REKLAMA

Napięcia na linii Duda-Macierewicz. Gośćmi Macieja Zakrockiego byli Marek Świerczyński i Kazimierz Marcinkiewicz

Co się stało?
Data emisji:
2017-08-09 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąsiedzi z całą ich nosić kaski dzień dobry mamy też politycznym tematem dnia ciągle jest sprawa nominacji generalskich dla 4 6 oficerów, który miał się odbyć 15 sierpnia zgodnie z decyzją pana prezydenta Andrzeja Dudy ta uroczystość się nie odbędzie no i oczywiście jest mnóstwo spekulacji gmin też politycznych czy przede wszystkim politycznych, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się, dlaczego to się dzieje z czego wynikają te napięcia między prezydentem Rozwiń » biurem bezpieczeństwa na Narodowego i Ministerstwo Obrony Narodowej czysto konflikt personalny czy też może taki trochę strukturalny wpisany w nasz system prawny ma to najlepiej na wyjaśnienie Marek Świerczyński polityka SEJK witam dzień dobry dziękuję Mars zaproszenie nie będzie wdawać się nie znały prawdę w latach, ale to ich oczy zaczynają nie oznacza, że nie będziemy rozmawiali bardzo poważnie bardzo merytoryczne, w czym to jest konflikt, który w jest może trochę dziś wpisany także często mówi o polityce zagranicznej także to chyba prezydent, ale trochę nam Ministerstwo Spraw Zagranicznych no właściwie to jest kwestia czy oni potrafią się dogadać czy nie, bo precyzyjnie to nikt tego nie potrafi rozróżnić wydaje się, że jeżeli chodzi o sprawy obronne tutaj układ z hierarchii powietrzny jest dużo wyraźniej zarysowane konstytucja mówi jasno, że zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent i on wykonuje swoje zwierzchnictwo to jest słynny art. 1 3 4 po przez ministra obrony narodowej w czasie pokoju, a w czasie, który oby nigdy nie nastąpił wręcz kieruje obroną kraju zgodnie z ustawą, która precyzuje doprecyzowuje zapisy konstytucji jest tutaj jakby ta hierarchiczna podległość w dziedzinie obronności ministra wobec prezydenta wydaje się jasna, czyli golf to nie jest tak jak niektórzy może myślą, że o takich nominacjach generalskich decyduje Ministerstwo Obrony Narodowej, a prezydent tak jak wielu innych przypadkach ponosi tylko podpisuje nominacje na ich bombowiec uroczyście wręczy na pewno ten aspekt ceremonialnej jest niezwykle ważny, ale on właśnie dlatego tak wygląda, że to prezydent RP jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i rezerwuje sobie prawo nie tylko o no minowania czy też wręczania awansów na pierwszy stopień generalski generalski kolejne stopnie generalskie, ale pamiętajmy również na pierwszy stopień oficerski również natomiast w to to jest ta, że regulacje konstytucyjne są dosyć jasne prezydent ma nie tylko formalne takie symboliczne prerogatywy, ale nie również merytorycznie uczestniczył w tych decyzjach, owszem w praktyce tak to wygląda, że prezydent dostaje list kandydatów na stopnie generalskie natomiast oczywiście kształtu ostatecznych tej listy podlegała swego rodzaju negocjacjom ustaleniom dyskusjom z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, który jest bezpośrednim zapleczem merytorycznym, ale też takim formalnym prezydenta wpły w w tym w podejmowaniu tych decyzji no i tam jest stosowny Departament zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, który właśnie te sprawy mówiąc popularnie ogarnia no tak właśnie pojawia się wątek gen. Jarosława Kraszewskiego, który to taki jest podobno głównym człowiekiem pana prezydenta jeśli chodzi o te sprawy związane z armią no i tu jednak chyba już wkraczamy w pole jakiegoś konfliktu innego typu u niej instytucjonalnego tylko może jednak ambicjonalne ego czy osobistego no bo pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz pod koniec czerwca zawiesił gen. Jarosławowi Kraszewskiemu dostęp do tajemnic państwowych, ponieważ ten certyfikat przyznaje lub odbiera służba kontrwywiadu wojskowego, a ta podlega ministrowi obrony narodowej tak to rzeczywiście tutaj minister tego typu kompetencje miał, a zaczyna zrobimy dlatego, że to jest właśnie na niego chciał pokazać ktoś jest ważniejszy jest chyba chyba chyba nadal nie wiemy dokładnie, o co chodzi i też to zeszłotygodniowe oświadczenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego jasno sygnalizuje że, że nawet chyba prezydent nie wie dokładnie, o co chodzi, mimo że jak głosi BBN próbował się dowiedzieć od ministra to oczywiście nie było także minister Macierewicz bezpośrednio odebrał cokolwiek generałowi troszeczkę tego przepisu wynika, że wszczęcie takiego postępowania kontrolne sprawdzającego na ZUS zawiesza zabiera zawiesza dostęp do kontrolowanych informacji i oczywiście od razu urosły, gdyby nie domysły, że Kraszewski jest tym frontowym generała prezydenta w kontaktach, a czasem sporach czasem dyskusjach z Ministerstwem Obrony Narodowej, które dotyczyły wielorakich aspektów nie nie tylko przecież nominacji generalskich, ale i funkcjonowania wojsk obrony terytorialnej i modernizacji technicznej i wreszcie tego co jak się teraz okazuje jest ono na główną osią sporu czyli, czyli reformy systemu kierowania dowodzenia, którą PiS od początku po objęciu władzy intensywnie promował pod hasłem uproszczenia struktury, ale prezydentowi, który korzysta ze wsparcia właśnie swoich wojskowych ekspertów zależy też na tym, żeby były 3 przy uproszczeniu struktury, z którą się co do zasady zgadzała nie stracić waloru połączono ości dowództ w połączono z, czyli pochodził z grubsza rzecz biorąc w uproszczeniu o to, żeby poszczególne rodzaje sił zbrojnych nauczyły się ze sobą współdziałać na polu walki, bo w tej chwili przez widzimy to na każdym kroku prowadzi się głównie operacje połączone z udziałem lotnictwa marynarki wojennej sił kosmicznych sił lądowych wreszcie nowość tylko nów ne ME ne do czego to może prowadzić naboru, nawiązując do tego zapowiedziały, że jednak znowu wyraźnie ważniejszy z punktu widzenia chociażby Konstytucyjnego w tych kwestiach obrony narodowej jest prezydent na to trudno sobie wyobrazić teraz sytuację, żeby w tym sporze o prezydent przegrał i rzeczywiście z punktu widzenia przepisów w trudno to sobie wyobrazić wnętrz pozycja prezydenta jest niekwestionowana na gruncie prawa oczywiście jak nauczył nas doświadczenia ostatnich miesięcy prawo czasami bywa 1, a fakt, iż sytuacja polityczna czymś zupełnie odmiennym natomiast, iż wydaje się również PiS-owi nie powinno zależeć i rządowi na na skanowaniu tego sporu no, chyba że dojdzie jeszcze do do jakichś większych rekonstrukcji rządu to wtedy oczywiście można, by można, by nawet wykorzystać fakt zmiany ewentualnej na stanowisku ministra obrony do jak już nowego otwarcia politycznego, ale nie chcę snuć takich, by takich dywagacji było, bo o tym jeszcze nie wiemy tylko przypomnę, że jak ostatnio na wiosnę mieliśmy do czynienia z taką eskalacją wymiany korespondencji prawda pomiędzy prezydentem, a chyba zadowolony m. in. tzw. 2 wakaty na stanowiska attaché, ale to oczywiście też była tylko to taka taka formalność wykorzystana trochę przespała 10 0 do zasygnalizowania że, że jest, że jest problem w komunikacji i wtedy przypomnimy sobie to sekwencja wydarzeń i by poszczególne wypowiedzi pani premier długo unikała wprost komentowania zachowania ministra obrony narodowej to potem mówią, że przeprowadziła z nim rozmowę jak się zachował Jarosław Kaczyński prezes PiS -u on skarcił prezydenta, wytykając mu politykę PiS stolarnię Wdy, ale jednocześnie, by mówił, że Antoni Macierewicz zachowuje się trochę jak ułożą słowem ekstrawagancki, ale pamiętamy te wypowiedzi wydaje się, że w tej chwili sytuacja jest dużo poważniejsza niż wtedy na wiosnę i Miś osobiście wydaje się, że to jest kolejny moment, w którym te czynniki zwierzchnik rządowej polityczne obozu władzy powinny zabrać głos, jeżeli tak się nie stanie i ten spór będzie trwał dłużej to po pierwsze, zagrozi to temu mechanizmowi uzupełniania składu korpusu generalskiego AAA przypomnijmy, że mamy w tej chwili 6 7 zaledwie generałów służby czynnej to jest prawdopodobnie najniższy stan korpusu generalskiego, jaki w ogóle Demokratycznej Polsce istniał po drugie na bardzo niedobrze to to wygląda na zewnątrz i tutaj bije jakiś niepokój pewnie ze strony naszych sojuszników i NATO mógł zostać wyrażona po trzecie to też, jakby grozi paraliżem na dłuższą metę funkcjonowanie sił zbrojnych no bo to to, o czym mówił, że te mechanizmy w są zapisane w konstytucji, ale przecież ludzie muszą muszą te mechanizmy wykonywać, jeżeli wierzyć będziemy mieli do czynienia z przedłużających się takim konfliktem jest, by nie wyobrażam tego w podróż przypomnijmy, że to rzeczywiście jest sekwencja, bo rok temu też była kwestia opóźnienia części nominacji generalskich i tak miały być 11 listopada w końcu były 20 09. i my sobie, że 15 sierpnia w zeszłym roku miała miejsce sytuacja, w której ta lista była niezwykle krótka zaledwie 8 nazwisk na nich było potem dopiero trzeci oczywiście w listopadzie pod koniec listopada otwarta lista została uzupełniona, ale nadal mormon same podawał niedawno informację, że w ciągu tych ostatnich 2 lat ze służby odeszło w sumie 3 6 generałów w tym 2 2 na własną prośbę i dlatego zjechaliśmy z lutego jako się wydaje rekordowo niskiego poziomu i pewnie dlatego w sumie Ministerstwo Obrony Narodowej poza oczywiście tym planem wymiany pokoleniowej 3 czy w ogóle wymian chciałaby teraz z tych nominacji było tak wiele rzeczniczka prawa i sprawiedliwości pani Beata Mazurek poproszona o komentarz do tej sprawy stwierdziła, że nie zna szczegółów i tu cytuję to decyzja ministerstwa obrony i prezydenta Dudy i że 3 przez nich do załatwienia i wyraziła nadzieję, że rozwiązania tej sprawy do dziś dzięki obopólnym działania, czyli widać, że nie ma sygnałów co dalej politycznego no właśnie, ale może wie co z tego wszystkiego wyniknie nasz gość, który połączyliśmy się teraz pan premier Kazimierz Marcinkiewicz witam pana, więc dobry kocham cię jak pan sobie wyobraża ciąg dalszy tej sytuacji czy to jest tylko po prostu no taki kolejny element kryzysu w obozie władzy, ale wszystko zostanie w rodzinie jej jak to powiedziała pani Beata Mazurek dojdzie do rozwiązania sprawy dzięki obopólnym działania Nokia, ale ja patrzę na to troszeczkę inaczej Otóż wydaje się, że mamy do czynienia z wypłatą, której Andrzej Duda oraz opuściły korytarz, a przed gabinetem Merkurego cenię Jarosława Kaczyńskiego i wrócił do swojego koła głównie u małych i on będzie prowadził sprawy już trochę bardziej po swojemu, że on był przez ministra Macierewicza, bo był traktowany w sposób naprawdę prosiłem Unię chciałem, by był poniżany przez nie goli przez wielu innych ministrów UE nie mówię już od amen, ale niech Kaczyński ma lat był poniżany wielokrotnie umrze, więc na pewno, ale ja tych elementów, które w całej tej układanki jako obciach to jest właśnie o unijne idee i Andrzej Duda chcemy pokazać, że nie jest prezydentem i nie da się dalej, a jego traktować je omijać je w różnych rozgrywkach chciałabym wiedzieć, że we wszystkich gminach ich ruch prawa i sprawiedliwości Antoni Macierewicz jest ministrem, który nie liczą się nikim, który absolutnie robić volvo Truck, ale i tak naprawdę idzie ze swoimi pomysłami jak balet proszę zwrócić uwagę ile uchwały przepychanki dotyczące Misiewicza, że on, by było nawet nie posłużmy Jarosławowi Kaczyńskiemu 5 i tu mamy do czynienia na pewno takim elementem pewnego odegrania się nie, ale pytanie dotyczy także spraw merytorycznych to znaczy, że jakby wyczułam, że mamy tu do czynienia z kilkoma elementami dać po pierwsze od dymu i Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej nie przeprowadziło nieodpowiedniej zmiany reformy systemu dowodzenia, a armią USA i ile to powoduje, że dobór kadrowy jeśli nie wiadomo do czego bać się dobierać koło jest po to, bardzo utrudniony, a po drugie jednak Gołotą przecież ile niektóre marki od tej roli kilkudziesięciu na ich derby są to osoby kompletnie nieprzygotowane do pełnienia tego typu ról i chuchać i w moim przekonaniu mamy do czynienia z połączeniem pewnych merytorycznych obieg i uwag ze strony kancelarii prezydenta KPN 2 i samego prezydenta, ale z drugiej strony mamy do czynienia od wewnątrz grubą i podmiotowy działania 8, a prezydenta Dudy w ramach obój Menuet i on nie wychodzi generalnie podatek na ogół zadbać o tym, obozie w i pokazać, że takie traktowanie podczas jej niedopuszczalne i on nie będzie go o 0 bardzo panu dziękuję za ten komentarz dziękuję pięknie no i jeszcze krótko Marek Świerczyński, czyli z tego wszystkiego co żeśmy powiedzieli na to wszystko wygląda na to, że ten nie, słuchając dziś nikogo Antoni Macierewicz będzie musiał się posłuchać już raz ustąpił, bo w to co pan premier Marcinkiewicz przywołał każdą sytuację w sprawie Misiewicza to mieć mieliśmy z tym do czynienia nie przypuszczam, żeby to doszło aż do dymisji ministra, ale rzeczywiście wydaje się, że tym razem to prezydent ma silniejsze karty w bardzo dziękuję przypomina Marek Świerczyński polityka państwa był z nami dzięki, ale z naszych informacji w TOK FM Sasin z pełną Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA