REKLAMA

Przedsiębiorcy widzą zagrożenie w ustawie dot. obronności kraju. Dlaczego? Tłumaczy Krzysztof Kajda z Lewiatana

Post Factum
Data emisji:
2017-08-10 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM programu post factum dziś 10 sierpnia w czwartek, a w naszym studiu pan Krzysztof Kajda radca prawny dyrektor departamentu departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan dzień dobry w dzień dobry państwu winogron i oczywiście są też domyślają rozmawiamy o w nowelizacji ustawy, z której wynika program mobilizacji gospodarki to brzmi być może dla kogoś enigmatycznie, ale na pewno państwo widzieli doniesienia medialne przedsiębiorcy obawiają się Rozwiń » wojska przedsiębiorcy będą musieli upublicznia swoje dane nie 1 z tytułów prasowych to w ogrodzie właśnie był dziennik Gazeta prawna przedsiębiorcy boją się wojska, o co dokładnie chodzi z 1 strony czytam komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej przekazano polskiej agencji prasowej, że wyraźnie napisane, że niedopuszczalne jest przekazywanie środków publicznych nakładanie zadań istotnych z punktu widzenia obronności na przedsiębiorców bez postoju wiedzą o tym, przedsiębiorstwie no skoro Ministerstwo Obrony Narodowej tak pisze to jak rozumiem zrozumiałe jest to, że przedsiębiorcy powinni dzielić się tymi informacjami skoro dostają zadania, a co za tym idzie również pieniądze publiczne w, więc na początek krótkie wyjaśnienie, o czym mówimy na kim jesteśmy etapie procedowania tej ustawy, w czym mamy przygotowaną przez ministra obrony narodowej ustawę o zadaniach nakładanych na rzeczy i przedsiębiorców związanych z obronnością państwa, która ma zastąpić obowiązującą uchwaloną w 20 0 1 roku podobną ustawę, czyli to jest ustawa, która ma zastąpić obowiązujący obecnie akty prawne co więcej kluczowym elementem tej ustawy, po której teraz mówimy jest wydane przez radę ministrów rozporządzenie, które zawiera katalog ponad 20 0 przedsiębiorców przedsiębiorców przedsiębiorstw, które są uznane przez organy administracji publicznej w tym przypadku przez radę ministrów za przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla gospodarki los obronność zysk w kontekście obronności i to rozporządzenie obowiązuje, czyli niem nie mamy do czynienia z sytuacją, w której tworzymy zupełnie nowy akt prawny regule regulujemy w zupełnie nowy sposób pionierski w tę sytuację, ale to, że ta ustawa lub podobna ustawa obowiązuje i obowiązuje rozporządzenie, które nakłada na ponad 200 firm w jakieś szczególne obowiązki nie oznacza, że teraz mamy do czynienia z zupełnie analogiczną sytuacją prawną, że mamy podobny zupełnie akt prawny i stawiamy znak równości w dyby tak było to środowiska przedsiębiorców nie alarmowały, jeżeli chodzi o ten projekt teraz skupmy się na różnicach w grze na tym co jest obecnie w i czego się możemy spodziewać ten projekt, który przedsiębiorcy konsultują jest trzecią wersją projektu, na którym pracuje minister obrony narodowej pierwsza wersja była 20 1 6 roku w marcu b r. kolejna i ta jest trzecią, więc obserwujemy pewnemu pewną zmianę podejścia ministerstwa do tego projektu i zaraz powiem co się w nim zmieniło, jeżeli chodzi o PIT o rozpoczęciu procesu konsultacyjnego w zasadnicze różnice polegają na tym, że przede wszystkim zmieniona jest definicja przedsiębiorcy, którzy mu, który może być uznany za tego, który maszcie, który ma szczególne znaczenie obronne w obecnie obowiązującej ustawie jest zasada terytorialności, że musi to być przedsiębiorca, który działa na obszarze więcej niż 1 województwa i wykonuje 1 z 10 rodzajów działalności gospodarczej n p. nadal jest to czy jest taka działalność tak nadawania radiowego telewizyjne jest to przedsiębiorca telekomunikacyjny jest to producent leków w w nowej ustawie odchodzimy od tej zasady terytorialności to już nie musi być zakres działania powyżej 1 województwa natomiast prowadziłem wprowadzamy kilka takich bardzo nieczytelnych przesłanek typu posiadanie odpowiedniego potencjału produkcyjnego posiadanie odpowiedniego potencjału naukowego technicznego badawczego i wskazujemy tym razem 1 5 rodzajów działalności gospodarczej, czyli zwiększamy ten zakres o 5, który musi wykonywać taki przedsiębiorca, aby można było go zakwalifikować i wpisać na taką listę, czyli o 2 rzeczy, które pan powiedział to jest bardzo optymistyczny komunikat dla przedsiębiorców po pierwsze nie może być w region w dół lokalnie tam ustawiony w tym 1 województwie tak może być inny nie może mieć tego geograficznego ogranicznika 2 mogę należeć do większej ilości branż potencjalnie, żeby się mówiąc kolokwialnie załapać na lata na taką widziałbym tego nie uznał za optymistyczne ponieważ, jeżeli przedsiębiorca nie musi wykonywać działalności poza obszarem województwa to znaczy, że teoretycznie może być to przedsiębiorca mikro i bardzo niewielkiej, jakby w zakresie terytorialnym działania, a skoro zwiększamy liczbę rodzajów działalności, jaką przedsiębiorca może wykonywać dopisujemy n p . do tej listy producentów samochodów podmioty, które remontują samochody i t d. to oznacza, że ta lista, która obecnie ma ponad 20 0 punktów może być listu, który ma pkt 30 0 lat problem nie mówimy, że to jest problem wskazujemy na wolność przesłanek co to znaczy ma potencjał produkcyjny co to znaczy ma odpowiednie zaplecze Lotto decyduję finalnie o tym, że też firmy rada ministrów podejmie uchwałę na podstawie tych przesłanek, o których mówiłem przed chwilą rada ministrów zdecyduje czy firma x byśmy jakąś firmę x, która n p. produkuje transport drogowy samochody w Polsce Włochom rada ministrów z, wydając rozporządzenie będzie badała czy taka firma ma odpowiedni potencjał produkcyjny na wypadek wojny otrzyma odpowiednie zaplecze produkcyjne i t d. i podejmie taką decyzję i wpisz ją na list w procesie konsultacji akurat ta zmiana, której pan mówi od kogo wyszła, kto ten projekt to kto proponował, żeby ta wersja w tym zakresie była już od początku, ale znów co ciekawe w wersji poprzedniej marcowej znalazł się tam znalazła się tam również przesłanka dodano z o zwrot w szczególności musi wykonywać 1 z rodzajów działalności co de facto oznaczało, że mieliśmy otwarty katalog teraz na skutek naszych m. in. apeli, żeby nie pozostawiać katalogu otwartego w tak kluczowej kwestii skreślono o zwrot w szczególności czy mamo mamy katalog zamknięty, ale te przesłanki są na tyle luźne na tyle nie niedookreślone, że naszym zdaniem ta dowolność, ale dziś dosyć weźmy zatem Panamy, kto inicjował tym czym mógłby inicjować takie zmiany, dlatego że Ministerstwo Obrony Narodowej wyraźnie pisze co więcej rozszerzenie dotychczasowego głównego AK katalogu przedsiębiorców nowe obszary działalności kolportaż produkty medyczne kartografia nie było inicjatywą MON nastąpiło to w trakcie prac nad projektem ustawy w wyniku postulatów zgłaszanych przez inne podmioty w tym stronę społeczną związki pracodawców pracowników w waszym panie redaktorze na MON przygotowuje projekt ustawy kolejnego wersji są konsultowane m. in . z innymi organami administracji rządowej i jeżeli inne organa administracji rządowej apelują o to, żeby autor tego projektu, czyli ministerstwo wpisało do projektu inne rodzaje działalności to taką decyzję podejmuje minister obrony narodowej Hans zima to nie zgodzić związki pracodawców pracowników na fakt, iż w Polsce jest mnóstwo związków pracodawców pracowników my reprezentujemy w określonych przedsiębiorców uważaliśmy, że w, aby rozszerzyć zakres i taką listę należy wskazać w uzasadnieniu dlaczego, bo łatwo jest wskazać bardzo szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej, aby na tak kuliste podmiot mógł być wpisany z punktu widzenia roomstera powtarzam skoro ministerstwo tak uważa i w tym komunikację to powinien podać, jakie resorty i jakie było uzasadnienie do rozszerzenia listy o 5 rodzajów działalności gospodarczej z drugiej strony taki prosty prosty, ale prosty rachunek jak tego jak działa państwo w sytuacji kryzysowej wskazywałoby na to, żeby inne katalogu jak też inna rzecz się da nie można się wydaje, że jednak powinny powinni być rekordami nadawcy wydawcy ludzie, którzy proponują drogie samochody transport Telekomunikacja media na wszelki wypadek w czasach pokoju zabezpieczyć się, czyli tak mieć jak najszerszy katalog mieć pewny, że takie są dobrze radzą tak to, o czym pan mówił w 3 ma monitorować na bieżąco czy na wyjeździe ba bardziej wrażliwe rzeczy, które teraz przedsiębiorcy mówią czy przekazywanie informacji to z punktu widzenia zwykłego obywatela to wszystko jest bardzo bardzo sensowne myślę, że również z punktu widzenia autorów tej ustawy, a teraz przejdę do punktu widzenia przedsiębiorców, czyli tych, których ta ustawa będzie dotykało to, o czym mówił pan redaktor czyli dlaczego w znalezienie się na tej liście powoduje, jakie dalsze konsekwencje, jeżeli mamy lista kilkuset przedsiębiorców, którzy są uznani przez radę ministrów za tych o szczególnym znaczeniu oraz dla obronności państwa co to oznacza dla nich konkretnie to oznacza konkretnie, że minister, który będzie odpowiadał za nadzór w zakresie rodzaju działalności, które prowadzą ci przedsiębiorcy będzie mógł wydać decyzję, w której nałoży na konkretnego przedsiębiorcy konkretne obowiązki związane z zadaniami na rzecz obronności oraz będzie podpisana z nim konkretna umowa określająca warunki finansowania zasady realizacji tych obowiązków i t d. i to jest jakby dopełnienie czym nie każdy podmiot, który jest na liście rady ministrów będzie miał wydano taką decyzję może mieć, ale nie musi i teraz kolejna konsekwencja zgodnie z tym projektem, czego nie ma w obecnie obowiązującej obowiązującej ustawie to co jest chyba kluczowe przedsiębiorca będzie musiał uzyskać zgodę właściwego ministra, który będzie go nadzorował na szereg czynności o charakterze korporacyjnym własnościowym zaraz powiem, o co chodzi i będzie zobowiązany do przekazywania 2 × w roku szeregu istotnych informacji dotyczących swojej działalności chce ustalić czy ten, który nie wykorzystaliście, ale podpisaliście umowę ten, który jest na liście, ponieważ ustawa mówi o przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym oraz takim jest ten, który jest na liście wydanej przez radę ministrów, ale czy ten przedsiębiorca z racji tego, że jest już na tej liście otrzymuje wsparcie finansowe od państwa czy do Greków i dopiero kiedy będzie wydana decyzja ma klient będzie podpisana z nim, że odpowiednia umowa czy ile pieniędzy w państwa nie ma aha obowiązki się pojawiają walk i teraz na co będzie musiał uzyskać zgodę właściwego ministra ustawa mówi przeniesie dzieci przez siebie przeniesienie siedziby przedsiębiorcy zagranica wykreślenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy, który dotyczy realizacji zadań oraz zrozumiałe jest słuchaczy jak pan mówić co zamieszczała ktoś inny miał produkować samochody, ale się przez zagranicę, a do Rosji teraz na przybycie n p. zaniechanie eksploatacji składnika mienia, który jest wykorzystywany do realizacji zadań i raz podam przykład co znaczy, że zaniechanie eksploatacji składnika mienia przedsiębiorcy wyobraźmy sobie, że na takiej liście znajdzie się producent samochodów, które mają istotne znaczenie na wypadek wojny z punktu widzenia obronności państwa i ten przedsiębiorca teraz w czasie pokoju Szkot chce zrezygnować z produkcji jakich samochodów i przejść na inny rodzaj produkcji czy rezygnacja z produkcji samochodu x jest n p. zaniechaniem eksploatacji jakiś linii produkcyjnej to zupy dania, na które przedsiębiorcy będą musieli sobie odpowiedzieć w każdym przypadku w poprzedniej wersji projektów w był też była też zgoda wymagana dla zbywania akcji lub udziałów w spółkach córkach czyli, jeżeli przedsiębiorca dysponował akcjami lub udziałami w spółkach córkach musiał uzyskać zgodę właściwego ministra pytanie, dlaczego co to ma wspólnego z funkcjonowaniem takiego przedsiębiorstwa tutaj przedsiębiorcy sobie zadają pytanie co jest celem tej ustawy czy celem tej ustawy jest zapewnienie na wypadek mobilizacji wojny w określonych linii produkcyjnych zapewnienie, aby gospodarka wspierała państwo w tych sytuacjach czy być może tyle celem jak czytamy kwestię związaną z uwzględnieniem wielu, gdzie działań CSR w przekazywaniu wiele informacji czy tym celem są rzeczy czy główny cel jest jakiś inny związany z tym, żeby przedsiębiorcy w pewnym sensie, jeżeli chodzi o z funkcjonowaniem bieżącej produkcji musieli uzyskiwać szereg zgód na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej by, ale to nie może być celem, bo to wymaga jej większe roboty administracyjne musimy kończyć naszą rozmowę chciał tylko na końcu zapytać występ kończył kulką podział, jaki będzie dalszy róg ekranu trwa proces konsultacji, czyli co państwo zrobią z tym swoje uwagi po prostu wyślą do Ministerstwa Obrony Narodowej wysłaliśmy wczoraj rano kolejną wersję naszych uwag to my to nie jest tak, że każda kolejna wersja projektu jest identyczna ministerstwo w pewnych zakresach ustępuje w ich wysłuchuję przedsiębiorców, czyli liczymy na to, że kolejne nasze argumenty zostaną wysłuchane jeszcze jedno zdanie na koniec to nie jest także Konfederacją Lewiatan uważa, że nie ma potrzeby, aby w przypadku mobilizacji państwa mogły być czy w na wypadek wojny nie były nakładane na przedsiębiorców określone obowiązki nam chodzi tylko o to, żeby te obowiązki były proporcjonalne do wymogów i brały pod uwagę również bieżące prowadzenie działalności gospodarczej i tylko o to i żeby ustawa była napisana w sposób precyzyjny i żebyśmy wiedzieli, czego spodziewać się po określonych przepisów Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA