REKLAMA

"Wątpliwości budzą uregulowania związane z brakiem ochrony najemcy przed bezdomnością" - z Kamilą Dołowską z biura RPO rozmawia Paweł Sulik

Post Factum
Data emisji:
2017-08-08 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w prawie 8 minut po godzinie osiemnastej słuchamy Radia TOK FM dziś 8 sierpnia we wtorek dzień dobry mówi Paweł Sulik wita studia pierwszego gościa, kto jest pani Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, żeby ten zawetował ustawę o krajowym zasobie nieruchomości, a przypomnę chociażby z tym to jest ustawa, dzięki Rozwiń » którym ma ruszyć budownictwo na wynajem w największym skrócie państwo znajdzie teren inni operatorzy także budynków powstają tam budynki będą wynajmować za mniejsze pieniądze niż na rynku docelowo za mniejszym osobom, które tego potrzebują mieszkań dzięki czemu problem mieszkaniowy zostanie w Polsce rozwiązany krótka i dlaczego w takim razie Rzecznik Praw Obywatelskich chce, żeby prezydent wetował ustawę przede wszystkim może po prostu jeże rzecznik nie apeluję o to, żeby prezydent wetował to uznane tylko, żeby rozważył wszystkie argumenty, które zostały przedstawione zamek w ocenie działania pisze zawodowa może zrobić prezydent prezydent może ją zawetować, ale może też albo całą ustawę albo określone przepisy skierować do Trybunału Konstytucyjnego, zanim tę ustawę podpisze, a coś nie tak z Trybunałem Konstytucyjnym zgodność z konstytucją jest podejrzewany o tak tak to znaczy te wątpliwości, które rzecznik praw autorskich zasygnalizował prezydentowi dotyczą tylko niewielkiego wycinka regulacji, które znajdują się w tej bardzo obszernej sali, bo sama ustawa zawiera prawie 1 40 1 5 0 artykułów, ale liczy sobie prawie 9 0 stron póki co zajęliśmy się tylko 1 kwestią tą, która budziła największe kontrowersje największe wątpliwości właśnie z punktu widzenia zgodności z konstytucją, a mianowicie wprowadzeniem do o tej tą ustawą nowej instytucji mianowicie instytucję tzw. najmu instytucjonalnego i to jest taka regulacja, która docelowo ma być w ustach będzie w ustawie o ochronie praw lokatorów i ona będzie pozwalała wszystkim podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie najmu mieszkań z po zawierać takie umowy najmu, które po ich rozwiązaniu będą pozwalały usunąć najemca bez przeprowadzania postępowania sądowego eksmisja wszystkim jak zrozumiemy, że inaczej liczyć na mieszkanie wynajmuje komuś innemu tego nie będzie dotyczył najem instytucjonalny wie już więcej tłumaczy Norbert regulację, która wprowadza ta świeża uchwalona ustawa o krajowym zasobie nieruchomości Ernst wprowadza w tym momencie takie regulacje tzw. najem okazjonalny, który rzeczywiście funkcjonuje w Polskim prawie 8 20 10 roku tylko, że teraz to najem okazjonalny będą mogły zawierać tylko osoby fizyczne, czyli powiedzmy ktoś jakaś osoba fizyczna pan jak mamy jedno wolne mieszkania n p. odziedziczona po dziadkach i chcemy je wynająć na wolnym rynku, żeby trochę zarobić, żeby nie stało puste i wtedy możemy zawyżać możemy, ale nie musimy zawrzeć tzw. umowę najmu okazjonalnego ma szczególną formę forma aktu notarialnego musi być zgłoszona do urzędu skarbowego Jama rzeczywiście pozwala również usunąć lokatora, który n p. przestaje płacić za mieszkanie bez wyroku sądowego natomiast w przypadku tego najmu instytucjonalnego mamy do czynienia z odrobina inną sytuacją mianowicie wynajmującym będzie zawsze podmiot profesjonalny, czyli podmiot, który zajmuje się wynajmem mieszkań, czyli podmiot już zasady opozycji silniejszej niż zwykły lokator, a w ramach tych podmiotów taką umowę najmu instytucjonalnego będą zawiera zawierały te podmioty, które w ramach właśnie ustawy o krajowym zasobie nieruchomości nabędą nieruchomości państwowe czy nieruchomość będąca w tej chwili własnością skarbu państwa znajdujące się w dyspozycji różnych podmiotów n p. lasów państwowych Agencji Nieruchomości Rolnych Agencji Mienia Wojskowego w te podmioty będą nabywały na zasadach preferencyjnych takiej nieruchomości pod warunkiem, że będą budować na nich lokale mieszkalne, które potem będą wynajmować w zad za obniżony czynsz pozwalający wynająć takie mieszkania osobom gorzej sytuowanym w ILS to jest istota tego program rządowy tylko pytanie czy w tym przypadku najem instytucjonalny jest konieczność już dobrą wolą tego, kto podpisuje umowę właśnie o to chodzi, że to jest jedyna forma, w której można wynająć mieszkanie w ramach tego programu triumfalny cennej akcji, jeżeli ktoś będzie chciał przystąpić do tego programu z tego powodu, że n p . ma dochody trochę wyższe nie i to mu nie pozwala wynająć mieszkania komunalnego od gminy, ale ma dochody zdecydowanie niższe na to, żeby wziąć kredyt i kupić sobie swoje mieszkanie albo nawet wynająć mieszkanie w Warszawie na wolnym rynku w błoto takiej kategorii właśnie osób o średnich dochodach czy jak to ustawa mówi o osobach, które osiągną osiągają względnie niższe dochody cytuje ta ustawa stanowi do takich osób jest adresowany ten program to to osoby nie mają innego wyjścia, jeżeli będą chciały startować i wynająć mieszkanie właśnie zatem ocena tak jak to się przewiduje 2 i pół 100 1 czy budowa mieszkań ma być 2 pół 1000 zł za metr co powoduje, że najem będzie też dużo niższa od najmu rynkowego to muszą zawrzeć z tą umowę najmu instytucjonalnego, a ta umowa najmu instytucjonalnego daje możliwość daje prawo wyeksmitować pozbycia się lokatora, jeżeli jego sytuacja życiowa się zmieni nie będzie mógł n p. płacić czynszu bez wyroku sądowego, czyli mamy sytuację następującą ktoś kogo nie stać na kredyt, ale jednocześnie na tyle dużo zarabia, że nie możemy pod taką formę pomocy socjalnej od swojej gminy się ubiegać i 3 do programu, którym rozmawiamy dzięki krajowemu zasobowi nieruchomości programowi rządowemu będzie mógł wynająć mieszkanie jest 1 jedyny ważny warunek, który państwo zwrócę uwagę będzie musiał podpisać najem instytucjonalny czy to w praktyce Groznym pójdzie do notariusza tak czy inaczej to jest obowiązek ustawowy, że taka umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, w którym ta osoba zawiera takie oświadczenie, że wy, że po prostu poddaje się egzekucji bez wyroku sądowego, iż w sytuacji, gdy dojdzie do rozwiązania umowy problem polega na tym, że to umowy będą zawierane na bardzo długi okres, bo one będą zawierane na minimum 1 5 lat, a maksymalnie na 30 lat w najem mieszkania tak najmu mieszkania jest ich trudno przewidzieć, zawierając taką umowę wszelkie możliwe sytuacje życiowe wszy wszystkie przypadki, które mogą się zdarzyć dlatego w ocenie rzecznika podpisanie takiej umowy wtedy, kiedy nie wiemy czy nóżka za 15 lat nie stracimy pracy nie będziemy bardzo chorzy stracimy wszystkie dochody to jest bardzo duże ryzyko i ma rzecznik nazywa to swoistą pułapką legislacyjną na obywatela, bo obywatel musi zobowiązać się, że w tak długim okresie czasu w każdej chwili, kiedy jego sytuacja pogorszy się na, tyle że nie będzie w stanie płacić czynszu jest świadom tego, że bez wyroku sądowego i bez zagwarantowanego prawa do lokalu socjalnego czy do pomieszczenia tymczasowego będzie mógł zostać wyeksmitowany bez wyroku sądowego czyli, ale jak rozumiem sytuacji kryzysowej są jednak się muszę powiedzieć nie musi konstrukcja właśnie tego najmu instytucjonalnego polega na tym, że umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w której znajduje się oświadczenie o dobro, a tzw. dobrowolnym poddaniu się egzekucji, czyli o dobrowolnym poddaniu się przy przymusowym opróżnieniu mieszkania, które dotąd najem dotyczy w zasadzie zastępuje wyrok sądowy to znaczy, jeżeli dochodzi do rozwiązania umowy najmu to wynajmujący z ery idzie tylko do sądu po klauzulę wykonalności nadawaną temu aktowi notarialnemu sąd wówczas właściwie nie bada ani sytuacji tego najemcy ani tego czy rzeczywiście wdanych okolicznościach było uzasadnione rozwiązanie umowy najmu sąd bada tylko pewne warunki formalne dodaje temu aktowi notarialnemu tzw. klauzulę wykonalności i wynajmujący może wtedy już do komornika sądowego i na podstawie tego dokumentu prowadzić egzekucję, czyli doprowadzić do przymusowego opróżnienia mieszkania czy ten dziwny, że ustawa, o którym mówimy, która była konsultowana przez ich przez różne środowiska, a żonie wzbudziła protesty tych środowisk jak rozumiem w ramach konsultacji również ministerstwo rodziny się wypowiedziało, kto wie, które powinno o te sprawy socjalne dbać tak i to ono powinno alarm podnieść ani ona podnosi tylko państwo Rzecznik Praw Obywatelskich, dlaczego tak się stało wydaje mi się, że tutaj 1 z przyczyn być może zasadniczą jest taki bardzo pospieszny tryb uchwalania tej ustawy, ale przede wszystkim to, że na etapie, kiedy ta ten projekt ustawy projekt rządowy jeszcze wtedy wtedy, kiedy go opracowało ministerstwo infrastruktury, kiedy ten wrak został przekazany do konsultacji publicznych to w te w tym projekcie nie było w ogóle przepisów o najmie instytucjonalnym mało tego ta ustawa w ogóle inaczej się wtedy nazywała, bo ustawa o Narodowym funduszu mieszkaniowym i zasadach przekazywania nieruchomości będące własnością skarbu państwa na cele mieszkaniowe często ta metoda narażonej na nowej hali zajmująca dla nas ważne, dlatego że na tym etapie właśnie te przepisy, o których rozmawiamy w tej ustawie jeszcze nie było ich i została dodana dopiero wtedy, kiedy już organizacje społeczne różne podmioty zajmujące się mieszkalnictwem budownictwem się wypowiedziały, a potem już kolejnego kolejnej wersji tego projektu o tym, że podmiotom nie przekazano mało tego kolejne kolejna wersja projektu z 20 kwietnia została przekazana niektóre wybranym organom administracji publicznej tak jak prokurator generalny Bosch ministerstwo rodziny w dniu 4 maja i zakreślono termin na zgłaszanie uwag do 9 maja same te podmioty, które miały swoją opinię wyrazić zaznaczały torze to jest tak krótki czas, że przy tak obszernej materii nie są oni w stanie dokładnie przeanalizować z tego materiału dziką rozkoszą rozwojowej na przodku Jagi, a potem też to niezgodne z konstytucją chodziło dokładnie, który fragment konstytucji, że dzieciom w ocenie rzecznika ta ustawa budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 7 10 05 . który nakłada na państwo obowiązek przeciwdziałania bezdomności i z punktu widzenia art. 30, który mówi o godności człowieka jako najwyższej wartości prawie niezbywalne przy wrodzonym mamy już takie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie, z którym eksmisja bez zapewnienia minimalnego standardu ochrony przed bezdomnością narusza godność człowieka, ale jadowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo za 3 minuty inflacja będzie tylko warunki w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA