REKLAMA

Co nam przyniesie Narodowa Debata o Rodzinie? Renata Durda, mec. Grzegorz Wrona i Paweł Sulik

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2017-08-17 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM w kieszeni po godzinie dwudziestej drugiej skoro czwartek minęła dwudziesta druga to czas na program dość przemocy Renata Durda niebieska linia dobry wieczór dobry wieczór flamenco rozgrzewał dobry wieczór ogródek, a na stole narodowa debata o rodzinie, a to, dlatego że odbędzie się już 2 7 września debata na temat tego czym jest czym powinna być rodzina debata jest o tyle istotna, że patronuje jej ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej i chciałem Rozwiń » zacytować słuchaczom pierwsze zdanie z dokumentu zapraszającego na czymś informującego, że tej debacie Otóż brzmią tak rodzina zbudowana na trwałym małżeństwie obok wolności suwerenności jest największym dobrem Narodowym największą wartością Rzeczypospolitej polskiej wymagającą szczególnego chronienia i wspierania i nie wydają się tak oczywistej i jasne, że nie ma o czym dyskutować tylko przyklasnąć prawda rezer w klaskać się zawsze warto tam, gdzie ktoś mówi o tym, że trzeba się pochylać nad wartościami UE zawsze pytanie jest takie co jest tą wartością, która jest priorytetowa nadrzędna jest trochę innym ciąg dalszy dyskusji, którą toczymy my organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie z resortem rodziny pracy i polityki społecznej już od 2 lat w kwestii związanej z planowaną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie spór idzie właściwie nic nie tyle o drobiazgi, bo to drobiazgi są zawsze do ustalenia co rzeczywiście sprawa nadrzędna, czyli cały jest celem nadrzędną wartością czy bezpieczeństwo w człowieka i osoby czy autonomia rodziny ministerstwo mówi autonomia rodziny ta, czyli to, żeby rodzina rodzice jej dzieci, które się wychowują w tej rodzinie mieli prawo do tego, żeby ustanawiać własny porządek w funkcjonowania tej rodziny wychowywanie dzieci i relacji między małżonkami on jest absolutnie nadrzędny państwo nie ma prawa się do tego wtrącać my natomiast organizacja, która znana jako silny zajmują się tzw. no i prawnukowie tymi tematami mówimy Otóż nie człowiek ma swoje przynależne prawa niezależnie od tego czy jest mężem żoną dzieckiem czy matką i jeśli ktoś nie krzywdzi niezależnie od tego czy dzieje się poza moim domem czy w moim domu i wewnątrz rodziny to ja mam prawo oczekiwać od państwa, że będzie mnie chroniło i to się różnimy zasadniczo, o czym mówimy o tym, że to prawa człowieka są nadrzędne, a my mówią organizacje pozarządowe natomiast resort styl pracy, choć jest właśnie mówienie nie rodzina jest nadrzędną wartością i nawet jeśli ktoś się skrzywdzone w tej rodzinie, ale dla dobra rodziny to po prostu trzeba zacisnąć zęby jeszcze trwać 1 0 takich obrazków, które wchodzą na mecz kibicom tego w sumie lato dotrze do nas od tej rozmowy z programu, gdyż przemoc z autorem książki o konfliktach polskich rodzin w Norwegii zespół ze służbą w tym dbającą o dzieci w Norwegii tam to ewidentnie większa część tych przykładów kryzysów na linii państwo, a dom agenda Państwowa rodzina pomaga im prędzej czy później w tych rozmowach bohaterowie tej książki mówili expressis verbis właśnie został Kalisz jest coś takiego państwa chodziło im wolno my musimy zareagować z tego tegoż z tego powodu nie zawsze chodziło o przemoc przesadnie o jakość rozwoju takiego dziecka, a w bohaterowi mówi no jak to tak czy wchodzi urzędnik puka do drzwi, mówi że chciałby porozmawiać o tym jak wychowujemy dziecko od wsi w głowie nie mieści, żeby przychodził urzędnik atomu nie tak, żeby reperować kaloryfer nie ktoś zapytać czy Czech czy śmieci powinny być częściej wynoszą one prawdziwe wywożone zasiedlenie tylko to oni pytani o jakich ruchów jak wygląda to jeszcze trochę nakłada się na taką dyskusję, która była toczona już kilka lat temu, ale mąż żona będzie się powtarzać się w sejmie jeśli dojdzie do dowodu w kwestii związanych z nowelizacją różnych przepisów prawnych związanych z przemocą w rodzinie i toczyła się też Sejm poprzedniej kadencji to była taka dyskusja na temat tego czy autonomia rodziny jest o tyle ważna, że w perspektywie obrońców rodziny jak słusznie mnie nie chce rozwijać tego co znaczą obrońców rodziny, ale takich osób, które mówią o tym, że bronią rodziny rodzina jest czynnikiem chroniącym przed przemocą, czyli animują tak pokażcie nam badania, a które mówią o tym, że przemoc w rodzinie jest ma taką samą skalę jak przemoc w związkach konkubent kich, bo oni twierdzą, chociaż nie mają na to żadnych badań Boga, że w Polsce nie było robionych takich badań, które mówiły zbadamy skalę przemocy w rodzinach formalnych sakramentalnych i w rodzinach konkurentki raczej w takich związkach nieformalnych, ale petenci obrońcy rodziny mają taką tezę, że w tych związkach nieformalnych ikon kubańskich skala przemocy jest dużo większa od tej skali przemocy, która jest w rodzinach formalnych związkach sakramentalnych i w związku z tym oni wierzą rodzina jest czynnikiem chroniącym trzeba chronić rodzinę, bo ona chroni przed przemocą to taki ciąg logiczny, który nie wiem na czym się opiera, ale on jest na pewno podstawą zaś do tej z 4 i otoczenia tej dyskusji na temat tego czy w ogóle państwo ma prawo do gustu zarówno z prawa dotyczące rodzin godzinę jest religia w tej sytuacji wystąpię w roli adwokata diabła adwokata umorzenie diabła nie wiem czy też ministerstwa, bo tak sam z siebie tym pełnomocnikiem ustanowiła, ale tacy powiem w ten sposób skoro to jest debata to ile dobrze pojmuje znaczenie tego słowa to będą tam przedstawione różne poglądy no bo nie debatuje się w gronie wzajemnej adoracji, a po drugie, skoro powstał pomysł debaty na temat rodziny to znaczy, że nie jest takie oczywiste zagrożenie ad vocem się wprowadził go w debacie 3 księży weźmie udział oraz naukowcy z katolickiego Uniwersytetu lubelskiego Uniwersytetu kardynała Wyszyńskiego nie wszyscy Jana Pawła II Gminny związku dużych rodzin prezes fundacji mamy taty w młodszych też bardzo ciekawe grono na większości chorują osoby, które rodziny same nie stworzyły, a więc mamy do czynienia z no, jakby takim pobocznym nurtem poglądów skoro nie wypowiadają się członkowie rodzin natomiast my Life mówiąc wprost jest on nad czym debatować z bardzo prostego powodu Otóż w instytucję rodziny jak byśmy jej nie zdefiniowali to znaczy, jakbyśmy nie mówili, którą wchodzi w skład tej rodziny jest podmiotem chronionym konstytucyjnie, ale wiele od żużla, że nadzwyczajne sesje rodzina i pierwsze zdanie rodziny zbudowana w małżeństwie tego rodzaju rodziny no to jest zawężeniem, bo konstytucja różu rozróżnia małżeństwo jako powód jako zagadnienie węższe niż rodzinne więzi rodzinne no co jest oczywiście tak można to chyba nawet w potocznym rozumieniu jest aż 6 5 natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie sposób funkcjonowania rodziny i cel, jeżeli taki byśmy chcieli zdefiniować ona o noszenie nie będzie jednak bez względu na to, jaką doktrynę byśmy wzięli pod uwagę wskazywał że, że rodzina ma jakiś sposób legalizować przemoc w daną osobę, jeżeli weźmiemy grunt prawny czy kulturowy czy religijne czarno nie wiem, jaki byśmy chcieli jednak nie jest to ta postawa jest pozytywna, a my teraz nie tyle wydaje się, że chętnych, że ta polaryzacja tych 2 poglądów zmierza do pokazania nie my musimy wyeliminować rodziny tam, gdzie jest przemoc inaczej staramy się pokazać, że kończą się te wartości rodzinne tam, gdzie się przemoc pojawia się prawda, że to, jakby przemoc sama w sobie do swej istoty nie jest elementem rodzinę stąd pojawiają się te wartości innych, które należy chronić no i wydaje się, że to jest dość jasno zdefiniowane, że rodzice mają obowiązek stworzyć właściwe warunki rozwoju zarówno fizyczne Goi psychicznego własnym dzieciom, a to mimo wszystko wysłuchałem pana mecenasa mam wrażenie, że tu jeszcze możliwy trzeci punkt widzenia, który pewnie kroczy słuchaczki mogą mieć zresztą zdrowy drodzy słuchacze drugie słuchaczki wieczoru małpa to krótka FM proszę pisać wiersze małpa to krótka część pasma komentarzu do pytania, ale teraz już trzeci punkt widzenia co innego też centralną kategorią oderwiemy się na chwilę od przemocy albo braku przemocy szczęścia i nieszczęścia wokół rodziny jest centralną kategorią i wydaje mi się w takim widzeniu, które jest widzenie może nie tyle konserwatywni są w jedzenie w w pewnym sensie konserwatywnym społeczeństwem jeśli rodzina jest centralną kategorią i tą kategorią taką postawą pomógł rozpoczną się mówią za PRL-u których główną funkcją jest prokreacja wychowanie dzieci to w ten świat jest idealny i naruszenie tego widzialnego świata w jakikolwiek sposób prowadzi do różnych błędów wypaczeń nie problemów 1 z nich może być pojawienie się przemocy w tym sensie pan mecenas narracja wydaje się, że najczęstszą jednak poglądem takie auta w stronę konserwatyzmu będzie tak menedżerom, że w ten sposób jeśli widzimy społeczeństwo zdrowe to znaczy, że tam są rodziny, ale są pełne rodziny to są pełne rodziny oparty taki, kto czytał na początku dokumentu Narodowy dbać o rodzinie zbudowany na trwałym małżeństwie i siłą rzeczy każde odstępstwo od tego obrazu będzie mogło rodzić jakieś nieprzyjemne konsekwencje, ale nie mówi się na początku przemocą albo w przemocy w rodzinie i t d. mówi się o tym, że to jest idealny obraz świata do niego dążymy, dlaczego uważa, że to jest ważne, dlatego że w jakiś czas umiesz bardzo wiele dyskusji edukacji się po ten sam wątek już bez przerwy bez przemocy w rodzinie pojawił się wątek edukacji, która nie jest edukację szkolną na duże czy jakaś część rodziców powodzian, dlaczego nam się przy okazji reformy edukacji uniemożliwia edukację domową my jesteśmy przekonani, że lepiej nasze dzieci u nas w rodzinie w naszych rodzinach wychowany, ale obawiamy się, że jakoś damy nasze dzieci do szkoły to państwo nie zrobi kociaki w głowie zacznie uczyć i tu też kilka wersji z kont w Polsce uczyć się nie od teorii ewolucji bywała, ale też może jakiś lewacki historię szkodowości tech weterynarii to jest inna konsekwencja zaburzenia tego idealnego obrazu społeczeństwa, jakim jest rodzina jak to w życiu autonomiczna tak, że autonomia raczej wynik autonomia rodziny do tych z autonomii rodziny tyski k krótszy niż dla zrozumienia, dlaczego ogródek dodano trwałym może niską bazę pytań, które są Mielno małżeństwo jest aż mnie instytucję prawną nie wiem czy państwo sobie jesteście w stanie przypomnieć, jaki projekt, który stworzył Roman Giertych jak był ministrem edukacji, w którym rozróżniono 2 rodzaje mają wejść małżeństwo rozwiązywanej nierozwiązywalne myśl tego projektu zmiany kodeksu rodzinnego opiekuńczego można się było zdeklarować na początku, zawierając związek małżeński czy, w którą formę Siewiera można, by wybrać takie można rozwiązać bez względu na okoliczność nie można nic nie przypominam to nie bez powodu, ponieważ no może już tak wyolbrzymiają, ale użycie tego sformułowania trwałe kojarzy mi się małżeństwo z założenia jest instytucją, która ma charakter trwały, a rozwiązali go można tylko poprzez rozwód umorzono ustać również śmiecimy współmałżonku, ale MO no i możemy być bardzo bardziej domyślać niż w widocznym obroniono myśli tak to prawda, choć się zmienia się z legendarnych rozumowania obcięte kable powiedziałeś, że jest to dosyć jest słuszny znaczy ta debata o zmian dotyczy pewnej wizji idealnego świata cokolwiek dla kogokolwiek wsparciem idealnym z tymczasowym i ja jestem zwolenniczką tego, abyśmy debatowali rzeczywistości, bo jeśli debatujemy o ideach, bo to oczywiście możemy to debata toczyć do końca świata i potem jeszcze dłużej, bo każdy z nas majaki jako rzeczywistość wyobrażoną idealną i one mogą się włączyć się różnić możemy teraz, by udowadniać, która z tych idealnych wyobraźni ne ma jakiś temat jest słuszna i nie jest rozwojowa wspierająca czy też nie wspierająca czy wartościowa jakiegokolwiek byśmy też na wnikanie użyli mniejsze zawsze wydawało, że rząd debaty, zwłaszcza duże debaty narodowej jak głosi nazwa tej debaty zaproponowana przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej mają sens, gdy mówimy debatujemy o rzeczywistości mówimy jak rozumiemy to rzeczywistość, jakbyśmy chcieli ją zmieniać, a w tej rzeczywistości jest tak mamy dużą i wciąż rosnącą skalą rozwodów w Polsce nie tylko zresztą w Polsce mamy dużą liczbę związków nieformalnych to duża liczba osób decyduje się dla UE założenie rodziny i naśmiewa się to powiedzieć bez zawierania związku małżeńskiego, gdzie są w związkach w tych związkach naradza się też dzieci była 1 z celów tej debaty jak przeczytamy pytania, które tam ministerstwo stawia przed tą debatą to w wiele z tych pytań dotyczy tego w jaki sposób byłem motywować rodziny do posiadania większej liczby potomstwa, bo też rozumiem, że oto idzie bój, abyśmy ten przyrost naturalny, który mamy wciąż w Polsce minusowe odwrócili z tendencją na plus, ale rzeczywistość jest taka, że wielu ludzi nie w trwałych związkach małżeńskich tylko właśnie w związkach, które między sobą ustalają i zabierają mu powołuje na świat dzieci mnie w tych związkach wychowuje jest też bardzo dużo dzieci, która są wychowywane w związkach, które się rozpadły w związkach, które są patchworkowe no nas na nowe struktury rodzinne mamy całe mnóstwo mamy całe mnóstwo nowych struktur rodzinnych ludzie żyją w różnych relacjach wychowują dzieci bądź też nie i mówią o tym, jesteśmy rodziną jesteśmy jakąś komórką społeczną, która wzajemnie się wspiera w rozwoju w ekonomii w trudnych sytuacjach rozmawiajmy o tym w jaki sposób wspierać ludzi w rozważają u ludzi do tego, aby lepiej funkcjonowali w swoim życiu byli zainteresowani także tym, aby powoływać na świat wychowywać drzewiej szczęśliwe dzieci to wydaje mi się istotą być może duża część tych ludzi właśnie w taki, iż on tradycyjnie pojętych rodzinach widzi taki model właśnie na przeszłości Cuper fantastycznie, ale prawdopodobnie jak pokazuje rzeczywistość wielu ludzi nie jest w stanie spełnić tego standardu jeśli to jest w ogóle standard czy tak tego wyobrażenia APL adw albo wielu ludziom się nie udaje w ten sposób przejść przez życie, więc rozmawiamy też o tym w jaki sposób w tych innych formach rodzinnych czy też wspólnotowych można o chronić ludzi przed trudnymi sytuacjami oraz wspierać wzrost o nie wydaje się, że bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli expressis verbis nazwali 1 z aktorów tego całego zamieszania, jakim jest życie społeczne i życie razem, w który nie został wymieniony Otóż za ich do tego do tej kwestii inspirujemy następujący temat 1 z tematów debaty, jaki jest wpły w jakości małżeństwa na jakość potomstwa potomstwa tak czy chcę tym dokumencie nie mówi się poza jeszcze 1 zdaniem nic o dzieciach o rodzinie, jeżeli jest środowiskiem niezastąpionym w zakresie działań związanych z rozwojem osobowości dziecka rozwijanie wszelkich pozytywnych cech chcę powiedzieć, że pomimo naukowców z takich szkół jak katolickie wyższe szkoły i poza tym, że księża występują tu i brak kogokolwiek łącznie Rzecznika Praw Dziecka to już niemal koszty reprezentował w coś co w rodzinie zazwyczaj występuje w tych dziedzinach są też dzieci, czyli mówiąc innymi słowy sławy potomstwo, który ma mieć taką jakość jak jakość małżeństwa co samo w sobie zrozumiałe, ale tego jest tutaj bardzo mało widuje się że uda albo nie oddaje się, że to w takim razie w konsekwencji natknąć się taka rodzina idealną zakłada, że to klub kluczem są ci to odpowiednio do ubrani ludzie, którzy tworzą trwałe małżeństwo nie wierzą, że będą razem od tych dzieci się rzeczy są czymś o wiele mniej ważnym w tym sensie, że w takiej optyce to ton trwałość małżeństwa interesu to, żeby oni się otwieraj na potomstwo to, żeby oni byli ze sobą oraz te dzieci powoli z każdym pewnie w kolejnym punktem debaty z oddalają się coraz bardziej coraz bardziej, gdyby zaprosić Rzecznika Praw Dziecka tą wypowiedzią to, że Violetta powiedziała, że rzeczywistość to trochę tego od biegaczy zresztą chyba 18 % dzieci w Polsce te dzieci z niepełnych rodzice, że cała duża migracja zarobkowa spowodowała, że rodziny patchworkowej albo niepełną zrobiło się w Polsce naprawdę dużo, że to jest tak, że rzeczywistość, ale też zawieranych obecnie małżeńst w około 40 % się rozpadnie, bo takie mamy statystyki, że mamy 40 %ową skalę rozwodów, czyli nas do zawieranych małżeństw 4 0 będzie 2 dni nie będzie ze sobą dłubania w różnych związkach nocą na taką debatę zaproszono nas Rzecznik Praw Dziecka albo podnosił te rzeczy dlaczego, żeby słuchacz jest cała potężna ileż dzieciaków, które są w innym rodzaju rodziny rozpoczynacie tego świadomy, że też takie rodziny funkcjonują czy w m 6 czasami wystarczyłoby jako otwierający referat wprowadzić człowieka, który by podał pewne dane z rocznika Statystycznego podział jak wygląda statystycznie rzecz biorąc polskie Polska rzeczywistość w jaki sposób żyjemy w rodzinach, ale też w jaki sposób żyją w tych rodzinach osoby starsze niepełnosprawne w UE, czyli ci wszyscy, którzy w, których państwo tak, o których państwo także zapomina o los chodzi o to nie działa to nie działa ponieść pamiętam któryś z tych młodszych z tych momentów, kiedy dyskusja o aborcji w Polsce była zawodnika z butelki falami wraca dyskusja bardzo instrumencie zaczęto podawać dane o ilości po stosunkowo ilość nielegalnych aborcji wydawać, by się mogło, że nie ma bardziej przekonujących danych jak też kilkadziesiąt tysięcy rocznie może po 100  00 0 może 200  00 0 nielegalnych aborcji tylko w Polsce to zmienia w ogóle myślenie o tym czy można zapisać wprawie, że nie wolno tego robić koniec trąbka Wojciech dziesiątek tysięcy ludzi zmuszony sytuacją życiową robi to świadomi, że łamią prawo tak itd to jest interesujący, bo teraz w 2 lata, mówi że wystarczy pokazać jak wygląda rzeczywistość mnie to nie zmienia w dyskusji, bo mamy świat wartości idealny mówimy tak to powinno wyglądać, a rzeczywistość na razie do niego nie mniej odstaje tak oto Łotysz i to i to właśnie jest rodzina idealnym taka powinna być tak najczęściej, że również część z ustawą woda w 2 architekcie nie są losy tych, którzy tworzą prawo tworzone z taką myślą, że prawo powinno być ono fasadą zaś powinna powinna by być bronią dotyczącą puder znaczy Małysz na papierze wszystko w porządku natomiast wiadomo, że ludzie robią inaczej teraz wszyscy to jest niezwykle poważny psucie prawa ono staje się wtedy słaby rok Damona służyło graczom innemu niż jego brzmienie jego treść ogromnym osiągnięciem powojennego prawa rodzinnego w zasadzie największym osiągnięciem tego prawa jest zrównanie praw dzieci bez względu na to z jakiego związku nachodzą jest to fundamentalna zasada tego prawa jeszcze się podważał to także podważało w ogóle cały kodeks rodzinny opiekuńczy tam, gdzie dotyczą dzieci mówienie, że są dzieci gorzej lepszej jakości no bo do tego sieć wprowadza takie sformułowanie czy w ogóle jakiekolwiek różnicowanie dzieci ze względu na status i ich rodziców jest absolutnie niedopuszczalne to ważne są nasze przypomnę, że ta rodzina zbudowana w małżeństwie jest środowiskiem niezastąpionym w zakresie działań związanych z rozwojem osobowości dziecka rozwianie wszelkich jego pozytywny efekt niezastąpiony w oczy rodzina, która nie jest trwale małżeństwem jest innym inną formą rodziny po prostu nadzieja wierzę w to wierzę w to wierzę, bo bał, bo wiara mi tylko pozostała, że autor tych sformułowań nie miał jednak nic złego na myśli mogło mnie nie chce mi się przyjąć za zapewnienie, że ktoś chciał komuś zrobić krzywdę nad morze wyszło niefortunnie na natomiast, iż istota jest głębszy to znaczy w tych w tej trosce o dobro dziecka i o dobro jego rozwój faktycznie państwo ma ogromną rolę w to znaczy powinno zapewnić możliwie najlepszy byt po trosze materialny po trosze edukacyjny zdrowotny w bardzo one równie istotnym zakresie ostatnio słyszeliśmy, że ta idea, którą bardzo się podobała tych dentystów wsi Wola bardzo na to liczyłem, że Bueno upadła tak będą jakieś autobusy, gdzie będzie piel. Ano to w ogóle idea była szersza, bo dotyczą w ogóle gabinetów lekarskich w szkołach nie tylko gabinetów dentystycznych także już powrotu pielęgniarek i lekarzy pediatrów, którzy w szkołach dla zapewnienia rozwiązań do autobusu to część mogą rozwiązać problemy minister mówił, że nie nie da się w finansowo z nią do ogarnięcia, żeby w kat, żeby stomatologów z każdej szkole zgłoście ile kosztuje państwo próbuje cokolwiek ze to i tak lepiej niż, gdyby te dzieci w ogóle nie miał dostępu do dentysty nie jest wszystko jasne natomiast opowiedzieć o tym, prawie do ochrony zdrowia u dzieci miał zaniedbania w młodym wieku ZUS zdrowotne dotyczące nie tylko przecież zajmowali układu kostnego i układów nerwowego i wielu rzeczy, a potem są już mnie do odzyskania i ich tutaj fundusz szukanie jakiegoś zastępstwo w postaci Ninie dobytek łóżka nie zrobimy to dużo kosztuje tam dalej, ale możemy powiedzieć, że nowe zasady, jeżeli to będzie trwałego małżeństwa to dziecko było ono już tam sobie prawda nie będzie i zdrowe i wesoło natomiast no to są nasze państwo, że 3 takie zasłony dymne no jakby, jeżeli chcemy na poważnie się zastanowić czy mnie Polacy zaczną się w większym stopniu rozmnażać Juan, ponieważ będą mieli poczucie bezpieczeństwa i będą wiedzieli, jaki sens zapewnienia dzieciom bytu przyszłym dzieciom no to trzeba zrobić bardzo poważne badania czy ludzie się kierują ich badania ile wiem były wykonywane Romana to na inny element dotyczący związku małżeńskiego tutaj nie istnieje, a nie jest kryterium, wobec którego ktoś kieruje czy miałby mieć dzieci czy nie, ale już z całą pewnością to jest oczywiste co teraz powiem, ale żadnego wpływu na to nie ma gdzie wszystko nie może dziecko w zależności od tego, czego rodzice się zdecydowali o nabycie w trwałym związku małżeńskim czy też w tym nietrwałe w związku małżeńskim, a więc tak jak na to powiedziałaś proporcje są też wysłać do 40 do 4 nowych to ten ton to się zbliża w zasadzie do ponad pół prawdy, a PSL i eliminowanie tak dużej grupy społecznej zaś stygmatyzowanie tej grupy dawanie do zrozumienia, że jesteście jakiś sposób gorsi mam nadzieję, że będzie to reperkusje polityczne numerki inne w tej sytuacji może mieć innymi słowy zachęcamy tych organizatorów debaty do tego, aby zbliżyć troszkę mu ten ideał do rzeczywistości i też dopuścić do głosu osoby, które będą mówiły o tych trudniejszych aspektach związanych z rodziną z małżeństwami z wychowywaniem dzieci nie tylko od tych oczekiwanych idealnych rezultatach, ale też o tym jak wygląda rzeczywistość się na wielu dzieci wielu osób, które dzieci zachowują w Polsce World pamiętajmy o tym, że nie tylko zresztą rodzinę i rodzice i małżonkowie wychowują dzieci w Polsce od kwadrans wcześniej, choć po głowie, kiedy pan mecenas powiedziała o tym, pomyśle pana Giertycha tworzyły rodzaj małżeństwo z 7 3 więźniów wszyscy znamy taki pomysł z Wisłą w krajach arabskich czasów rządów muzułmańskich funkcjonują takie instytucje krótkotrwałych małżeńst w tam rzeczywiście jest mocno stabilizowała sprawa nie wiem seksu z kością, żeby wszystko było lege Artis z tak można dość szybko zawrzeć krótko w ZUS trwały związek małżeński celem odbycia akt seksualny, który później zostaje unieważniony wszystkim toi to funkcjonuje w tradycji centrum dla nas dość egzotyczna to mieści się jako taki druk długiej tradycji nie wiem praktyki prawa i t d . ale są zaszokowany w naszej tradycji gospel na ten pomysł, żeby zawierać małżeństwa, które na pewno nie dziś nie rozpadną i taki drugi rodzaj ćwiczeń opcją jest dla rozwód nie ma to jest bardzo ciekawa perspektywa, ponieważ to stawia ludzi, którzy nie wybraliby tej opcji trwałej Enoch w takiej sytuacji, że ono osób jak to planujesz, że nie będzie trwał ten związek z 2, choć można tak żartobliwie, ale mówiąc wprost to jest właśnie ten prymat, od którego zaczęliśmy grzać i męża stanu pozostawanie w jakimś stopniu się prawną społecznym jest naczelną zasadą negujące celem życia człowieka niemalże prawda, bo już nieważne co się potem wydarzy w tym małżeństwie ono do samej jego funkcjonowania staje się czymś najistotniejszym i powiem szczerze to im broń kulturą, bo jest bardzo mocno używana przeciwko osobą doznającą przemocy, ponieważ takimi tradycyjnie niemalże używanymi sloganami to jest zniszczyła nasze rodzime doniosłość narodzin ta rodzina staje się podmiotem tak, jeżeli żona mówi mąż nie katuje to można mówić doniosła na mnie umów wyniosła aż na rodzinę, ponieważ w hierarchii bity bita żona czy sprawcą przemocy jest jeszcze wyższy od nas tak ważne jak rodził on, ale dobrze, ale co z polecenia skieruje podczas różnych audycji pamiętam rozmów, że przydałaby się na części w ogóle w naszej rzeczywistości społecznej taka instytucja dogadywania się nie od razu puszczana jest inna pełne zwarcie na sali sądowej, ale też próba jakieś tam rozmawiania, ale są mi się w obrocie w takich rozmowach też ludzie by powiedzieli może nie zniknie, ale właśnie właśnie to co znaczy dla dobra naszego związku małżeńskiego spróbujmy ustalić przynajmniej mgliste rzeczy co, do których się nie zgadzamy ginie trwałość naszego związku małżeńskiego, którego częścią są dzieci, które mamy kim chcę zapewnić w miarę stabilne dzieciństwo spróbujmy się jakoś dogadać także ojców ja bym tego tak w czambuł wszystkiego nie po po potem ostro ostro, ale mówimy tutaj o jak innym celu ujawniania prawdy tak czyniły z celem ujawnienia prawdy jest to, żebyśmy się dogadali w tej sprawie wydzieli sobie z rzeczywistości z mojej perspektywy i twojej perspektywy wygląda tak to moment wspólne obszary to mamy rozbieżne obszar dogadają się czasem to jest taka narracja, która mówi o tym, jeśli coś ujawnia aż co robisz krzywdę czemuś co jest wartością nadrzędną, czyli robić krzywdy rodzinie to trochę się wpisuje też, że też drugiego bohatera do naszej dzisiejszej audycji, jeżeli panu kandydatura prawa i sprawiedliwości na sędziego Trybunału Konstytucyjnego chodzi nam Justyna Piskorskiego w inny kandydat, który wśród rozlicznych swoich publikacji używał używał też takiej tezy mówiącej o tym, że mówienie o przemocy w rodzinie jest takim konstruktem feministycznym, bo o przemocy w rodzinie biologicznej nie można mówić, czyli że w rodzinie biologicznej ludzie nie stosują przemoc cyberprzemoc jest możliwe tylko w rodzinach, które są jak rozumiem, jaki właśnie patchworkowe niespokrewnione ze sobą 3 nie są rodzinami krwi przemoc w rodzinie z pojęciem fałszywym w USA dzieci mieszkające pod 1 dachem z ojczymem lub macochą padają ofiarą zabójcy w rodzinie od 4 0 do 100 × częściej niż dzieci dorastające dwoje rodziców biologicznych na wszelki wypadek kandydat nie nie podawał źródła tych informacji o tych danych podawanych, ale rzeczywiście tak jest w wpisy w sieci w kampanii kandydata są teraz ktoś może powiedzieć dobrze reprezentuje to taką część naszego społeczeństwa, które przekonują, że oto na naszych oczach dokonuje się jakoś te dramatyczne generacja tego idealnego modelu bądź jeszcze pozwolę sobie zacytować taką wypowiedź kandydata na sędziego kultura męskiego panowania gospodarz jednocześnie na wielu polach 1 z efektów było znikanie ojców sporo doświadczeń swoich dzieci ruch kobiecy przekuł jednak jego tezy na konkretne postulaty polityczne, które doprowadziły do wprowadzenia kategorii osobistej winy ojców zostali napiętnowani masowo uświadamiają kobietom ojcowskim niedostatki rozpoczęła się swoistą nagonkę na ojców na właściwą kobietę trzeba było masowo świata listę męskich niedostatki Jane biedne po prostu niczego z własnych doświadczeń coś w tej sprawie nie obserwował ekrany chcę powiedzieć, że to może być wewnętrznie niesprzeczne Widzew to jest mój wewnętrzny to zrozumiałe przy przyjęciu pewnych założeń to, o czym już na początku rodzina jest idealna pod warunkiem, że oparta jest tu znowu dokonać narodowej debaty o rodzinie zbudowana w małżeństwie, więc siłą rzeczy każdy, kto dąży do rozbicia tej rodziny, a przynajmniej na forum publicznym coś takiego chciałbym powiedzieć no popełnia zło i a każdy, kto ową, kto go zakwestionował rolę ojca w rodzinie, a to też zrobić dokładnie to samo, czyli podkopuje tutaj przekonanie, że to rodzina jest ewidentnie tym idealnym rozwiązaniem życie społeczne patronami zaś część przypominała czasy słusznie minione, czyli czasy radosnego socjalizmu w Polsce, kiedy MR publiczna narracja i rzeczywistość, w której ludzie, jeżeli były 2 światami w UE jak byśmy tak popatrzyli na media prasę zakresu socjalistycznego doczytali byśmy tam właśnie w samej samych sukcesach samych propagandzie sukcesu nie wykonał w mieście chodzi o sferę ekonomiczną, ale także życie społeczne, żebyśmy takim zgodnym cudownie w ogóle funkcjonującym społeczeństwem, a tymczasem rzeczywistość toczyła się gdzieś tam były te kobiety, które chodziły do sekretarze podstawowych organizacji partyjnej, żeby się poskarżyć na męża prosić o to, żeby mężowi nie dawać z ręki wypłaty, bo inaczej przebije, ale o tym, oczywiście w prasie nie pisano nie przedstawiono takiej rzeczywistości, w której ludzie żyli w bardzo trudnych sytuacjach byli krzywdzeni także z własnym systemie rodzinnym oczyszczenie mówiono także o tym jakie krzywdy obywatela zrobiło państwo, ale co w zupełnie inna historia nie związała z tematem naszej audycji i tutaj mam też trochę przesuwamy się do metod podobnej narracji wrze w życiu publicznym i ważne osoby przedstawiciele ministerst w przedstawiciela sądów instytucji publicznych o ważnym statusie mówią o takim właśnie idealnym wizerunku rodziny i o tym, że właściciel ob oto opowieść feministek o tym, że z mężczyźni stosują wobec nich przemoc, że tam okres w rodzinach jest jakaś przemoc są nieprawdą, a życie się toczy zupełnie inaczej czy mój ogląd rzeczywistości jako przedstawiciel organizacji pozarządowej jest dokładnie taki, że w części rodzin niestety krzywda i to przemoc istnieją i że bardzo trudno czasami jest przebić się z tym do publicznej debaty co pokazuje genialny plan mamy tu przełom takież niż w tym roku sytuacja, kiedy żona posła na Sejm mówił ekspresowa biznes koniec milczenia jest ofiarą przemocy domowej pizzy jest moim zdaniem niesamowicie doświadczony Jacek społeczeństwa no jak to ktoś temu głośno powiedział że, że tezę, że rzecz to jest realny problem i i nawet dotyczy tego świata, który nam się wydaje, że powinien aspirować do jakich dramat kobiety są bohaterkami bardzo pojedynczymi bohaterkami, bo jeśli test żona radnego czy posłać kogokolwiek innego to on rzeczywiście te historie przebijają się w mediach i picia nawet są bardzo widoczne w mediach, ale tej historii w rzeczywistości, a kończą się na tym tej 1 kobiecie, która o tym, opowiedziała dostała pomoc czy też nie dostała pomocy, a rzeczywistość setek, ale nie zgadza się, by wyważona i 2 bardzo ważne jest to, że ktoś mówi o tym, głośno i tenisa grano na osobach to jest ktoś, kto jest nie wiem celebrytą albo albo właśnie policja nie zaprzeczam PAP Jacek mówi o tym, że one wciąż są pojedynczymi osobami, że to nie jest tak, że mamy świadomość tego, że ten problem istnieje rząd jest powszechnym problemem wciąż jest także są takie, a tak to po tak to pojedyncze historie zdarzające się budzące sensację ojej ojej naprawdę to niemożliwe coś podobnego, a potem wracamy do tego status quo, którym mówimy no wiesz, gdzie jest ich jednoczą nas sądzić nasz test nie jest trochę wina mediów że, gdyby nie rozumiem, że ta pierwsza reakcja emocjonalna występuje, a media powinny później bez NATO ile to prace Energi kosztuje media powinny zrobić coś takiego drodzy słuchacze drodzy Czytelnicy widzowie ME w naszym kraju wygląda to tak sprawdziliśmy od osób najczęstsze przyczyny przemocy tak można z z tym radzić jeśli tryb jest świadkiem przemocy tydzień ziem media nie róbmy tego 02 03 . kroku czy nie pokazującego kontekst tego zjawiska, ale struktury państwa nie robią także kolejnego kroku to, bo jeśli mówimy o tym, to dotyczy kobiet o wysokim statusie społecznym oraz dotyczy także bardzo wielu kobiet, które nie mają tego wysokiego statusu społecznego w i tym kobietom potrzebna jest realna pomoc ta pomoc powinna być dostępna, czyli co liczyć w każdej gminie mamy jakieś miejsce, do której ta osoba się może zgłosić tymczasem mówimy tak no w każdej gminie mamy wprawdzie zespół interdyscyplinarny, ale ten zespół nie jest tworem, który funkcjonuje cały czas, bo to nie są ludzie, którzy są zatrudnieni są ludzie, którzy jako dodatkowe zadania mają moc tworzenie pewnych grup roboczych w ramach procedury niebieskiej karty, a oprócz tego jeszcze cały czas słyszymy taki komunikat chodzący gdzieś tam w kuluarach mówią o tym, prawdopodobnie ten system może zostać rozmontowany, bo jednak obecna władza postrzega ten system Eco za bardzo ingerujące w autonomię rodziny no to te wszystkie kobiety w tych właśnie małych miejscowościach, które nie mają statusu celebrytki nie do przebicia się do mediów ze swoją historią nadal mówią no ale państwo dla nic nie zrobiła fajnie, że ja o tym, usłyszałam, że innej inną kobietę też co spotkało, bo to nie ośmiela do tego, żeby dzieci i Jateż jestem w tej sytuacji, ale potem powinien być krok dalej nie tylko media powinny konsekwentnie przy tym temacie trwać, dopóki nie zniknie problem, ale też struktury państwa powinny odpowiadać na ten rok w innej też, by sąsiedzi grożą im element moim zdaniem jednak dyskryminacji związanej z tym, że o tym czy media mówią o przypadków przemocy nie decyduje status kobiety, która jest bita tylko status sprawcy, jeżeli ten status sprawcy jest wysoki to wtedy to jest sensacja WM in w związku z tym Janie odmian takiego odczucia w tym konkretnym wypadku, że ktoś ujął dotąd panią tylko, ponieważ złotą panu odpowiednio pan go pokazać tak, by tak trudno powiem więcej od zera właśnie to, że takie hity ta identyfikacja niekoniecznie następuje, bo jeżeli mój oprawca no nie budzi żadnego zainteresowania to znaczy realną toną po mieście dla niezamożnych jest to działanie niestety 2 strony natomiast chcę powiedzieć taką rzecz, jeżeli my to dowód dostaliśmy do takiego momentu, że do organów kolegialnych sądowych sądów są władzy sądowniczej są wybierane osoby o poglądach skrajnych nieważne czy to jest pogląd tradycyjny Libera nieważne to w dobrze funkcjonującej demokracji jest również zbierana osoba, która stanowi jakąś przeciwwagę w taki sposób, aby całość społeczeństwa była w takim kolejny raz w dziale prezentowano to jest przykład amerykański próba ich ciała tam struktura wybierania tych sędziów do Sądu Najwyższego, że ten to dożywotnia jest liberalny co ten drugi muszę być dożywotnio konserwatywne no ja tutaj widzę niestety tendencję bardzo jednoznaczną i teraz, jeżeli w inny Trybunał Konstytucyjny będzie się składał z ludzi o bardzo tradycyjnych poglądach poglądach znacznie bardziej tradycyjnych niż konstytucja, którą mają, u których wykładni mają dokonywać to też wyroki nie będą wiarygodne ona sama w sobie nie będą na tyle silnej na tyle akceptowane nie nie wiem czy to się w ogóle analizuje z tego punktu widzenia, bo te wypowiedzi, które tutaj są cytowane ja rozumie, że dotyczą kandydata po da ona na sędziego na, toteż nie znaczy, że po wyborze będzie również tego rodzaju myślenie reprezentowana ścian w Trybunale nie odnośnie do Rzymu świadczą o tym, by ktoś coś zapytać, kto w takim razie widzi, gdzie był sobą wtedy, kiedy piszą takie rzeczy recytowali szmaciak raz słyszeli wypierali trwa przemycić taką myśl cie, że ziemię nie broniłby osoby, którą poglądy konserwatywne dostępu do wyboru masz na sędziego Trybunału kostek po warunkiem, że zachowa też uwagę natomiast na głoszenie poglądów Janusza to powiedzieć proszę państwa na mówienie, że w rodzinach to niema przemocy, a w niej rodzina to jest przemoc czy taka symbolika jest powód do średniowiecza, bo to jest jakieś takie, że jak na nowym namaluje kropkę to jesteś to wieś jest chroniona w rabacie to błąd musimy sobie zdawać sprawę, że przyczyny ich struktura przemocy ma ten charakter demokratyczny, który zawsze o tym, wszędzie mówimy także on dotyka wszystkich czy ich rodzinach i w niej rodzina i ich związkach między związkami i bogatych biednych niewykształconych niewykształconych i ludzie nie dają im na czym nie wydaje mi się, żeby ludzi dało się tak łatwo przekonać do tezy, że mimo, że małżeństwo samo w sobie miałby chronić przed przemocą to efekt udało się przekonać o tym, po osiemdziesiątym dziewiątym roku pociąg itd dużą część społeczeństwa do takiego bardziej kont w niektórych kwestiach bardziej konserwatywnego podejścia nie wiem d s. związanych z seksem czasach mieliśmy edukacji seksualnej, dlaczego nie miałby się udać tutaj wczoraj mieliśmy rozmowy z edukatorką seksualną wczoraj wieczorem w radiu TOK FM, że jeśli państwo nie słyszał nie są zainteresowani w Polsce archiwum drodzy słuchacze 1 słuchaczki no i ewidentnie na wpół na czas mamy wzrost n p. zachorowań na niektóre choroby czy w energetycznym czy związane z szeroko pojętą seksualnością, którego od, których przyczyny nie mają, gdzie indziej tylko właśnie tam właśnie tam przestaliśmy edukować seksualnie konsekwentnie robimy tego albo robią to w taki sposób, żeby nie mówić o tym jak rzeczywistość naprawdę wygląda i efekt jest policzalne to widać osób statystykę między, więc nie chce powiedzieć, że jesteśmy wszyscy społeczeństwem, które łatwo jest łatwo zmanipulować tylko powiedzieć, żebyśmy myśleli o naszej edukacji to ona jednak edukuje i teraz, by w zależności od tego kto kto to edukacja jak widzicie takie takie będą w Rzeczpospolitej Jaya z takiej prawda młodzieży chowanie i powiesił się niesamowicie uważni i przyglądać się reformie edukacji czy teraz się inni coś właśnie tu tak kluczowego nie zmienia nie obudzimy się za 10 15 wejść raz w społeczeństwie, które będzie dla nas niezrozumiałe może tak się wydaje może też właśnie dzieje teraz są bez tej reformy SN z biegiem czasu, by rzec w ogóle się będziemy budzić w takiej rzeczywistości trochę niezrozumiałe wynieść do pokolenia, które teraz będą dorastać są bardzo różne od tych pokoleń które pradziadków dziadków rodziców, bo tu rozwój technologii wprowadził bardzo dużo zmian w funkcjonowaniu tych pokoleń, które idą w tej chwili do dorosłego życia ICO dziesięcioro 1 2 1 5 18 19 latka za chwilę wejdą w dorosłe życie czy chcą żyć niektórym też są właśnie rodziny zakładane jest to potomstwo powoływane na świat, że są już dawno zupełnie inna inny inaczej funkcjonujące ludzie, bo już teraz widać inaczej funkcjonują w okresie dole esencji w okresie dzieciństwa tego nie wiemy, więc to już będzie trudne, a jeśli dołożymy do tego, że taką próbę zakłamywania i zaklinania rzeczywistości, że oto mówiąc pewne prawdy objawione spowodujemy, że rzeczywistość będzie tak wyglądała UR w ląd dochodzimy do sytuacji, w której kompletnie nie będziemy rozumieli tego co się będzie działo, ale 1 rzeczy nie zatrzymają się nie miasto reformy budować, a mianowicie dążenia ludzi do tego, żeby ich komfort życia się podnosił też procesji żądane dane z Konstancją jest już w dużej mierze związany jest bez konsumpcji analizy mamy to źle, ale również takim elementarnym zakresem komfortu życia jest wolność właśnie od przemocy młodzi ludzie dzisiaj nie chcą być poniżani bici obrażani oblewanie wrzątkiem przeżywanie wyrzucaniu po prostu nie chcą no i to jakby mówienie nie rzec, że jednak to małżeństwo ma być trwała, więc masz być obrażana bita gwałcona i t d. nie wydaje się, że przeszło mostek przekaże właśnie tych młodych lat trzeba zakładać jeszcze 1 rzecz w tym całym rozumowaniu z tym się zgadzam generalnie, a mianowicie do szeroko pojętą empatii znaczy jeśli dziecko w szkole słyszy pamiętaj, że żyjesz w społeczeństwie ważne jest nie tylko od daty jak jak to się czujesz, ale jak twoi najbliżsi sąsiedzi to nie wszystko co kraj nie będzie szczęśliwych ludzi wokół siebie i będą nieszczęśliwi i t d . tak dalej rzeczy słuszne w fajnej dobrze robimy najczęściej wspólnie jeśli ktoś będzie powtarzany w nieskończoność to co z tego, że rzeczywiście tak jak każdy psycholog się zgodzić z mecenasem nie chce przemocy niż przemoc dla mnie jestem indywidualistą egoistą takiego nie wychowuje szkoła nauczy szkoła niewiele jest teraz wychowują, ale takie wzorce nie pokazują się ścigać z innymi, żeby osiągnąć najwięcej w mojej jak w moim życiu z kościołem nie dostrzegam problemu mojego osobiste, gdyby dziadek być może ofiarą tak czy przemocy czy innej sytuacji życiowej nie dostrzegamy jako problemu innych ludzi tak tylko mój problem i mają problem zostanie, a jeśli ktoś inny ma takich problemów to trudno w ich też tam nic się wydaje, że myślenie o społeczeństwie w getcie na ile ja mam prawo Unii to jest to pytanie mam prawo myśleć o rodzinie, która mieszka 2 klatki dalej, że to jest mój problem, że tam coś niedobrego dzieje albo państwa prognoz społeczeństwa problem z pomysłem wydaje się psychologicznie jednak generalnie częstych w takiej sytuacji, ale co zrobić fiesty są przez rodziny sprawa, gdybyśmy mieli tutaj w dość przemocy były jakiś czas temu rozmowy z prawniczką z Moskwy z takiej inicjatywy nasilenie od SS zajmują się tym lobbowanie za tym, żeby zmienił znowu w prawo dotyczące przemocy, bo było w styczniu nastąpiła zmiana i jeśli niema jakichś obrażeń w wyniku przemocy domowej no to nie kryli też dekryminalizacja administracyjna i tak n p . na nowym z dnia Europy udział w bardzo ciekawych rzeczy właśnie, że jak się pytałem o to nie o to jak ludzie w Rosji postrzegają właśnie takie na takie sytuacje, kiedy jest zliberalizowany to prawo lub też zaostrzane i nepotyzmu trzecie społeczeństwa dopiero w tym momencie się wydaje, że w ogóle jest tak silny, że jak to tylko druga to funkcjonuje wprawy, gdyż generalnie jest przekonanie, że sprawa rodzinna i często policja, która jest zawiadamiana przez dziewczynę, żeby przyjechać do szpitala czy dziś do domu policja odpowiada to sprawa rodzinna nic co jest takim wytrychem, że trudno ukryć, że nie będziemy reagować myślę, że część nasze gospodarstwo myśli podobnie fitness na razie sprawa rodzin, ale też chce podzielić się, że jest 1 rzeczą to jest kwestia tej empatii pewnego podejścia do relacji społecznych RM, ale drugą rzeczą jest jednak obowiązujące prawo i praktyka stosowania tego prawa ona jest niesłychanie ważna jest o czym często to Grzegorz powyższe rolnik publicznie też w naszych audycjach, że prawo to nie jest tylko kwestia tego co tam zapiszemy w tym prawie, ale także kwestia do poważnego podchodzenia do tego co tam jest zapisane, czyli tak naprawdę stosowania tego prawa i przekonania ludzi, że to działa, że tak właśnie jest, że można na tym się oprzeć się do tego się odwołać się i tu akurat chcę, by było uzasadnienie nie było aż takim nie był w tak minorowym nastroju, że w ogóle wszystko idzie w 2 złą stronę to akurat ma światełka w tunelu, bo w tym jakimś dziwnym oszalałem czasami w procesie odkręcania jakoś różnych osiągnięć wydaje się w stronę chronienia praw człowieka Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnim czasie dokonało kilku fajnych kroków po pierwsze na wniosek na wiele wniosków płynących z biura Rzecznika Praw Obywatelskich Ministerstwo Sprawiedliwości głos Anny swego naczelnego ministra działo jasne tak będziemy absolutnie wymagać od sądów tego, aby przestrzegały trzydziestodniowego od nóg terminu na rozpatrzenie wniosków o nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy fakty ZOZ w informacjach z ostatnich dni będziemy przestrzegać tego, aby ofiary przestępstw gwałtów przestępca charakterze seksualnym gwałtów były przesłuchiwane nie dłużej niż w terminie 1 4 dni, bo do tej pory zdarzało się także czasami od momentu popełnienia przestępstwa do momentu przesłuchania tej osoby mijało kilka miesięcy 2 3 miesiące wniosku do przesłuchań rzeczywiście było nieustające czekanie na pomoc na powrót do tej traumy tak tak, aby ta wiedziała, że będzie przesłuchana tego wciąż czekała na ten moment jest cały czas tkwiła w takim momencie oczekiwania na to, że to w retro amortyzacja musi nastąpić, bo na jeszcze musi wrócić do tego momentu, ale to jeszcze nie teraz kościół musi się wstrzymać z tymi swoimi emocjami co z tym to pokazuje, że ten są też dobre były jakieś siły kroki w tę stronę i te kroki jakością podkreślać wspierać go jak jestem absolutną fanką tego, żeby zupełnie niezła przepisy, które mamy w Polsce pewnie by się jeszcze kilka przydało, ale te, które są też są fajne byłyby jeszcze fajniejsze gry były przestrzegane i te sygnały, które płyną z Ministerstwa Sprawiedliwości, że ministerstwo będzie zwracać uwagę na to, aby one były przestrzegane będzie wyciągać konsekwencje nieprzestrzegania tych terminów są dla mnie absolutny absolutnie światełkiem w tunelu tak one pozwalają też nadają one uwagę ono na tym sprawą już się bez względu na to jak ten termin będzie przestrzegany, ale są pewnością pokazują, że jednak państwo widzi swoją rolę w UE w tej i innych ingerencji w domu żarcie ja uważam, że faktycznie mamy mamy też taką tendencję do tego, żeby ją w ta informacja, którą Renata udała jest stukrotnie bardziej istotna niż to, czego żeśmy sami wzięli prawda bo, bo debata ma faktycznie ma taką funkcję debaty ani innych niekoniecznie wpływa na rzeczywistość konkretnych osób nie jest, dlaczego rząd tam wspomniana narodowa debata o rodzinie, która będzie we wrześniu to jak rozumiem Swedish ciągów głębokiego namysłu nad czymś co prędzej czy później w formie jakiejś ustawy się pojawi jestem przekonany nie może być także konserwatyści dochodzą do władzy i nie próbują zmienić prawo do prawodawstwa tak w ten sposób, żeby większą część swoich wyborców zadowoli dzianiny, a ci w straty niestety prawda jest taka, że duża część naszego społeczeństwa bardziej konserwatywnych poglądów na święcie przekonana, że to coś jest nie tak z tą ingerencją państwa w podhasłem dobra dziecka w 2 rodziny coś nie tak z tym mówienie że, że Ziobrze, że mężczyźni są częściej autorami przemocą kobiety częściej Francuz coś jest nie tak to nie nie mają tych ludzi przemyślanego, ale po prostu w gazetach, które oni czytają w stacjach radiowych, których oni słuchają czy Wrocław z księdzem na ten temat po prostu tak się o tym, mówi jeśli nawet jest to zapowiedź jakiejś procesu legislacyjnego jest znacznie spokojniejszy, ponieważ żyjemy w takim czasie, gdzie proces legislacyjny jeśli decyzja trwa dobę, a więc jeśli to nie przyjęto takiej Formuły efekt zmiany prawa rodzinnego rozszerzamy debaty to możemy na razie spokojnie się temu przyglądać takim pozytywnym akcentem kończymy naszą naszą rozmowę Renata Durda niebieska linia dziękuję dziękuję bardzo mecenas Grzegorz Wrona dziękuję dziękuję za 3 minuty godzina dwudziesta trzecia zacznie od informacji Radia TOK FM utrzymują, że informacje na bieżąco informujemy o tym co stało się dziś w Barcelonie mieliśmy do czynienia z atakiem terrorystycznym to już potwierdzali policjanci hiszpańska i wszystkie media na pewno 13 osób nie żyje prawie 50 jest rannych, a więcej na ten temat w naszych informacjach i w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA