REKLAMA

Czy szkoły będą gotowe na wprowadzenie reformy od 1 września? O tym Sławomir Broniarz

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-09 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki witam zaproszono popołudnie Radia TOK FM poznałem dzisiaj on w konsultacjach, które właśnie się to są mają potrwać do 18 sierpnia, a dotyczą one w nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego, bo takie plany będzie od 1 września liceum Ogólnokształcącego pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły drugiego stopnia najwyższe były te konsultacje od 2 8 kwietnia do 2 czerwca ma teraz właśnie trwają konsultacje Rozwiń » poniesione są społeczne to państwa część słuchaczy również zapraszamy do udziałów w tych konsultacjach przynajmniej, korzystając z naszej audycji można do nas dzwonić warszawski numer, czyli 2 2 na początku potem 4 4 4 4 0 4 4 ostudził pan Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego pan rozumiem też konsultuje społecznie w dzień dobry tak związek też uczestniczyć w procesie konsultacji to właśnie związek może najwyższy wyjaśnimy, który w ogóle nie chciał tej reformy nie chciałaby zlikwidować gimnazja i przywracać ten powiedz, że stawiać poprzedni system może jeszcze na początku tylko zapytam czy kwestia ta referendum, które jak wiemy w kości można być formalnie została definitywnie zamknięta, ponieważ Sejm zdecydował o przesłaniu do komisji kwestii referendum oświatowego czy związek czy państwo jeszcze chcecie podjąć jakąś jakąś walkę no tak LSM zakończył debatę o referendum, dlatego że odbyło się głosowanie ich wyniku tegoż głosowania tzw. trzecim czytaniu referendum większością 2 0 głosów zostało odłożone ad Acta o tyle co jest ważne, że po pierwsze nie odebrano głos suwerenowi narodowi społeczeństwo, które wydaje się powinno tę materię mu się wypowiedzieć po drugie, zwraca uwagę na fakt, że kiedy było pierwsze czytanie odbywa się od WOŚP początek tej debaty referendalnej to wszyscy byli absolutnie przekonani, że to referendum powinno się odbyć nawet ministra na zalew ska tak, że głosowała za tym, żeby nie odrzucać z tego wniosków i pierwszym czytaniu poddać pod debatę w komisji tak, żeby można było zobaczyć, jaki będzie tego efekt to było o tyle ważne, że następnego dnia było zakończeniem zajęć drukarze dydaktycznym z kolei pani minister zdawał sobie sprawę z tego, że odrzucenie w pierwszym czytaniu wywoła nie do rezonansu środowiska nauczycielskiego rodziców społeczności lokalnych podczas tych niemiłych godzinę później podczas rozdania świadectw dlatego wtedy głosował za, ale już w ostateczności zdecydowała, że nie ma potrzeby pytać obywateli o to czy są za reformą czy są przeciwni, ale dyskusja o podstawy programowej ich na dobrą sprawę dopiero rozpoczyna debatę o ich najważniejszych najistotniejszych prawdziwych celach reformy w k no to bardzo ciekawe co pan mówi, bo na drugie stany muszą wiedzieć jak o laik w tej dziedzinie poza tym, że chodziłem do szkoły w to w przeczytałam ten dokument, który został zamieszczony również na stronie internetowej ministerstwa 4 0 stron przynajmniej jeśli chodzi o ten teren ten dokument jak rozumiem jest przedmiotem konsultacji naliczy im i wyrabia pewnego rodzaju ogólne wyobrażenie jak ma wyglądać ta edukacja w tych szkołach, których dotyczy jeśli tak szybciutko przelecieć oczami, jakie są najważniejsze umiejętności, które ma zdobyć uczeń w trakcie kształcenia ogólnego w tym, że w szkołach drugiego stopnia to tak dla słuchaczy również umiejętność rozumienia wykorzystanie refleksyjnego przetworzenia tekstów w tym tekstów kultury i tamta umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów umiejętność komunikowania się w języku ojczystym językach obcych kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno komunikacyjnymi i umiejętność wyszukiwania selekcjonowania i krytycznej analizy informacji i wreszcie umiejętność pracy zespołowej, gdyż podobno takie dla potrzeb nie tylko w budowanie opinii związku na temat podstaw, ale także choćby dla celów tej audycji bardzo wnikliwie nie przyjrzał te dokumenty i zastanawiam się na 3 ogromnym pośpiechu mieć jednak towarzyszyć samej debacie mnie na podstawie nie jest dla nas zaskoczeniem patrząc na dotychczasowe metody pracy minister coś robi to akurat w okresie wakacji, a przecież podstawę ma jednak pewien czas jesienna na wejście w życie z drugiej strony jednak dominują wiadomości nad umiejętnościami i od sumy te preferowane uczynią bardziej ma wiedzieć aniżeli rozumieć bardziej ma zastanawiać nad rozpoznawaniem źródła aniżeli interpretowanie tego źródła natomiast dla nas także istotne to że sama podstawa jest bardziej operacyjnie skupiona nad tymi celami, które mają element związany z wychowaniem młodego człowieka jako rzecz podstawową takim formowaniem obywatela w myśl określonych wartości określonych celów i to jest być może pierwszy po raz po raz pierwszy publicznie sformowany prawdziwy cel reformy, bo do tej pory był silnie skrywany tyły chyba tylko Marian piłka był uprzejmy kiedyś z 1 z telewizji powiedział, że prawdziwym celem reformy jest zbudowanie w przygotowanie wykształcenie nowego modelu obywatela Rzeczypospolitej polskiej ich podstawa programowa akurat w ten ciąg zdarzeń, czyli ciąg celów wpisujesz na małą, gdybym mógł pan podać przykładu poza tym jak kto miałby być ceną nowy obywatel wg tego jak pan czyta te jak czytamy, że noc z założenia tej podstawy to my zwracamy uwagę na to, że dominuje bardzo silnie jest tor lodowy skupiamy się na tyle na swoje małej ojczyźnie nad pojęciem narodu nad pojęciem bycia tu i teraz znikała bez podstawy programowej rzecz odnosząca się do choćby zapobiegania dyskryminacji natomiast silniej jest już pogląd ten akcent właśnie Narodowy tożsamościowy odnoszący się do tychże celów, które będą związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie wychowawczego należy budowania szacunku dla bohaterów szacunku dla historii dla dokonań dla pomników, a więc ten element jest jakby dominujący w całym procesie tego cyklu wychowawczego, który moim zdaniem doszło nie tylko moim zdaniem będzie dominantą, jeżeli chodzi o nową podstawę programową jak i cała reforma bardzo dążymy do tego dokumentu, gdzie może to jest także, że ja może czytam to za bardzo wprost, a pan jednak trochę między wierszami no bo jest n p. tam takie zdanie w procesie kształcenia ogólnego branżowa szkoła drugiego stopnia kształtuje uczniów posta w sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu społecznemu tak jak uczciwość wiarygodność odpowiedzialność wytrwałość poczucie własnej wartości szacunek dla innych ludzi ciekawość poznawcza kreatywność przedsiębiorczość kultura osobista gotowość do uczestnictwa w kulturze podejmowanie inicjaty w oraz do pracy zespołowej, a i nikt nie, ale nie powie, że to jest coś co jest złe wino od czego jesteśmy zwolennikami natomiast między MF to doskonale także ilustruje cały TOK debaty w publicznej, która dokonywała się w odniesieniu do reformy, bo między tymi co mieściło się w wypowiedziach pani minister Zalewskiej, która w, jakiej mierze także został tutaj przywołane, a między rzeczywistością tworzą poprzez ramy prawne była to przestrzeń, która czyniła to deklaracje te wypowiedzi to cele nie gra jako dnia odeszła od środy jest od kategorii rzesze nieprawdziwych czasami niestety także kłamliwy, więc próbujemy parząc na cele podstawy programowej zobaczyć jak one będą regiony w praktyce mailowe będą rzeczywiście taki operacyjny na ile będą służyły rzeczywiście kształtowaniu tych mniej uniwersalnych wartości humanistycznych, a na ile będą skupione nad tymi celami doraźnymi związanymi z efektem wychowawczym wg określonego modelu wzorca radny, który będzie realizowany i opisać istotę poszczególnych szkół norm nic nikt z nas nie jest przeciwny temu, żeby budować dziecku poczucie dumy jest przynależność do polskiego narodu czy dumy ze swojej małej ojczyzny poszanowania tej wolty wartości poszanowania historii, ale jeżeli w domu małe element związany z tym drugim dnem, tudzież interpretacją tych celów i mówimy o poszanowaniu pomników bohaterów narodowych to tu musimy sobie zapytać, kto tu bohater Narodowy będzie jak będą pomniki, jakie cele wychowawcze będą przyświecały młodemu człowiekowi nie biorąc pod uwagę zapisy podstawy parę dni temu w wykazie rocznicy powstania wybuchu powstania przetoczyła się oczywiście my przez kraj dyskusja nad pewnym nad wartością zdaniem żołnierzy wyklętych w zderzeniu z powstańcami i to jakieś mierze także nie może być ten element, który nie w podstawie programowej będzie uwidoczniony sposób szczególny od ministra edukacji narodowej będzie zależało to, w których boty bohaterów mamy szanować hołubić, jakie pomniki mają być przez nas traktowane jako płyn nierówno nie tyle wzorzec estetyczny, ale bohater na tym pomniku my umiejscowiony poprzez swój życiorys ma być dla nas wzorcem, a który bohater będzie pomijać, ale ja rozumiem, że jest Żyd Żyd jest jednak pana jak na razie taka luźna interpretacja, bo expressis verbis w tym dokumencie tego nie ma szans zgoda był tak jest w podstawie co prawda nadal czytałem o tej założenia sieci koszt balu, na którym niskie nie protestuje natomiast będziemy się zastanawiali także pytali ministra edukacji narodowej na ile te elementy przez ministra był określony w tejże w tym dokumencie rzeczywiście będą służyły takiej autonomicznej szkolnej interpretacja na ile one będą obudowane określone gotowy już rozwiązania gotowy cele gotowe projekty konkursów olimpiad et Cetera do tych pytań wątpliwości wrócimy po informacjach przypominano o tym, że czekamy na państwa telefony pod nr. 2 2 4 4 4 4 0 4 4 i by informacje wraca Maciej Zakrocki witam ponownie popołudnie w radiu TOK FM w studiu pan Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego w asyście witam rozmawiamy o konsultacjach społecznych, które zaproponowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, a dotyczą one tzw. podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum pięcioletnie technikum dwuletniej branżowej szkoły drugiego stopnia na ich pierwszej części rozmawialiśmy o tym czy właściwie pan prezes mówił o takich wątpliwościach czy te ogólne sformułowania, które można znaleźć rzeczywiście należy czytać w taki oto dosłowny sposób, że właściwie trudno się do czegokolwiek przyczepić, czyli chociażby doświadczenia ostatnich 2 lat ma wskazywać, że no i pop w tych ogólnych sformułowaniach jednak nie ma właśnie szczegółów, które mogą w efekcie stanowić o tym jak to kształcenie będzie wyglądał on tylko czy przez pana nie przemawia właśnie jakaś taka inna wrażliwość podejrzliwość wynikająca m. in. rozgoryczenia chociażby, dlatego że w ogóle reforma wchodzi w życie 1 ligi i znikają gimnazja państwo się obawiają się o to, że wielu nauczycieli straci pracy i t d . no, więc lubicie tego ministerstwa i to jest główny powód czym innym Jeremy lin nowo wątek subiektywne, aczkolwiek one miały one w w każdy z nas funkcjonuje w jaki sposób odnosiły się do otaczającej nas rzeczywistości przez pryzmat własnych doświadczeń można to my zwracamy uwagę na to, że dotychczasowe obserwacje działalności Ministerstwo Edukacji Narodowej inny nie dają nam powodów do tego, abyśmy nie bezkrytycznie podchodzi do do zapisanego tekstu jak ustaliliśmy podstawę wchodzi za 2 lata jest wobec tego wystarczająco dużo czasu, aby tę podstawę i cele przede wszystkim niewynikające podejść do tego rzetelną debatę nie robi tego w okresie w okresie wakacji, chyba że po raz kolejny pani minister chce powiedzieć, że 100  00 0 ludzi leżąc na plaży Międzyzdrojach dyskutowało podstawy programowej co mu będzie aberracja są sobie natomiast nie uważamy również, że skoro tak powstała w sensie operacyjnym zadaniowym będzie realizowana na terenie szkoły skoro jej treści będą także elementy wkomponowane statuty szkół, a to może się okazać, że te skądinąd bardzo słuszne cele mogą być wypaczone poprzez działania polegające na takim ręcznym sterowaniu i pracy dyrektora szkoły poprzez ogniwa do tego upoważniona no nie jest dla nikogo tajemnicą, że bardzo silnie wzrosła pozycja kuratora oświaty, że większość kuratorów oświaty nie wywodzi swoje korzenie w zasadzie wszyscy muzycy ekip obecnie rządzący czy też ze związku zawodowego Solidarność odniesienie wpływają na politykę i cele wychowawcze realizowane w szkole przez pryzmat polityki historycznej prawa i sprawiedliwości i co do tego inne nie miała cienia wątpliwości, że pominięcie wspólnoty Państwowej jako elementu bardzo istotnego wspólnoty Państwowej wspólnoty społecznej w tej podstawie noty każe przypuszczać, aby to jest wypadek przy pracy albo też się nieświadomie celowy zabieg, który ma nas skupić tylko włącz się na rodzinie otoczeniu nie chodzę nigdzie dalej mnie poza swój grajdołek i myślenie tylko wyłącznie od tych celach, które nie odnoszą się do wartości uniwersalnych bądź też mnie nie dotyczą kwestii nie, o których mówiłem, czyli choćby budowania państwowości jest ujęty w celach Zadaniowych ISAF dodanie podstawy programowej wydaje się, że także inne bardziej odnosimy się do w samego procesu, który związany jest z opisywano omawiano tutaj podstawą aniżeli do celu, aczkolwiek nie ulegnie ulega wątpliwości, że jeżeli zdecydujemy się nie w założenia do tejże podstawy to te cele jeździ się w ogóle pojawiają mogą budzić wątpliwości obawy czy Allegro są tymi, które powinny być realizowane w szkole patrząc na to, że w statucie szkoły albo mogą być w różnorodny sposób interpretowane w teście znał się nim na chwilę do do tekstu trochę właśnie, polemizując z pana w poglądy na tę sprawę no bo n p. czytamy tak w rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy Obywatelskiej postawy poszanowania tradycji kultury własnego narodu, ale także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji i wymieniane są na świat ja rozumiem, że tak bardzo ogólne przedmioty nauczania w zakresie usług z zakresu kształcenia ogólnego w branżowej szkole drugiego stopnia i tam jest język Polski nad przyszłością listy, ale jest język obcy nowożytny jest matematyka informatyka wychowanie fizyczne jest etyka, ale co rozumiem oczywiście dotyczy pewnych regionów jest język mniejszości narodowej lub etnicznej nogi, ale oddzielnie język regionalny język kaszubski rozumiem, że to oczywiście też dotyczy określonego regionu Kaszub i w dno nawet z tego można, by wywnioskować, że gdzieś tutaj ta wrażliwość na 1 właśnie in na innych na mniejszość narodową 3 czy na taką specyfikę, jaką jest język regionalny występuje no chyba należy to odnotować jako ową jako plus, że nie ulega wątpliwości, że zapewne tak tylko papier cierpliwy papier wszystko przyjmie, jeżeli czytamy, że ta ma być etyka to zwraca uwagę na to, że do dziś nie doczekaliśmy się pełnej akceptacji do tego, żeby nie religia mogła wejść jako samodzielny przedmiot nauczania i być alternatywą dla mniej lekcji religii, bo najczęściej jest także dla drzew ziemne albo etyki nie ma, bo jest tłumaczone rodzicom, że nie ma nauczycieli przygotowanych, chociaż to jest nieprawda boisz, że nie ma chętnych na automatykę i dla i dlatego nie godzi się nie organizuje od uderzył szkole niejaki kolej współczesnej szkole polskiej nie było języka obcego nie było informatyki nauczyciel czy w ogóle języka ojczystego natomiast my ważne jest dla nas także to, że to co jest zapisane w założeniach do podstawy programowej na rok 20 19 musi być wypełnione treścią jej istotne będzie to co rzeczywiście tą treść będzie stanowiło to, jeżeli mówimy o w elementach związanych z wychowania no to przecież my musimy wiedzieć, że to co się dzieje na na ulice polskich i młodzież przepojona duchem patriotyzmu z marszach pełnych uniesienia narodowościowego z 1 strony realizuje prace napisane podstawy programowe druga, a z drugiej strony pozostaje w jawnej wręcz wrogi sprzeczności z tymi wartościami innymi jak poszanowanie dla odmienności religijnej narodowościowej kulturowej, więc to jest prawda czasu i prawdę ekranu mamy zapisane w ustawie tak będzie mnie miłość bliźniego swego, ale dobrze, by było, gdyby ten bliźni był w Białej katolik i gminy absolutnie nie ma żadnych innych odniesień dotyczących swojej tożsamości płciowej i absurd aprobował jej bezkrytycznie odnoszą się do wszystkich wartości opisanych już politycy choćby edukacyjny naszego kraju w ostatni twierdzi, że kiedy pojawiały się różnego rodzaju pomysły dotyczące w minionym reformowania edukacji dla dają taką moim zdaniem mecz z takim papierkiem lakmusowym tych różnych pomysłów były m. in. wykaz lektur po nich można było się zorientować jak dana ekipa, która akurat miała wpły w na taką reformę i na podstawę programową mi na to czym edukacja w Polsce powinna się zajmować, więc tu również jest taka możliwość, aby zerknąć na te teksty, które uznane zostały jako w niezbędne w tejże edukacji ucznia na tym poziomie one zostały podzielone na 2 grupy, a więc teksty, których uczeń musi poznawać w całości oraz teksty, które mogą być tylko w omawianej poznał Vanessę w części, a ja oczywiście całego zestawu lektur nie będę czytał albo, niemniej jednak to niema żadnego powiedziałbym tutaj zaskoczenia, że jest Mickiewicz słowacki Norwid Prus Dostojewski w prawda, ale Joseph Conrad też jądrem ciemności jako lektura obowiązkowa czy Wyspiański wesele czy Raymond chłopina, ale tam, gdzie zwykle doszukujemy się jakiś już nazwijmy to jakiegoś kąta patrzenia aż nos pojawiają się nazwiska które mogłyby im przy takim właśnie założeniu, że obecna ekipa rządząca ma określony światopogląd budzić tejże ekipy zastrzeżenia tymczasem one są, bo jest Wisława Szymborska Zbigniew Herbert jest Adam Zagajewski Stanisław Barańczak w 2 sam do pana z pytaniem no w morze przesuwać się w nie darzy mnie nie neguję potrzeby funkcjonowania tych autorów w tym kanonie lektur i co do tego nie ma cienia wątpliwości i brak Miłosza ja traktuję w kategoriach albo my chaosu panującego w ministerstwie i mniej sztampowe ta wpadka może być tego następcę, bo nie wyobraża sobie, żeby to w sposób świadomy celowy do nie wyeliminował, ale z drugiej strony nie trwała także środowisku nauczycielskim ożywiona debata nad czym to co wiąże się z czytelnictwem jak zachęcić młodego człowieka do tego, że boi się do połowy Dostojewskiego w Opolu owego Miłosza w sytuacji, gdy on walczy o głęboką awersję do książki jaj, a jedynym tekstem czytanym są 1 40 lat nie jest zdawkowe komunikaty na Twitterze za co uwagę, że najmłodszą chyba lekturą są inne przygody Mikołajka i tutaj musimy sobie jak i jeśli wspólnie Otóż to pytanie co zrobić, żeby żyć młodego człowieka zachęcić, żeby imiennie mnie nie katować go jakiejś mierze nie tymi pomnikami literatura, aczkolwiek one powinny być w lekturze każdego człowieka my znanej przeczytane, ale jednocześnie co zrobić, żeby zachęcać do czytania od od małego to od pierwszy drugie trzeciej klasy i tutaj, gdy taki sobie pytania nauczyciele zadają nikt nie neguję potrzeby funkcjonowania tych autorów w kanonie lektur natomiast narodzi się pytanie czy nauczyciele zdążą w tak rozbudowanych zestawień w tak okrojonej siatka godzin są tymi zadaniami żyją napisanymi w podstawie, a przypisanymi poszczególnym motorem jako zadanie do zrealizowania czy zdążymy to w ciągu niecałego roku szkolnego i tutaj są bardzo poważne wątpliwości w nieco porządku jeszcze dla słuchaczy powiem, że te teksty w części, które powinny być przez uczniów pozna van der z nich jest niewiele, więc szybko wymienia Witold Gombrowicz Ferdydurke w IZ Amielin wybrane opowiadanie z tomu Smoleń Hanna Krall zdążyć przed panem Bogiem Gustaw Herling-Grudziński inny świat Ryszard Kapuściński podróże Celon WTK zawsze pozostaje dyskusja dotycząca tego listu akurat mogą być to nic innego nie wiem czy są chociażby, aczkolwiek i dobrze pamięta chyba przy Hannie Krall była dyskusja nad tymi przy czym do umów nie są tutaj wprowadzić jest wasz błąd, ale mamy wrażenie, że dyskusja dotyczyła tego czy w ogóle tuż przed panem Bogiem powinno być wpisane do 2 do kanonu lektur, ale proszę powiedzieć, bo ja rozumiem, że to jest pewnego rodzaju w MF schemat czy PPNT pewien taki wzór, wg którego edukacja na tym poziomie powinna przebiegać, ale jak i należy traktować w tym momencie na taką indywidualną pracę nauczyciela w jakimś stopniu poza tym, że jest poddany tego typu wzorzec wg tego jak to ma wyglądać wg pana wiedzy na ten temat no bo ja rozumiem element buntu wobec dawnych czasów było rzeczywiście dawno temu, kiedy chodziłem do szkoły, że od nauczyciela zależało również to, żeby sięgnąć po książki śledczy przy, których w ogóle nie było żadnym wykazie lektur bank to to chyba nadal jest otwarty i siłą polskiej edukacji szkolnej powtarzam brzmi to bardzo patetycznie to przede wszystkim nauczyciele, bo takie, kiedy Jacques Delors powiedział przy w swoim raporcie żadna reforma nie uda się brzescy bez pozyskanie przekonanie do niej nauczycieli ja mam wrażenie, że jeżeli będziemy mieli sytuację taką, że ta choćby te same założenia reformy dziś podstawa będą kontestowane to niestety bardzo dużo będzie zależało od indywidualnej pracy nauczycieli jestem przekonany, że dołoży wszelkich starań, żeby mankamenty minusy tej tej podstawy zminimalizować poprzez prace i taką niezależność kreatywność samego nauczyciela mamy telefon dzwoni pani Warszawę niestety już została na rynku niewiele czasu audycji toż on krótki komentarz czy pytanie proszę bardzo viagry, by witamin i niech pan tego haki na wyjazdach chciałbym odwrócić uwagę na to, że wiele chorób jak Guliwer, bo po leki, które pomagałyby konkretne skutki społeczne dzisiaj, a tu i teraz skutecznością nie działo w technologii w dal Kia oraz w lekką mogiły w jaki sposób młody człowiek powinien podchodzić do życia, a w nich cukier jako ostatnią wydaną książką na ten temat szczegółowe Toreya Thomasa i wydają się, że tego typu pozwy jak powinna jak najbardziej we w sprawie barier w hotelu młody człowiek jak odnawialne źródła i krajowych technologii takich IPO w prawie jak doprowadziłaby ona określoną w pechu, jaki jest jak młodzi w bardzo bardzo pani dziękuję za ten telefon tak ja rozumiem szkoda, że tak późno to powinien to politykę społeczną natomiast, że mogę po, którzy nie zdarzają tarasu na reklamę wyczuwa jednak co pan powiedział, że Darek lektury są dokładnie tymi samymi lekturami, które pan ja i tysiące słuchaczy czytały, więc pytanie czy na tym kanonie poprzestaniemy czy niema czegoś nowszego bardziej współczesnego bać odnoszącego się do rzeczywistych zainteresowań młodzieży oto, żeby zachęcić do do myślenia do czytania do rozwiązywania problemów bardzo dziękuję za te krótkie konsultacje, które jeszcze trwają przypominam także coś pomysł z lekturami proszę zgłaszać już ogólnie możesz to zrobić przedłużyli audycje dziękuję wszystkim, którzy pomogli ją przygotować zasila raport gospodarczy, ale przed nim informacje w radiu TOK FM dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA