REKLAMA

"W sądownictwie trzeba dokonać różnych zmian, ale nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że obecnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości to jest patologia, którą trzeba zlikwidować" - sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN

Co się stało?
Data emisji:
2017-08-02 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich Maciej Zakrocki dzień dobry dzikość skorzystały z pan Michał Laskowski sędzia Sądu Najwyższego, ale też rzecznik tej instytucji witam pana dzień dobry on poznaliśmy uzasadnienie pana prezydenta do zadań zarówno tego dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym, jakiego krajowej radzie sądownictwa i to auto uzasadnienie jest dostępne w internecie m. in. na stronie pana prezydenta na inny oczywiście chciałem pana poprosić w jakim stopniu pan Sąd Najwyższy na Rozwiń » podziela te powody, dla których i wyje wrzeszczy protestowaliśmy przeciwko tej ustawie no ale w końcu pan prezydent są zawetował czemu tak zażycie takiego fragmentu wstępu symbole są jednak szalenie mocne jeśli chodzi o taką ocenę wymiaru sprawiedliwości w tym Sądu Najwyższego, bo pan prezydent pisze konieczne jest przybliżanie sądów obywatelom konieczne jest likwidacja nierzetelności stronniczości braku niezawisłości i korupcji i biurokratyzacji mocno czy to niewątpliwie są wszystkie zjawiska, z którymi powinniśmy walczyć w sądownictwie i w Sądzie Najwyższym też Ilona oczywiście istnieją, bo i w jaki Europa prezydent jak pisze Damian zgadzam się, że rzeczywiście w wymiarze sprawiedliwości trzeba dokonać różnych zmian można powiedzieć reform w różnych tam dziedzinach, ale nie zgadzam się stwierdzeniem, że obecnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości w tym Sąd Najwyższy to jest jakaś patologia, którą trzeba po prostu zlikwidować ci zbudować wszystko odnowa, bo tak nie jest e -sąd funkcjonuje akurat Sąd Najwyższy to oni w nim nie dostrzegą co jest dla pokoleń możemy wymieniać znowu nie korupcji stronniczości i t d . i t d . myślę, że jeśli się to zdarza w sądach powszechnych to są zjawiska marginalne natomiast niewątpliwie są tam różne takie zjawiska, z którymi powinniśmy walczyć, czyli w jakimś takim pojęciowym wyniosłem stosunkiem sędziów jakąś arogancją wręcz czasami czy pogo albo zwykłą taką hermetyczną ością waszego języka niezrozumieniem, o co chodzi o sprawienie wytłumaczeniem tego należy omówić, zwłaszcza Sądu Najwyższego te zjawiska, które pan prezydent wymienia tak bardzo chyba nie wytyczono tu akurat w tym takim zdaniu wstępnym, zanim przedstawione są te wątpliwości, które spowodowały, że pan prezydent zawetował ustawę do Aten ten fragment kończy się reforma wymiaru sprawiedliwości powinna w pierwszej kolejności objąć właśnie Sąd Najwyższy tak mu to ja nie podzielam tę tej opinii nie uważam, żeby Sąd Najwyższy był akurat tym ogniwem wymiaru sprawiedliwości, który w pierwszej kolejności wymaga wymaga reform myślę, że jest sporo tam różnych proceduralnych problemów i związanych z przewlekłością niektórych postępowań z organizacją z nie najlepszym przygotowaniem z brakiem pewnych narzędzi to wszystko racja, ale nie mnie, że mamy do czynienia z głęboką patologią, którą trzeba teraz bardzo głęboko reformować w dodatku zaczynać od od Sądu Najwyższego z tym założeniem generalnie nie w pełni się zgadzam natomiast z innymi argumentami, które w tym uzasadnieniu się pojawiło się NATO to muszą się zgodzić stan rzeczy już na pewno trudno się zgodzić z tym co zresztą już było wskazywane nawet przez pana senatora Marka Borowskiego z, kiedy ta ustawa trafiła do Senatu pan prezydent również podziela pogląd, który wyraża w takim zdaniu, że trzeba usunąć sprzeczności tam pomiędzy art. 12 ust. 2 1 8 ust. 1 osądzie najwyższym zgromadzenie elitom chodzi o to, że zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego nie może przedstawić prezydentowi Rzeczpospolitej 5 kandydatów na pierwszego prezesa skoro do kompetencji zgromadzenia należy dokonanie wyboru 3 no tak to jest błąd, ale to już takie błędy pewnie zdarzają się w procesie legislacyjnym tak wielkiej wagi akurat do tego nie przykładał, choć to oczywiście wymaga korekty jakiejś tam obrazki natomiast jedno przemawiają do mnie argumenty związane z jakąś firmą mówi o tym projekcie tak, że dyspozycją ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego, która zupełnie, jakby zadłużała tę równowagę poszczególnych rodzajów władz niczym nie była uzasadniona podzielam też argument, który przedstawił pan prezydent co do tego, że to minister sprawiedliwości prokurator generalny wg zupełnie nie poddanych niejasnych kryteriów miał dokonywać weryfikacji sędziów tak mówić ci zostają ci odchodzą to z tym też absolutnie zgodzić się nie można natomiast trzeba zauważyć, że jakby samej idei takiej weryfikacji pan prezydent nie odrzuca w tym uzasadnieniu nie wiem czy ona nastąpi czy też nie nastąpi czy jeśli nastąpi to wg jakiegoś jasnego kryterium, ale nie bardzo sobie w stanie z tym wyobrazić jak to będziemy oceniać, którzy to sędziowie mogą zostać, którzy nie mówiąc chodzi o to, że to jest taka formalna procedura, kiedy prezydent uzasadnia swoje weto, bo też w tej informacji na stronie jest napisane, że prezydent przekazał ustawę o Sądzie Najwyższym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, a jednocześnie przecież wiemy, że zapowiadał, że sam przygotuje ustawę tak tak, ale to jest procedura wynikająca z konstytucji prezydent musi odmówić podpisu zwrócić Sejmowi ten może oczywiście potrzymać swoje stanowisko, ale zwiększono, więc większością no, a oprócz tego prezydent może podjąć własne własne działania chyba właśnie tak się dzieje są sądzi pan prezydent, że Sejm nie odrzuci tego weta nie mówiąc popularnie tak trzymać się już od razu zapyta w tym momencie rzeki właśnie taki sygnał, bo o tym, też się mówiło, że skoro Kancelaria prezydenta teraz będzie przygotowywać projekty ustaw na to właśnie dojdzie do konsultacji z różnymi środowiskami również z przedstawicielami Sądu Najwyższego czy to na razie jeszcze w ten etap i wchodzi w czasie rozmowy z panem prezydentem tuż po ogłoszeniu tego weta my ze strony Sądu Najwyższego pani pierwsza prezes zadeklarowała pełną gotowość do współpracy to deklaracja została przyjęta, ale bez jakiś deklaracji zwrotnych powiedziałbym natomiast pan prezydent stwierdził, że jeśli ten projekt powstanie to będziemy mieli możliwość zapoznania się z nim toczyć inaczej niż dotychczas dostęp poselski projekt tematu to co się dowiedzieliśmy z telewizji tak i to ja akurat rano się obudziłem, ale część osób w nocy no, więc mam nadzieję, że nie będzie już tego trybu procedowania nad tak ważną dla Polski ustawą Otóż to nie nie można przylgnęła przestaną być też formalnego punktu widzenia to swoją drogą naprawdę warto by też w Polsce uporządkować na przyszłość tak jak poselski projekt nie wymagają ustawowej ścieżki takich konsultacji tak prezydencki również Total war to trybuny Noto to myślę bardzo zubaża ten proces legislacyjny i jednak myślę, że w tak ważnych kwestiach ustrojowych kwestia to zawsze warto wysłuchać różnych stron przez nie znaczy, że musimy podzielić argumenty naszych adwersarzy ale, ale im więcej osób opiniuje taki akt prawny w NATO to też nie znaczy, że to trzeba przeciągać na miesiąc temu czy 2 lata ale, ale chyba to jest jednak doskonale się z doskonałością metoda na dochodzenie w jakiś lepszych efektów nie tak tak szybkie bez konsultacji no to teścia, jakby obiektywnie przyznać, że to nie jest wynalazek obecnej ekipy już żadnego parlamentu to się zdarzało i też w odniesieniu czasem do ważnych z punktu widzenia w ustroju rozwiązań czekać do budziło miła nawet kiedy pisano ustawy o radzie dialogu społecznego to również zachowano właśnie tę zasadę, że prezydencki czy poselskie projekty ustaw nie muszą przez to Rado przychodzić na lata na razie zostawmy prezydent również uzasadnił, dlaczego zawetował ustawy okaże się, jakie tu elementy skrytej tego uzasadnienia pan Sąd Najwyższy podziela, a co powinno też nie wymaga jakiejś komentarz przyznam, że skupią się bardziej nam na stanowisko związane z równym leżą między nimi tak, ale między nimi turbo 1 żużla budziła wiele wątpliwości i komentarzy w momencie, kiedy dobrze pamięta był taki moment, kiedy pan prezydent w krótkim oświadczeniu powiedział, że na pewno nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, zanim zostanie zmieniona zasada wyboru w 2 sędziów wchodzących w skład krajowej rady sądownictwa i podnosił tę tkankę tę większość właśnie do większości kwalifikowanej 3 5, ale wtedy się pojawia oddali pytanie, że tu nie chodzi o to czym czy zwykła większość kwalifikowana większość będzie wybierała tych sędziów tylko, że w ogóle politycy będą wybierać tych sędziów i w tym uzasadnieniu pan prezes jednak wraca do tego, że nie ma w tej ustawie w właśnie tego wyboru kwalifikowaną większością, a powinna odbyć w toku w związku z tym może dorzucić pytanie o konstytucyjność przyszłego pomysł, żeby to jednak politycy nawet to większą większość szkół wybierali senior czy też na pewno doskonalsze rozwiązania do w stosunku do tego pierwotnego prawda, ale dotychczas interpretowane konstytucja taki te zapisy związane właśnie z wyborem sędziów członków krajowej rady sądownictwa, że to sędziowie mają ich wybierać tak standardach międzynarodowych to to są takie standard przez różne organizacje sędziowskie takie międzynarodowe ustalony no i ja zawsze tak rozumiałem ten przepis konstytucji, że to jest reprezentacja sędziów, ale z wybranych przez sędziów oczywiście tego wprost konstytucji nie zapisano to był tylko rodzaj interpretacji tego zapisu w pewnie o to spotkają się z różnymi opiniami część osób twierdzi, że to sprzeczne z konstytucją część także konstytucjonalistów uważa, że takie rozwiązanie jest dopuszczalne także zobaczymy na te 3 5 to jest jednak już jakaś nowa większa gwarancja, że wydarzenia będą to jedyni reprezentanci 1 opcji takiej większości sejmowej obszernie mówimy tylko obecnej rzeczywistości, lecz także na przyszłość może zaś na rzekę zupełnie inna opcja to oni też nie chciał, żeby to byli tylko reprezentanci 1 strony jakiegoś sporu powiedzmy w NATO rzeczywiście to czekamy na nowe projekty po na prezydenta i chciałem jeszcze wrócić do takiej decyzji Sądu Najwyższego dokładnie 3 sędziów Sądu Najwyższego z wczoraj mnóstwo komentarzy no m. in. również pojawiają się komentarze, że to jest jednak efekt właśnie działań pana prezydenta i tego weta w sprawie ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego mówi oczywiście o tej decyzji Sądu Najwyższego o zawieszeniu rozumiem postępowania w kwestii Mariusza Kamińskiego Wiola Borzym w dużym skrócie no rzeczywiście te głosy krytyki do nas docierają i to takiej koncepcji, że to jest wynik jak już dogadania się z prezydentem przy takich ukłonów w stronę pana prezydenta również do nas docierają ja chciałbym stanowczo zaprzeczyć, bo to ta to kto tak można myśleć nie wiedząc jak wygląda funkcjonowanie sądów Sądu Najwyższego w tym to nie jest tak, że MEN najpier w jak wpłynie taka sprawa to organizujemy jakąś naradę albo sędziowie pytają prezesa co najlepiej byłoby zrobić po prostu wyłaniany jest i to w drodze losowej w gruncie rzeczy wg pewnego systemu skład, który ma rozpoznać te sprawy ten skład w swoim gronie się naradza przyjmuje jakąś koncepcję i antykoncepcji nie znałem myślę, że nikt poza tym składem tej koncepcji nie znała od chwili ogłoszenia i trzeba powiedzieć, że oczywiście możemy różnie oceniać to co to orzeczenie, ale ono znajduje mocne oparcie w przepisach prawa po prostu tak przy okazji wyjaśnimy w tym słuchaczom, którzy też chyba bardzo, pamiętając o ruchu no właśnie mamy ustawę o odmowie skrócił o Trybunale ona ma długi tytuł o Trybunale Konstytucyjnym i ta ustawa, mówi że w sytuacji, w której przed Trybunałem dojdzie do rozpoznania sporu kompetencyjnego, czyli toczy się postępowanie w tej materii to należy zawiesić postępowanie, którego ten spór ewentualnie dotyczyć i teraz oczywiście można powiedzieć, że żadnego sporu kompetencyjnego w tej sprawie nie ma, że wniosek marszałka Sejmu, który wpłynął do Trybunału no to jest jedynie ja teraz powtarzam opinię oręża jakieś walki politycznej i chce się osiągnąć pewien tam cel związany z uwolnieniem pana Kamińskiego do ewentualnej odpowiedzialności albo jakiś cel polityczny, ale jednak z punktu widzenia prawa mamy formalny spór toczący się formalne postępowanie toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym organem bądź co bądź konstytucyjnym legalnie funkcjonującym i to postępowanie zainicjowane przez marszałka Sejmu, a także normalny legalny no imamy wreszcie ten przepis ustawy, który nakazuje zawiesić teraz sąd wcale nie był łatwej sytuacji trudno było albo zastosował prawo tak jak, jakie ono jest i takie jak powinien to zrobić albo powinien wejść, jakby w kompetencje Trybunału i zaczął się zastanawiać czy ten spór jest czynny jest musza być tej opinii są podzielone wielu także kolegów sędziów uważa że, że sąd powinien się tym zająć czy jest spór czy go nie ma ja osobiście uważam, że to nie jest spór kompetencyjny, ale są także tacy, którzy uważają, że może nie jest, ale to ma rozstrzygać Trybunał tak orzekł ten sąd ja rozumiem, że dopiero, ale i zawieszenie nie oznaczała rezygnacji tak to jest tylko jakby wstrzymanie toku postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez przez Trybunał na fakt, że jest taka bardzo ściśle formalna decyzja znajdującą oparcie w przepisach, ale też trzeba powiedzieć, że jesteśmy organem, który w ogóle są to któryś organ, który stoi na straży prawa na straży pełnej praworządności pewnego ładu prawnego i można się teraz zastanawiać czy, gdybyśmy teraz stwierdzili mienia to wprawdzie marszałek uważa, że to jest spór Trybunał jeszcze tego nie rozstrzygną, ale my widzimy, że nie toczy za chwilę nie będziemy mieli do winy innych orzeczeń z drugiej strony, które będą się wino wprawdzie Sąd Najwyższy tam powiedział to i to, ale my wiemy swoje uważamy inaczej to prowadzi do pewnego już u chaosu prawnego tak do tego, że każdą z decyzji wydanych przez jakiś organ przez Sąd Najwyższy przez Trybunał przez sąd powszechny będzie można kwestionować powierzenia wprawdzie tak orzekł, ale ja to inaczej bym widział te przepisy tak i teraz jeśli tak zaczniemy robić na to co mamy właśnie coś co prowadzi do pewnej anarchii do chaosu na sąd ma stać na straży tej tego systemu praworządności ja staram się jak by wyjaśnić motywy działania Sądu Najwyższego w tej konkretnej sprawie, w którą być może wróci, kiedy właśnie poznamy stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z Konstytucyjnego bardzo dziękuję Michał Laskowski sędzia Sądu Najwyższego gościa co się stało chwilę informacje w Kraśniku co się stało Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA