REKLAMA

Czy człowiek religijny przetrwa? Tłumaczy dr Joanna Bielska-Krawczyk

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-08-19 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:33 min.
Udostępnij:

Autorka książki ''Wiara w czasach niewiary'' jest zdania, że religia jest dziś wykorzystywana w świecie wielkiej polityki i duchowni dają wmanewrowywać w w politycznym dyskurs.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ciąg błędów to weekendowy poranek itd itd handlową do urzędu to od sobotni poranek Radia TOK FM Karolina Głowacka przy mikrofonie na studio Radia TOK FM książka wiara w czasach niewiary rozmowy o współczesnej religijności zdecydowaną większość tych rozmów przeprowadziła pani dr Joanna Bielska Krawczyk prezes fundacji pionowy wymiar kultury pani doktor jest ze mną studio w Warszawie dzień dobry dzień w książkach jest efektem szerszego projektu powiedzmy, jakiego PL jest Rozwiń » to projekt właśnie fundacyjne Fundacja pionowy wymiar kultury powstała w środowisku akademickim Uniwersytetu toruńskiego UMK i idei działalność skierowana była i dotyczyła dotyczy głównie studentów tego Uniwersytetu przede wszystkim studentów kulturoznawstwa cała działalność obraca się wokół kwestii duchowych można powiedzieć duchowego wymiaru kulturę z tej racji żywa doświadczenia moje wieloletnie prace zarówno dydaktycznej jak i doświadczenia konferencyjne pokazują, że jest tam matek zaniedbywane we współczesnym kulturoznawstwie i Fundacja miała zadanie ma zadanie, by wyrównać stan brak zająć się tym w tym tematem w stopniu szerszym jakimś większym realną, a pierwszym impulsem była, bo zorganizowanie debaty po p t. Homo religia ZUS myślenie gatunek na wymarciu ze znakiem zapytania o była to debata o charakterze ekumenicznym, czyli gromadząca ludzi różnych wyznań i podejmujące właśnie ten temat to pytanie czy typ człowieka religijnego jest typem zagrożonym w jaki sposób i nad zamknięciem tak czy generalnie ten paradygmat jest paradygmatem wygasającym czy też nie w el ta rozmowa była ciekawa, a jednocześnie pozostawiła duży niedosyt i choć niedosyt tak, by zainspirował do do tego, żeby spróbować pójść w Polskę, że tak powiem i za to pytania szerszemu gronu także ekspertów, ale bardzo różnych ludzi, bo to byli ludzie wierzący niewierzący, lecz także przeprowadzać wywiady z ateistami, a te z artystami są bardzo szeroki krąg, dlatego że ja się specjalizuje między, dlatego że specjalizuje w mosznie w badaniach nad sztukami plastycznymi związku z tym jak sztuka jesteś moim naturalnym środowiskiem i grono artystów zaproszonych do do tych rozmów w błąd i dość szerokie najnowsze eksperci, którzy zmarli, których większość znalazła się w tej książce kryptonim eksperci, czego w eksporcie, czyli osoby znające szaleli także ME mamy tutaj również w tej książce, ale nie tylko od wywiadu, bo przeprowadzonych kilkadziesiąt to jest tylko wybór pawian, który trafił do tej książki mamy zarówno w Bośni wywiady z osobami, które mogą powiedzieć na temat religijności, ponieważ same są religijna n p . mamy tu w tej książce tak bym powiedziała czołówkę mona styczną polską tak znane nazwisko zalanych właśnie zakonników, ale oprócz tego ludzi, którzy nawet niekoniecznie są w ogóle wierzący natomiast mają dużą wiedzę na temat religii religijności wiary z racji swojej specjalności naukowych a z jakiej perspektywy pani mówi Opani, bo w większości to są pani rozmowę rozmawiała czy to jest perspektywa teologiczna tez perspektywa kogoś komu na wierze i obecności wiary w społeczeństwie zależy czy tez perspektywa badawcza kulturoznawcze musi pani powie, że są to perspektywy chyba złożona właśnie dlatego też taka formuła to nie jest formuła stricte naukowa tylko popularyzatorska zresztą też bardzo różnych powodów m. in. obserwacji naszego życia naukowego świadomość, że teksty badawcze humanistów nie docierają do społeczeństwa natomiast właśnie wywiady rozmowy mogą nas, czyli z ważnymi poważnymi problemami tematami dla dla współczesnej humanistyki powinniśmy też taką formułę wejść, więc to był 1 z powodów tak, że wywiad może lepszy niż traktat n p. zdecydowanie lepszy, bo to jeśli chcemy porozmawiać ze społeczeństwem fakt niższy niż traktaty badawcze które, która po prostu dla większości są nudne za trudne być może każdy specjalistyczne i to formuła, jakby też po pozwalają na wielość motywacji tak z dodanym do dopuszczenia do głosu wielość motywacji z 1 strony mogę powiedzieć tak jestem osobą zatroskaną oto jak wygląda sytuacja wiary religii w naszym kraju w kulturze zachodniej mogła, ale myślę, że taką motywacją, która najbardziej mi przyświecała podczas przeprowadzania tych rozmów było takie zgorszenie poziomem dyskursu na ten temat z jakiej obserwuje znaczną nadmierna ilość wypowiedzi, których doświadczała zarówno w swoim otoczeniu jak i w mediach także wypowiedziało ono rażąco niskim poziomie na temat religijności i ściany, by to tym projektem przyczynić się do tego, żeby troszeczkę może zaproponować inne inną właśnie perspektywa rozmów w inne perspektywy spojrzenia w ogóle na religię religijność niż n p . te tematy takie sztandarowa, a które są poruszane właśnie cel w życiu publicznym jak i nie wiem patrzenie na religię z perspektywy chociażby głównie aborcji w stosunku do homoseksualizmu tak, by tak dalej są to tematy być może ważne, ale z punktu widzenia duchowości niekoniecznie najważniejsza, a potrafiąc swe bardzo po pierwsze, spolaryzowane społeczeństwo zupełnie niepotrzebnie i ogromną niechęć budząca wówczas wokół zjawiska, które jest złożone, które ma swoje zdziwienie, ale ma, ale ogromnie dużo też do zaoferowania człowiekowi, a można niejako wylać dziecko z kąpielą właśnie upraszczając spojrzenie na lata na religię w tej pani myśli, skąd się to wzięło, że osobom niewierzącym czy oddalonym od kościoła instytucjonalnego religia tak bardzo kojarzy się właśnie z tymi wątkami, o których pani powiedziała aborcja homoseksualizm, skąd się to bierze się, że w dużej mierze, dlatego że są w religia jest wykorzystywana także w świecie polityków i przez polityków politycy w ogóle przez duchownych w po duchowni z wygody włączają dają się też wykorzystywać dają się wmanewrować w w pewnego rodzaju dyskurs jest to bardzo niedobry zwyczaj nie mam w tej książce mam na różne perspektywy religijnej, bo oto mamy opisy sytuacji w pewnym sensie zmieniający się Europy to prof. Wojciech Burszta mówił o tym, że już niema powrotu do tej dawnej spalonej religijnie chrześcijaństwem Europejki jednocześnie rozrywany wewnętrznymi konfliktami związanymi z chrześcijaństwem, ale jednak jednak spójnej pod tym względem, że nie ma takiego powrotu, że tutaj goszczą się de facto instytucjonalne w dużej mierze zwija, a z drugiej strony mamy ten afrykański wybucha w niektórych rejonach chrześcijaństwo, ale bardzo sen krytycznego są takiego, który łączy w sobie też lokalności to nie jest nic dziwnego w Europie działo się mnie tak cały czas działo się czy też się dzieje, dlatego że synkretyzm religijny takie łączenie tego co jedni powiedzą wygodnie nam pasuje inni powiedzą to jest moja duchowość ja wybieram to co to cała to co uważa za słuszne, że mogę chce powierzyć jest obecna także w zachodniej Europie to jest ciekawe jak bardzo złożone zależności od regionu w tak no z 1 strony właśnie powinniśmy to świadomość, że nie możemy mówić o religii jako monolit świat w tym nawet 1 religii, jaką jest chrześcijaństwo nawet o jedno wyznanie nominacja jest katolicyzm tak on będzie miał bardzo różny kształt w zależności od regionu kulturowego w 2 obszary kulturowa, zwłaszcza cywilizacyjny, że mimo tak dużych całość jak cywilizacja tak no będą rzutowały na NATO, jaką formę, jaki kształt przyjmuje religijność, a z drugiej są z kim są krytyczne sektory pani mówi zasadą jest wpisana na funkcjonowanie takiej religia chrześcijaństwo jest pisana od samego początku tak to toaleta Teligi powstała jako, jakoby CEZ krytyczne mając szans u swoich korzeni wpływy religii okresie odgrywa tak idealistyczne, ale później bardzo szybko wpływy kultur ku, którym przychodzi chrześcijaństwo tak, żeby odwołać się do domu jego chociażby mojego poletka kim są sztuki plastyczne no no i próba wyrazu treści chrześcijańskich tak natychmiast w pierwszym odruchu powoduje sięgnięcie po formy sztuki grecką rzymskiej chociażby taki w tym postaci także tej tejże sztuki, gdzie Herkules będzie wybierany jako postaci uosabiające Chrystusowa także z tym synkretyzm mamy do czynienia od samego początku przez cały dzień chrześcijaństwo w tej chwili też się pojawia na pytanie w jaki sposób Odense Getafe stworzony tak czy jest to efekt CEM obcowania z właśnie odmiennymi kulturami jakimiś wpływami i przy rzeczywiście z internetu izolowania od przyswojenia w taki sposób, że te nowe formy łączą się z głębokimi treściami wiary nie deformując tejże wiary czy też jest to coś mamy do czynienia przed nią i dróg bardzo powierzchowne poszukiwanie nowinek tak mamy zupełnie inny 2 różne są kreatywne są tacy, którzy uważają, że tego rodzaju synkretyzm czy poszukiwania własne prowadzą w gruncie rzeczy do rozmycia dogmatyzmu i tanie ani takiej go nazwiemy to twardego katolicyzmu mówiąc koledzy śmieją, bo rozmycia do rozmycia dogmatyzm Otóż całą pewnością tak, ale powiedzmy, że możemy uznać nawet, że dogmatyzm, bo to słowo samo w sobie chyba niezbyt dobrze brzmi uszach człowieka współczesnego możemy uznać za nie mniej niekoniecznie pozytywny ta natomiast jest rzecz ważniejsza niż my po prostu jest powierzchowny w swoich tych zapożyczenia i tych mieszanka, który tworzy natomiast na religię z założenia jeśli ma mieć jakąś wartość powinna prowadzić człowieka ku jakiejś głębi takiego własnej głębią, a także głębia spojrzenia na świat jest taka intuicja klną ciekawe jestem przy czym jest pani rozmów czy spanie doświadczenia ona jest słuszna, bo wygląda na to, że w Europie przynajmniej wierzących jest co prawda mniej, ale jeśli już są tu są wierzący intensywniej to najprawdopodobniej jest co efektem tego, o czym mówimy m. in. w tej książce czemu ta książka zawdzięczała część swojego tytułu, bo mówimy o wierze w czasach niewiary fakt, czyli określamy w jaki sposób nasze czasy jako czas niewiary można powiedzieć, że jest to takie opisowe określenie tendencji zwanej fachowo z hitleryzmem tak można powiedzieć sekularyzmu oznacza albo odchodzenie od od wiary albo można powiedzieć, że zmienia kondycję i ludzi wierzących i religii w świecie w stosunku do do Anny kultur tradycyjnych albo w wąskim rozumieniu rozdzielano państwo od kościoła albo oddział państwo kościoła, ale to wszystko, jakbyśmy korekta nie pojęli ma właśnie taką chociażby jednostkę w konsekwencji możemy mówić o negatywach możemy mówić właśnie o pozytywach pani dotkną raczej tego zagadnienia, którym po potraktowała jako bardzo pozytywne właśnie objaw sytuacja, w której religia przestaje być czymś oczywistym i w oczywisty sposób przejmowane spokojem pokolenia prowokuje do tego, żeby religia była przedmiotem wyboru jednostek, czyli ja się decyduje to jest mój świadomy wybór rejestr nie uważa, że to dobrze ja uważam, że to jest w znacznie lepsze, dlatego że chrzest na osiemnastkę nie, ale to tak daleko tak daleko bym się nie posunęła natomiast gadulstwa to jest daleko w inny może, dlatego że nie mieć przełożenie myślałam nawet o tym jak to zagadnienie było dla mnie aż tak ważna nie nie nie zastanawiam się na tym, że to jest istotne czy nie natomiast z całą pewnością wydaje mi się, że wartościowa jest sytuacja, w której my wiemy dlaczego jesteśmy przekonani do danej religii dlaczego by zgodnie z nią żyjemy, a nie tylko, dlatego że przekazali nam to rodzice 2 i dr Joanna Bielska Krawczyk rozmawiamy o książce wiara w czasach niewiary rozmowa współczesnej religijności wydawnictwo znak za chwilę do państwa wrócimy do zębów to weekendowy poranek stąd handlową do urzędu to od sobotni poranek Radia TOK FM wiara w czasach niewiary rozmowa o współczesnej religijności taka książka na stole w studio Radia TOK FM wydawnictwo znak i o tej książce wokół tej książki nie rozmawiam z osobą, która przeprowadziła większość tych rozmów jest ze studia pani dr Joanna Bielska Krawczyk prezes fundacji pionowe wymiary kultury dzień dobry i jeszcze raz mówimy o tych wątkach, które mogą się pojawiają 7 innych tych rozmowach, które w książce zostały opublikowane mamy rozmowę z wybitnym antropologiem kultury prof. Wojciechem Bursztą mamy inne rozmowy z zakonnikami Janem Andrzejem Kłoczowski 3 jedno Leonem Marek nabite lub szczególnie mnie sławnym zakonnikiem czy n p . Krzysztofem Zanussim człowiekiem kultury mamy tutaj różne perspektywy umówiłyśmy m. in . o tym jak synkretyzm afrykański jest interesujący afrykański mundial po w tym kontekście właśnie Brunner pulsującego chrześcijaństwa na tamtym kontynencie w Europie, która z 1 strony się w pewnym sensie zwija religii jeśli mówimy o w jak do tego określano kościołach instytucjonalnych, a z drugiej jeśli ktoś już jest religijny to jest religijne bardziej świadomi lub bardziej intensywnie pojawia się tam też jeszcze 1 myśl mianowicie taka, że jesteśmy współcześnie zalani informacjami to wiadomo z internetu i ze wszystkich tego typu rzeczy co utrudnia pogłębiane i pogłębione przyjmowanie jakichkolwiek treści nie tylko treści religijnych, ale inne to on ma oczywiście ma przełożenie także tutaj i czy to nie jest coś co w gruncie rzeczy może wyrugować tego człowieka religijnego no w tych naszych rozmowach w tej książce no to zagadnienie zwraca uwagę szczególnie mocno prof. Bartłomiej Dobroczyński ich zarówno on jak ja przyznam szczerze chyba rozkładamy ręce, bo co prawda cały projekt, który próbował przeprowadzić x, którego efektem jest ta książka, jakby próbuje właśnie zmierzać w odwrotną stronę tak, czyli próbuje jednak pogłębić to refleksje poszerzyć spektrum obserwacji pokazać niuanse, ale jeżeli faktycznie społeczeństwo, zwłaszcza młodzi ludzie podlegają tym prawidłowością, o których wspominał właśnie prof. Rabczyński, czyli drzewko wpły w kultury między cyfrowej zalew informacji powoduje, że automatycznie młodzi ludzie muszą, jakby w szybszym tempie te informacje przetwarzać szybciej przetwarzając nie są nie mają czasu na ich pogłębienie, jeżeli to byłaby prawda w całej rozciągłości to w zasadzie można podejrzewać, że jak, gdyby odbiór tej książki prawdopodobnie młodym pokoleniu może być słaby i tego chyba już byśmy nie przekroczyli byłoby to smutne, dlatego że w UE, jeżeli nie da się przekroczyć właśnie tych barier w, o których wspomniałam pewnego rodzaju z prymitywizmu wania dyskursu na ten temat to istnieje poważne niebezpieczeństwo jak gdyby Ukraińcy byli już nawet nie mówią traci wiary tylko utraty świadomości pewnych wartości kulturowych, jakie wiążą się z religią konkretną osobą, która kształtowała Europe, ale także zrobić z religią jako taką czy religiami, a jednak inne to jest pewna sfera życia kulturowego człowieka, wokół której nijaka wokół magnesu pewne wartości się gromadził i kultura rozrastała w nurt wody dużą stratą, gdybyśmy nie potrafili zdobyć się na dystans w PRL wystarczający do tego ażeby umieć obejrzeć obiektywnie spokojnie takie zjawisko jak jak religia religijność, a albo kierować się tylko uprzedzeniami albo właśnie dość prostymi takimi jednostka zbyt jednoznacznymi ocenami, ale jeśli mamy teraz taką sytuację społeczną, że oto jest ten zale w informacji NT wszystkie inne sytuacje, o których mówimy i Toy powoduje zmiany religijności to pytanie czy jest się na co obrażać, dlatego że nie byłoby myśleć o kontrowersyjnym stwierdzeniem, że Bóg religijny jest zwykle skrojone na czasy danej epoki to znaczy, kiedy rządzą władcy to ten Bóg jest jak władca nie jest to okrutne i niedobry nie dla naszych wrogów, kiedy zmienia się system społeczny to Bóg nagle zaczyna być snów bardziej miłosierny teraz być może Bóg będzie bardziej rozdrobniony to nie jest przecież tajemnica, że ludzie konstruują sobie swoją własną wizję Boga wg tego nie, w czym się wychowali w oczy z 1 strony pani rację o tym, żeśmy wspominały wpływ kultury na kształt religii religijności człowieka jest bezdyskusyjny, ale z drugiej strony mamy coś też takiego jak przekaz międzypokoleniowy jak tradycja, która niekoniecznie tylko przekazuje obraz Boga jako władcę w aktach to nie tylko takie treści są w tej tradycji religijnej zawarte mamy chociażby wielowiekową tradycję życia duchowego w przypadku kultury zachodniej na ogół ograniczoną do życia monastycznego, gdzie sięgającą czasów ojców pustyni, gdzie ona z 1 strony wychodzi bardzo mocno naprzeci w człowieka współczesnego być może dlatego teraz są dość szerokie kręgi ludzi wierzących, które głupotą tradycje sięgają ja mówi o o tym, że strata tego typu myśli na temat człowieka od strony antropologicznej byłaby dużą szkodą natomiast nie mówię o innych formach, jakie ludzie ubierali wyobrażenie na temat Boga a bo to forma rzeczywiście są często determinowane kulturową i często nie mają aż tak wielkiego znaczenia generalnie rzecz biorąc ja bym tutaj w ogóle wtedy refleksji na temat religii, żeby podkreślić, iż chciał podkreślić takie moje przywiązanie do sposobu myślenia, jaki prezentował Żak Marita francuski filozof, który wyraźnie rozgranicza szał istotę religii od form religii zaznaczając, że formy są zmienne i muszą być zmiany właśnie, dlatego że kultura ludzka jest zmienna natomiast istota takich urządzeń, o którym warto przekazywać Polakom na k Kania pokolenie jest taka, że potrafi odnaleźć w tych różnych formach, iż różnych naszych narracji różnych wyobrażeń różnych różnych także symboli bądź też nie jest też przecież także to co jest c w tradycji jest zawsze doskonały szczerze nie dlatego mówię o tym, że czegoś, czego byłoby żal i w tej książce też podkreślają w rozmowach to z różnymi rozmówcami mimo, że to co mnie najbardziej może razi właśnie w tym dyskursie i powracam do tego stabilizowania to ta polaryzacja, która oznacza, że jedni gloryfikują n p. religia i inni natomiast potępiają w czambuł tymczasem jest to zjawisko tak bardzo złożona, że nie sposób sprowadzić tego tak jednoznacznych etykietek, jakie na ogół są stosowane trzeba właśnie umieć z nim lansować się często umieć oddzielać ziarno od ple w w czy zwykła razem rozumianej jako rozdział religii kościoła od państwa pani zdaniem w Europie religijność osłabiać wzmacnia i tak nie i raczej wzmacniają słabiej można powiedzieć to będzie zależało od konkretnych decyzji już bardzo od odnoszących się do religii w nie wydaje mi się dobra sytuacja, w której podejmowane są jakieś decyzje Legalis styczna, które wymierzone są przeciwko własnej tradycji religijnej, które zaangażują n p. mieliśmy do czynienia przed wielu laty z taką sytuacją we Francji zakaz publicznego umieszczania szopek fakt co jest z tą tradycją Europejską po pierwsze nie wydają się to w ogóle uzasadnione jakiś przekonywanie argumenty typu, że to może czyjeś uczucia religijne obrazić wydaje się mało przekonująca właśnie jako osoby religijne nie będzie się nie obrażał moich uczuć nasze symbole religijne innych religii obecna w przestrzeni publicznej właśnie mnie jako Europejczyka absolutnie to nie obrażał, dlatego że nie wiem wydaje mi się, że kultura Europejska powoli powoli nas oswajała właśnie jest też spora ich na i gdzieś tego pluralizmu w tym w tym legalizmu Europejski zaczyna brakować, jakby on w nie wiem czym kierowane, ale w stronę w stronę tradycji chrześcijańskiej te decyzje bywają negatywna i to mi co to to uważam za złe natomiast generalnie rzecz biorąc rozdzielenie władz państwowych tak i decyzyjności od władz kościelnych jest najbardziej pozytywne także z punktu widzenia religii bardzo ciekawie na ten temat mówiła właśnie Agata Bielik-Robson dresiarz, bo ci, którzy są pani mówi o tym, przykładzie związanym z szybkami, które istotnie niebiescy interesujący wydaje się być dość daleko idące, ale są tacy, którzy są poza kościołem instytucjonalnym n p . słyszą potem hierarchów kościelnych, którzy mówią, że nie możecie być małżeństwem, bo jesteście 2 kobietami 2 mężczyznami na scenie obchodzi albo już rzeczywiście dramatyczna sprawa związana z aborcją, której tutaj o ocenach, bo nigdy nie zostanie mnie rozwiązana 1 z nauki jedni uważają, że jej można do pewnego momentu, a strona kościelna uważa, że nie i ci, którzy są poza tym czują, że religia narzuca ich im ich światopogląd prawda to są też te nie męczy tak zły, bo jak go w realia oficjalnie sekularyzmu jest, a nieoficjalnie coś tutaj jednak gdy soft Power się odbywa, a że tak długo jak kościół nie ma możliwości narzucenia tego prawnie wymuszenia ma prawo do swojego sposobu myślenia teraz jest pytanie na ile ktoś się jest jak uzależniony wewnętrznie o tych opinii tak no to jest jakby kwestia psychologiczna bardziej bym powiedziała niższy niż prawna wtedy tak, gdy widziała w GP nie zauważyłem, że w tej książce biznes sprawę, że takie było założenie właśnie antropologiczne kulturoznawcze i t d. natomiast uderzyło mnie trochę to może dominuje takie skupienie się na człowieku religijnym jako takim, a nie wierzyć Bogu właśnie znów jako takie to można to trochę odebrać jak przyznanie, że istnienie Boga bądź jego nieistnienie w ogóle nie ma znaczenia dla religijności, że to jest nieco to topowy zasmucony taki wniosek, jeżeli można wyciągnąć się po przeczytaniu tej książki natomiast przy każdej książce publikacji i wszy publikacjach naukowych jeszcze bardziej niż ta jest tym przypadku trzeba dokonać pewnego z profilowania ujęcia tematu dla mnie tym ważniejszym ujęciem był właśnie to spojrzenie perspektywa antropologiczna jak gdyby kim jest człowiek religijny, jaka jest jego kondycja dzisiaj, jakie na podstawie obserwacji z dnia dzisiejszego możemy wyciągać wnioski jeśli chodzi o przyszłość tego typu człowieka, jakim jest człowieka religijnego najdroższe nowości, jakie to może mieć konsekwencje przemiany religijności, które zachodzą w tej chwili bądź też zanik religijności, jaki może mieć konsekwencje dla człowieka jako takiego właśnie z tej perspektywy antropologicznej co to było najciekawsze dla mnie pytanie do tak na koniec, jaki pani widzi scenariusz tu w Europie powiedzmy czy w Polsce związane z katolicyzmem niż dla uproszczenia to ja powiem tak nie chciałabym mówić, jakie widzę, jaki dystans między różne możliwe scenariusze i wydaje mi się, że nie sposób jest wykluczyć różnych natomiast powiem, jakim się marzy o tak marzy się przede wszystkim sytuacja, w której, a zarówno ateista będzie potrafił uszanować osoby wierzące jak osoba wierząca będzie potrafiła szanować ateista i to, że żyjemy obok siebie w 1 społeczeństwie i nieuchronnie będziemy żyli w 1 społeczeństwie, bo znowu monolit raczej nie osiągniemy moździerza rozbiły dzięki ich wdzięki taka wykładnia można się też szacunek taki wypracowany już wewnętrzne, bo chyba żyjemy wobec siebie ciągle jeszcze agresją niechęć ta agresja przy mnie bardzo różny kształt od takiej no właśnie często Legalis etycznej poprzez w skrajnych przypadkach także użycie siły fizycznej wiemy o tym, też aż po szyderstwo, które również jest bolesna ERM zarówno tradycja post oświeceniowej, a Europy humanistycznej, jaki tradycja chrześcijańska powinny zachęcać nas do tego, żebyśmy umieli okazać sobie wzajemny szacunek i takie taka sytuacja się aż o SC jest kłopot po obu stron z tym kłopot po obu stronach dokładnie w pani dr Joanna Bielska Krawczyk prezes fundacji pionowe wymiary kultury rozmawiałyśmy o książce wydanej przez wydawnictwo znak wiara w czasach niewiary rozmową o współczesnej religijności chętnych prosimy do pisania sobota ma potok kropkę FM dzięki uprzejmości wydawnictwa mamy egzemplarze i sobota mowa w TOK ogródka FM dziękuję bardzo panie doktor za rozmowę również za rozmowę za chwilę skrót informacji, a Andrew Burn to weekendowy poranek stąd handlową do urzędu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA