REKLAMA

O nowej podstawie programowej Wychowania do życia w rodzinie oraz o wycofaniu się MENu z prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej dysktowali Alina Synakiewicz, Finka Heynemann, Sergio de Arana, Elżbieta Kielak i Paweł Sulik

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2017-08-03 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM 6 min po godzinie dwudziestej drugiej słucham Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM, a skoro czwartek to znaczy, że kolejny odcinek programu dość przemocy naszej antenie dziś współprowadzącą jest, że de Arana z grupy głosy przeciw przemocy Witaj dobry wieczór po wiecie państwo jest z nami Finka Heynemann z grupy edukatorów seksualnych ponton dobry wieczór kajmany Debbie czyhają na dobry wieczór przepraszam bardzo za omyłkę w miastach jest Alina Synakiewicz z Rozwiń » grupy edukatorów seksualnych ponton dobry wieczór dobry wieczór jest Elżbieta Kielak Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej dobry wieczór dobry wieczór poza tym jest z nami wydrukowanym się częściowo w tekst podstawy programowej, o której będziemy dziś chcieli porozmawiać ja zapowiedziałem godzinę po mnie, więc nasze rozmowy także czy dzisiejszy program Śląsk mniej więcej w ten sposób, że spróbujemy stworzyć do NATO podstawy od strony wychowanie do życia w rodzinie zakres podstawowy i ktoś może zapytać, dlaczego w programie dość przemocy o tym rozmawiamy w NATO czy w naczelnym wf eksperci www w swych kwestiach profilaktyki przemocy zwracają uwagę, że przede wszystkim ważne jest poziom wiedzy w społeczeństwie i tak naprawdę częścią profilaktyki jest uświadomienie sobie n p. mechanizmów przemocy oraz tego jak jak im zapobiegać Antibes bez świadomości w ogóle całe społeczeństwa szczególnie takim środkiem jest oczywiście systemy edukacji dzieci młodzieży na to nie może w ogóle prawo zgodnie z nimi nie ma możliwości tego, żeby zmieniać postawy, które m. in. się ucznia do tego że, że sprawcy przemocy mają umowę z dużą proszę bardzo ułatwioną pracę, tak więc również konwencja rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiety przemocy domowej z zwracał uwagę i właściwie wymagana jest też sygnatariuszem tych komend nawet jeśli prezydent uważa, że nie powinniśmy wypełniać to wymaga, żeby właśnie kłaść nacisk na no właśnie na edukację, która będzie na szkodę uczyła o tym jakie są prawa dziecka i właśnie czy ja i czego n p. dorośli rodzice nie mają prawa wobec dziecka czynić jak to wygląda teraz w szkole porozmawiamy o postawę próbować wprowadzić w życie to jest wszystko w kontekście reformy, o których się mówi 1 z głównych tematów wąglik czy przetacza przez nasz żal, a teraz właściwie też było jest drugie zdarzenie, o którym też myśl, że wartość, żebyśmy zapomnieli co znaczy właściwie działania antydyskryminacyjne zostały wyrzucone zdecydowanym ruchem przez nową minister, że edukacja Annę Zalewską uznano, że szkoła powinna kształtować postawy patriotyczne i właściwie takie nie nie ma miejsca na to, żeby n p. no krzewić tolerancję, że też uczyć o różnorodności etnicznej czy też społecznych młodego, ale jakikolwiek różnorodność tak naprawdę no tak, ale chciałem zapytać czy ktoś z nas mógłby w paru zdaniach powiedzieć o SIO od jakiego staną się odbijamy tak wodzów takiej typowej szkole są już z typowym fajnym nauczycielem to dziecko słyszy o dyskryminacji czy w temacie anty dyskryminację jeśli słyszy to co aż mnie od nauczyciela od kogo znaczna jest, że raczej oni powodują, że od stanu, który nie jest taki, że w szkole dyskryminacja jest i ma się bardzo dobrze i mimo tego na czym teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśliło z wymagań nadzoru działania dyskryminacyjne miałby obejmować wszystkie placówki edukacyjne one wcześniej były wpisane natomiast to co szkoły robiły w ramach tych działań antydyskryminacyjnych nową bywa raczej z dużej mniejszości były działaniami dyskryminacyjnym im o ich byt zbiórki na cele charytatywne, tudzież rekolekcje w czy jakieś inne wydarzenia związane z kultywowaniem większościowej Religi w Polskiej szkole no z działaniem anty dyskryminacyjnym nie jest i nigdy nie było i nie będzie natomiast to co my jako teatr ważna edukacja z racji nie rozumiem jako działania dyskryminacyjne w szkołach mówiąc ogólnie z nim nie było realizowane realizowane w mniejszości przez wielu wyjątkowych nauczycieli nauczycielki w poszczególnych szkołach współpracujących z organizacjami bądź nie, ale też tak nauczycielki, które brały udział w różnych warsztatach no to tam coś takiego się działo natomiast to co my z naszych badań też wiemy, o czym mówimy głośno w przy publikacji kolejnych raportów, a przez to, że dyskryminacja w szkole jest i była i była też wcześniej nie pojawia się teraz ze względu na zasadzie wszystkie przesłanki, czyli zarówno status społeczno-ekonomiczny orientację homoseksualną wygląd zewnętrzny otyłość okulary sprawność niepełnosprawność obniżona sprawność sportowa co wygląd płeć czy dziewczęta chłopcy odstający od społecznej normy męskości kobiecości pochodzenie narodowe etniczne kolor skóry wyznanie bezwyznaniowość i też wśród nauczycieli nauczyciele, jaki staż pracy także odbijamy się takiej rzeczywistości, że nie dość, że jak wcześniej tak naprawdę te działania tak naprawdę nie istniały od teraz już nawet nie ma możliwości takiej formalnej wprowadzania wprowadzania takich aktywności do szkoły czy nie poprawiamy a jakby niszczymy, jaką jakąkolwiek ścieżkę wprowadzenia edukacja dyskryminacyjnych w szkole coś na 3 tak jak jest zostawiają ogólna nad nad dna nad kierunkiem, którym właściwiej i że ten trend ten cały rok związany z reformą edukacji to powiedzieć im szczególnie przy w przypadku wychowania do życia w rodzinie, że z celem jest jakby mówiąc przewrotnie wracamy do o lat pięćdziesiątych w PRL -u, gdy cały system edukacji miał przygotować wykaz ateistycznego, bo taki przedmiot uroczej nazwie przysposobienie do życia w rodzinie socjalistycznej, więc obecnie mamy właściwie te dni to taki taki cel nadrzędny, który właściwie z napisane wprost w UE w nowej podstawie promy wychowania do życia w rodzinie, że trzeba ukształtować światopogląd z młodych ludzi w systemie wiary katolickiej są wprost odwoływanie się do Jana Pawła II i autorka tego programu dr Urszula Dudziak właściwie zaleca nauczycielom, którzy nie zgadzają się z tym programem, żeby w ogóle innym przestali uczyć tego przedmiotową mają dawać świadectwo, więc jest taki bardzo silny właściwie kierunek ideologiczny i takiej, którym niema nic wspólnego z przekazywaniem wiedzy na zawsze system edukacji z samej definicji kojarzy kojarzy się raczej z dostarczaniem wiedzy i też w nowoczesnych społeczeństwach stara się taki system właśnie uczyć samodzielnego myślenia kreatywności, więc czasami nawet właśnie myślenia krytycznego wobec zastanej rzeczywistości w myśl lato tych tych tych 2 działań to widać, że właściwie idziemy w dokładnie odwrotnym kierunku mamy ukształtować system, który n p . w przypadku wychowania do życia w rodzinie na traktuje z gmin z systemem rodzina Center czy, w którym rodzina jest instytucją, która nie podlega w ogóle jej kolekcje krytycznej refleksji nie ma w ogóle mowy o rodzinach dysfunkcyjnych przemoc domowa się pojawia dopiero w liceum tak jakby dzieci w klasach szóstych mistrzostwach w ogóle nie miała prawa wiedzieć, że coś takiego istnieje prawa prowadzi skaterzy pojawiają w dopiero w liceum właściwy jest takie bronienie bronienie z graniem dzieci młodzieży przed wiedzą, która mogłaby skłonić ich do takiego samodzielnego myślenia i patrzenia na rzeczywistość winny sposób niż chociażby zakładanie myślę, że na gwiazdkowym w jedno takie ogólne ażeby tak, zanim o samym uderzać, w których nie jest tutaj nie jestem ekspertką, ale mam takie doświadczenia przeczytania podstaw też do innych przedmiotów i jakby tester bardzo to co jest pod same dowody, że tu moim zdaniem coś bardzo spójne z tym co jest ich języku polskim w historii fonografii włosie biologii podsta w przedsiębiorczości edukacji bezpieczeństwa pobytu tej szkoły ponadpodstawowej gęstych włosach, którego przedstawiono brak konsultacji nie tych, które teraz mamy w konsultacjach do 18 sierpnia w błoto, jakby to czytanie tego przede mną i tutaj grupa zagranica z kolei analizować podstawy bardzo dokładnie pod kontem akurat obecność edukacji globalnej, ale też z tym takim elementem edukacji antydyskryminacyjnej na testy, aby jedyna, gdy rodzina Center na rowerze natomiast bardzo polsko Center liczna jak inne podstawy i to co tutaj ekspertki z grupy zagranica piszą to obserwują wyraźną dysproporcję w odniesieniu do tematu dedykowanych kwestiom narodowymi związany z polską tożsamością poznają do treści poświęconych innym religiom świata w historii świata oraz święto współczesnej literatury tak źle, że to jest też bardzo spójne nas do podstawy w pewnym kontekście znaczy właśnie takiego budowania jedynej słusznej wizji świata rodzinne byli jej funkcjonowania młodego człowieka społeczeństwem są bardzo spójna co jego wyznania ja widzę jako zagrożenia, ale widzę też, że jak Lotos to spójność blaszany garaż dla słuchaczy dla słuchaczy to jest jasne bo, obserwując to co komunikuje na różnych płaszczyznach rząd to jest taki nowoczesny patriotyzm, który polega na tym, że pan być dumni ze swojego kraju swojego kraju czymś dużo o nich wiedzieć z historii swojego kraju muszą dużo, że tej historii z jego tu chyba nawet nie będzie jednak wysłało mocarstwowej roli domniemanej potem z nami tak dalej, gdzie to wszystko jest nasza seksualność, gdzie to wszystko są w tym wszystkim sułtana i takie relacje pochodzi ze takimi tematami jak były właśnie jakiekolwiek działanie wiedza o anty dyskryminacyjne to w zdawać, by się mogło też, że pomoże to niemal nie lekki wzrost na Ursynowie za zwiedzał z o sobie jak bez swoim w swoim kraju z moim podwórku swojej tożsamości przy takim przedstawianiu bardzo stereotypowe jak innych grup tak czy innych regionów świata czy właśnie innych grup utożsamiających się z innymi z innymi wartościami grup mniejszościowych taki to też to to jest też podstawach bardzo widoczne dodam też, że była też widoczne w pełnym zaś w podstawach tych wyborów zgodnie z tymi teraz pracujemy tam 2000 10 11 . roku i bardzo, jeżeli chodzi o starą cywilizację różnych grup szczególnie nasza geografia WOS działa w innych częściach świata globalnym południu młodzi ludzie się uczyli na to jak uczy się tylko i wyłącznie tak naprawdę stereotypach i to jak w podręcznikach była analiza podręczników robione tam robił analizy podręczników grupa zagranica Logana z podręczników net to co było bardzo wyraźna, a teraz miałam takie poczucie, że pogłębiamy ten proces konsultacji, których jesteśmy w trakcie rozmów, ale być może w ogóle się tu wydarza tekst częściowo rozebrać słuchał tych pytań, ale ten ktoś odpowiedni, a to ten proces konsultacji do państwa na chwilę wróćmy do tego zbyt przy czym to jest celowe wziął się w darze w środku wakacji, że czas jest w zasadzie na krótkiej, bo to do 18 sierpnia do paktu została ogłoszona pod koniec lipca 300 01 01 . średnia jakość statystyka ma świadomość 18 sierpnia to jest już jak czwarty proces, bo byliśmy w konsultacjach w grudniu tuż przed świętami, by taki w konsultacjach Ossa pod programowo do szkół podstawowych później były właściwe konsultacje dużą moc warzywo Krakowa zakłada takie zmiany były właściwe konsultacje były gracz konsultacje do jakości trzeciego tygodnia maja na ostre konsultacje podsta w do szkół ponadpodstawowych szkół branżowych techników no i trasą walk przyznał wprowadzono może jakieś zmiany jak na podstawie tych brak konsultacji teraz są właściwe konsultacje do 18 sierpnia nie no nie wiem nie chcę, żeby spiskowej teorii dziejów, jakim się tutaj prowadzi znalazłam to jest dość jasne, że jak prowadzenie konsultacji 3 tygodnie sierpnia, kiedy sierpień coś naprawdę taki miesiąc, kiedy ludzie są na urlopach Nunes jakimś celowym działaniem, tym bardziej że tych uwag do od podsta w z tych poprzednich na doświadczenie konsultacyjne przychodziło bardzo dużo tworzy też chodziło o to, żeby trochę zmniejszyć liczba otrzymanych uwag sery czy zawsze mają problem z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, bo wydawało mi się, że z takim przymiotem, który któryś z raportu pontonu i innych organizacji wynika, że rzecz, że nigdy nie widziało żeby, by się było dosyć kuriozalne podręczniki, które właściwie powielamy stereotyp płynących z synem po od sędzi Teresy król się pojawiły się zalecenie, żeby dziewczynki chodziły do ginekologa, że homoseksualiści z jest jest chorobą Crohna należy leczyć, a i właściwie też te wszystkie takie takie założenia, że szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie mogą się czuć bezpiecznie również przykład jak mają wolę przyjść i powiedzieć wiadomo w ogóle mają wpły w sytuacji robić, aby zmieścił się raz n p. wóz z własną orientację seksualną, że rzecz, że występ zatruciem uzyskają korzyść rzetelną wiedzę znów w myśl że, że na pewno w fintech ani Heine manii Janina Stankiewicz mogą powiedzieć jak to wygląda w praktyce wszyscy z raportu wynika, że pochodzą z zerową wiedzą na temat podstawowych procesów fizjologicznych kierowca powiedział nam nastąpi po mówimy o o nowej podstawy programowej, ale nie znaczy, że ta poprzednia podstawa programowa i w ogóle podręczniki do wychowania w do życia w rodzinie były Super, bo były też pewno miałam okazję analizować i naprawdę treści, które się tam woda pojawiała naprawdę była tragiczna tak było tam informacja o tym, że, że n p. ginekolog w cenie dentysta i wizyta u ginekologa nie jest konieczna w przypadku młodych dziewcząt, jeżeli tak mówimy tutaj o o tematyce przemocy seksualnej nas tam są w podręcznikach do budżetu ten to zagadnienie pojawiało, ale przemocą seksualną było obarczone winą za przemoc seksualną było obarczone dziewczęta w jakimś czasie były obarczane winą było to takie sformułowania te położone jedno, jeżeli po prostu się nieodpowiednio zachowujesz się z krótką spódniczkę dekolt to wcale nie dziwne, że jakiś chłopak może to oni odpowiednio zinterpretować właściwie, a ty jesteś winna temu, że doszło do przemocy seksualnej tam były takie takiej presji, ale tak no było też stało to, o czym mówimy teraz, czyli takie ataki w właśnie rodzina centralizm, czyli właściwie po sekcji prokreacja to właściwie było było tylko sprawy możliwa w małżeństwie heteroseksualnym kwestie, a Orient reorientacji swych seksualnych no tam po prostu było takie dna takie sformułowania dotyczące tego, że rząd n p. homoseksualistą zostaje chłopak, który zostaje rzucony przez dziewczyna i t d . na albo kwestia rodzinna takich monopol renta, ale nie chcę używać sformułowania rodzina niepełna, bo jest jakaś dyskryminując, czyli w sytuacji, kiedy n p. była taka rodzina zdobył 1 rodzic dziecka matka wychowywać dzieci to wg autorek tego podręcznika, a to sytuacja patologiczna, która powoduje u osoby wychowujące się w takiej rodzinie na skłonność do przestępczości chłopaków n p . u dziewczyn, a skłonność do anoreksji brak ojca w rodzinie więc, jakby było dla ówczesnej UE z zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej zastanawiam się co na to wszystko młodzież myślę, że tak jak zwiększą myślę, że zgodzimy z tym, że generalnie mamy fajną młodzież w Polsce cud, że realny niestety osoby dorosłe no nie stają na wysokości zadania i zwolnienia odpowiadają na potrzeby rozwojowe młodzieży młodzież, że dosyć krytycznie podchodzi do treści, które pojawiają się w podręcznikach do wody żartujemy, że do podstawy programowej również PiS krytycznie odniosła, ale w sytuacji, kiedy nie ma już niema rzetelnych źródeł informacji na temat seksualności to najczęstszym takim gniewem źródła, z którego czerpie są informacje na temat seksu to jest pornografia ja mam taką myśl po przeczytaniu tej podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie, że pośrednio to podstawa zachęca do urn oglądania pornografii, bo skoro młodzież nie ma szansy dowiedzieć się, by takich podstawowych rzeczy na skład o dojrzewaniu, bo w tej podstawie programowej to jest margines to miejsce ma wypisała sobie, że słowo rodzina podstawy programowej powtarza się 1 7 3 × natomiast faks tylko 2 × i to jako cyberseks albo uzależnienia od seksu, a młodzież, że w okres dojrzewania no nie myśli o zakładaniu rodziny no to nie jest potrzeba rozwojowa lat jak odpowiednia dlatego od razu rozdać znajomym co robić to, że władze jeszcze bardziej po prostu pornografię oglądać chociażby z ciekawości, żeby się czegoś dowiedzieć dowiedzieć się tych rzeczy które, których mogłaby się dowiedzieć się na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, więc schną, więc już dużo mówię, więc po prostu jak to widzę takie w ogóle bym tak bardzo bym chciała wreszcie wszystko do Radia albo właśnie im się wypowiadać Madina w mediach na temat edukacji seksualnej i powiedzieć coś pozytywnego w reż Feliks doczekał Antek Finkę ms nie można 1 rzecz pozytywną powiedzieć, które zresztą na antenie tego Radia już padła mianowicie to podstawa ona mówi wiele razy i szacunku i rzeczywiście można pomyśleć sobie, że skoro jest to taka wartość, która ma być właśnie krzywiąc, a teraz młodzieży na zajęcia z wychowania do życia w rodzinie no to wspaniale problem w tym, że jeżeli ten szacunek pojawia się tylko w kontekście rodziny najlepiej pełnych najlepiej katolickich to co z szacunkiem do osób, które są w jakiś sposób inne i tak jak na początku sobie życzy wyliczyliśmy jak i ile jest tej inności to ja w tym momencie pomyślałam sobie Szanowni słuchacze proszę pomyśleć o swoich dzieciach mniej lub bardziej nastoletnich, dlatego że one z ogromnym prawdopodobieństwem gdzieś pod tą kategorię podpadają, nawet jeżeli mają państwo syna, który nie jest gejem, który ma krótkie włosy to tyle może się zdarzyć pewnego dnia, że od wieku zapomni spodenek na AWF i będzie musiał włożyć jakiś szkolny, a one będą miały kwiatek albo będą różowe i naprawdę dla wielu osób w tym momencie to już jest obciach tragedia, ale jeżeli dojdą do tego takie postawy, które w jakiś sposób no i ich nie chce powiedzieć, że promują, ale naprawdę innego słowa teraz nie znajduje promują takie z zawężonym myślenie o życiu i innych ludziach na to naprawdę ten chłopak zastygł w spodenki z kwiatkiem może po prostu zostać Ber no w przepraszam za kolokwializm zjechała ne przez swoich kolegów przy swojej koleżanki, a sytuacja jest absurdalna jest naprawdę błaha, a proszę sobie wyobrazić co by się teraz działo, gdyby ta osoba była no właśnie podpadał pod którąś z tych kategorii, o których wcześniej mówiliśmy byłaby homoseksualna transseksualna miałaby n p . za sobą doświadczenie przemocy i usłyszała, że jest jej wina mam jeszcze taką refleksję w tym kontekście dotychczas było to bardzo zabiegał o dobre relacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej to znaczy mieliśmy takie poczucie, że MEN to jest instytucja, z którą powinniśmy współpracować, dlatego że zależy nam po prostu na tym, aby zajęcia z edukacji seksualnej realizowany poprzez przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, chociaż tutaj już jest pewne spięcie, bo seksualność realizuje się nie tylko w rodzinie chcieliśmy, żeby te zajęcia były realizowane na jego najwyższym poziomie jak najlepiej no teraz jak patrzy na tę podstawę programową to mam taką nadzieję, że może też zajęcia nie będą dobrze realizowane przynajmniej nie będą realizowane tak bardzo w zgodzie z tą podstawą dlatego, że to podstawa jest po prostu szkodliwa i naprawdę zachęcam w tym momencie te do szukania innych źródeł wiedzy dla dzieci młodzieży, ponieważ głosowanie jak zachęcić słuchaczy słuchaczy i te osoby, które mają wpły w na to co się dzieje w szkole, ponieważ dyrekcja może zorganizować dodatkowe zajęcia z wychowania do życia w rodzinie czy też edukacji seksualnej rodzice również, jeżeli mają takie środki takie możliwości mogą chociażby nie wiem na radach rodziców po prostu skrzyknąć się i zorganizować zajęcia dla dzieci w terminie nawet dom poza zajęciami szkolnymi tak było to o co będzie się działo w szkole, żeby nie było teraz też nie jest kolorowo, ale naprawdę ja jestem pełna obaw co do tego co się będzie działo teraz w szkole i naprawdę warto wyposażyć dzieci z taką zupełnie bazową i podstawową wiedzę i to są 2 rzeczy to znaczy, że jest nie tylko kwestia ich w ich samopoczucia i świadomości własnej seksualności, ale to jest też kwestia ochrony tych dzieci chociażby właśnie przed przemocą i przed dyskryminacją, ponieważ w tej podstawie programowej, gdzie nie ma właściwie mowy o żadnej inności po istnieje takie zagrożenie, że takie tematy związane chociażby z homoseksualizmem co jest w sumie takim tematem dosyć powszechnym, że to się w szkole nie pojawi i co jest jeszcze problematyczne, dlatego że teraz wyobraźmy sobie, że i jest taka sytuacja szkolna i jest mowa po prostu o homoseksualizmie jest naprawdę szansa, że nauczyciel nauczycielka ma nawet ktoś w klasie powie coś pozytywnego, jeżeli rzeczywiście będziemy realizować tę podstawę i będziemy iść w miarę z tym co jest w niej zapisane, jeżeli będziemy robić, by teraz zajęcia w oparciu o tę podstawę nową to jest szansa, że w ogóle nie padnie słowo homoseksualizm tak samo jak nie pada w tej podstawie po i naprawdę te osoby, które czują, że mogą być są wiedzą to już orientacji nie heteroseksualnej mogą nie usłyszeć w szkolnym w kontekście niczego innego oprócz standardowej obelgi i to jest coś przy czym naprawdę trzeba chronić zarówno te osoby, które podpadają pod kategorie różnorodności odmienności inności jak i te osoby, które mieszczą się akurat w tej kategorii, ale mogłyby stosować przemoc, dlatego że nie wiedzą po prostu co to jest nie wiedząc co z tym zrobić, że ktoś się inaczej ubiera inaczej trochę zachowuje po i nie ma też szansy, aby dowiedzieć się o tym na ja w tak, wzmacniając do swoich inka zeznała, że w całym mieście Dallas w kontekście właśnie młodzieży nieheteroseksualnych czy transpłciowej, że młode osoby właśnie NLG brata to są obarczone na ich najwyższą też statystyki pokazują, że w tej grupie najwięcej samobójstw i one są związane właśnie ze swoim doświadczeniem Homofobii trans fobii nie wiem z Wisłą obelgę dalej więc, jakby to jest też, jakby znał rolę szkoły też schronienie młodzieży jak też wzmacnianie własnej wartości w sytuacji, kiedy wiek Finka mówi nie ma zajęć z efektu, w których pos jest tu pojawia się temat orientacji heteroseksualnej, których mówić, że mamy różne orientacje seksualne, że wszystkie są naturalne to taki nastolatek po prostu nie ma szansy prawdopodobnie zwierzeń mam wnuczkę w domu trudną sytuację nie ma szans się jak by dowiedzieć niczego pozytywnego osłabienia prawda nie zmieszczą się też przypadki samobójst w związany z homofobią i jest nie tak dawno w sferze wydaje mi się, że wynika, że w sytuację i osób młodzieży LGBT tu też nad przez to, że taką konstrukcję ideologiczną Tety itd tej podstawy do bicia właściwie jest tylko 1 właściwy model życia to nasze małżeństwo, które jest trasą W -Z w komentarzu do podstawy jest uzasadnienie, że zaletą umorzeń z 2 i seksualność może liczyć testerzy produkuje nowych członków społeczeństwa jest już taki pro produkcja sił jurorzy może nie niedokładnie wyraźne plusy, ale właśnie torze przy dostarczy nowych członków dla społeczeństwa to jest też takie bardzo przedmiotowe traktowanie po pierwsze, młodzieży jako właśnie jako takie jak w jak wal bumie Pink Floyd dołączy to są takie młotki, które trzeba po prostu jest sformatować wszystkie mają mu musisz w 1 kierunku tak tak samo i w sytuacji gdy, gdy ktokolwiek ma właśnie małe tylko 1 rodzica z różnych powodów czynnie albo albo albo ojciec porzucił rodzinę albo zmarł albo Aaron Scott z rodziny, którym jest i jest para homoseksualna, gdzie indziej to też jest winien jest problem w w obecnym obecny system edukacji to właściwie taki uczeń szkoły podstawowej dowiaduje się, że właściwie jest jest właśnie tym mostem był mord odnowiła się z rodziną patologiczną nie rodzina młodzież może są ludzie to co prawda dochodzi cały czas do przemocy, ale to, ponieważ nie ma prawa wiedzieć o tym, że rzezie, że przemoc wobec dziecka jest jakimś jedno oczko wbre w polskiemu prawo czy też, że przemoc domowa w ogóle występuje, dopóki nie nie przejdzie do szkoły ponadpodstawowej no to właściwie wdychamy całe pokolenie dzieciaków nów wpłat i tak naprawdę może to też może to będzie drastyczna, ale w podziemnej zdrowymi i w i czasami nawet życiem za to, że chcemy zrealizować jakiś program formatowania społeczeństwa na jakiś znak firmowy modeli realne jest remis w tym tak on o tyle przy przerażające, że nawet społeczeństwach zachodnich, gdzie czyta ten dyskurs jest bardziej liberalne i bardziej zróżnicowany to mamy tę sytuację mieszka w stanach, gdzie bardzo powszechne jest dość przemoc rówieśnicza nawet powstał bardzo ciekawy serial 13 powodów na podstawie książki właśnie ono o samobójstwie młodej parze Rozmus nastolatki jest pokazana właśnie te mechanizmy ciężko, ale jej dla mnie przedmiot wychowanie do życia w infule przedmioty, które dotyczą własnych i testy psychologiczne włosy powinny być przeznaczone do tego, żeby n p. korzystaj z takich zjawiskach przemoc rówieśnicza proces wzrostu w zaskakujący w całej tej historii to, że pamiętam początek gogle opowieści o konieczności reformy to 1 z takich charakterystycznych punktów narracji było to, że w gimnazjach jest przemoc skoczył najpierw była rozmowa o tym, że muszą być kamery, by wybór ofert pokazywał z niego zrezygnować z natury, a opóźnienia w Gruzji ale, ale na początku było takie czysto technologiczne podeszli zainstalujmy wszędzie kamery nie wszędzie pełno kamer to wtedy dzieci po opatrzeniu rany liturgii tak, ale będę wiedział, że nie nie przemocy nie będzie, bo będą w kamerze opóźnień w okazało się, że jedyne wyjście to znowu zmiana w strukturę architektoniczną niech nie będzie gimnazjów zniknie przemoc chcieliśmy, by świadomość jest problemu nie wyłącza dyskryminacji, ale przemoc na pewno też świadomość jest tylko nie da się tego w próbować rozwiązywać zapobiegać w taki sposób, po którym jest tutaj mowa jest to z tego względu, że się kłóciła się z tą wizją takiej homogenicznej szkoły, która pokazuje te stereotypy, które są do wypełnienia mam się dowiedzieć co rolę ta rola Rooney Ronaldo do wypełnienia jak rozumiem będzie mieć do czynienia czy chcemy czy nie właśnie z tym chcę zapytać, jaka jest rola organizacji pozarządowych szczególnie tych, które się w PIT świadczenia w sposób szczególny, bo to jest ciekawe musiałem wysłać wysłać czek, który tych, które się zajmują właśnie organizowanie warsztatów czym dla nauczycieli czy nawet tam, gdzie rodzi się na to zgodzą ciężko zgodzić dla szkół jak i na czym polega jak to wygląda czy to dobrze się wydaje, że w VAT warto powiedzieć, że coś takiego w ogóle funkcjonuje w porno w tym funkcjonuje i ma coraz więcej, że będzie funkcjonowało, chociaż nikt nie ma co ukrywać, że jakby te ciężkie czasy też przychodzą na trzeciego sektora w Polsce w ogóle dla organizacji wchodzących do szkół z różnymi tematami z niszowymi czy dobrze jest jak edukacja seksualna edukacja antydyskryminacyjna itd, tym bardziej niemniej jednak działania na wiek się toczy mam nadzieję, że będą toczyć się też na takich 2 trochę dwutorowo z 1 strony nauczycieli nauczyciele, czyli wzmacnianie kompetencji nauczycieli nauczycielek w tematach którymi akurat zajmujemy jeśli chodzi o te realne edukacja antydyskryminacyjna, czyli jak prowadzi działania z obszaru edukacja z własnej szkole z uczniami uczennicami nauczycielami nauczycielkami też w w tej samej szkoły w tej samej szkole w ale też jak reagować na przemoc dyskryminacja, bo przemoc motywowaną uprzedzeniami, czyli jak co robić, jeżeli dzieci w szkole, a chciał wolność tak aby, jakbym odniesionego co pan co wam mówiłem wam nie motywuje do likwidacji gimnazjów w gimnazjach przemoc natomiast badania jasno pokazują, że przemoc w rodzinie w gimnazjach szkołach podstawowych tez jak do szóstej klasy i moja jesteś rodzicem dzieci w szkole podstawowej i naprawdę na korytarzach to co się dzieje taka przemoc słowna, ale też fizyczna właśnie już bardzo mocno motywowane uprzedzeniami i homofobią w trzeciej klasie szkoły podstawowej to jest w podwarszawskiej miejscowości i takie bym wiedziała w taki, by w warszawskiej miejscowości kurorcie piesek na porządku dziennym tak jakby ten się też się zmagamy jako reżysera jako rodzice reakcja nauczycieli na porządku dziennym w taki stół na porządku dziennym główną oraz brak reakcji i to też pokazują badania teraz staną 2 z 2 tysiące czternastego roku atrakcją meczu udaje, że nie słyszała i albo udaje, że tego nie słyszałem, bo w ogóle nie wie, że to jest dyskryminacja i jakby tak nie wiem w ogóle co się dzieje na, więc nikt jej, więc nie zareaguje albo udaje, że nie słyszał, bo nie wiem jak zareagować, bo nawet nie chce się przyzna albo też udaje, że nie służy, bo nie chce bowiem, że to dyskryminacja, ale nie chce się przyznać, że w mojej szkole jest dyskryminacja i to jest najczęstsza reakcja na moje doświadczenia teraz z maja czerwca z klas mojego syna były takie może ją Jean zmusić się wychowawczynię, żeby się w ogóle cokolwiek zrobili z tym, że dzieci wyzywają się nim samochód jest zatem powiedzieć bardzo brzydko i homofobiczne tak i nie bardzo agresywnie i idea, jakby najpierw cała praca, jakby z wychowawczynią w niej też prac wraz z rodzicami jak my jesteśmy jakoś zaznaczyć ten proces się nie skończy ta dziedzina od razu czwartej klasy hodowlą za programową nową szkołę, jakby nowe w ogóle wszystko nie wiem jak ja nie wiem co będzie po wakacjach tak długo poczekamy do wakacji do tematu ciśnie nam nie uściśnie dłoń będą mieli 10 1 1 lat tym mają w co się będzie tylko wzmacniać taki jest bardzo trudna praca jest z nauczycielkami z rodzicami, więc jest też to organizacje robią tak nagły wraz z nauczycielkami wyposażają w kompetencjach naszej nauczycielki do reagowania do działania do realizowania projektów do rozmowy z młodymi ludźmi no z drugiej strony też pracują bezpośrednio z szansy z dziećmi młodzieżą myślę, że jego dziewczyny macie tutaj większe większe do doświadczenia mógłbym da je głównie pracuje z nauczycielami nauczycielkami tak czy tak to ponton też pracuje znany z lekarzami nauczycielami teraz także tutaj w jeszcze w kontekście przemocy seksualnej to jest tak ja zauważam to, że nauczyciele bardzo potrzebują żeber 1 z podnieść swoje kompetencje w obszarze profilaktyki przemocy seksualnej, że to jak się prowadzi na warsztaty z nauczycielami takie dotyczące seksualności młodzieży tak jak rozmawiać z młodzieżą na temat seksualności to ten temat zawsze się pojawia to jest jakby 1 z najmu bez pierwszych tematów i Onet jest z dna jest potrzeba, żeby jak nam na obszar mniej na ten temat rozmawiać natomiast, jakby od strony uczniów no bo mamy z uczniami też RR przede wszystkim, a i z uczennicami EADS świadczenie pracy to jest to po jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o o dyskryminację, że to jest także, że nie ma, że dziewczyny mówią wprost, że żony bym powiedziała nauczycielce, że chłopak nie klepał Jania taką mam taką jak pracuje z takiej świetlicy z dzieciakami takimi nastoletnim imienia szkole wychowanka 1 powiedział, że ostatnio, że chłopakiem po tyłku klepał ją na posadę nauczycielki nauczycielka powiedziała tak, aby upewnić się wypina Tomasz k i jak po drodze tak prowokacyjnie zachowujesz jak we i ona już dostała komunikat że, że właściwie nie ma po co nie ma gdzie szukać pomocy, że właściwie także, że to ona rażąco źle robi, że w grze, żeby nikt dorosły nie pomoże, więc tak, więc myślę, że po prostu jest także w jak edukowanie nauczycieli właśnie w zakresie przeciwdziałania przemocy to jest coś po prostu bardzo potrzebnego tego nie ma takiej organizacji realia, że Acta czy ponton tez to jest czubek góry lodowej, bo my nie jesteśmy w stanie odskoczyć wszystkich szkół w Polsce, a inna jest nas garstka, więc z CIT tak naprawdę to powinna być zadania właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposażanie w kadry w taki stan kombatant ja przygotowywania jakiegoś dobrego programu właśnie profilaktycznego oczy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji czy przemocy rówieśniczej przemocy seksualnej tak dalej ministerstwo tego nie robi nie robi tego od lat, więc Wijata wiatrowa tak nie da nie wiem wkurza mnie ta podstawa programowa aktualna ale jakby non jakoś nie jestem zaskoczona, że to idzie w stronę, bo w Jaros korzystny efekt jest także od 10 lat to Natalia oraz zielony to i tak robi trzeci sektor, więc siłą rzeczy to nie gra dalej państwo nie będzie robiło to drużyna może przeszkadzało, choć tyle że, choć nie przeszkadzał on zamiaru obrażać to chciałem zapytać pytają co trzeci sektor szczególnie w czasach, kiedy nie zwykły zjadacz w telewizji dla mediów narodowych śni mu się po nocach trzeci sektor są już w sądach czy może mu jeszcze myślę teraz w przyszłą zawsze mi do głowy Multikinem umorzenie pomysł, ale taka myśl, że takie miejsce, które jeszcze można byłoby uderzyć to byłoby szkolnictwo wyższe, dlatego że mimo wszystko w szkołach pracują osoby, które powinny mieć przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach to jest także, jeżeli ktoś kończyli studia przedmiotowe może zrobić czasem jest obowiązkowe czasem nie czasem trzeba to zrobić później się nie zrobił w czasie studiów przygotowanie pedagogiczne można się uczyć w szkole przynajmniej w tych klasach 4 6 gimnazjum liceum teraz nas już nie niższej klasy są mu obstawione przez osoby, które kończą nauczaniu wczesnoszkolnym i wydaje mi się, że to jest to miejsce, gdzie można byłoby uczyć nauczycieli i nauczycielki przeszły SN prowadzący zajęcia co robić z dziećmi te nie tylko w kontekście ich własnego przedmiotu ja kończyłam polonistykę, więc śmiałam oczywiście to przygotowanie pedagogiczne, ale ono skupiały się w dużej mierze na tym jak prowadzić zajęcia z polskiego, czyli n p . jak układać ćwiczenia językowe gorzej tak małym jakież to korzystałam z jakichś gotowych tekstów ligi gotowych ćwiczenie musiałam układać specjalnie swoich własnych, a n p. bardzo bym się przydała wiedza co zrobić, kiedy ma się w klasie dziecko zaspy liderem, bo to jest już bardzo powszechne również w szkołach, które nie są integracyjne jak tego nie wiem musiałam się tego dowiedzieć w ciemno z doświadczenia tak pracując w szkole, a teraz jeszcze myślę o tym, że takie sytuacje, które zahaczają fizyczna praca w codziennym życiu o dyskryminację tylko w trochę mniej lub bardziej ukrytą przemoc to są takie etykiety takie jedno właśnie z pozoru błahe rzeczy typu ktoś kogoś tam nie wiem Atu szarpnie, a to zaczepi tak dalej no i na ten temat nie ma mowy w czasie tych zajęć z przygotowania pedagogicznego, a to jest szalenie istotne, zwłaszcza że właśnie jest także, jeżeli mamy takie młodsze dzieci takie powiedzmy 7 8 letni, który cały czas się mu nie muszą nawet bić, ale o to się szarpią, a to ja nie wiem mówił pociągnął za włosy kogo się, ale ma, a to nie wiem właśnie metryka i ruchu, które potrzebują czy coś takiego i dostają, kiedy się skarżą komunikat, że w bok co się lubi też lubi albo bądź mądrzejszy ustąp no to potem dość zamienia w tym wieku gimnazjalną młodzieżowo licealny dla przełomu z taką, że potem rzeczywiście dziewczyna, która ma lat 15 jest sklep Niemka po pupie i no to już jest przemoc seksualnej, by nie patrzeć, ale w ogóle jestem muszę przyznać pod wrażeniem żona zgłosiła dalej, żeby wiedziała co drugi raz ich też z takich w sumie apel, żeby nie poprzestawać, dlatego że 1 osoba dorosła zignoruje taka sytuacja jest jest szansa, że kolejna osoba zwróci jednak na to uwagę Italii taka osoba, której się przydarzyło otrzyma wsparcie w ale ty jesteś także w powinno to być wsparcie systemowej ta pierwsza dorosła osoba, która do, której dziecko przychodzi, aby euro, aby się poskarżyć, aby zasygnalizować problem można już powinna wiedzieć jak reagować i to powinna być rzeczywiście taka baza i podstawa przyszłych nauczycieli przyszłych nauczycielek, bo to jest coś co jest naprawdę bardziej powszechne kontakt z właśnie z tego przemocą czy werbalną krzyczy życzyłbym nawet fizyczną lub niż umiejętność układania zadań językowych skoro do tego są gotowe podręczniki do przemocy jest ich mniej jak w świeciu 1 z za chwileczkę przyjdzie następny mecz, ale chcemy chciałbym zapytać czy może być n p. że słuchacze znaczki chcielibyśmy widzieć jak w jak funkcjonuje w takim razie w świecie idealnym wg was system, kiedy państwo mówi my się zajmujemy tylko tą podstawą śladzie kształcenie tak chcemy tam wychować patriotów niech to będzie model rodziny taki klasyczny stereotypowy niesie te dzieci nauczą dobrze liczyć z tym trochę komputerów więcej damy, bo to jesteś taka retoryka się po nowoczesnych fale mają ograniczać czas takie zapisaną postanowiono, że mają świadomie ogranicza czas na rondach komputer, a cała reszta odniesie teraz zajmie być może to w świecie idealnym właśnie ta zasada subsydiarności, że damy trochę pieniędzy, a ten trzeci sektor nie chcą to zresztą w domyśle też kwestią dyskryminacji zajmie się trzeci sektor czy to było, gdyby coś co mogłoby funkcjonować dzień w ogóle się nad tym nie jedziemy w takim kierunku, że Hej, że spotkam się za 5 lat nawet w tej samej audycji oby istniała to okaże się, że panie będą wizyta mamy dużo roboty i zrobiło się tych tych edukatorów zdobył już jest bardzo duże szkolimy nauczycieli i tysiące dzieciaków też mamy zajęcia być może to być może także w kierunku idziemy no pod warunkiem, że pod warunkiem, że jak na takie działania jak pontonu czy ZEA jak będzie przyzwolenie władz oświatowych miewają takie poczucie, że tego też nie ma tak znaczy, że MEN teraz w nowo tak znaczy wykreśla działania antydyskryminacyjne tworzy taką daniną podstawę do WDŻ w menu, jakby tak buduje w jakimś konkretnym celu tak znaczy, że to, że te treści wartość diet, które w, które reprezentuje moje Stowarzyszenie nie są mile widziane w szkole i jest to też dosyć niejasno wpisane przez po konsultacjach do podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych dowozu w NATO, by tam jest taki zapis dotyczący ograniczenia roli nauczyciela nauczycielki poprzez nałożenie obowiązku konsultowania z radą pedagogiczną rodzicami uczniów uczeń wykorzystania do realizacji treści nauczania wsparcie organizacji pozarządowych no tak jakby zamykamy jego podstawa do Włoch Andrea konsultacjach z tak jakby w pewien spór, ponieważ chciał uzyskać zgodę rodziców i rady pedagogicznej do zaproszenia przedstawiciela przedstawicieli organizacji pozarządowej gmina w ONZ, ale nie było tego dotychczas w dniach, czyli nauczyciel mógł sam jak wół jak chciałoby zwyżek, jaki będzie zrealizowane przez eksperta ekspert z organizacji pozarządowych mogą to zrobić no tak w przypadku akurat gdańscy zniżki, które my prowadziliśmy szkołach prowadzi wraz z edukacji seksualnej to faktu przeważnie jednak nauczyciel nauczycielka zbierali zgody zgody rodziców fakt także zdaniem Buzka depozyty skok Wołomin w fabii z, a więc to, więc tutaj jest tak znaczy ograni jakoś tam jego rola organizacji zarządzał w szkole jest ograniczana były też takie, ale może realnie można, że zmieniona, że ten świat po prostu idzie w takim kierunku trzeba będzie tych wszystkich pytać zawsze już teraz komuś za autem na rodziców to ja jak też, żeby jeszcze, choć też ma złamaną kość tam powiedzmy może nie do końca należą kolei natomiast, jakby znowu w innych tematach trochę nie rozumiem no może na niego może nie ma tego do końca przemyślał z drugiej strony może też widzę takie organizacje też ruszy chciałbym powiedzieć, chociaż moje dziecko uczy się do wynajęcia na rowerze, ale nie miała ani jako rodzic z drugiej strony na widzieć mam przyjść ONR do szkoły i opowiadać o Andrzeju wszyscy inni powinni w polskich wyraźna Davida Vaughana chciałaby mieć w kanale woda ciekawe, że o, której generalny w tym zapisze się pojawia zgoda rodziców i rady pedagogicznej czy też innych nauczycieli nauczyciele szkolny rada pedagogiczna są wszyscy nauczyciele nauczycielki w danej szkole jest darmowe do fryzjera prawda to znaczy ty jesteś także dotychczas w takim razie osoba prowadząca zajęcia mogła zaprosić w jakąś organizację to on w zależności od tego kiedy ma czas, kiedy może tak, jeżeli teraz jest wymagana zgoda no przecież naszych uwag wiemy, że rada rodziców i rada pedagogiczna nie zbiera się w tydzień tak w ogóle celnicy rozbiera się nie wiemy, że wraz z nami rada bada widzą tam zmierzono ze Zniczem w JOW-ach, więc tak, że to jest, ale ja też z drugiej strony, jakby nie bardzo widać, że ja uważam, że działania nad ja bym chciała ja osobiście jakoś tak jakbym chciała nie mieć tej roboty prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej jako osoba z drewna z organizacji pozarządowej, chociaż druga szkoła, a ja nie chciałabym jej ja tak to widzę nadzieja w czasie przychodzi kuje płytę wracać będzie naprawdę, ale dla niej idealną sytuacją było, jeżeli te wszystkie treści jej kompetencje Unii wiedzę umiejętności, które my przekazujemy w ramach swoich działań projektowych organizacji były realizowane przez systemy w Azji dla narządów ciała i nowe dla mnie była idealna sytuacja, że wolę tak znaczy, że organizacje mogły wspierać system tak dalej ale, żeby ta wiedza była wcześniej to jak pan pytał też jak co my robimy Indii jak widzimy naszą rolę my jako TW od lat postulujemy o zmianie w ministerstwie nauki szkolnictwa wyższego uruchomienie regularnego takiego kursu doskonalenia nauczycieli nauczycielek no właśnie wzmacniającego kompetencje, jakby lub definiowania czy rozpoznawania dyskryminacji reagowania i jakby nasze cele te postulaty od lat jego pozostają nie wysłuchamy bądź też odnośnie z Novotel co tego problemu aż ktoś ma tym czym zająć to bardzo ciekawym ważnym punktem tej postawy plan dla szkół ponadpodstawowych jest taki tłum tam rodzinę role społeczne i są wymagania, że uczeń zna nie rozumiem podłoże konfliktów w rodzinie określa ich przyczyny wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów w pon 14 określa na czym polega przemoc w rodzinie w tym wykorzystywanie seksualne rozumie na czym polega profilaktyka jest możliwość uzyskania przy pomocy w tym zakresie wysokie inne aspekty tej postawy styl to Tytan Bożym nieraz wieczność to wtedy, gdy zakłada się, że z jakiś, że nauczyciele, którzy nie są przygotowywani de facto do tego, że prowadzić zajęcia dostają podręczniki, które właściwie też nie odpowiadają naszym w Różance jest z, że praca nauczyciela, który prowadził WDŻ napady są to klient sensownie porządnie prowadzić zgodnie ze swoim światopoglądem co może niekoniecznie tak jak zakłada ustawa i ma takie wymagania, że ma tego nauczyć nie ma się z dniem materiał, żeby tego nauczyć to nie także dostać jakiś gotowy scenariusz lekcji pomnóż to bardzo dobre scenariusze, ale niekoniecznie musi o tym, o 7 9 niestety raczej taki model jak masz problem to rozwiąże go sam również wiedzieć do jakiego ONZ czy środki się zwróci pełną wiedzę z, jaka definicja wykorzystywania seksualnego, którą im duża część nauczycieli w ogóle nie postrzega właśnie takich zachowań jak molestowanie seksualne tekst zachowań to jest dość powszechne w Polskiej szkole, więc jest, że taki też taki model, że to nie jest trudny problem i to właściwie nic nie po ludzie powinni sami się tym zająć majątek problem w Treflu Finkę szczęścia w 1 rzecz powiedzieć, dlatego że zrobiłam ten błąd i weszłam słynną przeczytałam kilka komentarzy pod 1 z artykułów odnośnie do tej właśnie nowej podstawy i tam było napisane coś takiego, że właściwie nie ma różnicy pomiędzy tym co prezentuje pontony im pokrewne organizacje, a tym co prezentuje to podstawa dlatego, że to wszystko niezależnie teraz od nazwijmy to światopoglądu jest bardzo takie zawężone i zamknięte jemu chce w tym momencie jednak stanąć w obronie pontonu i organizacji takich jak nasza ze względu na to w jaki sposób my te zajęcia prowadzimy i tutaj zwracam się właściwie do tych osób, które być może wątpię nie wiedzą i rzeczywiście mają obawy co do tego w jaki sposób te zajęcia są prowadzone, jakie treści są na nich przekazywane, ponieważ to obawa jest zupełnie naturalne, ale też jest to, że my nie kryjemy się z tym co robimy i można z nami też konsultować tajemnicą co robimy i co przekazujemy wydaje mi się, że istotną różnicą pomiędzy tym co robimy EMEA co jest w tej podstawie jest to, że jeżeli zarówno państwo w tę podstawę zobaczą państwo, że tam dominują słowa typu znała wiele z wymienionych w PRL i to jest on, że każdy uczeń nie uczennicą klasy uczeń i w momencie, kiedy mówimy o n p. metodach antykoncepcji to wydaje mi się, że to jest w porządku, bo warto, żeby uczeń uczennica po rzeczywiście potrafił potrafiła wymienić takie metody problem w tym, że to podstawa używa tych słów też n p . w kontekście posta w moralnych patriotycznych tak dalej w tym momencie zamykamy przestrzeń na dyskusję, kiedy prowadzimy zajęcia jako ponton faktycznie przekazujemy takie suche fakty jak n p. metodę antykoncepcji jakieś kwestie prawne chociażby natomiast tam, gdzie wchodzimy na taki obszar, gdzie można się nie zgodzić, gdzie są różne postawy staramy się tu wspomnieć o nich, ale po pierwsze, ich nie oceniać po drugie, pozostawić dużą przestrzeń na to, aby młodzież mogła wyrazić swoje zdanie, ale i tak naprawdę interweniujemy takim bardzo mocnymi stanowczym stwierdzeniem i wtedy, kiedy pojawiają się treści, które n p . są obraźliwe w momencie, kiedy ktoś powie homoseksualizm to choroba geje powinni się leczyć mówimy nie tak nie jest, ale jeżeli ktoś n p. by powiedział w czasie zajęć no ja to były takie antykoncepcji nie stosowała wydaje mi się, że to grzech to raczej wzmocnimy tę postawę i powiemy Super, że o tym, mówisz to jest twoje życie twoja decyzja i cieszy cieszymy się, że właśnie taką decyzję świadomie krytycznie podejmujesz po tym, kiedy wysłuchała też to co do czego to, o czym mówią inni i wydaje mi się, że to jest plus naszych zajęć i minus tej podstawy, dlatego że ta podstawa niestety ze nie będzie takich posta w promowała ripostowała wręcz z laserem oraz wprost wymaga takich właściwie jest cały dział użyć jako fundamentalna wartość, że uczeń wyraża postawę szacunku i troski wobec życia zdrowia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci paradoksalnie z brzmieniem Ziobro zwolennik kary śmierci nie mogą prowadzić w zainicjowaniu wezwany z jego światopoglądem edytorów itd to jest trend trendem poziom poziom absurdu, gdy w tej chwili, gdy program jest DVD de facto po prostu nową metodą katechezy to znaczy kto to jest to jest w byłoby dobrze, gdyby to było n p. postawa do prowadzenia zajęć katechezy Novotel tak jest tak jest katechizm albo albo ścianami to co, więc zaproponować niekoniecznie zawsze używanie sformułowania uczeń zna uczeń uczeń orientuje się, że ten musimy kończyć dzisiejsze wydanie wrogość przemocy Elżbieta Kielak Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej dziękuję za rozmowę z Alina Synakiewicz z grupy edukatorów seksualnych ponton dziękujemy niezwykłe Finka Heynemann swojej grupy edukatorów seksualnych ponton z wolnym i współ prowadzący się szybko rosnąć lidera grupy głosu przeciw przemocy dzięki niemu zamienią tego, że inwestor trzecia i informacji Radia TOK FM w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA