REKLAMA

Władimir Putin rządzi już 18 lat. Rozmowa z Wacławem Radziwinowiczem

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-12 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zda 5 przy mikrofonie Filipka kuszą łączymy się przez Skype z Wacławem Radziwinowiczem z GazetyWyborczej dzień dobry panie redaktorze dzień dobry witam na początku sierpnia 19 9 9 roku szerzej nieznany na świecie, ale i chyba w samej Rosji szef Federalnej służby bezpieczeństwa został mianowany premierem federacji rosyjskiej, a teraz 18 lat później ma już za sobą 2 kadencje jako prezydent 1 kadencję jako premier dobiega końca jeszcze 1 kolejna kadencja na stanowisku Rozwiń » prezydenta i wiele wskazuje na to, że jeszcze nie koniec panie redaktorze, kiedy Władimir Putin w sierpniu i dziewięćdziesiątego dziewiątego roku i kim jest w sierpniu 20 17 czy chcą mieć takich podobieństwa się już mówimy po takim czasie 2 zupełnie innych osobach pamiętam ten dzień bardzo dobrze, bo to dla mnie dostałem czy nie dla mnie niech nie tylko specjalnie przenikliwe, ale dla ludzi, którzy zresztą on coś tam wiedzieli o Rosji to wiadomo było to dzień przełomu już wtedy było prezydent Borys Jelcyn nie tyle wskazał, że mianował nowego premiera, kto wskazał on Basil oto mówi Dziedzic oto on przejmie on nie kryje intro kremlowski umowa była o tym, że Rosjanie mniej powinni na niego głosować jest kandydat ma, ale on takie taka jest cecha znamienna wyborów w Rosji rosną piekielnie nieprzewidywalny i wiadomo było, że cała aparat państwowy będzie pracował na tego człowieka i łąk i on prezydentem zostanie, a co do czego mu co do tego okręgu chełmskim mamy do czynienia wiadomo było im wtedy bardzo niewiele się grubo się specjalnie na niego uwagi nie zwracał on wcześniej ja pamiętam już na zwolnienie wtedy, gdy Julia Jaszczyk dziś na ogół jedenastek i bardziej znanych posłów do dumy z Demokratycznej partii jabłko i zastępca redaktora naczelnego nowej gazety on kilka lat później został zamordowany w podobny do Litwinienki otruty też prawdopodobnie polonem i on powiedział, a do siebie bardzo biegłej bardzo bardzo wprowadzonym świadczy elity moskiewskiej powiedział on nikt o izbach niewolnika k, czyli człowiek zupełnie nieważne, niemniej niemający żadnego żadnego znaczenia mimo to miło oczywiście błąd no bo jej koło, bo wiadomo było że, zanim stoi Federalna służba bezpieczeństwa w ogóle służby rosyjskie resorty siłowe i on był kandydatem nawet nie tyle głowy Jelcyna to tych resortów wiadomo było, że to już jest bardzo poważna osoba niż, że nie tylko o administracja prezydenta bardzo złego wtedy Jelcyna, ale również jego i jego ołów w partiach nasi mówi Kubiak oni się nazywają w Rosji za nim stoi w tak się wydaje z perspektywy teraz, że mimo, że stała za nim stał, zanim aparat bezpieczeństwa Władimir Putin nie mógł się Zachodowi na samym początku jako osoba, z którą można współpracować ze strony tam bardzo wielu zachodnich przywódców przez kilka pierwszych lat jego prezydentury były próby nawiązania cieplejszych relacji George w Bush z poziomu głęboko w oczy zobaczą dobrego człowieka i męt i chciał wiedzieć czy można stwierdzić rzeczywiście Władimir Putin obrał na początku taki kurs w stronę Zachodu ich stronę liberalnej demokracji czy to były po prostu gesty, które w zweryfikowała rzeczywistość to jest człowiek i to trzeba przyznać niezwykle zdolny i jak mówili, czyli Kowalów znany obrońca praw człowieka na kursach go nauczyli na kursach służy w służbach nauczyli go o nakładanie ich zmieniania różnych masek dostosowywania się do otoczenia werbowania partnerów i on -li on tymi zdolnościami się posługuje jako prezydent posługuje się trzeba powiedzieć po mistrzowsku on rzeczywiście był na początku wydawało się światu liberałem ja pamiętam wybranemu działo się, by rząd na tak było w 2 forum ekonomiczne światowym forum ekonomicznym Moskwy, gdzie przyjechali naprawdę to był rekiny biznesu światowego szefowie wielkich firm i oni po kolei mówili Mister Putin jest w porządku możemy ciężką rękę może ma dowcip taki bardziej równo my byśmy powiedzieli po polsku ubecki, ale nie można robić interesy na nim można na nim można polegać on wprowadził w Rosji prawdziwe reformy zrobi wolny rynek i t d . tak dalej zdobył takiej wtedy twarzą tych reform GER man GI on w on zna pisał bardzo dobry program reform nie pamiętam, że zwracał się hucznie pan Balcerowicz jest bardzo zainteresowany z prośbą o jego przesłanie tego programu tuż po to, robiło to robiło na świecie duże wrażenie ja myślę, że mnie tutaj, że ziemia powinniśmy przyjąć jeżeli, jeżeli mówić o kim jest Putin jak i spółki powinniśmy powinniśmy przyjąć formułę, którą on wygłosił wtedy, kiedy przywracał dosyć szybko po wejściu po przyjściu na Krym, kiedy przymiotu stary radziecki hymn jako hymn Rosji w i osady powiedział, jaki naród takich pieśni i on się po prostu znakomicie przystosowuje do koniunktury do tego co od niego wymaga czegoś w polu spodziewa po nim naród i przede wszystkim do tego, czego się spodziewają się dalszych tt dawny siłowe takie Boskiej i on ewoluuje człowieka naprawdę wyglądającego na dach nad morze nie demokracja, bo to raczej na pewno to oni, ale na na przywódcę wolnorynkowego w ten sposób powiedzmy zwolennika reform gospodarczych no stało się takim symbolem inna dziś uważa, że prezentuje lepiej powiedzieć światu jako kandydat na przywódcy sił konserwatywnych bardzo wstecznej i innych antyliberalnej to już na pewno to właściwy dla Rataj i okresy Dominika jest jego umiejętności przystosowania się do tych warunków, które stwarza mu otoczenie w latach pamiętał noszą się stąd też nie jest już może mój wiek nie pozostał zastanawiam się, dlaczego gen Władimir Putin został gospodarkę rosyjską bardzo trudnych w trudnym stanie i rzeczywiście to nie oczywiście były również czynniki zapraszam proszę przepraszam, ale muszę panu przerwać bardzo duże tak oczywiście powszechniejsze uważa, że Władimir Putin zastał gospodarkę rosyjską bardzo trudnym stanie uważam, że mnie, że nie jest dobra niech pan błędu, bo tak, bo po bokach większość obserwatorów uważa nie po dziewięćdziesiątym ósmy roku inny Rosji doszło, bo ostrego kryzysu finansowego pomógł kryzys finansowy już wtedy jej okazji już wtedy po prostu runęła Fin piramida finansowa, którą oligarchowie jedzą most tworzyli je, ale nie była to katastrofa w 2 i od tego momentu zaczęło się uzdrowienie gospodarki ja pamiętam ją moi moje zdziwienie i kiedy gra ten po pierwsze, rubel strasznie stracił, bo miał basie ich 3 USD kosztowało 6 3 rubla i bardzo szybko doszły do wniosku, że Gdoś jest do 30 kilku rubli za dolary, więc to wszystko co było oparte na na imporcie przestało się opłacać i bardzo szybko pojawił się rosyjski produkty pralki automatyczne lodówki i ja pamiętam, że to się w sklepach pojawiły takie marki jak ja Kaina, który się w ogóle nie słyszało i jej obsługa sklepu się bardzo poprawiła w restauracjach ludzie zaczęli może ludzie staną ściany i domów i Moskwie przede wszystkim ludzie stanęli bobry w obliczu trudności i okazało się, że to uzdrowił gospodarki Jonasz upatrzyła noszą stawać na nogi już nie w postaci takich jak już szyldu bogatego za za za pieniądze z eksportu tylko tylko zaczął się uzdrowienie gospodarki niestety popchnął go i było później nastąpiło coś co coś nowego co bardzo pomogło Putinowi no to byłoby uskok czemu ropy naftowej Reszel z różnymi jedzenie było 12 USD za baryłkę, aby katastrofa na całe ubłocone poniżej kosztów wydobycia w Rosji szczególnie tych północnych zło naszych północnych złoża, ale są mu to i tak drugi impuls szumie i jej nie można powiedzieć, że tak, by było było ciężko bardzo była bieda, ale gospodarka już niebyła, kiedy więc, kiedy Putin przejmował ona zaczęła ona zaczęła iść do przodu to ona potem zahamowało właśnie w nieszczęściu okazało się, że wysokie do ceny ciągle rosnące ceny na ropę naftową i kiedy Putin stwierdził uczy jego ludzie stwierdzili po co mamy reformować od mamy się narażać na jakiś znak wszystkich wszyscy przestraszyli wtedy pamiętam terapią szokową w Polsce, jeżeli możemy spokojnie żyć za pomoc, bo mamy w ziemi, czyli to, bo taki moment, w którym być może rozpoczęła się pewna Volta i odwrócenie od tych norm wartości wolnorynkowych im też no no niby zahamowanie tego od tej procedury tego procesu liberalizacji Rosji jego reformy się robi wtedy, kiedy jest ciężko, jeżeli jest legalnego i nie ma asfaltu przez las w skardze do 1 40 USD za za baryłkę to po co sobie głowę łamać ci lepiej robić narodowi dobrze będzie tego nie zmuszać stale przy Putinie spadała wydajność pracy to jest to to jest to jest charakterystyczne coraz więcej zarabiali Rosjanie do pewnego momentu, bo jak on przyszedł do władzy to średnia płaca wynosiła 70 USD, a potem to był chyba rok 12 doszło do 1000 USD czy 13 13 był taki taki pewny, a dziś szczyt no bo mogą to powstrzymało, a po drugie jednak odłączeniu od Zachodu momentem zwrotnym była pomarańczowa rewolucja w 1 Ukrainiec, bo wtedy się okazało, że rzeczywiście ten kraj pod naporem śniegu z Zachodu, ale wartości Zachodu Rosja może ponieść ogromną historyczną klęskę i wtedy zaczęło się to wszystko te wszystkie obiekty i obietnice okazały się słyszeliście nieprawdą jest lokomotywa zaczęła jechać do tyłu jest godzina 15 1 7 za postój informacje wrócimy do rozmowy ze mną przez Skype nas rozłączy się zysku przez Skype z Wacławem Radziwinowiczem z gazety wyborczej 15 20 od informacji potem wracamy z 2 2 przy mikrofonie Filip Kekusz cały czas łączymy się przez Skype z redaktorem Wacławem Radziwinowiczem z gazety wyborczej jeszcze raz dzień dobry widziałam rozmawialiśmy o pierwszych latach prezydentury Władimira Putina poprawiającej się jakości życia Rosjan, która niewątpliwie przyczyniła się do jego popularności, ale teraz w ten czas jest przynajmniej teraz za Rosją my ponownie ceny ropy są dość niskie sankcje Zachodu po aresztowaniu Krymu i po działaniach na Wschodzie Ukrainy również przekładają się na życie zwykłych Rosjan, a mimo wszystko popularność Putina nie maleje, a jeszcze maleje to niewiele jak to się dzieje jak przez 18 lat utrzymać tak wysokie rankingi popularności to jest to jest pytanie na, które by sobie pewnie chcieli odpowiedzieć wszyscy politycy na świecie no bo tego, kto to taki, że takie rzeczy takich rzeczy nie bywa Mann, tym bardziej że jej po tym, jak ogólny dobrobyt rodzi się naprawdę bardzo szybko szczególnie po siódmego roku niedorzeczne Hello my mamy drobny problem z połączeniem spróbujemy się połączyć co sekundę okazało się bardzo łatwy do osób z do naprawienia przez Skype łączymy się cały czas z Wacławem Radziwinowiczem rozmawialiśmy przypomnę o tym jak utrzymać tak wysoką popularność, jaką otrzymuje Władimir Putin tak no no właśnie nowy, jeżeli mówię o tym, nastąpiło tąpnięcie i tai dochody Rosjan spadły wyliczone w dolarach bardzo realna płaca o 3 3 przynajmniej lat ciągle spada o, a mimo to Władimir Putin ciągle bardzo popularny to wszystkim to jest efekt bazy Bonina pamiętają ciągle, że na początku lat dwutysięcznych oni byli bardzo biedni, jeżeli nawet teraz zbiednieli to stos nieporównywalnie więcej mają już mieli w roku 2000, kiedy on zaczął maleńkiego stał się prezydentem pełnoprawnym to jest rzecz to jest to to jest rzecz jedno po drugie, on rzeczywiście ma tę umiejętność, że z prostym swoim narodem rozmawiali jego językiem Delhi pisze w Gazecie o o tym, że popularne, iż kultura wśród młodzieży rosyjskiej popularnych szkół, które kryminalna, że tam już mówić tym językiem, jakim mówią więźniowie łagrów, a Putin się nie posługuje sposób po mistrzowsku uchodzi czasami po po krawędzi brzytwy już prawie, że padają wulgaryzmy, ale ciągle potrafił utrzymać i w bardzo się podoba on jako jako jako mówca jego argumenty jego podejście do ogrodu światła podoba się również, jaką suplement, bo cały czas jest znakomitej formie podkreśla to i pojawia się z gołym torsem dorównuje temu, że po pojawił ponownie ma, ale i tak po, których do chwili, bo to wielkie wydarzenie nowo trzeba mieć za sobą jeszcze do tego wszystkiego, żeby utrzymać popularność ogromny mechanizm ogromną machinę propagandową, których nikt się tak naprawdę nie potrafili zareagować i w Indiach niedawno na początku sierpnia pojechał Putin Doha okazji Południowa Syberia i dał mu 2 godziny pod wodą pływa rekin szczupakiem gościć Bayer nie można 1 rybą tyle pływać ona ucieknie się schowano, ale prezydent może wszystko i to było i to było zapowiadane w telewizji jako wielkie wydarzenie już wkrótce Kreml pokaże zdjęcia tego jak tu jak Putin upolował szczupaka i potem go pokazywali gołym torsem, że jest taki świetnej formie taki męski w ogóle i w ogóle mogą to no poza tym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że pewną specyfikę ospy tylko Rosja szczyciły się w 2 ta pomoc propagandy pracujące jako, licząc na 1 człowieka, ale również specyfiką Rosji jest rodzaj patriotyzmu rosyjskiego el on się utożsamia nie tak jak n p . w naszym kraju bardzo mocno z narodem on się utożsamia przede wszystkim z państwem i Putin jest przyjmowany jako człowiek, który przywrócił moc przywrócił honor przywrócił godność swojemu państwu, które znowu jest straszna bardzo dla Rosjan to jest bardzo ważne, żeby to państwo było strasznym znowu straszy znowu jest mocne i za to i za to powinien być podziwiany i nagradzany i i chciałam jako przywódca na zawsze no właśnie on przywrócił honor jak pan mówi przez to chociażby, że anektowany Krym i to w tym momencie polityka zewnętrzna stała się emanacją polityki wewnętrznej i wiąże mi się z tym jeszcze jedno pytanie i też chyba nie jestem osamotniony, zadając to pytanie czy Władimira Putina należy się bać, bo na Angelę Merkel już jakiś czas temu mówiła po rozmowie telefonicznej i z prezydentem Putinem rząd przypuszczono stracił kontakt z rzeczywistością i taktu tak rzeczywiście może być w związku z tym rodzi zagrożenia, bo wynik ogląd rzeczywistości może być zaburzone przez to, że 18 lat jest na Kremlu czy może Władimir Putin jest po prostu tak cynicznym racjonalnym graczem, o czym też pan wspominał, który ma określony kurs, z którego teraz nie schodzi to wzbudzanie strachu jest jakimś elementem tej polityki jest czerwona linia, której na pewno na pewno nie przekroczy i ja myślę, że się przede wszystkim trzeba się, jeżeli oceniać inni ewentualne niebezpieczeństwo czy niebezpieczeństwo to trzeba rozumieć trzeba rozumieć logikę którą, którą się posługuje, którą się posługuje państwo rosyjskie i w logikę logikę i jej imperium, które nie może rezygnować ze swoich wpływów i międzynarodowych, bo przestanie być imperium imperium, które nie można zrezygnować n p . z Ukrainy, bo stanie się rzeczywiście takim mocarstwem długo nie tylko już w regionalnym trzeba rozumieć logikę narodu, który się nie będzie chodził na ustępstwa, który jest gotów na wyrzeczenia nawet znacznie większe niż tego, którego spotykają je dzisiaj w imię tego, żeby to państwo to państwo było mocne, ale trzeba z drugiej strony to coś zupełnie łagodzić powinno powinno obawy to jest to, że władza Putina wcale nie jest taka wielka i tak się wokół wszechogarniająca oszczędzał się śmieję, bo co jakiś czas upływał w mediach rosyjskich słowo Kubiak, czyli dłużycy nie drzewa którymi Rosja jest niezwykle bogata to jest motyle warto to ropa naftowa i Putin chce, żeby ktoś Rosja nie eksportowała go Okrąglaka tego, żeby deski ogromem eksportowała i mówi o tym, już prawie 20 lat i nic się nie udaje jej dom jego jego możliwości działania są bardzo ograniczony potencjał jego kraju, mimo że wielki w porównaniu z nawet z Europą zachodnią wspólnie z Unią jest bardzo mały także ogród to też trzeba brać pod uwagę, że można z nim rozmawiać, a żeby go że, żeby go osadzać na po oczywiście inaczej trzeba też brać pod uwagę to, że tak naprawdę największym towarem eksportowym dzisiaj Rosji poza ropą gazem strach on podobny sposób jak z kim IR koreański handluje strachem jest ze światem, grając tylko żołnierskim on i to jednak jest jednak jest szkoła radzieckich polityków, którzy przedtem oczywiści carski, którzy wiedzieli co im tak naprawdę wiedzieli co im wolno a gdzie są granice, do których do których, których nie przymus nie przeskoczą przejść nie wolno także ja myślę, że Putin jest inne jest jest takim politykiem, którego trzeba rozumieć trzeba rozumieć jego kraj jego uwarunkowania jego ograniczenia i również ograniczenie strachu, który on stara się, o którą stara się szukać i znają w efekcie ostatecznym koło można z nim rozmawiać, a czy świat raczej przywódcy Zachodu rozumieją właśnie Władimira Putina czy czy jest to wciąż próbują do niego dotrzeć to jest kłopot, ponieważ przywódcy Zachodu są zupełnie nie od od niego są utrzymane przynajmniej są zupełnie innej sytuacji, ponieważ jego władza jest weryfikowana i póki on jej nie zamieni się Breżniewa sklerotyczne jego to on tę władzę będzie sprawował ją będzie wygrywał wybory i będzie i inne na rok będzie chwalił lub, jeżeli nie powiedzieć wprost kochał natomiast przywódcy Zachodu cały czas patrzył na mamę słupki na wyniki notował ani podlegają ograniczeniom parlamentarny ze strony biznesu i t d . i t d . więc na tym polega na tutaj jest też termin to też jest ważne moc Putina polega na tym, że on ma słabych partnerów, a cóż jak się pojawił uzupełnienie innych niż nieprzewidywalny Tramp i nawet stany Zjednoczone straciły moc takiego przywódcę, który jej mógłby mu się przeciwstawić Putinowi czy można zmienić partnera ona także partner, bo to co się w ogóle zrobiło zrobiło się jeszcze się znacznie gorzej może rzeczywiście nowa Europa po tym, jak już się okaże, że i Merkel zostaje nam znane na dłużej będzie mogła takich partnerskich mocnej pozycji rozmawiać przynajmniej przez jakiś czas z Putinem, ale ciągle tak będzie musiała patrzyć na to jak Jaś, jakie są jej notowania, jakie są wyniki sondaży czy przez ten splot czynników nie okazuje się nagle, że Władimir Putin jest najpotężniejszym przywódcy przywódcą człowiekiem na świecie właśnie to jest paradoks, bo to jest człowiek, który i niezbyt wiele wie o świcie nie ma, bo to wie jak ja widzę jak Troja tak jak ja jak aparat władzy w prasie, że rzeczywiście dobrych ekspertów dobrych specjalistów albo po prostu wymierają on też stoi na dostojna Nana na czele nie wcale nie potężnego kraju rzeczywiście bardzo silną armię, ale nie tak siły jaką, jaką jak ja, jaki obraz tworzą i ma słabą gospodarkę i wyróżniający się nawet o tym nie wie, że ten kraj się po niezłym czasie, gdy dla demografii i znowu zaczyna wyludnianie i Anną no to jest właśnie kwestia tego, że kwestia wyższych nie będę żył wyższość ustroju nowości nigdy nie zgodzę z tym, że ich styl autokratyczny barierze dyktatorski i jest wyższy o ustroju demokratycznego no ale on All on ma w ręku to, czego nie mają inni Nawa Państwowa Rosji jest bardzo zwrotna i zdrowa 1 ręką dzieci kochamy o ergonomię i drogą nienawidzimy nazywamy pozostała po uszy znowu go kochamy i nikt w Rosji głośno nie jest w stanie powiedzieć co to za meandry na czym polega, dlaczego oraz wszystkim przyjaźni potem go nienawidzimy, a potem znowu i to jest właśnie i to jest to przewagę, że on materiały państwową ma rękę Danone kole sterowym i ona także obraz, jaką chce Władimir Putin ogłosił jeszcze oficjalnie czy wystartuje w wyborach prezydenckich w marcu przyszłego roku, choć pokazał tors czy jest w takim razie szansa chociaż, gdyby nie masz tego nie zrobi czy n p. już powie dość, że będzie zmęczony to już jest taka funkcja i takie jest taki etap, że nie ma po prostu nie ma po prostu szans, żeby zrezygnować też trzeba dociągnąć do końca WTI tutaj pewności stuprocentowej mieć nie można ja pamiętam jak jest cel był bardzo ciężko chory i wszyscy mówili w Rosji na pewno on nie odejdą do śmierci będzie siedział na Kremlu, bo tak ma charakter teraz też kosze tak stało się mu on przecież przed końcem kadencji na pół roku gry swojej ostatniej zrezygnował, o czym przyspieszył wybory przerwy już wtedy formalnie pierwszego dnia 3 1 grudnia 10 09 . roku przekazał władzę Putinowi i ich także tutaj pewności mieć nie można na razie wygląda na to, że Putin, nawet jeżeli chce nabyć już naprawdę chcesz już zmęczony już go to nie bawi i nim nie jest w stanie obejść Rosjanie by nie wyobrażają w tej chwili, że byłby ktoś inny róg, kto inny na pewno jest normą PN zdolnych ludzi no ale scena polityczna jest wydeptana dokładnie jest klepisko w tej chwili jest tylko 1 aktor na niej także nie może zająć chcę być inni nie ma kandydata nie ma jak dla ich następcy, a poza tym jednak na opinię, że zagraża ordynarnie wisiało w 1000 bogatych wpływowych możnych klientów, którzy się panicznie boją się tego zakonu odejdzie też znacznie wojną majątku i o wpływy i t d . tak dalej jest tam będą go o pazurami trzymali na tym tronie nie pozwolą mu wejść w bardzo serdecznie panu dziękuje za rozmowę włączyliśmy się przez Skype z Wacławem Radziwinowiczem z gazety wyborczej i Holland za chwilę skrót informacji potem druga część człowieka 2 0 dzisiejszy magazyn wydawała Małgorzata Buczyńska realizowała Jana cech jeśli zła Filip Kekusz miłego popołudnia do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA