REKLAMA

O strażniczkach patriarchatu Agata Diduszko-Zyglewska rozmawia z dr Elżbietą Korolczuk i Weroniką Grzebalską

Studio Plac
Data emisji:
2017-08-01 10:00
Audycja:
Czas trwania:
31:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witamy państwa w studiu plac ja się nazwom Agata Diduszko-Zyglewska, a moimi roszczeniami dzisiaj są 2 badaczki dr Elżbieta Korolczuk socjolożka kulturoznawczyni działaczka na rzecz praw kobiet pracuje w Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji wykłada na trendy ostatnich na Uniwersytecie warszawskim razem z Renatą Hryciuk zredagować książki pożegnania z matką Polką dyskursu praktyki reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce oraz niebezpieczne związki macierzyństwo Rozwiń » ojcostwo polityka w swoich badaniach analizuje m. in. ruchy społeczne nowe formy obywatelstwa i debaty dotyczące nowych technologii reprodukcyjnych jest członkinią polskiego Towarzystwa genderowe ego, owszem, tak bardzo miło wita państwa serdecznie trasy przestępca Northern, ale też świat drugą gościnę jest Weronika Grzebalska również socjolożka doktorantka w szkole nauk społecznych Polskiej Akademii Nauk specjalizuje się w problematyce militaryzmu bezpieczeństwa wojen oraz pamięci widzianych z perspektywy porządku płci autorka książki płeć powstania Warszawskiego i wielu różnych artykułów poświęconych wojnom oraz militaria mówi Weronika Grzebalska również jest członkinią polskiego Towarzystwa czy nadzorować ruchy dzień dobry bardzo miło chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o fenomenie strażniczek patriarchatu, czyli takich kobietach, które publicznie i w sferze prywatnej przeciwdziałają równości kobiet mężczyzn wręcz działają bardzo czynnie na rzecz opresji kobiet tak to są takie kobiety, których w Polsce też niestety mamy trochę n p. publicystki konserwatywne, które same często siedzą w mediach mu dużo tam mówią, ale na świat twardo twierdzą, że rolą kobiety jest siedzenie w domu żona nie powinna pracować i powinna strzec ogniska domowego tak to są te kobiety, które w DM uważają, że inne kobiety nie mają prawa do kontrolowania swoich rozrodczości tak czy nie mają prawa do używania antykoncepcji do przerwania ciąży, które stosują dosyć ciężkie narzędzia, żeby kobietom innym to uniemożliwić jednocześnie nie, działając przy tym na rzecz tego, żeby kobiety n p. mogły nie zachodzić w niechcianą ciążę tak to są też, bo to wcale nie muszą być tylko konserwatysty i to są też n p. bizneswomen takie kobiety na szczytach hierarchii w różnych wielkich korporacjach, które bardzo pilnują tego, żeby inne kobiety nie przebiły szklanego sufitu, więc mamy tutaj dużo różnych postaw Alek sprowadzają się one po prostu do tego, że jakieś kobiety chcą, żeby im wolności innych kobiet była ograniczona jednocześnie, żeby to ograniczenie nie dotykało ich samych tych dosyć dziwne zjawisko co o tym, sądzicie, skąd się biorą takie postawy, a jeziorem próbowano tutaj połączyć się on taką taki poziom socjologiczne z poziomem psychologicznym i myślę, że są 3 typy takich kobiet, które są strażniczka mi patriarchatu zarówno w sensie ją systemu społecznego, w którym kobiety są na nie są traktowane tak równo z mężczyznami, a on, ale czasami na takim poziomie bardzo powiedziałabym o codziennym fizycznym sensie nie wiem przemocy są kobiety, które nie będą innych kobiet chronić n p . przed przemocą nawet własnej rodzinie tak i to są takie najbardziej okrutne i AM prościutkie straszliwe przykłady strażniczek patriarchatu tak czy są te kobiety matka matki czy się odwracają one od sytuacji nie wiem molestowania ich córek PAK przez kogoś z rodziny, a on i myślę sobie, że i tak tam się pojawia wpływ podania w literaturze, że są to właściwie takie 3 typy tak czy 3 typy motywacji i 3 typy takich pozycji społeczną psychologicznej SMS, że to są kobiety tracą sama ofiarami tak to znaczy to jest ten sposób myślenia, w ramach którego on rozpoznają swoją sytuację jako gorszą, ale mają nadzieję, że na jeździł konno wystarczająco blisko to unikną, a przemocą unikną kary, a sam i to są to kobiety, które będą mówiły tak właśnie w Szczytnie molestowanej coś co nie rozgłaszać tego lepiej zosta w rodzinie, a po co ty się zajmować, a nam jeszcze gorzej będzie, jeżeli żyjemy dziś o tym, mówić tak nie mnie nieraz brakuje tego i t d. grać w ich główną motywacją jest chwila strachu tak to znaczy takie szczęście zakleszczenia się w pozycji ofiary, ale też rozpoznanie swojej niższości jako takiej sytuacji czy właściwie nie można wejść w dni, a on druga sytuacja jest taka powiedziała, bo one często się zresztą przeplatają, ale druga sytuacja jest taka, by Niemczyk PL, by pamiętać, że im taką scenę z DM w opowieści Jelinek amatorki Jazz w kasie wraca do swojej matki chcące dni ochrony przed właśnie wykorzystywaniem przed przed przemocą ze strony braci ojca, a temat gadanie mówi a dlaczego ty masz jeszcze lepiej niż ja ja cierpiałam to też Szczerb i systemowych kompozycja ofiary, a i ten rodzaj goryczy resentymentu właściwie przekształca się w jakiś rodzaj fakt, że mogę z akt przemocy wobec osoby, która jest również ofiarą vectry można tego typu uczucia wyraziści to jest zresztą takie szersze zjawisko nie wie n p. kobiety z zazdrości w ich się orzeczeniem o seksualności atrakcyjność tak dalej chcą też często przybiera taką formę, a czasami się pojawia między generacjami nie my wreszcie ten trzeci powiedział najciekawszy tt znaczek czy też stanowczym ta już została w tym już powiedziałaś to znaczy, że sytuacja, w której kobiety ze swojej swojego konserwatyzmu czy ze swojej obrony patriarchatu czynią narzędzie do o karierze politycznej walki i to jest moment, w którym być może tak najbardziej widoczny w tej chwili w Polsce, bo mamy kobiety w parlamencie i w rządzie mamy premierę kobietę, która jednocześnie na LM reprezentują postawy na pryzmy daleki od równościowe w sferze płci, a on tutaj są 2 kwestie to znaczy z 1 strony pytanie na ile kobiety są w stanie zrobić karierę w czak w wolnościowych ruchach dotychczas jest też bardzo trudne czasami ta kariera w ruchach jawnie konserwatywnych czy prawicowych jest po prostu dobrą ścieżką kariery, a zatem nie muszą w to wierzyć one po prostu tak jakby budują swoją funkcją są rozpoznawalne z własną pozycję, ale fani zawodowo rasowym i jest ta łączy umowa nie jest także takie kobiety rzeczywiście oczywiście testach realny dla nich dobra droga, ale czy one nie są nie służą nie są używane po prostu, bo rzeczywiście dla takiego konserwatywnego ruchu kobieta, która występuje mówi tak kobieta powinna być podległą mężczyźnie legitymizuje rozmaitymi z 1 do z punktu widzenia ofiar tak czy podmiotów takiego prawa, więc one są duże to jest taki jednak wydaje mi się dosyć cyniczne wykorzystywanie może być tegoroczny Kolejorz może wynikać z głęboko podzielonej ideologii to znaczy on Tyson pytanie czy dla wszystkich z nas jest lepsza demokracja czy dla części jednak oświecona oświecona władza król, a także król będzie dobry wynik nas kochał i będzie nas dbał zdejmie nogę z odpowiedzialnością może większość z nas, aby jednak tylko ona, bo demokracja jednak wymagała od nas wysiłku podejmowania decyzji o zaangażowania ogromnej pracy w przełamywaniu też tych barier, które mają kobiety przed sobą n p. na polu zawodowym, tak więc nie umniejszał, abym tutaj tej roli ideologii i też nie uznawanymi za środek fałszywej świadomości Weronika Grzebalska robi badania, w których dotyczące właśnie kobiet w armii proszę mnie poprawić lub kobiet, które się angażują w prawicowe ruchy w Military styczne ruchy, więc tu, więc rozumiem, że znasz też bezpośrednio perspektywę takich kobiet czy możesz nam o tym, opowiedzieć tak im przede wszystkim inny typ skupiła bym się to może z racji moich badań robiłam wywiady z członkiniami sektora para militarnego, który jest w dużej mierze prawicowe, ale nie porównywałbym go z organizacjami prawicowymi, ponieważ miasto sektor, który z uczy obronności i kultury samoobrony ani nie jest polityczne ze swej natury nawet statutach organizacji często mają wpisane to, że są apolityczne to nie zmienia faktu, że większości członków członkiń to są osoby o poglądach prawicowych na taki mamy taki duch czasów być może w Polsce w tej chwili, więc element pieca tym nie skupiała, gdy powielając do tego co powiedziała Elena mu o odczytach kobiet, które się angażują po stronie prawicowej ich motywacjach to z racji moich badań mogę mówić tylko tych politycznych dlatego, że to są kobiety, które są bardzo świadome one podejmują świadomą decyzję zaangażowania się w takie ruchy i one powiedziałabym nie widzą siebie zupełnie jako strażniczki patriarchatu i nie jestem pewna czy my powinnyśmy dieta kobiety aktywne politycznie tak widzieć ja bym raczej nie widziała jako kobiece, które nie są zwolennikami alternatywnej emancypacji czyli, które widzą w tych ruchach prawicowych ideologii w ich wizji świata szansę na to, żeby poprawić swoje swoją sytuację nie tylko swoją karierę swoją sytuację rodzinną, ale też szansa na to, żeby poprawić sytuację kobiet jako grupy zgodnie z ich ideologią, czyli jest tak dlatego alternatywna emancypacja byłą nie emancypacja kobiet przez rynek pracy nie emancypacja ich przez równe prawa i przez indywidualne strategie typu MMC po jej przez tradycje rodzinne dowartościowanie i przez wspólnotę natomiast one ewidentnie i Diany nawet moich wywiadach spotkałam się z kilkoma posłankami różnic, które aktualnie są w sejmie RP i to naprawdę nie są ani ofiary patriarchatu ani kobiety jakoś tam, które są ofiarami w tym swoim nazw tych swoich partii raczej są to bardzo samodzielna samodzielnie myślące kobiety, które po prostu wybrały ten ścieżka i wierzą w ten system wartości no ale czy zdarzyło się rozmawiać z nimi o takich faktach, czyli n p . mamy fakt, że w Polsce co roku około 50 0 kobiet umiera z powodu przemocy domowej i te posłanki, jeżeli mówisz posłanka prawicowych głosowały i bardzo silnie lobbował za tym, żeby nie przyjmować konwencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przeciwko kobietom w Polsce jak te 2 rzeczy się ze sobą spotykają w 2 w rozumieniu, jeżeli one rzeczywiście walczą nie tylko swoją karierę, ale też prawa kobiet no bo ta przemoc wobec kobiet to jest coś takiego chyba poza jakimiś ideologiami test po prostu problem Polski tak mam tak w ogóle jest kilka takich tematów przemoc wobec kobiet na pewno myślę, że kwestia pornografii prostytucji, która je jakoś są takimi Polanicy w teoretycznie można, by szukać dialog nierówne płace za tę samą pracę to też zdecydowanie tak jak biletomaty w ogóle w waszych rozmowach się jakoś pojawiały, jakie były do nich odniesienia w akurat w moich rozmowach rzadziej dlatego żale dotyczyły głównie militaryzmu, ale Mann, ale jest n p. napisała Teresę naukowcami z Instytutu kultury polskiej Marta z dnia Hołek książka o właśnie działaczka prawi skrajnie prawicowych organizacji Jane z nimi organizuje organizowała różne wydarzenia zapraszała na debaty była z nimi przez miasto miesięcy i też zauważyła, że zdecydowanie tak kobiece zajmują się praktycznie wyłącznie kwestiami kobiecymi i bio etycznymi, bo one w w chodząc do tych organizacji są od razu jako kobiecy kierowane do tych do tych kwestii, więc one się zajmują wyłącznie rzeczami takimi jak przemocy wobec kobiet z prawej reprodukcja i pornografia, ale ciało w zasadzie mniejszą widoczne w takich bardziej mainstreamowych politycznych sprawę skupiają się na tym co tradycyjnie jest przypisane do kobiet i jak one też postawiła taką tezę, że bardzo często te działaczki prawicowe formułują bardzo parad feministycznych argumenty w niezwykle anty feministycznym języku, bo często one mówią w imieniu kobiet one chcą dobra kobiet natomiast w tak jak z przemocą domową czy nie wiem z kwestiami alimentów zazwyczaj jej rozwiązania, które proponują koniec końców odwracają się przeciwko kobietom, ale ale, jakby impuls jest para feministyczne chodzi o to, że widzą pewien problem, w który dotyka kobiety nazywają go chcą go rozwiązać natomiast rozwiązania, które dają nie są już zazwyczaj na pewno nie są już głosem czas na dłuższą metę myślę, że tutaj wchodzi też taki temat zupełnie innej interpretacji i źródła pewnych zjawisk tak znaczne my jako nie wiem badaczki, które mają na brak obycia na orientację feministek na plenerową taką wrażliwość, ale czy ja nie mam wątpliwości, że Anne tradycyjna rodzina może być wspaniałą instytucją, ale jest grupa kobiet, dla których będzie pułapką więzieniem znaczy, że nie mamy innych instytucji takich jak państwo organizacje pozarządowe tak czy w ogóle kasz Takashi społecznego wsparcia to będzie grupa kobiet, dla których to małżeństwo i taki związek tradycyjne widziałam tych nie można wyjść za pomocą n p . nie rozwodu będzie potworną pułapką, w której te kobiety właśnie mogą być bite czy wreszcie mogą zginąć tak mamy to te przypadki tryb mówiłaś, a w przypadku organizacji prawicowych czy kobiet, które reprezentują taki światopogląd, ale często pojawia się odwrócenie wektora oznaczone mówią, a państwo wkroczyło w sferze rodziny po to, urodziny osłabiło i dlatego mamy, a my mamy przemoc wobec kobiet, bo to rodzina jest osłabiona, bo mamy rozwody, bo mamy antykoncepcji tak dalej to zmienia poziom świadomości poziom odpowiedzialności mężczyzn dlatego Słowacja 3 0 znowu brak edukacji tak no bo to jest takie spojrzenie gogle, które nie obejmuje historię tak to jest interes nakręca, że jest jest to spojrzenie historyczne, bo tak jak nie wiemy czy dla części kobiet oczywiście ta teza ta rodzina będzie po prostu wspaniałą instytucją jest stabilna TVN, choć realistyczne wrażenia z wiatrem, ale lasy zwalają z pytaniem jest jakaś idylla w przeszłości, do której się odnosimy, a nie realna przeszłość, do której się w dużej mierze tak, gdy jest też trochę taka idealistyczna wizja relacji międzyludzkich, które mogłyby mądrze mogą być budowane tylko włącznie w ustawie więzi krwi więzów krwi na podstawie religii na podstawie wiary na podstawie Alan takiego powiedziałabym Imaginarium no nacjonalistycznego, o czym zakorzenionego w myśleniu o narodzie jako takim podstawowym podstawowej jednostce, a on funkcjonowania życia społecznego i to są bardzo powiedziałbym realnej istotne różnice światopoglądowe, ale też moim zdaniem te problemy z ich historyczności to znaczy odwrócenie wektora, ale i inne postrzeganie przyczyn zjawisk, których zawsze istniał tak to znaczy przemoc w relacjach międzyludzkich intymnych w rodzinach pełnych zawsze była problemem, gdyż zawiera o wiele większym stopniu dokładności zapewnia, że wykorzystywanie dzieci, a praca niewolnicza dzieci i t d. tak walczyć bez państwa i bez gumy o ruchu emancypacji innych, a nie zdarzyłoby się sytuacja, w której mamy taką równość, jaką mamy dzisiaj to ogólny, a propos tego co mówiła Ela przychodził do głowy taki przykład z ostatnich miesięcy, o którym pewnie słyszały chce żona posła PiS chyba Anna Kamińska, która udała się pod Sejmem w błysku fleszy, żeby lobbować za ustawą zwiększającą reżim moralny w sejmie chodziło o to, że mąż się zostawiło z dziećmi Ernst wszedł nowy związek ona została sama i tutaj to właśnie dla mnie bardzo dobrze pokazujecie innym to logika kobiet prawicy, które widzą, że w tym nierównym społeczeństwo, gdzie kobiety zarabiają mniej, kiedy nie mają męża nie mogą liczyć na pomoc przy dzieciach ani na alimenty, bo on ten system po prostu nie działa zostają na lodzie natomiast odpowiedział feministek byłoby stworzenie sprawnego systemu pomocy tym kobietom nie wiem równego ich śladem, który zmuszałby do odpowiedzialności mężczyzn od 6 odchodzi albo, że taki sprawca na czym projekt, który nie płaci alimentów jest przez państwo do tego zmuszony jednak tak dokładnie, a tutaj odpowiedzią kobiet prawicy było zwiększenie reżimu moralnego, czyli wprowadzenie sankcji prawnych za zdradę małżeńską aleja gwiazd w tym momencie ją rozumiem natomiast rzeczywiście tamta sytuacja obnażyła też taką zupełnie cynicznej powierzchowny sposób traktowania tych właśnie nakazów moralnych przez tych mężczyzn polityków tak, bo rzeczywiście w tej samej logice, bo ta żona rzeczywiście zachowała się logicznie jesteśmy konserwatywni, bo jest to co ja i tym moim mężu publicznie głosi się od dawna, a teraz zachowuje się jak po prostu ten potwór z Zachodu, więc ja w tej naszej logice proszę ciebie i zgłasza się też do twojego szefa, bo przecież ona apelowała też do do prezesa PiS-u w tej sprawie, żeby on zaprowadził porządek, w którym publicznie apelujemy i oczywiście nic takiego się nie stało tak tylko, że ciekawe jest tutaj to, że to przecież wcale nie wywołało oburzenie po stronie konserwatystów prawicy prawicowych kobiet żadna z prawicowych publicystów nie robiła wokół tego wielkie awantury wszyscy potraktowali te kobiety także ona trochę się zachowała dziwnie przekroczyła pewne granice, czyli to pokazuje też, że ten system, na którym opierają się te kobiety jest taką wielką iluzją tak i to on może on może funkcjonować na poziomie indywidualnym tak to znaczy, że w 2 dwoje ludzi naprawdę w to wierzy, iż omawiana w to na torze ich związek będzie trwał numeru młot tak do końca życia, a jego lepiej to jakby mu takiego mają takie poczucie pewności, że budują ten związek taki sposób próbują naprawiać Jerzy co się dzieje źle to problem polega na tym co się dzieje, że ktoś się z tego wypisuję fakt czy, jeżeli 1 osoba tak jak pan poseł mówi no nie przepraszam bardzo, ale ten rodzaj myślenia już nie jest moim zadaniem myślenia i do widzenia w nim ani razu się na rodzaj myślenia on tylko zmieni portfel tak nie realizujemy już zaczął myślenie zostaje dosłownie realizujemy go też w rzeczywistości, a on jest i wtedy pojawia się ten ogromny dysonans Stach który, jeżeli nie nie wierzymy w państwo właśnie jako pewien rodzaj interwencji ich i tak taką taki taką instytucję strona może pomagać tak w takiej trudnej sytuacji życiowej to rzeczywiście jesteśmy w jakimś potwornym Ałan ma miejsce, z którego nie ma wyjścia taki test dla mnie tutaj kluczowym pojęciem w obecnej sytuacji w ogóle niestety wobec sytuacji kobiet działających w tym obszarze jest słowo hipokryzja tak, bo to naprawdę niestety nie mamy do czynienia z tym, że w naszym społeczeństwie jest spora grupa takich żarliwych nie wiem katolików, którzy poszczą przez te kilka miesięcy w roku, kiedy trzeba w piątek jedzą tylko rybę nigdy nie stosują antykoncepcji nigdy się nie rozwodzą i nie zdradzają jest mnóstwo badań, które to potwierdza tak też MBR są świetne badania pokazujące, że tam 60 % ludzi na 3 5 proc ludzi w Polsce wierzy w reinkarnację, że 60 wierzy we wróżki i tak, że będą szkoleni taka spójna, jakbyście wydawano właśnie, więc by, więc ludzie, więc konserwatyści powołują się na pewien projekt tożsamościowy, w którym nawet sami nie żyją natomiast próbują podporządkować mu świeckie prawo tak jak niech minister zdrowia, który mówi, że poniesiony jest katolikiem to polskie kobiety nie będą miały dostępu do pigułek dzień po tak i t d. i w tym jest coś takiego, o czym my bardzo trudno rozmawiać bo, ponieważ tutaj mamy do czynienia z hipokryzją ani z prawdziwymi poglądami w oczy pewnej mierze się trudno prawdziwą debatę ja bym po aż tak tego nie ujęła myślę, że mamy i to i to on rosnąć jak myśleniem o swojej babci, która była niezwykle zaangażowaną katoliczką to ona była dokładnie tą smutną opisał na czym ona naprawdę leżała krzyżem 3 godziny dziennie w piątek, bo to wynikało z i bardzo głębokiej wiary uważała, że w ten sposób nie wierzy w LM tak zbawia tak nas wszystkich tych osób jest niewiele, ale w UE nie uznawałem, że każda osoba, która nie jest w stanie żyć zgodnie w 100 % ze swoimi przekonaniami jest cyniczna gra z ludzi, którzy po prostu upadają, ale chcą bardzo w to wierzyć i są w stanie się pan zmienić tak, a natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy tak wspomniała, że pewien światopogląd czy pewien rodzaj, a Anna pić pewna wizja tak relacji społecznych relacji między płciami staje się jedynym obowiązującym prawem straci jedyną obowiązującą wersją tego jak mamy żyć i to jest wprowadzany w sposób brutalny i przez władzę polityczną tak to jest ten moment, w którym objawia się ich hipokryzja i objawia się taka takie potworne rozwarstwienie, lecz przepaść pomiędzy tym, o czym politycy mówią, że wierzą, a tym co tak naprawdę robią tak Weroniką jazdy nie chciałam ci Brytyjczycy w tych swoich badaniach rozmawiając z tymi kobietami poruszasz z tych też właśnie w jaki sposób temat ich religijności te czy też ich poczucia n p . Sony są katolikami tak dalej, bo zastanawiam się na ile właśnie religijność wiąże się z tego rodzaju postawami czy może wcale niekoniecznie, bo może to połączenie nie jest do końca uprawnione okleiny i moich badaniach jak spojrzymy na badania różnych osób, które właśnie się zajmują kobietami i skrajną prawicą lub prawicą szerzej to widzimy, że kobiety, które angażują się w te ruchy są to są bardzo zróżnicowane grupy kobiet i to jest ten niby jest to oczywiste, ale mam wrażenie, że jakoś tam w medialnych przekazach czasami o tym, zapominamy, prezentując wszystkie komuchy rowy berety albo jako coś tam innego albo jakiś taki zagubione dziewczęta, które zostały wciągnięte przez chłopaka do ONR -U już tam zostałem tak, bo taki materiał Jurowicz start był taki materiał w Guardianie zresztą chyba 2 lata temu robione przez polskie dziennikarki właśnie o dziewczynie z ONR-U, która właśnie, która wciąga chłopak, bo ona nie miała nic do roboty w życiu i tak poszła i już tam została linia wątpliwości, ale została i to jest bardzo taki powiedziałabym stereotypowy sposób pokazywania tych kobiet tylko właśnie Havel, który trochę są takie niż nieuświadomione trochę są ofiarami tego systemu trochę nie wiedząc co robią, a to nie do końca jest tak i moich badaniach i we władanie taki węgierski badaczki ani konflikt inne okazało się, że te można wyróżnić przynajmniej za 4 grupy tych kobiet 1 rzeczywiście to jest taka grupa, którą Annika Filiks nazywa kobietami uduchowiony mi to są kobiety, które wchodzą do tych słów prawicowe, dlatego że widzą tam szansę na realizację takich swoich duchowych potrzeb na to, żeby realizować to taką właśnie uduchowiona kobiecości modlić się rozmawiać o duchowości tez w ogóle bardzo kobietom potrzebne mam wrażenie tak patrząc szerzej druga grupa to są właśnie liderki i wojowniczki to są kobiety, które po prostu wchodzą tam pod tobą chcę zrobić karierę polityczną czy chcą mnie bym być na pierwszej linii frontu w różny stan wojów Karski akcjach i one trochę stają się takimi mini maszcie znamion rzeczywiście nie za nie udaje im się do nich do końca, bo zawsze są gdzieś spychane na tył, ale jak widać po Marine Le Pen Theresy May i t d. no jednak niektórym się to udaje i jest to dobra opcja karierę i trzecia grupa myślę, że ciekawa to są bez wątpienia takie kobiety, które ja sobie nazywam ofiarni oczkami to jest taki wzór kobiety wzrokowe kobiecości, który w naszej kulturze bardzo mocno zakorzenione, że kobiety, które chcą zrobić coś ważnego meczu z zwiększać swoją wagę we wspólnocie poprzez poświęcenie dla niej i one bardzo odrzucają nasze feministyczny język walki oprawa i tego, że niby nam się jakieś prawa należą tak po prostu rozwój indywidualny rozumiem tak zindywidualizowane uważają, że te prawa nam się mogą należeć, jeżeli zrobimy coś dla wspólnoty, jeżeli się poświęcimy i moich wywiadach ja poznałam wiele takich dziewczyn była bardzo zdziwiona, bo to często były naprawdę szesnastoletniej dziewczyny, które mówiły mi o tym jak one się realizują w tym, że one mogą się poświęcać dla innych mogą pomagać mogące się mogą służyć nie na poświęcanie się ogólnie test bardzo dobry trop także w Polsce, bo my mamy jednak takie społeczeństwo, w którym jest na ślad o wiele mniej wolontariuszy, którzy by uczestniczyli w działaniach społecznych niż w wielu innych społeczeństwach, więc mamy problem z właśnie z czymś takim, że ludzie raczej nie są chętni do tego, żeby się włączać jakiś udzielanie pomocy działanie na rzecz drugiego bez powodu mamy mało takich ludzi tylko, że właśnie dziwne jest to połączenie tego fajnego ideału, że dobrze działać na rzecz społeczności tez szlachetnej czy to ma sens z czymś takim, że dopiero, jeżeli to zrobisz to na co zasługujesz tak Lubrzy wręcz na nic i tak nie zasługujesz, bo tylko robienie tego jest czymś co powinno już zaspokoić wszystkie twoje potrzeby tak to połączenie z jakichś szalonych dowody już jest w wykładach Mickiewicza z paryskich, których on, mówi że dopiero wtedy kobietę zdobędą sobie pełno pełnię praw, jeżeli najpierw poświęcą coś dla nich, czyli test taki bardzo mocny Polski martyrologiczny trop, że trzeba ponieść jakieś koszty, żeby na coś zasłużyć misja wydaje, że i w tym sensie oni bardzo zakorzenionej w literaturze pstrąg troć czyta w szkole Lee filmach i Iniesta też bardzo mocno powiązany właśnie z wzorami kobiecości mam wrażenie, ale mam wrażenie, że to jest jeszcze 1 rzecz taka powiedziała mszy mitologiczne w szerszym sensie to znaczy w GM prawicowy światopogląd często zakłada, że minister na świecie po to, żeby nie łasi się rozwijać być szczęśliwymi czerpać radość ta ma tylko testy rozpoznanie rzeczywistości jako pewnego trudu jako pewnego poświęcenia właśnie tak działania, które jest chory wymaga ogromnego zaangażowania, ale właśnie oddania siebie na rzecz szerszej wspólnoty to znaczy mamy wartość wtedy, kiedy robimy coś rzeczniczka narodu na rzecz rodziny na rzecz swej wspólnoty religijnej, a on natomiast nie ma tutaj takiego nacisku na prawe jednostki na jej potrzeby na rozpoznanie każdego z nas jako, a jako indywidualności jako osoby z całym całą złożonością naszych potrzeb emocji i doświadczeń i a i to jest powiedziałabym niezwykle istotna różnica, która często powoduje, że my próbujemy, próbując się dogadać mówimy de facto innymi językami w 2 to znaczy dla nas, jeżeli uznajemy, że wartość ma jednostka to poświęcenie się w sposób taki absolutnym dla dla Maćka narodu jest raczej masochizm mem niż sensowną ofiarą nadal rosnąć wartość emocjonalna, jaką przydaje się czy nadaje się tym działaniem zupełnie inna i bardzo trudno jest w takiej sytuacji zrozumieć system wartości drugiej osoby, ponieważ już podstawy budowania tego systemu jej wartości jedno i pełen emocji, które się z tym wiążą z zupełnie innych tak nie mam poczucia, że tu też jednak znowu to słowo edukacja poprzez ta w tym pogląd, o którym mówisz jest pogląd, że historyczne osadzone w tej rzeczywistości, w której tylko garstka ludzi na Górze społeczności i jakby rządzi zarządza światem natomiast cała reszta ludzi jest używana tak używane jako mięso armatnie wielkich armiach używana do pracy w polu używana do takich czynności lgną do utrzymywania jakiejś małej grupy, które jest na Górze testy, by ten stary świat, który już się skończył i rzeczywiście wtedy częściowo ten taki jest karmienie ludzi takim poglądem, że twoja jednostka w życie nie ma takiego znaczenia znaczenie ma to co robisz dla jakiegoś ideału, którym jest ojczyzna król i t d . jest też takim dobrym narzędziem tak oczywiście jest dużo bardziej skomplikowanej, a to bardzo upraszcza, bo to może być zwierzęciem, ale myślę też, że Allen wrzenie świata żyjemy jest oparty na takiej bardzo dużej dynamice niestabilności jest słynny aktor się z banału w i poszukiwanie tego typu stabilnych punktów odniesienia jest reakcją na to no tak to nie jest kwestia tylko włącznie ulegania pewnym przestarzałym już mniej istotnym światopogląd, ale jest to okres 1, a świadomość oszukiwania eutanazji tak, że to są różne narracje Żyd żaden z tych poglądów nie jest po prostu o tym jak świat wygląda nieco ze świata tylko jest narracją widać, że w odpowiedzi się ona niewiele się tym nim Polacy ogólnie nie rozumieją, że są różne narracje na temat rzeczywistości tak, ale zdawałem problemy z demokracją jest brak pluralizmu także w sferze opowiadania świata tak, ale z drugiej same też tak myślę, że popularność tych prawicowych narracji, która to one były zawsze, ale oczywiście, ale w ostatnich czasach widzimy po wynikach wyborów w różnych krajach jakoś się wśród młodych ludzi zyskują większe poparcie wciąż mniej wśród kobiet niż mężczyzn, ale mimo to idzie co do przodu, toteż właśnie trzeba, ale trzeba rozważać w kontekście różnych my tych kryzysów, na które ten ta narracja liberalna indywidualistyczny SA nie do końca odpowiedziała okazała się okazało się, że ona po prostu nie jest w stanie ludziom zapewnić tego bezpieczeństwa stabilności poczucia sensu jest też z ja zawsze lubili tak lubię myśleć o tym, że, żeby tłumaczyć jednak zwycięstwa prawicy też poprzez odniesienie do błędów drugiego obozu taka nie tylko jako tworzą oni są w MMA ciemnia -li nie czytają i t d . tylko jak zrozumieć, czego zabrakło w kąt propozycji, dlaczego ich alternatywna wizja emancypacji przez rodzinę wspólnotę i służbę nagle wydaje się taka atrakcyjna mogłaby się jeszcze długo rozmawiać na ten temat, bo dopiero zaczęłyśmy, ale nie mamy już czasu, więc bardzo wam dziękuje moimi i państwa gośćmi były dr Elżbieta Korolczuk oraz Weronika Grzebalska dziękuję wam bardzo tam bardzo dziękujemy bardzo ich do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA