REKLAMA

Europa - Dwie filozofie: Miguel de Unamuno i José Ortega y Gasset

Literacki Sopot
Data emisji:
2017-08-18 13:00
Audycja:
Czas trwania:
01h 44:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Szanowni państwo widzą państwo bardzo serdecznie na naszym spotkaniu, które dotyczyć będzie Europe i jej relacji z państwami narodowymi w ujęciu 2 bez wątpienia najwybitniejszych filozofów hiszpański dwudziestego wieku Millera był w domu no i José Ortegi kaseta, niemniej jednak na samym wstępie chciałabym oddać głos panu prof. Kurierowi samorząd woli, które powie kilka słów na temat tych strasznych wczorajszych wydarzeń i chciałby się z państwem podzielić swoimi Rozwiń » emocjami uczuciami, które po prostu to wydarzenie w nim wzbudziło, trafiając w, a to spory z byłą pierwszą recenzję w moczarach pędzla organizacjom bardzo dziękuję wszystkim za obecność tutaj bardzo dziękuję za, a za organizatorom tego festiwalu, ale chcę powiedzieć, że dzień dzisiejszy jest trudnym dniem dla Hiszpanów, dlatego że rano doszło do nowych ataków terrorystycznych w mamy Viola Neo ofiar śmiertelnych i chcieliśmy tutaj w naszym imieniu przaśna na ostrzach oraz instytucje, które reprezentujemy chcieliśmy wyrazić bomb, gdy sprzeci w przeciwko tego rodzaju atakom atakom na demokrację i wolność dziękujemy bardzo organizatorom festiwalu za słabą, która w napisali na Facebooku, a w tych dniach są pod czytamy na Facebooku jest stolicą literatury Europejskiej międzynarodowej i inny bardzo no zaraz mu się ładne ataki, a w Hiszpanii z Sopotu solidaryzuje się z Barceloną bardzo dziękuję za to słowom po z pewnością właśnie te wczorajsze wydarzenia powodują, że nasza dzisiejsza debata ma wyjątkowe znaczenie i ten temat, który dzisiaj będziemy poruszać ta dyskusja, która miała miejsce no przed ponad 10 0 lat wydaje się dalszym ciągu aktualna, bo dzisiaj również pytany o wartości europejskie mówimy o kryzysie Zachodu w kryzysie Zachodniego człowieczeństwa wniosku stałem to odwołanie się do Ortegi ona mu ono może być nie tylko ciekawe są punktu widzenia filozoficznego, ale także i dla nas obecnie bardzo aktualny pouczające Szanowni państwo ja ze swojej strony chciałabym bardzo serdecznie podziękować organizatorom festiwalu literacki Sopot za zaproszenie do poprowadzenia tej debaty, ponieważ jest to ogromny zaszczyt jesteśmy tutaj dzisiaj w gronie wspaniałych światowej klasy specjalistów, którzy na co dzień zajmują się właśnie problematyką pan myśli filozoficznej społecznej i politycznej dwudziestowiecznej Hiszpanii, ale pozwólcie państwo, że ich przedstawia są to pani prof. Isabel Ferreira o Love Dan dr doktor nauk prawnych autorka znakomitej książki poświęconej teorię społeczeństwa Ortegi współ redaktorka najnowszej 10 atomowej edycji dzieł zebranych Ortegi kaseta, a także tzw. edycji kieszonkowej ponadto publikowała, ale nie notatki Ortegi jest również autorką wielu artykułów rozdziałów książka, które są poświęcone zarówno teorii społecznej jak i szeroko pojętej filozofii Ortegi naszym kolejnym gościem jest pan prof. Javier Zamora, bo nijak rok przed chwilą przemawiał w imieniu pana tutaj Hiszpanów i mówią o wczorajszych wydarzeniach pan prof. Javier Zamora jest doktorem nauk politycznych jest profesorem tytularnym na Uniwersytecie Computer SA w Madrycie jest dyrektorem akademickim fundacji José Ortega seta Gregorio Maria Janion, która znajduje się również w Madrycie jest autorem neon monumentalnej nagradzanej biografii Ortegi, a także podobnie jak pani Isabel Ferreira współredaktorem najnowszej dziesiątej atomowej edycji dzieł zebranych tego myśliciela jest również autorem licznych prac obszarów filozofii polityki z obszaru filozofii społecznej wreszcie, że pan profesor wreszcie pan prof. Manuel Mendesa Zamora doktor nauk politycznych profesor tytularny na Uniwersytecie w Alicante zajmuje się problematyką związaną z hiszpańskim pokoleniem 1 9 1 4 tez pokolenie, do którego należą m. in . Ortega gazet jest autorem 2 książek poświęconych temu problemowi w tym 1 również była nagradzana jest autorem wielu prac artykułów publikacji z obszaru myśli politycznej społecznej i filozoficznej witam naszych gości bardzo serdecznie bardzo się cieszę, że są tutaj dzisiaj, że podzielą się z nami swoją wiedzę i swoimi przemyśleniami na temat problemu Europy i narodów, które w tej Europie funkcjonują właśnie w oparciu o pomyśle na Mono i kurtek i chciałbym również bardzo serdecznie podziękować państwu za przybycia i realnym zachęcić państwa do czynnego udziału w tej debacie do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami bądź zadawania pytań naszym specjalistom proszę państwa nasza debata będzie dotyczyć koncepcji, które dla mają już ponad 10 0 lat media opisują wydawałoby się już dość odległą rzeczywistość Europy Europy przed i po pierwszej wojnie światowej, bo wtedy tato wtedy toczy się ta debata między uda mu norm tego, a jednak właśnie są wciąż aktualnej tej aktualności dzisiaj będziemy rozmawiać Szanowni państwo u nas Mono i Ortega to nie tylko wielcy filozofowie, ale także patrioci, którzy walczyli o duchowe odrodzenie w Hiszpanii o podniesienie się poziomu hiszpańskiego życia publicznego obaj byli czynnymi politykami i społecznikami wystarczy wspomnieć, że uda mu nogę swego czasu związane z hiszpańską partią socjalistyczną następnie w okresie drugiej Republiki hiszpańskiej był deputowanym do kortezów z kolei Ortega był twórcą i 2 formacji politycznych bądź Quazi politycznych takich jak hiszpańska liga wychowania politycznego czy ugrupowanie na rzecz służby Republice również był deputowanym do kortezów uczestniczą w pracach nad konstytucją Hiszpanii 19 3 1 roku, niemniej jednak proszę państwa trzeba wyraźnie podkreślić, że zarówno Ortega jakich ona mu no to wielcy indywidualiści ludzie ponadpartyjny i których na próżno byłoby wtłoczyć jakiekolwiek ideologiczne ramy 3 ubrać iść konkretne polityczne barwy byli oni zawsze wierni tylko w swoim własnym ugruntowanym filozoficznie przekonaniom i nie szczędzili krytyki politykom bez względu na obcy jakąś polityce reprezentowali słynne są chociażby takie wydarzenia jak on utrata przez Solomona stanowiska rektora na Uniwersytecie w Salamance z otwartą krytykę monarchii czy też o honorowe odejście Ortegi swojego katedry metafizyki na Uniwersytecie centralny w Madrycie na znak protestu wobec dyktatorskich polityki gen. Primo de Rivery również rok 19 3 6, ale nie był dla obu filozofów łatwe wystarczy tutaj powiedzieć, że Ortega, a poprzez podpisanie manifestu legalnie wybranych władz republikańskich został zmuszony do wieloletniej emigracji przebywał w Paryżu później w Argentynie w Portugalii, a zatem te wszystkie wydarzenia pokazują jak ogromną cenę obaj zapłacili za bycie wiernym samym sobie za bycie wiernym swoim własnym przekonaniom i za autentyczność autentyczność, która była fundamentem nie tylko ich życiowej postawy, ale także ich filozofii ona Mono i Ortega dzieliła dość znaczna różnica wieku, bo było to prawie 2 0 lat, niemniej jednak oboje darzyli się głęboką przyjaźń i szacunkiem oczywiście proszę państwa przyjazd nie była prosta jak to zwykle bywa w momencie, kiedy zderzają się ze sobą tak w 2 wyrazistej potężne osobowości, ale właśnie ta trudna relacja to wzajemne przyciąganie się odpychanie uformowało współczesną historię Hiszpanii i może powiedzieć, że bez wątpienia Hiszpania nie byłaby dziś taką, jaką jest, gdyby nie zaistnieli w niej Ortega i u g no, gdyby nie ich naprzemienne dialog i polemika, ale nie tylko Hiszpania również my dzisiaj po raz kolejni pogrążeni w wątpliwościach po raz kolejni pogrążeni w kryzysie pytający o toczy jest Europa, jaki jest nasze miejsce w tej Europie możemy z tej debaty wiele wyciągnąć i potem będziemy się z naszymi gośćmi rozmawiać jako pierwszy zabierze głos pan prof. Sambora, który przybliża nam nieco beta 2 postaci tak, czyli Ortega już na łono, a także ukaże kulisy i rozwój ich relacji intelektualnej, która była niezwykle ciekawa i niezwykle dynamiczną następnie pani prof. Isabel Ferreira go opowie nam o w tej debacie dotyczącej Europy w debacie między młodym Ortega zafascynowane jej inni Europejską kulturą zafascynowanym przede wszystkim niemiecką kulturą, ponieważ tam studiował i chcącym modernizować Europej Zobacz czy Hiszpania, a dojrzałym już jej i doświadczonym, ale u nas Mono, który podchodził do tych Ortegi chińskich projektów dość chłodno i raczej był RI pos raczej postulował PiS pani rację Europy niższe europeizacji Hiszpanii my wreszcie pan prof. Manuel Fernandes przedstawi nam konfrontację pokoleniową tak, bo u nas Mono należy do pokolenia 1 8 9 8 tys pokolenie literacka filozoficzna ukształtowane w ramach tej wielkiej tego wielkiego dramatu, jakim była przegrana w dziewięćdziesiątym ósmym roku wojna ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez którą Hiszpania przestała być ostatecznie państwem kolonialnym ta utraciła wówczas swoje ostatnie kolonie są wzmożoną kryzys tak zarówno intelektualnej moralnej i idee przyczyniło się właśnie do powstania tego pokolenia, a pokoleniem 1 9 1 4 pokoleniem ranni euroentuzjastów, ale którzy w jaki sposób chcieli Hiszpanii modernizować chcieli ją europeizacji i wreszcie pan prof. Mendes opowie nam wydają się bardzo interesującej kwestii, jako że jesteśmy tutaj w ramach literackiego Sopotu o symbolu Don Kichota i o jego znaczeniu są w filozofii obu myślicieli szczególnie w ramach interesującego nas problemu Europy Javier Opowiedz nam proszek kim byli u nas można je Ortega ma co co świadczy o ich wyjątkowości jak ta ich relacja przebiegała jak nasze kształtowała, ale i dziękuję bardzo za te słowa za to wprowadzenie dziękuję bardzo organizatorom festiwalu za zaproszenie nas do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu TIL dziękuję właśnie szczególnie z zaproszeniem mnie tutaj w ale tak jak mówiło się ran, ale warto przyjrzeć się związkowi relacji pomiędzy una Mono i Artego i gaz są tam, bo tu zwróćmy uwagę NATO faktycznie tak jak powiedziałem to są 2 różne generacje prawie 20 lat różnice, jeżeli chodzi o mnie daty urodzenia 1 9 konkretnie, a wiem co, kiedy po targach rozpoczyna swoje życie intelektualne swoją ścieżkę intelektualną, kiedy robi się samodzielne intelektualnie 1 z ważnych punktów odniesienia, która znajduje w życiu intelektualnym swoich czasów tym punktem odniesienia jest właśnie Miguel de una mogą ci PRL i poza tym, że trzeba wspomnieć o znaczeniu gazet literackich los mazda Imperial to jest 1 tutaj z tytułów, ale tam właśnie ona MON opublikował wiele artykułów od Ortega był wiernym czytelnikiem oczywiście u nas Mono nie pisał codziennie, ale pisał dużo, bo miał liczną rodzinę do wyżywienia natomiast, że mnie jego pensja uniwersytecka była dosyć Czoska Glavina w zasadzie pisał coś cały czas ona mocno po opublikowało szereg artykułów w czasopiśmie zatytułowanym spania moderna, czyli Hiszpania nowoczesną i Air body artykułem na PiS są one są do punktu widzenia i właśnie w modernizacji Hiszpanii czy aby stawiały taki postulat Hiszpania musi się zmodernizować unowocześnić, a w tym celu Hiszpania musiały być bardziej Europejska w AIG EPO to koniec ery 90 ego oraz około do tego odniósł się ona Mono uma Mono był przeciw, ale opublikował również szereg artykułów wydanych w roku 19 12 i Solomona w tej książce nam po panuje na coś innego mówi o tym, że Hiszpania ma szereg starych tradycji wspomina również o inkwizycji w tym momencie dochodzi do do jakiej zmiany w natomiast odegrała przedstawiciel pokolenia 19 1 4 w tym momencie lotu wspomnieliśmy już o tym, że rok dziewięćdziesiąty ósmy to wojna ze Stanami Zjednoczonymi strata ostatnich kolonii Hiszpania przestaje być mocarstwem kolonialnym to było dużym szokiem dla mnie dla całego społeczeństwa utrata Cube Filipin innych jeszcze posiadłości do Busha dla społeczeństwa hiszpańskiego i Hiszpania straciła w zasadzie imperium czy resztki imperium przestała być, a potęgą tak naprawdę przestała być wczasy w nią wcześniej, ale dobór takich to ostatni moment i w Trade, a młodzi ludzie w tym Ortega zaczynają rozglądać się po mną Panoramie intelektualnej nie tych czasów, że im takimi jakże się powiedzieli nie mylę, ale u nas Mono jest tutaj punktem odniesienia ci młodzi ludzie postanawiają wyjechać do Europy wyjeżdżają na studia w UE Ortega n p . do do Niemiec dla nich po euro tam jest to nauka i do tej nauki trzeba się zbliżać w roku 19 0 8, kiedy Ortega właśnie to powiedział, a po oboje Ks położyć się NL założyć, że stworzy jakiś ruch zmierzający do odnowy Hiszpanii, a wyrok Trybunału tego ruchu jest, że mnie jest to on czasopismo zatytułowane latarnia jest próba założenia też w partii socjaldemokratycznej i jest nadzieja, że liderem zostaje ona molo, a więc jest to propozycja zmiany w kierunku liberalizmu coś takiego liberalizmu społecznego natomiast w tym momencie ona Mono i od tego zaczynają się oddalać się od siebie ona mu no nie podoba się pomysły europeizacji, którą zamierza ją młodzi ludzie z pokolenia następnego Tomczyk 19 1 4 ona mu ono powątpiewał w ten pomysł nie do końca muszę to idea podobają mi nie dochodzi wtedy do polemiki nie płacą takie bardzo Meller Paweł po polemiki na łamach prasy w ta polemika robi się coraz bardziej ostro, a w u g no we twierdzi, że to za młodzi proponują to po prostu głupota padają tego rodzaju słowa tak naprawdę mamo moja Ortega nie są intelektualnie od siebie w bardzo odlegli, a jest na pewno mniej niż mogłoby to wynikać z tej polemiki gazetowej Jan od touarega na rajd po, ale tak łatwiejsza i po Ortega pisze w pewnym momencie, że kamienie Salamanki, gdzie ona mu ono, a był rektorem Uniwersytetu robią się już czerwone ze wstydu z uwagi na to co mamona w gazetach piszą Odense dochodziła właśnie dom do tego rodzaju oraz słów czy Polonika przybrała taki kolor ona mu no ale czy w umowną chciał Hispania izolacji Europy natomiast, że Aneta g zarzucał, że dochodzi chyba o OFE organizacje także ta wizja się od siebie oddalają i wtedy pojawia się symbol Don Kichota taki ważny dla obu nie, o którym pan mówił jeszcze potanieją tanga mówi o tym, że rzeczy zaczyna zdawać sprawę z tego, że Europa to tak naprawdę nie jest tylko kultura północy ważna jest również kultura śródziemnomorska to wszystko co nas ze sobą niesie, że ten w tym celu pomimo jednak tego konfliktu to on swymi mamy do czynienia z współpracą dość, że spełniają założenia, choć w polach Stowarzyszenie w w ich jedno k, a do tego po opuszcza stanowisko rektora Uniwersytetu w Salamance na długie lata to w jakim sensie jest to zarzut, bo oba cele, ale wobec ARP Legii, ale i polemika on trwa dalej UoR, czyli innymi słowy przynależy Hiszpanii Zobacz Europa 3 EUR w elicie Europy i Zobacz Hiszpanie potem przychodzą lata dwudzieste czasu dyktatura Primo de liberałom i polemiki, a dalej trwa, ale po to tam w latach Republiki lata 3, gdzie jazda inne oboje filozofowie znowu się ze sobą do siebie zbliżyli, ale u nas mówiono re je wraz z przenosi się do matury to wyjazd na deputowanym do parlamentu biorą udział oboje w zebraniach literackich i wybucha wojna domowa on swe oboje są wtedy w Madrycie i czekają na to co się stanie nie do końca zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, ale po tam po Wolinie domowej w Hiszpanii wybucha wojna światowa ostrość konfliktu, który tak bardzo dotkną m. in . Polaków, a po wojnie nie od całego udaje się na inne emigrację natomiast ona mu na umiera dla Ortegi to jest szok i zdaniem, ale targi ona mu ono umarło z powodu tej sytuacji w Hiszpanii nie mógł już mu wytrzymać tu także w 0 zlotemu tak ciążyło że, gdy umarł pod flagą hiszpańską choroby czy nie mógł znieść tej sytuacji był bardzo, a przybite Ortega napisał w ta uderza teraz kie de le uma ona mu ono nie wiadomo tak naprawdę co powiedzieć być może najprościej jest nie mówić nic, ale MO trojga po jakimś czasie zaczął pisać dalej bronił swoich oraz swojej idei Europy jest mu na licznych konferencjach w stanach Zjednoczonych i to wszystko chyba na ten temat dziękuję bardzo bym mu się trafił Javier, a może nawet za grę to dziękuję bardzo wszystkim za obecność jest dla mnie wielka przyjemność z IES słychać nieprawda mnie słychać z mikrofonem lepiej dziękuję bardzo wszystkim za obecność jest dla mnie to wyrób lekiem wielką przyjemność być tak w Sopocie z państwem i w tym pięknym wspaniałym krajem, jakim jest PORR Polska dziękuje za zaproszenie na sylwetki są palet składamy wyrazy uznania z tytułu tej wielkiej wspaniałej inicjatywy jako literacki Sopot Łódź Widzew to również mojej koleżance pani profesor doroczny wizualną, a za zaproszenie jest zebranie nas wszystkich na nas w swoim kraju swoje ziemie, a dziękuję państwu wszystkim za obecność Nafta w tym czasie, który pewnie sporo lat dla wszystkich, ale będziemy dyskutować tak temat to nerwy rozmowa o Europie wg Ortegi i ona Mono to w Żabnicy treść dość skomplikowana sprawa, ponieważ kiedy Ortega i jego sygnowana moimi dramatami w Europie to było wcześniej wspomniane to Ortega miał 2 0 lat był studentem w Niemczech u nas na dobre już dojrzałym bokserem na Uniwersyteckim ponad czterdziestoletnim zaczęli tę różnicę 20 mu lat między człowiekiem normalny bilet 50 7 jest różnica natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z dwudziestoletnim 4 0 letnim człowiekiem to rzeczywiście jest to dość duża różnica i znaczna i ważna różnica wieku nie trzeba mieć odwagę brać pod uwagę to, że narusza ich przyjaźń trwała jeszcze 3 0 kolejnych lat te w MIB debata między nimi, ale dotyczyła tego entuzjazmu, który przejawiała Ortega w Niemczech w związku właśnie w swym z Europą gminnej my od tej różnicy wieku Ernst należy również wspomnieć, że ta dyskusja, którą utrzymywali, gdy rozpoczęła się na długo wcześniej zaczniemy zeń wertykalnym żali się tym tematem wizytą o tym, pisać lista rozmowa między u nas moda i Artego Widzew naszym punktem wyjścia do rozmowy o Europie, ale należy zrozumienie jest tu rozumieć dla nich też jest było to coś odległego o coś się z egzotycznego, bo było zajmowali się tym min napęd Ortega mająca 4 20, ale także jako bardzo młody człowiek pod na początku ubiegłego stulecia Hiszpania była bardzo zamknięta to obecnie trwają kultura kulturowego technologicznego na nas w Europie na pod stałą pracę na podstawie świata a, tak więc aorty ta twierdził, że Hiszpanie z problemem natomiast Europa jest rozwiązaniem na wszystkie problemy na wszystkie bolączki Hiszpanii Ortega na początku jest zafascynowany Hiszpanią euro 2 zlote weźmy dla weźmy wyobraźmy sobie młodego człowieka, który po raz pierwszy jeździł, ale idealnie dograł do Europy jedzie do Stanów w USA chodzi nam 2 sety do bibliotek ma dostęp do książek ma dostęp ma dostęp do źródeł to co w Hiszpanii jeszcze nie było możliwe, czego nie było w Hiszpanii no ale ona Mono już właściwie dojrzały człowiek jak uważa, że ta ma też taras nad Ortegi to właściwie o braku umiejętności trzeźwej oceny sytuacji European NWR jest pan taki nowy dom inie wiem, że oto prosić Boga, ale chyba o to, żeby ten żar Vegas jak najwcześniej raczej próbuje wygasić wezwać do męża ten entuzjazm tak typowe dla czasów młodości Annę a kiedy do nas jeszcze znaleźć się mianem RIA tego odpisał mu w bardzo ostrych słowach w z wylewającą kubeł zimnej głowy na inne głowę mistrza pisał tak ze mną moja zmiana w nienawidzą nauki natomiast mnie natomiast na oczy piszemy nie ona mu ono jak jest tam antyeuropejski anty Europejczykiem, że coś tam wynajdują oni wynajdują, ale światło elektryczne, a oświetla równie dobre świeciło miasto to to jak tam, gdzie zostało wymyślone nie interesuje mnie to co pan mówi bardziej mnie interesuje pan sam jako osoba, a w ten sposób, że ona mu non stop ich często w celu zajmuje taką pozycję bardzo zdystansowana wobec tego co mówi młody on tego na temat tego, czego potrzebuje Hiszpania, żeby wyjść za swoje ciemności izolacji, więc z Artego to proponuje naukę Europe nowe poglądy, a od cech Gazeta nam przykro było, że ona Mono nie podziela tego entuzjazmu dla GOP Europejski konkretnie niemieckiej, ale tonie, a także u nas ono nie doceniał kultury niemieckiej, ale w próbował się na zdystansować się od pozytywizmu, które w tym momencie, bo obecne w Europie chodzi tutaj o następców Augusta konta, ale im one były raczej rzecznikiem takiego świata z pełnego rzeczywistego życia, a nie Zimnoch wzorów racjonalizmu, a więc, że chodzi tutaj o in windykacji Lampart ma uczucie tak ważną rolę w Hiszpanii w czasie złotego wieku mamy tutaj Świętego Jana od krzyża do bardzo ważna postać dla Uznamu no i ona Mono twierdził, że to są bardzo dawna idea znacznie ważniejsze dla Hiszpanii niż jakikolwiek postęp technologiczny to za opłatę punkt widzenia są równouprawnione chociaż, że mówią wychodzą z zupełnie różnych punktów wyjścia te bomb, ale taka poza podstawy naukowe czy technologiczna nie muszą stać w przeciwieństwie do rozwoju emocji do rozwoju ducha natomiast my natomiast trzeba też pamiętać o tym, że postęp technologiczny pozwala uporać się z podstawowymi potrzebami i pozwala człowiekowi zająć się tak naprawdę w swoim powołaniem realną Lu kolejowym po tych priorytetem dla PZU ma mu nową ale kto mógł, do którego bazę przechylał się po to, Regan znajdujemy dodaje również podstawę w niczym ani śmiem, ale trzeba wspomnieć przede wszystkim pozytywizm naukowy, czyli High DGA w kółko więc, że obaj ci autorzy pokazują nam, że droga Europejska to droga dwukierunkowa nie tylko Hiszpania powinna otwierać się na to co działo się wtedy w Europie jak mówił o tym, Ortega, ale również Europa powinna przyjąć zaakceptować i poznać z wkład w Hiszpanii i Hiszpanii mistycznej literackiej, po którym wspominał udało nam każde z nich w 2, czyli Ortega Juna podkreślali inne aspekty natomiast obydwa te aspekty składają się na to czym jest Europą, ale udało mu włada 9 językami im dlatego nie można powiedzieć, że był Toczek zamknięte na świat wręcz przeciwnie, a talent, ale my już nie było takim entuzjastą rządów w tym momencie już bardziej zrównoważone i Boe próbował mnie, żeby to zagrają w wagonie wychowała się w żadnym kierunku, żeby wahadło nie przechylał się w żadnym kierunku, a on, a tak to wtedy wyglądało wypadku wypadku Ortegi ona mu na obronie zdecydowanie wkładu Hiszpanii w kulturach Europejskiej Europe in w UE to poza podejście na łono bardzo szybko stanie się on się działa Ortegi AAII, a tak nam nie zaczyna być za bardziej mnie zrównoważone i zaczyna dostrzegać, a w rozmaite twarze w Hiszpanii, ale również rozmaite aspekty rzeczywistości obecna w Europie, a oboje ADO tego również, że z kochali Hiszpania także w tym na pewno byli po fazie wspólnie, ale ja sądzę, że o tym musimy pamiętać czemu ale kiedy czytamy list u nas ona napisana w latach 90 0 1 9 6 0 1 9 12 Old England w bardzo szybko zmienił swoje, a punkt widzenia i zajmie się również światem wewnętrznym, który był tak bliski ona Mono, a te nowe poglądy Europa badania naukowe to wszystko jest bardzo w porządku jest bardzo ważna natomiast, że ważna jest życie każdego człowieka, a moglibyśmy oczywiście możemy oczywiście długo mówić jak ono o gospodarce o edukację Europie, ale tak naprawdę to co każdy z nas ma to nasza własna życzą EU, a więc, że kiedy czytamy o targach wydaje nam się, że idziemy w tym kierunku, o którym mówiło ona mu ono to znaczy wartość każdej osoby, ale dla po ta ginie również, że w pewnym momencie najważniejsze staje się człowiek, a tu jak on po mszy, mówi że zaczną szybko umówić się za bądź kim jesteś, jeżeli chodzi o kontekstach europejskim a, że to on po tego uważa, że każdy kraj powinien zachować własnego ducha Polska powinna być polską Hiszpanią Hiszpania Portugalia Portugalią i t d . a więc każdy powinien coś wnosić do innego wspólnego dzieła dzielić się tym co ma Pa inny nie powinni stawiać zaczerpnąć to co ma to jest naśladować, a więc, kiedy każde jest tym kim jest czy w tej sytuacji może, by z Chełma może dojść do do tego, że będziemy się wzajemnie wzbogacać dla Ortegi ważniejsza niż polityka ważny jest ważniejsza od nich polityka jest społeczeństwo, a ważniejsze niż społeczeństwo są jednostki, której twarzą, a więc ważniejsza o ważniejsze niż Europa są kraje, które składają się na to Europa, a przed krajami ścian konkretne osoby konkretnie obywateli, a więc każdy obywatel Polski będąca obywatelem polskim i każdy obywatel hiszpański będąc obywatelem hiszpańskim wzbogacają European ona mu ono mówi tak tak samo jak na dnie morza, dokąd nie dociera światło to tam właśnie esencja malarzom w taki sam sposób, że miliony ludzi z poszczególnych pojedynczych, którzy wykonują swoją codzienną pracę to oni właśnie przyczyniają się do postępu, lecz dlatego też wydaje mi się, że nie ma sensu, żeby się bałem że, abyśmy podkreślali tutaj różnice pomiędzy obydwoma filozofami, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę całość i widziałam nie, bo tak naprawdę, że w rzeczywistości więcej i Michała łączyło niż dzieliło tutaj moglibyśmy przytoczyć wiele się wiele przykładów, ale skoncentruje się na temacie Europy ona minął mu napisał tak to taka sama wyproszono nas, żebyśmy zamknęli granicę sam film i on, a on, czyj to tak samo, jakby żądać byśmy zamknęli granice ludzie, którzy piszą żeby, żebyśmy się stać się ile nie oddalają się od prawdziwej rzeczywistości rzeczy, a więc są one ani jedno ani drugie musimy z 1 strony zreorganizować się, ale z drugiej strony przetrwać jako naród w małym elfom i ta wiara w to, że zawsze będziemy sobą to pozwoli nam przetrwać wszelkie powodzie in kataklizmem w tym samym sensie, że na tej samej zasadzie, a do tego mówi tak Ortega nie jest w euro pani jakąś 1 rzeczą jest pewną równowagę, a równowaga jest możliwa wtedy, kiedy istnieje pluralizm, a więc Europa to jest swego rodzaju głowi wiele szkół poruszających się 1 z LOT -em, a więc, że jest wiele lokali z drugiej strony i jedno i nie chodzi o to, żeby utrzymać ten Puls naturalnego oddychania, czyli utrzymać to co jest szczególna wyjątkowa, a z drugiej strony to co łączy to co jest europejskie czy każdy kraj powinien być tym czy miast, a więc Hiszpania Anglia i t d . ale z drugiej strony Europa EU i MAE, czyli jedno i drogę trzeba być Polakiem i Europejczykiem tak moglibyśmy skończyć dziękuję bardzo dziękuję bardzo ideowy wskazała na znaczącą różnicę wieku ta w momencie, kiedy u g major tak toczą ze sobą debata no i teraz właśnie pan prof. Manuel Mendesa pokaże nam czy właśnie te różnice zdań różnice opinii w kwestii Europy, wobec której tradycję nadano mu krytyczne, a Ortega entuzjastyczne to można ją wytłumaczyć się różnicę pokoleniową i dlatego opowie nam o bazie ideologicznej pokolenia 1 8 9 8 i pokolenia 1 9 1 4 panów po wyborach starły się minucie, trafiając na naszą Lisa Reyes festiwal potępili dziękuję bardzo wszystkim organizatorom z AAA no może też umożliwienie uczestniczenia w tym VAT, a spotkanie jałowcem w tej kwestii festiwalu wspaniały kraj wspaniałe miasto wiele cech wspólnych odnajduje zarazem DSS z Hiszpanią dziękuje Doroty zaproszenie państwu za za to, że nas słuchają, że przyszli chcemy rozpocząć od liczby dzieci mają moi moi mój wywód na 3 na 3 etapy na 3 części jeszcze na początku chciałem też opowiedzieć o o tym, od o tym, pokoleniu intelektualistów i i też skonsultować z 2 te 2 pokolenia, o których mówimy pokolenie 14 pokoleń i 9 8 i poprosić o ich podobieństwach różnicach i jakby z perspektywy ich największych przedstawicieli, czyli mona mona i Ortega poprzez poprzez lekturę Don Kiszot ta ARM niż ich łodziom innych o pokolenie apel o ten mecz odbędzie pokoleniową, a to w UE przedstawię ambient Wołomin pokolenie to ludzie, którzy żyją w tym samym świecie dają temu świat stało temu dostała świadectwo, więc jeżeli chodzi o pokolenie 9 8 to co jest pokolenie ludzi urodzonych w latach siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku, a są winne pisarz ma bardzo kocha on również rok siedemdziesiąty drugi ona mu ono urodzone w roku 1 80 0 sześćdziesiątym czwartym to, że to są ludzie my już w sosie z tego pokolenia w oczy połowa dziewiętnastego wieku gani wart nie inne myśliciele również, że gminy pisarz z roku 1 80 0 sześćdziesiątego ósmego przedstawiciele pokolenia 1 9 14 urodzili się dekadę później w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku Artego urodził się w osiemdziesiątym trzecim dalej Manuel o stanie wielki polityk prezydent Republiki hiszpańskiej, ale również Ramon Perez idealna ja i mogliśmy tutaj wymienić jeszcze innych przedstawicieli tej generacji tego pokolenia rok osiemdziesiąty ósmy Juan Ramon Jimenez pewnie państwo znane wielki poeta w wypadku każdej z generacji czy pokolenie jest jakiś fakt, który stwarza to pokolenie wypadku pokolenia 9 8 chodzi tu o wspomnianą już utratę ostatnich kolonii europejskich natomiast jako wydatku pokolenia na 14, a dochodzi tutaj oczywiście o wybuch pierwszej wojny światowej w Europie ten cel inny powiedział już chodzi tutaj od pokolenia intelektualne w UE i tutaj trzeba podkreślić 2 rzeczy tego rodzaju pokolenie to pokolenie stworzone przez ludzi z charyzmą taką charyzmą intelektualną te związane oczywiście również ze sztuką, ale ME również chodzi o wykorzystanie tego prestiżu po to, żeby interweniować w sferze publicznej brać udział w życiu publicznym być obecnym w przestrzeni publicznej poprzez właśnie w wystąpieniach różnego rodzaju tutaj możemy wspomnieć n p. o z oliwek to one, w które ale i jego głos na obronie żydowskiego żołnierza Dreyfusa, a więc obecność w przestrzeni publicznej, a wymaga istnienia czy domaga się istnienia środków masowego przekazu jest w tym okresie mamy do czynienia z prawdziwym złotym wiekiem prasy pisanej, bo tak naprawdę cała komunikacja dokonuje się w ten właśnie z po sposób nie ma jeszcze Radia nie ma telewizji, ale nie ma kina, czyli i jeszcze raz złoty wiek prasy w roku 19 1 5 w Barcelonie tam LVMH dziwiło 80 dzienników, czyli 80 gazet wychodziło dziennie 50 rano i 3 0 popołudniu te czasy już nie wrócą tak już nigdy więcej się nie stanie oczywiście te sta potrzebna niezbędna, żeby intelektualiści mogli właśnie zabierać głos w debacie publicznej im po trzecie chciałbym państwu, a inne powiedzieć o różnicach pomiędzy tymi 2 pokoleniami na przykładzie właśnie ona mu no i OTG oraz ich interpretacji z Hiszpanii, jeżeli chodzi o pokolenie 9 8 to pokolenie, a powstaje w wyniku kryzysu kolonialnego i Hiszpania w roku 1 80 0 dziewięćdziesiątym ósmym chodzi o swe wielkie kryzysy ekonomiczne społeczne polityczne, ale przede wszystkim wielki kryzys tożsamości po tej wielkiej przeszłości imperium hiszpańskiego przychodzi moment, kiedy Hiszpania jest zamknięta na margines odizolowana i jest w bazie Hiszpania zadaje sobie pytanie nie kim jestem i dokąd idę na mój dom, ale to 1 z wielkich bohaterów całej tej debaty tej debaty pokoleniowej i w de Sade, a więc seat począwszy od 3 Łódź, gdzie w okresie 9 5 1 90 5 u na mój mąż się zmienia bez walki o zwrot anty Europejski anty naukowe i ante i przy ante materia mistyczna ona Mono, a dom robi się krytyczne wobec euro Pm, ale mówienie, że ogłasza śmierć Don Kichota, bo mu, że Hiszpania to ponoć uważa, że Don Kichota co się może już Don Kichota to jest esencja tej dawnej Hiszpania w roku 1 900 piąte mówi przepraszam Don Kiszot przepraszam, że w kazałem się na śmierć i umowy i to tak powstałe przeciwko tobie mój panie domu domki szacie i teraz przepraszam cię za to w, a on w roku 19 05, a pisze swój słynny tekst życie Don Kiszot i sankcjom i nie ten tekst w UE to pochwała, a być może nie poszukiwanie stancji Hiszpanię w UE poprzez pochwałę właśnie tego co uda mu ona uważa za najważniejsze dla Hiszpanii, a mianowicie szaleństwo to co irracjonalne irracjonalność, ale ona Mono wchodzi w taką fazę DPS hejnału anty naukową, a antymaterią list zaczną mówić takie, że 3 Young n p. nauka daje nam dobrobyt nauka, ale służy do Pelego że, aby walczyć z bólem stawów i usuwać się plamy z tkaniny, ale to jeszcze nie szczęściem i uważa ona mu noże Chin, którzy w parze z sprawili, że byliśmy w Chinach to, że stworzył wystawili, że byliśmy wielcy, ale to wariaci i mówi tak tu cytuję za 8 swoimi szaleństwami domki szacie zalać nim głęboko i niech mówią co chcą pozwolą mi walczyć z tobą pozwolą mi cierpieć w dużo mojej duszy serca mojego życia bądź moim chlebem powszednim w te ona dołączy do idei irracjonalności jest za ideą wolności i to co Toya jeszcze szans nie ma większej wolności niż wolność i śmierci na łono mówił również w tym samym tekście nieszczęsna kraje kraje, w których nie myślisz cały czas o śmierci, a więc ta idea i racjonalizmu szaleństwa mam takiego permanentnego stanu wolności wiecznej oddziela ona mu na odłączono go od naukowca od poglądów naukowych i zbliża go do poglądów mistycznych również w znaczeniu religijnym ERM mówi i to ich jeszcze raz powtórzę to samo, ale nieszczęsna kraje, w których nie myśli się na co dzień o śmierci w UE, a więc mamy tutaj do czynienia z taką z cały czas trwającą egzaltacją śmierci, ale właśnie połączona jest za za wolnością, ale mówił o tym, też, że bała Hass ona mu ono nie rozumiem ona mu nogi ktoś, kto chce być nieśmiertelna wydaje mi się wariatem nie to idea o mocy szaleństwa doprowadziła do wielkości Hiszpania w przeszłości, a więc chciał wrócić do nie do wartości średniowiecza ADO tego co przyniosą wielkość Hiszpanii do konkwistadorów Hiszpania nie byłaby tym czym była bez tych wielkich żeglarzy hiszpańskich i a portugalskie, a więc, że Kolumb Pissarro, który odkrywa net PL oraz Jana odkrywca Amazonii no nie jest bal bała się era, która odkrywa Pacyfik, a Portugalczyk Magellan, który opłynął świat, czyli el to wszystko, by się nie stało, gdyby oni byli racjonalni czasem punktu widzenia racjonalnego to jest po prostu niemożliwa, a trzeba być szalonym, żeby się na coś takiego pomarzyć przynajmniej trochę szalonym MIiB to ta mieszanka tego szaleństwa i racjonalizmu konkwistadorów hiszpańskich jest tutaj polecam państwu wspaniały film dla mnie naprawdę wielkich firm, a Ga gniew Boży Jan nakręcony przez FR całą gamę faktorem regał wielki Klaus Kinski notabene pochodzący stąd Sopotu, a on tak wielki aktor z, a z drugiej strony 2 minuty wykończone pod, jeżeli data dam jeszcze 2 minutę, a więc Ortega i gazet ani mieście wspomnieniem, a druga liga start w PRL, więc pokolenie 1 9 1 4 już moi przedmówcy mówili o tym, pokoleniom pokoleniu, która szukała Europy i szuka w Europie w odpowiedzi na ten kryzys, a pierwszej wojny światowej, a w roku 19 14 najbliższa Ortega przez swoje medytacje o Don Kiszot się, aby wrak co do tego samego tekstu i mówi że kiedy po 3 godzinach klęski wracamy do Biblii i wracamy do bramki Szopa 5 są tak właśnie wraca do tego tekstu Ortega był jak już wiemy w Niemczach na stypendia to stypendia dla młodych naukowców hiszpańskich i od tego odkrywa tam wielkie Niemcy wielka nauka i pisze to książka medytacje o Don Kiszot się jest to książka bardzo melancholijna taka ciemna on Ortega my uważa on set w tekście w innym tekście to wcześniej napisanym w roku 19 10, ale to tak naprawdę, a jest dosyć się podobna co do tego co mówi w roku 19 1 4 i mówi tak Emu nowoczesna nauka jest z tą nogą pochodzenia włoską hiszpańskiego Niemcy stworzyli PTK Angelica polityka a, a nam Hiszpanom przypada w udziale estetyka, a więc Ortega widzi we Don Kiszot idą esencję Hiszpanii, ale jest to esencja nieoparta na pojęciach ma umyśle czy uważa, że kulturowe w inne śródziemnomorskie to ogół dołek ten się opierają na wyrażeniu kultury, które potrafią obserwować, ale nie potrafią konceptualizm chować pojęć, a taka jest pod wielkim wpływa mu idei kultury oraz, ale i w medytacjach, gdy Adam Kisio 3 set tuje w czambuł, ale nadzieje i teoretyka, a rasizmu tak naprawdę angielskiego on było to niebezpieczny podział na Alasce lepszego szans po targach pisze, że świat łaciński jest świadomy niższymi, jeżeli chodzi o rozum w odniesieniu do świata Centre Europejskiego ten świat Łacińskiej to przede wszystkim to co dało to przede wszystkim renesans włoski i Kartezjusz, ale z drugiej strony w nie do końca jest o tym, takim przekonanym i uważa, że mu taka jasność konceptualną, a to kant Hangeland te, o których mówi, że są to dni, ale tak jaśniej i jak wiosenny poranek więc, że z 1 strony mamy wielkich myśli myślicieli niemieckich, a z drugiej strony świat śródziemnomorski geniusz hiszpański a, któremu wieża w geniusz hiszpański zawsze wychodził z chaosu tak jakby wcześniej nic nie było, a więc to tamta idea, żeby w, że zawsze zaczynamy od początku, jakby nie istniało żadne wcześniejsze dziedzictwo Ortega zastanawia się ciemniej kim jest kicha woda i tata mówi Piechota to pomyłka to brak idei w spółkę PL to break pojęć mówieniem, ale jeżeli połowa Cervantesa w Szekspira to Szekspir wygląda na ideologa na teoretyka, ale nad tą miast Chełm mówi zaś, że ta idea w Hiszpanii złom po, gdy opiera się właśnie na obrażenia na impresja ach, na wzór, jakim pan pewny w nadmiarze i tacy są Hiszpan nie idę swoją przykład i na tym zakończę tam n p . które dla, a w Belgii oznacza, że właśnie dobrze wyraża to esencję wrażliwości śródziemnomorskiej FCA, a mianowicie, że klasztor LSK Royal pod ma być tam esencja Hiszpani złą coś na kształt piramid egipskich jechałem Ortega mówi taka mu ten klasztor wyraża nasz brak idei nasz nadmiar na aż nadmiar rozmachu i nie temu chyba byliśmy zawsze mamy Hiszpanię byliśmy pełni takiego impetu ponoć charakteryzowało, ale z drugiej strony, ale my byliśmy zawsze mało racjonalnie brakowało nam pojęć próbowałem przedstawić państwu 2 sposoby odczytania Don Kichota i w ten sposób po domu wizja Hiszpanii Hiszpania rząd to może niezbyt mocne pozytywne, a obraz, ale chodzi tutaj zgłaszano egzaltacji, ale świat średniowieczny świat irracjonalne i to żyje Iwona Mono i wałek Paca i Gazecie, aczkolwiek w różnych momentach, czyli obaj mają te momenty europejskie, ale też moment zwrócenia się do Hiszpanii czy, jeżeli chodzi Europa nie możemy być tylko konkwistadora mi nie możemy się długo tak zachowywać, ale również czasem trzeba się zatrzymać i myśleć w sposób racjonalny to wszystko dziękuję bardzo rząd Szanowni państwo jest szczera jadalna recytator taki, który bardzo dobrze charakteryzuje to co powiedział pan prof. Mendesa samo rakiet Ortega pisze, że Hiszpania to stara rasa berberyjski Ka, której zaistniał kilka pięknych kobiet i kilku genialnych malarzy o wspaniałym oku, ale w jej duszy nigdy nie zaistnieli ani Platona ani Kartezjusza ani kant jej, że od stuleci popełniono ten sam grzech, jakim jest wstręt do idei wstręt do teorii mają właśnie tutaj pan prof. Mendesa mówił nam o tym, już, jaka jest różnica pomiędzy wg Ortegi oczywiście między ludźmi północy, a ludźmi południa Szanowni państwo chciałabym teraz wrócić do państwa trzymacie wy macie państwo, iż pytania do naszych gości może chcielibyście się podzielić swoimi uwagami przemyśleniami bardzo z tego zachęcamy inne się goście z całą pewnością bardzo chętnie na państwa pytania odpowiedzą wojny whisky Domosławski zrozumiałem po tym, profesor szczególnie powiedział, że jesteśmy bliscy sobie u nas campi Kartezjusz też są nie na pierwszym planie nie wiem to jest na pierwszym planie, ale wydaje mi się tu nasza bliskość jest dosyć znacząca tez pytanie krótkie to mówiliście państwo w pewnym sensie tożsamości willi w nas Europie i Idy w nas indywidualnego narodu czy dziś jest granica tej transgresji, w której nie powinniśmy też nie możemy przekroczyć dziękuję Sejm zaraz procesu po 3 runda dziękuję za na zapytanie, ale ta debata o masie tego, jaki model Europy powinniśmy tworzyć to jest debata, która wywodzi się seks bez bez ideologii Europy 1 z samej Europy na ALT country ponad tak kombinować jak to mówią na to Anglicy to musi być KIR Unia wspólnota różnych państ w różnych krajów to trybów wówczas, gdy te państwa nie były nigdy tak Syzyf stworzone tak skonstruowane z takim zaznaczenie jak mamy jaja mamy teraz uformowane w a jaka jest esencja Hiszpanii reprezentacja Polski termin Eli myślę, że to dużo mu ciężko powiedzieć na dane na te pytania i układ jakikolwiek termin po ten garb mu, że człowiek nie jest stabilne to nie jest coś stabilnego ich to samo ma miejsce, jeżeli chodzi o nalot to nie są jakieś byty stabilna Tesco są cały czas się tworzy coś nowego to coś co my jako obywatele chcemy stworzyć w oczy wiście wychodzące z punktu takiej wspólnej historii, ale również wartości i pewnej tradycji te na Islandii PL powiedziała nam tu przed chwilą, że Ortega bronił i tu był w bus razem z ona mu ono mu, że taki pogląd, że Europa musi iść w stronę pewnej jedności politycznej federacji państ w, że im Anny w buncie ma z o bałagan, ale pisze już o Stanach Zjednoczonych Europy, ale jednocześnie, mówi że ta Europa to zjednoczona Europa, ale musi integrować w sobie czy być w stanie zintegrować różnorodności narodów, które się mają składają ja myślę osobiście, że musimy podkreślić, że tą naszą wizja wspólnotową Europę nie, próbując powiedzmy opierać na stereotypach narodowych, jeżeli chodzi o wizję wspólnoty Europejskiej powinniśmy być w stanie budować Europę obywateli im raczej niż Europę opartą na takich poczuć w narodowych chodzi tutaj o poszukiwanie w po wspólnych wartości i one są podstawowe, jeżeli mamy się czy najważniejsza, jeżeli mamy się czuć częścią pewnego wspólnego projektu partycypować, a w pewnym projekcie są, a więc za przeciwieństwo pomiędzy wspólnotą i narodami, a ta słynna różnica, której mówił de Gaulle w Pa, a więc, że integracja Francji w European, a Fed taki sędzia, kto rozumiał de Gaulle, a w tym momencie mamy do czynienia z zupełnie inną sytuację de Gaulle mówił o tym w kontekście powojennym natomiast obecnie sytuacja jest inna mamy takie wydarzenia jak to, które stało się wczoraj w Barcelonie, ale i to w zmagała wyznała z pozwem wolałem wspólnej walki czy występowania razem i nie możemy tam, ale stawia czoła tym problemom wychodząc za za inne takiego bardzo partykularne go, a punktowo do widzenia dziękuję panu bardzo za to pytania w Manuel dodać coś, jakby powiedział, że tak, ale w wypadku Hiszpanię i Hiszpania Chiny po fazie historycznego punktu widzenia odniosła sukces jako państwo jako państwo Neapco ty styczna jako monarchia jako imperium, ale i w taki właśnie sposób Hiszpania funkcjonowała w historię sklepu po blamażu z Emmą mamy taki, kiedy mieliśmy wielką przeszłość jako państwo państwo imperialna imperium i przechodzimy teraz na poziom narodu co to jest no no to coś co wiąże się z kulturą państwo niekoniecznie, gdyby państwo było powiązane z kulturą, a dzisiaj w Ameryce Południowej nie mówiono, bo po hiszpańsku mówiono, by w językach indiańskich inaczej państwo niezwiązane z kulturą to jest terrorystą, która potem piramidalną DKV oni trzymam, abym SA MO problemy Hiszpanii to ta przeszłość to wielka przeszłość już chyba wielkim państwem, a teraz chce być narodem, ale nie możesz myśleć o sobie jak ona o działach, że nie biorąc pod uwagę tego co było wcześniej co mamy za sobą i i to jest problem ich, po które w Moskwie mamy do czynienia w wypadku Hiszpanii w łatwiej być narodem, kiedy nie mamy za sobą historii n p. stany Zjednoczone Kijów był, więc łatwiej tak jest w wypadku Hiszpanii, bo nie wiadomo co zrobić się z całą tą chorobą nie wiadomo co zrobić z tą historią, gdzie ją trzymać się schować i myślę, że to może być problem, że nie ciągniemy za sobą przez całe stulecia ten nasz bagaż historyczny to jest wielki program dwudziestego wieku Challenge rem tak myślano, ale to kultura i zabawy w skok namówiła la Belle sankcje za spanie Ola o Polakach na nowy stary land luką w 2 zlotych po Hiszpania USA też nie jest czymś stałym, jeżeli patrzymy, jeżeli patrzymy do tyłu to co stało się z rozwiało imperium rosło zdobywało morza im w una Mono mówili, że mnie w Hiszpanii ma to na dół cel to lud oczywiście cały czas się zmieniające natomiast celem GM Toszek myślimy o licencji teraz niewygodne, bo myślimy, o czym stałem, ale też, gdzie jest pewna baza podstawa prawna narodu to są obywateli innych z normalnie codziennie w UE i tak jak tutaj u nas Mono mówił, że badacze esencja morza jest na dnie, którego nie widzimy tak samo to wygląda w wypadku narodów także w wypadku narodu to ona dopiero się na obywatelach ich życiu codziennym jak tylko na chwilkę chciałem zapytać o to osunięcie się uda mu ono faszyzm, bo tych podobieńst w mamy mnóstwo, ale i to jest się zagrożenie takie samo i tego się dzisiaj wolne jak tego uniknąć i chciałbym zapytać jak sobie Hiszpania poradziła z tym podziałem po wojny dziękuję za pytanie, jeżeli chodzi o nowy związek modemu nocy z faszyzmem należy, że by zaznaczyć że ziemia to miejsce w kilka miesięcy przed hiszpańską wojną domową, bo to mamy bardzo skomplikowany i na luty 20 06. roku bardzo dużo przemocy na ulicy i ma na dodatek Pekin intelektualiści, ale to ojcowie Republiki, ale w troszeczkę, by 3 obszary są przerażeni tym co niesie ze sobą na temat Republika tym to tym tomie ekstrema Wiktora, który Republika wówczas kierowałam i wtedy właśnie łamano troszeczkę, jakby zbliża się do dochodów do Falangi i w ten sposób mówi się, że mnie, że niby nie popiera falangę w i Eetek samochody mogą te z prywatnie popierał zamach stanu w 20 06 . roku, ale próby zamachu stanu 20 06 . roku był rektorem na Uniwersytecie wówczas 30 06 . roku TIL mówi mu taki właśnie dość siły powiem co wtedy w październiku 30 06. roku uda mu ona mówi niech zginie inteligencja nie żyje śmierć, a ona mu ono, który nie miał zamiaru zabierać głosu zabiera go jednak wtedy i odbywała się w obronie intelektualistów w obronie ducha i mówimy do generała wołam to w autobus zwyciężyć, ale nie przekona cię, a więc to opłaca powiązanie ona Mono z faszyzmem tak naprawdę było takie bardzo poza punktowa ne i bez większego znaczenia i w jego udzie la niem czy z jego działań nie można znaleźć się z dowodów na to, że ona Mono, a był faszystą rozumie się poglądów krzyżujące, a także na już powiedziała i powiedziałam przed chwilą, że mamy z nadmierną skłonność do góry w ich wykonania różnych pojęć albo do mieszania w do nazizmu czy do faszyzmu specyficznych okoliczności życiowe specyficznych systemów charakterystycznych n p . dla Hiszpanii gen. Franco rzeczywiście możemy mówić to w okresie od 40 latach został całkiem przyzwoitej polityki żeby, że był to czas frankizmu, ale nic nas upoważnia do tego, żeby nazywać ten okres faszyzmem albo, tym bardziej pozytywne podejrzewać mistyka ości mistycyzmu nam na Gądów swojego rodzaju mistykiem można powiedzieć pokolenia 9 8 żaden sposób nie można go przez jego US jego sympatii dla gen. Franco czy być dlatego od tego czasu czytać i Davida sposób nie można ich nazywać faszyzmem jest to stygmatyzowanie wielkiego myśliciela wspaniałego humanisty, a to nie jest miejsce dla innych pradziadek działań adaptacyjnych jeśli mogę to tak nazwać to tyle w swoim stylu i on ze starej molo stoi jest to jak i strat zgadzam się że przez franczyzę nie można porównywać z faszyzmem to jest to jestem jestem co do tego zgodne z ARM pierwszy etap aż do wojny hiszpańskiej domowej w taki etap w barze, gdzie od jutra szczytem tego totalitaryzmu, a było w, ale czy tak ta pierwsza pierwszy etap, że pociąg TLK do Iwojny światowej, ale to faktycznie jest taki etap totalitarny natomiast to nie jest faszyzm w stylu włoskim żaden sposób, że to było zupełnie inne zjawisko po dach nad czystością muszę pamiętać, że ta posiada okuć czterdziestego drugiego po to, rzeczywiście szło w stronę faszyzmu inne, jeżeli chodzi o franki z nią potem wyglądało zupełnie inaczej, a po tam, a po są codziennego chciałbym powiedzieć, że tak jak we wszystkich społeczeństwach był podział taki bardzo mocne nie tylko podział z polityczną, ale również społeczne, bo frankizmu na przekładały miał cieszą się dużym poparciem społecznym pewnych grup to są bardzo trudne momenty historyczne mam w bardzo trudno o tym, że tak powiem zarządzać, ale po okresie przejściowym do demokracji było to my za taki wysiłek, żeby uniknąć konfrontacji politycznej społecznej nie chcą się może nie chodziło może o to, żeby pewne sprawy zasłaniać się w niepamięć jak to mówi się po co w naszej debacie o pamięci historycznej, ale może od dna, odwołując się do fenomenologii Husserla, a nie chodziło o to, że obecne wyciąganie pewnych spra w nie służyło budowie nowych nowego modelu net demokratycznego myślę jednak, że wtedy zrobiono wiele na rzecz integracji społecznej chodziło tutaj o uniknięcie na mnie wszelkiej konfrontacji teraz to wszystko się obrazem podważa to jest ta dyskutowana mianowicie do jakiego stopnia cieczy być może trzeba było bardziej ścigać zbrodnie frankizmu, że to zaprowadzi oby nas bardzo daleko także myślę, że nie będziemy się tym zajmować, ale nie w każdym razie nie myślę, że doszliśmy do wniosku, że społeczeństwa nie mogą cały czas zajmować się przeszłością w misji ententy dobierano w UE to on czy myśli Ortegi możemy być lub u g no możemy odnaleźć jakąś receptę na NATO jak walczyć się z nacjonalizmem jak walczyć się Ortega mówiła akurat rok w OFE zarabiają teraz ma sens o faszyzmie czyta możemy znaleźć się jakoś recepta na na tego typu ruchy, aby uniknąć tego typu emocji ponad 5 rano pełną taka jest Cho re to było pytanie tak tutaj tej pani tak mi się właśnie wydawało, a po myślę, że chodziło tutaj o ryzyko przede wszystkim istniejące ryzyko w Bad wydaje mi się, że w tym momencie to jest inny moment, że tak jak tutaj hubie namówił przypomniał nam znane zdanie u nas mówiono, że człowiek nie ma natury ma swoją historię i myślę, że człowiek dnia dzisiejszego to nie jest człowiek z roku 30 06 . ja jestem optymistką i uważam że od UE nie ME czy innym nie popierała bym tak jak nie mnie popiera, a my faszyzmu tak myślę, że ta tego rodzaju polityka nie znajdzie wsparcia myślę, że mamy też do czynienia w tym momencie z pewnym prezesom człowieka jest wszak wątpliwości, a wątpliwości, z którym w ogóle narodziła się filozofią swego czasu na te wątpliwości, które z wychodzimy z trzecią bazą są ważne i bawią nas przed totalitaryzmami te wątpliwości są w nos i coraz bardziej dociera do nas stało, że osoby, które rządzą nie są czymś lepszym czy wyższym od nas, ale kiedyś nam się tak wydawało, czyli było takie pozwy do Choto omija, czyli była obecna władza uważano, że w polityce dużo wiedzą żydowską ślad przy rzekach wolę oczywiście bez ktoś po sobie z innego świata, czyli był taki rozdźwięk też włosiem jest wyższy poziom kulturalny lepsze pochodzenie wszystko lepsza lekarz n p . po, ale w tym momencie widzimy, że n p . jeżeli chodzi o nas są to rozpadają się rozmaite statki powietrzne, które kosztowały miliardy dolarów widzimy też, że lekarz czasami nie wie jak kogoś wyciągnąć ze zwykłej cukrzyca inni czasami nie wie, dlaczego pacjentowi się poprawiło przyjrzyjmy się korupcji KO opcji, a obecne we wszystkich rządach w Hiszpanii to dotyka nawet rodziny królewskiej, a wiem co taki zwykły przeciętny obywatel jest w tym momencie w takiej sytuacji żadne inne dociera do nich jak można, że uważa, że dociera do niego, że powinien ufać przede wszystkim samemu sobie bowiem cel ten upadek dawnych poco dawnej władzy nie prowadzi do tak to, że obywatel musi dojrzeć dorosnąć i w tym punkcie jesteśmy moim zdaniem w takim punkcie, gdzie nie wiemy im, a tak mówił, że człowiek lubi szukać Pasterza tak jak owce, ale w tym momencie postarza nas zawiedli w zasadzie ze wszystkich stron, a więc człowiek musi patrzeć się w planach samego siebie i sporo stwarzać samych siebie to się spójrzmy na to co się dzieje Ano w rynku pracy ludzie poszukują innych dróg wg, która po alternatywne Hellboy obraz z, a tych tradycyjnych czegoś nie jest także szukamy dziś Biomed żel liczymy na to, że rząd da nam po co da nam mieszkanie w tym momencie bardziej bierzemy sprawę we własne ręce Mal le karne oraz, że Hollande to prawda natomiast, że to myślę, że mamy uświadamia pewne rzeczy uświadamia nam, że to nie jest droga, ale w tym momencie ludzie chyba już nie wejdą na ulicę, żeby kogokolwiek popierać, bo wszyscy nas zawiedli w także tak mi się wydają innych i Grecja z faktury należy do informacji powiedział Benedykt takie ekstrema antyspołeczne i antypaństwowej nazywa się to ten ruch Podemos już 3 lata temu finansowo anonsował bohaterkę tego ruchu niejako Adę Colau redaktor Michnik w Gazecie wyborczej 20 13 roku to tyle jeśli chodzi o o ekstremizm, kto jest państwo jeszcze chciałby zadać pytanie coś dodać czy możemy naszą dyskusję przez nich do dnia wczorajszego jesteśmy zwami, ale podzielcie się swoimi doświadczeniami w temacie uchodźców jak 1 dziś inną przeszłość dziękuję Vive tak to przeskoczyliśmy zmieniliśmy temat tutaj padło pytanie na temat imigracji im natręta amant powiedziałbym tak, chyba że chodzi o lekcje hiszpańskiemu one wyglądają dosyć konkretnie mam po pierwsze to Hiszpania w ciągu 2 gwiazd tego wieku, a zwłaszcza w okresie frankizmu ową była krajem podobnie jak Polska zresztą wiele innych krajów krajem emigrantów krajeńska ludzie wyjeżdżali Hiszpanii wyjeżdżali z Hiszpanii przez dobową Child dwudziestego wieku do Ameryki do Argentyny do Meksyku, choć Amerykę południową Przybysz ma również do krajów europejskich z powodów politycznych i z powodów ekonomicznych wszystkie rodziny w Hiszpanii mają kogoś, kto wyemigrował z takiego czy innego powodu politycznego czy ekonomicznego i to w daje się poza takie poczucie bliskości jest, że innymi ludźmi cudzoziemcami ba Lu ty są mało myśmy sami to przeżyli w naszym własnym życiu, więc czujemy bliskość po drugie, Hiszpania z uwagi na swoje położenie, a to kazała jej główne taki sam może tranzytowy kraje położone na proces skrzyżowaniu dróg, a w tym momencie Hiszpania pełna jest tysiące 2 tysiące ludzi, którzy przyjechali z Maroka Tunezji, którzy przejeżdżają przez Hiszpana nie żabę i jechać do Portugalii n p. w tym momencie bardzo to, że widać do tego, że nie Tunezyjczycy Marokańczycy z całej Europy przejeżdżają przez Hiszpanię na wakacje do domu obładowany samochody potem będą wracać, a więc, że jesteśmy bankiem kosmopolitycznym Emu i trudno, żeby było inaczej to jest częścią nas samych naszego sposobu wagi istniejemy w świecie między Hiszpanię swego rodzaju mostem i mamy to poczucie, że jesteśmy takimi mostami musimy żyć z tymi, którzy przechodzą przez most i po trzecie powiedziałbym również żadne to o tym, mowa wczoraj podczas rozmowy z Modeną Grandes mianowicie ta idea czy obiema jakiś wrażliwości nie wiem czy hiszpańskie może bardziej łacińskie ogólnie, a więc też portugalski takiej gościnności, czyli bazy kulturowej przejmowanie sam, że jesteśmy ludźmi, którzy lubią żyć na ulicy lubią żyć na zewnątrz lubią się bratać się że, mimo że my możemy bez dodam jeszcze mniej ale, żeby ktoś się razem z nami i to nam daje takie Boruc ma inne podejście do imigrantów to 3 Żak 3, które składają się na naszą kulturę są częścią naszej kultury i wiesz chciałam w może jeszcze 1 szczegół, jeżeli chodzi o tą zieloną po władzę życzliwość wobec obcego ten Fish pamiętasz mieliśmy po my przy przyjmowaliśmy dzieci im bez fachowej hiszpańskiego taka Kolonia poniżej w ferworze afery co nigdy nie stało się państwa mam, a i to jest to my, żeby cena od baz państwa nigdy nie powstało państwo retro Kolonia hiszpańska i my przyjmujemy do sieci, która przyjeżdżają z tamtej po stronie za problemami, ale ogólnie stoczniami z uwagi na piasek i przyjeżdżają do nich tysiącom spędzają lato z rodzinami hiszpańskimi w momencie, kiedy Hiszpania pogrążyła się w kryzysie pomyślałam, że lnu udziałem w UE przestaną te dzieci przejmować właśnie ona na wakacje, ale tak się stało w roku 20 12 2 000 11 12. trzynastym te dzieci są hawajskie dalej przyjeżdżały i statystyki pokazały, że przejrzał ich jeszcze więcej, a więc ludzie stwierdzili dobrze to może nie na 2 tygodnie, ale przynajmniej na tydzień przyjmę jakieś dziecka na wakacje, a więc taki rodzaj Solidarności boja wiem nie wymaga to powiedzieć czy jest tak, ale amantem bezprawia i do UE, że mam namyśl, że nie trudno, żeby tak naprawdę mi, żeby nadawały jej problemy z imigrantami tak jak ma we Francji inaczej do tego podchodzimy, bo to, o czym tutaj wspomniałam to we Francji nie ma miejsca myślę, że to jest różnica, która wyjaśnia, dlaczego we Francji są problemy ze i imigrantami, czyli są tak jak ta imigranckich tak dalej Hiszpania tak mi się wydaje ta jest taka moja wizjom kompletną odpowiedź bardzo dziękuję za tę wypowiedź chciałabym więcej takich słów są przecież w moim kraju, ale niestety słychać ich mało chcę powiedzieć zwrócić uwagę też, że Hiszpania miała wielkie doświadczenie z emigracją w latach sześćdziesiątych prawda Hiszpanie nie tylko wyjeżdżali na zewnątrz, ale w latach sześćdziesiątych południe Hiszpanii emigrował na północ Hiszpanii w poszukiwaniu lepszego życia lepszej pracy lepszej przyszłości dla dla dzieci im także cała ta emigracja miała taki wymiar wewnętrzny również, ale inne cechy chciałabym również wracając do tych naszych debat o g na JPK w Gazecie po dzieci mają coś Hiszpania przystąpiła w pewnej chwili do Unii Europejskiej otworzyła się Europy Hiszpania zbudowała model państwa, który żywi się różnorodnością prawda jest też 1 państwem, w którym jest wiele różnorodności są różne języki różne tradycje różne kultury zbudowała coś z wielkim sukcesem oczywiście jak we wszystkim popełniano błędy nic nie jest doskonały uczymy się na błędach chcę zapytać w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy to otwarcie na Europę, aczkolwiek podejrzewam, że znam odpowiedź to otwarcie na euro faktura Hiszpania, którego Hiszpania dokonała w latach osiemdziesiątych zeszłego wieku jak państwo je oceniać czy ta European dała Hiszpanii korzyścią z Hiszpanią żałuję swojego otwarcia na euro dziękuję odpowiedzieć na pytanie o język chciałam powiedzieć czy oczy wypadach należy powiedzieć związkowców rzeźby debatą na temat tak znakomitych filozofów jak Michel de Mono i Ortega Gas set Otóż chciałabym wspomnieć, bo to ważne i o tym jak wiele Europa zawdzięcza kulturze kulturze hiszpańskiej i imperium wspaniałemu największemu w Europie najbardziej kulturalnemu imperium w Europie, które poza tym, że daje przykład znakomitej przykładnej monarchii przede wszystkim było przez wieki największym mecenasem kultury nie tylko hiszpańskiej Europejskiej w ogóle należałoby też wspomnieć o kalifacie Cordoba iński z dziesiątego wieku, który myślał cor dobie dziesiątego biegu wieku i dziedzictwie andaluzyjski im do kultury, którą nazwano al-andalus, które stworzyło stworzyła bazę tego co stanowi dumę kulturę Europy zapraszamy po niezwykle cenną lekcją odnośnie tego co nie zostało powiedziane powinno było nie chciał w sposób brutalny przerywać się tutaj pani natomiast oczywiście teraz chciałabym, aby nasi specjaliści odnieśli się do pytania zadanego przez panią dziękuję bardzo pytanie te tematy i jedność i zróżnicowania hiszpańskiej to temat bardzo skomplikowany i nie ode mnie nie do rąk nierozwiązane a po konstytucje 7 10 08 . roku na konstytucję 10 08 . roku odzwierciedla rolnicy się myślę ne, a ta Legię to umysł, którą promował sam będąc deputowanym, więc tutaj mamy pewne odzwierciedleniem bloguje zalaniem, ale no to miasta, ale są z boisk mamy do czynienia z rozwojem demokracji demokracji Leo Mes podobne jak demokracje europejskie, ale również dochodzi do rozwoju gospodarczego dna rozwoju tego zaczął doświadczać społeczeństwo na taki bardzo odczuwalny sposób i do tak, a potem przyszły fundusze europejskie w momencie, kiedy Hiszpania weszła w do wspólnoty Europejskiej w roku 8 10 06. to wszystko gdzieś bardzo blisko i myślę, że społeczeństwo nie postrzegała to w sposób bardzo pozytywne, bo tak naprawdę nie po raz pierwszy statystyki te Echa ostatnich lat od nie za ciało spadać w oczy dopiero po ostatnich latach zaczęło nam spadać ziemia ze statystyki po Europejski, jeżeli chodzi o postawy obywateli, bo do tej pory byliśmy 1 z krajów, które najbardziej ceniłem sobie przynależność do Unii Europejskiej zresztą dalej do tych krajów należymy, chociaż tak jak powiedziałem, że z ostatnich 2 latach może 1 , 5 roku trochę nam to spadło, ale i t d. jesteśmy w czołówce ME, ale oczywiście miało tutaj miejsca czy 3 3 3 był to wpływ kryzysu kryzysu gospodarczego wjazd na sposób myślę, że wracając tutaj do tematu jedność i różnorodność myślę, że 1 z 2 od 3 3 proc pasma 2 lat rządów narodowych czy na koszulkach w europejskich czy 1 z problemów oznaczała niedocenianie targeo PL co oznacza dla nas Unia Europejska dla obywateli Europy, a więc rozwój gospodarczy, ale również wolność ja myślę, że to wszystko nie byłoby możliwe bez tych ram instytucjonalnych prawnych, która daje nam Unia Europejska Hiszpania od roku 8 10 06 . bardzo skorzystała na przynależność do Unii Europejskiej i również na wejściu do rzeczy na przyjęciu wspólnej monety na przyjęciu euro, chociaż był to wielki wysiłek oraz, jeżeli chodzi o modele terytorialny państwa hiszpańskiego to my są oczywiście to skomplikowane i dyskusyjna natomiast temp myślę, że ta debata Ber powinna, ale trwalsze wydłużona została zamknięta w roku siedemdziesiątym ósmym może to nie do końca dobrze mamy w tym momencie szereg partii nacjonalistycznych, które chciały powiedzmy rezerwować chcą, by zerwać ten kompromis z muzą jest metalem windykacja oraz jak państwo wiedzą w tym momencie takim tematem bieżącym jest ewentualne referendum w sprawie nie MO, że niepodległość Katalonii ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, czyli że ani do tego referendum nie dojdzie ani państwo mam tutaj nie pęknie natomiast, że po jest to faktem jest, że istnieją takie poczucie ze strony społeczeństwa katalońskiego czy odczucia są poczytalni gala katalońskiego, ale również Galicy i cieków czy Basków poczucie, że przydałaby się poznać inne na PL forma może tutaj ładu Konstytucyjnego być może inaczej trzeba rozwiązać, ale autorzy mówił o tym, że to jest być może problem nie do rozwiązania, bo są takie problemy nierozwiązane problemy z tym po prostu trzeba żyć trzeba sobie z tym jakoś radzić tak mówiła tak oczywiście można, by tutaj dużo dyskutować, jaki model czy może bardziej model Federacyjny czekiści Legia tutaj w doborze się do tego dosyć krytycznie ba wręcz wydaje mi się, że model federalny dla Hiszpanii może nie jest najlepszy sytuacja Hiszpanii z waszego punktu widzenia jest zupełnie inna niż sytuacja Stanów zjednoczonych czy Niemiec natomiast to co nam się nie udało się, czego nie mieliśmy zrobić to taka integracja wewnętrzna no, a my i obrona państwowości chodzi mi o to, że byliśmy kiedyś, by za bardzo scentralizowanym państwo tak bardzo centrali styczna to obozowa Listowski przeszliśmy do państwa zdecydują o Giovanniego to zadziałało dość dobrze i tutaj co wygenerowało dobrobyt ale, aczkolwiek właśnie to ta ta sytuacja też poza ma swoje słabe punkty i jest jakość nakrętek banan natomiast rozwiązać to tak naprawdę trudno po i działa w odniesieniu do tego co pani mówi euro opiera powiedziałbym tak to sukces dla Hiszpanii Hiszpania czuje się Europejskiej, ale muszą czuć się Europejska i powiem tutaj 2 rzeczach, które o tym musimy pamiętać, iż Hiszpania miała za sobą 4 0 lat izolacji 4 0 lat braku wolności swobód i to stworzyło nam taki kompleks niższości się kompleks niższości, że kto tu był kłopot z synem nie wynika też z tego, że przecież nie byliśmy do końca izolowanie ba od końca lat 60 lat 70 do Hiszpanii zaczynają przejadać miliony turystów, ale i el dociera do nas kulturę Europejską KE -li sądzę, że Hiszpania w czuło się po włosach klub grający w drugiej ligi klub grający w drugiej lidze i została zaproszona do pierwszej ligi, a to zawsze jest dobrze odbierane zagra obok Hiszpanii nie ma takich takiego poczucia Niemcz NASA od europejskich ludzie nie są one nastawieni anty Europejską ludzie czują, że Hiszpania jest ten mecz bez nich może tam, gdzie powinna być lepsza 1 4 0 lat frankizmu myślę, że to co Europa może dać Hiszpanii po to, możliwość, jakby nadrobienia tego straconego czasu do 4 0 lat natomiast Europa to co może zaoferować już pani to rola mostu w stronę Ameryki Południowej, czyli na patent można pamiętać aby na sesji wezwania monarchia paser, ale czy Hiszpania potrzebuje monarchii 3 być może powinna być republiką Basel Republika Mołdawii jak zabawę nie jestem monarchistą ale, jeżeli przeprowadzimy analizę historyczną monarchię to ja dam z elementów, które dawały krajom największą stabilność polityczną, bo właśnie monarchie, przywracając tutaj do tematu naszej debaty po równanie w Europe, a aktualnej Europe obecnej Europy międzywojennej Kevin kline Juan José lin Farrell zrobił taką była analiza kraje ze sobą liberalizmu w okresie międzywojennym i 1 zajął z zespołem, który dowodzi jest stożek realia, a w, których można Melchiora, ale była instytucją taką bardzo proste skonsolidowaną cieszące się prestiżem n p. Szwecja Anglia w tych krajach demokracji przetrwały, ale i nowe w innych krajach tam, gdzie monarchię nie cieszyły się dużym poparciem po to, przypadek n p . Włoch albo Hiszpanii to w tych krajach to monarchie upadłe i jeżeli zrobimy w fazie rozwoju spojrzała to z katowickiego punktu widzenia to możemy powiedzieć, że to oczywiście nie jest tak, żeby ktoś z tytułowych takie ciemne rodzinne miał we wsadach brawo czy było lepiej predestynowany do zarządzania państwem do życia nie ma żadnego sensu natomiast monarchia jest elementem użytecznym dla społeczeństwa i myślę, że jeżeli chodzi o naszą konstytucję w roku 7 10 08 . tutaj rola głowy państwa, czyli króla wysoką falą reprezentacyjny no, a inne my mamy jedne i po, ale w oczywiście potrzebne, żeby taka realna legitymizacja, jeżeli koło dobrze sobie radzi, ale za swoimi obowiązkami prawdopodobnie zachowa koronę natomiast, jeżeli faktycznie będzie to źle wyglądało to pewnie będzie potrzebna reforma konstytucji, ale bym powiedział, że w Hiszpanii poparcie dla monarchy dla instytucji Monarch jest bardzo duża chorowity na pytanie panów szalony sho w magia 3 trzeba to monarchy ty też tym wciągać 2 rzeczy z praktycznego punktu widzenia Republika to jest model jak najbardziej logiczny najlepszy z punktu widzenia politycznego jak nie ma nie ma dyskusji Republika jest najlepszym modelem państwowości i nie jestem, ale z obrońcą monarchii, bo uważam, że Republika jest jest byle lepszą formą bardziej reprezentacyjną, a jeżeli chodzi o Hiszpanie to nomada Hiszpanii nie ma żadnej funkcji politycznej tylko funkcję reprezentacyjną Ryn król przyznaje nagrody Cervantesa w elicie nam żyć na pogrzeby bez ich z takim symbolem DHL, który właściwie ktoś musi reprezentować też musi czasem, by przedstawiać w spełnia swoją rolę wypełniać są to tu rolę psów reprezentacyjną bardzo dobrze, jakby żyli o to chodzi to niema żadnej debaty w Hiszpanii i że choć ADO monarchia wszyscy mamy efekt optują wszyscy się zgadzają i w zasadzie tylko w królestwie symbolem korupcja i inne tematy jak z gorącą debatę Hiszpania nie ma Garcia, a może ją ścian nie mam parę słów tutaj do Adama o roli twarz króla n p . Mel w czasie zamachu stanu, ale teraz mamy nowego króla Filipa oszusta go i kiedy gola po raz pierwszy zjawił się nie we w parlamencie europejskim w czasie rozmowy z lądem i malarka to on było wezwał widoczna ten prestiż monarchii w hiszpańskiej w UE Hiszpania jak kawałka ciała w tym momencie oczywiście nie niejasno główny w takiej samej sytuacji jak Niemcy czy Francja czy w sensie politycznym czy w sensie ekonomicznym natomiast ten symbol czasem, bo ta instytucja monarchii to cała historia również ma swoje znaczenie w, a że im w Hiszpanii, a monarchia tak naprawdę radziła sobie ze swoją rolą począwszy od tego okresu przejściowego stale demokracji i molochem w tym momencie nie jest tematem jakiejś większej debaty mamy inne ważniejsze problemy, ale dba oczywiście to jest cała debata, którą w pewnym momencie można otworzyć jakich kolegi inny problem polityczny natomiast w tym momencie nie grzmi, że czas nam się skończył natomiast zaprasza dzieci państwa, którzy tak tych państwa, który ma jakieś pytania to w kuluarach nasi goście na pewno na nie odpowiedzą tak natomiast tutaj już musimy kończyć bardzo państwa przepraszam i bardzo serdecznie państwu dziękuję wybierz się naszym gościom za to, że byli tutaj dzisiaj z nami i dziękuję państwu, bo poświęci się państwo swój czas zamiast żyć się urokami Bałtyku wy chcieliście państwo przyjść tutaj uczestniczyć w debacie Europie i o Hiszpanii dziękuję jeszcze raz bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: LITERACKI SOPOT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA