REKLAMA

Czy pomagać żebrzącym na ulicy?

Światopodgląd
Data emisji:
2017-08-18 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od ducha świąt lub podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa nasz światopogląd się w naszych studiów w Krakowie jest natomiast Błażej Strzelczyk dzień dobry dzień dobry dziennikarz tygodnika powszechnego, ale też współautora akcji żupan i na Plantach to jeszcze powiedzmy przypomnijmy co to jest za akcja i 3 BM w jakiej formie ona dziś działa spotykamy się z grupą przyjaciół żywej pracowni 2 × w tygodniu zimą, a latem raz w tygodniu w Rozwiń » niedzielę i gotujemy razem zupę, z którą wyjeżdżamy na krakowskie Planty 18 30, żeby się spotkać z ludźmi wykluczonymi nie dokarmiamy bezdomnych, ale bezdomni są najczęściej ludźmi, którzy z zapowiedzią to jest około 10 8 bezdomnych i jemy ją wspólnie mówimy w czasach, w których jest dużo rozchwiania i złych emocji mówimy, żebyśmy mieli dobre emocje i spotykał z ludźmi spotykali przy wspólnym stole często jest taka jak podliczył, że brak takiego użył sformułowania cytuję nie dokarmiamy bezdomnych, bo nie jesteśmy patent na listy śni to znaczy nie uważam, że człowiek żyjący na ulicy potrzebuje jakiegoś jakiejś szczególnej opieki jego utrzymania za rękę to jest 1 rzecz, a druga rzecz jest taka, że żałuje, bo bowiem o tym, że potrzebuje i nie absolutnie nie potrzebuje potrzebuje tego, żebyśmy go kochali i potrzebuje tego, żebyśmy zauważali, ale nie potrzebuję tego, żebyśmy trzymali za rękę prowadzili w taki sposób w jakim nam się wydaje, że powinien żyć nasze miasto nie mam poczucia, że osoby wykluczone żyjące na ulicy muszą wejść w ten TOK myślenia o świecie i 6, jaki ja posiadam w związku z tym ja im towarzyszy, ale nie wychodzę za ich bezdomności tylko jestem z nimi pokazuje im, że dobre relacje są do zbudowania idziemy z nimi wspólny posiłek w niedziele w, dlaczego to jest takie ważne to znaczy strzegą WUP wynika to, że tak to podkreśla, że to znaczy ja rozumiem, że chodzi o to, że LM mamy także oczekiwania tak czasami, jeżeli dajemy wspieramy jakoś pieniądze zdobywamy rozczarowani, że dotąd piją alkohol albo to nie zachowuje się tak wdzięcznie jak byśmy oczekiwali AM, abyście gniewem kupić coś co my uważamy za luksus, a Scrum daliśmy, więc oczekujemy, że będzie żył na minimum albo, że nie nie pójdzie po pomoc do schroniska tak mamy jakiś różne oczekiwania i każdy z nich w porządku uważa, że zysk w porządku są kilku powodów przynajmniej pierwszy powód turystę, który wspomniał wcześniej 1 paternalizmu to znaczy bardzo wiele organizacji charytatywnych ludzie, którzy niosą pomoc ma pewną wizję świata, w którą powinni być potrzebni ludzie, którzy są wykluczeni i ja takiej wizji nie mam nie, dlatego że nie analizuje problemu wykluczenia społecznego szeroko tylko, dlatego że zazwyczaj ci los to osoby, które są na ulicy są one już dużo starsze mają różne doświadczenia nie jest mnie nie czuje się komfortowo w sytuacji, w której komuś mówi jak i taki sposób ma żyć to jest duży problem, a po drugie w zdaje się, że pani Bormann autorka tej głośnej książki karawana kryzysu cytuje bardzo ważne takie referendum się w tę książkę przewija, że ludzie wykluczeni mają prawo przynajmniej do tego, żeby pracownicy humanitarnymi byli mądrzy przynajmniej na przynajmniej takie prawo mają ci ludzie wykluczeni i my nie możemy ludziom wykluczonym wskazywać twardych zasad jakich powinny postępować tylko byśmy im towarzyszyć tonie my wychodzimy z bezdomności tylko ci ludzie wychodzą z bezdomności my im towarzyszymy w tym w tym żmudnym i trudnym procesie ich rozumiem, że to co mówisz wynika z 1 strony z przekonaniem, iż moralny humanitarnych takich przekonań etycznych, które posiadasz, ale też jest jakość postawą praktyczną tak to znaczy to może zacytuję teraz Ilieva Gdańską członkini zespołu ekspertów do przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, która w tekście twojego autorstwa, które znajdą państwo w najnowszym tygodniku powszechnym mówi tak wykluczenie w tym bezdomność czy żebractwo to jedne z najbardziej zawiłych niejednoznacznych problemów społecznych sama nie zdecydowałabym się na kampanie namawiające do nieudzielenia się na ulicy przede wszystkim ze względu na mój brak zaufania do systemu pomocy, który miałby rozwiązać problemy osób trafiających do niego zamiast na ulice tekst, który jak cytuje p t . kiedy ręka nie utrzyma banki tak naprawdę przed krytyką jak rozumiem Błażeja Strzelczyka krytyką akcji, którą od kilku lat podejmują polskie miasta ostatnio n p. Gdańsk pod hasłem okaż serce nie dawać pieniędzy osoby żebrzące na ulicy, bo tam zostanie, że dobrze rozumiem tezy tego tekstu, bo nie ma 1 odpowiedzi, bo tak jak mówisz ty i twoi bohaterowie to jest niebywale skomplikowany problem, ale problem systemowy natomiast obawia się czy nawet oskarża się autorów takich akcji, że im bardziej zależy na tym, żeby rozwiązać problem żebraków na ulicach, a nie systemowy problem żebractwa ma to jest główny problem wielu organizacji charytatywnych niosących pomoc też urzędników, którzy bardzo chcieli mieć bardzo ładny krajobraz miasta, a w tym krajobrazie bardzo często nie mieszczą się ludzie, którzy się nie podobają mu urzędnikom rzeczywiście jest także bezdomny, który żyje na ulicy czasem śmierdzi czasem prowokuje nasze sumienia do tego, żebyśmy się nim zainteresowali albo, żebyśmy go ominęli ja sobie jak nie znoszę sytuacji, w której usuwamy kogoś z pola naszego widzenia tylko, dlatego że źle wygląda Boże śmierdzi albo, że nie wygląda tak my wyglądamy na 10 0 Zgierz potworna wizja świata, w której wszystko będzie ułożona i wszystko będzie piękne pachnące czyste i zgodne z tym co nam się wydaje, że jest piękne tymczasem bezdomni, którzy żyją w Krakowie Warszawie w Gdańsku, o którym mówimy są częścią tego miasta są jego właścicielami są jego mieszkańcami w związku z tym nie możemy ich usuwać nie może powodować sytuacji, w której oni nam się nie podobają, więc zbudujmy sobie jakiś ośrodek poza centrum miasta z pni imię tego co do tego ośrodka i tak pozbędziemy się problemu, bo to jest zamiatanie sprawy pod dywan, a nie rozwiązywanie problemów, tyle że pewnym Novum, bo tak oczywiście były derby bloczek Dębno, którzy jednak zmagają się, że to jest problem społeczny widzom powinien jakoś nasze sumienia obciążać boleć nas, czyli czy powodować, że zastanawiamy się nad swoimi postawami etycznymi czy praktycznymi no ale można mieć pewne wątpliwości, dlatego że wiemy, że jakaś część tych ludzi to są naprawdę potrzebujący, ale wśród nich są również oszuści czy ofiary ludzi, którzy i Grzegorz 0 zlotego z tego powodu, że ktoś mnie oszukuje dodam, że ma w ogóle nie tylko, że oni być może zatem lepiej rozpoznaje te pozostają także nie system rozpoznaje tych potrzeb, dlatego że system co co my proponujemy mieszkańcowi ulicy krakowskiej lub jakiejkolwiek innej ulicy w Polsce proponujemy mu schronisko zazwyczaj, czyli sytuację, w której na kilkudziesięciu metrach kwadratowych mieści się 10 1 5 dorosłych mężczyzn śpiących na łóżkach piętrowych, którzy podpisują kontrakt ze schroniskiem, w którym się deklarują, że nie będą pić alkoholu będą pracowali na koszt tego ośrodka jak się będą chcieli wyjść na miasto też muszą wpisać do zeszytu to są cholera dorośli ludzie na miłość boską, dlaczego my proponujemy sytuację, w której aż do wyboru albo pustostanu, w którym dobrze jest dramatycznie albumy i są bardzo niegodny do życia dodaje o tym co im zaproponujemy proponujemy mieszkania i zaproponujemy im wywieźć i ja to widzę wyraźnie jak jest to swoiste siostry Chmielewskiej jak bardzo ci ludzie potrzebują bycia twórczymi i 2 twórców to coś tworzyć ludzie bardzo potrzebują być uczestnikami czegoś wielkiego ci ludzie bardzo ciasno fach w ręku być może powodem tego, że my w taki sposób traktujemy jest to, że nie rozumiemy, dlaczego oraz na ulicach to powiedzmy to jeszcze raz, bo rzeczywiście myślę, że trochę byłyby jak Sejm w dniu tego oskarżyciel skok jakoś to rozumiem, że podejrzewamy właśnie, że to wynika albo z nałogów, w których się znaleźli często tak często tak często tak z tego wynika, ale to wynika z mojego doświadczenia, bo z pewnych uwarunkowań na starcie to mówię Szymonowi, czyli od tych audycji których, że to z jakiego miejsca startujemy w życiu ma kolosalne znaczenie, jeżeli zaś urodziła w domu, w którym było była miłość jest cały czas ta miłość jest dość duża stawka na 1 mieszkańca w gospodarstwie znaleziono w jego ocenie surowy tak jest tak to Tomi będzie znacznie trudniej stanąć w kolejce do MOPS-u albo po zupę na Plantach niż komuś, kto się urodził małej wiosce nie chce stygmatyzować obecny rok będzie Świętokrzyskie, który jest sześcioro dzieci i w której ojciec pije, a matka nie pracuje już będzie znacznie łatwiej trafić do tego miejsca, w którym życie na ulicy w związku z tym musimy o tym, pamiętać tego tak w sytuacji że, że jedni rodzą się w lepszym domu, a drudzy w gorszym domu w liście też dla mnie uderzające jest chyba czas, by wzrosło w naszych dowiedziałam się, że spora część tych ludzi to są ludzie z rozpoznanymi albo nierozpoznanym różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi są i co proponuje i co proponuje ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, żeby schronisko mogło działać we właściwy sposób, kto nie może się w tym schronisku znajdować osoba, która nie może niezdolne do samoobsługi tak jest określenie w ustawie o miejscu jest osoba już nie społecznej to znaczy w momencie, kiedy do schroniska n p . aby Borowskiej w kamieńskim misji pomocy społecznej warszawianom siostry Chmielewskiej przychodzi człowiek, który niezdolny do samoobsługi, czyli Niemcy i trzeba się nim zajmować to on musi iść do DPS -u w DPS-ie z kolei czeka się na miejsce bardzo długo muszę w ogóle nie dostaje, bo gminy muszą płacić za pobyt w schronisku w DPS-ie gminy zrzucają odpowiedzialność na miasta, w których te, gdyby się znajdują Czyżby nasz system naprawdę chory no rozumiem, że Rominta też oczywiście kwestia bezrobocia tak głośno na początku to jest bardzo wielu aspektom skomplikowany problem i z tego co rozumiem no to takie straszne pytanie dawać czy nie dość nie ma prostej odpowiedzi to znaczy to jest kwestia naszego sumienia tak czy dajemy się też łatwo dać parę złotych co by wyczyścić sumienie czy czy też nie dajemy z przekonania, że jeżeli przelejemy te pieniądze na wsparcie jakiejś organizacji będzie lepszy obyśmy przelali, a nie tylko pomyśleliśmy tak byłoby lepiej najlepiej byłoby się zatrzymać pewniej zainteresować się też też naturalnie każdy ma na to czas emocje ME, więc czy otrzymasz odpowiedź na to pytanie dawać czy nie dała rzeczy, gdybyśmy zapytała czy dawać czy nie dawać odpowiadam tak dawać tak tak dawaj pieniądze tak zatrzymujemy się w tych ludziach, jeżeli żyjemy w świecie, w którym żyje pani Maria, o których pisze w tygodniku powszechnym, która ma ponad 7 0 lat i nie starcza jej z emerytury na to, żeby n p. kupić sobie leki przeciwbólowe to mówienie społeczeństwu o tym, żebyśmy nie dawali pieniędzy nikomu na ulicy, owszem, czasem rozwiąże problem przestępczy, ale też patologie wzmacnia domy mediowe spółka ostatnio panią Marię miała w lesie zainteresowanej to jest oczywiście na takim najlepszy głos, ale też nie zawsze mam ten czas, a dając pieniądze z ulgi ma też patologie tak czy broń to bóbr promujesz topos tych ludzi, którzy są już w swojej części też czasem silniejsza, bo ci biedni niektórzy nieśmiali nie wejdą nie może żyć, ale w ogóle im się bardziej chodzi o to, że to także na końcu tego tekstu, że pytanie o wędkę i ryby jest tak naprawdę pytaniem nie o to jak mądrze pomagać tylko co nam robi to, że posiadamy pieniądze i co nam robi to, że ktoś te pieniądze wydaje anime i apeluje do państwa, żebyście państwo byli ważni ludzie, którzy obok nas również latem mając wodę ze sobą tak jest od lat Dutkiewicz także dzieci w wyborczej ja jestem co 2 tygodnie temu osób w rynku jest bardzo słabo dziękuję bardzo, aby tak, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA