REKLAMA

Czy PiS straci na konflikcie z prezydentem? O tym prof. Rafał Chwedoruk i prof. Henryk Domański

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-16 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zaproszą na popołudnie Radia TOK FM dzisiaj żon politologiczne socjologicznie mówimy niektórzy mówią w PRL sytuacja społeczno-polityczna w kraju w studiu panowie profesorowie pan Rafał Chwedoruk Instytut nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry pan poseł Henryk Domański Instytut filozofii socjologii pan dziś na brak no oczywiście nie sposób w nie wrócić do komentowanej jego przemówienia pana prezydenta wczoraj z okazji święta Rozwiń » wojska polskiego na szczególnie ten fragment wystąpienia pana prezydenta, w którym pada zdanie to armia Rzeczypospolitej polskiej to nie jest niczyja armia prywatna to zdanie jest najbardziej eksponowane przez tych, którzy próbują analizować stan relacji między panem prezydentem ministrem obrony narodowej nowości od czasu tej decyzji pana prezydenta, że nie będzie nominacji gen generalskich 15 sierpnia powtarzany jest pytanie chciałbym powtórzyć również panom co z tego wynikała, kto to ma wygrać w tym starciu czy w ogóle, jakie to może mieć los dla spójności obozu władzy to zaś on przez Adama to pierwsza trwała wczorajsza wypowiedź prezydenta mogłaby być może być traktowana jako neutralna w osadzie takim wystąpieniu należało wskazać na 2 rzeczy to znaczy podkreślić jedność armia, aczkolwiek tutaj nam się to kojarzy z tym konfliktem tym sporem między Macierewiczem nad prezydentem, a po drugie, powinien wskazać na perspektywy modernizacji rzeczywiście, że ta armia się rozwija i właściwie to było zadanie się z tego wywiązał natomiast co do perspektyw, bo tutaj pojawiają się rozmaite spekulacji hipotezy dotyczące przede wszystkim usamodzielnienia się prezydent zajrzy w czasie z tego ma wyniknąć to jest wynik w konkretnych posunięć negatywnie ocenianych przez prezydenta posunięć ministra Macierewicza aż 30 to jest element takiej strategii, która zmierza mówisz o tym, m. in . o założeniu czytam konsolidowanie się wokół jakiegoś nowego obozu politycznego prawdopodobnie w ramach prawa i sprawiedliwości na ten temat można, by tutaj podyskutować, bo jest też wiele za i przeciw no, więc czy może tyle na wstępie wyszła szczęśliwie do walut Polska armia nie jest tak podzielone w drugiej Rzeczpospolitej co prawda, gdzie lekcje do drugiej połowy lat dwudziestych w zasadzie główne obozy polityczne miały lojalne wobec siebie całe dywizje w UE natomiast w istocie po pierwsze jest to element z przetargu w obrębie obozu władzy w Gminny ośrodek prezydencki chce po prostu zwiększyć realną partycypację wpły w na procesy decyzyjne w państwie oraz oczywiście zwiększyć także zakres samodzielności w wymiarze symbolicznym to się zaczęło dawno temu sprawa wojska jest powierzenie obecna o to od kilku miesięcy tylko do dopiero teraz jakby im symboliczny wymiar wbre w temu nadano po i druga rzecz, która temu towarzyszy, której nie byliśmy zapominać to jest nasz problem konstytucji inni taktyki politycznej Otóż tak jak mamy długą listę zasług tej konstytucji tak istnieje też lista pewnie trochę krótsza, ale też i VAT niewątpliwie kwestia relacji pomiędzy prezydentem pochodzącym z powszechnych wyborów, a radą ministrów w obszarze spra w zagranicznych oraz w obszarze obrony narodowej jest piętą achillesową polskiej polityki, choć Wajdy słowo rzeczywiście się czyta te artykuły konstytucji, które dotyczą tych 2 sfer, o których pan mówi to wydaje mi się, że jednak w kwestii polityki zagranicznej rzeczywiście ta nieprecyzyjność jest bardziej czytelna jednak niż kwestie dowodzenia armią, bo rzeczywiście te punkty dotyczące prezydenta nie tylko jako zwierzchnika sił zbrojnych, ale tego, który narzeka na wypadek rzeczywistego konfliktu goście staje na czele tej armii pokazuje w sposób bardziej wyraźny diety, ale jednak główną rolę prezydenta w tym Warszawę konfliktu Rosja natomiast źródła tego wszystkiego o czymś innym Otóż tkwią w nim konsensus walnym charakterze naszej transformacji ustrojowej, gdzie prezydentury najpier w był Wojciech Jaruzelski miał w mieć pieczę nad tym, żebyśmy sojuszy nie zmienili wiarę demokratyzacji kraju i po drugie, miał resortu mundurowym zagwarantować na aksamitną na nim rewolucyjną zmianę później prawem kaduka kolejni prezydenci szczególnie Lech Wałęsa prawda vide obiad drawski zmienili taktykę, a za tym poszły także zmiany konstytucji, choć nieco złagodzono w konstytucji 10 07. roku, a to coś się występom w ja żałuję tylko, że wśród polskich elit politycznych nie ma takiego poziomu kultury politycznej zgodności, że być może warto byłoby nie naruszając całość ustawy zasadniczej akurat stał doprecyzować wyobraźmy sobie co widział w tej lidze Śląska widocznie z kohabitacji z kolei trudno też oceniać w kategoriach kultury politycznej, ponieważ wydaje się, że prezydenci, zwłaszcza politycy dostosowują się jak do tej konstytucji no bo biorąc pod uwagę n p . to rola prezydenta i jako zwierzchnika sił zbrojnych w tej chwili nie mamy wojny rzeczywiście wojna nam w ogóle nie zagraża, ale chyba w gruncie rzeczy to jest całkiem racjonalne posunięcie żyje, by jak, by zabezpieczyć sobie teren uporządkować sytuację, bo jednak ta wojna może nasilić takie ryzyko istnienia poza tym zawsze może w nie prezydent się spotkać kraty z krytyką, że nic tutaj nie załatwił z drugiej strony wszyscy zdajemy sprawę, że w tej chwili rządzi minister obrony narodowej ani prezydent prezydent, jakby tutaj nie ma nic do rzeczy natomiast to jego działanie, które podjął można również traktować jako zabieg całkowicie uzasadniony w takim sensie formalno organizacyjny ma nie tylko wynikający z jakich są na takich problemów osobowościowych czy w ogóle sprzeczności między Macierewiczem i i prezydentem jest jakby cały ten konflikt to powtarzalność tego konfliktu czy te sprzeczności czy też trudności w porozumiewaniu się jak jest budowana rzeczywiście ten konstytucję 10 07 . roku chyba tylko prezydent Lech Kaczyński nie wszedł na te tory, bo to wynikało z oczywistych względów nawet gdyby teraz wrócić do tego, o czym pan prezes powiedział w swoje pierwsze wypowiedzi można grać zaraz po spekulować o jakie mogą być to konsekwencje Bolt oczywiście w dużym uproszczeniu można być może to właśnie w ogóle nie chodzi o armii ani o tamten system dowodzenia czy modernizację polskiej marynarki, bo tak tylko chodzi po prostu o drogę taką od ja tutaj widzę 2 problemy z tym moim ewentualnym usamodzielnianie się prezydenta do tego stopnia, że miałby stworzyć swoją formację polityczną uniezależnić się czy też narzucić swój styl, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość biorąc pod uwagę, że PiS Jarosław Kaczyński prędzej czy później musi ustąpić mu się pierwszy problem to jest taki, żeby coś takiego zbudować to sami się spierać się nic nie wskazuje do tej pory, że prezydent reprezentował ten typ polityka, który wykracza poza poza funkcją urzędnika Jan to tak określić niema tutaj żadnych takich oznak tego żony, by był skłonny podjąć takie działania druga ze swoją w moim przekonaniu jednak prezydent w dalszym ciągu oceniany jest zdecydowanie przez przez liderów prawa i sprawiedliwości jako uczenia niejako ktoś, kto może tutaj w ogóle nie podejmować jakieś decyzje to jest ktoś, kto został przecież desygnowany treningu przed tym ministrem nie był marszałkiem Sejmu, więc to bardzo osłabi jego wiarygodność, ale nie tylko w opinii, że w moim przekonaniu w ocenie liderów PiS-u, ale i społeczeństwa no nie jest to Lech Wałęsa Ano nawet nie jest to prezydent Lech Kaczyński, którym przedtem pełnił bardzo ważne funkcje aniżeli płk Aleksander Kwaśniewski był liderem SLD mówiąc to jest zupełnie nowa sytuacja w związku z tym bardzo mało realistycznie się taka perspektywa rysuje się w pełni ich w pełni zgadzam zauważmy zresztą, że wszelkie próby samodzielność za rok prezydentów w Polskiej polityce partyjnej kończyły się źle źle dla demokracji albo źle dla autora w przypadku Lecha Wałęsy próba tworzenia BBWR ujmującego, jakby kompletnie wbre w systemowi partyjnemu nie przyniosła ani sukcesu Lechowi Wałęsie, bo dowożeni już dzisiaj inny nie pamiętam Aleksander Kwaśniewski w drugiej kadencji próbował rozgrywać własną formację od wewnątrz, bo otworzycie wygnana na jej gruzach z części działaczy nową bardziej jako centrową liberalną formacje co zakończyło się klęską, jakby do dzisiaj formację silnie otrząsnęła do końca Aleksander Kwaśniewski nie zdrowa ryba takiej roli, jaką chciałby w Polskiej polityce Bronisław Komorowski ograniczył się tylko do wspierania 1 z frakcji wewnątrz Platformy Obywatelskiej, więc oświadczenia nie są tutaj chyba zbyt na zbyt zachęcające trudno sobie wyobrazić, by przy tak długo trwającymi polarnym podziale polskiej polityki prezydent wywodzący się z 1 z partii politycznych mógł być kimś, kto tworzy nowy podmiot jakimś sensie rozbije zastane podziały, ale poza tym pamiętajmy o tym, że trzon wyborców PiS-u jest bardzo silnie emocjonalnie związany z partii z liderem i myślę, że w VAT w przypadku konfliktu lojalności między Jarosławem Kaczyńskim Andrzejem Dudą wybierze Jarosława Kaczyńskiego tak jak niegdyś wybrał Kaczyńskiego ani Zbigniewa Ziobrę, gdy ten próbował Frondy no tak mówiąc obrazowo naprawo od prawa i sprawiedliwości, a jak sądzę sprawa ustaw sądowych będzie tak od soboty się okaże czy ośrodek prezydencki będzie próbą poszerzenia granic autonomiczne wszystko wróci do dawnego porządku nie zmienia faktu, że ta sytuacja jest bardzo niedobra z punktu widzenia stabilności naszego systemu politycznego a dlaczego nie dobra to już po informacjach TOK FM Maciej Zakrocki witam ponownie przypomina studiów mówi prof. Hanny Domański i pan Rafał Chwedoruk w dal rozmawiamy o tej scenie politycznej i możliwych konsekwencjach dla obozu władzy dla napięć, jaki pojawił się między panem prezydentem mojego kiedyś zapleczem politycznym czy dzisiaj po prostu obozem rządzącym prawem i sprawiedliwością antresoli Domański przed przerwą mówił, że ta sytuacja przypomnijmy, jaka jest niedobra czy wręcz grosza sytuacja ciągłego sporu, który prawdopodobnie nie ulegnie redukcji nie ulegnie zmniejszeniu nie powrócimy do sytuacji przed kilku tygodni, bo to jest chyba niemożliwe tutaj prezydent Duda podjął kroki Zara Zara zarówno, jeżeli chodzi o weta w stosunku do ustaw PiS -u dotyczących SN z sądownictwa, że jak również, jeżeli chodzi oto polityka wobec wojska, jaki pewne sprzeczności ze Zbigniewem Ziobrą, ale te ostatnie są najistotniejsze jest to sytuacja niewątpliwie dla PiS -u jest niekorzystna tak się zastanawiam czy u nas bardziej korzysta w tej chwili dla prezydenta jest dla partii rządzącej i w moim przekonaniu, jakby więcej tutaj do stracenia ma PiS w mojej ocenie niż prezydent prezydenta nie da się wyeliminować co najwyżej, jeżeli on nas w perspektywie zakłada możliwość kandydowania po raz drugi NATO oczywiście tutaj pojawia się problem, kto będzie go popierał zakładają, że nie sformułuje żadnej formacji coś ustalili przed chwilą wiele z tych barier dla prawa zarysowań oczywiście spekulacyjnie natomiast, jeżeli chodzi o prawo i sprawiedliwość to nie da się rządzić przez 2 lata z biorąc pod uwagę negatywną ocenę przez społeczeństwo tego stanu do tej pory jednak 1 z głównych atutów tych atutów PiS-u było to, że to jest partia skonsolidowana pierwsza partia, która 2 7 lat rzeczywiście chce coś zrobić rzeczywiście podejmuje jakieś kroki w związku z tym w interesie wszystkich, którzy popierają tego typu działania jest to, żeby zapanowała stabilności powrót do sytuacji do status quo na dach, więc to powoduje, że w mojej ocenie Jarosławowi Kaczyńskiemu będzie zależało na jakimś załagodzenie tego konfliktu problem jak to zrobić biorąc pod uwagę zarówno jego dotychczasowe posunięcia wobec tylko tego typu pojawiania się tego typu frakcji 3 min dysfunkcji, jaki biorąc pod uwagę to, że ono prezydent pozostanie niezależnym kimś, kto będzie podejmował będzie już próbował iść dalej, jeżeli chodzi o zachowanie tę niezależność tylko, że Polska rzeczywiście jest takim wyjątkowym krajem, w którym przywiązanie do ugrupowań politycznych, które mamy od kilkunastu lat przynajmniej na naszej scenie rzeczywiście nie wpływa na jakiś element znużenia oczywiście są partie w Europie, które mają Stolat więcej prawda w natomiast w no wiemy, że gdzieś na świecie pojawił się ten trend zmiany planów czy wymiany elit politycznych, a u nas o tej partii prezydenckiej zaczęło się mówić same nie stać spekulacje, że może właśnie to środowisko związane z panem prezydentem razem z Kukizem, a może nawet z PSL-em czy za zaczęłoby tworzyć tzw . blok republikański mamy sondaż przy okazji prośba o o komentarz nowy, że wyborcy opozycji nie chcą tych partyjnych liderów, którzy się, kto Kruk, który znamy tak, czyli właśnie chodzi zarówno Ryszarda Petru, jakiego Grzegorza Schetyny w tym sondażu właśnie zapytani w inny zarówno sąd i lepiej wszyscy obywatele jak i wyborcy tych tejże partii i wreszcie wszędzie niezależnie od tego czy to mówią wyborcy czy mówią obywatele to n p . jeśli chodzi o Platformę i kto byłby najlepszym liderem to Grzegorz Schetyna jest na trzecim albo czwartym miejscu za Borysem budką Rafałem Trzaskowskim, a nawet za nowo Ewą Kopacz mówią nawet, bo to jest też osoba, która była prawda na na nas samym szczycie, a w przypadku nowoczesnej Ryszard Petru ma też jest na trzeciej pozycji wyprzedzają go 2 panie Katarzyna Lubnauer Kamila Gasiuk-Pihowicz Piechowicz, więc gdzieś jakaś taka takie oczekiwanie zmiany w ogóle może morze jest takie rachityczny Rafał Fleger ekscytowali się pojawi ze względu na zmiany demograficzne w tak, by głosowali tylko najmłodsi wyborcy do 20 05 . albo do trzydziestego roku życia to w Polskiej polityce brylowali, by panowie Kukiz Korwin-Mikke z wszelkimi tego konsekwencjami dodajmy natomiast tacy wyborcy po prostu rzadziej chodzą na wybory ta natomiast dużo częściej chodzą ci, którzy są w wieku średnim i ci, którzy są starsi z oczywistych powodów w Polsce jest tym niemniej zauważyć, że tego typu badania, bo są bardziej taką powiedziałbym letnią ciekawostką, gdybyśmy spojrzeli na sympatie na badania Szkocji partii politycznych i t d. prawda no to Bronisław Komorowski Radek Sikorski Ryszard Kalisz przez lata brylowali nic z tego politycznie nie wynikało bardzo często jest tak, że respondenci pytani tuż po jakimś istotnym wydarzeniu politycznym powtarzano w polityków, którzy byli zaangażowani wymieniają ich jako bardzo ważni szła Przemysław Wipler zakładał swoją formację pojawia się w serwisach informacyjnych są też chwilę potem twierdzą, że potencjalnie nawet 18 % w głosujący może być zainteresowanych tym wąwozem również uwagę na to że wyborcy Platformy nie chcą Grzegorza Schetyny, po czym pod jego przywództwem poparcie dla tej partii wzrosło nawet dwukrotnie prawda w ciągu w ciągu mniej więcej roku inny, więc to jest moim zdaniem raczej wskaźnik pewnej i sympatii rozpoznawalność i t d. a twarda polityka w ślad za tym nie postępuje, czyli nie mamy takiej potrzeby właśnie nowości na naszej scenie politycznej czy n p . o czym mówił o antresolę Fedoruk wcześniej raczej należy się spodziewać, że PiS utrzymała swój elektorat jednak właśnie ze względu na Jarosława Kaczyńskiego na jego postać jako lidera tej formacji w mojej ocenie PiS wygra wybory w 2000 dziewiętnastym roku natomiast tego elektoratu tych 3 7 % i utrzyma zdecydowany, że nie można sobie pozwolić na takie znowu spekulacje z tego względu, że jednak, aczkolwiek jest tą partią, która najbardziej się liczy w opinii społecznej w dalszym ciągu 3 0 3 2 %, ale z drugiej strony większość społeczeństwa, a nie taka znowu dużo, ale ponad 50 % ocenia negatywnie ten styl rządzenia jest tutaj mamy do czynienia z pewną ambiwalencję, jeżeli chodzi o stosunek do PiS -u wygrała stosunkowo ze stosunkowo niskim poparciem i wtedy pojawi się problem co z tym zrobić przez następne lata moja znowu predykcji ta 1 z możliwych jest taka, że powtórzy się sytuacja z lat 2 00 5 2 00 7 maja nie wierzę, w których skuteczność takich koalicji PiS będzie musiał wtedy wojsk koalicji nie wyjdzie z opozycją przecież tutaj alternatywą jest jakaś koalicja z PSL -em i z Kukizem natomiast potrwa to jakiś nowo być może 2 lata tak jak to miało miejsce samo obroną jest darem jest oczywiście pewna możliwość natomiast, ale wracam tutaj do tego co pan profesor przed chwilą powiedział, bo jednak ja wierzę, że taka potrzeba zmiany istnieje w młodym pokoleniu w i to, ale nie tylko w tym młodym pokoleniu istnieje potrzeba zamiany tych starych liderów przez nowych w moim przekonaniu, jeżeli Platforma rzeczywiście myśli realistycznie odzyskaniu powrocie jakichś 3 0 paru procent w tej chwili to się kształtuje znowu obniżyła się w dół po tych chwil po tym, tym sukcesie w Brukseli mam namyśli oczywiście wybór przewodniczącego rady Europejskiej klęska PiS-u, więc jeżeli myśli realistycznie o przejęciu władzy to jednak zostawienie pozostawienie Grzegorza Schetyny nie jest tutaj dobrym nie będzie tutaj dobrym strategicznie rozwiązanie nie przyniesie tego sukcesu Baskowie tym, że Rafał Trzaskowski nie ma takich cech i jeżeli chodzi i jeżeli chodzi o skuteczność działania Grzegorz Schetyna, ale Grzegorz Schetyna na zdecydowanie negatywnie oceniany jest nawet w takim potocznym rozumieniu w skojarzenia z politykiem z kimś o wiele gorszym nawet niż Ewa Kopacz po USA zauważyć, że w niegdyś przez taki eksperyment przyszło SLD i liberalni publicyści mówili przestańcie się bronić PRL -u w postaw się na kobiety na młodzież i t d. skończyło się jak wszyscy widzimy prawda, ponieważ uwzględniał powiedziałbym ogólną opinię ani to jako gry, jakie są realne poglądy tych wyborców, którzy w ogóle są z Konina daną formację zagłosować problem Platformy nie nazywa się Grzegorz Schetyna to jest problem uniwersalny opozycji Otóż liberalny elektorat wielkomiejski zamożny zadowolony, który czuje się beneficjentem i materialnym i prestiżowy transformacji ustrojowej nie chce żadnych zmian jest elektorat liczny, ale mniejszościowy w skali całego społeczeństwa utrzymywanie tego elektoratu oznacza niemal pewną porażkę wyborczą być może powrót do władzy na pewno nie zajęcie pierwszego miejsca w wyborach natomiast odejście od tego schematu postawienie na młodego lidera i t d . a w UE oznacza podważenie zaufania tych wiernych wyborców, którzy nie będą chcieli ich stosunek Jakubaszek PiS nie będą chcieli się licytować z PiS -em czy ms 500 plus VAT i 700 plus zamiast 60 6 5 zlote 5 8 6 2 tak dalej i t d. trwa na tym polega problem opozycji tak naprawdę wybory w Polsce będą się rozgrywały o kilka czy kilkanaście procent skłonnych zmienić zdanie, bo głosować na inne partie poza 2 głównymi blokami i Platforma i opozycji ci co się z tym liczyć muszą trzymać skonsolidowaną formę silne przywództwo i liczyć na strategiczne błędy PiS to tylko, że to młody lider Platformy Obywatelskiej niekoniecznie musi być nie być reprezentantem wyższej klasy średniej byłby odpowiednikiem kogoś takiego jak najwięcej z nich Eric Blair Bill Clinton przecież oni w ogóle nie ich wybór scalenie nie nie rysował jakiś destabilizacji czy zagrożenia dla trudno mi uwierzyć, że pokolenie dwudziestolatków głosujące na Kukiza Korwina Mikke nagle dostrzegła w Rafale Trzaskowskim uciekł Borysie budce na swojego przywódcę lidera i t d. proszę zauważyć, że elektorat Platformy bardzo demograficznie przesunął się w górę w ostatnich latach nowoczesna weszła w to w to miejsce w rektoracie 30 40 lat młodzi byli na reprezentowaniu rzeczywiście w elektoracie Kukiza Korwina Mikke, ale to nie było 100 % młodych prawda duże wzrosty nie ma stuprocentowej wśród i jak to będzie zupełnie hipotetycznie natomiast nie byli zdecydowanie większości Janie mówię tutaj tylko, że młodzi, by głosowali na Platformę Obywatelską wydaje się, że w opinii społecznej istnieje takie zapotrzebowanie na zmianę tych liderów, którzy się przez 8 lat myślał nadrukowane złudzenie, że z publicystów związanych z dawnym środowiskiem Unii Demokratycznej, którzy w ten sposób chcą zająć miejsce, jakby Platforma wyraźnie do Obywatelskiej vide pan udział w Lublińcu liści czy publicyści czy politycy ta nie będzie miało większego znaczenia liczy się efekt na koniec pozostałe landy minutki jeszcze 2 słowa, bo jest też czegoś tam komentowane czy panów zdaniem ta sytuacja, że w tym ani premier jak niektórzy mówią dopiero po 3 dniach, a więc dużo za późno odwiedziłam miejscowości, które były poszkodowane przez nawałnice czy to będzie jak jakiś też miało wpły w na postrzeganie rządu samej pani premier na jej pozycję czy wypominanie teraz żona tam na Ewę Kopacz krzyczała prawda wierzę, że tamta siedziała w gabinecie, kiedy był była klęska czy przy domach jej znaczenie czy też wakacyjny temat Chin w wyznaczonym w motocyklu znaczenie lokalne, dlatego że Kaszuby powoli stały się polskim świń wstaje temu oznaczone głosowały generalnie bardzo konserwatywna społeczność głosowała głównie na Platformę Obywatelską przez długi czas teraz PiS, zwłaszcza tych bardziej odległych od Trójmiasta regionu zdecydowanie zwiększył poparcie wnioskowali ogólnokrajowej niech Basia zwykliśmy odrobienia przez polityków siebie widowiska przy okazji różnych katastrofa tyle chyba jako obywatele dojrzeliśmy wydaje się, że tutaj zupełnie nieracjonalne jest robienie tego typów zarzutów w stosunku do rządu w przypadku zdarzeń losowych, które mogą dotknąć każdego kraju każdej władzy problem polega tylko na tym dla polityków rządzących problemem jest, żeby zademonstrować swoje współczucie i pójść teraz nikt tej pani premier co zrobiła tutaj chodziło broń tylko o to Jona tego uniknęła, żeby uniknąć błędu Włodzimierza Cimoszewicza 10 07 . roku z powodzi jego wypowiedzi na temat na temat ubezpieczenia ani w całości to ten błąd, choć po latach niektórzy mówili, że w sumie to miał rację, ale zapłacił dużą cenę to Lead w bardzo panu dziękujemy pan poseł Rafał Chwedoruk widzi pan poseł Henryk Domański byli gośćmi popołudnia infradźwięki za chwilę informacje Radia TOK FM o nich raport gospodarczy, na które zaprasza Maciej Głogowski, a po południu we SAW Tomasz Kopka realizował Krzysztof Woźniak całej EU Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA