REKLAMA

Czy łatwiejszy dostęp do broni pomoże w walce z terroryzmem

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-01 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program TOK FM jest 15 4 4 Przemysław Iwańczyk kłania się państwo w naszym studio Grzegorz Cieślak centrum badań nad ryzykami społecznymi Collegium Civitas dzień dobry dzień dobry państwu mówić będziemy o projekcie liberalizacji dostępu do broni to pomysł partii Kukiz 1 5 biorąc pod uwagę bardzo szybko postępują prace nad kolejnymi ustawami to też została w ten projekt został już pozytywnie zaopiniowany przez komisję ustawodawczą można spodziewać się Rozwiń » rząd liczy w życiu i pytanie czy to nie jest ryzyko i oddać Polakom broń bez badań psychologicznych, a w jak czytamy w niektórych opiniach artykułach to nawet alkoholicy będą mieli też z domu, żeby mnie dogonić realnie do końca wynika z projektu tak ja powiem w ten sposób mnie strasznie martwi to jest taka uwaga generalna będę miał 2 strasznie mnie martwi tempo tego typu legislacji, dlatego że tam, gdzie przyśpieszony, bo się pan już przyzwyczaić nie powinienem nabrać nawyku, że taki jest i komentować co dalej w tej samej formie to znaczy, że się nie przyzwyczaję się nie chce przyzwyczaić oczy, dlaczego już odpowiadam, dlatego że jak zwiększamy dramatycznie tempo przeprowadzenia projektu przez Sejm to co prawda politycy wykazują swoją determinację, ale już nie zawsze wykazują my ten typ mądrości, który pozwala n p. podjąć dyskusję i oszacować realne koszty i realne ryzyko, z którymi mamy do czynienia, gdy taka pierwsza uwaga generalna ja bym do niej pewne gry Stali studium przypadku dołączył mianowicie oszacowanie, o ile ten projekt z muszli do zwiększenia budżetu policji proszę zrozumieć, że jeżeli upowszechni my w tej czy innej formie, bo to nie jest przecież już projekty upowszechniające, ale w tej czy innej formie posiadanie broni palnej to każdy typ taktyki interwencji ze strony policji Państwowej, która jest ustawowo dedykowana do podejmowania interwencji będzie się musiał zmienić to znaczy policjant, który dzisiaj zakłada, że broń jest czymś niezwykle rzadkim jak mi chce pan powiedzieć, że nie powinien tak zakłada to ja tylko tam n p . taki oto zdarzenia, w których właściwie policja antyterrorystyczna, która zajmuje się kontr terroryzmem wiem, że nazwa trochę myli, ale ci, którzy w tym zajmują wiedzą, o czym mówię jest dzisiaj wzywana po prostu do realizacji policyjnych czy tam, gdzie mamy domniemanie, że sprawcą może być uzbrojony jedzie policjant z policji antyterrorystycznej w kominiarce uzbrojony bardzo często broń długą pracując zespołowo, a nie dzielnicowych, który jako żywo też nie ma pistoletu na wodę i mógłby mieć po prostu zdolność wykonywania tej interwencji tak się nie dzieje czemu się tak nie dzieje, bo przeciętny policjant w naszym kraju po prostu szkoli się na niezwykle mało, jeżeli chodzi o umiejętność trzymania większość policjantów deklaruje, że strzelała 3 6 nabojów w ciągu 2 strzelań w ciągu roku oraz dłuższym od tego typu szkolenia w Tunis snajperami raczej nie zostaną, ale też nie nabędą prawidłowych nawyków pomimo całego procesu szkoleniowego w odpowiedzi na ten typ interwencji, w którym każdy właściwie obywatel może być uzbrojony co to znaczy to znaczy, że dzisiaj trzeba oszacować jak bardzo zmienią się regulacje i o ile musi wzrosnąć budżet policji tam, gdzie dzisiaj pojedynczy policjant być może będzie musiało iść policjantów minimum 2 ze zdolnością do wsparcia działań w przypadku odpowiedzi ogniem i to nie tylko odpowiedzi na samą interwencję, ale n p . takiego działania obywatelskiego, które polega na tym, że ktoś, widząc przez okno zamieszanie wyciąga rękę z pistoletem MON będzie zaprowadzać porządek, a w ich też druga uwaga generalna bardzo często przy tego typu zmianach ustawowych ci, którzy je przeprowadzają mówią od czego nam się poprawi bezpieczeństwo wszak mamy zagrożenie terrorystyczne w NATO tutaj warto by było zasięgnąć opinii eksperckiej ileż to razy obywatele w trybie zdjęcia broni na ulicy przysporzył jakieś korzyści przy działaniach antyterrorystycznych rozumianych jako kontr terroryzmu, czyli fizyczne zwalczanie terroryzmu Otóż praktycznie się to nie zdarza, że rozumianego zerowe co nawet gdyby to brać szacunkowo łanie pojedynczymi przypadkami incydentami nazwałbym to o tak to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego jest naprawdę niewielkie oku, ale tysięcy Polaków ma broń ma dobrze ja mówię to, o czym innym mówi o tym, że, kiedy nowe bardzo kolokwialnie rzecz ujmując to sobie twarz wyciera argumentem, że to będziemy walczyć z terroryzmem w ten sposób, że każdy będzie miał broni mógł odpowiedzieć ja często zadaję pytanie czemu w takim razie tak nie dzieje się w stanach Zjednoczonych, a tys koron na argument za tym, żeby zliberalizować ustawę nie wiem co oni z Koroną jest nieuzasadniony w stanach Zjednoczonych przez wiele lat powszechnego realnie powszechnego i opisanego konstytucją dostępu do broni Amerykanie nauczyli się 1, kiedy wkracza policja, a zwłaszcza, kiedy jest to tryb działania kontr terrorystyczna go nikt nawet, kto posiada broń tej broni nie wyciąga, dlaczego płyniesz policjant z krótkiej chwili interwencji bardzo czasu z ograniczonym polem widzenia zarówno patrzenie tunelowe, kiedy się broni po prostu trzyma przed sobą gotową do strzału, jaki ograniczniki typu gogle taktyczne maska przeci w gazowa House przyłbicą utrudniają rozpoznanie czy ktoś jest sprawcą a kto jest potencjalną osobą inną będącą przypadkowo w danym miejscu, jeżeli w tym w tym samym czasie wiele osób sięgnie po broń, żeby tego terrorysta w cudzysłowie w jaki sposób zmusić do posłuszeństwa to jest ogromne prawdopodobieństwo, że w takim trybie interwencji policjant strzeli do takiego obywatela Otóż miało miejsce wielokrotnie w stanach Zjednoczonych w związku z tym dzisiaj po prostu obywatele dni może to broń posiadają w takiej sytuacji zachowują się tak jak wszyscy to znaczy rozbiegają się wtedy, kiedy padają strzały ewakuują redukują zagrożenie ma charakter bombowy, jakby to są argumenty, których nie chce brać pod uwagę, ale zwrócił pan uwagę na pozwolenie ja tutaj się czytając projekt pozwolenia na broń nie wydaje się i jest katalog, kiedy goście, gdy nie wydaje jak tutaj jestem skłonny wyrazić 1 dość istotną opinię troskę może tak tego typu refleksja nam na mnie spływa, że wymienione są badania, które ma, o który niejako ma powiadomić lekarz pierwszego kontaktu, a bank on oczywiście może zlecić dodatkowe badania specjalistom jak patrzę na stan dzisiejszej służby zdrowia i na świadomość mojego lekarza pierwszego konfliktu przepraszam kontraktu co on wie o tym gdzie ja się leczę to powiem tak to jest ogromny problem, który będzie bardzo trudny do realnego rozwiązania dzisiaj problemy mojego lekarza pierwszego kontaktu stwarza do niego po prostu nie chadza w nie chodzą do niego, dlatego że mając dodatkowe ubezpieczenie wolę poczekać 2 dni na specjalistę do tygodnia niż n p. 1 , 5 roku jak zaoferował mi kiedyś mój lekarz pierwszego kontaktu ja idę do lekarza nie boli głowa nie jako lekarz ma czas w związku, z czym tutaj moją obawą jest fakt, że lekarz pierwszego kontaktu po prostu nie będzie w posiadaniu informacji, że się n p. leczy psychiatrycznie, choć jest w tej ustawie w projekcie tej ustawy katalog schorzeń, które wykluczają udzielenie pozwolenia na broń, więc nie jest też prawdą kontrargument polegający na tym, że to nowy projekt ma spowodować, że każdy będzie mógł takie pozwolenie otrzymać nie jest tutaj o pytanie jak z regularnością weryfikowane, ale co prawda, ale mam do pana pytania właściwie taką konstatację, iż smutną dość, bo forsujące ten projekt jako 1 z argumentów podają to, że Polacy mają stosunkowo niewielki dostęp do broni nie są przecież głupsi od tych mieszkańców państwo, które mają te przepisy o wiele bardziej liberalne pytanie, skąd ta broń jest potrzebna tylko o to, żeby ją mieć na czym powiem w ten sposób Jan nie chce, bo nasi udział w dyskusji, która miałaby warunkować czy Polacy są kosz głupi są mądrzejsi, bo są one nie dotarło wiele rzeczy nazwą to znaczy, że debata ma niski poziom fakt jest rzeczywiście tak, że porównywanie się z jakimkolwiek krajem jest zawsze obarczone pewnym błędem czy porównywanie się z wielką Brytanią, które je ogranicza się bardzo mocno dostęp do broni czy ze Stanami Zjednoczonymi, które z kolei ów konstytucja wprost, mówi że broni i obywatela niejako równoważy ilość broni, którą posiada rząd federalny IT i taka równowaga ma pozostać to są tak odległy od nas środowisko prawne kulturowe, że porównywanie się z nimi nie ma najmniejszego sensu od lat jestem przeciwnikiem tego, że policja fakultatywnie udzielała zgody na obronie z różnych powodów 1 z takich chyba najbardziej czytelnych przejrzystych powodów jest fakt, że kiedy ja idę do wydziału postępowań administracyjnych i mam pokazać udowodnić niejako, że moje poczucie zagrożenia jest jakoś istotnie umotywowane musiałby n p. udowodnić, że w mojej dzielnicy źle się dzieje, więc policja, która ma o to dbać, która ma zaświadczyć, że rzeczywiście to kiepska dzielnica i Gruzini realnie bandziorów w ciemnym zaułku przy musiałby powiedzieć, że nic nie robi nic tutaj ograniczania tego dostępu jest dość powszechna to fakultatywna rzeczywiście nieuczciwa powinny powstać jasne przejrzyste reguły i w tym przypadków i może inaczej w tym kontekście nie wydaje mi się jakimś istotnym błędem, że to starostwo, czyli władza samorządowa miałaby takich pozwoleń udzielać uważam, że to znacznie bardziej racjonalne niż sytuacja, w której robi to policja nas rzeczywiście trzeba przeprowadzić długą i wyczerpującą debatę o szczegółach, bo skończyliśmy, zanim mnie pan zapytał po ostatnim pytaniem na tym katalogu i tutaj widzę zaburzenia nastroju upośledzenie umysłowe zaburzenia osobowości w napoju w ten sposób bez badania, którego głębokości charakter należałoby określić w żaden lekarz pierwszego kontaktu nie będzie w posiadaniu takich informacji jestem przekonany, że nawet te badania, które w tej chwili się przeprowadza nie diagnozują aż tak szeroko szerokiego katalogu potem następuje jeszcze katalog przestępst w, które popełniono znowu miałbym kilka pytań takich szczegółowych, kto będzie gromadził dane na ten temat jak te dane będą segregowane i co z zatarciem czy, jeżeli ktoś był wielokrotnie karany i kolejne kary się zacierał będzie odzyskiwał to pozwolenie na broń, bo jest punkt, który mówi, kiedy w ponosić konsekwencje wykroczeń popełnianych w związku z tym nowym pozwolenia na broń, które miałoby wejść jest to n p. sytuacja nie zgłoszenia zagubienia lub utraty broni nie zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania i sankcja przewidywana dotyczy 2 lub 3 lat takiej karencji, w której się nie udziela się cofa się to pozwolenie na taki okres, po czym trzeba je powtórnie zdobywać na to jeszcze raz powtórzę trzeba było pozostawić n p . z opiniami tych, którzy zajmują się już psychologią na tym szczeblu eksperckim na tym szczeblu zawodowym jak ktoś ma do osób, które wielokrotnie popełniają przestępstwa z niejaką użyciem agresji są agresywne wobec innych jak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o taką kuchnię rentowność kart, które są zasądzane i normalnego przebiegu leczenia tego typu schorzeń, odnosząc się bardzo słabo leczone w Polsce to nie jest moja opinia wyłącznie ja celowo zasięgają opinii na ten temat większość osób, które się zajmują zdrowiem psychicznym mówią po prostu nie doświadczył wujem w tej chwili ilość osób, które mają takie zaburzenia, a nawet, kiedy takie szacunki są z różnych powodów to osoby się nie leczą lub leczą się krótkotrwała, ale na to pytanie, kto będzie przesądzał, kiedy ustąpi niejako wpły w takich zaburzeń i będzie znowu można odtąd broń wystąpić nie jest łatwe wcale obszar jaz tak jak powiedziałem im jestem starszy do tych na państwa te nie powiedziałem tym Niejestem skłonny szeroko tę broń udostępniać i wynika to z takiego mojego oglądu tego jak się zmieniamy jako społeczeństwo się jak często jeszcze inaczej, o ile częściej, niż kiedy sięgamy po przemoc po agresję jak bardzo duże grupy łatwo ulegają wpływom i manipulacji tutaj nie sposób stopień napięcia jest to wina zdjęcia takie jest duża to zapytam pana na rowerze czy dowodu osobistego punktu widzenia posiadanie broni odsetek tych, którzy ją mają w stosunku do populacji automatem zwiększa ryzyko jej użycia i dobrze wnioskują w niekoniecznie należy koniecznie w blu-ray trzeba by było się zastanowić znowu nad szczegółem szczegółem takiej odpowiedzi wzrasta ryzyko to znaczy wzrasta prawdopodobieństwo skutek tak pamiętajmy jednak, że może wzrosnąć samo prawdopodobieństwo lud nie, zmieniając skutku ryzyko dalej będzie średniej teraz takie prawdopodobieństwo rzeczywiście wzrasta nie dlatego, żebyśmy intencjonalnie n p . z dnia na dzień być bardziej skłonny do używania broni tylko, dlatego że przy powszechnym mniej lub bardziej powszechnym dostępie do broni stanowczo zmienią się oczekiwania, że chodzi o naszą edukację to znaczy taka osoba pomimo tego, że jest to opisane w niezwykle skąpo w tym projekcie powinna być przeszkolona nie tylko z przepisów, które obowiązują na strzelnicy głównie są to przepisy porządkowe czy samej znajomości tego jak broń funkcjonuje powinny dostać się zrozumieć, a nie jest to dobrze opisane chociażby w procesach edukacji szkolnej na czym polega interwencja policji w jaki sposób policja interweniuje jak może wyglądać interwencja Obywatelska czy wreszcie co rzecz słowo można zrobić w ramach art. 2 5, czyli obrony koniecznej czy w sytuacji wyższej konieczności, bo nie można zrobić wszystkiego to nie jest tak, że jeżeli ja myślę, że ktoś z bandytą, a posiadał pistolet to wolno mi go zastrzelić, bo bardzo szybko okaże się, że takie osoby będą nie tylko traci pozwolenie na broń, ale i wolność tam, gdzie intuicja podpowiedziała niewłaściwe rozwiązania, a intuicja w sytuacji kryzysowej prawie zawsze podpowiada źle dziękuję panu bardzo za rozmowę Grzegorz Cieślak centrum badań nad ryzykami społecznymi Collegium Civitas był moim państwo gościom dziękuję kłaniał się informacje Radia TOK FM po nich ciąg dalszy naszego popołudniowego programu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA