REKLAMA

Gminy, powiaty, województwa - jak skonstruowany jest polski samorząd? Dr Andżelika Mirska w rozmowie z Rochem Kowalskim

Magazyn Reporterów
Data emisji:
2017-08-17 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn reporterów czwarte 1 7 sierpnia siedemnasta 4 Roch Kowalski dzień dobry test wakacyjna odsłona magazynu magazyn reporterów Radia TOK FM i nasz cykl o ustroju państwa w minionych tygodniach omówiliśmy już kompetencji zadania władzy ustawodawczej władzy wykonawczej dowiedzieliśmy się też jak wybieramy posłów i senatorów oraz prezydenta dziś skoncentrujemy się na tych instytucjach, które są najbliżej nas, czyli na samorządach ze mną w studiu dr Andżelika Mirska z Rozwiń » Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pani doktor 1 stycznia 19 9 9 roku zmienił się ustrój samorządowy Polski i mieliśmy i wprowadziliśmy wtedy trzystopniowy podział Administracyjny, dlaczego trzystopniowej, jakie są te stopnie podziału administracyjnego, więc wydaje się, że należy przede wszystkim rozpoczęcie tego, że samorząd terytorialny ma umocowanie w naszej konstytucji zaś właśnie konstytucja nie przesądza o tym ile szczebli samorządu terytorialnego w tym będzie w Polsce funkcjonował w NATO nie przesądza o tym, że będzie tyle szczebli samorządu terytorialnego i ile będzie szczebli podziału zasadniczego terytorialnego w i w pieszego z 100 0 dziewięćdziesiątego dziewiątego roku właściwie została przebudowana cała administracja w Polsce bo, choć sam w ustawie, które wprowadzają nowy podział zasadniczy w miejsce 2 szczebli wprowadzamy 3, czyli wracamy do sytuacji, która w Polsce w funkcjonowała przed 19 7 5 rokiem w i właśnie na mocy konstytucji musieliśmy w każdej z tych 3 na każdym z tych 3 szczebli podziału zasadniczego zainstalować samorząd terytorialny czy też przemawiało za tym, że są akurat 3 szczeble w UE wydaje się, że po pierwsze, nasza tradycja ustrojowa jeśli sięgniemy do drugiej Rzeczpospolitej to tam przynajmniej w planach i w takim zamierzeniu jak budować państwo demokratyczne był właśnie już, ale wspomniany w konstytucji marcowej samorząd na 3 szczeblach oni są funkcjonowała, ale to były te szczeble samorząd Gminny samorząd powiatowy samorząd województwa, więc raz i tradycja 2 na pewno wielkość państwa polskiego, bo 1 z zadania lokalne, które wykonuje gmina PIT jest tych zadań bardzo duża dlatego wydaje mi się, że potrzebna jest ta druga płaszczyzna komis samorząd powiatowy, który ma wspomagać samorząd Gminny w dbaniu o obywatela, bo tak naprawdę te 2 szczeble samorządu, jakim jest samorząd Gminny samorząd powiatowy odpowiadają na potrzeby takiego przeciętnego Kowalskiego, który codziennie w ranę musi wstać musi jak picie wody pojechali do pracy czasami pójść do lekarza tymczasem te wszystkie 5 z trasy, które na co dzień każdy powinien być powiedziałabym zaopiekowali dziś natomiast jej ten trzeci szczebel szczebel regionalny w Polsce samorząd wojewódzki wrócę miał tradycję w wystroju drugiej Rzeczpospolitej, ale z pewnością była to również zmiana, czyli wprowadzenie tego samorządu wojewódzkiego w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku wymuszone przez nasze aspiracje do partycypowania w środkach strukturalnych Unii Europejskiej w Dössel wedle tych struktur samorządowych na poziomie regionów Polska zwyczajni tych pieniędzy nie otrzymała w potas koncentrujemy się wróż ne go do gminy do tej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jak ona jest skonstruowana i jakie zadania ustawodawca i powierzył w LM może jeszcze króciutka wrócimy do pewnej koncepcji, która w ich wspólne dla wszystkich 3 szczebli samorządu terytorialnego przede wszystkim samorząd terytorialny służę w po oddaniu części władzy w państwie obywatelowi więc, iż państwo mówiliście ostatnie władzy wykonawczej to właśnie w Polsce ta władza wykonawcza jest podzielona pomiędzy rząd i jego administrację, w który dba o naszą szczęśliwość z punktu widzenia interesu ogólnopaństwowego centralnych centralną centralnego ogólno państwo owego natomiast żaden mąż rzeczywiście zaspokoić nasze potrzeby to tam z centrum nie do końca i widać, jakie to są potrzeby jeśli nie wiem z centrum miano by nam zaplanować naszą drogę gminami gdzieś tam na tych Wyżynach władzy się ocknęła linijka milimetra tyleż mojej miejscowości, by nie ta droga, aby przebiega akcja medal w jesiennej będziemy planowali na to pewnie dopilnujemy, żeby rzeczywiście była tam, gdzie jestem potrzebna niż ta idea jest taka, żeby oddać część władzy w samym mieszkańcom, żeby oni byli w stanie zatroszczyć się własnym własną pomyślność właśnie własny dobra w ich teraz 5 każda z tych wspólnot samorządowych stała się podmiotem ma do wykonania właśnie pewne zadania, które oddał jej ustawodawca oczywiście musiał dać również pewną część środków publicznych, bo trudno wykonywać zadania bez środków publicznych, ale najważniejsze oddał również tym wspólnotom, czyli nam odpowiedzialność za wykonanie tych zadań czy Wiśle teraz mam dziurę w drodze gminnej nie mam pretensji do rządów w ich pytam panie premierze jak żyć tylko mam pretensje do mojego burmistrza w ziemi tej drogi nie naprawi, czyli też takie przesunięcie odpowiedzialności na mieszkańców, by zgodnie z zasadą subsydiarności pomocniczości, która jest wpisana w naszą konstytucję państwo nie powinno nas ubiec władz na walnie się powinno nam odbierać tych zadań skoro jesteśmy ludźmi to jesteśmy w stanie zatroszczyć się własnej sieci i w tej wspólnocie takiej podstawowej w lokalnej jako Miss gminy właśnie mamy troszczy się nasze dobro wspólne życie i teraz w ustawie w UE w morze wpier w konstytucji RFN w wydzielonej z interesy lokalnych czy ten najbliższy obywatelowi w i żeby go teraz wykonać mamy kategorii zadań lokalnych i tutaj mamy domniemanie, że wszystkie zadania publiczne o charakterze lokalnym to jest właśnie zadanie samorządów gminnych, a na czym polega zadanie lokalne to własne gminy polega to Prosna troszczenia się o swoich mieszkańców, czyli o wykonywaniu wśród tych bardzo szeroki katalog roszczeń niż o dobro mieszkańców na taki oto chodzi prawda potem jest państwo i ona utworzyła samorząd, żeby życie było dobre w jak powiedział już Arystoteles, więc możemy sięgać również tych faktów natomiast ten katalog jest rzeczywiście określony bardzo szeroko, bo mamy domniemanie kompetencji we wszystkich zadaniach lokalnych właśnie po stronie samorządu Gminnego w ich teraz ustawa wymienia i te zadania oczywiście zmienia bieg przykładowo, bo skoro mamy domniemanie kompetencji do ustawy nie może zamknąć katalogu zadań gminy, czyli jest to katalog otwarty w lesie pod czytamy ustawę to tam właśnie sierot tych zadań, które na co dzień sam nam potrzebny czy chociażby bezpieczeństwo porządek publiczny w dal infrastruktura techniczna czyni tak ważny dla środków chociażby właśnie wiejski Targ gminne, gdzie się spotykamy raz czy 2 raz w tygodniu, żeby kupić świeże warzywa w dal cóż jeszcze podstawowa opieka zdrowotna podstawowe ustawowe, czyli rozumiem tutaj o lekarzach internista przede wszystkim rzesza gorliczan in tych, którzy mają zapewnić nam mieć kontakt w razie takich codziennych problemów co prawda jeśli te są już problemy z wyższego rzędu, które na szkle wymagają hospitalizacji to wtedy też nikt nie będzie w stanie utrzymać szpitala, bo jest nie jest zbyt wielką 1 skąd, więc zgodnie z zasadą pomocniczości pomoże jej wykonywaniu tego zadania właśnie powiat czy dawną dzieje się w wielu przypadkach, że tamci gmina nie jest w stanie wykonać obowiązków powierza jej, jakby de facto Powiatowej, ale łącznie stanowią o tym, rozstrzyga jej tu zgodni może tak króciutko, o ile na czym polega zasada pomocniczości polega na tym, że jednostka wyższego rzędu, czyli większa mocniejsza finansowo przynajmniej teoretycznie powinna wykonywać zadania tylko Ts, w którym ta mniejsza jednostka nie jest sobie w stanie poradzić czyli, jeżeli gmina będzie w stanie wykonywać te wszystkie zadania o ponad 2 w lokalnym charakterze bardzo proszę natomiast spot jest powiat Trzebini jest stawiać gminę zadaniami, które będą przekraczały możliwości, czyli zasada pomocniczości mówi silna i silniejsza jednostka ma pomagać, ale nie wyręczać w ich głównie chodziło rozdzielenie zadań pomiędzy po pierwsze, państwem, a samorządem w tyle ile tych zadań może rzeczywiście wykonuje wspólnota samorządowa, czyli my jako obywatele, którzy sobie wybierzemy nasze organy będziemy w stanie je w pewne kwestie rozstrzygać bezpośredni jeśli będzie nam się chciał pójść do referendum lokalnego i wtedy rzeczywiście my podejmujemy decyzję chyba najważniejsze jeśli będziemy niezadowoleni z naszych organów to co możemy zrobić możemy ją odwołać referendum czeka n p. wojewodzie, ale zrobić nie może w, czyj to jest istota samorządu terytorialnego i podziału władzy w szumów pewne zadania zostały przekazane tym wspólnotą ludzi, którzy zarządzają nimi sam mówimy właśnie mówimy o edukacji mówimy o infrastrukturze i mówimy o tych organach mówimy o tym, że gmina nad czymś czuwa ale kto w tej gminie właściwie odpowiada za realizację tych wszystkich zadań, jaki skonstruowana polityka nas w tej gminie na właścicieli politolodzy mają wielki problem, bo wydaje się, że prawnicy mają trochę prościej Mbank normatywna koncepcja jest jest bardzo klarowna władzę w gminie sprawuje mieszkańcy i tak jest istota samorządu Anny sprawujemy władzę tak Money Money nasz rząd, który troszczy się innymi sprawami to jest państwo bardzo daleko ode mnie, ale tu moimi sprawami w prasie, że niż rząd nie wtrącał my będziemy te w alei zadania wykonywać, ale podobnie jak na szczeblu centralnym my sprawujemy władzę w swojej gminie poprzez pośredników od optyki itp jeśli popatrzymy na praktykę działania to pewnie tak, bo mamy tradycję jednak tej demokracji pośredniej w co najmniej 3 ułatwione zadanie wybieralne organy, które wykonują zadania z Aliną w pierwszym rzędzie, iż poczytam ustawę mamy i regulacji, która mówi mieszkańcy sprawują władzę przede wszystkim bezpośrednio poprzez referendum lokalne w dopiero w drugim kroku Manet typu Pompeje pośrednio, czyli poprzez wybrane organy w i oczywiście, że celem w swojej praktyce jest także dziś nawet niektórzy z nas pewnie do końca nie zauważają, że są podmiotem władz prawda nadburmistrza mamy radę gminy w i oczekujemy właśnie tych organów, że rozwiążą nasze problemy, chyba że sprawa nas bardzo mocno bulwersuje to wtedy być może właśnie zaangażujemy się z przeprowadzeniem referendum lokalnego oby n p. odwołać burmistrza starego nie jesteśmy zadowoleni czy podjął decyzję o samoopodatkowaniu na jakiś cel publiczny w tle oczywiście przede wszystkim organy w i tutaj nazewnictwo może się trochę go zmieniać w zależności od tego jaki status ma gmina, bo będziemy mieli radę gminy bądź rady miasta w natomiast jeśli ta jest organ stanowiący kontrolny, czyli sama nazwa i już nie wskazuje, że jest to organ, który ma stanowić prawo, a potem kontrolować jego wykonania i drugi organ jest organ wykonawczy, czyli sama nazwa on wykonuje prawo, które w UE bronić uchwaliła właśnie rada gminy bądź prawo, które wynika tylko to jest sprawa wyższego urzędu w, czyli nie mamy takiej zasady trójpodziału władz jak jesteśmy przyzwyczajeni na Fina na tym poziomie centralnym natomiast mamy tej dekady 2 kategorii organów organy, które stanowią mi kontroluje ani organy, które wykonują zadań teraz informacje TOK FM, na które zapraszam w imieniu ani bramek to magazyn reporterów 17 2 3 to jest wakacyjny magazyn reporterów Radia TOK FM państwa innego i moim gościem jest dr Andżelika Mirska z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry jeszcze raz dzień dobry i rozmawialiśmy o samorządach rozmawialiśmy o gminach i o tym, że jednostki samorządu terytorialnego muszą działać na zasadzie pomocniczości przejdźmy od gminy teraz do powiatu, bo te 2 jednostki są ze sobą sprzężone nie muszą się nawzajem uzupełniać nijakie są w takim razie zadania powiatu lub też jak najbardziej, więc tak króciutko, ale mniej tylko wiatr był tym chyba najbardziej kontrowersyjnym szczeblem samorządu terytorialnego, bo w momencie, gdy był wprowadzany w ogóle dyskutowanym miał bardzo wielu przeciwników po wsi na pewno jest także pewna tradycja ludzie przyzwyczaili się, że nie ma powiatu teraz powrót do powiatu był widziany jako nie wiem z drewna pewna rozrzutność być może też to nieprawda powiat historycznie chyba najbardziej tym ugruntowanym jednostkom terytorialnym w Polsce w ich koncepcja jest taka, żeby przez domniemanie gminy, która wykonuje wszystkie zadania lokalne wprowadzić komplementarnie odpowiedzialność powiatu za te zadania lokalne, których gmina nie będzie w stanie wykonać tej ustawodawca mówi o tym, że są te zadania lokalne o ponadgminnym charakterze w czytelni miała pani przykład służby zdrowia w Korei to gminy mają zapewnić tę podstawową opiekę zdrowotną, a w zadaniach powiatu już jest hospitalizacja n p. lipy prowadzenie utrzymanie szpitali takich przykładów rozumienie gwiazd oczywiście poczytamy ustawę mamy też 2 ustrojowo ustaw Dynamu stanu z innego nas dziwić dziesiątego roku o samorządzie gminnym i ustawy z 5 czerwca 9 10 08 . o samorządzie powiatowym w i szczerze mówiąc delikatnie omawiany ze studentami i 4 katalog zadań gminy samorządu to studenci czasami tak zaczynają czytać stan po kolei przy powiecie wszyscy mówią naraz to już była przecież my to już czytaliśmy czy to nie jest pomyłka nie jest pomyłka, bo rzeczywiście te kategorie Zalesie, powtarzając ochrona zdrowia i edukacja bezpieczeństwo oczywiście są pewnie również nowe kategorie, które pojawiają się w UE przy powiecie ważny jest to, że tutaj powiat może wykonywać tylko te zadania, które będą wynikały zostali tutaj nie ma domniemania kompetencji, bo nie możemy mieć 2 wspólnot, które będą miały domniemanie kompetencji, czyli zawsze jest także, w których bo, gdy jest tak skonstruowany, że ustawodawca wyróżnił w Polsce arbitrzy zakres interesu publicznego, czyli tego, za który odpowiedzialny za administrację, żeby życie było dobre z kim mamy interes lokalny i tutaj przede wszystkim za realizację interesu lokalnego odpowiada gmina komplementarnie odpowiada powiat i teraz jeśli gmina ma domniemanie kompetencji, czyli nie wszystkie zadania będą uregulowane w ustawie to to w jaki nie może mi domniemanie kompetencji, czyli tylko ma wymienione wykonuje tylko te zadania, które zostały zmienione stawki tak w IT oraz jeśli byśmy poszli dalej tym tropem możemy zaraz wrócić jeszcze do powiatu, ale jeśli pomyślimy Dalkia w takim razie co będzie robił samorząd województwa w IT oraz, odnosząc się do naszej konstytucji popatrzymy, że mamy wpisaną w konstytucji NBA mamy wpisaną gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego natomiast nie mamy ani słowa o powiecie i nie mamy ani słowa o województwie jako podniecić samorządów w stało się to pewnie, dlatego że był powiat był tak bardzo kontrowersyjny w więc, jakby troszeczkę od tyłu, próbując ogarnąć tę materię GM ustawodawca Konstytucyjny wprowadził pojęcie samorządu o charakterze lokalnym i Regional w ich teraz tyje byli gmina Janowiec to jest ten samorząd lokalny fala województwo to samorząd regionalny za nami i teraz w powiedzieliśmy za wszystkie zadania lokalne komplementarnie odpowiada gmina i Coffee jednostki samorządowe powiat ma bardzo jeszcze szczególną sprawy się, choć zadanie zlecone może zdążymy do tego wrócić i powiedzieliśmy troszczy się każdego zwykłego takiego podstawowego obywatela Kowalskiego wsi natomiast zupełnie inną rolę na samorząd województwa, bo to i tak kombi kiedyś metafory zastosował prof. Błędowski powiedział, że w tutaj odbiorcom zadań, które wykonuje samorząd ten regionalny samorząd województwa ich już przedsiębiorca Kowalski to oznacza, że głównym odbiorcą może nie odbieram tylko w ich to zadanie, które zostało wpisane do ustawy o samorządzie województwa z 5 czerwca 10 08 . roku to przede wszystkim promowanie i organizowanie i prowadzenie rozwoju gospodarczego społecznego właśnie region tu w, czyli tutaj przede wszystkim chodzi o te wszystkie zadania, które mają na celu rozwój gospodarczy i społeczne danego regionu, czyli już ta koncepcja rozwoju gospodarczego kraju aż nie będzie wypracowywane tylko i wyłącznie na szczeblu centralnym i późniejszych oświeca handel będzie jak będą województwa co należy zrobić tylko wręcz przeciwnie to województwa jako samorządy czy samorządy wojewódzkie uczestniczą w wypracowywaniu koncepcji rozwoju Regionalnego, bo one najlepiej znają, ale swoje potrzeby swoje zalety swojej jakieś niedociągnięcia Kwisą taką czapą nad nad gminą i nad powiatami niejakiego nie możemy absolutnie powiedzieć my tutaj w Polsce mamy pełną decentralizacji ustawa bardzo wyraźnie o tym, mówi, że absolutnie jednostki samorządowe nie są wobec siebie żadnych zależności hierarchicznych czy nadzorczych w tym jest pełna decentralizacja tej jednostki mogą ze sobą współpracować, ale absolutnie w tego nie mogą pełnić izba kontroli absolutnie żadna z tych jednostek przestraszyli zwiększać ich przodkowie wobec gminy, a samorząd województwa umowę z tych 2 mniejszych nie ma też absolutnie żadnych kompetencji ich wpływu są pewne małe wyjątki jeśli chodzi n p. bezpieczeństwo państwa planowaniem i 4 w raju na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdzie czasami te w działania niższych szczebli są uzgadniane na szczeblu wyższym, ale to są bardzo takie wyjątki bardzo dokładnie uregulowane w Stali, ale zasady pełna w samodzielność, która podlega ochronie sądowej chcieli szajkę, która z tych jednostek chciałaby, choć ich kompetencje drugiej może się ta i tak zagrożonych jednostka poskarżyć, ale też dochodzimy tutaj do kwestii nadzoru nad samorządem, bo wciąż pamiętajmy to nie jest władza suwerenna w to jest część władzy wykonawczej jest związana bardzo mocno ustawami Ka, czyli działa w ramach ustaw i prawo miejscowe, które zostało wpisane do katalogu prawa powszechnie obowiązującego teraz się na ostatnim miejscu, czyli musi być zgodny z aktami wyższego urzędu w aktualne, odwracając sytuację ustawa i konstytucja przyznaje samodzielności samorządowi to lista złota formuła, która mówi samorząd wykonuje zadania we własnym imieniu na własną odpowiedzialność i to nie może n p. rząd wymagać od samorządu, żeby jakieś zadanie wykonał własne zadanie, żeby wykonał takie sobie tutaj rząd postanowi, ale ktoś musi kontrolować to czy uchwały, które wydaje n p. rada gminy jest zgodne z PiS wraca z działaniami prawnymi wyższego Jasiek go gdzieś tutaj mamy pojęcie model nadzoru, który zawiera się kontrolować i kontrolę tej tylko stwierdzenie nieprawidłowości, a jeśli gmina zrobiła się naruszyła prawo hrabia i to mamy tutaj jednak organy nadzoru i Toys są organy ze sfery administracji rządowej, kto z rządu jest najbliżej samorządu nowo jest to tak prawda więcej takich pierwszy wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie jak najbardziej chcemy, który ma kompetencje nadzorcze i na bieżąco kontroluje wszystkie akty, które stanowią organy samorządu terytorialnego i w momencie, gdy stwierdzi żony rażąco naruszają prawo w może podjąć odpowiednie środki nadzorcze lepsza może stwierdzić nieważność uchwały rady gmin, ale teraz wojewoda też się może pomylić, czyli może uznać jakiś akt Gminny jest niezgodny z prawem, a oni znaki zgodnie z prawem i co teraz zrobić jak chronić gminę przed bezprawnym nadzorem wojewody, dopóty nie będzie absolutorium dla II instancji można tutaj instancji może ta to Termalica nie jest ale kto będzie mógł rozstrzygnąć spór co do prawa teraz pomiędzy samorządem, a rządem, a tylko sąd, który sam zna się na administracji nie tylko sąd Administracyjny w kinie ogromnie ważna tutaj gwarancja dla samorządu to sprowadzenie jej sądowej kontroli właśnie rozstrzygnął na z rozstrzygnięć nadzorczych, w które podejmuje wojewoda i wojewoda jest takich bieżących spra w na bieżąco kontroluje działalność samorządu natomiast takich spra w powiedziałabym grubszych, czyli tam, gdzie jej nie tylko problemem jest jakiś jednostkowe uchybienie ze strony samorządu tylko rzeczywiście organy działają przez dłuższy czas naruszając rażąco prawo to wchodzi teraz jej kompetencja Prezesa Rady Ministrów, który może nawet w alei odwołać organ wykonawczy bądź zawiesić organy natomiast, jeżeli będzie w tle to działanie niezgodne z prawem podejmowane przez dłuższy czas będzie tym podmiotem rada gminy rada powiatu bądź sejmik województwa, czyli organ stanowiący kontrolny, który pochodzi z wyborów bezpośrednich na każdym szczeblu no to wtedy dzieje proszę państwa będzie decydował o tym, Polski Chaim czy taki organ rozwiązać w trybie właśnie nadzoru niektórzy mówią o jej tak daleko Sejm jakaś mała gmina mała chwiej z rady gminy, ale bardzo dobrze to teraz zobaczmy zbierane swoją radę gminy jako mieszkańcy jesteśmy niezadowoleni Atu nagle przychodzi jakiś organ z zewnątrz i postanawia szynami oraz Janusza prawda straszne rzeczy, ale z drugiej strony się to organ nie mając uszczęśliwiać swoich mieszkańców, czyli tak działać, żeby życie w tej gminie było dobre, ale na pewno nie mogą łamać prawa to jeszcze zapytam skąd, skąd gminy powiaty mają pieniądze na realizację ważnych sprawach jak bardzo pośród tych zmian w 2, a ich właśnie tutaj pewną również gwarancją samorządności muszą być wyodrębnione środki finansowe, bo ja nie będę samodzielne jeśli za każdym razem musiała prosić pieniądz prawda w tym częściom et decentralizacji administracji w Polsce jest również decentralizacja finansów, czyli konstytucja mówi jeśli samorząd dostaje do wykonania zadania ma również dostać odpowiednie środki finansowe i w i pamiętajmy, że samorząd wykonuje przede wszystkim zadania własne, czyli te, które służą mieszkańcom tej konkretnej gminy i może dostosować ich potrzeby do wymogów ustawy z alei samorządy wykonują również szereg zadań, które powinna wykonywać administracja rządowa, ale z takiego prostego względu, że nie ma tego aparatu na wkład administracji rządowej na terenie gminy w nie ma takiego organu jako wojewoda kompetencje ogólne to państwo zleca zadanie samorządowi skoro zlecali to są zadania państwowego to też musi zań zapłacić, ale nie będą pracować jeśli dostanę pieniędzy, ale samorządy też mają pieniądze bezpośrednio od nas od obywatela tak jak najbardziej tutaj chodzi przede wszystkim o zasilanie budżetu gminy, bo tutaj decydujące są podatki lokalne, czyli podatek od nieruchomości podatek rolny leśny, czyli te, które są wypracowywane na ekranie danej gminy wpływają do budżetu gminy w Galilei idealny udział złych chwil, które zostały w gminach wyodrębniony dla gminy i powiatu i województwa z podatku PIT CIT na ich różne inne darowizny tak dalej innowacji mieszkańcy tych lokalizacji dlatego gminy często ostatnio cały czas promują proszę tutaj u nas rozliczać albo się zameldować zamieszkać u nas w jak najbardziej w natomiast jest tylko część dochodów to są dochody własne gmin z elit ogromne znaczenie właściwie połowę tak statystycznie uczył się też bardzo różnie, ale statystycznie połowa budżetu w Samorządowego to są te subwencje dotacje celowe z budżetu państwa także wróci pani zdaniem ten system ERM samorządu terytorialnego jest w Polsce ukończony czy nie potrzebujemy żadnego dodatkowego stopnia to znaczy z pewnością te 3 stopnie my Time funkcjonują dobrze natomiast właściwie od chyba już 20 lat no może tak na pewno od 1 0 lat byłam na niezliczonej liczbie konferencji na temat jej nowe jednostki, jaką byłby jakiś obszar metropolitalny, z czym tutaj zarządzanie w skali wielkich miast, które są ograniczone granicami administracyjnymi ani tworzą się to funkcjonalne połączenie z gminami, które je otaczają wciąż w Polsce istnieje rozwiązanie mamy tylko ostatni ten przykład w związku Górnośląskiego, które na podstawie ustawy uzyskał osobowość prawną podmiotowość prawną, ale to wydaje się, że wciąż będzie ten temat, który będzie nas wciąż zajmował się jak rozwiązać kwestie zarządzania wokół miast metropolitalnych bardzo serdecznie pani dziękuję państwu w imieniu kościoła dr Andżelika Mirska z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego audycje wydawały mi to strzelecki realizował Adam Szurek teraz informacja TOK FM zapraszam w imieniu Amerykanek dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA