REKLAMA

Świat zmierza w kierunku odnawialnej energii, a jak na tym tle wypada Polska?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-23 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
29:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM jest trzecim po godzinie dwudziestej pierwszej słuchamy Radia TOK FM dziś od 2 3 sierpnia dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a skoro wieczór Radia TOK FM w środę to zgodnie z odwieczną tradycją od samego końca opowiem państwu co przygotowaliśmy razem razem z Paweł Kierzniewski, który dziś nadaje program i jego przygotował odpowiednio 200 trzecie jak zwykle program między stronami, czyli rozmowy o książkę z ludźmi, którzy piszą dziś Remigiusz Ryziński Rozwiń » autor książki funkowy w Warszawie ceny francuski filozof był w Warszawie w pięćdziesiątym ósmym roku, a służby bezpieczeństwa w polskie sprokurował Berlin skandal obyczajowy dzięki czemu musiał opuścić nasz kraj szczegóły tego nieznanego nieznane przygody francuskiego filmu filozofa w Polsce w książce w oko w Warszawie, który opowie sama to Remigiusz Ryziński po godzinie dwudziestej trzeciej po godzinie dwudziestej drugiej co środowy cykl los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia to już siódmy rok tydzień w tydzień obcokrajowcy raz w tygodniu w radiu TOK FM opowiadają o tym co robią w Polsce jak się tu znaleźli tam się nie podoba, a co bardzo podoba dziś los Polandos niepolski punkt widzenia niemiecki punkt widzenia pan frank Niels opowie nam jak się znalazł w Polsce co tutaj robi się co go w Polsce fascynuje co mocno dziwi to po godzinie dwudziestej drugiej po dwudziesty pierwsze 30 porozmawiamy z dyrektorką krajową stowarzyszenia SOS wioski dziecięce w Polsce porozmawiamy o bardzo ważnej akcji, która ma pomóc dzieciom, które z różnych powodów są poza swoją rodziną nie mają rodziny są w wioskach dziecięcych albo też mają, ale rodzina to nie jest taka rodzina jak w większości przypadków i powiem o tym jak i to dosłownie na dniach można pomóc tym dzieciom, dlaczego na dniach, ponieważ to jest historia, która dotyczy puszczać dzieci do szkoły w po dwudziesty pierwsze 3 0 rozmowa z Barbarą Rajkowską, a już teraz witam w studiu Grzegorza Piotrowskiego z centrum badań rozwoju technologii dla przemysłu dobry wieczór dobry wieczór panie redaktorze dobry wieczór państwu i Marka Dubienieckiego znowu Picassa w tym dobry wieczór w dobry wieczór będzie dobry czy państwo i będziemy rozmawiać o czymś co wydaje mi się 1 z najciekawszych czy też 1 z najciekawszych procesów, które dokonuje się na naszych oczach, a mianowicie o to jak twierdzą eksperci świat zmierza w kierunku odnawialnych źródeł energii, czyli takiej energii, której nigdy nie zabraknie, ponieważ czerpiemy ze słońca albo z wiatru, ale ten świat w różnym stopniu zmierza w tym kierunku niektóre kraje tak jak Polska dla społeczeństwa nawet mają pewien problem ze zrozumieniem czym tak naprawdę są odnawialne źródła energii, jaką działają, a przede wszystkim czy państwo powinno wspomagać rozwój tych odnawialnych źródeł energii czy też jak zwykle tylko prywatne firmy międzynarodowe koncerny zarobią na tym zwykły Polak nic z tego będzie miał, jaki to wszystko ma związek ze szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym mówi o tym, teraz, bo tak to się stało, że przez ostatnie miesiące hasło bezpieczeństwo w każdym z nas budzi słuszne emocje rząd co chwila odnosi się do bezpieczeństwa dwoje do tego, licząc na to, że wszyscy się będziemy coraz bardziej dali, a no, a dzięki temu łatwiej będzie nam zarządzać, a skoro ktoś mówi o bezpieczeństwie energetycznym, a to momentalnie uważamy, że mądrze mówi, jaki ma związek z odnawialnymi źródłami energii tu też porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy od tzw. afery z pomnikowej chciałbym, żeby nasi goście odnieśli się do tego że, o czym informowaliśmy w radiu TOK FM tak jak media w ogóle w Polsce informowały, że resort energii przygotował kolejny projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w nich zaś niewielka zmiana, która doprowadziłaby do likwidacji takiej zasady, które mówią, że jeśli jakiś budynek ma się znajdować w odległości od wiatraka to może być w odległości 1 0 wysokości tegoż wiatraka no i drobna zmiana zamiast, a albo w ustawie i okazuje się, że już czas tak nie musi być, ale co z tego wszystkiego my wszyscy rozumiemy jak to wytłumaczyć tym może dobrze pana Grzegorza Bukowskiego, żeby żebrze, by opowiedział cóż to jest afera znaczy generalnie nie nazwałbym tego ferm co do zasady to raczej i drobny błąd w zapisach ustawy na trudno powiedzieć w zasadzie na dzień dzisiejszy Khan miał namyśli autor tych zapisów, ponieważ ukryte w tym jest zapewne jakiś zamysł algorytm, który będzie dawał możliwość określenia obszaru, w którym będzie się oceniało 3 wpływ jednostki, bo tak naprawdę tak krotność, o których pan redaktor wspomniał nie dotyczy zakazu konstruowania obiektu turbiny wiatrowej tylko dotyczy obszaru, w którym będzie się oceniało wpły w tego obiektu na życie ludzi i funkcjonowanie innych organizmów żywych i t d . tak, by z gościem zagmatwana tylko oceny obszaru, czyli określenie obszaru, w ramach którego będziemy identyfikować ilość osób podmiotów biorących udział w postępowaniu oceniającym czy dana jednostka będzie negatywnie wpływać na funkcjonowanie innych także podmiotów czy też nie no no, donosząc jednak do tego skomplikowania to myślę, że ustawodawca doprecyzuje w stosownym rozporządzeniu szczegóły związane z zamysłem wprowadzonym dzisiaj do ustawy na PIT co do zasady należy podkreślić, że nie jest to jako taka blokada tylko to jest poszerzenie obszaru oceny oddziaływania na środowisko, ale tą paszą z perspektywy ostatnich lat jak rozmawiamy teraz o wysokości farm wiatrowych odległość od budynków mając w pamięci to co się w Polsce przytoczyła właśnie dyskusję publiczną tak to jak pan powrotu do 1 i 1 rzecz, którą wsi farmy wiatrowe mogły być właściciele farm wiatrowych mogliby w komunikowaniu się ze społeczeństwem zrobić inaczej, żeby ta dyskusja poszła w innym kierunku co toby było not prawdopodobnie trzeba było szeroka edukować trzeba jasno sobie powiedzieć, że zgodnie z regulacjami i międzynarodowymi go zgodnie z normami, które nas też obowiązują niezależnie od regulacji ustawowych na minimalną odległość pojedynczej jednostki o wysokości około 100 m to jest 2 50 m w tejże odległości możemy mówić o niewielkim oddziaływaniem braku oddziaływania negatywnego na obiekt, od którego oddalono turbinę wiatrową takimi samymi zasadami posługujemy się u, instalując ekrany przy drogach, oceniając wpły w budowy drogi na na środowisko lokalne i poziom hałasu i tu działają w wielu aspektach no i teraz jeśli jeszcze, budując farmę wiatrową oceniamy wpły w tych jednostek zaczynamy zsumować kumulować jeśli wprowadzono regulację, którą mówi, że ten okrąg Promień, z którym my analizujemy to oddziaływanie zwiększy to po prostu zwiększy się ilość ich osób biorących udział w postępowaniu w Dreźnie to całkowita blokada nie można było zbudować 3 przepisu, który jest całkowicie w oderwaniu od norm, które są mętne w ogóle jako nadrzędne i które się wykorzystuje w raporcie oddziaływania na środowisko oczywiście czym większy obszar tym większa trudność pewnie przewlekłość postępowania i t d. to można, by dyskutować czy to słuszne czy jest słuszna jedno, by zamysł ustawodawcy jest taki Janiny trudno powiedzieć co w modyfikacji do innej podobnej też ustawodawca planował, ale kryzys zapewne niebawem się o niebawem się bowiem jako 1 taki raport Najwyższej Izby Kontroli farm wiatrowych, a tam zbadano jak farmy wiatrowe funkcjonowały inne jak inwestycje były przeprowadzane w różnych kilku kilkunastu kilkudziesięciu gminach i w zasadzie NIK zwrócił uwagę na 1 rzecz tak ktoś powtarza wszędzie brak konsultacji z mieszkańcami, bo pan mówi o pewnych rzeczach, które są policzalne oddziaływaniach oczywiście możemy zbadać przychodzą naukowcy badają tymczasem, gdybyśmy poszli zupełnie innym kierunku walczy o wydzieli czy ma mogą być wiatraki za mistrzynię niż typowy lokalna społeczność to bardzo dobre konsultacje z tym elementem w centrum edukacyjnym także wystrzeli powiedział, o co chodzi i wtedy byśmy mieli sytuacje często w pewnych gminach ludzie przerażeni wiatrakami nie chcieliby ich w innych gminach ludzie bardziej Superman z tego pieniądze wolimy Toni komina, które czują w morzu tak trzeba było iść po prostu ominąć te wszystkie skomplikowane rzeczy, których i tak większość ludzi nie rozwiązuje problem polega na tym, że ustawodawstwo dawało możliwość realizacji w 2 ścieżkach ścieżce uproszczonej, czyli warunki zabudowy i decyzja środowiskowa i ścieżce nieco bardziej skomplikowany, ale poprzedzonej szerokimi konsultacjami społecznymi, czyli planowanie gospodarowania przez San z wstępnymi planami następnie z docelowym uchwalanym przez radę na dno w pełnej transparentności przy udziale społeczność lokalną a gdy udało się zrobić także po prostu mów regulacje obowiązywały tylko czy zabrakło są to brak chęci długich czasami trudnych, ale rozmów z mieszkańcami Ropczyc, a k raczej tak generalnie inwestycje w różnej wielkości w różnych procedurach realizowano w inny nie generalizować, bo trudno powiedzieć jakież to projekt przytaczała najwyższy najwyższy izba kontroli na dno z pewnością były procedury uproszczone, które zawęzi zawężał w owym czasie ten obszar konsultacji, bo decyzja środowiskowa jest wydawana właśnie w takich konsultacjach i obszar tych konsultacji nie zamyka się w obszarze gminy tylko w obszarze oddziaływania jest dzisiaj zwiększono obszar oddziaływania wielokrotnie to w zasadzie włączono niemalże całą gminę, czyli zablokowano możliwość realizacji w procedurze uproszczonej, a nie skierowano to raczej na ten właśnie szeroko konsultowany tryb propozycja powołania komisji śledczej w sprawie certyfikatu Zielonej energii takie coś wpadło i wszystkie media to w ciągu ostatnich kilku dni przy przy drukowaniu pojawiły się następujące informacje zielone certyfikaty to przekręt na miarę afery fazy farmy wiatrowe powstawały w niejasnych okolicznościach towarzyszy niekorzystna dla Polski umowy każdy dzień działania farm wiatrowych to olbrzymie straty dla koncernów energetycznych kontrowersje skarb państwa najczęściej cytowaną wypowiedź pana Daniela Obajtka prezesa, który powiedział ba to kilkakrotnie w różnych mediach to poszło w świat się rzeczy ludzie, którzy nie za bardzo łatwo się znają większość z nas czegoś nie zna się na tym systemie certyfikatów zielonych jest przekonany, że to mamy w Polsce afery, ale dorośli łatwiej jest no i wszystko rozbija się wszystko rozbija się o wiedzę w ogóle coś co takiego ten zielony certyfikat, więc zielony certyfikat potocznie mówiąc o to jest jakieś prawa majątkowe ne, które ma wynagradzać wytwórców ze źródeł odnawialnych z kieszeni tych, którzy trują na środowisko, produkując energię tak cieplną elektryczną jak i inne dobra omówimy też cementowniach, które emitują znaczne ilości co zwanej obowiązują nas porozumienia nie tylko europejskie, ale też międzynarodowe światowe, na które nas, włączając w ten system kontroli i pobierania opłat za emisję to 1 z tych opłat realizuje się różne akcje, które mają niwelować ten ten stan albo może równoważyć to produkcje czarną z tą produkcją zieloną na jej stąd też nazwano potocznie zielonymi certyfikatami oczywiście obowiązywał też żółte obowiązywały wielokolorowe z certyfikatem w naszym systemie one obowiązywały generalnie także na świecie w różnych w różnych krajach innych to jest dobry system ne, ponieważ reguluje się rynkowo cena takiego certyfikatu, kiedy jednostek wytwórczych, czyli tej mocy, którą wytwarzamy w stosunku do tych do tej czarnej biedoty czarnych wytwórców jest mało cena jest bardzo wysoka no ale dość duże ryzyko i wysoka cena szybki zwrot z nerek, kiedy pojawia się coraz więcej naturalnie zaczyna się regulować cena, ponieważ podaż dorównuje popytowi, ale prezes Daniel Obajtek prezes Energi powiedział wyraźnie, że mu chodzi oto certyfikat albo te umowy, których podpisane kilka lat temu, który zawierał stałą cenę, ale tu proszę zwrócić uwagę od 2 tysięcznego piątego roku obowiązują certyfikat jak się prześledzi trend wzrostu tej ceny to on dokładnie był obowiązany do wzrostu branży ne i jeśli ktoś zawierał umowy z czysto teoretycznie, zakładając to musiał prześledzić ten trend jeśli porównać sobie te dane wszystko zależy od tego w którym roku podpisywano umowę, ale zakładam, że w powiedzmy w połowie świetności, gdzie była najwyższa cena tych certyfikatów i uznano żonę żona z niekorzystną no ale śledząc trendy ona mogła być jeszcze wyższa o ponad 1 50 zł za megawatogodzinę, bo tak wskazywał ten atut, czyli jak rozumiem skoro prezes Energi mówi tak to była to jest afera ktoś podpisał umowę zakładając, że te certyfikaty będą wyższe o panu wymieniać włączona trend można było dojść do wniosku rząd rzeczywiście mają więc, że w zasadzie nie ruszać tylko to od zawsze jest bardzo złożona analiza ma przed inwestycyjna czy inwestycyjna tak trzeba wziąć pod uwagę nie tylko sam trend, ale też inne czynniki gospodarcze i list i rozwój całej branży stwierdzając, kiedy się trendami tak jak w gospodarce można przegrzać taki w branży mogło nastąpić przegrzanie Jason ZS czyścimy osobiste zdanie, że byliśmy bliscy przegrzania tylko ustawodawca zrobił krzywdę i sobie i samemu systemowi certyfikatów, wprowadzając do tej grupy certyfikacji współspalania to jej współ spalanie to współ spalanie to po prostu spalanie innych innego paliwa niż węgiel innego paliwa niż gaz w elektrowni tak jest konwencjonalny czarny czy uschły ktoś uznał, że zrębki albo słoma załadowano do pieca w ruinach tego ne razem z węglem bez żadnej roli tożsamy jest ze źródeł odnawialnych no cóż no cóż mogą się stać przy tej skali ruch spadł na musiały, bo się pojawiła nad produkcją tzw. zielonych wody i częściowo czy szarych czyja, kto je nazwać trudno powiedzieć na pewno nie zielone i w zasadzie ustawodawca zmniejszył o 50 % przez nadpodaż stawkę zielonego certyfikatu był taki czas, gdzie nawet 90 zł za megawatogodzinę kosztowały rząd certyfikat ma tylko proszę zwrócić uwagę, że to czy 2 lata wcześniej wszystkie nasze grupy energetyczne KO go w różnym w różnym potencjale nabywała ne obiekty budowała we własnym zakresie obiekty w tym farmy wiatrowe, choć teraz szli podpisali kontrakt wieloletni, posługując się trendem, a jednocześnie podpisali się pod wprowadzeniem współ spalania dotowania współspalania siłą rzeczy sami od miasta Halinka to szanowali swoje kontrakty wcześniej podpisane, ale w chórze dajmy głos również naszemu drugiemu gościowi z nami pan Marek Dubieniecki Nordica osady pan tego słuchać myślistwem bardzo dobrze i fajnie, że to wart wiatraki mają tak pod górkę, bo dzięki temu jakieś inne technologie będzie mu się tu wprowadzali dotyka zła prasa jest dla tych źródła energii odnawialnej, że nic tylko szukać zupełnie nowych świeżych rozwiązań technologicznych dzięki temu Polacy pomyślą, że wiatraki są nie dają radę, bo te albo transfery prawda certyfikaty nie działają to jest świetny czas na nowoczesne rozwiązania technologiczne nie do końca, czyja przez znieważanie żartowałem tak to wsparcie ze strony rządu o rynku energii też jest niesłychanie trudne zadanie i sądzili, że wiele rządów w Polsce miał z tym trudność daje pan wspomniał na początku wszystko zaczyna się od edukacji, jeżeli brakuje na poziomie ludzi rządzących wystarczającego poziomu wiedzy zrozumienia bardzo złożonych procesów proszę pamiętać, że inwestycje w jakiekolwiek źródła wytwórcze Energi czy to odnawialny czy nie odnawialne to są z definicji wieloletnie inwestycje nie ma krótko terminowych inwestycji stąd do wieloletniego do wieloletnich inwestycji bardzo długimi okresami zwrotu należy się szczególnie dobrze przygotować mój przedmówca użył tak jest właśnie właściwa analiza inwestycyjna, przygotowując system wsparcia w danym kraju dla rynku energii potrzeba mieć taki punkt widzenia na starcie dla długoterminowych inwestycji jak to się będzie kształtować jak chodzące nowe technologie nowe źródła wytwórcze wpłynął na tę istniejącej na przepisy, które jest tworzyliśmy wiele lat temu, więc to jest wyzwanie jest to trudne natomiast co do tego jak ja postrzegam sam system zielonych certyfikatów nie chciał się odnosi myślę, że to jest 1 z takich mniej udanych systemów wsparcia są najbardziej chyba pokazałem właśnie te technologie tzw. współspalania, gdybyśmy dzieci w szkole spytali czy wiaty dzielą energią i dobrą dla planety pewnie większość łodzian tak, a słońce tak, a palenie węglem albo mniej, ale do tego będą Otóż tak trochę drewna to jest bardziej zielone no chyba nie, ale ustawodawca jednak uznał inaczej nic się, że taki zdrowy rozsądek pokazuje nam co jest zielone, a co nie Zielonej takie działanie wiele osób wiele osób uznało za za wspieranie jakiś bardzo konkretnych grup przedsiębiorców przeczy jakiś nawet biznesów to, że w ogóle współ spalanie się pojawił może to nie była Zielona energia prawdziwa Zielona energia i tak jak zgadzam się z moim przedmówcą to na pewno był 1 z elementów, który zawalił ten system wielu przeciwników wspierania odnawialnych źródeł energii dla pań tam z rozmów to na antenie Radia TOK FM miał na taki argument ze względu na przepraszam za sformułowania zapóźnienie technologiczne Polski, by w, wspierając państwo, wspierając odnawialne źródła energii de facto wspiera nie naszą technologię tylko niemieckie panele fotowoltaiczne austriackie wiatraki i t d. tak dalej czyści hiszpański turbiny wiatrowe, dlatego że my po prostu nie mamy takich technologii tak to jest to jest 1 z najbardziej powszechnych stereotypów lektury można stworzyć w Polsce nawet się tak zdarzyło, że spałem, czego rząd przed wejściem do dostawy rozmawialiśmy też 1 wielki stereotyp, bo to są można powiedzieć o każdej gałęzi przemysłu telefonach komórkowych w samochodach za każdym dużym przemysłem stoją jakieś skoncentrowane moce produkcyjne w różnych krajach rozrzucone po świecie można łatwo pójść tą drogą i zarzucać, że kupowanie samochodów wspiera przemysł niemiecki, a w ekran LCD koreański i t d . tak dalej, więc nie myślę, że to trzeba patrzeć szerzej dzisiaj jako głowa rodziny jako jego tato posiadający rodzinę, o której muszą zadbać wieloletni letnie decyzje podejmować, jeżeli mamy alternatywę kupować energię z sieci po stawkach, które są dzisiaj, które analityka bardzo łatwo pokazuje koszty energii elektrycznej w Polsce jest dla domów jednorodzinnych jest stosunkowo zaniżony w stosunku do średniej Europejskiej, ale jest wręcz pytają wielu osób w Polsce jak to, że w Polsce jednak ten koszt energii macie sporo niższy niż w większości krajów unijnych jeśli dobrze pamiętam statystyki 2 1 EURc entów kosztuje kilowatogodzina energii elektrycznej średnio w krajach Unii w Polsce 1 14 EURc entów, więc zadają pytania, kto wie, że macie takie też ceny energii sporo niższa od pozostałych krajów ja myślę, że to nie są realne ceny to moje moje są prywatne zdanie myślę, że Polacy będą niższe to obserwować, że koszt korzystania z energii elektrycznej będzie w domach jednorodzinnych rósł w nadchodzących latach, więc ja lecę do punktu wyjścia jako szef rodziny głowa rodziny mam przed sobą wiele tę decyzję do podjęcia czy kupuje energię z sieci czy biorą sprawy w swoje ręce i dziś mam to możliwość, bo są technologie którymi pozwalają na to, żeby produkować własną energię i myślę, że to jest ten moment, w którym szczególnie będzie ważne jak rząd będzie wspierał ten rynek będzie regulował czy w ogóle potrzebne wsparcie takie w rozumieniu wsparcia, w którym pan redaktor powiedział na początku, bo wielu ludzi coraz głośniej, mówi że już wsparcie nie jest potrzebny, że nie może produkcji chwileczkę energii, ale i pań to ileś tam raportów mówiących o tym jak z w sposób pośredni bezpośredni przemysł wydobywczy oraz przemysł energetyczny w Polsce jest wspierany to są bardzo różna od dochodu od bezpośrednio od wsparcia z budżetu państwa poprzez tak jak to było w bodajże 2 lata temu odkupienie od agencji rezerw węgla z autu są one bardzo różne sposoby wsparcia klasycznej analizy produkcji energii też, więc w mając taką wspierany przez państwo przemysł produkowania energii nie może powiedzieć, że odnawialne źródła energii mogą się obyć bez wsparcia PUP mogą jak Mariusz po tym, koszt 2 na dłuższy lot nie mierzymy rynkiem lokalnym ani potencjałem rynku lokalnego tylko udziałem w rynku globalnym proszę zwrócić uwagę zwykle technologia nowoczesna technologia wspierana nie ma znaczenia czy przez Polskę czy przez stany Chiny rozwija się do pewnego momentu jeśli przekracza 1 5 do 2 5 % udziałów rynku to może rozwijać się sam całkowicie, dlatego że wydajność już pozwala z punktu widzenia biznesowego realizować cele nie i technologia sama się rozwinie pytanie tylko jak dany przemysł jak dany sektor podejdzie do rozwijania technologii już własnych przychodów z tego poziomu, który już wypracowaną w tej skali, który mówi się od 1 5 do 2 5 % dzisiaj mówimy o produkcji samej fotowoltaiki w sumie 7 9 GW rocznie na świecie polską oczywiście jest jeszcze marginesem, ale nie, ale jak na naszych oczach syna naszych oczach rodzi się rewolucja, ponieważ 3 mikroinstalacje powstają jak grzyby po deszczu, ale i to jest jesteśmy w Warszawie z jak się będzie na Google Maps popatrzmy na zdjęcia Warszawy z góry to tam widać po prostu 1000 m ² dachów, gdzie nie ma w ogóle paneli fotowoltaicznych nie ma mikro wiatraków, które mogłyby zamienić wiatr energetycznie tego po prostu nie ma, bo wbre w pozorom wbre w pozorom obszary mniej zurbanizowane rolnicze są bardziej uświadomione w tym zakresie niż 3 ofiary mocno zurbanizowany, a poza tym wracamy do farm wiatrowych, które właśnie w naszym kraju przeżywają głęboki kryzys się myli ja i tak uważam, że ludzie nie są przeciwnikami społeczności lokalne nie są przeciwnikami technologii poza tym odpowiadający syna pana redaktora pytanie czy inwestujemy w zachodnie technologie i to świetny przykład turbiny wiatrowe, bo w fotowoltaice nie mamy zbyt wielu kompetencji to jest dość wyrafinowany przemysł elektroniczny w zasadzie natomiast przy turbinach wiatrowych polskie wały są wykorzystywane polskie łopaty polskiej wierze polskie śruby komponenty do generatorów i część automatyki, więc jeśli spojrzeć na taką ilość komponentów wytwarzana w naszym kraju to raczej wspieramy swój przemysł tak samo jest samochodami kupujemy niemiecki samochód, który z 4 0 50 60 % jest konstruowany w Polsce Polska jest gigantem jeśli chodzi o wytwarzanie komponentów dla dużych dla dużego przemysłu, a może właśnie chodzi o pewną spektakularną zaznacza nie wiem ta pionowa turbina, która będzie miała fascynującą sprawności wszyscy na świecie po Zioło to jest niesamowite albo to co Aleksandrę Malinkiewicz chciała zrobić Porowski ty tak, że takie ogniwa fotowoltaiczne, które ma znacząco wyższą to nic czy sprawności nie potrzebuje tak wysokich temperatur do do procesu produkcyjnego tak może to chodzi o to właśnie taki spektakularny przełom ale kto to to właśnie panie redaktorze oto właśnie chodzi, że wspierajmy technologie nowe, które nie są jeszcze ułomnym technologiami, które potrzebują tego wsparcia natomiast dojrzałe technologie powinny rodzić siły już potencjał energetyczny samodzielnie, choć jeszcze za zapytam pana Marka Sowińskiego padła jeszcze doświadczenia szwedzkie nie tylko Polski również polskie osiedla tam dyskusja w społeczeństwie nie była podobno właśnie podzieliło się w społeczeństwo na przeciwników odnawialnych źródeł liczba przeciwników wiatraków uzasadnienie, a czy był na pewno były też lokalne, aby zerwać w ogóle są krajem, który uważa natury za swoje dobro narodowe to jest na poziomie szkół podstawowych budowany świadomość tego, że natura oraz otacza jest dobrym jest czymś co co nas ubogaca jest tak głęboko zakorzeniona w Szwecji, że oni z natury są bardzo proekologiczne środowiskiem jadam wyjechałem z dorosłym człowiekiem moje dzieci wychowują się tam już od osób niektóre z nich od urodzenia i widzę, jakie one przynoszą nastawienie do NATO otaczającej natury ze szkoły, więc kwestia natury jest krajem proekologicznym i bardzo łatwo świadom przychodzi zdecydowanie, żeby jednak wspierać technologie, które dają im to co jest potrzebne, czyli energię elektryczną nie, zabierając czegoś naturze jest pierwsza rzecz druga jedno synek bardzo pragmatycznym narodem mniej skłóconym z bardziej zgodnym jest ich mniej masz łatwiej im podjąć decyzję w końcu są dzisiaj pierwszym krajem na świecie, który się z publicznie powiedział, że za kilka lat będą zasilanie 100 % energii odnawialnej jest to możliwe panie redaktorze jest pan powiedział o tym, transferze Brzoza zasiadają w woli faktu sąsiadują z Norwegią, gdzie chyba całość energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe jest z elektrowni wodnych pewnym, że Norwegia ma trochę tutaj darów taki, że te wzbudziły niektóre z tych elektrowni mogą działają od 10 0 lat nawet potężny, ale mimo wszystko to chyba Norwegia 2 szlaki mogą być też stanąć radny nie chce się dawać taką dyskusję o tym nie jest w ogóle coś się zwrócić uwagę zapytał mnie pan wcześniej czy nowe technologie mogą pomóc Polakom w tej dramatycznej sytuacji bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo energetyczne koszty życia 8 i powiedziałem wiele decyzji co stoi przed 2 właścicielami domów jednorodzinnych dziś Polacy mają unikatową szansę w historii mogą wziąć sprawy Energi swoje ręce i uważam, że to co oferuje im technologia fotowoltaiki, czyli konwersji światła słonecznego na prąd elektryczny i wspaniałym przykładem na to nasza rozmowa przed rozpoczęciem tej kwestii pan powiedział moi znajomi przyjechali z akcji społecznościowej wymianie żarówki na wieś i zaskoczeniem nie było co tam nasi co drugim domem panele fotowoltaiczne, więc przede wszystkim edukacja mówienie w sposób rzeczowy o tym, a do dyskusji na poziomie rządu uważam sprowadzenie tego, bo bardzo prostego poziom matematyki i dobrej analityki, bo nasłonecznienie jest stałe i z niego można bardzo łatwo wyliczyć ile możemy z każdego metra kwadratowego uzyskać kilowatogodziny kończy naszą bardzo ciekawą rozmowę, ale na dobrą wiadomość dla słuchaczy, bo nasi goście będą pod listami cyklu konferencji dobra energia najbliższa konferencja 13 września w Łodzi, więc macie w Łodzi mogą posłuchać rozmów debat dyskusji na ten temat nasi goście, czyli Grzegorz potem Kawski centrum badań rozwoju technologii dla przemysłu bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również Marek Dubieniecki JP Consult bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję panie redaktorze bardzo dziękuję państwu uwagę wystąpi aż 3 5 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA