REKLAMA

Znikający Czesław Miłosz i adwokaci na Woodstocku

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2017-08-12 13:20
Czas trwania:
30:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa to Anna Gmiterek-Zabłocka dzień dobry witam państwa w programie twój problem moja sprawa i powiem, że w mailach, które państwo do mnie przesyłać na adres sir problem małpa to krok KFM poruszane są bardzo różne z prawem jest m. in. historia rodziny, która wzięła psa ze schroniska, ale jest także sporo maili w sprawie reformy edukacji i właśnie ten temat teraz u mnie, bo odezwał się do mnie pewien nauczyciel z pytaniem czy wiem, że z podstawy Rozwiń » programowej do liceów zniknął Czesław Miłosz powiem szczerze wydało mi się to niewiarygodne, a jednak okazało się, że rzeczywiście w projekcie na rządowych stronach Czesława Miłosza zabrakło dziś już wiemy, że jednak wróci co nie zmienia faktu, że nauczyciele z faktem braku nazwiska Czesława Miłosza byli mocno zaskoczeni i zaniepokojeni pani Grażyna Jarosińska drugie liceum Ogólnokształcące imienia Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie nauczyciel języka polskiego przeżyła pani nową podstawę programową do liceów no właśnie czy jest coś co pani się podoba albo nie podoba no i co z tym Miłoszem i co z tym Miłoszem takie zauważyłam, że Miłosza niemal w wyborze poetów w zakresie literatury współczesnej, ale sądzę, że nauczyciel we własnym zakresie może wprowadzić dietę postać, bo trudno sobie wyobrazić rozmowę o poezji współczesnej bez Czesława Miłosza nie wiem co kierowało autorami podstawy programowej są inne nazwiska w prozie czy w poezji mniej znaczące inni, odbierając nikomu prawa do znaczenia historii literatura Miłosza nie ma to rzeczywiście jest zaskoczenie Aneta Teterycz 3 nauczycieli języka polskiego mam nadzieję, że już się pojawi i że Miłosz nowej podstawy programowej będzie i gmin traktuje to jako uchybienie może prace jeszcze trwają niewątpliwie Czesław Miłosz powinien znowu się w kanonie lektur licealisty ten kanon jest dosyć szeroki szerszy niż do tej pory, ale także myślę, że dobrze, bo to daje różne konteksty dają szeroką perspektywę pokazania literatury kultury tradycji i również kultury języka, ale pytanie czy dzieci chcą czytać no właśnie rodzi się to pytanie czy dzieci chcą czytać na pewno ten szeroki kanał będzie wymagał od nauczyciela ogromnej pracy wsparcia młodzieży różnymi metodami ale, toteż będzie wymagało to myślę, że nie tylko nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych już ponad gimnazjalnych, ale szkół podstawowych zaszczepienia tej Iskry czytelnictwa i trochę może takiego powrotu do do tego co było kiedyś te lektury czytaliśmy i może to będzie owocowało w przyszłości, bo tak chyba z marszu od razu nam się tu nie uda nam potop się pojawił pojawiło nie było potopu jakiś czas potopu nie było to znaczy myślę, że część nauczycieli omawiała we fragmentach pokazywałam, ale to, że nie było potopu też były takie głosy, że jak pokazać etos rycerski, więc może powrót po to, by się sprawdzi, ale generalnie jak pani przyglądała czy czytała mu to podstawę co się w nich pani podoba, a co niekoniecznie tak naprawdę będę pracował z młodzieżą nie ja będę pracowała jeśli inni jak będę czytała lektury sama dla siebie natomiast wydaje się, że takim taką kluczową informacją dla nauczyciela jest ta ta notatka, że będą lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela, że to też zakłada taką swobodę pracy nauczyciela z młodzieżą, ale też ich głos młodzieży, bo można wtedy wspólnie ustalić co chcecie prawda co interesuje, żeby też znaleźć płaszczyznę większą porozumienia z nimi tracimy też takie prawo decydowania o tym co robimy na lekcjach, żeby ten Polski dług był przygodą Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego z Vistalem, który jest fragmentem procesu dydaktyczno wychowawczego szkoły w niewielkim jednak istotnym fragmentem fragmentem także tego co mieści się w podstawie programowej, jeżeli zaczynamy mówić o podstawy programowej to mówimy o rzeczywistych celach reformy i te cele reformy są opisane przez podstawę programową, a lista lektur jest tylko miałby dopełnieniem treści i celów zadaniu Włosi tej podstawy programowej tym celem jest przekonanie obywatela, że świat kończy się na młyn na mojej ojczyźnie nie na mojej wsi na moim mieście, a otaczająca nas rzeczywistość Bałtyk łączy skupiona na mniej o otaczającym nas środowisku, a nie wychodzę gdzieś indziej szerzej no Miłosz psuje ten obraz, więc być może dlatego go nie ma, ale chcę wierzyć, że to wypadek przy pracy, który zostanie naprawiony i bardziej się boją to, że nauczyciele przy tak ambitne zestawienie będą mieli czasu na to, żeby to zrealizować są rzeczy w tej podstawie, które podobają mi się i to jest n p . układ chronologiczny jest zgodny z historią literatury, bo odnosiłam takie wrażenie, że wiele podręczników wprowadzało w głowach uczniów bałagan uczeni młody człowiek nie jest przygotowany do tego, żeby zajmować się wybranymi problemami i ten problem nowy układ często występował w podręcznikach, bo nie ogarnia całości i nie rozumie co z czym wiązać, a przecież każde dzieło literackie ma swoją, bo swoje źródło swoją podstawę myślową światopoglądzie epoki zjawiskach kulturowych epoki i nie można nagle ni stąd ni zowąd omawiać powiedzmy szewców Witkacego jeśli się nie wie, jakie zjawiska artystyczne były w tej epoce, czyli ja wolę ten porządek, że jest informacja historyczna literacka i dzieło literackie, który jest związany z jakim zjawiskiem oczywiście bez przesady, bo nie chodzi o w faktografii nie chodzi o to, żeby przekazywać fakty graficzne owiec i tę egzekwować, ale wydaje mi się, że chodzi o to, aby uczniowie rozumieli dzieła literackie, żeby się nie uczyli na pamięć albo u siebie nie traktowali dzieła literackiego jako zjawiska jakiegoś wyrwanego z kontekstu, bo tak nie jest w historii literatury widzę, że ma pani przed sobą te podstawowe zaznaczała pani punkty, jakie to punkty i dlaczego po zaznaczane po zaznaczył mnie, bo wydaje mi się, że bon można o nich dyskutować i że one są ważne w tej dyskusji, którą na pewno poloniści będą prowadzili, zanim przystąpią do pracy, a także w trakcie pracy n p. mają dużą wagę przywiązuje się w tej podstawie programowej w poprzednich też, by było podobnie dostosowanie zasad poprawności językowej i stylistycznej do umiejętności budowania własnego tekstu mówionego i pisanego do znajomości zasad dyskusji posługiwania się właściwymi argumentami umiejętność nazywania tych argumentów niż zastanawiam się na ile my nauczyciele będziemy mogli egzekwować takie umiejętności i taką wiedzę, kiedy niestety obserwujemy szerokiej pogłębiające się zjawisko nieczytania książek jeśli nie czytamy inna to przykro mi, ale nie umiemy formułować wypowiedzi nie umiemy pisać nie mamy własnych poglądów poprawność językowa też szwankuje, bo można ją wypracować tylko wtedy, kiedy się czyta także to jest ogromne braki i mam nadzieję, że to zjawisko niechęci do książek nie będzie się pogłębiało tylko wręcz przeciwnie, że będę miała uczniów, którzy jednak czytają nie ma humanistyki bez czytania jak powiedział, że w ogóle nie ma nauki bez czytania książek łamanie dotyczy jedynie polonistów każdy człowiek powinien jak ich książki w swoim życiu przeczytać szkoła ma te w tę podstawę stworzyć pokazać co można czytać, a potem każdy wybiera już własne lektury jednak bez książek nie mają nic tak, że to jest niemożliwe to samo dotyczy pracy samodzielnej ona wtedy jest możliwa jeśli przygotowany w sensie pewnych lektur uczeń może dokonywać wyboru jak będzie samodzielne uczenie czy ta prawda, jaką będzie miał świadomość co należy wybrać zaznaczyła sobie też punkt dotyczący wykorzystywania multimedialnych źródeł informacji i dokonywania ich właściwej selekcji to jest bardzo ważne oczywiście dzisiaj niemożliwe jest nauka bez wykorzystywania multimedialnych źródeł informacji, ale bezkrytyczne korzystanie z internetu czy wręcz przepisywanie pewnych treści z internetu z wątpliwej wartości źródeł, bo to są często n p. wypracowania zamieszczane przez uczniów i wcale nie ma pewności, a ja wiem, że na pewno tak jest, że są w nich błędy, więc przepisywanie mija się stale natomiast korzystanie z wartością tych źródeł i internetu i zasobów internetu tak oczywiście, ale tak jak to jest sugerowane z krytyczną oceną, a znowu do krytycznej oceny potrzebny jest pewne doświadczenie, które uczeń ma nabywać w szkole, ale właśnie czytając czyta lektury, które znalazły się w tym kanonie, zwłaszcza w tym inne, których obowiązkowych to jest coś co może przyciągnąć młodego czytelnika ta podstawa programowa nastawiona jest na stworzenie pewnej bazy pies przez pierwsze 3 lata nauki i tutaj większej mierze odwołujemy się do historii literatury a by w czwartej klasie skoncentrować się na literaturze współczesnej tej po czterdziestym piątym roku i tu jest wiele takich utworów literackich, które mogą zainteresować młodego człowieka jeśli te wcześniejsze nie zawsze interesują to powinniśmy mieć świadomość tego, że uczymy się w ważnych składników naszej narodowej kultury no nie można być człowiekiem w pełni wykształconym jeśli się nie zna Kochanowskiego Mickiewicza Słowackiego Prusa czy później twórców dwudziestego wieku, a potem dopiero kiedy się nauczymy oceniać podchodzić krytycznie, kiedy mamy pewną wiedzę już dokonujemy swojego wyboru, ale tutaj właśnie Widzew w tej podstawie programowej, że są rzeczy, które mogą zainteresować młodych ludzi nie tylko dżuma Alberta karmić rok osiemdziesiąty czwarty Orwella, ale droga donikąd Mackiewicza na tango było raport ostanie wojennym Nowakowskiego proza Dukaja Madame Antoniego Libery, którą to powieści polecała moim zainteresowanym czytaniem uczniom jest Olga Tokarczuk jest Stasiuk prawda są piosenki Demarczyk Kaczmarski Młynarski Osiecka Osiecka na Młynarskiego nawet śpiewaliśmy w klasie, a przy okazji satyry i Krasickiego pijaństwo i była piosenka w Polskiej idziemy także te młodzież bawiła widzę, że w zakresie rozszerzonym też jest sporo interesujących lektur myśliwskich Hrabal Stryjkowski ich to dobrze, bo to rzeczywiście może bardziej zainteresować młodzież niż te dawne lektury, których młodzież pewnie nie czuł jej już tak dobrze powiedzmy nad Niemnem Elizy Orzeszkowej bardzo ważna lektura dla humanisty, bo to jest pierwsza właściwie bardzo ważna powieść realistyczna lalka już ma odstępstwa od modelu powieści realistycznej no ale te wielo stronicowe opisy ta fascynacja Orzeszkowej roślinami 1 2 Probierzem Nikita wprowadziła ponad 10 0 odmian różnych roślin gatunków prawda to jest sygnał nie strawi realną dla młodego czytelnika jednak warto tę powieść ważna szczególnie jeśli ktoś uważa się za humanistę tak to jest konieczne, ale w tej nowszej literaturze tak jest dużo dużo ciekawych rzeczy i można dokonywać wyboru jest kartoteka Różewicza powinna być ostatnia nie była jak noc czytałam z młodzieżą nawet na wycieczce próbowaliśmy inscenizować kartotekę i bardzo się podobała, więc szkoda, że nie było w obowiązkowej mnie lekturze na nieludzkiej ziemi Czapskiego też tekstury powinno się znać no i tutaj właśnie z podstawowym programie jest dramat współczesny to co również wprowadzała na zasadzie pewnej informacje, więc Samuela Becketta Czekającna Godota lekcje żegnają UNESCO jest wizyta starszej pani Dürrenmatta to są lektury, z których można dokonać wyboru, bo one nie są takie absolutnie obowiązkowe tylko uzupełniające, ale nauczyciel może ma prawo z nich skorzystać prawda i myślę, że z wielką korzyścią dla młodego człowieka czy czegoś oprócz Miłosza pani tutaj brakuje na pewno takie, że nigdy nie będzie wszystkiego co prawda nie ma takiej możliwości, ale to co może być punktem wyjścia tak jak mówiłam później do własnych lektur sądzę, że jest można, by się zastanawiać tylko czy ten utwór czy inny jakiegoś pisarza na mnie cieszy, że na rzadko, więc nie jest we fragmentach tak jak sugerowano w pewnym momencie jestem przeciwniczką czytania książek we fragmentach łóżeczko Ferdydurke jest, ale Ferdydurke jest we fragmentach tak mam nadzieję, że przynajmniej niektórych ucznia zainteresuje i że zechcą przeczytać całą Ferdydurke jak napisało Ministerstwo Edukacji Narodowej Miłosz w podstawie ostatecznie się znajdzie pan zacytuję fragment maila, który dostałam z menu nie wyobrażamy sobie nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych bez twórczości Czesława Miłosza tak napisała Justyna Sadlak z USA ministerstwa edukacji i dalej Czesław Miłosz jako Polski poeta noblista ma zagwarantowane miejsce w podstawie programowej twórczość Miłosza zostanie wprowadzona do ostatecznego projektu podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowe w zakresie podstawowym i całe szczęście, bo byłaby tak jak w piosence Cichosza Grzegorza Turnaua na ulicach Cichosza na chodnikach Cichosza nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza to wszystko w tej części programu zapraszam za kilka chwil na przystanek Łódź Stock, ale wcześniej skrót informacji Radia TOK FM twój problem moja sprawa, że państwa tym razem mecz w moim programie Łódź Stock będą rozmawiać jest ser 2 paniami wie pani adwokat są moimi gośćmi pani Marta Tomkiewicz dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry pani redaktor oraz pani Karolina Kuszlewicz również adwokat witam panie dzień dobry, a będziemy rozmawiać właśnie aut Stachu, ponieważ w tym roku na stoku pojawili się proszę państwa prawnicy pani Karolina od pani zacznijmy powiedzmy zatem od czego to się wszystko zaczęło jak pojawił i kiedy pojawił się pomysł na to by adwokaci pojawili się na stoku formalnie wszystko zaczęło się od inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich pana Adama Bodnara, który wyszedł z taką inicjatywą, abyśmy jako adwokaci dołączyli do projektu, który biuro rzecznika realizuje co roku zresztą inni wydaje się, że są z niekwestionowanym sukcesem znaleźliśmy dołączyli jako adwokaci i również tworzyli taki wspólny Namysł rzecznikiem polegające na działalności edukacyjnej w ramach edukacji prawnej ja przyznam, że w mojej głowie mam również od jakiegoś czasu kołatało myślę żebyśmy, żebyśmy jako adwokaci pojawili się na stoku, bo przez kilka lat obserwowałam taką bardzo pozytywną zazdroszczą mi podziwem, że biuro rzecznika jeszcze tam i w tych dziwnych niecodziennych warunkach potrafi jednak prowadzić edukację prawną w jako była bywalczyni nieuctwa oko taka tradycyjna uczestniczka w miałam też swoje marzenie, żeby rano, żeby wrócić tam już innej roli jako adwokat dlatego kiedy okazało się, że mamy takie zaproszenie od rzecznika i te drzwi są otwarte żebyśmy, żebyśmy wspólnie mogli tworzyć ten projekt już mogli dołączyć do tego doświadczenia rzecznik łódzkiego sądu niezmiernie mnie ucieszyło, że będę miała okazję w ramach adwokatury w fazie takim projekcie działać czy to jest także musieliście mieć zgodę rady Izby Adwokackiej tak pamiętajmy o tym, że my fair wzięliśmy udział w przystanku Woodstock jako oficjalna grupa Adwokacka byliśmy adwokatami bez Izby Adwokackiej w Warszawie, ale inni koledzy koledzy z innych izb również nas odwiedzili także w tym, bo całkowicie formalna przedsięwzięcia na przy, a rano, co kot 3 przy wsparciu oczywistej i poparcie tej inicjatywy przez dziekana adwokata Mikołaja Pietrzaka w także na udział adwokatów tutaj nie było nie było już jakiś sposób taki odformalizowanie czy zindywidualizowane, ale wręcz przeciwnie to było na projekt jest w mieszczące się w ramach Izby Adwokackiej w Warszawie, ale tak jak powiedziałam gościliśmy również adwokatów i Zielonej Góry i ze Szczecina, którzy przechodzili odwiedzali nas i mówili, że nasz projekt jest fajny mówiąc po prostu powiedz, jakie założenie sobie postawił jeszcze czy postawiliście przed wyjazdem na Łódź stoki i ile osób ostatecznie udało się przekonać do tego ilu prawników, by pojechali razem zwami te, gdy pojechaliśmy tam przede wszystkim o to, żeby ich odpowiedzieć adwokatura jest otwarta, że chodzi do młodych Jarre potrafi mówić do ludzi młodych element językiem przystępnym na tyle na ile to jest możliwe bez nadmiernych uproszczeń oczywiście wybraliśmy sobie tematy, które w naszej ocenie w ostatnim czasie zyskała naznaczeniu znaczy w czwartek poprowadzić w namiocie klęczała TVN warsztaty poświęcone prawom osób zatrzymanych we wtorek prawom zwierząt ich ochronie, a Ferenc przez nas w piątek, a w sobotę dotyczące praw CE uchodźców tak jakby 3 kategorie tematów wydawały nam się nieaktualne ze względu na obecnym obecne działania te społeczne czy da się pan medialne pojechało z nami łącznie 2 3 adwokatów inni tak jak już mecenas Kuszlewicz wspomniał przed chwileczką byli to głównie adwokaci z Izby Adwokackiej w Warszawie była również pani Eli en 1 pani mecenas Anna Gutkowska, która jest aplikantem adwokackim jak również, że była pani mecenas Agata Wojciechowska z Izby zielonogórskiej, ale inne takie było założenie naszego wyjazdu dodam jeszcze tylko żal inni z 1 z, a tych założeń było nie tylko o to, aby pokazać adwokat otwarty, ale również to, żeby dowiedzieć się jak młodzież chce, aby do nich mówić jak młodzież chce komunikować się ze ze strażnikami i w jaki sposób chce rozmawiać o kwestiach prawnych, aby było to dla nich zrozumiały przystępny no właśnie, ale to jest też tak trochę tutaj wejdę pani słowo, że termin wyszliście państwo założenia, że na mówiąc wprost trochę źle się dzieje w państwie polskim w tej chwili i w związku z tym no bo tematy n p. dotyczące uprawnień osób zatrzymanych to nie jest tematyka, która by się na pierwszy rzut oka wydawała tematem do rozmowy na festiwalu Woodstock tak raczej nie do końca, dlatego że inne to pierwsza okazało okazało się, że od matematyki dotyczącej osób te praw osób zatrzymanych mówiliśmy również legitymowani przez funkcjonariuszy rozpatrywaniu całej tej prawda procedurze karnej, która nie prowadzi ING do zatrzymania i okazywało się, że młodzi ludzie bardzo w bardzo często mieli kontakt z funkcjonariuszami zupełnie niezależnie od MON można bawić aktualnej sytuacji politycznej jeszcze tylko bardzo chciałbym jasno powiedzieć tak też wybrzmiewały ze wszystkich naszych wykładów im wszystkie nasze wystąpienia czy to w formie właśnie warsztatów czy stanowczy w formie mini wykładów prowadzonych w 2 w namiocie wspólnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich te wszystkie zajęcia były absolutnym przedstawieniem wyłącznie obowiązujących przepisów prawa bez wchodzenia na grunty te politycznych ocen czy przekonań uczestników oczywiście zdarzały się w sytuacji, gdy ktoś chciał się podzielić swoimi opiniami i wówczas my dna stwierdzić, że jako osoby, które nie mają szerzyć tę edukację prawną skupiamy się wyłącznie na letnim jak brzmi obowiązujące prawo ani jak powinno brzmieć jak powinniśmy interpretować co was zaskoczyło w rozmowach z tymi młodymi ludźmi w tych warsztatach, które wprowadziliście państwo w wielkim zaskoczeniem dla naszej grupy Adwokackiej, z której tak mówi większość osób nigdy nie było na przystanku Woodstock największy zaskoczeniem była taka życzliwość serdeczność, ale też wielkie zainteresowanie, ponieważ podczas podczas wykładów czy warsztatów młodzi ludzie byli coraz aktywniej padały pytania i właśnie, o co pytali my im w przypadku n p. z zajęć, które ja prowadziłam też prowadziłem zajęcia dotyczące prawnej ochrony zwierząt pytali o o praktyczne narzędzia tego w jaki sposób n p. zareagować, kiedy widzimy psa na łańcuchu, ale rozmawialiśmy o tym czy można wybić szybę w samochodzie czy też będzie to karane, jeżeli widzimy psa zamkniętego w samochodzie w w upalne dni także to były takie kwestie w bardzo praktyczne w natomiast podczas takich indywidualnych rozmów, bo też powiedzmy sobie, że przez 3 dni SA od godziny dziesiątej je niemalże do dwudziestej zostało 10 0 takie stanowisko adwokackich, do którego mógł każdy przecież już trochę poznać adwokata też podzielić swoimi doświadczeniami prawnym podpytać o pewne kwestie, więc tam gościliśmy już przeróżne problemy cele związane z prawem rodzinnym z prawem karnym ser z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także to było naprawdę takie emerytury 3 pytania w z innym, których podstawą był problem życiowy ale, ale odpowiedzi były prawna jeszcze dodam od siebie, jeżeli chodzi o warsztat dotyczący praw osób zatrzymanych to padały pytania czy można nagrywać interwencje z udziałem funkcjonariuszy czy istnieje możliwość zrobienia zdjęcia legitymacji funkcjonariusza BND taki prosty przykład, który też pokazuje Jan Lenica LM być może będę mógł równy z jakiego powodu powinniśmy byli być jako adwokaci nauce stoku to sytuacja, jaka miała miejsce i gminy w odniesieniu do warsztatu poświęconego prawom uchodźców 1 z młodych uczestników bardzo żywo zareagował na to, że prawnicy w ogóle korzystają z instytucji skarg do Europejskiego Trybunału praw człowieka, uznając tego typu zachowania za mogące naruszać pewną lojalność wobec własnego państwa i wówczas prawnicy wytłumaczyli, że adwokat działa w interesie klienta jest z tym, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa przysługuje procedura Odwoławcza tytuł adwokat kierujący tym interesem ma obowiązek z takiej procedury skorzystać i co nie było bardzo interesujące oto, że ten młody człowiek, słuchając tej pracy duża Anny na końcu tego warsztatu podszedł do nas i powiedział, że osoby nie zdawał z tego sprawy, a nie zdawał sobie sprawę jak z tego jak te procedury obowiązują ich też nie zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli sam znalazł się w podobnej sytuacji jakiegoś konfliktu i poszedł do adwokata to oczekiwałbym od niego, że ten zrobi wszystko w granicach prawa wykorzysta wszelkie środki prawne, aby jego interes zabezpieczyć napalił w warsztacie tym poświęconym uprawnieniom osób zatrzymanych był zdania było bardzo dużo pytań związanych ze sceny tym jak powinna przebiegać prawidłowa czynność przeprowadzona z udziałem funkcjonariuszy tak jak wcześniej wspomniałam czy możemy robić zdjęcia legitymacji padały takie pytania bardzo praktyczny mianowicie powoływaliśmy się na rozporządzenie 20 15 roku, które reguluje kwestie czynności m. in. legitymowania przez funkcjonariuszy i tam ANN setek rozporządzeń jest powiedziane, że oprócz podania swego imienia nazwiska i stopnia służbowego funkcjonariusz ENA ENA jest zobligowany do tego, żeby pokazać swoją legitymację w sposób, który umożliwia nam odnotowanie tych danych i oczywiście padały pytania, których można było się spodziewać na ile czasu funkcjonariusz ma on okazać legitymację, jeżeli to właśnie mogę zrobić sobie zdjęcie takiej legitymacji, jeżeli nie ma gdzie odnotować ten także danych ten były pytania dotyczące tego jak postąpić w sytuacji no, więc bezprawnego niezasadnego zatrzymania w LO procedura in o terminy związane ze środkami odwoławczymi and także inni ja jeszcze odniosę się do tego, o czym wcześniej powiedziałam mecenas Kuszlewicz en rzeczywiście mnie samemu, ale zaskoczyło zaskoczył odbiór, bo na mnie bardzo niezręcznie jako organizatorką oceniać LNG to wydarzenie z perspektywy sukcesu bądź nie natomiast pewną odpowiedzią na pytanie czy ta akcja była sukcesem dla mnie osobiście myślę, że mecenas Kuszlewicz też się przyłączy jest to ile osób do nas przychodziło wiele osób zadawało pytania ile osób aktywnie włączało się te nasze nasze warsztaty mini wykłady rozmowy ME, bo dla mnie to są też do to był cel tego tak edukacyjnego spotkania i to pokazuje, że to było potrzebne adwokaci dowiedzieli się czegoś o współczesnej młodzieży właśnie na tych spotkaniach w trakcie tych rozmów przede wszystkim ma ona oswoili, ale się ze współczesną młodzieżą i w na pewno na pewno zobaczyliśmy, że jest ogromna przestrzeń na budowanie takiej świadomości prawnej, że być może jak nigdy wcześniej niż teraz potrzeba na rozmowę o prawie na budowanie na budowanie świadomości i prawnej świadomości Obywatelskiej także myślę, że nauczyliśmy się najbardziej nauczyliśmy się tego fakt, że istnieje Platforma porozumienia między nami, a młodymi ludźmi i Anna Nita i to porozumienie z potrzebne po to, żebyśmy wymieniali się wymieniać się wiedzą o świecie i jego rozumienia także to taka byłam tym, których traktuje jako wzajemną wymianę doświadczeń umiejętności patrzenia na świat myślę, że nasi adwokaci dostali ogromną energię życzliwość tych ludzi naprawdę było czuć się wdzięczność za to, że jesteśmy gotowi do tego, żeby wejść do ludzi na festiwalu rzesze ich nie boimy, że chcemy się z nimi rozmawiamy, że właśnie oswajamy też to prawo, że mówimy załatwiali się dbać o swoje sprawy i przeć do adwokata, bo możecie mu zaufać ją wam pomoże powiedzmy jeszcze 1 rzeczy, bo to jest także przed festiwalem ważyły się jego losy było głośno były szumne zapowiedzi, że nie jest niebezpiecznie także, że może się odbyć natomiast bez wpisu pani mecenas na Facebooku wynika coś zupełnie innego jak było przez cały okres festiwalu będąc cały czas ludzi nie spotkam się nawet 1 przykładem negatywnego zachowania wobec mnie agresywnego czy po prostu nieprzyjemnego rzeczywiście są tam setki tysięcy ludzi, a jest to jakiś niebywały fenomen, że tego typu przypadki jeśli się zdarzają to wiem o tym z doniesień medialnych i mam wrażenie, że one są sporadyczne i w ogóle nie oddają intencji festiwalu też na koniec pani Karolina oczy to jest także planujecie różowej znana, ale że w przyszłym roku uda się uda się powtórzyć tę inicjatywę ten projekt mam nadzieję, że współpraca PSL biura Rzecznika Praw Obywatelskich zaowocuje również na przyszły rok i również rzecznik będzie otwarty na w na NATO, abyśmy dołączyli do tego wspólnego z namiotu, w którym wg prawa prowadzimy wspólną edukację prawną nasi koledzy adwokaci są bardzo zainteresowani no i jeszcze na koniec zupełnie sam, choć trzeba dziękujemy, że żona, że biuro rzecznika rzecznik obdarzył nas zaufaniem i jej w rozszerzył projekt również o swój projekt wieloletni również o udział adwokatów bardzo dziękuję za to, że byłyście panie tam na miejscu dziękuję, że zgodził się o tym, porozmawiać pani mecenas Karolina Kuszlewicz i Marta Tomkiewicz z Izby Adwokackiej w Warszawie były moimi gośćmi dziękuję pięknie dziękujemy bardzo proszę państwa na stoku pojawiła się 2 3 adwokatów, a liczba osób, które się do nich zgłosiły przerosła ich najśmielsze oczekiwania pytań było wiele dyżur trwał praktycznie przez cały dzień, a po poradę ze swoimi problemami przychodzili młodsi starsi, a to pokazuje, że takie projekty są potrzebne to już ostatni temat na dziś ja zapraszam za tydzień w sobotę po trzynastej 20 mój mail problem małpa TOK TOK FM, ale jestem też na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa oczywiście zachęcam do zajrzenia do kontaktu przed nami teraz informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA