REKLAMA

Misja Kościuszko #3 (cz. 2): Roman Kurkiewicz dyskutuje z Anną Marią Żukowską, Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Edwinem Bendykiem

Studio Plac
Data emisji:
2017-08-22 12:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
30:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dla mnie to było jednak niezwykły, kiedy na dość masowych manifestacjach jako hasło wróciło to słowo Solidarność albo Solidarność naszą bronią, który jest znałem wcześniej z takich no powiedziałbym bardzo niewielki manifestacji i innych środowisk bardzo mocno zmarginalizowanych takich konkretnych spraw w tym tonie, więc prawo lokatorskie sprawy związane z z kryzysem uchodźczym stosunkiem polskiego rządu w czasie polskich rządów do tej kwestii i nagle to słowo, Rozwiń » które się przy w ostatnich latach dziś weszło do takiej nie ma rządowego języka tak ze względu na swój własny ze względu na aktywność związku zawodowego o tej nazwie już to słowo na nowo na nowo zaczęło znaczyć to co kiedyś znaczyło tak i ich w Polskiej rewolucji po osiemdziesiątego roku na 1 w tym ZUS co oznacza po prostu taki cel takiej czynności jak mam wrażenie, że nie ma lepszego symptomów faktycznego realnego upodmiotowienia niż to, że ludzie zaczynają mówić o sobie o wzajemnej Solidarności uważają, że to hasło Solidarność naszą obronę bronią naprawdę tak naprawdę coś znaczy to znaczy w momencie, w którym pojawiamy się na demonstracji czy na strajk ucina proteście, ale i czujemy wzajemną Solidarność z ludźmi, którzy są różni od nas tak ale kiedy ze sceny padają no bo potrzeba trzeba powiedzieć też to tak dla mnie to było niesamowite, kiedy na tych demonstracjach w obronie trójpodziału władzy w obronie z niezależnego sądownictwa, a ze sceny padały głosy dotyczące praw pracowniczych dotyczące reformy edukacji tego co się stanie z nauczycielami dotyczące skandalicznej postawy polskiego rządu względem uchodźców, ale i i to były to były tematy, które już tak powiem nieładnie do mięsa w tej demokracji, którą przyszliśmy tam tam bronić tak znaczy dopiero wtedy można było poczuć, o co chodzi o obronie w obronie demokracji, która jest zagrożona po co chcemy jej bronić i po tak i jaki sens taki realny ma nie ma nasza tam nie narzekam obecność, ale także ja myślę, że jeżeli łączymy te rzeczy jest ogromny związek między pojęciem Solidarności pojęciem upodmiotowienia per View czujemy wzajemnie, kiedy czujemy że, wspierając się wzajemnie walczą solidarnie, ale możemy coś zmienić Noto mamy poczucie sprawstwa to mamy poczucie takiej podmiotowości podmiotowości politycznej osobną sprawą jest oczywiście to, jaką ona ma formę, jaką ona formę przybierze formę przybierze, dlatego że ale te protesty Jesus całą pewnością taki moment jego przebudzenia politycznego właśnie on być właśnie poszłoby dalej nie wiem tylko o obywatelskich czy tutaj mamy do czynienia ze społeczeństwa obywatelskiego mamy do czynienia ze społeczeństwem politycznym oczywiście rola partii politycznych to jest osobny temat tak to znaczy stosunek tych protestów do partii politycznych czy tak powiem starej Gwardii i nowych ładnie i nowych Bytów to jest temat na testy ma osobną rozmowę, ponieważ rzeczywiście zmierzyliśmy się z UE, ale z takimi postulatami GE i po części też tkwiła w tym w tym siła tych protestów, że część tych demonstracji była no logo różne części tych prac demonstracji nie było w ogóle żadnych emblematów organizacyjną partyjnych nar ty też, jeżeli teoretycznie w sens niektóre twarze są logo same w sobie i w tym sensie, bo wtedy wtedy, że wygrywają ci, którzy będąc pod pozorem bycia poza jakimkolwiek logo de facto pracują na rzecz tych najsilniejszych zawodników na scenie taniec oczywiście bardzo taktycznie strategicznie nie jest rozsądne nie jest rozsądne rozwiązanie tak czas może to są elementy z klucza Ania to nie wydaje się, że jest to pewien etap to znaczy w momencie przechodzenia, jaki takiego zdobywania zaufania do polityczności w ogóle dopiero później można myśleć o o tej reprezentacji o tym kto pomoże nam na nas reprezentować, które ugrupowanie, które partia, a jeżeli żadna no to trzeba tak trzeba zakasać rękawy i je, ale ich założyciele też, ale no myślę sobie, że masa starych partii zasłużyła sobie notuję brak zaufania, więc do spięć proces, który nie nastąpi i zmiana nie nastąpi z dnia na dzień natomiast całą pewnością to przebudzenie takiego społeczeństwa politycznego jest, a jest ogromnym sukcesem tak to z powodu protestów to może Anna Maria Żukowska do tego by, choć w tym samym momencie, w którym Agnieszka wyszła tak to znaczy mamy interes regionu tak jest w tym wymiarze globalnym ma też Polski mamy ten przełom jednak wydaje się, że przełom lipcowy w takim sensie uwolnienia się tej nowej energii jak gdyby ewidentnie tego co w konsekwencji być może tej takiej politycznej konsolidacji, która była związana z czarnym protestem tutaj to wybrzmiało, że miasto tutaj kobiety, które przez te parę miesięcy zaś to kontaktowały się, że współpracowały współdziałał broniły się często dlatego to to, o czym dość rzadko mówimy to, że w tym tak w miastach tzw. prowincji obowiązkach bardzo wiele kobiet, które zaangażowały się w te protesty doświadczyło mniejszych lub wierzy w większych represji różnym natężeniu, ale jednak ewidentnych tak nie tylko ostracyzmu, jakiego środowiskowego, ale bardzo konkretnych rzeczy tak, by o utratę świadczeń niekiedy utraty pracy z 2 nauczycielek w Zabrzu bodajże któraś ze szczęścia skończy się szczęśliwie dla nich jednak nie została zwolniona, ale to było przykład ewidentnie próba represjonowania za poglądy za to, że przyszły ubrane na czarno, że ze zadeklarowały, że popierają czarny protest i to i to miał dostać naganę i po miała ewidentne znamiona represji politycznej za za poglądy, które przecież jednak nauczyciele nauczycielki mogą mieć nie chodzi o to, żeby je demonstrować w szkole jako poglądy natomiast samo samo ubranie się na czarno nie powoduje jeszcze, że możemy nie wystosować nagany wobec nauczycielek, dlatego że ujawniły się z takimi ani innymi poglądami to co to co do roli kobiet i do udział w tych protestach to z tak chciałem zauważyć, że wiele kobiet, które bierze, które są organizatorkami w tych protestów w wielu miastach, a głównie głównie pod Sejmem lub Rudnevs, pod którym spędziłem wiele dni i nocy w to są kobiety na ogół niezwiązane z partiami politycznymi, ale i to może ma właśnie taki walor in ekskluzywne to znaczy również dla nas politycznych, bo my możemy funkcjonować po prostu w tym środowisku również jako kobiety niekoniecznie, reprezentując swoje ugrupowania nie jesteśmy ani nacechowane pozytywnie ani negatywnie naczyń nas nie zaprasza, dlatego że jesteśmy jakieś partii i promuje ani też drugą stronę nie jesteśmy napiętnowane w żaden sposób, że jesteśmy też czyni pracę w partii tylko po prostu, jeżeli jesteśmy w stanie wspólnie mógł demonstrować wspólnie walczyć w obronie demokracji jesteśmy, a jesteśmy tam po prostu razem nomen omen wśród, ale i wydaje, że to jest właśnie 1 z głównych takich sił napędowych tych protestów, że tak nie ma znamion politycznych nie ma też nie zanosi się NATO i to te reguły o zbyt wiele kobiet, które peryferyjnych z c, ale moment moment go skończyć myśl inne nie deklaruje założenia partii politycznej wystąpienia do partii politycznej oto mi chodziło o wierze ogólnopolski strajk kobiet nie ma takich motywacji nie ma takich ambicji, ale i to jest coś nowego co co w Polskim życiu politycznym społecznym się pojawiła w inny fundusz w tym roku, aczkolwiek muszę przyznać, że jednak, choć również miał w to duży wkład w jakiś czas rok temu, że społeczeństwo obywatelskie się ruszyło to znaczy zorientowało się, że jest i że może coś robić wspólnie, ale i, że niekoniecznie musi to być 3 działanie w ramach partii politycznych znacznie zaś dręczy go nie zapisywać, ale po to, żeby móc walczyć o wartości, które są dla nas ważne i Gmiter pani zdaniem jest groźne, ponieważ wybierz wydaje się, że epoka partii masowych już minęła przynajmniej na czas na pewno w Polsce, bo żadna partia w Polsce nie nie ma się co mierzyć na liczebność członkini członków z partiami europejskimi to w ogóle jest liczebnie inny nieporównywalny nasze partie są bardzo małe, ale to nie o to chodzi będą to nie o to chodzi, żeby w, żebyś koniecznie do partii zapisywać, żeby móc coś robić, bo tak nie jest mi się, że wiele Polek i Polaków właśnie to w dostrzegło i to jest to jest najważniejsze że, że można, w które można wspólnie coś zrobić niekoniecznie niekoniecznie, nadając temu walor uprawiania wielkiej polityki, ale szczęściu wrócić do Kościuszki Kościuszko jest 1 z takich i Inter nacjonalisty znanych bohaterów we w bojowników walki o wolność czy takich jak Józef Bem również Jan Garibaldiego jak również Che Guevara, ale i wydaje się, że też kolejne epoki wybierają sobie trochę tych bohaterów, które chcą promować obecna władza nasza stawiana w żołnierzy wyklętych w taki sobie wybrał bohaterów tak jak pan Edwin Bendyk przypomniał w PRL rzeczywiście Kościuszko był 1 z tych bohaterów, którzy byli promowanie się nawet już wcześniej do władz wizja Kościuszkowców i była był był bardzo mocno uhonorowany później o tym opowie o nim zapomniano wydają się że, że od początku lat dziewięćdziesiątych Kościuszce było bardzo cicho i za dużo się oni nie mówił o nim mówiło się o tym jak duży był jego wkład nie tylko z walką o niepodległość nie chodzi tylko Osamu samo spowodowanie być inicjatorami przywódcą insurekcji, ale o to w jaki sposób insurekcja przebiegałaby gościem porównać dziś Brożek jeszcze trochę się cofnął właśnie do tych elementów historycznych naszej debaty z Konfederacją Barską Konfederacja Barska jest moim zdaniem w mojej opinii diametralnie różnym powstaniem znaczy to też niezwykła tak mówić to pierwsze powstanie taki w dziejach Polski historycznie Jeżewski inne takie same nie insurekcja się bardzo mocno różniła Konfederacja Barska to w zasadzie była Konfederacja czy powstanie w obronie swoich przywilejów uwaga religijnych, bo to chodziło o to, że ziarno oczywiście to wszystko inspiracją carycy Katarzyny przyznano równe prawa wszystkim wyznaniom w Polsce, ale i przeciwko temu tak naprawdę zawiązała się Konfederacja Barska natomiast insurekcja kościuszkowska zupełnie nie zawiera w sobie tego elementu miała element taki solidarnościowy podmiotach grający nowoczesny też, jeżeli chodzi o taktykę wojenną pamiętamy, że kosynierzy są to byli wprawdzie wolni chłopi pańszczyźniani to głównie byli Kurpios wie jak brzmienie nie mieli obowiązku odrabiania pańszczyzny to taka formacja można wiedzieć na dzisiejsze czasy snajperska takie ataki komando foki w inny i to włączanie właśnie innych warst w społecznych samo umieszczanie no właśnie Jan Kiliński który, który również był bohaterem tego powstania był radnym warszawskim są też bardzo ważna politycznie postać postać człowieka taki sens Made man on przyjechał z Poznania miał nim został szewcem i doszedł do jedno po pierwsze do do zdobycia radnym miejskim, a potem także do przygód ciała przywódcą powstania w Warszawie z i to pokazywało, że jest szansa na bardzo duży awans społeczny, że te hierarchie są przekraczane, a i to jest moim zdaniem 1 z takich bardzo cennych 4 innym rzeczom, których powinniśmy pamiętać czerpać z insurekcji kościuszkowskiej re i teraz przyp red przenoszą się z powrotem do od czasów współczesnych no Kościuszko też się różniło od wynajmu do znanego im do jakiegoś momentu uznawanego również za bohatera walki o demokrację pana Mateusza kijowskiego o tym, że Kościuszko przysięgając, składając przysięgę w Krakowie na rynku podczas rozpoczynania powstania insurekcji, czyli po znamienia tego, że będzie, a naczelnikiem tego powstania oznajmił, że nigdy nie będzie czerpał z tego żadnych prywatnych korzyści tak samo cały ten majątek swój amerykański, bo nie tylko ten rząd dalej tam wszystko i Damnica i co tam zarobił wcześniej również pozostawił w Ameryce później zresztą trochę klepał biedę jak wróci oda do polskiego majątku, ale różne historia i tutaj to też jest, toteż jest element, o który w z tak tylko się patrzeć jak na wzorzec dość rzadko zdarza tak tak samo zresztą było w przypadku Garibaldiego, które no również teoretycznie mogą zostać uzurpatora mógł nawet króla obalić, ale nie zrobił po prostu go nie zrobił w krytycznym momencie Garibaldi podczas oblężenia Rzymu, kiedy król wydał rozkaz, że ma odstąpić powiedział jestem posłuszny nie miała ambicji dyktatorskich, a zgubą wielu bohaterów wielu naprawdę wielu również moim zdaniem na to będzie kontrowersyjny, bo to ostatnia moja koleżanka dostała za to Patyna na Twitterze zawrzało w bronieniu Fidela Castro przypomnienie o tym jak wielkim był rewolucjonistą jak dużo zmieniło, owszem, po jakimś czasie również stał się dyktatorem być może za długo żył być może to się tak dzieje być może nie każdemu jest dane oprzeć pokusom tak samo jak w przypadku Mateusza kijowskiego Orzysza widzieć kiedy, kiedy oddać pałeczkę w re i przekazać komuś, że komuś innemu natomiast Che Guevara z kolei jak wiemy też w pewnym momencie zrezygnował z polityki krajowej w Pańskiej i oddał się w walce o niepodległości i wyzwolenie ludów są na całym świecie w Afryce i Ameryce Południowej gdzie, gdzie zginął nie mnie nie dozna wszy tam żadnych honorów ani nie, zdobywając majątku i to są i to są tacy bohaterowie Kościuszko, który w, których powinniśmy naśladować to myślę, że rzadko zdarza większość z nas ma wady jesteśmy pewnie słabiej, ale być może padnie też Kościuszko tak jak 2 rzeczywiście nie pozostawił po sobie wielu wielu listów przepisy przypisuje się też pewne to pewne jego dyskrecji, bo skądinąd wiadomo, że romansów trochę miał natomiast nigdy się z tym nie zdradzał żaden sposób nigdy nie stawiał pań, z którymi był związany w jakiś niezręczna sytuacja nigdy tego nie ujawnia osobą bardzo dyskretną, ale niewykluczone, że pewnie gdzieś jakieś wady posiadał wracając jeszcze z już tak do naszych Baranów, jeżeli chodzi o te protesty to mam wrażenie, że one rozbudzały świadomość Obywatelską ta, iż pozwolą też współpracować ze sobą na wielu polach organizacjom, które z różnych względów były do siebie bądź nadal są wrogo nastawione nie jest tajemnicą, że partia razem z nimi Sojusz lewicy Demokratycznej nie piją sobie z dzióbków, że i nie mają tych relacji wyjątkowo udanych, niemniej jednak wydaje mi się, że ktoś żyje się też inne, że stoimy po 1 stronie w niektórych sprawach takich jak prawa kobiet czy jak walka o demokrację jest oczywiste zresztą z po tej samej stronie stoimy już chodzi o walkę o polskie sądy również z z innymi partiami, które są programowo mniej pewnie partii razem zupełnie obce mówiono liberalna partia w Platformie Obywatelskiej nowoczesnej natomiast są takie sprawy z, w których trzeba stanąć po 1 stronie nie chodzi o to, że stoimy na scenie ściemy zjednoczona opozycja, bo to to jest ten to jest dosyć sztuczne i to myślę, że nikt nie będzie miało miejsca znaczna ich winnymi są te osoby, które liczą na to, że w jakiś wódz na białym koniu właśnie najprawdopodobniej mężczyzna tak i domniemanych fantazjach zjednoczy całą opozycja wzywa do prawa będzie na listach w ogóle być cudowną jesień będzie kusił pokonamy PiS, ale ja pragnę przypomnieć jednak, że przykład Węgier, gdzie opozycja też padła na tak i pomysł, że marzy się zjednoczyli, że wszyscy przeciwko Urbanowi skończyło się to gorzej niż się skończą w poprzednich wyborach, ponieważ Orban w ZOZ wzwyż wywalczył większość konstytucyjną Tal 1 lista cudowna zjednoczona opozycja po prostu się nie sprawdziłam różne elektoraty, a ja to czasem tak nazywam, że te w nowo uczymy wspólnie jesteśmy z różnych plemion to jest to do pewnego stopnia nie przenika, ale ten jest śmiech jak mu się 1 narodem natomiast jesteśmy różnymi plemionami możemy, owszem, się zjednoczyć i w 1 bitwie nie wiem jak pod Grunwaldem jak szukamy porównań historycznych z pewnych momentach stanąć po 1 stronie natomiast potem nie popełnię to znaczy potem mówi o programach politycznych i o tym jak będziemy próbować przekonywać do siebie niczym przekonywać, że wyborczymi wyborców to myślę, że nie ma sensu do tego namawiać Cisy są strasznie mnie to niepokoi, że wielu publicystów wiele publicysta jest gorącymi zwolennikami zwolenniczka mi zjednoczonej opozycji 1 listy, bo ja uważam, że tak jak mój przykład Węgier pokazuje coś naprawdę może być destrukcyjny dla polskiej demokracji może się skończyć gorzej niż w tej chwili co jest w trudno nam sobie w tej chwili oczywiście wyobrazić, by tak uważamy, że jest fatalnie i źle ale kiedy może być gorzej, ale lubię wspominać takie manifestacje, w których dwukrotnie brał udział, który był związany z takimi ministrantami klimatycznymi, które osiadły w Polsce 1 w Warszawie przed utratą 3 laty mniej więcej, a wcześniej był taki w Poznaniu 8 lat temu 9 lat temu mniej więcej i to były manifestacje, w których 9 5 % uczestników z uczestniczek była z nie z Polski w i na tych manifestacjach wszyscy szli pod swoimi flagami i wszystkie wzory nic innego właściwie nie łączyło tych ugrupowań nie byli w, jakbyśmy to powiedzieli, nawiązując do epoki od Sasa do lasu w projekty to prostota i wreszcie trudno szczegółowo obrać inną sprawę że, że oni staną razem natomiast Nathan to w tamtych manifestacji było naturalne oczywiste bezproblemowe nie wspominając o tym, że bezkonfliktowe, więc inwestorzy to to się to się zdarza taki efekt tak w Diabły jadą właśnie jeszcze był ciekawy jeszcze bym wrócił do tego wątku, który dla mnie jest taki istotnej też że, gdyby pod tym kątem gdzieś w tej dziwnej rozmowie o Kościuszce jako takim klasycznym w sumie męskim bohaterzy żołnierzu, gdzie możemy, że nie ma gorszego przykładu niż Kościuszko w przywódcy rak z mężczyznami, którzy mówią, że nawet przystojny, choć wiadomo jest kwestia gustu, ale właśnie mężczyzna żołnierz powstaniec i selekcję ministra tak z drugiej strony to co tu się zdarzało jednak to to, o czym w, jakim sensie już mówiło się dzieje mówi umówiła się z Winiar Noto to jest ta energia jednak nowa wniesiona do polskiej polityki i w tym sensie jak mówiłeś o tym, że szukamy nowej Formuły to tak jak przekroczenie tych i klasowych i majątkowych ograniczenie związane z tym co się działo to 200 lat temu dzisiaj, gdyby takie podmiotowe wejście do kobiet do polityki kryzys to nie nie tak, że został zaproszony to wejście i wreszcie w tym udział tylko w strony weszły w życie to na razie my zajmiemy weźmiemy, że zabierzemy głos i powiemy co naprawdę ważne i tak naprawdę to kobiecy głos powiedział, że naprawdę ważne wychodząc poza takową poza taką litanię męskich zaklęć prawda jak to trzeba tu rozegrać tu 6 EUR sporo sprowadzić albo z tak, by z tej agendy tych protestów to też otrzymała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, gdyby wyszło, bo to kluczowe pytanie, że my się wiele istotą i tego protestu i tej nadchodzącej zmiany nie jest to przyjść, kiedy jak PiS zostanie odsunięty od władzy tylko problem jest dużo poważniejszy, jaka Polska rzeka Europa, jaki świat ma się z tego przełomu urodzić i że że tutaj wybrzmiało ten głos tak, bo on z akcentu zoo bardzo konkretne szczegółowe problemy, o których też trochę to mówiliśmy, ale które dotąd tej debacie się nie pojawiały tak też cały ten konflikt o konstytucję polega na tym, że zjednoczyliśmy się czy jakby stanęliśmy w proteście przeciwko łamaniu niektórych elementów zapisów konstytucji, zapominając o tym, że wiele innych poszło w zapomnienie, że ta konstytucja w jakiejś dużej znaczącej społecznej części po prostu stała zakurzona gdzieś na pokój ba nie używana tak, że wydaje, że tutaj ona została odtworzona na nowo i że, że to jest coś takiego co mnie fascynuje w tym w tym co się wydarzyło w ostatnich tygodniach miesiącach w Warszawie to ja pozwolę, żeby go na krótki wtręt Bogu przypomniał sobie tak w tej czy teraz jak rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym jest, że nie innym, choć oczywiście broniliśmy Trybunału Konstytucyjnego jako organu no właśnie Konstytucyjnego w i i kluczowego dla naszej demokracji jako takiego to koronny wszystkich sądów w Polsce natomiast warto przypomnieć, że to właśnie Trybunał Konstytucyjny uniemożliwił liberalizacji prawa do przerywania ciąży w Polsce, ponieważ taka ustawa została uchwalona z za zarządów Sojusz lewicy Demokratycznej i na wniosek w naczepie pierwszy raz to w dawnym zawetował prezydent Wałęsa, a potem Trybunał Konstytucyjny uznał te przepisy dotyczą dotyczący przesłanki tzw. społecznej do przerywania ciąży za niekonstytucyjny co jest bardzo niebezpiecznym precedensem, dlatego że teraz musimy pamiętać, że po grupa posłów prawa i sprawiedliwości wniosła wniosek wydać do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie całej tej ustawy dotyczącej przerywania ciąży za niezgodną z konstytucją wszystkie we wszystkich tych przesłanek głównie tej Eugeniusz nalej tzw. eugenicznej, czyli że z uwagi na ciężkie uszkodzenie płodu bądź ryzyko jego śmierci, ale i ten precedens będzie niestety pozwala Trybunałowi na na powołanie się NATO i obawiają się, że niestety rzeczywiście ten wniosek zostanie przyjęte i takie jak ta przesłanka zostanie wykreślona z polskiego ustawodawstwa my to znaczy m. in. partia razem Sojusz lewicy Demokratycznej oraz wiele innych podmiotów zieloni inicjatywa Polska strajk kobiet dziewuchy dziewuchom jesteśmy w komitecie Ratujmy kobiety i zbieramy podpisy pod tym, żeby jednak zliberalizować prawo do przerywania ciąży też oczywiście jest tak, że mimo wszystko niestety ten konserwatywny Sejm tego nie będzie w stanie przegłosować powinno w obecnym składzie w obecnym momencie natomiast ważne jest, by pokazać, że się walczyć jesteśmy zdeterminowani, że chcemy w końcu do tego doprowadzić, ale tak jak mówię to Trybunał Konstytucyjny, mimo że z bardzo ważnym organem też jak wiemy, że są w nim ludzie wtedy to konkretnie pan prof. Zoll innych, którzy na ogół nie są cudownie lewicowego punktu widzenia, bo właśnie taką taką sprawę jak aborcja przekreśli na nas dość poważny sposób na wiele lat ja mam takie wrażenie, że właśnie w tym momencie wracamy do pytania, a po czy to wystarczy to przebudzenie obywatelskie to, że będziemy wychodzić na ulice i torze będziemy angażować, ale nie zrobimy tego kroku jeszcze dalej to znaczy nie zaangażujemy się w żadną partię polityczną albo inną formę, która umożliwi sięgnięcie po dołku, ale władze parlamentarną no to jest to kto to jest dokładnie to zaś tak długo jak długo będziemy mieć konserwatywny prawicowy parlament jak długo nie będzie tam kobiet i mężczyzny, a którzy, które opowiadają się za takimi cywile w cywilizowanym i standardami mniam i pełni praw reprodukcyjnych kobiet tak długo nasze wysiłki będą mogły pełnić właśnie Raków funkcje itp ważną bardzo cenimy siebie nie chcę deprecjonować tak, ale jednak symboliczne od jakiego pokazywania manifestowania sprzeciwu i teraz, żeby jeszcze nawiązać z powrotem do Dody do tematu naszej, ale na naszej rozmowy, kiedy ja sobie przypominam treść tak czy inny czy 3 dni to nie jest ten postulat, by w testamencie znaczy ten postulat w testamencie nie Kościuszki, żeby przeznaczył Jefferson środki na marne nadał zwolnienie z ceną uwolnienia niewolników to to pamiętam też tu drugą część to znaczy po co tak po co należy ich uwolnić po co należy ich wykształcić, a to po to, żeby chcieli bronić tak jej niepodległości chcieli bronić swojego kraju busy i to oczywiście nie o to tutaj chodzi teraz tymczasem, że mamy instrumentalnie upodmiotowienie kogoś, żeby był patriotą uczyć leczyć patriotką, ale to jest też ten element upolitycznienia ZU upodmiotowienie jest upolitycznienie się jest pewnym krokiem na drodze sprawstwa na drodze umocnienia na drodze upodmiotowienia, lecz osoby obywatele obywatelki, którzy chcą się angażować politycznie oczywiście na wiele różnych sposobów, ale 1 z nich ważnym w tym ustroju w jakim żyjemy jest zaangażowanie w partie polityczne związki zawodowe i t d. tak dalej leczy w organizacji, które umożliwiają realny wpływ na ceny napra w, które reguluje nasze życie to jest po prostu szalenie istotny element element upodmiotowienia, ale i dlatego po jak i wiary wszystkimi swoimi kończynami podpisuje się pod taką kampanię wśród czarnego protestu partia razem prowadzi kobiety do polityki, ale w dowolnie, której tak to znaczy my organizujemy spotkania z kobietami, którym rozmawiamy o partii razem, ale też różnych innych ugrupowań i zachęcamy kobiety właśnie te, które wyszły na demonstracje, które wyszły na markę wyszły na proces, żeby rozejrzał się dookoła poszukały takiej partii politycznej, która odpowiada im ich poglądom gospodarczym społecznym ekologicznym i t d . tak dalej i zastanowiły się czy nie chciałoby się zaangażować po to, żeby mieć właśnie większy wpły w na politykę i naprawą i w tym sensie jadą jednak nie spoczywała na laurach, chociaż oczywiście cieszy z tego przebudzenie się oczywiście cieszy im więcej jest masowych protestów, ale moim zdaniem rzecz się z poczęciem na laurach nie nie chodzi mi tutaj oto o takie podejście to jest taka pokusa, a także, by pochwalić dobrych obywateli spore spot z perspektywy polityki partyjnej powinna się pochylić widzi dobrze, że wychodzicie protestujecie nie nie musi się zaangażować politycznie bardziej ja wiem, że to niekomfortowe jak ja sobie będą w mojej małej partii, ponieważ nie ma już nadziei na partie masowe, aby nie musieć się fajnie będzie gra znajdź nas widzieć nie wybijała jednak apeluję o to, żeby się w miarę możliwości chęci, ale i poglądów, ale angażować politycznie angażować partie polityczne i można odczarować inna polityka jest możliwa uda się budować takie partie polityczne, które będą wiarygodne, które nie będą się skompromitowały i musimy to zrobić po torze, bo to jest w tym ustroju ustrój demokracji parlamentarnej partia polityczna jest tym narzędziem za pomocą, którego dostaje do parlamentu i zmienia się obowiązujące prawo, jeżeli my politycznie nie zaczniemy i politycy tego otwarcie mówić rzeczy reklamować tej formy organizacji politycznej, jaką jest partia polityczna no to nie nudzi albo ktoś wymyśli jakąś lepszą formę zaangażowania no ale Kukiz jest partią ruch ruch Kukiz 1 5 jest partią polityczną, która zaklina rzeczywistość żenią nie jest prawdą wszystko jedno dobrze to się od po to, się ludzie zapisują się do partii, które udają, że z partiami tak ale, ale mój były do do tych organizacji, które mają realną szansę na to by wkroczyć do Sejmu, ale idei no i kreować to obowiązujące prawo, bo inaczej będziemy zawsze wszystkich wszyscy skazani na reaktywność liczy na to, żeby protestować pod Pałacem Prezydenckim domagać się weta albo pod Senatem albo pod Sejmem to są jak ja też tam byłam też wspaniała energia to jest Super poczucie Solidarności, ale warto jest wykonać ten odważny krok dalej, ale no po to, żeby nie wiem następne pokolenia nie musiały pod pensjonatem, a protestować, bo będziemy w stanie zagwarantować Polkom pełni praw reprodukcyjnych Polkom Polakom brak brak pracującym na śmieciówkach w tej chwili uczciwe i rzetelne warunki pracy i całą masę jeszcze roboty, które jest do wykonania i ruch wykonać musimy niestety bardzo mi przykro nie koń nie tylko z ulic, ale także z budynku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA