REKLAMA

Dr Irena Ożóg, dr Bogusław Grabowski i prof. Michał Brzeziński

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-08-22 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to nie jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry zbliża się dziewiąta 5 dziś w naszym studio od mojej lewej pan dr Bogusław Grabowski dzień dobry dzień dobry pani dr Irena Ożóg dzień dobry z innych regionów Michał Brzeziński dzień dobry dzień dobry no to zaczynamy drodzy państwo pani doktor wglądu pani pytanie dzisiaj w gabinecie lekarskim sami rektorzy tych recept nie ma mowy PiS zmian w łaźni pacjentów pacjentów na euro, chociaż w Rozwiń » każdym razie nie pojawił się wczoraj na stronie Ministerstwa Finansów rozporządzenia jak rozumiem projekt rozporządzenia ministra finansów i rozwoju rozwoju i finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków darowizn od niektórych podatników i wprost napisano, że zarządza się zaniechanie poboru podatku od spadków darowizn od podatników poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów intensywnych opadów atmosferycznych lub działań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu tego roku na określonych w załączniku gminach i gdy w określonych w załączniku w gminach tak dalej i t d. choć odbudowę remonty i rozbiórki obiektów budowlanych dobre rozporządzenia z ja myślę, że to jest dobre rozporządzenia, ale nie wyczerpuje problemu rocznych mianowicie po pierwsze, minister finansów Wiesław skanuje, zarządzając stała takie zaniechanie poboru podatku, który stanowi dochód budżetów samorządowych do tego czas zacząć także nie istnieje, jakby nie rządzi swoimi pieniędzmi tylko zwalnia z zadań publicznych i tych, które zasilają samorząd terytorialny to jest po pierwsze po drugie naszym prawie podatkowym, które przed chwilą mówiłam w tejże jest jak szwajcarski ser, a coraz więcej dziur w i nieścisłości na miejsce instytucje w podatku dochodowym tzw. nieodpłatnych świadczeń nie zdefiniowanych do końca co to jest takiego, ale i mamy wyraźną kolizję między przysporzeniem majątkowym idei, które są traktowane jako darowiznę, a na wartość nieodpłatnych świadczeń to, że podatnicy do otrzymują, a które z niewiadomych przyczyn nie są kwalifikowane jako darowizny w związku z tym w Zabrzu była już to kompleksowo rozwiązać problem ludzi, którzy niewątpliwie doznali już nie mówię o uszczelkach osobisty cios strata osobisty jeśli w dramatach osobistą szkód majątkowych należy mówić o szkodach majątkowych należałoby to rozporządzenie rozszerzyć o zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieodpłatnych świadczeń związanych z tymi samymi działaniami czyli, jeżeli pana redaktora, bo ktoś z nas prawda chciałby zaangażować się pomóc tym ludziom niekoniecznie poprzez darowiznę na jakiś tam rachunek bankowy finansowany także fizycznie pomoc także finansowo no to oczywiście nie możemy powiedzieć, że to derby to takie nieodpłatne świadczenie z naszego serca powinno nie być kwalifikowane jako przychód podatkowy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych też powinno być zaniechanie poboru podatku od takich bon wartości takich świadczeń na dobrze, ale jeszcze chciałbym wrócić do początku pani wypowiedzi, kiedy mówią panie o tym, że minister finansów hojnie, ale jak, gdyby wykasował tutaj tak, że pobór podatku od podatków, które wpłynęły do jednostki samorządu terytorialnego, ale 3 zrobił to hojny, ale czy sama jednostka samorządu terytorialnego mogłaby to zrobić bez zgody ministra takiego zaniechania poboru nie musi we wtorek w trybie decyzji indywidualnej oczywiście, że może znaleźć może, ale ale, żeby w ogóle nie poszło na Szlachta to muszę z danych, a my nie mamy, że jest to rozporządzenie nie autokratyczne zaproponowane w zakresie tego podatku, lecz są z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego przynajmniej wstępnie uzgodnione wydaje się, żeby ci nie wydaje się, żeby oni protestowali tak, niemniej jednak nie rozwiązuje to całego problemu warto byłoby uzupełnić rozporządzenie o zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń związanych z otrzymaniem przysporzeń majątkowych w związku z tymi NIK są klęską żywiołową skoro mieliśmy do czynienia biorąc pod uwagę, że samorząd terytorialny nie ma możliwości kompensowania sobie spadku tych dochodów z tytułu tego podatku innymi przychodami powinien mieć jednak rekompensowane z budżetu centralnego pamiętajmy, że to mniej więcej w tym samym czasie skumulują się wydatki na jak to pani minister oświaty twierdziła bezkosztowo reformę, która skutkuje ogromnymi kosztami dla samorządów terytorialnych mówię o likwidacji gimnazjów, więc w tym samym czasie samorządy w całym kraju są obciążone dodatkowymi wydatkami, który rząd wmawiał wszystkim, że nie będzie no i tworzy się lokalne samorządy na miejscu, gdzie powstała nawałnica idzie wyrządziła szkody dodatkowo mają mniejsze przychody i też większe wydatki związane przecież, że szkoda mi na tym terenie co przecież nie będzie tą reformą oświaty zajmować, ale właśnie po raz słyszałem to narzekanie na to, iż pani minister wcześnie mówią bez kosztownej reformy, ale koszty są samorządowcy pokazują nie przyszło do głowy, że może pani minister szczerze mówią, że to jest bezkosztowa reforma mogła wprowadzać tak szybko, że Murzyn kurczyła nie jest już myślę, że jest nasz towar dla budżetu państwa w tym sensie, że budżet państwa nie rekompensuje jednostkom samorządu terytorialnego jej kosztów poniesionych w związku z likwidacją gimnazjum z miastem, że jak zauważył wdowa lub na osi przyczyniły zostawmy, ale myślę, że po prostu bezkosztowo, bo nie rekompensuje strach nie zauważył noża, ale zostawmy wróćmy do początku, czyli chodzi o to rozporządzenie mogło być lepiej, ale i tak nie jest dla ARM bowiem także ono jest raczej i jeszcze dodam do tego, że w mojej ocenie ono nie możesz może mieć w dużym stopniu znaczenie propagandowe z 1 prostego powodu Otóż darowizny do kwoty ponad 4 000 zł są tak Ciszak zwolnione od podatku od spadków darowizn, więc w zasadzie od 1 darczyńcy w związku z 9 lat w ciągu 5 lat, ale mówiła Grażyna Wilk, mimo że na tym terenie koalicyjnym Jan Żaryn znany z osób, które jej ponad 4 i pół 100 0 będą darować dla tych osób, które poniosły straty nie będzie, bo widzimy choćby po wydatkach samorządów na rzeczy poszczególnych osób, które takie straty poniósł, że takich kwot po prostu nie ma one są dzisiaj z mocy prawa zwolnione od podatku, więc zakres tego zwolnienia w znakomitym stopniu ma charakter w mojej ocenie propagandowy i nie miałby takiego charakteru, gdy w 2 zwolnieniem objęte były także objęty był także podatek dochodowy od osób fizycznych tak pewny, ale pewnie jesteś tzw. Brzeziński każdy rząd może na niego obroni pan o pobraniu tego rozporządzenia zupełnie jak rozległe jak tak właśnie ten Staruch pewnie dobrym kierunku w niej drobne dosyć prawda, ale każdy rząd pewnie w tym kierunku zmierzało do w takiej sytuacji, więc stan nie jest coś bardzo złego ten efekt propagandowy o 13 proc wniosków udało nam się dość K2 mam tutaj taką zagwozdkę, dlatego że jedno nie chciałbym zamęczać naszych słuchaczy nadmiernie tutaj wielkimi liczbami wskaźnikami i statystykami, ale nie z zwróciło moją uwagę zresztą nie tylko naszą uwagę, bo ich słaba sieć się sporo także można przeczytać na zostawienie zaprezentowane przez Ministerstwo Finansów koszt długu skarbu państwa na koniec czerwca no limit takie rzeczy tutejsze nie rzuciłem w prasie i nam w około 3 to zadłużenie wyniosło około 9 4 5 w swojej ponad 9 4 5 i pół miliarda złotych są pieniądze w krawacie trudno sobie wyobrazić na mówmy, że są to wielkie pieniądze pękną w wielkie pieniądze relacja do PKB to już jest prawda ponad połowa, a więc możemy sobie wyobrazić ale, ale co dalej, dlaczego o tym, mówić, bo zwracać uwagę, że zmniejsza się poziom zadłużenia inwestorów zagranicznych oraz większa z krajowych instytucjach n p . z polskich bankach i teraz państwo na pewno za chwilę powiedzą przy okazji tych banków, że wprowadzono podatek sektorowy Ion jest tak skonstruowany ten bankowy podatek, że warto kupować te to zadłużenie skarbu państwa, a ja, gdybym chciał zapytać czy to dobrze, że udział inwestorów zagranicznych w naszym zadłużeniu zmniejsza się czy nie dobrze oczywiście, że nasza gra bez tak naprawdę to zagrożenie z tytułu długu publicznego jest na 2 poziomach czym większe to tym gorzej wiadomo, że wtedy bieżące dochody budżetu są obciążone częścią wydatków na obsługę tego długu szczególnie jak jest wyższe stopy są procentowe teraz są akurat niskiej druga rzecz wtedy, kiedy jest skumulowane u inwestorów zagranicznych dlatego żona wtedy po pierwsze ma wiadomo, że przychody budżetu państwa są nominowane w złotych, bo w tym w tych złotych płacimy podatki, by ono jest wtedy dość Wola tylne, czyli zmienia się wraz ze wzrostem kursu bardzo często jest tak, że jeżeli dochodzi do kryzysu finansów publicznych spada wiarygodność danego kraju na rynku kapitałowym międzynarodowym wtedy mini napływa kapitał albo więcej odpływ kapitału z danego rynku wtedy się waluta tego kraju osłabia czy mamy bardzo często do sytuacji taką, że kryzys zadłużenia publicznego wywołuje jego dodatkowy wzrost tej części denominowanych w walutach obcych i mamy różne kraje, które znaczną pomimo tego, że mają ogromny dług publiczny wraca do PKB to znaczna część tego długu albo całości sfinansowane ze źródeł krajowych przykładami takich krajów jest Japonia chyba najbardziej zadłużony kraj z takich krajów OECD dużo na świecie ponad 200 % długu publicznego relacji do PKB, ale całkowicie o swoich obywateli już swoich instytucji finansowych, a drugim krajem europejskim w unii są Włochy około 1 20 % długu do PKB prawie cały dług, bo większość umów o obywateli własnych, więc dobrze to się zmienia, choć znaczna część historii z tymi Włochami, bo przecież w czasie kryzysu to inwestorzy chyba zagraniczni trochę wyłożyli tam rządzi znaleźli sami ludzie, a w tej samej walucie Lady Pank z jazdy dla miast z powyższym oczywiście, że lepiej i że lepiej, żeby to i tak długo jak najmniejszy i jeżeli już jest na jakim poziomie to lepiej, żeby wierzycielami rządu byli jego obywatele i nieznanej dla ludzi, bo na imprezy będą najważniejsze, że było w tej samej walucie nie jest wierzycielem, a tylko w jakiej walucie denominowany tata jest tak dobra część tej historii tak mniej więcej czym się różni zadłużeni w kredytach hipotecznych w złotówkach i we frankach szwajcarskich taki jest rzeczą docent dr Brzezińskiego było kłopotem jednak zgłasza wątpliwości ja się zgadzam z poprzednimi wypowiedziami żołnierza w ich w dobrze, ale drodzy państwo no no jest to podatek sektorowe bankowy banki płacą narzekają bardzo często różnego rodzaju wywiadach z Poznania my płacimy dodał, że my płacimy bankowi żal, ale bankowcy wyliczają ile to obciążenie dla sektora non-ETS tak no świetnie to ten sektor kupuje ten dług zmniejsza się relacja zadłużenia zagranica zwiększa tutaj w krajowych instytucjach no ale jeżeli opłaca im się kupować ten dług to znaczy, że na treść tych pieniędzy nie przeznaczają panowie właśnie dochodzi także publiczny w Tychach wypycha inny potencjalny dług sektora prywatnego, który przecież byłby przeznaczony na inwestycje czyli, jeżeli banki kupują z naszych depozytów, jeżeli kupują obligacje skarbu państwa, które finansują n p. 500 plus to wtedy o tą kwotę mniej udzielają kredytów dla naszych lokalnych biznesów od osób fizycznych, które mogą inwestować w rozwój swojego majątku n p. zakup mieszkania, ale przede wszystkim firm, które inwestują, zwiększając swój majątek produkcyjny wtedy mamy niższe tempo wzrostu PKB to jest typowy przykład jak wzrost długu, ale teraz mamy wyższe tempo, ale nie narzekamy, ale dużo wyższą od czego właśnie Ano właśnie czym się różni Kanarek w tym, że ma 1 nóżkę bardziej przepraszam mamy niższy drożej niż moglibyśmy mieć, gdyby ten deficyt i finansów publicznych dług publiczny był mniejszy raz czyli, rozwijając się w tempie 4 marnujemy potencjał wzrostu napięć więcej teraz Annę dr Brzeziński inż. Antoni Grabowski nie zgodzi rosną w MOK z tego tak delikatnie nie zgodzić, że z anteny to potencjalne tempo pewnie byłoby 5 6, ale na 4 z kawałkiem obecnych 4 2 i znamy może Cichej mógłby centrowego polityka może jest w stanie zmienić w jakimś krótkim okresie, ale więcej wydaje biorąc pod uwagę, że PKB to jest bilion 80 1 % za 1 8 miliardów, więc te pół procenta to jest po 9 miliardów rocznie dla połowy 500 plus co roku marnujemy, ale proste po to, by popatrzeć na A1 z kaźni ci, że wzrastają co prawda inwestycja pod takim głębokim spadku, ale są to jest głównie wzrost inwestycji publicznych i zaraz będziemy dla nich 2 z nich to bardziej jeszcze ciągle są w inny wciąganie w synagodze, a był, zanim przestroga dla Interu potwierdza tezę, którą pan zgłosił się bardzo dobrze, że pani doktor na razie rozpoczął na ten temat, bo oczywiście o tym co się dzieje z gospodarką po mając tę wiedzę, którą mamy, czyli ostatnie dane będziemy za kilka rozmawiać, ale to w drugiej części magazynu EKG informacji ekonomia kapitał gospodarka magazyn EKG część druga Maciej Głogowski dzień dobry pani dr Irena Ożóg dr Bogusław Grabowski pan dr Michał Zieliński są naszymi gośćmi bardzo proszę państwa dobrą wiadomość dobrą długoterminową wiadomość zła mówi z działalnością długoterminową, ale chce na końcu Bono ma taki charakter bardzo okazyjnych, chociaż w długim okresie jest bardzo pozytywna to może ja zacznę też będąc na wakacjach widzisz Malinowski bulwarem nadmorskim, który z 1 strony była plaża z drugiej obiekty handlowe vide zmierza para małżonków państwo wiek około 40 paru lat od razu z daleka poznałem po sylwetce, że to są rodacy i grać jak nie zważają też stosuje się od pani, która jest dość swojego męża i przepraszam panią jak pani miała najmniej, bo mąż się do pani za album z Sandomierza i ani do pochwy ani do męża mówi tak Bogdan wcale nieprawda, że te buty są takie drogie buty od razu wszystko przeliczać na złotówki, a tego tak nie można robić jak nie przeliczą pobić dawniej wydawało i Bastrzyk maszyny i panie stanowią sól tej ziemi w czarnym marszu pokazał, że mogą wpływać na rzeczywistość polityczną proszę wytłumaczyć swoim mężom, żebyśmy jak najwyżej najszybciej weszli do strefy euro wtedy małżowin nie będą odmawiali zakupów butów innych to nowszych elementów ubioru i mówiąc żonę Sandro nie wiem jak się zachować, ale zostają Palestra Ożóg proszę bardzo no i podchodząc poważnie do do tematu, choć też sam mam na wakacyjny refleksje różne w tym także zachowania naszych obywateli, ale pozytywne również pozytywne również i nogi przyznaje, choć nie jestem ruchach feministycznych w akcje należy jednak te kobiety to trochę myślą o w przeciwieństwie do swoich małżonków, którzy o CIT mające skłonności do przeliczania, ale do przejechania na złote Lwy lepiej bardziej myślą o nim nie w przeciwieństwie myślimy, że od czasu do czasu też myślą, ale myślą głównie przez myślę jednak, że nie mieliśmy rozbić nawet przez wyrwę, ale nie jesteśmy sadu w, więc teraz teraz jest zupełnie poważnie to jednak być ja bym do tej informacji jest przez Fed z pierwszej części, a propos tego długu publicznego za jakiś romans zdrada wiadomo, że rzetelne dług publiczny przyrasta wolniej jest dobra wiadomość długoterminowa chciałbyś, żeby tak to było ale, żeby ten przyrost spadek tempa wzrostu długu, ale podniecają mnie sam spadek długu tylko nie znając tempo wzrostu tempa wzrostu niestety tak to jest prawda tempa wzrostu długu publicznego, żeby się utrzymało w dłuższym horyzoncie, choć należy mieć na uwadze, że drugie półrocze moim zdaniem pokaże, że tak różowo nie jest tak różowo nie będzie ich, żeby odejść od obcych koncentrowania się na tylko na deficycie budżetowym, bo akurat on on nie jest w mojej ocenie najlepszą miarą raczej raczej ten dług publiczny jest pomiarową lepszą na jej spadek tego tempa wzrostu tempa wzrostu jest dobrą informacją, a propos tego pana redaktora zamknięcie się na temat tego tempa wzrostu to widocznie zostałem wiceszef krwi z pracy w administracji publicznej jako muzeum i kwestia obniżki podatku przez przez pot w przez podwyżkę nierzadko była stosowana obniżka podatków jest podwyżka to chyba tak Polska ma jednak pamiętają jak działa nierzadko pomoże nienormalne nierzadko jest pamiętajmy o tym, długu publicznym, że on wolniej przyrastać, o ile to w części jest to nie zasłużony efekt niezasłużony naszą polityką budżetową niezasłużony efekt sytuacji na światowych rynkach walutowych i część tego długu, ale on wolny zawód jest zła, gdy po dachach hal jest namawiany jest ich części zawojowała, bo przecież takie rozporządzenie tutaj omawialiśmy też boisko to dodało to rzeczywisty konkret, czyli tego długu jest denominowana w walutach obcych w tym dolarze dolarze franku szwajcarskim przewidzenie w mniejszym stopniu, a ponieważ te waluty się osłabiły euro, do której bardziej jest złoty przywiązany no to ta część długu w wyrażeniu złotowym spadł, ale jednak ani na chwilę, by jednak jest ten wątek krajowy na szlakach niespodziewanej nowych wyzwań, a SNB wok no i zapewniał wyżywienia później powie pan Dariusz od bardzo ciekawa, bo ostatnio z powodu kolizji była tematem ropa to możemy to za mało się dziwimy chyba zaczynam, gdzie możemy do tego wrócić, bo to być może będą ciekawe tematy pan prezes chińskim dobre informacje za to trudny temat, bo jestem pesymistą barwnika to jest naprawdę znany i otworzyć no ale ale w świąteczny coś takiego duże są ostatnio wzrost gospodarczy mówi tak i o tym jak polityka rządu może wpływać na ten wzrost gospodarczy w krótkim długim okresie jak może zwiększać lub zmniejszać potencjalnym PKB danego kraju wroga, czyli takich, które w, które występuje jakiś najlepszej możliwej sytuacji w euro w równowadze, gdy wszystkie osoby są wykorzystane i literatury ekonomicznej fakty mówią, że ten wpływ polityki rządu niezależna wyznaczona jest dobre strony jest łatany synek bardzo ograniczony strasznie trudno jest jakoś bardzo wyraźnie zmienić to tempo wzrostu w dłuższym okresie jakąkolwiek polityką nawet byśmy podnieśli ją wprowadzić jakąś dobrą politykę, która podnosiła potencjalny PKB, a tam kilkanaście czy 20 % albo też wybrać się polityka, którego obniża o obecny rząd przeprowadził wiele różnych polityk, który mogą prowadzić znana albo podobno braku wzrostu tego potencjalnego wręcz zdobył obniżenia progu lat reforma edukacji Robert zamieszania i niszczenie instytucji demokratycznych obniżanie wieku emerytalnego tak właśnie brak polityki, która pobudza aktywność albo wręcz żadna z nich 1 tak nasz region jest wolny zwodzone wiadomościach mamy mówić o hałas, więc nawet, jeżeli się brać tak o taką politykę, która jest wątpliwa albo wręcz, że zła to wpły w na tempo wzrostu bardzo niewielki, bo jest za dobra wiadomość tam tak tak nie jest wymagana nazwę, że trudno jest coś zepsuć, chyba że wprowadzi się na politykę katastrofalną kompletny prawda, ale jeżeli to jest zła polityka w wg tych naszych standardów państw europejskich czy światowych to mimo wszystko na obniży to tempo wzrostu płac z naszego 4 1 o 1 wie może pół punktu procentowego prawda w dłuższym okresie 10 czy kilkunastu lat będzie mniej niż tempem PKB o kilkanaście 10 % n p. badanie jest coś co w dramatycznym pogorszy naszą jakość życia, jeżeli prawo nie dojdzie do jakiego zerwania kompletnego ze fundamentach gospodarki rynkowej i wyrugowania z podstawowych elementów demokracji trudno coś bardzo zepsuta trudno z drugiej strony cieszy to dramatyczny obraz sytuacji, żeby trwała nawet o nas jakaś eksplozja n p. lot i chyba trudno jest coś zepsuć, ale z drugiej strony jak sobie przypomnę w Polsce w na przestrzeni 2 00 0 11 12. trzynastego roku do takiej najpier w przed wyborami jedenastym mieliśmy zastrzeżenia minister Fedak i Rostowskiego, że w obronie mówi o podwyżce podatków wieku emerytalnego, a tym jak Platforma wygra wybory i wprowadziła mówiliśmy za mało było dyskusji, ale taka forma była kosztowna społecznie kosztowała poparcie rządzących, ale to jest ich sprawa no bo jak, gdyby w czasie z tym liczyć taka jest polityka, ale jak łatwo było to odwrócić w spółce z dewastacją to jest najgorsza z wpływem długookresowy najgorsza jest policja gospodarczego zrobiono to jest odwrócenie wieku emerytalnego jest problem, który nam zaraz powróci znany nowością będzie rozwiązywać na nowo przechodzić tę dyskusję na nowo kopać się z obciętą przekupiony syjonizm z zagrożeniem są różne problemy, ale tempo wzrostu o w dłuższym okresie ta wpłynie w umiarkowany sposób, zwłaszcza że pewnie będzie jednak sposób znowu wracamy na pewnym okresie przestała dobrze znani aktorzy po tak nie jest to nasze z roku na rok tego może nie widać, ale 1 % tempo wzrostu, który przez prawa i sprawiedliwość wiedział, że bez problemu poświęci, czyli o formację nowego spojrzenia na drugi jest on poświęcić tylko o to, żeby realizować jakieś plany polityczne ustrojowe to ten 1 % przez 2 0 lat to jest 1 3, bo te skumulowane producent to jest dokładnie tyle mniej więcej ile nas dzieli od Europy zachodniej, więc to wystarczyło, by źle National Louis Bernard zobaczyć porównać sobie n p . do czego prowadzą źle rządy na przykładzie Wenezueli na wyzwania dla ludzi na politykę, a on nas naznacza ich długookresową politykę obniżania wieku emerytalnego wywiera skutki długookresowe kończymy odwrócone KE, a wcale nie jest, więc realny, ale znowu będą ogromne koszty społeczne polityczne, ale raczej graliśmy na karuzeli VAT w dzień nie damy chcemy być szalonym wizjami szalonej karuzeli chciałem zakończyć dobre wiadomości mała wszak szkodowości wierzy pan Artur Grobelski nie było ostatnie mają też dobrą wiadomość z podobnego podwórka z tym Eurolotu już szans polityką jest taki króciutki nieco gorzej jest taki tekst z informacją o tym, że czeski premier będzie domagał się czy będzie chciał, żeby jego minister finansów miało przyznane miejsce obserwatora na euro grupie po to, żeby związywać swojej tam gdzie by ich nie powinna być szyb, chociaż byli obserwatorami po to, żeby te relacje zajrzeć za wcześnie dziś rynek to chyba jest dobra wiadomość przynajmniej raz na oczach widać wyraźnie widocznych w życiorysie przeprowadza roczne euro do dolara to jest w tej chwili prawie 1 18 to kres relacją za euro płacimy 4 zlote 2 7 gr frank 3 7 5 USD 3 6 2 i funt 4 zł 6 6 gr technologie i prowadzimy tutaj od ożywioną dyskusję męża od chwili Manowo prowadzimy ożywioną dyskusję od chwili, gdy poznaliśmy wstępny odczyt PKB za drugi kwartał w piątek po południu, a więc wczoraj mogliśmy skonsumować rozmawialiśmy o cząstkowych danych za lipiec też całkiem niezły, bo jak spojrzeć w produkcji budowlano-montażowej w lipcu wzrosła 20 % obiekty inżynierii lądowej Wodnej o prawie 3 4 proc wznoszenie budynków o ponad 13 % patrzymy na wyniki budżetów jednostek samorządu terytorialnego tamy niby nadwyżka, ale się głęboko zajrzę też dane na to od tych inwestycjach oba, ale publicznych też się coś widzieli w jaki państwa zdaniem jest ten wzrost gospodarczy, który teraz mamy czyta dalej jest konsumpcja i statystyczny efekt 500 plus za chwilę zacznie się wyczerpywać, o czym rządzący często nie chcą pamiętać, iż wróciły inwestycje czy już dzisiaj możemy to wyjaśnić ważne, gdy wyjaśnimy z tym efektem programu 500 plus na wzrost gospodarczy dodatkowe wydatki budżetowe na cele socjalne zwiększają popyt akurat konsumpcyjny krajowy co w krótkim okresie czasu krótkim to jest 4 no Góra do 1 2 kwartałów przyśpiesza tempo wzrostu gospodarczego, ale później efekt popytowy wygasa i beretem na w tempo wzrostu gospodarczego nie ma chyba, żebyśmy go zwiększyli ten impuls przyniosła zamiast 500 plus nie wiem pszenica czy 70 3 przydziela na pierwsze dziecko nie wiem, skąd się brali dochody budżetowe na to w związku z pożądany efekt przyspieszający przyśpieszonego zwiększonego popytu konsumpcyjnego na na wzrost gospodarczy będzie wygasał oczywiście za mną wtórne efekty, dlatego że większe większy popyt to większa aktywność gospodarczą to wyższe wynagrodzenie zatrudnienie dodatkowych efekty popytowe, ale to będzie się wydawało podstawowym instrumentem tez długookresowe oszczędności, które się przykuwa inwestycje, które zwiększają kapitał, który tworzy ten wzrost nakładów pracy tworzy poczynaniami i dlatego, ponieważ UE inwestycje kulał w poprzednim roku bardzo i teraz widzimy ten efekt, przyspieszając to powinni mi się im przyglądać niestety na razie przyśpieszają i inwestycje publiczne albo źle, ale nie rządowe to, że lepiej, żeby taki niż wcale, ale najważniejszy one mają nie mają charakteru produkcyjnego one mają charakter infrastrukturalny w państwo nie buduje fabryk tworzy miejsc pracy ostrożnie, że kreuje koszty przyszłe tak truje przyszłe koszty i odkryje tworzy miejsca pracy z symboliką grobu mnoży koszty no pewnie no przecież, bo rezerwami dewizowymi oraz Marcin baseny Tomasz Jagła parki i coś jest narzeczy, bo tyle, żeby niema ani wzrostu inwestycji jako 1 z ważnych elementów wzrostu co widzimy mniej od 10 MD Invest nie ma inwestycji przedsiębiorstw prywatnych cało z gry coś co jednak budzi pewien niepokój, ale poza tym, jeżeli my nawet powalczymy na nam nie ten efekt konsumpcji wzrost konsumpcji to coś jest narzeczy ponieważ, ponieważ realne płace mimo istotnego wzrostu nominalnego jej de facto nie rosną wskaźnik oszczędzania na walentynki wynagrodzenia nominalnie rosną rząd proponuje minimalne wynagrodzenie podwyższyć do 2 tysięcy 100 zł od przyszłego roku, a oszczędności, by nie rosną, czyli na razie przejadamy wszystko natomiast realnie wynagrodzenia wzrosły o 3 % to znaczy inflację w ogóle zależy właśnie z 1 strony mamy wzrost wynagrodzeń z drugiej strony mamy wzrost inflacji wolne jedno wolny, ale z zysku 2 2 tys euro w ciągu roku wyda na tę plażę no to jest normalne jest sporo w związku z tym ten efekt obiekt ten efekt popytowy w tej po stronie realnej gospodarki nie rośnie tylko rośnie po stronie tej tezy tego strumienia socjalnych przychodów ludność wnioski panie doktorze to pana dr. Brzezińskiego coś co jest co jest w gospodarce teraz w rolach w to trudne pytania, ale tutaj miał mnóstwo pytań do pani doktor czyta od 0 3 proc nad pierwszym kwartale wzrosły płace czy dochody gospodarstw domowych, gdy dochody gospodarstw domowych ściśle biorąc wcale nie nie, ale z wynagrodzeń dochodzonych wynagrodzeń, a van Damme, a i to nie jest niepokojące to jest niepokojące, bo nie ma nie ma zasobów na wzrost inwestycji osób fizycznych jeśli w Brzeziu oraz poziom po na wzrost oszczędności poziom oszczędności w Polsce jest bardzo niski, bo pamiętajmy, że patrzymy się na długookresowy wzrost gospodarczy to udział inwestycji w PKB spadł do poziomu sprzed wielu wielu lat jest najniższa od wielu lat każda inwestycja, która przy ISS jest pani zdaniem tej inwestycji, które przyśpieszają to podajemy na razie dynamiki, że n p. wśród tych inwestycji w pobliże to są głównie inwestycje samorządowe one rzeczywiście przyśpieszyły, ale w tamtym roku spadł prawie 40 %, wioząc Kyliana dodawała nie stać jest, więc jeszcze nie wróciliśmy do nominalnego poziomu nie mówiąc o realnym nie, ale powiedzmy sobie była deflacja w oknach zamiast na budownictwo mają długą albo sami zbudowali jednostkę wydatki inwestycyjne sektora publicznego są na razie mimo procentowego wzrostu w porównaniu do tamtego roku na nominalnym poziomie niska baza z niska baza libijskiej waluty odniesienia od nich wysłuchamy informacji po informacjach magazyny gali w trzeciej czy trzecia odsłona ekonomia kapitał gospodarka magazyn EKG część trzecia dziewiąta 4 3 Maciej Głogowski dzień dobry studio w tym mojej prawej teraz pan dr Michał Brzeziński pani dr Irena Ożóg pan Bogusław Grabowski giełda papierów wartościowych w Warszawie, choć krótko, ale trzeba umieć powiedzieć mWIG 4 0 bardzo delikatny + 4 0 8 9 4 1 8 9 3 punkty indeks szerokiego indeksu WIG 20 % plus prawie pół procentowy indeks szerokiego rynku WIG powiedzmy w tej chwili dziś na dno ma nie chcę się pokazać dlatego miał chwile zawahania 4 na plusie skończyłem o giełdzie co państwo dziwi może do tego wzrostu gospodarczego ja troszeczkę dołoży polityki pieniężnej, bo cały czas mówimy o działania rządu mamy 2 2 główne rodzaje polityki makroekonomicznej to jest polityka fiskalna budżetowa, czyli rząd tak i polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny radę polityki pieniężnej musimy zwrócić uwagę, że to jest 1 ze stymulatorów i trzeba się temu przyglądać, bo zaczyna być coraz bardziej stymulującej coraz bardziej niebezpieczną stronę prowadzony czy to znaczy to znaczy jak mamy niskie stopy procentowe to one zniechęcają do oszczędzania, a zachęcają do wydawania klientom serwujemy tak jest i mamy właśnie ten dodatkowy efekt konsumpcyjną, w którym po stronie polityki fiskalnej mówimy w kontekście na przyzwoity plus tak tylko, że to oni może być na długich na długi okres wprowadzone dlatego, że to powoduje przyśpieszenie inflacji, na którą też otoczyły oddziały wuja moczy się nie tylko czynniki krajowe, czyli polityka pieniężna ręczniki światowe ceny surowców prowadzona polityka przez inne banki centralne, która wpływa na kurs też doświadczaliśmy przez ostatnie okresy, tak więc światowe jeśli światową rzekłem środowe zachowanie wpływało na 1 w 2 bilans jest zmiana w idealnej Bułgarzy krajach świata spowodowała spadek cen pali w płynnych dań ropy naftowej zatem gazu surowców metali tak dalej, ale i żywności teraz ten trend spadku się one zatrzymały zaczyna im doświadczać wzrostu cen na wszystkich rynkach surowcowych, więc to środowisko inflacyjne z międzynarodowej się zmienia na niekorzyść Narodowy Bank Polski prowadzi dość niebezpieczną politykę, utrzymując permanentnie bardzo niski poziom stóp procentowych tak w krajach wysokorozwiniętych się również działo w stanach Zjednoczonych w Europie zachodniej go pamiętajmy, że tam mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym załamaniem popytu wewnętrznego recesją, która na początku była ponad 5 6 %o wa w 20 09 roku u nas nigdy tego zjawiska nie doświadczyliśmy mało tego gospodarka Polska rozwija się pomiędzy 3 Adam 3 i pół 4 %, więc stosunkowo szybko wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej OECD, więc te same czynniki, które tam uzasadniają taką bardzo luźną politykę pieniężną u nas nie za bardzo i pamiętajmy, że te ujemne stopy procentowe co produkują widzimy może dźwigów nad Warszawą budują się biurowce wskaźnik nie zajętych niewynajętych powierzchni biurowych, który średnio był poniżej 10 % już w Warszawie przekracza kilkanaście jest powyżej średniej Europejskiej napatrzył się na dokończenie tych wszystkich obiektów biurowych, które teraz są budowane dojdzie do 20 %, dlatego że kapitał światowy, który jest bardzo tanio pozyskać pieniądze są teraz bardzo tanie w Polsce też szuka miejsca, gdzie można sobie nic więcej stopą zwrotu ten koszt pozyskanego pieniądza przekroczyć, by każdy się patrzy na rynek nieruchomości na rynku prywatnym pomiędzy nimi dotyczy dotyczy boomu w mieszkania banki zachęcają proszę bardzo wyliczają na podstawie obecnych stóp procentowych, jakie te koszty kredytu hipotecznego są bardzo małe ludzie, którzy mają pieniądze mówiono nie ma sensu dla banku niż lokaty są bardzo Nisko oprocentowane no to lepiej sobie kupić mieszkanie na wynajem za gotówkę tak lubię bigos jak na Janina, lecz ona jest taki jak ja jak fan Club związku z tym mamy tak nazwał wyglądała kiedyś wraz z żelazną nabrzmiewa problem no to akurat pokazali 1 000  300, a i to są tzw. budowaniem ani na niektórych rynkach w wyniku nadmiernie długotrwałej albo nadmiernie luźnej polityki banku na zielono Zmierzch zmierzam do te, a jeszcze mamy dodatkowo 2 kolejne lata, kiedy Narodowy Bank Polski dokonał długu pieniędzy mówi druku pieniędzy, dlatego że transfer zysku z Narodowego Banku Polskiego do budżetu centralnego w znacznym stopniu stanowią nic innego jak druk pieniądza one są nie wyrażoną w gotówką przyrostem zysku, który jest przekazywany w całości do budżetu, czyli mamy stymulowanie monetarne piją źle niskimi stopami procentowymi i dodatkowo tymi transferami zysków do do budżetu państwa czy chce pan powiedzieć, że Narodowy Bank Polski uprawia politykę, którą kiedyś zabiegał wicepremier Lepper i żeby drukować pieniądze mogą megahercami Rozalin akurat były wicepremier Lepper to chciał tego co robi bank centralny oraz 5 × 9 przecinku 1, ale w niedzielę, ale fale przepraszam bardzo, bo to jest 1 rzecz się remont wszystko wszystko to, o czym pan powiedział do do tej chwili wszystko zrozumiałem, ale ta 1 rzecz mnie zaniepokoiło chciałbym dobrze, gdybyśmy mogli rozszerzyć ten wątek co to jest formalnie znaczy, że bank centralny drukuje pieniądze przecież i w zeszłym roku w tym roku na bank centralny faktycznie wpłacił do budżetu gigantyczną kwotę, bo przekraczającą 8 teraz 9 miliardów złotych zysku no ale przecież dla nas jest, kto jest wypracowany zysk w zeznaniu w filmach czy ktokolwiek się znana rachunkowości będzie wiedział co ja my żołnierza poprowadzi z miast, jeżeli dochody banku centralnego n p. banki lokują pieniądze banku centralnym albo biorą kredyt banku centralnego tak, jeżeli te dochody w była wpływ gotówki do banku centralnego jest większy niż koszty banku centralnego to mały zysk, który rzeczywiście powstał realny jest realny, jeżeli on jest zrobiony realny z monet zachowany, jeżeli go przed prze wypłacamy w postaci dywidendy, czyli przekazujemy do budżetu państwa to mamy wypracowany w gotówce zysk przekazany ale, ponieważ Narodowy Bank Polski jest w 2 w cudzysłowie właścicielem około 10 0 miliardów dolarów rezer w walutowych państwa inne geny są lokowane w obligacje skarbowe krajów Unii Europejskiej ich amerykańskich różnych największej instytucji finansowych, jeżeli teraz z miliarda dolarów w obligacjach amerykańskich przy rocznik 2 %, czyli 200  000 00 0 to by przy przepraszam 20  000 000 USD, a ja kupuję za to kolejne obligacje, czyli do Narodowego Banku Polskiego nie wpływa ani złotówka ani złotówka ewentualnie do tańca Hans, jeżeli teraz ja przeliczy ten potencjalny zysk na złotówki to nie wyjdzie na papierze, że tego zysku jest 20 × 4 80  000 00 0, jeżeli teraz jego przekazuje do budżetu to 80  000 000 muszą przekazać do budżetu 8  000 000 zł szczerego skoro żadna gotówka nie przerosła zysków znajomych lokowane w nowych obligacji to jest, czyli krótko mówiąc mi przekazał na rachunek do budżetu do 8 2 w cudzysłowie drukuje tak naprawdę to zwiększa bazę monetarną, która później jeszcze razy 4 7 8 przy muzyce, ale ZUS, czyli to on sam mówi pan dr Grabowski jest kontrowersyjne albo karygodne jest niebezpiecznym, a naszego miasta w międzynarodowym razem z wyspą Grażyńskiego nową muszą poznać pana pogląd w tej sprawie karygodne na pewno nie jest absolutnie zgodne z prawem po prostu się tak zdarza akurat warunki rynkowe te układają, że ten zysk w niektórych latach się pojawia prawda można go w Tesco dla VAT zgodnie z prawem należy go przekazać prawda do budżetu państwa w prawie w całości, więc to po prostu się zdarza oczywiście w różny sposób można zarządzać tymi rezerwami, ale to już czy jest to już jest pewnie sprawa skomplikowana natomiast do bar w trzeba pamiętać wszyscy wiedzą, że to nie jest żadne stabilne źródło dochodów prawda, że czasami się zdarza czasami nie zdarza można mieć swoje krótkookresowe szczęście widzieć te wielkie dochody się pojawiają minister zasilają budżet, ale nie można na niej, czyli dłuższy okres, bo jeżeli w tym roku tak jak to teraz na razie jest od mamy do końca roku, jeżeli złoty się będzie wzmacniał do walut obcych to mamy proces odwrotny wtedy ten zysk się kurczy nie ma czego przekazać dlatego w Narodowym Banku Polskim są zasady tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe, czyli w latach, kiedy złoty się osłabia 2 1 5 2 16 były takimi latami powinno się zamiast transferować wynik finansowy ten sztuczny, bo możemy go przetransferować tylko w ten sposób, że do drukujemy pieniądze w cudzysłowie, jeżeli przekazujemy do budżetu to wtedy w momencie, kiedy złoty się wzmocni a kiedy te różnice kursowe będą ujemne, a nie masz z czego pokryć tak jest zawsze to teraz mam, ale jak długo powiedziałem to nie o to, żeby analizować dokładnie zasad tworzenia tego tylko pokazać, że bank centralny stymuluje teraz gospodarkę 2 źródłami, który ma w rynku, czyli niskimi stopami procentowymi już tak naprawdę zbliżonymi do zera albo Fund na początku roku nabył je bank, mówi że będą wciąż takie zgłaszali i dodatkowo właśnie poprzez ten sezon w nos tak, ale też polityka krótkookresowa to nie da się długo tak funkcjonować formalnie pytają nas zdziwienia być może mają państwo jeszcze zdziwienia bardzo proszę o gruzińskiej ja mam też zdziwienie związana ze wzrostem gospodarczym w nędzy sporo o wzroście w weekend z polskiej agencji prasowej się ukazać informacja eksperta z centrum Adama z nissana, który stwierdził, że dobra koniunktura w gospodarce będzie wtedy, gdy osiągniemy wzrost gospodarczy, ale dwucyfrowy w 2 runda i ekspert z Adama Smitha to jest jakaś firma może w tym szansę obrońcy co tam młoda i sprzeczność w terminie mają zostać w USA ale, ale może z rozmową akt, ale nie wszyscy tak sądzę nie wszyscy prawda mam taką opinię prawda od dziś od początku transformacji centrum Adama Smitha funkcjonuje w tym polskim dyskursie wciąż jest traktowane w poważny wciąż są wciąż tt opinie jakość są traktowane jako analityczne wręcz prawda nie ma tego, że Niemcom badań specjalistów bronienie produkuje i jedno Adam Smith pewnie gdyby gdyby wiedział o działalności centrum Adama Smitha i w różnych opiniach, które są wygłaszane po to na pewno nie były zadowolone lub bardzo złożony myślicielem Thai i mądre można powiedzieć ja tutaj mamy często przytaczany takie opinie jak n p . o tym w dwucyfrowym wzroście wraz z kompletnie nierealistyczna wobec kompletnie nie ma związku z rzeczywistością w tych dniach, które takich jak Polska czy eksport, którego pan cytuję za polską agencją prasową ma imię oraz nazwisko Targ jest Andrzej Sadowski no, więc no, więc to jest to z tego odpowiednie trop swój dyskurs ekonomiczny w Polsce Hyundai psuje też no mi się wydaje świadomość taką ekonomiczną wielu, zwłaszcza młodych ludzi prawda też często też postument bardzo wolnorynkowe stawiają też też wprost mówił pan Sadowski, że można osiągnąć dzięki uproszczeniu biurokracji brudy biurokracji obniżenie podatków no to oczywiście nie gra może w pewnym sensie uproszczenie biurokracji jakaś poprawa jakości funkcjonowania instytucji mogą podnieść ten dochód Narodowy potencjalny w Polsce kilka-kilkanaście procent wyższy przełożony na wzrost stopy tempa wzrostu gospodarczego znowuż ułamek procenta i dostosowanie się do do tego większego poziomu potencjalnego PKB zajęłoby wiele lat a gdzie tutaj mowa o podniesieniu z 4 prawda w długim okresem długookresowego tempa 4 % do 10 to jest to kompletny absurd być może dobra polityka mogą w Polsce ponieść to tempo wzrostu gdzieś do 4 i pół, ale to też byłby cud prawda i ciężko są dobre, żeby tanio, bo Kasia wraca na polityka, gdzie mowa w 1 0 Donald Tramp mówi o tym, żeby ten 2 i półek stał wzrostu gospodarczego w stanach ponieść do 4, a może wolisz się on przeważnie na Twitterze aż woda, czyli mniej niż dziś dwukrotnie, a tutaj mamy zwielokrotniony populizm, gdzie byśmy chcieli dwuipółkrotnie wolny znanych ekspertów różnych nam nie brakuje przepraszam, że wchodzę słowo dziadek już nie widział ex o nowym stanowisku, a w każdym razie wcześniej nie zna takie stanowisko w urzędzie skarbowym ekspert skarbowy i i ten ekspert skarbowy też dba o dochody budżetowe i w związku z tym szerokim znaczeniu wzrost gospodarczy, ponieważ kształtuje się teraz praktyka naliczania odsetek za zwłokę od niej istniejących zaległości podatkowych, że państwa na hit w pełnej niejedna okazja mówi, ale jak nie ma, ale jak widać laser jak to no ale co to przeszkadza, że pan nie ma zaległości z jej woli nie ma wcale już za najważniejsze, żeby pan zapłacił znany, ale i na lojalnych klientach wraz z głową honoru pominę przez grzeczność imię i nazwisko eksperta podatkowego i nazwy urzędu skarbowego, który w, którym taka praktyka jest stos stosowana z jest stosowana rzeczywiście, choć dowiedziałam się wczoraj, że nie jest to jednostkowy przypadek jest coraz normalniej istniejącej zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych nalicza się odsetki za zwłokę silne wypowiedzi tak jak ją wlicza się temu jak tego nie wiem niestety, bo ja nie jestem ekspertem podatkowym i nie potrafię natomiast eksport mi wyjaśniał na 4 zupełnie poważnie nie wyjaśnia mierzę wierzę, że nawet, jeżeli się zapłacić zaległość podatkową związaną z niezapłaconą w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych to jej to odsetki za zwłokę nalicza się niezależnie od tego czy ktoś zapłacił też TFL Vezzali w wycenie do czasu złożenia zeznania rocznego nawet jak mnie nie ma zaległości podatkowej będziemy kończyć się, więc więcej tak to jest z tymi ekspertami na udział w nawiązaniu do tego co ich nazw modeli chcę przypomnieć jak się nalicza taki podatek, by się o tym, dowiedziałem lat temu na mojej strony w programie dialogi na 4 nogi 2 × 2 4 za dokładnie jeszcze raz 2 brązowe już lepiej w mundur, ale tutaj talent aktorski wannę związki nie będą satysfakcjonujące sprawa musimy to zgłębić następnym razem jak pani przyjmie zaproszenie do wody z zacznijmy od tego no tak też są zmuszeni, by to wszystko jest sens tłumaczy, że wytłumaczę bardzo dziękuję pani dr Irena Ożóg bardzo dziękuję panu też Bogusław Grabowski bardzo dziękuję pani dr Michał Brzeziński bardzo dziękuję temu magazyn EKG wydawcę audycji oczywiście Tomasz Kopka bardzo dziękuję audycja realizowana Maciejewski również dziękuję teraz będą informacje o dziesiątej, a po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA