyż Polska nie podpisała się pod kartą praw podstawowych, a przyłączyła do tzw. protokołu brytyjskiego związku, z czym dopłaca nam tu komisja wyskakuje z kartą, która już u nas obowiązuje tańczymy nie żeśmy się pod nią nie podpisali, więc można się nową kartę powoływać czy nie podstawa ma na mocy, której taka decyzja polityczna moim zdaniem absurdalna zawsze to poważne została przez Polskę podjęta nie dotyczyła absolutnie wymiaru sprawiedliwości oraz prawa obywatela w szczególności do skutecznego procesu i to sprawiedliwego orzeczenia sądu nie niania ręce tu nie ma to to nie jest tak ze karta praw podstawowych absolutnie nie obowiązuje na terenie Polski tak absolutnie nie jest znana, ale podobno niektóre sądy już od pewnego czasu w ogóle korzystają z tej karty i inne rany i nie ma tutaj w orzecznictwie jakiegoś problemu Otóż spójrzmy na ten pkt 2, który wydaje się być jeszcze ciekawsza, ale wiek emerytalny może za kolejne zastrzeżenie komisji dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć, bo w ustawie tej, która właśnie została przyjęta w Polsce na temat sądów powszechnych jest zapis, że sędziowie stan spoczynku przechodzą w wieku 6 0 lat kobiety lub 6 5 lat mężczyźni ich zdaniem komisji znowu szkołami art. 1 5 7 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywę to jest numer i dotyczących karta równości płci w pracy jest ich już na to co w Pirenejach jak to atomem od 1 października mamy w całym kraju przywrócono dwa -trzy dni temu zapis o wieku emerytalnym nie było żadnego dymu uniknie wskazywał, że są sprzeczne z unijnym prawem, ale jak teraz sędziów ma dotyczyć to się okazuje, że ta nierówność przechodzenia na emeryturę między kobietami mężczyznami to jest dyskryminacja ze względu na płeć w no cóż można powiedzieć w tej można przytoczyć przykładowo art. 9 tej dyrektywy, którą pan właśnie wymieniła inny art. 9 mówi m. in . o tym, że wśród przepisów, które są sprzeczne z zasadą równego traktowania są takie, które posługują się pojęciem płci bezpośrednio lub pośrednio i dotyczą n p. ustanowienia różnego wieku emerytalnego ekspresji derbista tak inaczej jeśli popatrzeć na tę belkę, ale posłał popatrzyłem przed absencji jest rozmową, żeby seta przypomnieć jak się te sprawy mają obecnie w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej TUI ówdzie jeszcze jest zróżnicowany jak przejścia na emeryturę kobiet my wszyscy przykładowo Austria przykładowo Rumunia, ale wszędzie kierunkowo jest zrównanie i podwyższenie zarazem wieku emerytalnego dla kobiet mężczyzn wszędzie jedynym wyjątkiem jest Polska nie mogę wykluczyć, że po 1 października ktoś zwróci się do osądu polskiego o wykładnię sąd Polski, ale widząc, że jest to związane z dyrektywą, której mówimy zwróci się na tzw. ów, ale orzeczenie wstępne Trybunału sprawiedliwości czy jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i raz 2 może się wtedy okazać, że nie jest zgodne z Grudziądza w Alejach, ale być może już dodatkowy kłopot dla pań tam debata dyskusja, kiedy Platforma próbowała podnosić wiek emerytalny zrównać go właśnie na poziomie 6 7 między nimi przeciwnicy tego pomysłu raczej zwolennicy mówili tak trzeba zrobić, bo to jest również pójścia naprzeci w polskim zapisom konstytucyjnym o równości wobec prawa, które nie rozgranicza kobiet mężczyzn, ale wtedy powoływano się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że jest zgodny z konstytucją jednak sytuacja, w której kobiety i mężczyźni mają różny wiek emerytalny to będzie bardzo trudno ciekawa sprawa oczywiście oparta na przepisach istniejącego prawa, ale i na interpretacji oczywiście tych przepisów zobaczymy w tym czym to się zakończy jadąca na papierze Polska steruje pod rządami PiS w stronę dokładnie przeciwną do wszystkich post, ale innych państw członkowskich Unii również w sprawie wieku emerytalnego i z tego prędzej czy później ktoś wyciągnie wnioski w Zakopanem na mieście mógłby powiedzieć w sprawie tego w inne stanowiska, które dzisiaj został przedstawiony przez pana ministra Jana szyszkę chodzi o to że Trybunał sprawiedliwości właśnie na te ruiny tak na nakazał natychmiastowe wstrzymanie wycinki Puszczy Białowieskiej, mimo że jeszcze nie doszło do procesu takiego w sensie werdyktu a, ale powołano się na taką możliwość, żeby ich zdaniem Trybunału no i powstrzymać ewentualne nieodwracalne szkody na dziś dowiedzieliśmy się od pana ministra, że do 4 sierpnia tak jak to tam chyba było przewidziane resort odpowie komisji w tej sprawie co jak jak to się może skończyć, a wolałbym, żeby Polska również przetarg nieudolny minister środowiska, jakim jest prof. Szyszko posłuchała, chociaż raz wymiar sprawiedliwości zamiast sobie tak jak siedemnastym wieku jak pan łasce podbijać świat Delia od dawna oczkami, czyli miejscowy, zanim c o zlecenia i wyroki sądów wolałbym oczywiście, ale jak będzie nie wiem mogę powiedzieć natomiast zapasy szkołę widziałem jak dzisiejsza wypowiedź nie odniósł się w najmniejszym stopniu do treści z decyzji Trybunał sprawiedliwości, która odnosi się do konkretnie bardzo siedliska identyfikuje bardzo konkretne zagrożenia dla stanu środowiska stanu przyrody w tych zjawiskach Puszczy Białowieskiej jeść i prosił, aby się również tym przypadku więcej od profesjonalizmu ze strony ministra rządu RP on niestety tego profesjonalizmu nie demonstruje, a w każdym razie nie taki jak działa celem organizacji pozarządowych widziałem, ale informację, o której wieża, z której wynika, że w całej historii polityki środowiska w unii Europejskiej po raz czwarty Trybunał sprawiedliwości zastosowało Anny tzw. zabezpieczenie, czyli środki Fed jednak po natychmiastowym skutku, żeby nie wiem, o czym mówimy po raz czwarty set to właśnie Białowieża jest czwartym przypadkiem z pozostałych 3 1 z Ros Puda też dotyczy działalności pana ministra szyszki w czasie poprzednich rządów PiS z tego macie jakieś wnioski wyciągać się wydaje nam zobaczymy co będzie z tymi wioska bardzo dziękuję za rozmowę Jan Truszczyński był gościem korzystnie działa z bardzo, a za chwilę z informacji w TOK FM po nich magazyn reporterów w dół schodzi z traumy i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA