REKLAMA

''To nie działa'' - ekspert o podwyższaniu kar za gwałt

Post Factum
Data emisji:
2017-08-24 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie znam już kolejny gość pan mecenas Artur Pietryka adwokat i autor raportu dotyczącego ścigania i lub odmowie ścigania przestępstw zgwałcenia dzień dobry dzień dobry, a spotykamy się, dlatego że dzisiaj minister Zbigniew Ziobro zorganizował konferencję prasową i ogłosił, że już gotowy jest projekt zaostrzenia kar za gwałty jak mówił pan minister uważam, że rząd podzieli moją opinię o konieczności Rozwiń » radykalnego zaostrzenia kar wobec sprawców najokrutniejszych najokrutniejszych przestępstw seksualnych, które zdarzają się w Polsce nie podał żadnych szczegółów nie wiemy, jaki ma być zaostrzenie jak ma być sformułowany nowy przepis w el jak mówi z nami autor raportu zamówionego jeszcze w 20 1 4 roku przez pełnomocnika rządu d s. równego traktowania na temat właśnie rzeczywistości aż ścigania zgwałceń i w tym raporcie powieść też rekomendacje i pan panie mecenasie nie rekomenduje zwie zwiększenia kar, a pan minister uważa, że to pomoże, skąd ta różnica to znaczy to propozycja mnie i trochę dziwi i trochę mnie nie dziwi można się, dlaczego nie dziwi mnie dziwi mnie dlatego, że kiedy w 20 1 3 roku zmieniano przepisy dotyczące zgwałceń przypomnijmy od razu, czego to droga ważna zmiana to poważna zmiana akcji, która dotyczyła zniesienia ścigania zgwałcenia na wniosek, czyli sytuacji kiedy, żeby w ogóle prowadzić jakiekolwiek postępowanie mające na celu ukaranie kogokolwiek za gwałt potrzebne było złożenie wniosku w postaci tak naprawdę 1 zdania na piśmie, że żądam ścigania i ukarania sprawcy co należy rozumieć jako wniosek to wtedy właśnie klub poselski prawa sprawiedliwości też proponował tylko zaostrzenie kar, widząc w tym jakiś pomysł na to jak tak naprawdę odstraszać potencjalnych sprawców, ale przepisy zmieniono to już nie jest przestępstwo ścigane na wniosek tylko z urzędu tak wtedy tylko właśnie zmieniono tak naprawdę poświęcono się głównie reformom procedury ścigania zgwałcenia natomiast, dlaczego mnie to zapowiedź się trochę dziwnie to dlatego, że to przepisy, które już mamy w kodeksie karnym dotyczące ścigania nie przewidują już dosyć surowe sankcje jakie, bo gwałt generalnie ma 4, że tak PN oblicza i jej 4 typy w pierwszym typie, który można, by powiedzieć ogólnie, że jest to jakieś, że jest to forma obcowania płciowego, a to co jest od 2 do 12 lat pozbawienia wolności w drugim typie, kiedy chodzi o tzw. inną czynność seksualną to kara ma tutaj możliwa do wymierzenia, gdy wymiar jest od 6 miesięcy do 8 lat natomiast 2 pozostałe typy kwalifikowane szczególny surowszy to są to są zbrodnie przy minimum 3 lata w 1 przypadku minimum, a w drugim przypadku minimum 5, więc tak naprawdę zastanawiam się co może dać kolejne zaostrzanie tych kar, zwłaszcza że tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na dal one dostępne dane to przynajmniej te dane za ubiegły rok wskazują, że coraz mniej sądzimy osób za zgwałcenia coraz mniej skazujemy natomiast kary wcale nie uważam za jakoś drastycznie się łagodnej zimy, jeżeli już o tym, mówimy fletu zaraz musimy to uporządkować co chwilę wrócimy tego co wam powiedział, czyli coraz mniej wskazujemy coraz mniej sądzimy natomiast przypomnę państwu pan minister nie podał szczegółów, więc my znowu musimy trochę gdybać przykro, że szef resortu organizuje konferencję prasową zapowiada zmiany, mówi że projekt gotowy, po czym nie informują opinii publicznej co konkretnie zaplanował przykre, ale z taką rzeczywistość mamy do czynienia nie tylko za rządów prawa i sprawiedliwości być może pan minister przewiduje podwyższenie tych minimalnych, ponieważ przez wiele lat organizacje pozarządowe on alarmowały, że sądy, owszem, skazują za gwałty, ale stosują najniższy możliwy wymiar kary pan mówi za zgwałcenie z obcowaniem z seksualnym, ale od 2 do 1 2 lat może odniesie się poprzeczka sądy przestaną wskazywać brutalny gwałcicieli na 2 lata więzienia w zawieszeniu jeszcze często na pewno jest takie założenia, żeby rzeczywiście ICO najmniej Carlsberg zamierza z zawieszeniem wykonania ma orzekać tak no to na pewno podnoszenie tych dolnych granic ma to tajemnica skrępować takiej swobody w orzekaniu tylko tak po prostu kolejnym rozwiązaniem byłoby potrzebne, bo sądy rzeczywiście nadużywają czy była zbyt łagodnie traktują mnie w Polsce to ten gwałcicieli to znaczy, jeżeli przyjrzeć się statystykom to trzeba w tym pierwszym typie 2 do 12 kary jeszcze dobrze pamiętam tego warunkowego zawieszenia to jest mniej więcej 1 na 3 tzw. kołem zabierze pan 30 par 3 0 powiedzmy procent w tym typie łagodniejszym jest sytuacja trochę bardziej skomplikowana to jest około powiedzmy 60 % akcyza inna czynność seksualna zgadza się natomiast, że na środę zmuszenie do seksu oralnego jest inną czynnością ze zmianą będzie raczej obcowanie płciowe rozum bardziej kompotu inną czynnością seksualną rozumiałbym taką coś co można potocznie nazwać mole stacją molestowanie seksualne dokładnym natomiast, jeżeli chodzi o te zbrodnie o zbrodnie no to tu sytuacja wygląda nieco inaczej tak i te kary są surowsze, bo to jest jedno na 1 0 kar może być i orzekany jest w praktyce z warunkowym zawieszeniem natomiast w mojej ocenie ten projekt w ogóle gdzieś dotykam tego problemu w sposób niezwykle połowiczne dziś na marginesie zostawiamy cały problem z tym, że bardzo mało sprawy w ogóle trafia przed oblicze sądu dobrze Teatro Społem jak kompletny laik może w Polsce nie dochodzi do gwałtów nie wiemy tak naprawdę co to jest i jak wygląda ciemna liczba przestępstw, czyli liczba przypadków nieujawnionych są różne pomysły są różne poglądy różne stanowiska prezentowane w tym zakresie natomiast, bazując na faktach powiedzmy tak, że mniej więcej rocznie zgłasza się na policję około 3 800 przypadków to na policji do prokuratury wczoraj mówiła ekspertka, że co czwarta kobieta w Polsce doznała szeroko rozumianego zgwałcenia, czyli mówimy tutaj od innej czynności seksualnej lub gwałcie, więc tych kobiet, które deklarują, że przeżyły tego rodzaju przemocy bardzo dużo możesz się także nie zgłaszają, bo nie ufają w to co się stanie dalej, ale mamy dane dotyczące tego ile spraw wpłynęło, a ile spraw ZOZ skończyło się skazaniem jak to wygląda to zaczyn najtrudniej jest niestety problem nie mamy danych dotyczących liczby spra w zakończonych skazaniem go mamy dane dotyczące liczby osób natomiast, jeżeli chodzi o liczbę spraw, które wpłynęły na policję to są to one są tak niestety zbierane, że to są konkretne sprawy ani osoby mówi natomiast jak to wygląda to po prostu porównać z je porównać się już raz go jak pan napisał raport jak, skąd on wiedział, że n p . komendy, rekomendując zmiany w przepisach w praktyce nie należy podwyższać kar tylko zająć zupełnie innymi kwestiami ja przede wszystkim badałem kwestię, dlaczego w ogóle sprawy nie trafią do sądów naj, dlaczego może zostawię zostawmy to jeszcze statystycznie średnio rocznie 3 3 1 800 zgłoszeń wszczyna się około 3 00 0 postępowań co już oznacza, że nad na tym etapie na tym w ogóle pierwszym etapie oko, w którym tutaj myślimy o około 800 spraw powiedzmy około 20 % w ogóle nie toczy się postępowanie jest też, ale jest zawiadomienia już sprawdzana policji złożona dalej z tych 3 00 0 wszczęcie około 2 tysięcy się umarza czy jakieś 6 7 % umarza się postępowań, a z tych 3 0 2 5 % przeistacza się akt oskarżenia i tyle mniej więcej trafia do sądu to znaczy, że tak naprawdę problem jest na etapie nie sądowym jeszcze tylko etapie przedsądowym to co się tu dzieje rzutuje na to czy w ogóle sąd zajmie się sprawą zająć się równo wnioskować, że kobiety masowo w niego nie bez podsta w oskarżają o mężczyzn o zgwałcenia nie podejrzewam, zważywszy na to jak to jest delikatna wstydliwa stabilizowana sprawa jest ogłoszenie w mojej ocenie w szeregach to szczególne prawa Międzynarodowego nakłada ogromną przywiązuje ogromną wagę do tego etapu wskazują, że potrzebne wsparcie na tym etapie pomoc prawna pomoc psychologiczna pomoc lekarska informacja o prawach o tym co naszym w ogóle polega postępowanie karne, ale mówili co rozwiązuje poszkodowanemu, a Espana raportu wynika, że coś takiego wsparcia potrzebowali funkcjonariusze policji, żeby wiedzieć jak się zachować i sakury z tą świadomością funkcjonariusze polipy publicznych w BRE jest coraz lepiej, dlatego że coraz dłużej te przepisy o zmianie trybu i funkcjonują tak to procenty spadają z nieświadomości prawnej natomiast w mojej ocenie to co nie działa to jest to nastawienie na pomoc osobom pokrzywdzonym jeśli n p. nie spotkałem sytuacją, żeby osoba wchodząca na policję, która chce złożyć zawiadomienie z po sugerowano jej możliwości tego, żeby n p . przy takiej czynności funkcjonariusza tak to zawiadomią szopki przy przestępstwie był psycholog roślina, żeby ktoś się w ogóle n p. nie wiem powiedział słuchaj tu jest lista organizacji pozarządowych, gdzie możesz spróbować poszukać pomocy takich sytuacji nie ma, a system najtrudniejszy moment, bo to jest ten moment zaraz po uczelniach tak brakuje też tej świadomości n p. tej świadomości, że nie wolno wyprać ubranie to po takim czynie tak, bo są do dziś się dowody prawda, więc mówił pan tam element jest złącze mówił pan o tym, że często zdarza się tak, że kiedy poszkodowana osoba składa zawiadomienie to potem może dojść do wezwania przed sąd do złożenia zeznań natomiast co dzieje się to po miesiącu n p . dlaczego to jest zna no to właśnie mamy dużo później sąd, dlaczego za miesiąc jest taki był taki długi termin czy generalnie tutaj problem z tym, że wprowadzono taką zasadę, że powinny się osoby pokrzywdzone, choć raz raz, a dobra no właśnie minister ten warunki organizacyjne w naszym wymiarze sprawiedliwości ten naszych sądach prokuraturach no są takie, że to nie jest tylko miesiąc czasem artysta kilka miesięcy tak, kiedy n p. osoba zdążyła się pozbierać po po tym, całym zdarzeniu otrząsną się z tej całej traumę i później po tych kilku miesiącach u nas ma iść i dopiero tak naprawdę obszernie zaznacz na temat tego co się zdarzyło Nafta na jej bardzo często jest tak żonę nie przychodzi n p. w bonach dlatego jeszcze raz przechodzić, a Zbigniew Ziobro zachęcał do tego, żeby zwiększyć kary idee jak ta sama mówi Mateusz ma nadzieję, że dzięki temu będzie mniej przestępstw tego typu w Polsce wygląda na to, że nie, ale przynajmniej będzie miał czyste sumienie mecenas Artur Pietryka adwokat i autor raportu dotyczącego efektywności ścigania zgłoszeń w Polsce bardzo dziękuję za spotkanie bardzo ciasno informacje po nich jeszcze więcej sportu dzisiaj o mistrzostwach Europy w siatkówce w owym program post factum przygotował mi to strzeleckie realizował Adam Szurek jamie państwo do usłyszenia do jutra do osiemnastej w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA