REKLAMA

"Sąd schował głowę w piasek" - Ewa Ivanowa o decyzji SN

Post Factum
Data emisji:
2017-08-01 19:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w post factum siódma 7 19 0 7 słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu Ewa Ivanova dziennikarka zajmująca się prawem dzień dobry dzień dobry panie redaktorze witam państwa i ich wracamy do kwestii, które już informowaliśmy dziś w radiu TOK FM, a chodzi o zawieszenie postępowania, a w sprawie pana Mariusza Kamińskiego i jego ówczesnego współpracownika Macieja Wąsika, a chodzi o przekroczenie uprawnień w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i teraz, żeby jak najmniej chaotycznie Rozwiń » pokazy słuchaczom co to co się wydarzyło dzisiaj zgodnie z tym z co Sąd Najwyższy orzekł orzekł, że zatrzymuje rozumiem postępowanie ten proces zatrzymuje nie wstrzymuje wstrzymuje tak, w którym punkcie i jesteśmy w takim razie sytuacji jeśli ktoś mógłby rozpisać testy na kartce papieru długopisem to, w którym momencie jesteśmy biednym myślę, że takim najważniejszym punktem zwrotnym w tle całej tej sprawie tak w sprawie, która jest przypomnę, że w marcu 20 15 roku Sąd Rejonowy skazał funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i skazał ich na karę bezwzględnego więzienia 3 z 3 lata później sąd się sąd odwoławczy, czyli Sąd Okręgowy uchylił wyrok uchylił wyroki umorzył postępowanie w związku ze stosowaniem przez prezydenta prawa łaski i to zastosowanie prawa łaski, a przez prezydenta jest o tyle kontrowersyjna, że zostało po raz pierwszy zastosowany wobec osoby, która nie została prawomocnie skazany i to budziło od samego początku największa spory prawne w i do tej kwestii odniósł się w swoim dna jednak precedensowym rozstrzygnięciu Sąd Najwyższy tak to Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargi kasacyjne od tego w UE z netto umorzenia tak, a w II instancji stwierdził, że po oczywiście prezydent ma prawo dokonać dokonać o ułaskawienie, a z tym, że UE nie może ingerować w kompetencje sądu natomiast cele to ułaskawienie prezydenta grzmiał w taki sposób, że prezydenci Puszcza w niepamięć, ale przebacza, a jednocześnie umarza postępowanie sądowe i w tym momencie Sąd Najwyższy ustalił uznał, że UE oczywiście prezent może stosować prawo łaski, ale na nie możesz decydować o tym w jaki sposób sąd odniesie się do prawa łaski i 3 zastosuje umorzenie postępowania, bo to jest już kompetencja sądu tak dotycząca konkretnego postępowania karnego i czy prezydent nie może umorzyć mu może aktem łaski tak może aktem łaski, ale kogo się kogoś Unii uniewinnić puścić głównie pamięci o winie, ale Sąd Najwyższy w tym okresie jak kluczową kwestią w tej swojej uchwale uchwale przypomnę z maja tego roku Sąd Najwyższy stwierdził mianowicie, że prezydent ma takie prawo z tym, że w stosunku do osoby, która została prawomocnie skazana Cimoszewicz już wyrok musi być dla siebie wyrok prawomocny natomiast tutaj mieliśmy wyrok I instancji i to było przedwczesne i pojawił się w związku z zalanych domów, że przedwczesne Sąd Najwyższy Trybunał uznaje Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy uznał, że oczywiście po prezydent ma prawo ułaskawić fakt, iż tamtej sytuacji nie pytana przez Trybunał Konstytucyjnego co na to liczy, jaki ma jakieś w jaki dochodzi relacji z konstytucją tak, ale chodzi o to, że w prezencie przekroczył swoje ewidencje uprawnienia poza ingerował w postępowanie karne natomiast to jaki wpły w ułaskawienie wywiera w konkretnym postępowaniu karnym nie należy do właściwości sądu tak czy to sąd powinien zdecydować czy na tej podstawie umarza czy też nie umarza postępowanie, ale pytamy oddział już po to, decyzja którą, której dziś rozmawiano o decyzji są najważniejsze Najwyższego, ale zawiera też dzisiejsza, o czym mówimy o tym, dziś mamy czy jeśli dziś zaczyna to być Akiko Sąd Najwyższy wstrzymał tak dalsze procedowanie nad tą czy się powoływał jakikolwiek sposób na zgodność albo nie z konstytucją nie dzisiaj dzisiaj Sąd Najwyższy Rosji rozpatrywało kwestie proceduralne i właściwie bardzo mocno w te kwestie proceduralne uciekł, bo uznał, że właściwie w tej chwili musi zawiesić postępowanie właściwie następuje zawieszenie postępowania z mocy prawa tak z mocy ustawy i nie ma za specjalnie wyjścia powołał się tutaj na nowy nowe przepisy czas przepis, że istnieje wcześnie, ale przepisy pojawia się w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i ten przepis mówi mniej więcej w uproszczeniu, że jeśli zostanie wszczęte postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego pomiędzy organami centralnymi i to sąd musi zawiesić postępowanie, czyli sąd zawiesza postępowanie, czyli zawiesza, czyli obligatoryjnie rektorowi no i w tym wypadku, a Sąd Najwyższy rzeczywiście się na to zdecydował natomiast ta KUL to dzisiejsze rozprawy rozstrzygnięcie nie ukrywam, że jest rozczarowujące i myślę, że będzie się spotykał z bardzo negatywnymi ocenami ze strony przedstawicieli prawa o troszeczkę jednak sąd schował głowę w piasek niewątpliwie posłużył się bardzo formalnym przepisem czak który, który wykorzystał żabę, żeby jak przekazać sprawę Trybunałowi i jakby uciekł do rozstrzygnięcia merytorycznego ciekawe teksty w tym majowym wyroku Sądu Najwyższego nie nie nie uciekł się do do takiego, który nie bardzo to to majowe dama kameliowa dotyczy uchwała jest uchwała 7 sędziów składu 7 sędziów, których wcześniej mniejszy skład, czyli normalny skład sędziów trójkowe fakt zapytał co mają zrobić z tą skargą kasacyjną, która do nich wpłynęły tak i ich sąd Sąd Najwyższy w swojej uchwale no pochylił się nad tym na ich porównam sobie to prawo łaski zastosowane przez prezydenta porównał w sobie kompetencje sądów i wyraźnie przesądził tak, że nie ma sporu kompetencyjnego to jest istota uchwały podjętej w maju przez Sąd Najwyższy czy niema sporu kompetencyjnego między prezydentem, a Sądem Najwyższym tak, bo prezydent zastosował prawo łaski, a Sąd Najwyższy powiedział jaki, jakie to prawo łaski wywiera wpły w na postępowanie karne i to, jakie wywiera wpły w na postępowanie karne to jest jak już gest działania sądów powszechnych desek dygresja działanie wymiaru sprawiedliwości sąd sąd wyraźnie powiedział, żeby kwestia tego czy umarzać postępowanie czy nie już należą do oceny samego samego sądu i tą uchwałą jest związany Sąd Najwyższy, który będzie rozpatrywał skargę kasacyjną tak tak ten skład trójkowy ignorowanie, gdybyśmy nie mieli tego całego fikcyjnego pseudo sporu kompetencyjnego to sytuacja powinna wyglądać w taki sposób, że sąd rynkowe, ale powinien w tej chwili związany uchwałą Sądu Najwyższego SN rozstrzygnął właśnie w ZUS w tym w tym duchu i w tym świetle, czyli prawdopodobnie uchylić wyrok Sądu Okręgowego, który umorzył postępowanie wskazać, że sąd powinien się nad tym głębiej pochylić, bo kompetencje prezydenta stał nieco węższe niż UE niż przypuszczał Sąd Okręgowy w tym myślisz, że zwykły zjadacz chleba jak słucha tego wszystkiego musi sobie tak na samym końcu i tak są decyzje poszczególnych ludzi dzielone są motywowane politycznie albo wynikają w sposób bardzo jednoznaczny z literą prawa tak z ducha prawa też trochę, ale głównie litery prawa i tutaj jak rozumiem wszystkie komentarze, o których będziemy czytali czytamy one będą mówić o tym, że rynek to była decyzja może mocno polityczna, ale właśnie taka decyzja można było inaczej, ale inne języki z powodu zdecydowano tak jak pani sądzi co co zaburza powody, że taka decyzja Sądu Najwyższego miał miejsce na nie mniej nie jest trudno mi przewidzieć nie nie nie mam możliwości zajrzeć to on do głów sędziów, którzy dzisiaj w tym w składzie trójkowym orzekali, ale zechciała powiedzieć o 1 kwestii takiej, która naprawdę jest wydarzeniem bezprecedensową po raz pierwszy jako dziennikarz, który tyle lat zajmuje się tematyką prawną widziałam niesłychany nacisk na Sąd Najwyższy tak w UE w ten z trzecią sprawę sprawę KRUS -u sporów rzekomego kompetencyjnego zainicjował organ, który w, którym nie jest w tym sporze, czyli marszałek marszałek Sejmu tak marszałek złożył taki wniosek o rozpatrzenie fikcyjnego sporu tego sporu nie ma nie ma sporu pomiędzy Sądem Najwyższym, a prezydentem o kompetencjach o stosowanie prawa łaski pokrewne zastosował prawo łaski Sąd Najwyższy powiedział to prawo łaski tak i tak należy stosować w postępowaniu karnym nic tutaj też te kompetencje się na siebie nie nachodzą natomiast co niewątpliwie, by jak czynnik polityczny zewnętrzny, który tak naprawdę nie ma prawa wnosić inicjować tego całego sporu kompetencyjnego przed Trybunałem wykonało et tego rodzaju ruch, który ma na celu niewątpliwie obstrukcji zablokowanie postępowania przed Sądem Najwyższym tak, bo trzeba jakoś w jaki sposób skasować tę uchwałę to uchwała której, która zapadła tak w maju i której dno w sensie fizycznym no no nie da się skasować tak i to jest to sprawy prawie niewykonalne, więc na sędziów Sądu Najwyższego wywierano niesłychaną presję tak RL w 2 wiceminister sprawiedliwości mówił wprost treść z obaw TVP Info o tym, że na razie to niedopuszczalne, żeby sąd jeszcze nie rozpatrzył tego wniosku o zawieszenie postępowania, które tam złożył prokurator krajowy czy, żeby wręczyć wobec sądu sędziowie Sądu Najwyższego powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej w 10 0 Finów w VAT są jawne groził podobnie wypowiadała się sędzia Przyłębska, która pełni pełni obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego namówiła tym, że sędziowie SN złamali złamanie pra w do tej pory nie zawiesili postępowania, a ona przecież wskazuje, że jest taki spór kompetencyjny i to Trybunał będzie rozstrzygał transport kompetencyjne pomiędzy prezydentem, a pomiędzy nerwowość sędzia George Sand bank i Trybunał Konstytucyjny ma teraz karty w dłoni tak jak rozumieć sytuację na wybojach czas tak ma tymczasowo oczywiście Trybunał Konstytucyjny na na nas jakby wszystkie karty na stole i stało się to, dlatego że jak sąd troszeczkę Sąd Najwyższy troszeczkę odpuści tak amoku w mojej ocenie tak mógł poszukać takiej wykładni tego przepisu może nie stosować literalnie ten przepis mówi o tym, że zawiesza się postępowanie wtedy, kiedy euro o ukrytym przed organami którymi toczy się w przed organami co dok, u których toczy się spór kompetencyjny, ale sąd nie badał tego Sąd Najwyższy dzisiaj nie padał tak czy toczy się spór kompetencyjny GI obiektywnie tego sporu nie ma szkoda, że Sąd Najwyższy się do tego nie ustosunkował UE, a przecież w tej poprzedniej uchwale Sąd Najwyższy się do tego ustosunkował też jasno stwierdził, że to, że nie ma takiego Osborne, a dzisiaj jak sąd e -sąd udawał, że w tamtej uchwale tego, czego nie działa w Ewa Ivanova dziennikarka zajmująca się prawem była naszym gościem dziękuję za rozmowę dziękuję 19 18 za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach jeszcze więcej sportu i wakacyjne wieści ze świata futbolu zakończymy dzisiejsze wydanie programu post factum, który przygotowała wydawała Agata Kowalska Krzysztof Woźniak je realizował w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA