REKLAMA

Czy są jeszcze języki nieodkryte?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-18 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:20 min.
Udostępnij:

Ile jest języków migowych i jak powstają? Jak porozumiewają się zwierzęta? Czy języki mogą wyginąć jak dinozaury? Bartosz Wojciechowski opowiada o książce "Język" Stephena Andersona. Rozwiń »

Radio TOK FM jest patronem medialnym tej książki. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Horyzonty przy mikrofonie Hanna Zielińska z nami w studiu jest już nasz gość się Bartosz Wojciechowski językoznawca japonista tłumaczy z angielskiego człowiek licznych talentów jak się zaraz przekonamy dobry wieczór wybierz się będziemy się rozmawiać o językach o tym, przedziwnym wynalazku człowieka, który jest tak zróżnicowane, że właściwie zdaje się, że bardziej sobie utrudniliśmy życie na tym rozwojem dalekimi języków niż ułatwiliśmy utrudniliśmy w sensie Rozwiń » naszego gatunku ludzkiego tak trudno nam się porozumiewać, jakby w ogóle komunikacja miała być łatwą sprawą, a jeszcze właśnie tę barierę w ne i językowe o językach o przyszłości języków o przyszłości języków, a podstawą do naszej dzisiejszej rozmowy jest książka zatytułowana języki książką czy też być może można obejrzeć książeczka co na to, iż nie można ich pół biedy to nie jest grube opracowanie jego monografia pełna terminologii naukowej jest do wstępu dla laików dla ludzi interesujących finału Going rozwiązuje się zjawiskami otaczającego nas świata w i jest to książka dosyć cienka nie ma większych trudności jej przeczytaniu, ale ona już dziś ciężar gatunkowy akademicki i dyscyplinę naukową ma niewątpliwie tak autor jest jest uczonym jest magią, ale z 2 Andersson jest profesorem na Uniwersytecie Yale z autorem wielu wielu opracowań naukowych i talent popularyzatorskich też czuć, bo to jest taki właśnie przeprowadza czytelnika od początku do końca wprowadzenie dziedzicznej powiedzmy też, że książka ukazała się w bardzo obiecującej serii nel to są inne książki tytuły wydawane przez wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego w na wzór czy właściwy wg oryginalnej edycji inny Oxford University Press, czyli wydawnictwa akademickie Neo z Oksfordu tak ciężko, który dziś będziemy rozmawiać się miała swoje pierwsze wydanie w 20 12 roku, czyli jak się domyślam jest dosyć aktualna jeśli chodzi o tę dziedzinę wiedzy przez 5 lat pewnie by z bardzo bardzo wiele się nie zmieniło w tej dziedzinie wiedzy czy będzie chorować o tym, o czym wiemy naprawdę na dziś w taką w podstawach językoznawstwa raczej się wiele nie dzieje i wiele się jest znacz nie zdążyła natomiast niestety wiele mogło się już, że w międzyczasie zdarzyć jeśli chodzi o w kwestii to auto porusza wielokrotnie na kartach swojej książki miał być o zmianie z UE i od wydania książki i niestety trzeba powiedzieć, że wiele języków na pewno niestety w po prostu zanikło też chorej mamy tych języków na tych planach, ale my z każdym językiem wiąże się pewna wiedza pewna warto robić Żuraw ważna jest raczej powiedzmy sobie szczerze to są języki i inne części bez ich zmiana ich nie używające pisma tego nie przetrwał również dlatego, ale w każdym z nich jest zakodowana pewna wiedza człowieka na temat Tatr otyli otaczającego rzeczywistości pewne fakty gramatyczne pewne i unikalne cechy obecne tylko w tym języku inne ten sposób postrzegania świata typowe tylko dla użytkowników tego właśnie języka w oczywiście możemy taki język zapisać dla nauki dla potomności zapis jego teksty wymowę i t d . natomiast sposobu postrzegania świata wdrożonego przez rodzimych użytkowników danego języka odwozić już po prostu nie na jedno jest pewna strata dla ludzkości to jest trochę porównywalny co zresztą też autor czyni do wymierania gatunków tak w ogóle jest mnóstwo analogii do świata biologii autor zapożycza w ogóle całą systematykę, aby ze świata biologii tak jest, że elektoratu to osoby bardzo interes bardzo interesuje też mu pomaga usystematyzować różne gatunki rodzaje wręcz, że stosuje jakiś porównania do genetyki genotypie języków i stosuje również terminologii biologicznej używa przy inne podejście do pierwszego problemu, który razem z czytelnikami w inny rozważać, czyli oszacowania liczby języków mówi też stronę tak jak z gatunkami roślin czy zwierząt możemy z jedynie rząd wielkości oszacować, ale nie wiemy n p. czy o gatunkach, których nie znamy ile ich jest możemy tylko przypuszczać na podstawie pewnych właśnie skarb, więc zadam panu to pytanie zobaczymy co pan odpowie ile mamy języków w ziemi w Łasinie nie jest się wydaje, że to jest rola jeszcze trudniejsze niż, że liczenie gatunków, ponieważ można dojść do pewnych stałych kryteriów wśród licznych jeśli chodzi o liczeniu gatunków biologicznych n p. z automatu zresztą takie jak opisuje dość szczegółowa nie będziemy tego powtarzać, ale dość jednoznacznym kryterium jest to czy przedstawiciele 2 powiedzmy grup zwierząt są w stanie spłodzić funkcjonalne potomstwo czy to potomstwo danych może mieć kolejny poziom w zakresie takie kryterium zero-jedynkowy prawda to jest stosunkowo jednoznaczne typu muły i osiki, a złą takiego, a właściciele aut są gatunki filmowe męża w niemal nie ma drugiej takiej definicji, ale sprawa na tyle marginalna, że nikt nie stanowi większego problemu klasyfikacja Thomas języka jest z pogląd znacznie większe właściwie na pytanie ile z języków możemy dać odpowiedź z różniące się diametralnie w ich, ponieważ w właściwie każdy z nas jest nosicielem pewnego unikalnego zestawu znaków językowych sposobów wyrażania zbiło tylko kilka miliardów może być on jest liczba języków może być tożsama z liczbą ludzi na ziemi, czyli wynosić kilka miliardów, ale są w tym co też takie podejście, a jak podejście znamy najbardziej z poglądów na amatorskiego zwanego czasami papieżem lingwistyki w współczesnej, że język ludzki 1 w zasadzie wszystkie języki, które znamy to są ich zdolnościach z handlem 1 sztancy mimo posługuje się tak ją taka analogia może, gdyby marsjański uczone zaczął badać ludzkie języki doszedł do wniosku, że właściwi ludzie mówią 1 z 1 językiem a jaka szkoda, że się nie rozumie, a różnice są tylko powierzchowne naprawdę pan jako japonistyka i osoba mówiąca teraz ze mną po polsku może to potwierdzić na podstawie doświadczenia własnej wiedzy czy są powierzchowne rów bieżnika jeśli wyjdziemy odpowiednio głęboko o zbadanie struktury języka dziś możemy takich wniosków dojść oczywiście ma dosyć dużym poziomie uogólnienia fakt, a ponieważ użytkownicy języków nawet dość blisko spokrewnionych często nie są w stanie się porozumieć z nożem ekologicznych to nie jest oczywiste, że w każdej sytuacji na posła rozwiązanie wyjątkowo blisko spokrewniona, ale licznik troszkę dalej w ramach rodziny Słowiańskiej i jajnika oraz in paryskiej od tak wszystko w ramach rodziny Słowiańskiej jeśli porównamy sobie tekst zobaczymy, że wiele poszczególnych wyrazów już bardzo podobnych im, a mimo to gramatykę zupełnie różna wymowa zupełnie różnią, a więc o literach paliwo będzie teraz oczywiście, więc myślę, że nieznający innych języków Polak Bułgar nie byliby w stanie w eleganckim pan umknął przed pytaniem ile mamy języków na ziemię, ale są do niego gorące i może zapytam tak czy jest jakaś jakaś jakieś wspólne stanowisko językoznawców co do przybliżone liczby języków i jakoś wspólnie zdefiniowanych jako tych właśnie spełniających kryteria bycia językiem wasze pole w tym, że nie ma takich kryteriów jest coś takiego jak konsensus, że najczęściej przyjmuje się, że jest to o 6 1 tysięcy kart i o tym pisze też autor właśnie misie o tej zgrają vis a, powołując się na takie w najbardziej autorytatywnym bodaj współcześnie źródło na i tak w bazie takiej organizacji proszę was sama istnieć rozległy styk ktoś nas tak jak mała dostępny jest w internecie można sobie to sprawdzić każdy, kto zna język angielski i może sam pan sobie zajrzeć tam baza wyliczana troszeczkę ponad 6 00 9 języków, czyli blisko 7 000 ta liczba jak rozumiem stosunkowo i stale spada, ale to wciąż bardzo bardzo dużo, gdyż autor powołuje się na badania nad tą ankietę uliczną n p. prowadzoną Nowym Jorku ne, że ludzie, by zapytani o to jak sądzę, że jest języków na ziemi podają, że maksymalnie kilkaset już tak sobie wyobrażają, że to jest to właśnie pewnie teraz skala jest znacznie znacznie inne większa, czyli przyjmujemy zaciąg z kim, że wszystkie języki mają pewną wspólną cechę podstawową ne, czyli jak rozumiem podobny mechanizm ewolucyjny i teraz pytanie czy możemy się spodziewać się odwrócenia tego procesu to znaczy w przypadku polszczyznę zresztą w przypadku języków europejskich wielu, ale zauważamy taki proces upraszczania języka ułatwiania sobie wymowy ułatwiania zapisu wielu językoznawców ubolewam nad złożeniem Anna c z jakąś unifikację zasad ortograficznych, ale ja w tym widzę szansę nadzieję i myślę sobie czy może jednak dożyjemy takich czasów, kiedy nie tylko nie będzie jakichś zaszłości nielogicznych niejasności ortograficzną gramatycznych w przeszłości, ale może Janusz wrócimy do 1 języka globalnego jeśli wrócimy zapewne będzie to 1 z języków naturalnych nic nie wskazuje na to, że na esperanto nie zadziałało z nich działało był to esperanto odniosło największy sukces języków planowych tych nie za jedyne eksperyment obok tego było kilkadziesiąt jeśli nie kilkaset z to były głównie projekty hobbystów no, a spośród takich których, która osiągnęła jakikolwiek sukces mierzony tym, że znalazła się druga osoba poza wynalazcą i prawnych w czasie takiego języka nauczyć nadal jest wielki sukces to od takich języków możemy liczyć na kilkadziesiąt minut po to, z nich osiągnęło rzecz się największy sukces liczba użytkowników esperanto to jest przedmiot z bardzo burzliwej debaty szczególnie w wojsku esperanto listów w gdzieś między 10  000, a być może nawet 3  000 00 0 użytkowników w razie tego czy rzeczywiście duża, więc rzuty rożne 15 1 1 i jednoznacznie ocenić czy ktoś, kto się uczył 2 tygodnie esperanta i deklaruje, że zna ten nie jest im faktycznie go znany nam na to są tego typu wątpliwości, ale pomińmy esperanto i raczej nic nie wskazuje na to, żeby język planowy jakikolwiek mógł zastąpić języki naturalne jeśli w dalekiej przyszłości ludzkość wróci do 1 języka będzie to 1 z języków naturalnych znamy oczywistym skojarzeniem jest, że może być angielski ale gdy to co jeśli ktoś w ogóle wydarzy to może być tak odległa przyszłość dziś te procesy społeczno-polityczne, które dziś obserwujemy mogą być już dawno nieaktualne może to jednak będzie chiński w ich jeszcze bardziej prawdopodobne, że będzie arabskiej jak i zagęści język, którego n p. dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyobrazić, czyli to jednak będzie daleka przyszłość niedaleką przyszłość i zdajemy się, że nic na to nie wskazuje ono uznane za promocję Gil obecnie zachodzących procesów nic nie wskazuje na to, żeby z Jerzym miały zanikać te większe jest jak w liście niestety trzeba powiedzieć, że śmierć grozi jej językom niewielkim zdecydowana większość języków świata jest używana przez kilka tysięcy osób albo nie wszystkich gazet i biznes w jeszcze, aby nawet przez kilka osób jakiś zanikające plemię gdzieś w dzikich ostępach nowej Gwinei i takie języki niestety są raczej skazane na zagładę, bo nic nie wskazuje na to, żeby nagle jakaś społeczność miała się znacząco powiększyć i dojść do wniosku, że ich język jest tak fantastyczny, że nie ma absolutnie nie będziemy od niego odchodzi raczej będzie odwrotnie, a co pan namyśli mówiąc zioła dany język jest zapisem percepcji po danej społeczności czy ludzi, którzy się nim posługują jest ona unikalna nie od niej nie nie do odtworzenia, że to można tylko w tym języku w ten sposób, by patrzeć na świat co tak naprawdę tracimy, tracąc język, bo ja jednak trochę się upieram przy tym, że będziemy martwi trochę jak tych języków będzie mniej niż 7 00 0 na planecie o tyle będzie łatwiej natomiast każdy język ma zakodowane w sobie pewien sposób myślenia nie sposób obrażania świata od momentu można podać jakiś przykład nowo słynnych dam przykład Eskimosów, którzy mają kilkanaście nas na odcień bieli śniegu co zresztą oni po cesji kontakty, a ile to jest mit o szkole konnych dosyć dobrze ilustruje wyzwaniach funkcjonuje dobrze się miewa drachmy natomiast on dosyć dobrze ilustruje coś co jest jest faktem rzeczywiście to jest coś nazywała czasem w hipodrom zapierało w 2 mecze to, że w otoczenie w jakim w, jakim funkcjonuje dana społeczność językowa ma bardzo silny wpły w na język mówi o wgląd w oczy jak dziś ciekawszy straty ponosimy ze względu na to n p. że dane plemię zaczyna być pochłaniane przez cywilizację przejmuje jego zachowania kultury architektury w język wszystko oprócz n p. czegoś takiego jak właśnie jakieś niuanse związane z kolorami z nazwami roślin może jakiś inny dramatyczny bardzo ciekawe, jaki się anomalia, a obecnie zdalne ciekawe anomalie, zwłaszcza języka, który w my postrzegamy kraje egzotyczne języki społeczność jej n p. Aborygenów żyje na płasko na gminnej w noc jest 1 z 1 z języków aborygeńskich n p. w istnieją 2 tryby czasownika tak jak u nas n p. przypuszczają nawet 9 czynna bierna to co musi występować w 1 z nich jest mobilny obligatoryjnie w i te 2 tryby czasownika oznaczają czy czynność opisywana czasownikiem zaszła w naprawę albo na lewym brzegu rzeki, ponieważ ta społeczność miejska w ogóle liże małe i dla nich jest kluczowa informacja bez tego nie można obejść i tez 2 odnowione tym razem z sali gramatyki przy każdym czasowniku, kiedy mówimy o piciu jedzeniu spaniu od razu to lokalizuje my geograficznie wizja ma o czym była magia znaczka w języku polskim jak wielu innych językach europejskich w formę czasownika zbudowane z informacją o sobie związkiem bezokolicznik Kufel kilku mniej i rzadziej używanych swą typu zrobiono wypito gości w każdym czasowników zdecydowanej większości czasowników, które my tutaj użyliśmy też je w naszej rozmowie jeszcze użyjemy jest zbudowana informacje osobie Ridleya, gdy on my wy one już czasie o czasie też weszły najważniejsze ma mu przyszło tak w informacji o sobie jest dla nas obligatoryjna i sam jak nie wyobrażamy, że można takiej informacji w czasowniku nie kodować oraz wiele jest ku sobie doskonale bez tego radzi n p. język japoński język chiński, a w ogóle nie ma informacji o sobie też troszkę tak, jakbyśmy używali bez okolicznika dawnej formy to bardzo wulgarne jestem oburzona i w przywróceniu rozumiał on dla nas dziś idzie dla użytkowników tych języków nie ma ani nie ma z tym problemu natomiast rzeczywiście my musimy troszkę się nagimnastykować mówią w danym językiem, żeby zrozumieć o niej o kogo chodzi rozmówcy pasa dziś natomiast u nas w językach europejskich nie ma zakodowany tzw. honor i aktywności oraz aktywność jest informacja o relacji społecznej nadawcy odbiorcy jeszcze w Polskim języku to jeszcze jakoś funkcjonuje u nas panowanie sobie nawzajem, a tak tylko, że zwróci uwagę, że to nie jest w dość licznych zwrotach tak jest to są one słowa takie osobne słowa, ale chodzi mi o to, że ktoś tylko zwrotem drugą osobą, kiedy zwracamy się do kogoś, bo musimy powiedzieć albo czy wychodzisz czy pan wychodzi czy pani wychodzi, że państwowe chodzą prawda mamy te 2 poziomy w natomiast jeśli mówimy n p. deszcz pada to tam informacji w ogóle nie ma natomiast takich językach jak japoński koreański ta informacja musi być zawarta w każdy dokładnie znać każdy czasownik tak tak mówimy deszcz pada to musimy określić czy my mówimy deszcz pada proszę ciebie czy deszcz pada proszę pani no tak to z kolei bardzo odzwierciedla nie kasta w kość może, ale hierarchiczności tego społeczeństwa taką też dyscyplina samodyscyplina na pewno stosunki społeczne cały czas człowiek musi wiedzieć, gdzie jest na tej drabinie jakiejś formy wolno mu użyć czy leki forma jest zobowiązany do ZUS czy przynajmniej, jakiej formie powinien użyć nie naruszając zasad dobrego wychowania, żeby być postrzegane jako osoba uprzejma i są na poziomie gminnym zakaz, wdrażając tę swoją nadzieję że, aby być może kiedyś na naszej planecie będziemy się posługiwać 1 wielkim pięknym wielkim poetyckim bogatym językiem wygląda na to, że nie doczekam tego momentu, ale może opowie nam pan coś o bliższej przyszłości języków tym zajmuje się też autorów w książce poświęca temu osobne inny rozdział na jej, gdybyśmy słuchali językoznawców, gdybyśmy słuchali może tych utyskują cech językoznawców mieliśmy wrażenie to od kilkuset lat, że po prostu wszystko schodzi na sen i że język jest coraz bardziej uproszczone, że jest coraz więcej błędów się zakrada coraz więcej wyrazów obcego pochodzenia i to pewnie w wielu językach są tego typu uwagi w tego typu refleksje ne oraz właśnie, że stopniowo upraszcza upraszcza upraszcza my no, więc pytanie czy to nasi przodkowie byli tak wyrafinowanie inteligentnie stworzyli tak bardzo skomplikowany język, z którym sobie teraz nie radzimy i uproszczone zarówno pisownię, jaki ortografii czy gramatykę czy może jednak coś, by ta perspektywa, że język podlega wyłącznie uproszczeniem w przede wszystkim nie ma się zgodzić jest za sformułowaniem, że językoznawcy utyskuje nota wiadomo językoznawca Badach z Gołasa zbada czy języka on bada zjawiska jest jako naukowiec stara się nie mieć do nich, jakiego stosunku emocjonalnego rzuca się złe lub dobre nowość tak jak fizyk, który by powiedział, że on lubi protony neutrony to nie neutralne są oni fajną Banaś nie będzie nie będzie zwalczać w mniej będzie pisać Fin piki na łamach popularnej prasy zwalczające Hutmenu to jest po prostu śmieszne i szef nie słyszał pan nigdy takiej opinii, że n p. polszczyzna zna wierzą, że całe noce to są poprawnością owcy inni to są ludzie zajmują naszych oczach Regina z osobna, bo ona im wycinkiem poprawności językowej nie można się zgodzić z tym, że jest dziś upraszczają jeśli coś języki język jest system jest pewien, który musi zachować pewną homeostazy, czyli z wewnętrzną spójność kulką jeśli się coś upraszcza w 1 miejscu to się komplikuje winne dni dla językoznawców zajmujących się poprawnością językową poprawnością co dla normatywnie stów, bo to są mniej więcej synonimy istotne jest to, żeby zachowywać formę języka, którą oni się nauczyli, że to co jest zapisane w słownikach tak powinno zostać każda innowacja zwalczana jest natomiast jest oczywiste jest, że języki są takie, jakie są, dlatego że przeszły jakiś TOK rozwoju przez setki tysięcy lat i język ludzki nie wiadomo ile istnieje przypuszcza się zwykle, że jest około 100  00 0 lat od tego czasu a wiadomo, że zaszły zmiany raczej sportowe w ne w gminie zaszły nie istniałyby nasze języki, a przynajmniej wyglądały zupełnie inaczej zmiany muszą zachodzić zmiany zachodzą to też ciekawe, że tak naprawdę nie bardzo wiem jak te zmiany zachodzą i w jak i jakie tempo zachodzenia, dlatego że mamy dość szczegółową wiedzę jak powstały współczesne języki n p. języki indoeuropejskie jak rozwiną angielski z języka brak romańskiego jak ta znał język Polski jak to się, że znów wykształciło języka praindoeuropejskiego zrekonstruowali sobie ten język praindoeuropejski kupę roboty w włożono w natomiast to wszystko zachodziło w czasach mniej więcej do osiemnastego dziewiętnastego wieku w w czasach przed świętych, czyli krótko oraz takich, których pisać umiała o 1 proc społeczeństwa może 1 proc duchowieństwa z reguły Wajda, bo intelektualiści ludzie się tu 7 po prostu profesjonalnie zajmowali w większości nie umiała pisać nie dostrzegała języka przez pryzmat pisma w od mniej więcej 10 0 lat tak taką można cenzura przyjąć, że gdzieś tak od początku dwudziestego wieku w mamy do czynienia z powszechną i zmiennością ludzie wiedzą jak dany wyraz zapisany i w ten sposób postrzegają język to zresztą wójt jest bardzo interesującym spostrzeżeniem, że tak wielu ludzi postrzega język, że my Wymawiamy to co jest napisane, że forma pisana jest podstawową taką wyjściową formą języka, a nie tylko Wymawiamy to co zamawiamy jest czasem niedoskonałe czasem niestaranne to ich dokładnie odwrotnie forma mówiono język stopniowo finałową z rwącym asany, bo co sobie zapiszemy w zasadzie obojętne bramy to sobie zapisać cyrylicą, że po arabsku jest wyłącznie konwencji w i właściwa faza głównego wątku my tak naprawdę nie wiemy, jaki język się rozwija w warunkach powszechnie piśmie nosić po drugie, że za wcześnie jeszcze, żeby uchwycić każdy ma tendencję tak mamy dopiero 100 lat to jest troszkę za wąski pas żyje horyzont czasowy za wąska perspektywa, żeby wyciągnąć jakieś racjonalne wnioski poza tym od ładnych kilkudziesięciu lat mamy bardzo silne procesy niwelujące powszechną edukację media szokująca, ale rozumiem, że w obrębie danego jedności narodowej na liście, czyli to jest zagrożenie dla dialektów dla różnego rodzaju odmian lokalnych, ale nie dla języka jako takiego raczej nie jeśli dana społeczność narodowa czy jakaś większa międzynarodowa społeczność na danym języku jest oparta jeśli tak nie jest bez język dość mocno mniejszościowy run, czyli też należałoby się obawiać o jego przyszłość n p. kaszubski n p . bo on właściwie w tej chwili są objęte różnego rodzaju programami ochronnymi, ale nie jest to żywy język, w którym powstaje żywa literatura, w którym komentuje się dzisiejszą rzeczywistość, w którym neologizmy dotyczące internetu używa, by powstawały tylko raczej to wszystko są sztucznie jakich się na inne wprowadzane twory językowe ne do tego języka, a czy możemy cokolwiek przewidzieć przyszłości polszczyzny o tym akurat Steven Anderson nie napisał całego rozdziału tak jest, ale być może pan nam będzie mógł coś powiedzieć w szczególności mam namyśli takie projekty, które nie jawi się jak herezja ne i co jakiś czas wyłania się postulat, który wydają się, że pierwszy raz pojawił się w międzywojniu, żeby ujednolicić zapis ortograficzny, czyli każde ze skorupką jest za to, żeby było po prostu jakimś żartem każda cecha i SA, żeby było jakimś cha i t d . a tak dalej nie co dalej to choćby tylko często i pół w USA był to sąd tt tt czy dublety, które uprawiają dość dużo problemów początkującym adeptom pisania w języku polskim nie jest nie tylko początkującym, ale w NATO to tylko fotografie mam wrażenie, że to raczej nie przekracza granic z dyskusji laików przy piwie w ewentualnie jakichś wielkich Szlemów internetowych w w aucie nikt poważnie mówi o uproszczeniu polskiej ortografii, która rzeczywiście jest z ortografią fonetyczna historyczną to znaczy w Wilnie sięga do historii nie tak silnie jak fotografia francuska n p . to jest dopiero wczoraj życie angielska niektóre sięgają do Bostonu języka sprzed kilkuset lat w, a znasz języków załóż fotografa tajska to też jest wyjątkowo archaiczna Polska aż tak zła nie jest natomiast niestety sięgano Bytów historycznych nieaktualnych już przez Normanów sławny kilkaset, bo rozróżnienia inni zamkniętego od opisanego przez UE w z nosa ani rusz jakiś jakiś czas my również pcha ich, a ich kiedyś można było podobno usłyszeć poprowadzą podobną usłyszeć ludzie pochodzący ze Wschodu znów upierają, że zwani dalej jako zły, że ta w natomiast z tym chaotycznie taka prosta sprawa, bo z samą ochrona ortograficzne literka hala w języku polskim oznacza tak naprawdę 2 różne dźwięki w jeśli to są wyrazy pochodzenia słowiańskiego słowiańskiego typu Hannibala ich zarówno z południa, jaki ze Wschodu, czyli ukraińskie białoruskie czeskie słowackie to jest zapis wdzięcznego wyburzanie natomiast dziś między ich Andy Car Angie tak samo jak Muchy i tam, gdzie wita dzień jest 9 taka jest być wdzięczne samotny w standardowym języku polskim mamy już tylko bezdzietnych ona na jezdnię w wiecznym tego wariantu z natomiast sama Mucha jak litera jest również zapisem czystego przy wdechu wtedy, kiedy występuje w wyrazach pochodzenia germańskiego w albo greckiego łacińskiego na hermetyczny no i 19 nie było w inny tak naprawdę znak graficzny oznaczający 2 różne rzeczy dawno już o tym nie wiemy i klubów w standardowej polszczyźnie tak naprawdę Wymawiamy i w każdy rodzaj samego kajaki cecha tak samo mocno, ale wracając do pani pytania w to są pewne propozycje ortograficzna, której raczej nie mają szans powodzenia i rozróżnienie cecha Isla Mocha długi takiego, iż takiego postu się tego czy ma nauczyć już w ewentualnie zdobyć sobie zaświadczenie o dysgrafii, żeby jakoś się w gimnazjum w natomiast w Polskiej ortografii są inne rzeczy, które są bardzo uciążliwe są jej kwestię arbitralnej decyzji nie autor słowników miał trochę go mądrze i rzeczywiście to by wymagało pewnego uporządkowania dla naszych łamach przykład pisownia nie z rzeczownikami słownym nierobienie niewchodzenie w reguła wymaga, że pisać wyłącznie natomiast wystarczy się rozejrzeć wokół nas z pewnością nasi słuchacze i jeśli widzą gdziekolwiek przekaz sklepie czy urzędzie taki napis jest niemalże zawsze pisany rozłącznie tylko powodu odwołane powiedziała życiu nie fantazjuje chowu, którzy trochę udaje czasownik reguła jest jasna tak, a mimo to k, a prawdopodobnie jeszcze biorąc pod uwagę współczesne media, w jakich się tworzy teksty czyli, czyli komputer edytora tekstu prawdopodobnie podkreśli, bo nie znajdzie tego swoim strzale z nazwami, a jeżeli coś jest podkreślone znaczy, że jest zły to do tego typu arbitralnych reguł również należy pisanie mieszkańców miast w małą literą to też bym tak naprawdę mało, kto wie o tym, wiedzą ludzie na co dzień trudniący się, zanim wybierzemy tak orzekł, ale na co dzień jak ktoś ma objąć Warszawę czy ta znana z napisem napisze to będą wielką literą n p. wyznawcy religii chrześcijanie muzułmanie powszechnie się widzi pisała pisownia wielką literą szczególnie w Barlinku akurat Żydów to jest pan Andrzej to jest pułapka też bez dające się narodzą się porządnie religijności odważnie muzułmanie pisani wielką literą to są Bośniacy są to są te grupy etniczne mieszkające właśnie na tego typu, a zupełnie arbitralny pisarz niepotrzebnie sobie troszkę komplikuje jeśli Rosjanom znany i tego typu już całkiem niepotrzebne reguł jest w jest w języku trochę i tych rzeczywiście trzeba by się pozbywać się one są uzasadniane w sposób dość pokrętny n p. pisownia naz w pisownia mieszkańców miast mamy małą literą, a mieszkańców regionów dużą ma umożliwiać n p. odróżnienie nowojorczyka jako mieszkańca miasta nowy Jork od mieszkańców stanowią RFN, ale dalibóg jak żyje żyje może za długo, ale jednak pan ma pan w domu Wróbla Mojżesza różnic w krajach jednak problem jak i bez problemu by jak ktoś mówi akademicka młodzież ma w zasadzie pracownika naukowego powinna obrażać to jest problem całkowicie wydumany, ale ten niepotrzebny no to narzuca kolejne reguły do zapamiętania ludziom, którzy tworzą teksty, którzy piszą w problemami z kolei zupełnie praktyczne mienie akademickimi jest wchłanianiem przez dany język słów obcego pochodzenia lub w przyjmowanie neologizmów i tutaj też każdy język zawsze w zasadzie w momencie zmiany i pewnej dyskusji pojawią się ci, którzy na będą prezentować postawę konserwatywną, że nie przyjmą my nie przyjmujemy tego słowa to jest błąd to jest jakiś niem czy makaron i znicze Amerykanin przez cokolwiek w innego my albo będą ludzie, którzy będą dążyć się do zmian czy jest jakaś reguła czy może pan wie od czego to zależy czy dany termin czy dane neologizmy osiądzie w języku czy nie ona formalnie decyzję wykonawcy w nią przede wszystkim, dlatego że językoznawcy takiej decyzji nie podejmują z Gdyni sprawa językoznawcy badają czy rzeczywiście wielu poprawności owcom się to może nie podobać natomiast na szczęście język i nie słucha w poprawność owcy mają wpływ na język mniej więcej tak jak astma na gwiazdy w językach innych zachowa się po swojemu i na to nie ma wpływu tak naprawdę nikt, a jest pewna decyzja zbiorowości, która nie zależy od nikogo, a czy były badania mówiące o tym, jaka procentowa Szalom się przeważyć mogą bez zmian niektóre słowa pojawiają się znikają od zbyt trudne do zbadania czy aby to jakość parametry załatw od nas widać, że ich różne języki różnie sobie z tym radzą n p. w coś takiego jak polszczyzna w zachowuje się względem zapożyczeń dość ciekawy, bo w pierwszym momencie rzeczywiście zapożyczone bierzemy to co jest nazywane po zagranicznemu po francusku czy teraz po angielsku to terminologię korporacyjną Hula cały czas wściekły z 3 natomiast tak się często składa, że polszczyzna po jakimś czasie wytwarza sobie własny neologizm rozważa swój własny terminal to w zupełnie niezależnym polemizuje to obce słowo po prostu taki tak, by n p . jak się poczyta przedwojenną prasę nazwa pewnego sportu dziś bodaj najpopularniejszego w Polsce brzmi dość jednoznacznie futbol i to pisane z angielska FOT bal w piłkarzy piłkarza, czyli gościa, który uprawia dyscyplinę nazywa się też dość jednoznacznie w od bale lista i dziś takich terminów to możemy ich użyć analogii właśnie Fronczak niszowe właśnie one są nacechowane dziś mówi się po prostu piłka nożna piłkarze piłkarski ani futbolowy 2 natomiast w tamtym momencie to były powszechnie używane słowa dziś tak nie jest myślę że, gdy wiele obiektów, które nas otaczają dostanie po jakimś czasie przyznanych po polsku w po prostu, chociaż w twarz przy obecnym tempie rozwoju techniki bardziej prawdopodobne rząd po prostu zanikną w na telefony komórkowe, które dzisiaj każdy z nas ma przy sobie w w nie wykluczone z 20 lat już będą przestarzałe i Marka jest on tak dużych miast na wschód nie mieliśmy tych chipów wszczęta tylko nosiliśmy sprzęt przez wierzycieli ładować tak no dobrze, aby takie obawy Anny również pokazujące pewną trwogą Opolszczyzna związane z tym, żeby nie dopuszczać się języków obcych n p. do telewizji publicznej eksperyment, który od kilkudziesięciu lat z powodzeniem przyjmuje się w niektórych krajach zachodnich mam namyśli napisy w języku angielskim w telewizjach publicznych różnych krajów czy Skandynawii berecie z niektórych krajach Europy zachodniej napisy po angielsku, które sprawiają, że właściwie to nauka angielskiego poza szkolną przychodzi w sposób stosunkowo naturalnej stosunkowo łatwy latami wraz z konsumpcją powiedzmy internetu czy telewizji dzisiaj pewnie bardziej telewizji internetu czy to faktycznie to co się obawiać, że kontakt z 1 z języka z drugim, ale że osłabiają nawzajem się te języki i nie czegoś takiego nie mam i inne w i nie sądzę, że akurat polszczyzna była przez angielski zagrożona w sądzę, że rzeczywiście możemy oczekiwać, że w ciągu 2 3 pokoleń mieszkańcy naszego kraju będą dwujęzyczne wreszcie w być może nawet będzie do 2 już kiedyś mieliśmy dwujęzycznej naprawdę zamożność Niemiec o polscy i rosyjsko z Żydami ci co najmniej grze, bo kończyli, jakiej szkoły Ano, bo być może proste chłopstwo niepiśmienna mówiło tylko swoim dialektem natomiast jeśli ktoś skończy jak na szkodę zapewne dwujęzyczne, ale mówią o takiej pełnej dwujęzyczności w głównej kompetencji w języku polskim domu to jest niemożliwe zawsze 1 język, ale pierwszy i tak naprawdę są możliwe jeśli, żyjąc przyswaja obce w takich samych warunkach od dzieciństwa nie przekazuje także Joanna w rozwój naszej rodzinie nie przekroczyć pewnego wieku granicznego muru tak też językoznawcy są dość mocno niezgodnie, jaki ten wiek jak ten wiek ustalić ich do 3 lata w 1 12 lat ponad mniej więcej samosąd dywan w GOK w ale powiedzmy, że po przekroczeniu 1 2 lat nie jesteśmy w stanie się nauczyć języka także mówić na tych z grubsza możemy taką zasadę zasadę przyjąć w, a więc jeśli jako dzieci będziemy nastawieni na przyswajanie sobie 2 języków to się tych języków po prostu uczymy i na rzecz, chociaż będzie to oczywiście angielski jako Tanżyna, więc nie wskazuje na to, żeby pozycji angielskiego coś miało zagrozić, więc zapewne będzie to język angielski ciekawostką, której beret pisze Steven Anderson w swojej książce języki, do której dzisiaj się odnosimy jest bogactwo języków migowych świata nie każdy, kto w pamięci to odkrywa w tym, że ja przeżyłam zdziwienia, a potem raczej taką refleksję, że no przecież to oczywiste przecież język migowy nie powstało ne jako uniwersalne jakiś język do poziomu z porozumiewaniem się wszystkich osób, które nie mogą mówić tylko gdzieś lokalnie niezależnie od siebie te języki migowy powstawały pewnie najpier w jako zastaw dosyć prostych znaków, a potem stopniowo rozwijał się aż do tego stopnia, że można było i poezja prezentować się tymi językami, ale ciekawa jestem czy stopień zróżnicowania języków migowych narodowych jest proporcjonalny do stopnia zróżnicowania tych języków mówionych narodowych czy są one są aż tak różne nie aż bank, dlatego że mniej mało rozwinięte cywilizacyjnie społeczności w raczej nie czy ich mniej liczebne wiara w inny raczej nie wykazują, że istniał taki języków także w liczbach język migowy będzie prawdopodobnie rząd mniejsza niż poziom zróżnicowania między nimi, czyli poziom zróżnicowania podobne, czyli osoba japońska pomoc i osoba migająca po japońsku z osobą mieszkającą po polsku tak samo się nie dogada jak Japończyk mówiący w swoim języku Polak samotnie Dorado są różnymi często bardzo ciekawe, bo wydawałoby się, że jednak te gesty mają krzyki większy ładunek sobie uniwersalności Moore mimika uśmiech różnego rodzaju grymasy wydawałoby się tu będzie bliżej do Giodo do naszej natury ludzkiej jednak nie gesty są w dużym stopniu arbitralne kulturowa nie zmienią, ale wyższa arbitralnie obmyśla moment n p. takimi oznaczający drzewo w kilku różnych językach migowych z niej brzmi czy wygląda raczej wygląda zupełnie inaczej czy on po prostu jest nie do zrozumienia użycia lekkiego Miguel, że płatnik chińskiego dla Polaka będzie tak samo niezrozumiała jak w użycie wyrazu chińskiego w tekście polskim jako wartość się wg pana ma czytanie literatury nie poezji poezja to jest rzeczywiście, by o osobnej bardzo ciekawy temat literatury w języku oryginalnym jeśli mamy taką możliwość, ale właśnie w dorosłość nauczenia się języka czy też o tym w dwunastym roku życia czy to jest wysiłek wart tej całej energii kosztów, które nerek należy wykonać przypominam się teraz rozmowa z psychoterapeutką dr Ewą Woydyłło ma takie hop dziś uczy języków po prostu się uczy pokonuje kolejne etapy wtajemniczenia dany język inny i być właśnie były bardzo lubi ten moment, kiedy może już czytać literaturę w danym języku to są reguły języki europejskie RM i jaką syn pana punktu widzenia językoznawcy ma wartość taki wysiłek czy też po prostu hobby i doskonałe ćwiczenie umysłowe czy Tesco więcej w moje zdanie to raczej hobby jeśli ktoś lubi poznawać literaturę przez pryzmat języka Regionalnego toczy się więcej z tego wyczytała, iż marzeniem film natomiast by trzeba coś trzeba przyznać, że literatura każde okienko w języku jest test jak najwyższy poziom najwyższy miłość dostępne demo językowi więc, żeby osiągnąć taki poziom znajomości języka wymagany jest bardzo duży wysiłek, a tak zapewne w człowiek, który się z autu danego języka ani przyswoił sobie w dzieciństwie nie będzie w stanie w pełni partycypować tego tekstu tak jakby zostało odebrane przez użytkownika na krewnego w, więc jeśli, choć jakiś trening intelektualny albo chęć obcowania z tekstem oryginalnym oczywiście tak w ale szczerze powiedziawszy ja bym raczej sięgnął po dobre tłumaczenia dobre kompetentne tłumaczenia, ponieważ taka jest też rola tłumacza, żeby oddawać się w tekście nie tylko warstwę tekstową, ale wszystkie nie ma szans na torach w zeznaniu należy pan do tych tłumaczy, którzy uważają poezję za przetłumaczono czy nie przetłumaczonym generalnie wszystko co tłumaczono na alei jest jedno słowo mała zwięźle potrafi ciągnąć za sobą konteksty wielozadaniowe jeśli nie wielostronicowe i trzeba znaleźć dokładnie takie samo słowo tyle samo ważące w odpowiednim języku generalnie zasada jest jej zasada, którą wyznaje jest taka, że wszystko jest przetłumaczone na każdy język tylko czasem trzeba użyć więcej słów po prostu dlatego tłumaczenie poezji, zwłaszcza z odmiennych kręgów kulturowych jest w tak trudnym zadaniem ma się to co pani powiedziała, że 1 wyraz ciągnie za sobą całą lawinę skojarzeń, która jest w a bo trudno oddawane na Wołyniu Adama g za nim w i albo trzeba n p. cztero warstwowy poemat opatrzyć 2 zawodniczkami przepisów nic się troszkę miast celem, chociaż właściwie też rozmawiać z dnia jest jak najbardziej uzasadnione tylko odbiera tę poetycką ości lekturze niewątpliwie i tę samodzielność tych skojarzeń też, bo jeśli tłumaczy pokaże, by cały kontekst no to oczywiście jest bardzo skrupulatny pomaga czytelnikowi, ale odbieram samodzielne wejście w ten świat taki to też jest ich odpowiedź na zadane pan przez panią na początku pytanie co tracimy wraz ze śmiercią języka właśnie te cenne cały obszar w skojarzeniu sensów kulturowych z tym, że tutaj akurat z wydań się, że mamy do czynienia z mniejszym zagrożeniem, dlatego że języki, które mając za sobą jakiś rozwój przed końcem inicjowany jakiś okres rozwoju piśmie na jego jakość literatury jakąś kulturę na inne są znacznie mniej narażone na Nana Nana zanikł na winien no i aramejski n p. w pewnym sensie cały czas żyje, mimo że właściwie nie byłoby podstaw, ale dzięki temu, że został w udokumentowanej a, a na naszych oczach języki, które dotrwały do dziś giną no właśnie, dlatego że nie mają nawet n p. systemu zapisu, a system zapisu, ale też chyba co ważniejsze nie mają pewnej tradycji kulturowej nie mają w jakiś taki nadbudowy, która wiąże się z używaniem tego języka n p. nie mają również jakiegoś etosu auta dla użytkowników bardzo wielu języków w tym oczywiście dla polszczyzny Diana poznali on językowe jakiś Jeleniem czy najstarszy słowa czy razem mamy też polszczyźnie mamy ona pełniła rolę takich mitów założycielskich też, ale też mówię o czymś takim, że używanie języka jest dla użytkowników bardzo wielu z nich pewną wartością wolimy mówić po polsku nawet będąc w stanie porozumiewać się w innym języku, dlatego że do 2 to jest dla nas pewna wartość nie, dlatego że jest łatwiejsze niż po prostu wielu radziliśmy w tym kraju nie tylko dlatego, a i tak zresztą dostrzega to toto urzędu wielu użytkowników wielu innych języków n p. społecznościach dwujęzycznych n p . taki Belgii, gdzie wiele osób jest dwujęzyczna flamandzką francuska NIK, ale jednak czują się albo Flamandami, a wałami i świadomie decydują się nie używać języka autor książki języki styl wanna Anderson pokazuje też pewne wspólne cechy i języka jako naszego gatunku ludzkiego w ogóle możemy opowiedzieć czytelnikom słuchaczom czytelnikom jego książki słuchaczom naszej audycji co takiego jest w tych wszystkich językach, których dzisiaj rozmawialiśmy na takiego co daje nam pewności żony wszystkie pochodzą jak powiedział na początku od 1 sztancy, że są wszystkie z 1 matrycy takich Darwina pokazał Nest com 3, by wywodzi się nasza gałąź się naszego BOR gatunku co takiego daje nam poczucie czy też raczej pewności naukowo, że właśnie ten japoński pana z i Polski pana i mają wspólne korzenie to taki co do wiadomości takiej pewności to niemal mówimy o sile przypuszczenia wzrosną wśród językoznawców są o różne opinie różne prądy różne szkoły nie wszyscy są zwolennikami tej tezy tej opinii w no ale n p . wśród różnorodnych tysięcy religii świata widzimy, że jest coś w naszej naturze takiego, że w różnego rodzaju wyznania są podobne elementy bardzo często się zaczyna mieszkać oto okiełznania niezrozumiany zjawisk atmosferycznych, że ludzie w ten sposób opowie opowiadają sobie coś co się zadziało na tej odległej Górze czy rzeczy czy na tym niebie od tego bardzo często zaczyna się jakiś kult do tego dochodziłby jakaś potrzeba objęcia władzy nad nad grupą i gdy przychodzi kapłan na to miejsce i t d . i t d. czy w językach mamy takie takiej Niemcy struktury czy czy inne cechy, które moglibyśmy co pokazać jako wspólne mamy i to całkiem sporo z tym, że inne głębiej wchodzimy z abstrakcyjnymi jest więcej na wyższym można, by pokazać takie struktury z tym, że strzały dość już dość głęboko wejść w teorie, a jak nie przyznała jest żywność woda natomiast można powiedzieć o takiej bardzo interesującej zbieżności i czy, a i tak i Sasha wśród języków świata, a mianowicie w osi nazywa typologia nią członów taktycznych, czyli krótko mówiąc kolejność w zdaniu w danym języku takich elementów jak podmiot orzeczenie dopełnienie takie 3 kardynalne części zdania w gry i teraz jeśli zbadamy pod tym kątem jak najwięcej języków świata się okaże w UE, że pozycja orzeczenia jest w zasadzie dowolna są języki, które mają orzeczenie w środku, czyli podmiot orzeczenie dopełnienie tak jak po polsku n p . ojciec pisze list bardzo często orzeczenie na końcu pochodzi z list pisze są języki którymi orzeczenie na początku typu pisze ojciec list natomiast, czyli orzeczenie w zasadzie może być wszędzie natomiast co ciekawe nie ma tak, że dopełnienie poprzedza Wodnik bez sensu, by to było, więc rozumiem, że tak nie ma się da po polsku powiedzieć list czy ojciec pisze on jest niepoprawne, gdyż są konteksty, w których takie zdanie jest racjonalne jest to, iż ojciec lista ojciec pisze tak dokładnie tak natomiast nie jest to szyk neutralne nie stworzy zdezelowane, a wiele ryzyka takich czy po prostu był niepoprawny i romantycznym czy okazuje się, że po praktycznym badaniu odsetek języków i okazało się, że mimo teatralnym nasza ocena porządkowania informacji, że w ten sposób je prezentujemy, jaka będzie nam się wydaje, że orzeczenie jest takim takim, a kluczową informacją o uznaniu, że w Best czasownik, a to oznacza ani rusz, bo nie wiemy, o co chodzi, kto co zrobi, a tymczasem orzeczenie w zasadzie obojętna aresztu tam żona mając na poziom mówi i wiem w danym języku tak innym inaczej natomiast właśnie ten podmiot dopełnienie ta kolejność ta sekwencja jest jak stała dla człowieka w zwycięstwo języki, które z, zmieniając kolejność trybuna typu mówią właśnie ojciec list pisze albo pisze aucie inny list pisze list ojca, a my, ale i liczebnie takie języki to jest w znacznie mniejszą niżej ocena użytkowników na całym świecie tak wielkie szkody język malarski przelane na Madagaskarze oraz kilkanaście bodaj języków w Amazonii w inny używany przez pewnie kilkaset osób, a który z języków, o którym ma pan jakąkolwiek wiedzę i wydaje się panu najbardziej dziwne albo wręcz dziwaczne oparty właśnie na postrzeganiu świata zupełnie odstający małe od tego do którego my jesteśmy przyzwyczajeni odzwierciedlające dziś zupełnie inne wartości właśnie w tych plemion amazońskich można spotkać na n p. brak liczebników lub brak oczywistych liczebników z dużo albo mało tak jest w bardzo słynnym skądinąd jest głupia on używany przez kilkaset osób w Amazonii brazylijskiej sceny z jego słynny z z kilku powodów, a właśnie podobno nie ma liczników Wilma liczebniki czy wyrazy służące do liczenia o znaczeniu x 1 i dużo tak najprościej co prawda są też wg anegdoty z relacji powodowało dużo problemów z handlu w hamulcach plemieniem, ponieważ ci biedni Indianie Pielacha byli wiecznie oszukiwani przez naszą główną, bo jeśli inni ja nie umieją liczyć, a oni nie na to bardzo łatwo było szukać tam w tym języku podobno nie było również zaimków z Avellino zresztą to utrudnia bardzo skoro za mojej Bogdanka zaimki zapożyczyli od jakiegoś języka, ale prywatnie ich tam nie było w tekście dla pana taki nam taki jest takie odkrycie, jakiego się zupełnie najdziwniejsze go nic podobnego do niczego języka przez moich badaniach wzrost cen opowiedzieć ją w wielu językach palił się ciągnie dziś wraz z Chin, a w, ale w innych językach istnieją rzeczywiście niesamowite dziwactwa w z takich ciekawszych rzeczy mogę powiedzieć o braku zaimków wskazujących czy może inaczej ciągle w LM określi przestrzennych tak się dzieje w wielu językach, których tam sale czyjej dokładnie po prawej po lewej z przodu z tyłu, ponieważ tak się dzieje w niewielkiej liczby języków, a przede wszystkim aborygeńskich Australii, ale również środkowa amerykańskich, że nie ma tzw. określi względnych, czyli przemienną z Anną pogadajmy po lewej używać Orlika i to akurat jest właśnie, bo w przy równiku się 2 × zdarzyło w niezależnych w 2 miejscach tak narodził się niewątpliwie niezależnie od siebie, aby używać tzw. określił bezwzględny, a czemu oni użytkownicy tych języków odnoszą wszystko jest oświata, a on się na wschód od ciebie, a w Hollywood RAF fi des ciekawe, bo tak jak my z tym mamy problemy jako dzień dzisiaj wchodzi za głową rezerwowy n p. mama mówi Daniel te zaś tego ma liczyć trzeba się tego nauczyć stalowe na zamieszki procent nawet jako dorośli czasami źle, że musimy zastanowić stawy, ale po mojej prawej czyta moje prawe kolano, bo ta sama stała się zmienia w zależności od rozmówcy, a teraz się bowiem na wschód od ciebie Zjednoczonych jasne bardzo ciekawe jest to i tak właśnie bardzo istotne w badaniach nad użytkownikami nad świadomością językową tych użytkowników tych języków czy ci ludzie mają w każdej chwili w każdym momencie swojego życia dokładną świadomość kierunków geograficznych to jest nieprawdopodobne też zakorzenieni w przyrodzie Lis z ziemią bliskość to pokazuje lot to właśnie pewności między tą jedności z rytmami przyrody z rytmami natury są ciekawe, że nawet w ci Aborygeni zostali wprowadzeni do budynku i specjalnie badacze byli także grupa Aborygenów przeganiali po tym, budynku, jaki schodami kręconymi do góry na dół winda tak, żeby się musieli dużo obracać, żeby nie widzieli słońca oni cały czas dokładnie wiedzieli, że wschód zachód, czyli my jako ludziom, ale ten wewnętrzny kompas wbudowanych w Manili na kolana ten magnes zupełnie straciła w dokładnie i jeśli potrzebujemy takich określeń w języku to po prostu o tym, pamiętamy zresztą tak już się wracając do tych określeń bezwzględnych wschód zachód w badacze zrobili takie bardzo ciekawe badania nad użytkownikami tych języków nad ich dzieci, a mianowicie w jakim wieku ludzie przyswajają sobie tych określeń i porównali to w przyswajaniu sobie określi prawa Lemon bez nas nic się okazało, że dzieci, gdy Aborygenów przestają sobie wcześniej w tym także umorzone wyda wydają się jednak trudniejsze znaczne, że wydaje rocznie dodano każdy z nas tak naprawdę Dominik z słuchacz otrzymuje się teraz widzimy, że jest ono na nie jest w stanie powiedzieć tak nagle zapytany, gdzie wschód nurkowanie wychodząc na zewnątrz się zastanowić to wziąć się do konkretnej Wda do budynków zieloni potrzebują na co dzień natomiast ci ludzie nawet bardzo mało ich wieku czy porozumiewać się tym językiem post muszą takie właśnie używać ani to po prostu wiedzą, czyli krótko mówiąc badania dowiodły, że ten system z Kostrzyna człowiek w niż nauczenie się dziś sprawą, ale ja sam pamiętam z wczesnego dzieciństwa, jaki miał z tym problem, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo w no proszę drodzy państwo polecamy państwu lekturę książki inne języki krótkie wprowadzenie Stevena Andersona wydane przez wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego książka ukazała się pod patronatem Radia TOK FM mamy dla państwa egzemplarze prosimy o maile na adres wieczór małpa to krótka FM wieczór małpa to krok KSM, a dzisiaj po świecie różnych języków świata naszym przewodnikiem był językoznawca japonista tłumacz i Zamilskiego, ale pewnie nie tylko z angielskiego no n p. japońskiego i kilku innych języków też człowiek wielu talentów jak państwo słyszeli Bartosz Wojciechowski dziękuję bardzo bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA