REKLAMA

Kim będzie absolwent szkoły według PiS?

Połączenie
Data emisji:
2017-08-24 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich recykling Olsztyn Igor 13 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Iga Kazimierczyk przestrzeń dla edukacji dzień dobry dzień dobry Anna Dzierzgowska wielokulturowe liceum humanistyczne w Warszawie redaktorka monitora edukacji dzień dobry dzień dobry Justyna Suchecka z gazety wyborczej dzień dobry dzień dobry i będziemy rozmawiać o podstawach programowych i o tym w jaki sposób one zostały przyjęte przez rozmaite środowiska naukowe i pozarządowe w ale Rozwiń » może zacznijmy od kalendarza ile było w ogóle czasu na to, żeby zabrać głos i kto został już tak będą do zabrania tego głosu upoważnionym do czynu leżą rozmaite opinie niektórych z nich n p. zacznę się takiego zdania w Niemczach raz uda mi się znaleźć się trochę nas inni proszą o głośnym echem złożę ofiarę Szanowni państwo komitet biologii środowiskowej rewolucyjny Polskiej Akademii Nauk nie został uwzględniony wśród podmiotów konsultując projekt nowej podstawy programowej pozwalam sobie jednak przesłać uwagi członków naszego komitetu PSL to było z tymi konsultacjami było tak pierwsze konsultacje, które ministerstwo nazwało pre konsultacja mi ogłoszono w kwietniu, a wtedy dostaliśmy wszystkie podstawy programowe do liceów techników szkół branżowych w 2 stopnia, ale to jest taki nieformalny sposób konsultowania, którego jeszcze wcześniej nie znaliśmy nie tylko my nie, ale w ogóle w ministerstwach AM, bo ministerstwo jakieś uwagi zebrało, ale ani nie wiemy, jakie ani nie wiemy, które uwzględniono to był taki proces troszeczkę pracy na roboczo dokumentach ja wiem, że mnóstwo różnych organizacji choćby w komitet nauk o literaturze panu wysłało wtedy swoje uwagi na nie bardzo wiemy co z tego wynikało poza takimi drobiazgami, które złapali sami nauczyciele jak n p. torze na języku polskim list lektur dołożono Rymkiewicza, który po, którego nie było teraz będzie, że zgubiono Miłosza czy już rozmawialiśmy podobno ma się znaleźć no ale to nie był jakiś taki wstrząsająca zmiany no i to sobie działo się wiosną mieliśmy za chwilę już od końcówka kwietnia koniec roku szkolnego, więc niespecjalnie zainteresowania i nagle w połowie lipca ministerstwo skierowało już oficjalny projekt rozporządzenia podsta w programowych i na zgłaszanie uwag dostaliśmy dostaliśmy mówi, bo każdy obywatel mógł to zrobić miesiąc, ale to, o czym mówią raczej zaproszenie zostało wystosowane tak to się w skrócie jak zawsze do kilkunastu organizacji, które opiniują tak standardowo, czyli związku Nauczycielstwa polskiego czy Solidarności oczywiście też do innych resortów, bo mamy tutaj takie konsultacje międzyresortowe i no ale każdy mógł zgłosić na jej do tego też zachęcam sama zresztą na łamach, żeby nauczyciele pisali wiem, że to na takich uwag jest, ale w celu ich treści jeszcze nie widzieliśmy, więc cały czas spływają konsultacje zakończyły się 1 8 sierpnia, ale n p. jeszcze wczoraj dodano uwagi Unii metropolii miast Polski, więc ktoś będzie Unię metropolii to się będzie to czas zmieniać świat nie wie mało czasu Dilma generał tak no tak nie wiem ile to co leży przede mną jest tego kilka ładnych kilkanaście nowych takich tekstów, bo do szczegółowych nieważne ile to by odzwierciedlała ducha tych opinii natomiast one wszystkie są w zasadzie mieszczące to znaczy można, że w dni niezadowolony z tego co się w tej podstawie znalazło no bo w ogóle, gdy zaczniemy od tego, że została zmarnowana jakaś ogromna szansa na to chyba już mówiłem ten uparcie powtarzam na pewno mianowicie tego rodzaju duże całościowa zmiana systemu szkolnego i podsta w programowych to jest rzeczywiście, jeżeli już mamy dokonywać dodała, że czyszczą możliwość stworzenia czegoś zupełnie nowego sposobu uczenia przemyślenia na nowo w ogóle po co nam są te podstawy czemu one mają służyć w jakiej szkoły chcemy jak i jakie są dla nas ważne treści tymczasem dostaliśmy coś co jest ewidentnie robione na kolanie momentami zrobione metodą kopiuj-wklej co do czego wszyscy się do zgadzamy, że jak się porówna podstawy programowe ze siatką godzin, czyli z tym wiele godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań to natychmiast widać, że tego się po prostu nie da zrobić w wyznaczonym czasie i są jednocześnie tak naprawdę się przynajmniej w tych przedmiotach, które jednak jakoś tak oglądam, na które się trochę znam tak naprawdę się w ogóle mało różni od do tego co było do tej pory tak to znaczy żadnej żadnych żadnej fajnej nowej wartości dodanej tak nic się nie wydarzyło fajnego natomiast w jakimś sensie no właśnie mamy taki badziewie, w którym te będą się musieli nauczyciele mnie życie stąd myślę przynajmniej częściowo ta frustracja nas wszystkich komentujących w mieście tak zdaje się to jest źle napisane tak przynajmniej wynika z uwag polonistów uwagi stowarzyszenia nauczycieli polonistów do projektu podstawy programowej dla liceum technikum kończą się takim wstrząsającym pkt 1 4 należałoby się bliżej przyjrzeć czasownika może tym wymaganiach czasami tworzą logiczną strukturę takie dość powiedziałbym miażdżące teściom taki problem organizacyjny to podstawę menu nam potrzebne nam 20 19 rok dopiero gdy tak naprawdę nie wiemy, kiedy pani minister podpisze rozporządzenie raczej co będzie bardzo czujnym Bono może zostać podpisane, ale i równie dobrze za tydzień i za rok i za rok wszyscy mogą mnie pamiętać o tym, o co się spieraliśmy to podstawę menu potrzebne na wydawcę rzeczka 2 podręczniki, więc to naprawdę ważny dokument jest stała chcemy szykuje może doznać tego, że może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego czym jest ustawa o własnym dachem teraz zapytać Erbud SA programu JST zwane minimum programowe, czyli to jest kara taka taki zapis taki dokument o tych treści tych rzeczy, które nauczyciel musi zrealizować z uczniami oczywiście pani minister wielokrotnie na konferencjach prasowych to już od stycznia to słyszymy mówi, ale podstawa programowa państwo nie ogranicza możecie państwo dodawać różne rzeczy tylko w przypadku tych posta w, o których rozmawiamy teraz czy podsta w dla liceów techników no tutaj zresztą też, że ta inna ten cytat ze się pojawił, że po pierwsze, czasowniki są przedziwne i buduje też argument, który we wszystkich opiniach, które już poznaliśmy się pojawia to postawy są po prostu zbyt detalicznej są po prostu mówiąc kolokwialnie przeładowane, czyli ta ma niestety nauczyciele będą pracować w takiej rzeczywistości skrywaną musi po prostu gonić Piontke, żeby minimum programowe móc zrealizować to oczywiście ma swoje naprawdę bardzo poważne konsekwencje, dlatego że jeśli spieszymy się z materiałem no to raczej nie sięgam po metody eksperymentalne potok poszukujące pomocy do projektu po takie metody pracy, które powodują, że uczeń jest samodzielne i coś odkrywają analizuje to po prostu gonimy, żeby wyrobić się z materiałami niestety gdy realia wyglądają trochę inaczej niż zapewnienia ministerstwa o tym, że szkoła będzie nowoczesna i będzie podążać za wszelkimi fantastycznymi i bardzo mądrymi potrzebnymi w Polskiej szkole trendami, o ile one porządkowały o tyle teraz już niestety oczko właśnie mnie do morza przykładach biologia 9 0 godzin jeszcze ponad tematów dwa -trzy na każdą lekcję to on, ale tutaj jest istotna, że istotne na rzecz po tym, że aż taki jest stwierdzenie Iga takich sformułowań czasowników w ramach, których brzmiały myśli analizuje coś tam coś tam Otóż wszystko w zasadzie, kiedy mąż w tych podstawach programowych mówią, że uczeń tej nowej szkole nie myśli on przede wszystkim jest nauczycielem, jakby przyswaja mocno się mówi pan bardzo często to nawet 1 z uwag się pojawiać takie stwierdzenie, że bardzo często będzie musiał to w zasadzie przy czym przejmować nawiasem mówiąc o nie będzie czasu, żeby zaistnieć w zgodzie na obsługę konkretnym edukacji polonistycznej to jest dla klas 1 3 po sformułowaniach uczeń słucha z uwagą wykonuje zadania słuchał uważnie słuchaj czeka na swoją kolej opowiada się płynnie wypowiada się w formie uporządkowanej układa w formie ustnej opowiadanie porządkuje swoją wypowiedź recytuje wiersze dobiera stosowne formy komunikacji uwaga jedyna rzecz wykonuje eksperymenty językowe czyta płynnie czyta w skupieniu wyszukuje w tekstach fragmenty w UE wyróżnia ściany chłód głód utworach literackich dialog opowiadanie opis czy to samodzielnie wybrane książki to przepraszam i do tego dokładamy jeszcze w ogóle podstawa programowa jestem taki zapis, że to też dla klasy dla klas w szkole podstawowej czytanie test umiejętności rozumienia wykorzystywanie refleksyjnego przetwarzania tekstów w tym tekstów kultury to 1 z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia wiele nieszczęścia, ale to ma się do jedno z drugiego jak mi szczęścia, lecz 1 rzecz, bo podstawa programowa, zwłaszcza te licealne to jest również zakres wymagań egzaminacyjnych to znaczy, że egzaminy maturalne będą konstruowane na podstawie właśnie tych czasowników, które padają w tej podstawie czyli, jeżeli ja mam na historii właśnie co drugim zdaniu, że uczeń analizuje albo porównuje albo oceniam to ja mam nie tylko zadbać o to, żeby tę bardzo małą liczbę godzin wpoić pewnym zasób gotowej wiedzy, ale jeszcze mam w jaki sposób właśnie nie wiem, jaki był naprawdę nie mam na to czasu, ale przećwiczyć te zakładane rzekomo umiejętności w ocenie nie ma gdzie będzie oceniał, którym mowa w kieszeni wręczane są głupi to znaczy co to znaczy, że uczeń ma oceniać historię godzenie w tym się historia zajmuje tek impreza Modzelewski zawsze podkreśla historyk, kto nie jest prokurator to są rozłączne zawody, mimo że IPN uważa inaczej na karę radzie gminy w powiecie to są mówię trochę głupie zadania po drugie, bardzo dużą umowę n p. właśnie historii na poziomie celu po pracy ze źródłami bardzo mało jest jakichkolwiek propozycji źródłowych i konkretnych zadań one ze źródłami samej podstawie na te czasowniki właśnie, które niby mają określać umiejętności, które uczeń uczennica ma zdobyć są tak ogólne, że ja właściwie nie wiem jak będzie wyglądał ten arkusz maturalny z historii i na początku liceum nie będę w stanie, o ile mógł mu Centralna komisja Egzaminacyjna nie pospieszy bardzo nie przygotuje rzeczywiście bardzo szybko informatorów i przykładowych arkuszy to ja nie będę w stanie powiedzieć uczniom uczennicą co będą zdawać na maturze tak naprawdę na podstawie dna na bazie tej podstawy programowej to co powiedziałaś ocenianiu historii to myślę, że przed przebiła już piątka z nauczycielami pole z polonistami, którzy również mają pewne uwagi co do tego co zostało zawarte w podstawach programowych języka polskiego co tak w ogóle czemu to ma służyć, że to jest pkt 9 w uwagach szczegółowych stowarzyszenia nauczycieli polonistów, który brzmi tak kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wartościowania postaw budujących szacunek dla człowieka n p. wierność odpowiedzialność umiar oraz służących budowaniu wspólnoty Państwowej narodowej społecznej nasz patriotyzm sprawiedliwość nie obowiązkowość szlachetność walka praca odwaga roztropność czy takie uwagi wierność czemu od 2 umiar, w czym wspólnoty są jeszcze inne, dlaczego tylko takie walka, o co, a może z kim przeci w czemu naszym zdaniem nie należy używać słowa walka w intymne należy skończymy 13 17 wracamy po informacjach trzynasta 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu długiego Kaźmierczak Anna Dzierzgowska Justyna Suchecka rozmawiamy o podstawach programowych i o tym, jaką zostały odebrane przez rozmaite gremia nauczycielskie eksperckie na zasadzie jest rzeczywiście niewesoło, jeżeli spojrzeć na wydźwięk tych opinii niektóre z nich są naprawdę alarmująca i uderzają w takie tony na takie pożogą górne n p . Stowarzyszenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i technicznych w linii rzeczywiście mówi o tym, że jeśli chodzi o to co się dzieje z liczbą godzin biologii fizyki geografii chemii, a co to jest jakiś dramat odnośnie też wymagań, które potem jednak się tutaj stawia i zwłaszcza fatalnie wygląda jeśli chodzi o to nauczanie branżowe do tej nauczyciele piszą ścieżka kształcenia branżowego jest niedrożna z wykrzyknikiem jakże tak rzeczywiście wydaje się, że jakiś dramat wydarzył jeśli chodzi o 2 i wezwała szkolnictwo branżowe chyba zostają zostałyśmy zostaliśmy wszyscy oszukani jeśli, choć też szkolnictwo branżowe po prostu, ponieważ w tej chwili wygląda to tak, że podstawa programowa do szkoły branżowej pierwszego stopnia tej trzyletniej to jest słowo słowo przypisana obecna podstawa do szkół zawodowych dopasowana przypominamy do ZUS nie jest gender do wychodzącego właśnie zużycia programu do gimnazjum tak, bo to była dobra postawa ta była wpisana w ten taki był taki filozofię, że tamten ścieżka branża ma domykać materiału z gimnazjum teraz ten materiał z gimnazjum nie będzie będzie samo domknięcie naraz podstawa programowa do szkoły drugiego stopnia my, ale niechby już 5 lat szkoły branżowej tak czy pierwszy stopień plus drugi miało ewentualnie umożliwia zdanie matury w związku z tym do podstawy branżowej z języka polskiego matematyki języka obcego wrzucono wszystko to co jest niezbędne do zdania matury przynajmniej teoretycznie, bo moim zdaniem jeśli chodzi o Polski to szansa, iż różnice tak naprawdę między postawą licealną, a podstawą branżową przypominam, że na to są w tym momencie 2 lata na materiał, który w liceum jest rozłożony nawet 4 zamiast przedmiotu dodatkowego proponuje ministerstwo jak się wydaje, bo testu na czele Nike takiej stronie ministerstwa są pytania odpowiedzi teraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym ministerstwo proponuje uczniom uczennicom szkół branżowych zdawania przedmiotu zawodowego na maturze, ale obiecuje, że uczelnie będą tak to taką maturę uznawały, ale nie mówi, które uczelnie nie muszą nic na temat tego czy został rzeczywiście jakoś uzgodnione z wyższymi uczelniami i zlikwidowano szkołę branżową drugiego stopnia takie przedmioty jak na wkład fizyka chemia biologia po prostu nie ma tak to znaczy jest Polski matematyka język obcy jest informatyka, ale i w zasadzie chyba to jest mniej więcej tyle jeśli chodzi o to kształtem coś się coś zjeść ale jakby cały lipiec wojennym przez cały obszar do naz w po prostu nie ma i ty jesteś zdumiewające co się dzieje w ocenie skutków regulacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jeśli chodzi właśnie podstawę programową możemy przeczytać projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy z jakimś głębokim absurdem, bo rozumiem, że mówimy o szkolnictwie zawodowym o tym, które ma właśnie na ten rynek pracy wpłynąć w sposób na 1 1 Carlos Tevez tak niżej schodzą z tak to praktycznie skoro ministerstwo twierdzi, że dzięki wydłużeniu do szkół plus drożdżówki będą nowe miejsca pracy choćby w tym zakresie w takim czysto matematycznym powinno to zgłosić, ale ministerstwo edukacji ma wielo miesięczną praktykę nieuzupełnienia deseru wpisywania tam, że coś się za bezkosztowe policzone przygotowane w gminnym no n p. koszta tej reformy tak dla szkół średnich oczywiście państwo nie zapłaci tutaj za nowe podręczniki należy opłacona do gospodarstwa domowe to się też uwzględnia samorządy będą musiały dostosować budynki to nic nie odbywał bezkosztowo naprawdę trzeba być naiwnym, żeby w to wierzyć nawet prawicowi publicyści i piszą o reformy, które się zaczyna od września żoną rzeczywisty zwolnienie udało się uniknąć, bo nie dało się no i tak są nie da się uniknąć wszystkich problemów, o których piszą radni no i komentując podstawy programowej, ale to jest o tyle niepokojące jest to bardzo mocno w górę w tej opinii czy stowarzyszenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych technicznych jest podkreślone, że ta podstawa programowa nie przygotowuje tzw. pracowników to znacznie przygotowuje kogoś, kto będzie w stanie pracować w gospodarce, która rzekomo ma być gospodarką opartą o zwaną innowacyjność tak czy 1 nowe technologie nowe użycie technologii na nowe ścieżki produkcję to wszystko branże w pewnym sensie bardzo trudne dla absolwentów tego systemu edukacji, który właśnie powstaje była taka plotka w pewnym momencie to chyba była plotka, toteż terenie jestem już tego pewna, że mają powstawać klasy call Center jest jedno był w nowe obowiązki związane z Poznania sobie idealny mąż był rzeczywiście myślą no właśnie tam być raczej nie jest ważne czy też plotka to jest prawda ważny jest to, że to dobrze pokazuje właśnie ten kierunek myślenia o tym jak naprawdę ma wyglądać rynek pracy w Polsce w celu, by rynek pracy, czyli magiczne zaklęcie, którym się tak bardzo nie podoba, bo one na sugeruje, że my tam coś sprzedajemy czy też sprzedajemy siebie tak naprawdę ja wolę mówić o sile roboczej n p. natomiast no właśnie ta plotka o tych klasach call Center taniały nawet dzisiejsze ujawnia bardzo wiele rzeczy o nasze myślenie tak bardzo dużo było mowy o tym kiedy my mogły się na te szkoły branżowe, że będzie się robić z tzw. systemie dualnym co oznacza, że pracodawcy będą mieć wpły w na kształcenie swoich pracowników, ale jakoś nie widać tego tak to kształcenie dualne w Polsce już prawnie od wielu lat jest możliwe i tak naprawdę ta współpraca właściwie prawie nigdzie nie wychodzi to znaczenie ma tak naprawdę takich pracodawców, którzy tak myślą o swoich przyszłych pracownikach albo się bardzo niewielu i to bardzo sprytny są to specjalistyczne miejsca szkoły się trochę jednak boją tak oddawać część przynajmniej w swoich swojego nadzoru nad swoimi uczniami uczennicami jednocześnie te szkoły mają jakiś pracownik w związku z tym są bardzo często jakość profilowane po prostu, dlatego że coś mają tak trudne na czym mogą pracować co w ogóle możesz mieć nijak do tego jak właściwie wygląda nie wiem, że ma rzemiosło czy przemysł danej gminie czy w danym powiecie, ale i to są wszystko tak jak mówię bardzo fajne obietnice też ciekawe jest to, że bardzo dużo mówiono o pracodawcach, kiedy właśnie formaty szkoły branżowej współpracy z pracodawcami w ogóle nie mówiono o związkach zawodowych i współpracy ze związkami zawodowymi takiej o tym jak by jak przygotować właśnie osoby wchodzące Dymek był odchodzący świat pracy do obrony własnych interesów pracowniczych, więc to wszystko jest jak mu jakaś taka fikcja fantazja tak Antas medyczny rynek pracy w Nantes medyczni przedsiębiorcy, którzy będą po prostu nie istnieją w rzeczywistości, czyli oszustwo w pomoc miasto widziane dobrze, ale może rzeczywiście zastanówmy się troszkę szerzej nad tym jak to w zasadzie z tą edukacją dzisiaj jest no bo sporo się mówi o tym, żona uczy, że przechodzimy przez pewną rewolucję rewolucję technologiczną zupełnie inaczej wygląda dostęp do wiedzy, więc z Rzeszowa tymczasem są też takie pytania poco w ogóle cała ta impreza zwana edukacja jest po co po co w ogóle szkoła dzisiaj Lublin to jest rzeczywiście pytanie, na które tak naprawdę ci, którzy zajmują się pedagogiką krytyczną to jest to są dziesiątki dziesiątki lat pracy i dyskusji nad tym zastanawiają się od wielu lat jak go jak ten system edukacyjny powinien wywołać może oczywiście w jakimś stopniu móc współgra z tym co się dzieje poza szkołą ja tutaj Rubin poza anteną mocy żartować szkoda, że państwo tego nie widzi się przez sąd taki dosyć stary raport już tak też mowa są z 90 szósty roku raport przygotowany dla UNESCO jest poważna sprawa o 1 9 4 kraje Polska należy 4 0 do szóstego roku w edukację kultura ważne rzeczy i o co w tym raporcie, choć tylko odczytam państwu część pierwsza Horyzonty spis treści, jakie powinny być wcale nie powinny być treści współczesnej edukacji także Bona odpowiada temu co dzieje się w świecie edukacji doświadcza kryzysu więzi społecznej edukacja powinna walczyć z wykluczeniem edukacja powinna odzwierciedlać dynamikę społeczną światowy wzrost gospodarczy jest wyraźnie nie egalitarnych zapotrzebowanie na edukację jest ważna w celach gospodarczych udział kobiet w edukacji jest również ważne do dyskusji po listach z Rosją mostem w latach dziewięćdziesiątych handlowało realnej 4 filary edukacji, że państwo uczyć, aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie uczyć się, aby być no oczywiście żadne z tych rzeczy nie znajdziemy w postawach leżą przy PiS tym razem opinia komitetu nauk o literaturze Polskiej Akademii Nauk o projekcie podstawy programowej języka polskiego podpisana przez przewodniczącego prof. Krzysztofa Kłosińskiego w taki oto akapit niepokój budzi także, zwłaszcza przy odradzającym się współcześnie tendencjach ksenofobicznych usunięcie tolerancji zestawu promowanych wartości uniwersalnych narodowych w edukacji polonistycznej nie pojawia się ona ani wymaganiach ogólnych ani wymaganiach szczegółowych, w których zapis dotyczy dotyczący wartości brzmi określa obecny w utworach literackich wartości uniwersalne narodowe dobro prawda piękno wiara nadzieja miłość Bóg honor ojczyzna wolność niepodległość Solidarność braterstwo przyjaźń określa ich role i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości bardzo chętnie wyda zgodę na rzeźbę wskazują zaś za głowę, słysząc ale, ale nie ma się co pan Zagłoba to jest przecież ja miałem pełno tu nie ma nietolerancji beza już odpowiedź, bo nie ma też jak pamiętamy działania anty dyskryminacyjnych inwestorzy nie są mu ona usunięta i kiedy pytają o to posłowie interpelacja to wiecie co odpowiadamy, że nie są potrzebne, bo polskie szkoły jest bardzo bezpieczny to nie wymyśliłam tego w miesiąc ponad 9 % uczniów jest zadowolony ze swoich szkół jest potrzeba nie ma takiej potrzeby nienazwaną tolerancja wszyscy są tolerancyjni ja się łatki zezwoleń w uda nam się wieszała je za głowę tak naprawdę też dlatego, że to naprawdę wszystko brzmi jak ze wszystkich starych dowcipów o polskich polonista architekt i o tej polonisty cenne takich jak tak dobrze takie najgorsze skojarzenia, ale w tym liczne coś innego uwagę dla mnie n p. nie nie jestem polonistką nie moja bajka, ale strasznie mało tak naprawdę jest jakiś taki sensownej nauki języka gramatyki w tym języku polskim cały czas mówimy bardzo dużo tym co i jak należy czytać, ale bardzo mało w gruncie rzeczy o tym, jakim Donald jakimś narzędziem jest ten język jak można go używać bardzo mało takich rzeczy, które mogą być pomocne w uczeniu się innych języków, a to z kolei dla mnie n p. pełny wywiad był ważny płynięcia lubię słowo tolerancja jest bardzo lubiła, żeby nasza edukacja nie była tak bardzo Europa Center liczna również na poziomie właśnie języków jakich naucza tego jak naucza tych języków, ale też na poziomie różnych treści, które proponuje różnych lektur, które proponuje re i w związku z tym, żeby one też n p. właśnie dostarczała czy jakby bardziej skupia na narzędziach, które jednak którymi są poszczególne dyscypliny, których się Nauta szkolą się posługują, żeby złą godzinę nie powiedziała, bo w pkt 6 uwag stowarzyszenia nauczycieli polonistów czy pan coś takiego wymagania ogólne są idealistycznie wyolbrzymione n p. wymagasz od ucznia albo odpowiadał za zachowania językowe nie tylko własne, ale jak to seria w spółkach o rozwój kultury językowej i t d. i t d . tutaj zresztą jest bardzo ambitny plan jest gramatyka historyczna niemożliwe do zrealizowania w czteroletnim liceum, ponieważ są na poziomie akademickim świadomość procesu Historyczno-Literackiego znajomość genealogii gramatyki historycznej stylistyki nie tylko tropów, ale funkcji stylistycznych wszystkich płaszczem z języka składniowe frazeologiczny morfologicznej fonetycznej Falangi spytał potem są elementy gramatyki historycznej i rzeczywiście te cele są tak napisane to prawda, ale też już program akademicki, ale na wkład moim zdaniem bardzo mało się już tego podstawowego nie ma rozbioru zdania tak takiego, który w ogóle pokazuje z czego my robimy te nasze wypowiedzi tak na takim najbardziej technicznym poziomie jestem wielbicielką techniki tak naprawdę strasznie chciała, żeby ta szkoła właśnie była bardziej narzędziowa na wszystkich wszystkich swoich aspektach trzynasta 3 7 za chwilę wrócimy do rozmowy z 1 3, a 4 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu Iga Kaźmierczak Anna Dzierzgowska Justyna Suchecka nie wiem zresztą ma coś bardzo smakowitego dla państwa co no właśnie tym, żeby jezdnie wraz z państwo może najpier w cytat, a potem zagadkę szkoła spotkała się z krytyką rozmaitych środowisk szkoły średnie uniwersytety winił ją za powolny, lecz niezaprzeczalne spadek poziomu wiedzy umiejętności jakich oczekiwano uczniów rozpoczynających następny etap edukacji do tego chóru dołączyła część pracodawców, dodając że młodsze pokolenie nie zna etosu pracy i często jest uczony chodzenia na skróty i unikania wysiłku z kolei rodzice uważali, że szkoła powszechna nie zapewnia zdolniejszy i bardziej utalentowanym dzieciom dość przestrzeni, aby mogły w pełni rozwinąć swój potencjał wiemy już wiem co to jest w słuchacze jeszcze nie teraz pora na niespodziankę niespodzianka jest taka, że jest to opis fińskiej szkoły tuż przed ogłoszeniem jest najlepsza na świecie, czyli tuż przed pierwszymi wynikami badania Pisa z 20 0 1 roku Finowie mogą bardzo podobnie do nas się mówić jak to wszystko jest źle nic nie działa, a wtem powiedziano im, że hala jesteście lepsi, ale są tego nie zniszczy jednomyślność jest absolutnie przystępujemy do dzieła rozluźnienie zniszczyli też muszą pamiętać, że ten ich systemu jak bardzo długo nie krytykowali lub ich kochali no to jest efekt wielu lat pracy wydłużenie szkoły do lat 9 wprowadzono tam przez 7 lat region po regionie, a druga ważna rzecz chyba nawet najważniejsza dla tej reformy jest reforma z lat osiemdziesiątych, kiedy wymuszoną ENA nauczycielach wszyscy nauczyciele muszą skończyć pełne studia pedagogiczne to znaczenie mają dużo więcej niż nasz n p. matematyce czy fizyce zajęć psychologię zajęć takich o rozwoju dziecka o tym jak z nim pracować o metodach pracy z dziećmi, bo u nas jak wiadomo można zostać nauczycielem n p. matematyki po studiach matematycznych z półrocznym kursem psychologii i tam to jest nie do pomyślenia właśnie, ale trasa jest brudny ślad może to goście przywożą bowiem, że to co przeczytałam to fragment książki fińskie dzieci uczą się najlepiej Lu, który ukaże się w przyszłym tygodniu twierdzi, że wszystkich ze złości myślę, że tak myślę, że ze złości tych, którzy chcieliby, żeby reforma edukacji wyglądała inaczej, bo oni przeczytają tę książeczkę z 200 stron wstydzą cholera przecież to wszystko można było zrobić u nas, ale myślę, że troszeczkę złość takich najlepszych nauczycieli, których w Polsce mamy, bo nie będą mogli powiedzieć przecież my to wszystko robimy no to korzystne, że znalazł w bankach, ale robiliśmy to co tam jest standardem u nas jest innowacją Pelego właśnie to jest chyba największy dramat, który to co teraz to, czego dotykamy w tej rozmowie mianowicie fakt, że kończy się wolność w poszukiwaniu nowych sposobów edukacji kończy się taka przestrzeń na to, żeby rzeczywiście kształtować to po swojemu i w pewnym sensie kończy się też rywalizacja na pewno metody leczenia rozumiem, że mamy tu nacisk właśnie Marcinka w studiu Jensa pancerz to jest pana Mazura w zakresie rywalizacja na rynku edukacyjnym, ale chyba jednak była i to może nawet coś zdrowego wprowadza on był to pierwszy krok oczywiście, by chyba niestety zniknie w wyniku tych podstaw programowych ze szkół to jest metoda projektu, który minister Annę Zalewską bardzo często żona będzie nawet jest to, że jest wpisana spisano literalnie podstawy programowe z tą częścią ogólną tylko pamiętajmy, że w inny projekt Uczniowski projekt gimnazjalny był projektem gimnazjum, kiedy nauczyciele mieli bardzo krótki okres, ale też mieli bardzo jasno sprecyzowane sala doświadczania i też na ten projekt nie bawił się jak ja, gdy gospodarka nagle w dni warto przypomnieć, że spora część treści nowość była po prostu robiona z wykorzystaniem metody projektu Uczniowskiego i to był taki przyczółek, z którego nauczyciele wypuszcza się na dalsze wędrówki z projektami to projekt był nie tylko na lekcjach polskiego, ale dla psów na wielu różnych przedmiotach ten projekt rzeczywiście bardzo fajnie hulał w gimnazjach no niestety w momencie, kiedy czasu mówiono pociąg z postawy są tak dramatycznie przeładowane nie będzie po prostu czasu dlatego rząd do projektu wymaga tego, żeby uczeń miał trochę wolności do myślenia jeśli mamy podstawę programową napisana językiem przywołuje recytuje zapamiętuje to co w niej nie będzie z tego Finlandii to nie będzie w ryzach i nie będzie z tego moc poszukujących wolności i korzystania z wiedzy tak naprawdę i uczenia się, że będzie przyswajanie informacji ani tak naprawdę nie tak naprawdę uczenie się kształceniem, a one nie przypomina to tej szkoły, którą myśmy kończyli nianie nigdy nie to jest w ogóle w zupełnie innej generacji nowsze upomina jest lojalna magnesy w przemyśle dura na sam dr Przemysław Sadura na samym początku akcja ta reforma zaczynała postawił bardzo ciekawą hipotezę mianowicie napisał, że w gruncie rzeczy, robiąc te reformy PiS bazuje na naszej tęsknocie za PRL-em znamy, zanim one zostać żyje bardzo byłbym czarnych teraz uniknąć takich tej dyskusji OPL Bonner nie miała na nią czasu tak, ale chodziło taki rodzaj właśnie tego, że myśmy przecież wszyscy byli właśnie z ośmioklasowej podstawówki i licea były tylko dla nielicznych i na studia chcesz niewielu dostałam też dobrze wygląda estetycznie prawda nie dochodzi właśnie pewną wyobraźnią ten nic zdadzą ten mit o pewne wspomnienie i to jest w samych w reformowaniu edukacji zresztą strasznie ważne strasznie trudna rzecz, ponieważ każdy każda z nas kiedyś do jakiej szkoły, choć uchodziła to też, by z 1 strony my wszystkim bardzo trudno się wybrać szkołę inną niż ta, do której się chodziło, a z drugiej strony na wszystkie naraz jesteśmy ekspertami naprawdę tak to jest to w telefonach z pozwu po wszech czasów i że nawet trochę taki jest znaleźć wykonawcy projektu w nauczanie o metodzie, o której się nawet 5 0 lat życia wprowadzić te czytam w podręczniku z końca dziewiętnastego wieku chwil, ale też to co Ania mówiła o tym, że wszyscy jesteśmy ekspertami przestano ta dyskusja mogliśmy tu przed programem o lekturach szkolnych o tym czy czego nie ma co być powinno to jest właśnie dyskusja o tym w kraju, w którym ponad 60 % osób niczego żadnej książki przez Max PL tam tego czy powinien być wzrost różnorodności czy za dużo czy za mało oczywiście wszyscy opowiadają co ze znaną tak to, czego też oni nie czytali tym liceum im to trudno w to uwierzyć naprawdę mogliśmy być takim krajem jak w internecie to opisujemy, który tak wspaniale czytał te wszystkie arcydzieła literatury polskiej światowej to potęga naprawdę wożenia w Hanowerze tak było nawet czytali tylko co z tego co prawda, bo to jest też takie weryfikacja czytania bez zrozumienia to też jest specyficzny sposób na ogrywanie atak ten temat Natalia potem przez 2 godziny rozmawiali o tym, mistrzu Małgorzacie w szkole była karkówka co Małgorzata powiedziała do mistrza na stronie 3 7 drugi raz na rok mniej z Iranu w kasie rozlała olej i NATO mógł kończyliśmy karkówka potem do jedno Oleksy spieraliśmy czy to była dobra czy nie dobra książka mój pierwszy też tajemnicą gorzej, ale gorzej gorzej z myślą o 3 7 podobało czy nie ani religia to bardzo źle wróży, gdyż po jego stronie będzie żyć nie podoba mi się Małgorzata, ale też dla nadmierna zależność postaw pro gramów bym się, że jest takim przejawem częściowo ogłosił, że w Polskiej kulturze jego myślenia magicznego orzekł coś zmienimy zapiszemy to co się stanie też, że koledzy prawnicy na pewno w tym momencie kiwają głową jak zmierzą się z kolejną wersją jakich ustaw dotyczącej problemu XYZ dokładnie ten sam problem, że jeśli zadeklarujemy to na pewno tak się stanie, że ktoś włożył im tych lektur po prostu pospółki no to oni na pewno dobrze znają i będą święta będą tak fantastycznie wykształceni, że wreszcie Polska będzie w stanie Maryland dawny Targ a jakie byłam początkującą nauczycielką miałam wielkie ambicje i opada mojej matce co to ja robię na tych samych matka nie odpowiada na to zimno przerabiać program, a nie uczysz i też dosyć zasadnicza różnica między przerabianie programu, a uczeniem co to znaczy no właśnie dokładnie to, że ta odmówiła ich przed chwilą to znaczy przemianie programu oznacza taką magiczną wiarę lekkie stany i powiem to potem otrzymają uczniowie uczennice wykonają te wszystkie operacje, które są w tych czasownika w podstawie programowej opisane to znaczy właśnie analizują ocenią porównają tak sami siebie tak natomiast uczenie netto jest jednak takim czas, kiedy się coś robić popełnia się błędy przy robieniu tego czegoś potem się to coś poprawiała zastanawia się do tego popełniłyśmy błąd, w którym miejscu i t d . tak dalej tak to jakaś refleksja nad czymś co się wykonuje, a nie po prostu odbieraniem, ale to w ogóle rdzy w ogóle za to sytuacja, którą wpisuje się z resztek upiorne się cały czas coś się upierał, że przy przy tym pomyśle wstyd, że w tym pomyśle, że ktoś coś komuś włoskich to jest grupa 20 osób one mają słuchać to, iż w tym miasto jest coś nie tak dawno Munk podobno w firmy takie badania pamiętasz ze szkoły 8 % całej wiedzy i każdy pamięta inne 8 % rzecz jasna w tej książce Timo kara o młodych finalistek i wspaniały fragment, kiedy on jest kilka stałych fragmentów, ale te, na które w, którym on się nie może nadziwić to, że n p. weszła dyrektor nie brak klasy jej powiedziałam mu duże halo, ale ty musisz czasem zrobić także, bo oni sami pracowali w ciszy i robili co chcą albo jak oni wychodzą na boisko, gdy nie może się mówić czym oni się mają zajmować na tym boisku to jest ich czas i to jest trochę odwiedzin w zabawie małych dzieciach, ale podstawa programowa też się do tego sprowadza, że ona ma być wyznacznikiem tak my wszyscy z dużego zgadzamy, że pewne rzeczy warto zapisać i powiedzieć sobie co chcielibyśmy w tej szkole osiągnąć, ale nie może być takim po prostu atlasem drogowym, w którym jest zmieniana każda najmniejsza miejscowość po drodze było w daleko tak nie zajedziemy co to są takie skojarzenie, kiedy rozmawiamy teraz szkolę wysokie taka anegdotka na koniec 2 lata temu zdarzyło mi się znowu trafić do ławki szkolnej znasz się na jakieś takie szkolenie chciałem się czegoś dowiedzieć czynność i przeżyłem to sąd przy co ojciec co było tym doświadczeniem w 8 lat podstawówki potem 4 liceum czy są z komendy własnym przyszedł 1 pas drogi po sesji pan piąta pani Janinie lepiej wykłady z różnych lat do zniesienia, bo po prostu nie do zniesienia imieniem co się ze mną stało, że kiedyś byłem w stanie się temu podporządkować dziś uważany jest po prostu piekło siedzieć tyle godzin na tyłku i słuchać kogoś, kto się mądrze zwykle w sposób nudny znacznie nie wpuszcza tej energii, żeby cię zaciekawi, żeby spróbować zadać pytanie z Irtyszem uruchomić tylko coś gada to było nie do wytrzymania myślę, że naprawdę duży test, jeżeli taka ma być szkoła teraz serdecznie współczuję po prostu tym wszystkim młodym generacjom Polek Polaków niech będzie znieść, bo będziemy jeszcze tablice interaktywne chętnych i jakie są złośliwe w w dziękuję bardzo Lidia Kaźmierczak przestrzeń dla edukacji Anna Dzierzgowska nauczycielka z wielokulturowego liceum humanistycznego w Warszawie redaktorka monitora edukacji i Justyna Suchecka z GazetyWyborczej z nim z zajęć w studiu 13 5 4 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA