REKLAMA

Jak ratować zabytki?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-13 08:00
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek trzynasty dzień sierpnia słuchają państwo Radia TOK FM przed mikrofonem Marta Perchuć Burzyńska ze mną w studiu ratownik ratownik polskich zabytków, czyli Michał Laszczkowski prezes fundacji dziedzictwa kulturowego, który od 5 lat zajmuje się remontem konserwacją i ochroną polskich zabytków za granicą rem zabytków, które są częścią polskiego dziedzictwa witam serdecznie dziury w parze EUR państwu lnu powiedz może od czego to wszystko się zaczęło Rozwiń » tak, żeby przybliżyć słuchaczom działalność fundacji, bo z tego co wiem zaczęło się od karceru i taka podczas studiów zajmował się z ruchu stres i bardziej naukowo pojechaliśmy z koleżeństwa nam wycieczkę do Rygi, gdzie w gmachu obecnego Uniwersytetu wcześniejsze Politechniki ryskiej znaleźliśmy pomieszczenie niezwykła Palestyńczycy na 5 m wysokie na 4 cały pokryty inskrypcjami więzionych studentów młode bardzo inspirujące, dlatego że na Politechnice ryskiej trwało przeszło 30 proc zdobyli Polacy z Chievo 30 % Polaków i w pewnym momencie okazało się, że studenci, którzy mogli być zamykani w taki karcer taki kosz za karę pozostawiali tam inskrypcje restrykcje w 90 % na inskrypcję po polsku albo w sferę pozostawiono rynkom rynkom Polaków dużo wulgaryzmów właściwa niejednego to było niesamowite, że tę końcówkę dziewiętnastego wieku Osielsko studenckiej 1 9 wieku było dosyć mocne strony sposób spędzenia wolnego czasu, bo podobno, o czym świadczą inskrypcje były tam różnego rodzaju kufle piwa w butelkę alkoholu były tam również roznegliżowane kobiety pamiętajmy, że Politechnika na Politechnice studiować mogli wówczas tylko mężczyźni natomiast wulgaryzmów nie było to udało nam się bardzo ciekawym zabytkiem jeszcze bardziej Polonicum zgłosiliśmy się do ministerstwa kultury, gdzie dostaliśmy informację o możliwości aplikowania do programu ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą założyliśmy Stowarzyszenie Delta Force Patrycja gdyńskiej, które miało za cel dokumentowanie badanie śladów śladów po polskiej obecności akademickiej w z zagranicą także także w kraju przez 5 lat rodzi się gry konserwatorskiej konserwatorski z tym, że harcerze w 20 1 2 roku na 1 50 rocznicy założenia Politechniki ministerstwo wydało specjalnie dwujęzyczny album prezent Komorowski otwierał po otwiera uroczyście karoserii ten nasz pierwszy projekt w ten sposób się zakończony w międzyczasie zaczęliśmy jeździć różne miejsca i nagle okazało się, że o wsparcie wymaga projekt rekord z wieży konserwacja i sali wykładowej Nowogródku kościoła, gdzie był chrzczony Adam Mickiewicz, czyli powiedz, że dach remont akademickiego stał się przewija, ale tych projektów przybywały koledzy z Towarzystwa stwierdzili jednak, że cele stowarzyszenia są inne niż dziś główna działalność stąd musieliśmy wyodrębnić nową organizację fundację dziedzictwa kulturowego, która w 20 1 2 roku samodzielnie prowadzi prace konserwatorskie starosta współpracują przy różnych projektów wolontariackich naukowych, tak więc od 20 12 działamy pod szyldem fundacji dziedzictwa kulturowego i jest to w tym roku jedenastego list z 10 listopada będzie mniej piąta rocznica rejestracji dziś Fundacja ma na koncie ile odrestaurowanych zabytków, gdyż trudno mówić tak naprawdę Hao liczby dlatego my rocznie realizujemy około 20 projektów konserwatorskich przy czym one są bardzo różnorodne to są czasem są działania punktowe naprzód renowację poszczególnych nagrobków na cmentarzach, zwłaszcza na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie na cmentarzu żydowskim w Warszawie czy w tym roku rośnie będziemy prowadzić prace konserwatorskie na cmentarzu tatarskim w Studziance Residence 5 8 6 cmentarzy tatarskich na terenie Polski tam po ostrym pojedyncza nagrobki czy zespołu nagrobków, a czasem niektóre z naszych projektów są to projekty wieloletnie długofalowej kompleksowe tak jak n p . w kolegiacie świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu wielkie 1 7 wiecznych piór i budowli Night najcenniejszego obiektu sakralnego na Wołyniu o tym, wielkim wyposażenie jest niezwykły, bo wyposażenie z alabastru się wszystkiego starzeje i dlatego schrony z alabastru ten projekt zaczęliśmy się od przebadania gruntownego chce tego tek tego gościa, który był w stanie katastrofy budowlanej z 1000 prac konstrukcyjnych w kolejnych latach odtwarzamy tynki rekonstruować sztukaterie do prac stricte konserwatorskie dopiero dochodzimy ma już projekt już kosztował kilka milionów zlotych, a jednocześnie Haydn czy tak naprawdę dopiero dochodzimy do tego momentu, gdy możemy zabrać się rozstać zabytkową czy w kościele w Kamieńcu Podolskim kościele Świętego Mikołaja, gdzie do pracy też inny charakter wieloletni spór liczbowo trudno określić natomiast roczne tych projektów mamy około 20 sfinansowany z około 30 40 źródeł w zależności od projektu niektóre projekty jak n p. projektował też sfinansowane w tym roku z 4 źródeł będą mówić pracujemy odrestaurował wiemy konstruujemy, kto się zajmuje tymi wszystkimi pracami mówi pracami, bo to jest bardzo szeroki wachlarz działalności od sprzątania, bo właśnie profesjonalną konserwację, bo wiem, że oprócz ekspertów są też wolontariusze i musieliśmy zróżnicować fundację w ten sposób, że po prostu cały zachęca cały set cała załoga Fundacja zespół fundacji są osoby, które zajmuje się organizacją zajmuje się przenośnych adres imię i Gomory poszukiwaniem różnych nowych projektów z nogami w tym nasi współpracownicy których, którzy również uczestniczą w poszczególnych komisjach konserwatorskich prowadzące poszczególne projekty koordynują je w załatwianiu pozwolenia uzyskują szukają partnerów oczywiście mamy z silnych rzekomo zespół, który zajmuje się tym co najważniejsze, czyli rozliczeniami i hale i sesjami, by podpisywania umów natomiast prace sensu stricto oczywiście wyjątki wykonują po profesjonaliści konserwatorzy dzieł sztuki w, którzy po uzyskaniu opinii historyków sztuki w uzyskaniu zatwierdzenia komisji konserwatorskich prowadzą prace wg ustalonych wcześniej programu Flota jest także na każdy z nas wykorzysta jakiś swój talent do tego, żeby wspólnie wspólnie tworzyć tworzyć to co nam wychodzi jak bardzo bardzo dobrze, czyli właśnie dobre dobre prace konserwatorskie mówię dlatego zawsze my, bo ten zespół jest dosyć duży sam zespół u nas to jest raptem kilka osób, ale konserwator za prąd zatrudniamy obecnie około 40, a więc jest dosyć duża skala oprócz tego prowadzi inwentaryzację z kolejnych kilkanaście osób na jeśli chodzi o wolontariat w w tym roku przewinęło się przed naszą pracę Ron Weres już ponad 1 50 osób to jest mówimy tylko cmentarzyskiem warszawian mieliśmy też dwunastoosobowy wyjazd Rehhagel nas porządkowania cmentarzy w okolicach Tarnopola za chwileczkę na przełomie na początku września robimy prace porządkowe na cmentarzu w Studzionce przygotują przygotowujące do prac konserwatorskich, tak więc tych tych prac wolontariat to praca lot oraz dają największą frajdę, bo tutaj najszybciej udać się fakt czy wyrywanie krzaków Czechy czy cieczy czy przecięcie czy przycięcie zieleni powoduje, że do pracy widać nie trzeba mieć jak z o szczególnych kwalifikacji, więc ja też mogę się w tych ich pracy sprawdzi bardzo to bardzo to lubią jednocześnie, że można zrobić coś dobrego i przygotować się jako teren pod prace konserwatorskie tak jak w tym roku na cmentarzu żydowskim w Warszawie oczyszczamy te nagrobki, które będą poddawane pracom konserwatorskim tzw. szybko widzialne efekty tych prac nie tylko, żeby nowy oczyszczono również, że to odkryto nagrobki będą poddane konserwacji w tej chwili w tym momencie Fundacja prowadzi kilkanaście projektów na całym świecie ten najważniejszy to, który największe chyba właśnie kolegiata świętej Trójcy w łódce mówię dlatego, że to jest obiekt znowu kojarzą się w Polsce jednoznacznie, a to nie do końca jestem nie do końca jest pełna prawda to znaczy Wołyń jest kilkaset lat obecności Polski na tych terenach to jest to to są stoją w ramach różnych wielkich rodów jak chociażby rodu Radziwiłłów i kolegiata świętej Trójcy Roots ufundowana przez Stanisława Albrychta Radziwiłła zaraz obok istniejącego do dziś zamku nie jest taki 1 z ostatnich miejsc te ślady polskiej obecności są jeszcze widoczne, mimo że są w stanie umożliwiającym jego ochronę na projekt łódzki ma znaczenie bardzo dużo symboliczne, że pozostawimy jakiś ślad tej Polski obecność na tych ziemiach, które nigdzie śladów Polski właściwie zbyt dużo już nie została z drugiej strony jest takim miejscem współpracy polsko ukraińskiej, ponieważ w, ponieważ zarówno w administracja rządowa, czyli nie urząd wojewódzki czy administracja samorządowa, czyli to co znaczy sejmiku wojewódzkiego bardzo mocno wspierają ten projekt jest pierwszy projekt EFRA Kos Rodos finansowo w sumie aż też wiele może nie bardzo, ale jest to pierwszy projekt Polski dały nam na Kos Rodos na Ukrainie, gdzie strona ukraińska przekazała środki nie są duże środki, aby tego jest kondycja finansowa państwa ukraińskiego, że nie jest w stanie w wywiązać się w pełni z tego obowiązku opieki nad nad zabytkami, ale dotychczas większość projektów we wszystkich pozostałych projektach to ona się bywało za pieniądze polskiego podatnika w tym projekcie troszeczkę inaczej dla nas to też duże znaczenie jest duże wyzwanie kościoła w powierzchnię posadzki wiem, bo kupowaliśmy ich ostatnie posadzkę 6 40 m ² są olbrzymi olbrzymi obiekt z wyposażeniem wyposażenie składa się z kilkunastu auta alejki z kilkunastu autorzy i epitafiów w alabastrowym 2 1 wielkich drewnianych nigdy złoconych rozet obecne zachowanie około 40 % w rozetę otrzyma 10 cm do 2 m, który był podwieszone pod sufitami nawie głównej na boczny 12 figur apostołów również złoconych konserwatorzy są zachwyceni oto z pracy na lata, a oni z wind, a więc opracowaliśmy Diego programy i jakoś ogarnąć niż ten problem, bo to jest tak no tak naprawdę, jeżeli ktoś pisze w internecie zło kolegiata w Ołyce zobaczy zdjęcia sprzed kilku lat, kiedy kościół jako niezwykle romantyczną ruiną niezwykle romantycznym jest symbolem upadku, a teraz to jest dla nas jako szef fundacji większość nas 70 % załogi to weto to tata weszliśmy ze stokiem męska męska przygoda kształtowania otaczającej ich ocenie otaczającej rzeczywistości pokazując, że można coś zmienić na lepsze przy wsparciu szeregu różnych osób instytucji, bo ministerstwo kultury minister spra w zagranicznych Senatu są do Łodzi głównie darczyńca to, że są różne firmy 2 lata temu PZU wzeszłym roku Polska wytwórnia papierów wartościowych są firmy, które dofinansował prace na dobrze wykonują państwo pracę na niezwykłą w obszar ogromną, bo ochrona zabytków to naprawdę przygoda to proszę powiedzieć, gdyby nie Fundacja to te zabytki niszczały do tej pory wcześniej nie było w Polsce takich instytucji, która miała obowiązek zajmować się polskim dziedzictwem za granicą jeśli chodzi o nasze działania co do działania społeczne znasz państwo polskie ma mechanizm w postaci różnych programów dotacyjnych dzięki, których można można starać o dofinansowanie różnych praca mecenat państwa ma charakter pasywny to znaczy ktoś musi wystąpić żeby, dodając mu umowę mogą uzyskać tak tak tak, bo do tej pory w tym roku już minister kultury za i dziedzictwa Narodowego obraz bliski zapowiedział powołanie takiej instytucji, czyli Instytutu dziedzictwa Narodowego i dziedzictwa kulturowego za granicą taka instytucja ma powstać w przyszłym roku mamy nadzieję że, żeby ona będzie właśnie taką agendę rządową d s. wspierania troski czy wyborcy sprawowania opieki nad różnymi miejscami istotnymi z dnia polskiej historii czy czy też dotyczy kultury Hellady nie oznacza, że Fundacja przestanie istnieć nowa broń panie Boże coś jest także miejmy my jesteśmy na etapie już tak zaawansowanych kredyt musi przestać istnieć tobyśmy to byłoby nam bardzo przykro chętnie natomiast rzeczywiście jest tak, że dopiero w tym roku takie takie postulaty zostały zrealizowane to znaczy powołanie specjalnej sytuacji jeśli dojdzie powstanie oto mamy nadzieję, że spełni budżetem, żeby te prace można było prowadzić na skalę znacznie większą, bo powiem, że prace konserwatorskie są niezwykle kosztowna i jeżeli państwo polskie przeznacza 4 w las tym roku około 10 12  000 000 zł na ochronę dziedzictwa kulturowego na całym świecie co jest mało to, bo tylko, tyle że nasz PKB większy komisja konserwatorska kabli co boli mów we Lwowie jest taka, że zaraz obok katedry niezwykły niezwykły obiekt koszt konserwacji szacowana 20 30  000 000 ołtarz wita Stwosza w Krakowie będzie kosztował 13  000 000 zł konserwacja 1 ołtarz jakże ważnego, ale to jest tylko 1 obiekt, a obiektów tego typu umorzenie tej nie wymaga tego trybu mamy na Ukrainie chociażby na ekranie bardzo bardzo dużo niemocy kaplicy Zamkowej w Brzeżanach, która jest w stanie absolutnej ruiny, a która faktura, a w Polsce w dawnej Rzeczpospolitej, bo 2 takie obiekty Kapica w Brzeżanach i kaplicę zygmuntowską na Wawelu warto warto zabrać, ale bez 2  000 000 zł na dzień dobry d s. ustabilizowania konstrukcji sklepienia i dachu nie ma co zaczynać, a to dopiero początek, czyli przed fundacją jeszcze mnóstwo pracy, a my powiedz jeszcze, bo czas nam się trochę kończy powiedzmy o 1 akcji, które ruszy już za moment 16 sierpnia wielkie sprzątanie cmentarza żydowskiego w Warszawie i większa jest obraz prowadzimy za granicą, ale jednak jesteśmy w większości Warszawy Warszawa jest naszym miastem chcielibyśmy to zrobić dlatego dla bla bla bla pamiętne dla materialnych pamiątek, które pozostały po o jego przeszłości i wybraliśmy za obiekt naszego scenerii cmentarza żydowskiego zwykłe miejsce ten żydowski przy ulica Okopowej to niezwykłe miejsce, które warszawiakom gości w ogóle nieznane bardzo niewielu moich znajomych było na tym cmentarzu dzięki temu nasze akcje wolontariackie, które prowadzi już od 3 lat coraz więcej osób tam się, ale się pojawia, ale generalnie warszawiacy nie mają tego cmentarza stworzonego przez 1 z 5 najważniejszych polskich cmentarzy po Powązkach w Rakowicach wileńskiej Rossie czy ucieczkowe to właśnie ta jest pochowana największa liczba Polaków zasłużonych dla naszej kultury życia publicznego nauki od powstańców listopadowych po uczestników zrywu Solidarności to jest miejsce, które goście każdy marszałek powinien odwiedzić, a jest ono niestety bardzo zaniedbane stąd już kolejną kolejny raz w tym roku największą z dotychczas skalę prowadzi prace wolontariackie i od 16 sierpnia prowadzi mały drugą osobą, która dużą tym razem międzynarodową międzynarodowy wolontariat, którego celem jest oczyszczanie kolejnych kolejne kwatery z samosiejek różnego rodzaju krzaków roślin, a także z zwałów humus od szesnastego od czwartku 16 sierpnia do kolejnej środy codziennie w godzinach otwarcia cmentarza się od godziny dziesiątej do godziny 17 zapraszamy wszystkich chętnych bardzo serio każdy może wziąć udział każdy może wziąć udział to jest właśnie to jest właśnie dodatkowa atrakcja przyjeżdża przyjeżdża 8 wolontariuszy w ramach 1 z programów europejskich, o których realizujemy wspólnie ze stowarzyszeń inny świat, który w ramach tych aut przejeżdża 8 dnia 8 wolontariuszy z 5 krajów świata w wspomagany przez 8 harcerzy plus nasi wolontariusze wszyscy ci, którzy chcieliby wolontariuszami zostać albo chcieli zobaczyć jak to jest, ponieważ nie ma żadnego wymogu formalnego może w tym uczestniczyć każdy ma rękawiczki mamy sprzęt mamy wodę mamy chyba my wszystkie preparaty przeciwko kleszczom, tak więc jesteśmy zwarci gotowi zapraszamy każdego odzew od godziny dziesiątej codziennie z wyjątkiem soboty na jakie są przepisy religijne naprawdę warto naprawdę warto poznać ten zabytek i w jaki sposób odsłonić jego kolejna tajemnica, bo właściwie każda nasza wizyta na cmentarzu przynosi kolejne odkrycia tak jak n p. ostatnio znaliśmy nagrobek 1 żony z oficerów wojska polskiego zmarłego 30 07 . roku nagrobek, którego jest Orzeł Legionowej, gdzie zamiast literki LF jest gwiazda Dawida z bardzo bardzo niezwykłe niezwykła - 1 0 niezwykłych odkryć pewnie cmentarz czeka jeszcze swoich Odkrywców każdy może stać testu zapraszam zapraszał Michał Laszczkowski prezes fundacji dziedzictwa kulturowego, który był gościem niedzielnego poranka Radia TOK FM bardzo dziękuję za to spotkanie bardzo dziękuję za roszczenia o cmentarzu oczywiście w TOK FM teraz czas na jego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA