REKLAMA

Sędziowie TK z zakazem wypowiadania się nt. dublerów. Komentuje dr Ryszard Balicki

Post Factum
Data emisji:
2017-08-10 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 2 4 minuty po godzinie osiemnastej słucham Radia TOK FM dziś w czwartek 10 sierpnia zgodnie z zapowiedział łączymy się przez Skype, a z wójtem Ryszardem Balickim konstytucjonalistą z wydziału prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim halo dzień dobry chciałem panu z państwową sędziowie trybunałów mają nowy regulamin Trybunału Konstytucyjnego i ma jak podaje dziennik Gazeta prawna mają nowy regulamin pracy i to przyjęty uchwałą już pod Rozwiń » koniec lipca od pieszego się nie działa, kiedy pan przygląda się temu regulaminowi czy są tam rzeczy, o których powinniśmy powiedzieć opinii publicznej dziś ma niestety tak w regulaminach nie jest bardzo ważnym dokumentem co prawda znak, że Erdogan zdał określającym zasady pracy Trybunał, ale z uwagi na to, że ma jednak Trybunał w normalnej sytuacji jest ważną instytucją o teście regulamin staje się ważna dla nas wszystkich obywateli Czech mogą korzystać z Trybunału natomiast re, a licea, ale tego regulaminu budzić może dużo wątpliwości w Jaworznie mówi o samym sposobie jego przyjmowania, bo niestety aktualna praca Trybunału przyzwyczaiła nasz smok do tego, a zamiast niektóre postanowienia tegoż regulaminu naprawdę budzą wątpliwości, bo są po prostu pewną formą i uniemożliwienia ich pracy dla sędziów i proszę podać przykład jak on pierwszy taki najbardziej chyba na osiągane w ostatnich dniach, ale ta jest już wyraźna, więc pisanie formułek, że sędziowie nie mogą składać zdania odrębnego od końca, a rada UE wydano tutaj część bloku, która określa m. in . skład orzekający Trybunału mówiąc inaczej, żebyście państwo, że co mogę zrozumieć, choć sytuacja, w której legalnie wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie będzie mógł, ale zdanie odrębne określić swojego stanowiska wobec osoby będącej w składzie orzekającym, a o będącej tzw. sędzią dublerem szli osobą, która została wybrana z nauczaniem gra wyraźnie w tym regulaminie próbuje się tego zabronić no to jest sytuacja zastana miesiąc, ale próbuje się rozwiąże regulamin też coś co reguluje pracę w sposób jednoznaczny tak to jest jakaś procedura, która mówi w takiej takiej sytuacji postępują w ten albo inny sposób jak to wygląda system IT użyłem sformułowania próbuje, bo co prawda, ale norma, która rejestrowała użyta w regulaminie wydaje się dosyć jednoznaczna, ale MMI, jeżeli sędziowie dają szansę, jeżeli sędziowie będą chcieli zaznaczyć w razie swoje stanowisko, w którym odniosą się również do faktu zasiadania za stołem orzekającym osób nieuprawnionych, a nie znajdą taką możliwość jak wieża z sędziów również w ocenie Trybunału koalicji, a czy to znaczy dziś jest postawa racjonalna takie granie innego ujęcia tej kwestii w regulaminie dociążyć zdania odrębnego niż Hino najbardziej racjonalną sytuacją byłoby niedopuszczanie do UE tego, aby w Trybunale Konstytucyjnym funkcjonowały osoby, które zostały wybrane z naruszeniem prawa wtedy problemu nie było omówimy po bardzo wyjątkowej sytuacji, ale normalnie regulamin żadnych takich formuł nie zabierał go nie było nigdy posiada albo też nie było zdania odrębnego i nie było ponoć miał wątpliwości co do osób orzekających, a raz w tej chwili takiej możliwości bardzo uzasadnione są IR być może osoba kierująca Trybunałem UE uznała, że należy je w regulaminie zablokować taką możliwość co jeszcze w tym nowym regulaminie, który teraz cieszył się nie wszedł w życie budzi pana wątpliwości gen. Khan uwaga, którą można byłoby niż to jest próba LO z pisania maksymalnie szerokich kompetencji dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prezes staje się takim dniem podmioty, które ma mieć kompetencje do kontrolowania prawie żaden z działalności, ale skład orzekający n p. przejawiać się, ale możliwości ich kraj jest cel jest zagwarantowana w ustawie i zawsze zawsze była w gestii Trybunału możliwość wsłuchania się do UE nasz skład Sądu Najwyższego Naczelnego Sądu Administracyjnego, a od innych organów państwowych i on zasadniczo skład orzekający WSA namiot pewna formuła wykorzystywana, a skok w toku postępowania sądowego, ale tutaj w regulaminie wprowadza się noga jeszcze można to zrobić za pośrednictwem prezesa Trybunału, ale w serii to prezes Trybunału będzie decydował o cięciu jest to zasadne w UE szantaż nie jest zasadna, ale pojawia się również możliwość White UR 20 01 . a tegoż regulaminu, ale moim zdaniem bardzo niebezpieczna, a w której, ale prezes Trybunału będzie mógł skierować się wniosek, który został skierowany przez uprawniony podmiot do Trybunału albo nawet pytanie prawne SN wystąpił w ich skład orzekający sądu powszechnego i 1 tzw. przedsąd, czyli do rozpoznania przez 1 sędziego i w ten sposób, ale stwierdziliśmy, że ten wniosek 3 do pytań jest niezasadna, ale to jest sytuacja zastanawiająca bowiem dotychczas nasze regulacje ustawowe oraz formułę przedsądu, czyli tej możliwości jednoosobowego ORA rozstrzygnięcia spraw życia przybliżanie ich zdaniem SN sformułował tylko w odniesieniu do skarg konstytucyjnych i to było z bardzo prozaicznego powodu po prostu jest skala wpływa bardzo znaczna liczba i one są czasami Bonda, ale nieuzasadnione natomiast nie ma ustawowej podstawy do tego żabek tzw. przedsąd się gromadzić również w odniesieniu do PL wniosku o Tęczy tak, aby tutaj o regulaminie szli w akcie wewnętrznym taka formuła została wprowadzona zwraca uwagę, że wątpliwości do tego regulaminu, ale i to publicznie zgłosił również 1 z sędziów SN Trybunału Konstytucyjnego z panem prof . Piotr Tuleja bardzo wyraźnie zaznaczył, że nasz wkład w kwestii tego przesądu ma bardzo uzasadnione wątpliwości co ona konstytucyjność tego rozwiązać ta lala konstytucyjności rozwiązania jak rozumiem w sprawie takiego regularnego trybu podniesie wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, a to niestety niestety wracamy do sytuacji, która jasno określony 2 lat, czyli Trybunał Konstytucyjny jak i nie funkcjonuje celem tych niezgodnie z konstytucją, ale jest miasto na regulację, która tu dotknąć może również i Radia TOK FM 3 inne media aż się on bowiem celt w art. 4 3, ale pojawia się formuła, że prezes Trybunału może zezwolić przedstawicielom mediów Radia telewizji oraz pasy na utrwalanie kast Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA