REKLAMA

Czy trzeba będzie cofnąć decyzje reprywatyzacyjne?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-01 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program, ale TOK FM jest 16 2 2 Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo w naszym studiu pani Beata Siemieniako Chin dobry dzień dobry prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów jest z nami przejdziemy w naszej rozmowie do tego co okazało się, że właściwie co co ujawnia Jan Śpiewak szef wolnego miasta Warszawy radny Śródmieścia kilka dni temu jego zdaniem wszystkie decyzje reprywatyzacyjne Hanna Gronkiewicz-Waltz mogą być nieważne wynika to z analizy ponad 10 Rozwiń » 0 reprywatyzacyjnych decyzje wydane przez ratusz w żadnej z nich nie zbadano 1 z 3 koniecznych do zwrotu przesłanek za chwilkę wjedziemy szczegóły to może panią poproszą o to byśmy wyjaśnili oznaczałoby to totalną rewolucję już nawet nie nie rewolucja rewolucja, która wróciła, by ten cały proces Brunonem to oznaczałoby, że trzeba od początku przeanalizować kilka tysięcy decyzji, ale trzeba jeszcze wrócić do tego, jakie są te 3 przesłanki, o których mówi wolny miasto Warszawa może przybliżyć żywe otrzymać pozytywny w pozytywną decyzję decyzja dekretowa lub należało spełnić warunek pierwszy, czyli złożenie w terminie wniosku drugi był taki, żeby korzystanie da się przez te nieruchomości mówi o tych latach czterdziestych pięćdziesiątych sześćdziesiątych i pięćdziesiątych raczej było zgodne z planem odbudowy stolicy Mann i ten trzeci warunek to jest właśnie to problematyczne posiadanie innym, ale urzędnicy miasta zbliżenie erotyczne, bo po drogach życiowych jest z perspektywy laika on źle się bardzo istotną wydają się to bardzo istotną przesłanką co istotne oczywiście, że jest istotną jak najbardziej zresztą wolne miasto Warszawa podaje w swoim memorandum kilka kilkanaście wyroków różnych innych cieczy SKO, które pokazują, że tak taką przesłankę trzeba było badać natomiast jeśli się gubimy zagadnienia czym jest posiadanie, o czym zresztą mówił prof. Safjan rano za chwilkę posłuchamy wypowiedzi ta decyzja bardzo to to okazuje się, że to nasze rozumienie posiadania z tym posiadaniem prawnym może się trochę różnic i oczywiście jestem z perspektywy ruchów lokatorskich jesteśmy za tym, żeby gra prywatyzacji jak najbardziej ograniczać i z pewnością to jest sposób ku temu, ale nie zapominajmy, że na pewno nie jest to koniec w ogóle dzikiej reprywatyzacji i w ogóle reprywatyzacji w tym koszty w tym w tej kwestii z wnioskami się raczej nie zgadzam do tego, że przeprowadzenie od nowa postępowań zwrotowych, nawet jeżeli ten dosyć przewrotne żony nie ma Polski w procentach rację, że rewolucyjny pomysł się powiódł to niewykluczone, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego okazało się, że trzeba zwrócić nieruchomość z lokatorami w środku i takie perspektywy dla lokatorów to nie jest naj najlepszego czy może tak nie jest rozwiązanie, które rozwiązuje ich problemy to dotyczy pewnego wycinka systemu, ale nie systemowym rozwiązaniem może też od tej przesłanki, że milimetrze niebranie pod uwagę mogło otwierać pole do nadużyć zdecydowanie nie Obraniak i 1 1 1 z przesłanek może ze 3 gole do nadużyć mogę przytoczyć tutaj jakby już nie stopnia jak miasto się broniło miasto uważa jak zresztą ogromna część orzecznika orzeczenie, w które zostały wydane w podobnych sprawach jak dom ogromna rzecz ogromna część doktryny, którą zresztą też cytują memorandum, że to posiadanie było wywodzone z samego prawa własności IR często w wyrokach pojawia się też takie domniemanie faktyczne to znaczy takie, że jeżeli ktoś był wpisany jako właściciel złożył ten wniosek w określonym terminie to znaczy, że wynika z tego, że posiadał też tę nieruchomość to miasto też dodaje, że to przesłanka była badana wtedy, kiedy można było ją badać przy czym jest względne to Novum ocena tej sytuacji nie trzeba tutaj, żeby zrozumieć, że żona posiadanie w rozumieniu prawnym to nie jest tak jak zresztą powiedział dyrektor ratusza siedzenie z krzesłem na nieruchomości, która wtedy była pokryta minami tylko pewne władanie nieruchomości, który wynika z tytułu prawnego n p. posiada nieruchomości ten, kto jest właścicielem czy ten, kto n p. wynajmuje lokator też posiada nieruchomość natomiast ja tutaj oczywisty nie jest o tym, żeby rozstrzygać ten spór czy linia zaproponowana przez wolne miasto Warszawa poparta zresztą przez autorytet, jakim jest prof. Łętowska jest słuszne czy słuszne jest to druga linia natomiast myślę że, że wszyscy się zgodzimy się do tego, że wybór tego jest polityczne, bo od tego jak rozumiem posiadanie zależy w ogóle co my chcemy zrobić dekretem Bieruta jak chce przeprowadzić reprywatyzację i w zasadzie od tego należałoby zacząć całą dyskusję znaczy co my chcemy oddawać komu i kiedy, w jakich okolicznościach no bo takie rozumienie, które zostały zaproponowane przez wolne miasto Warszawa 8 wykluczyła bardzo dużą część osób z możliwości ubiegania się o zwrot nieruchomości zaspokojenie swoich roszczeń z mojej perspektywy ruchów lokatorskich jest to jak najbardziej pożądane powiedzmy, że byłeś GTM, żeby te roszczenia ograniczyć reprywatyzacji przeprowadzić bardzo umiarkowany sposób natomiast, że nie wiem czy n p. komisja weryfikacyjna, by się tym zainteresowała, szczególnie że z mojej wiedzy wynika, że komisja weryfikacyjna już o tym, trzeci przesłance wiele od dłuższego czasu nic skoro, więc nie robi nie wiem nie słyszałam też żadnych wypowiedzi polityków prawa i sprawiedliwości jak się do tego odnoszą, ale podejrzewam, że jeszcze tak naprawdę dobrze nie przedyskutowaliśmy skutków takiej rewolucji, którą proponuje wolne miasto Warszawa czy przeprowadzenia, by z miejsca 4 tysięcy postępowań odnowa to jest wręcz wydaje się to, gdy się czym się technicznie niemożliwe to zasiłki poznałem czy możliwe jest ten reset totalny natomiast wysokość pani wołała posłuchamy prof. Marka Safjana byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędziego Europejskiego Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu, który dziś był gościem poranka Radia TOK FM Jacek Żakowski pytał pana profesora czy informacje ujawnione, w które przez Stowarzyszenie wolne miasto Warszawa wpłyną, o czym tutaj mówimy na cofnięcie decyzji reprywatyzacyjnych w stolicy panie, których pojawiło się pytanie o jakiego rodzaju posiadanie takich osób w posiadaniu udowodnić, by trochę mogą być tylko domniemania faktyczne, jaki krąg osób to przesłanka obejmuje w tym właściciela gruntu lub podwykonawcę osób prawnych Invest in osoby z jakim okresie to posiadanie powinno być brane pod uwagę, bo ich do parlamentu podziw wzbudził kontrowersje nie był do końca PJN punkt ECTS podstawa do tego, żeby otworzyć na nowo te wszystkie decyzje administracyjne i ponownie rozpatrywać pisma jak po obu firm, choć przeciwko komu go dzisiaj chętnych ze względu na brak higieny i posłanki i 4 zloty i automatycznie w podlega unieważnieniu techniką orgiami, bo tego rodzaju podejście w podejściu GPW wśród nich nie tylko niezwykle ryzykowne z punktu widzenia logiki moich kotek konfitur możemy oglądać grafiki jachtu, którym nagród 4 do chwili po to, my słyszeliśmy pana prof. Marka Safjana to nie jest tylko decyzja administracyjna to jest ewentualny reset doktorem, który w, którym mowa to jest także historia tysięcy ludzi, którzy są to sprawy uwikłani, w których jest to o sprawę ich życia de facto to prawda no trzeba zauważyć, że dziś już mamy stan się mam 2 7 lat, odkąd pewnie wydania pierwszej decyzji reprywatyzacyjnych przez wszystkie lata ludzie w NATO nam tych nieruchomości, które zostało zreprywatyzowanych dziś po kupowali mieszkania na kredyt, by sytuacja się już bardzo wiele razy już zupełnie zmieniła zaszły też tzw. uprawnienia odwracalne skutki prawne o nieodwracalnych skutkach prawnych mówimy wtedy, kiedy n p. nieruchomość została sprzedana komuś w dobrej wierze tych decyzji już nie da się odwrócić, jakby ich skutków można je próbować stwierdza, że został wydany z naruszeniem prawa ale jakby już, że to on już zostają one muszą dziś zostać, bo nie możemy tak wywrócić całego systemu do góry nogami to pytanie oczywiście, które rozdają lokatorzy 3 osoby, które zostałyby przez reprywatyzację pokrzywdzone zabrzmi także no teraz nie możemy wrócić tego stanu oraz zresetować po 2 7 latach mogliśmy zresetować, jakby cały PRL nagle, że z prywatyzacji, która wytrwała 2 5 lat i to też jest zasadne pytanie no kluczowa kluczowa sprawa tu w tym momencie wydaje mi się taka w jaki sposób my chcemy uporządkować stosunki własnościowe, bo powiedzmy, że jest taka propozycja wolnego miasta Warszawa, żeby teraz 4 000 od nowa badać, ale też jest propozycja prawa i sprawiedliwości pod postacią komisji weryfikacyjnej, która też ma badać pewne przypadki, ale te, które są najbardziej rażące tam, gdzie był kurator z Karaibów, gdzie były umowy administracyjne już wypłat z tego tytułu wypłacono odszkodowanie natomiast wolne miasto Warszawa twierdzi, że wszystko to trzeba go anulować jeszcze raz każdy z tych spra w w i sprawdzić wolne Stowarzyszenie wolne miasto Warszawa zamierza także zamieścić wniosek o unieważnienie decyzji reprywatyzacyjnej dla tych, którzy zechcą wejść w to właśnie myśli pani, jaki odsetek tych, którzy są zainteresowani zdecyduje się na ten krok w LM trudno mi trudno spekulować jak wielkie są tak na pewno nie wiemy jak zareagują na to ani albo urzędy albo prokuratora prokuratury albo sądy na PZU na pewno wniosek jest zamieszczony na stronie stowarzyszenia właśnie z tego względu, że samo Stowarzyszenie nie ma takiej mocy sprawczej jak n p . ma komisja weryfikacyjna do tego z wnioskami muszą występować osoby, które mają tzw. interes prawny na pytanie jest takie po pierwsze, jak będzie reakcja organów na takie wnioski, a po drugie, mimo wszystko no myślę, że samo też Stowarzyszenie wolne miasto Warszawa wie, że to jest, więc jakiś niewielki odsetek tego wszystkiego co po co dotychczas było to z Sas dotychczas siedziało jeszcze dodam, że jeżeli chce w ogóle od początku przeprowadzać sam proces reprywatyzacji n p. sprawdzić jeszcze raz wszystkie załóżmy, że sprawdzamy wszystkie te 4 000 decyzji zwrotowych to jest bardzo dużo innych przesłanek, które należałoby sprawdzić tym razem n p . to czy zostały nieruchomości obciążone hipotekami przedwojennymi liczone zostały spłacone albo czy został zapłacony podatek od wzbogacenia wojennego, który był nakładany po wojnie właśnie tego typu okolicznościach umowy innymi decyzja już powoli zaczęły przychodzić do świadomości prawnej SN pewnie jeszcze znane znalazłby się wiele innych takich takich okoliczności, by takiego byśmy takiego Kongresu mapy co trzeba wziąć pod uwagę przy kolejnych decyzjach, a czy sądzi pani, że 1 decyzja ta precedensowa sądów w sprawie unieważnienia decyzji mogłaby za sobą pociągnąć lawinę kolejnych dymisji, że tak, ale jestem przekonany, że to musiałby być po części decyzja polityczna, więc i w ogóle my teraz cały czas rozmawiamy o prawie, które ma coś uregulować odruch wiemy, że to jest jakaś taka fikcja nawet z tym posiadaniem byt od to posiadanie prawne, a posiadanie tego rzeczywistość czegoś nam się nie klei tak samo jest wieloma sankcjami prawnymi, które SUV reprywatyzacji wykorzystywany, ale jakoś tak na zdrowy rozum to nikt ich nie może pojąć i nie chodzi o to, że prawo jest złe tylko chodzi po prostu o to, że nie prawem rozwiązuje się konflikty historyczne, a tak mamy w przypadku reprywatyzacji, więc element możemy popierać wszystkie takie cząstkowe działania, że nawet o tę przesłankę weźmy pod uwagę trasy kusi inną, jeżeli nie posiadanie tytuł nowej administracyjne te hipoteki, ale to wszystko to są pewne cząstki jak i jeżeli nie połączymy ich n p. spójną ustawą reprywatyzacyjną zajmowanie się za każdym razem tu 1 tylko po prostu prowadzi nas donikąd dziękuję pani za rozmowę Beata Siemieniako to dziękuję zarówno do obrony praw lokatorów, bo moim państwa gościmy państwo także dziękuje za wspólnie spędzony czas w dwudniowym programie Radia TOK FM wydawał go Anna Piekutowska realizował Krzysztof Woźniak Przemysław Iwańczyk kłaniam się usłyszymy się jutro o godzinie piętnastej teraz informacje, a po informacjach program co się stało, na które zaprasza Maciej Zakrocki w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA