REKLAMA

Kim był Edward Abramowski?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-08-17 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Świerczów podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwo gościem jest teraz Cezary Miżejewski z nowego obywatela też spółdzielca dzień dobry dzień będziemy rocznice jego urodzin wspominać chciałabym chodzić Szymona do Rejowca, ale było ich rozłąka z tak mi, że ten człowiek, który będziemy rozmawiać Edward Abramowski był pierwowzorem Gajosa z przedwiośnia tak trwać wiele tak się wydaje Edward Abramowski rodzi się 17 sierpnia 6 0 tego 1 80 0 sześćdziesiątego ósmego Rozwiń » roku w Guberni Kijowskiej i teraz, gdybym miała próbował zabrać te wszystkie opisy jego aktywności to zajęłoby bardzo dużo odłóż czasu dużo czasu, ale myślę, że należy powiedzieć, że był myślicielem politycznym psychologiem socjologiem filozofem działaczem socjalistycznym, a potem bardziej anarchistyczny rym też wolnomularzy z zapalonym spółdzielcom, czyli kimś to już czytam, że strona muzeum historii Spółdzielczości w Polsce zwolennikiem oddolnej samoorganizacji społeczeństwa i powszechnego braterstwa ludzi, dlaczego dla pana jest postacią ważną w tym sensie, że sięga pan po jego teksty z Lechem rzeczywiście wśród tych wszystkich określeniem wszystkie są prawdziwe i atak naprawdę dla mnie jest ważne to, że był twórcą czegoś co ludziom było także twórcą idei problem, bo rząd od idei zacznę się projekty polityczne społeczne gospodarcze uduszą to PiS stała bez utopii niema tak realnej rzeczywistości i czy on jakby swoją myśl oparł o jedno przesłanie braterstwo w le bez braterstwa nie ma współdziałania ludzi nie ma też budowę nowoczesnych instytucji politycznych, bo to trzeba pamiętać że, że trochę anarchiści sobie też trochę przywłaszczają Abramowskiego 0 zlote jego ewolucji gwiazd punktuje jego wyszedł jak by się stało, że był współtwórcą po polskiej partii socjalistycznej, ale potem jednak porzucił ten socjalizm państwowy czy taki terror ludu dyktatura ludu on w ogóle chyba się zaczęły bardzo wcześnie, bo jeśli w wieku 1 5 lat zaczął pisywać do lokalnych gazet i wtedy już nawet pisał takie rzeczy, że o tym jak i jest winien ludziom, z którymi współpracuje z lekarzom, którzy pieką dla niego chleb w ludziach, którzy stawiają domy i uważa, że powinienem być też oddawać coś pożytecznego tym, którzy pracują dla niego później pojawił się w ruchu socjalistycznym w partii proletariat tam zresztą poznał swoją żonę wybitną działaczkę lewicy jest druga była dziewiętnastego wieku ona, że żyjemy w Warszawie czy zabór rosyjski zalicza się dzieje w 1 80 0 osiemdziesiątym dziewiątym 1 80 0 dziewięćdziesiątym w IT tworzy, jakby pierwszą swoją oddać swój pomysł konstruuje swój plan pierwszy pomysł kasę oporu, czyli jak robotnicy powinni się sama organizować się wobec takich kas zakładowych, które ściągały przymusowo robotników pieniądze no właśnie na wypadek co jakiś różnych wypadków uważa, że właśnie robotnicy powinni przez samo organizować później ucieka z Warszawy zagrożony aresztowaniem pojawia się w Genewie tam studiuje psychologię no i staje się 1 ze współzałożycieli polskiej partii socjalistycznej 17 listopada 1 80 0 dziewięćdziesiątego drugiego roku w pod Paryżem tam też zostaje aresztowany wskutek interwencji carskiej Francuzi i całą naszą ekipę socjalistów eksportują do Anglii w później znowu wraca i 900 czwartym roku w czasie pierwszej głębszej w czasie jest od rozpoczęcia rewolucji i 3 tysiące piątego 900 piątego roku część ciała 900 czwartym zaczyna tworzyć działać w ruchu Ludowym w Polskim związku Ludowym i właśnie tam się pojawiają to pierwsze pomysły są też nauce samoorganizacji obywateli tym razem samoorganizacji chłopów budzi już na obczyźnie wieźliśmy go porzuciła marksizm tak, bo chciała pamiętać, że Abramowski niech wytworzyła się swoją własną teorię taką, jakby nazwą socjalizmu humanistycznego opartego nie o nieuchronność dziejową, która jest, który zawarto Marcisz biegaczka po raz muszę się zawalić tylko po opierającą się na wolnej woli człowieka to właśnie od odnowy moralnej zależy zmiana zmiana społeczna czy też był socjalistą też był lewicowcem tylko widział to zupełnie inaczej, że bez zmiany spółek zmiany Lutz posta w ludzkich istnień złodziej stąd się zielenią od góry od dołu tak tak to się wzięła jego idea, by fascynacja czy też wynikająca z tych właśnie badań psychologicznych fascynacja samą organizacją społeczną, że to właśnie to jest droga, której ludzie nauczą się budować na nowo swoją rzeczywistością to zresztą zwróciła uwagę no cóż z tego, gdyby nagle się pewną państwo które, jeżeli jesteśmy niewolnikami to będziemy tylko albo albo będziemy żebraka Avia będzie dawać jałmużnę czy nie będziemy swobodę czy prawdziwymi obywatelami, którzy podejmują swobodnie decyzji i tak zacząłbym to był taki, gdyby sąd może mówić spółdzielczość to jest anarchizm na 3, jeżeli on uważa, że w końcu się państwo trzeba ominąć siano własną rękę się organizować działać i budować struktury społeczne czy to tak, ale oczywiście też trzeba pamiętać, że to trochę jest z wielu nieporozumień Best jest słynna praca zmowa powszechna przeciwko rządowi odnosiła się do bojkotu państwa rosyjskiego, czyli trzeba pamiętać, że Abramowski był jednak cały czas wyznawcą niepodległości Polski to zresztą wielokrotnie się powtarza były z bankiem państwa, ale państwa minimum przewidział taką właśnie widział państwo jako pewną Monika idealistyczne go minąć wolna ręka rynku wszystko zorganizuje brać pod uwagę uważa, że tak naprawdę to widać zaatakować stoły konsumentów, a jeżeli zorganizują się konsumenci w postaci dość swojej spółdzielni Spożywców to tak naprawdę producenci kapitalistyczny będą musieli rozmawiać jak równy z równym Łotysz dostał się wzięła idea Spółdzielczości wy macie pieniądze, a my mamy swoje ręce głowy jesteśmy i razem możemy zrobić więcej na tym się wielka popiera ideę Spółdzielczości debiut czytałam trochę przed dzisiejszą kondycją tekstów Abramowskiego i myślę, że to na co warto zwrócić uwagę proszę nie poprawi, jeżeli się mylę, ale to co mnie uderzyło podczas lektury to jest właśnie to może on tak naprawdę nie mógł tak ideowym nie był MDM nie przyjmował jakiś myśli i potem nie mogąc zaaprobować w rzeczywistości tylko wychodzi jednak od empatii w stosunku do człowieka i założenia, że najważniejsza jest wolność rozumiana jako brak opresji tak znaczy w swoim jedno z ostatnich takich wystąpień w 19 17 roku czapa, gdyż zmarł tuż przed skala odległości w czerwcu 1000 osiemnastego roku Jan Wolski późniejszy zresztą jego uczenia późniejszych działacz opozycji antykomunistycznej zwróciłyby przypomniał jak ostatnie wystąpienie Abramowskiego, którą Kędzior w tonie sama spółdzielczość jest celem samym sobie nie same kooperatywy, ale właśnie wolna Wola ludzi, którzy podejmują swobodnie decyzję tylko do tej swobodnej decyzji czy to też lub też ta wolność musi być oparta o związki przyjaźni stąd zjednoczył go z mniejszych dzieł o tym, że ludzie, jeżeli są również interakcja nie wliczają sobie ufać jeśli wspólnie robią pewne działania to dopiero tak naprawdę się no to cele, które sobie zamierzali psycholog socjolog i filozof wie wszystko tak małe, ale została do dzisiaj do UE bez zaufania nie ma prawdziwych instytucji demokratycznych bez tego nie ma prawdziwego samorządu nie ma prawdziwej samoorganizacji społecznej właśnie w tym chciał przejść, bo do tego jak bardzo on mi jest albo już nie jest inspirujący dziś, ale na stronie lewicowo PL jest tekst z 20 08 . roku melin samo pechowej byłby też warto pragnął, by jednak sylwetkę go zarysować człowieka z 1 strony takiego powiedzielibyśmy MMR renesansu uczył mnie niebywale szerokich horyzontów, którym doświadcza z różnych dziedzin i myślę na własną rękę i pisała tak, że inni Abramowski przyniósł ze sobą na świat olbrzymi kapitał zdolności i energii należą do tych wyjątkowych ludzi, którzy talentu swego nie zmarnowali przeciwnie bez śladu opieszałość lenistwo szedł od dzieciństwa drogą twórczości i w miarę dojrzewania urastał ogarniają coraz szersze dziedziny życia i wiedzy należą do typu ludzi płonących nieustającym ogniem myśli uczucia urodził się obudzone miał w sobie konieczność poznawania zjawisk i syntetycznego ogarnia jak głodne części świata chłonę go swą przedziwną wrażliwością i przenikał intelektem po 40 lub poza dobrym wspólnym środowiskami, które odnoszą się do jego czasu myśli z ogromnym szacunkiem jednak powszechnie wydaje się zapomniana wraz z pytaniem czy to szkoda, bo mogłaby się pomyśl dziś być mówiąc wprost użyteczną, a w części szkody jak i są jak wielu firm w zapomnienie wielu innych ludzi, czyli idei, ale trzeba pamiętać jest też Maria Dąbrowska napiszą jedno z uczennic Bruskiego napisała, że właściwie nic w Polsce nikt nie dzieje się mądrego i pięknego bez takiej inspiracji bezpośrednio lub pośredniej myśli Abramowskiego bycia Paredes pierwsza ustawa o zrzeszeniach ci to podstawa polskiego prawa o stowarzyszeniach spółdzielniach w 19 1 8 roku też została wydana przez jego ucznia koguta, który był razem z nimi działaczom Towarzystwa koperty listów wiele z tych myśli istnieje członek czytamy ty to dzieła te nie są historyczna matki one tak naprawdę po przypominające stosu wydaje się być może oczywiste, ale dziś w języku może być źle wybrany na inny jesteśmy znacznie bardziej cyniczni mniej patetycznie mniej sentymentalni w tym jak mówimy czy to prawda boli oczywiście był rok 2 6 był mistykiem był właśnie miał miał pewne jest wizjonerem był bardzo to było związane są zmyślą chrześcijańską co ciekawe to ekrany przy zielonym sąsiedztwem galerii, ale główne przesłanie pozostaje to solone czy, jeżeli się nie stało nie zorganizujemy, jeżeli nie będziemy czegoś co robić razem to stajemy w obliczu tak samo jak kradzież biurokracji karteli i wielkich koncernów tak to jest to pada prawda mówisz sobie nie zaufam jeśli zaprzyjaźni Medtronic osiągniemy będziemy tylko konsumentem, który jest w kierowanym reklamą telewizyjną radiową w interesach wreszcie dziś bardzo czeka ich w obliczu dość tych sporów, które w Polsce i toczymy, czyli jednak dyskusji o o tym jak silne powinno być państwo jak duży kąt był możliwości władza powinna mieć czym rządzący, ale też w kontekście tych różnych światowych dyskusji o roli kapitału instytucji finansowych Anny korporacji też Baku empatii, czyli rosnących nierównościach, ale ciekawe jest tutaj pytanie od czego ono odnosiło się do państwa obojętnych publiczną powinny go anarchizm nieufności w stosunku do biurokracji no ale trzeba powiedzieć, że wtedy nie było polskiego państwa, żeby to był zabór władza jako wroga rosyjska pytanie czy dziś myślałby podobnie przy tak zmęczony byłem tu jeszcze raz powtórzę bardzo wyraźnie eksponował swoją polskość i wdrożeniem niepodległości, ale z drugiej strony też ostrzega właśnie strzegą swoich przyjaciół socjalistów, że jesteś sama zamiana żyje reżimu zaborczego na 1 szef rządu nawet proletariackich jak się wydawało sią niestety PRL trochę też, czego dowiodła, że wyrosła nowa klasa, która w, które w istocie stworzyła się nową właśnie nową burżuazją UE i bez tej samoorganizacji też niewiele się zrobi, więc jest tutaj, że to trzeba ograniczać to byłoby się do jego rozejście z marksizmem przez 3 z takim socjalizmem naukowym można będzie powiedzieć i poszukiwanie regionów w człowieku ma też jest oczywiście może uznać go z naiwnego rzeź drzew ludzie mogą się zmienić ludzie mogą robić coś razem mamy to też mit zwracam uwagę, że na co dzień widzimy takie przykłady, że jest to możliwe obserwujemy teraz m. in . na Kaszubach, gdzie MF przez kilka dni bez obecności tak naprawdę państwa ludzie się samo organizowali pomagali sobie no właśnie, że takich przykładów jest wiele to nie tworzy oczywiście jest systemu jeszcze przełomu Polska jednak coś ma przetrącony Polacy mają przetrącony kręgosłup 5 0 lat upaństwowienie 2 5 lat prywatyzowania wszystkiego trudno się zorganizować i pamiętajmy, że nasz sektor obywatelski jest 1 z najsłabszych w Europie to z kolegą jest ich praw było tutaj dr Korolczuk mówią, że wcale stąd motyw kościół nie jest źle tylko to jest mało obywatelskość instytucjonalna właśnie ludzie się organizującego niekoniecznie to są tzw. Indios organizacje pozarządowe już harcerstwo w bardzo silna może oczywiście trzeba też tak też wszystkie dynamicznej co było jeszcze 20 lat temu dobrego w twarz dzisiaj w kombinacie ruchy miejskie tak n p. mamy zupełnie nowe zjawisko, które się pojawia może to jest ta nowa nowy kierunek samoorganizacji ja jestem tradycjonalistą spółdzielczych, czyli własnego ja jestem spółdzielcą socjalne organizuje ruch Spółdzielczy jest nas coraz więcej ludzi, którzy byli bezrobotni niepełnosprawni no właśnie przed olbrzym w Polsce już w ile osób jest w sposób zrzeszonych w 2 i ruchowych w górach w organizmach spółdzielczych spółdzielnia skoczyła 6 2 zlote też badania są właśnie bardzo, bo tutaj, bo kiedyś też wrzucało do sektora państwowego teraz do prywatnego jest około 15  000 spółdzielni jest z około 7  000 000 członków 400  00 0 zatrudnionych dziś trzeba pamiętać, że duża część są spółdzielnie mieszkaniowe na ochronę samych nasze spółdzielnie socjalne się tworzone dla ludzi zagrożonych wykluczeniem kiedyś to było 20 06 0 dzisiaj to jest 100 3 po blisko 1,5 1000, więc może są niezależne domy są samą, utrzymując się rozwojem infrastruktury, które wymagają jakiegoś wsparcia otrzymują wsparcie na początku lat też państwo jest też istnieje po co, żeby pomagać obywatelom natomiast później muszą sobie radzi w swojej działalności gospodarczej i moja córka chodzi n p . do przedszkola spółdzielczego właśnie spółdzielni socjalnej w Byczynie są sklepy są są w firmy usługowe są domy pomocy społecznej opornie idzie o rozwianie obaw, że idą opornie, bo spółdzielnia jest trudną formą od spółdzielni musimy nauczyć się właśnie razem kooperować razem współpracować spółdzielni musimy ufać sobie musimy nauczyć się podejmować decyzje o Stalinie są to dobre decyzje, ale zapłaci, by zająć miejsce pracy i ta nauka kosztuje jej w UE musi trwać Cezary Miżejewski spółdzielca związane z nowym obywatelem państwa gościem, a wspominaliśmy lemmy Edwarda Abramowskiego Zembatego czytać stąd wysyp to już takie niezwykłe spotkanie tak nieoczywiste studenta jest, żeby tak dziś się pod czym te spory są tego poglądu znajdą państwo jego teksty m. in . nad nim lewicowo PL bardzo dziękuję dziękuję informacje, aby tak, a świerk lub pod Long Beach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA