REKLAMA

Deklaracja wiary. Jak przekonania religijne odbiją się na pacjentach?

Salon Radia TOK FM: Teraz Solska!
Data emisji:
2017-08-24 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Joanna Solska deklaracja wiary to była inicjatywa ani Wandy Półtawskiej tak pamiętam i ani Półtawskiej wiadomo przede wszystkim, że przyjaźniła się z Karolem Wojtyłą i z tą inicjatywą z tym wystąpiła w 2000 bodajże czternastym, a ona była skierowana do lekarzy którzy, podpisując deklarację stwierdzali, że dla nich prawo boskie będzie ważniejsze od tego, które ustanowiło państwo polskie naszej i deklaracjach umowa została złożona na Rozwiń » Jasnej Górze jako wotum dziękczynne za kanonizację Jana Pawła II, ale od kanonizacji papieża jego złożenia deklaracji na Jasnej Górze minęło sporo czasu, a mam wrażenie, że deklaracja wiary przeżywa swoje drugie życie podpisało już grubo ponad 3 00 0 lekarzy i ciągle przybywa podpisów w podpisów lekarzy, ale też studentów medycyny pielęgniarek, a nawet jak słyszy aptekarzy czy ciągle wobec tego możemy deklarację wiary traktować jako wotum dziękczynne za kanonizację w bo jeśli tak to moglibyśmy uznać za pana pacjentów nie dotyczy, a ja mam wrażenie, że dotyczy i to dotyczy coraz bardziej ich o tym, właśnie chciałabym porozmawiać dziś jest panem prof. Pawłem Łukowem, który jest też taktykiem i ich te wyzwania i wątpliwości kieruje właśnie do niego dobry wieczór nowy cel jest ani profesorze dzisiaj ta deklaracja wiary lekarzy i przede wszystkim dla kogo one są adresowane, w czym jest na mówiąc szczerze to chyba nie da się tak po prostu powiedzieć, ponieważ podejrzewał, że ona jest takim ataku pewnego rodzaju osobliwością życiu społecznym, że za w zależności od tego jakie ma się zapatrywania od będzie się traktowało różnie znaczy gorliwi wyznawcy religii chrześcijańskiej będą prawdopodobnie uznawali za dowód jakiejś moralnej integralności środowiska przynajmniej część środowiska do lat 3 000 lekarzy na ponad 100  00 0 lekarzy w to jeszcze nie jest całe siano mam dobrze ponad 1 50  000 lekarzy w Polsce, więc i Lotos SA z dentystami nas tak tak, tak więc to to jest spora liczba, więc w takich w takim sensie to nie jest takie zjawisko, które należałoby traktować jako wielkie, ale myślę, że w no o w dzisiejszych czasach od skali zjawiska decyduje również w odstąpi nagłośnienia jako, a w tym wypadku mieliśmy mieliśmy do czynienia z bardzo dużym dużą wrzawę wokół tej deklaracji oraz zaniżone jest tak koło dotrze ona skierowana do Boga nie, bo pan Bóg wie ona jest właśnie to jest ciekawy pomysł kierowana do ogółu społeczeństwa przez osoby, które podzielają bowiem światopogląd w społeczeństwie, w którym istnieje wiele światopoglądów, więc możemy zapytać, jaka jest rola tego rodzaju komunikatu jeśli robią to osoby, które nie są członkami jakiejś grupy zawodowej to wtedy może powiedzieć, że występują te osoby w roli rzekomych nazwijmy to obywateli w latach, korzystając z wolności słowa i tym podobnych swobód co zamanifestować swoje przeświadczenia o VAT, a to myślę, że wtedy mielibyśmy prawo być mniej nieco przestraszeni i myślę, że tak, bo wtedy mielibyśmy po prostu do czynienia z 1 z wielu głosów w bardzo zróżnicowane społeczeństwo zamiast w momencie, kiedy tego rodzaju dokument jest tworzony przez grupę zawodową to on nabiera innego innego wymiaru miast pamiętajmy, że w grupie, a w grupach zawodowych zawsze obok panują pewnego rodzaju relacji n p. podległości zależności współzależności, jeżeli n p. ja się dowiem, że mój zwierzchnik jest to określonych poglądów moralnych to, chcąc nie, chcąc będę miał to na uwadze, iż jest ono takie same poglądy może niekoniecznie ale kiedy będę podejmował decyzje profesjonalne w pracując pod jego pod okiem takiej osoby jest, więc prawdopodobne, że ja mogę wtedy chcieć dostosowywać swoje decyzje do oczekiwań czy tego co sądzę, że oczekuje on mnie mój przełożony, który zadeklarował publicznie swoje poglądy, a to może oznaczać, że niekoniecznie będę działał zgodnie z osobą ze swoimi zapatrywaniami to również może oznaczać, że niekoniecznie w będę postępował w sposób swobodny, więc ja sądzę, że ten wzrost ten dokument, kiedy czy tego rodzaju dokument, kiedy jest tworzony przez grupę zawodową on nabieram postaci staje się narzędziem wywierania nacisku niezależnie od tego czy wszyscy, którzy podpisali ten dokument wciąż taki nacisk wywierać czy nie to istnienie tego dokumentu przestrzeni publicznej i upowszechnianie go rzeczywiście tego rodzaju tego rodzaju funkcje czy tego rodzaju sprawczość nabywa ale gdyby chodziło o relacje szefa do pracownika czy odwrotnie to lekarz, który chciałby zakomunikować swojemu szefowi, że wyznaje taki światopogląd Atu moim zdaniem nie chodzi o światopogląd tylko o przełożenie go ona na wykonywanie zawodu to taki lekarz czy mógłby się ograniczyć do napisania Niewiem czegoś w rodzaju doświadczenia czy zakomunikowania temu swojemu zwierzchnikowi w mniej publicznej w formie ja mam wrażenie, obserwując to co się dzieje z deklaracją wiary, że to ma być forma nacisku na pacjentów dlatego mnie to niepokoi, bo każdy ma prawo wyznawać taki światopogląd, jaki uznaje za stosowne pod warunkiem, że nie będzie robił krzywdy innym ludziom, a tutaj mam wrażenie, że zbliżyliśmy się do jakiejś granicy chciałabym, żebyśmy ją próbowali identyfikować, ale to jest to, o czym pani redaktor mówi też drugi wymiar tego rodzaju publicznego ogłoszeń nagle pani słusznie zauważyła w momencie, kiedy ja mam jakieś poglądy, które wpływają na to jak wykonuje swój zawód i powiedz czy Turcji ze względu na te poglądy nie mogę wykonać czy nie chce wykonać pewnych czynności to wystarczy, że ja to nie publicznie zakomunikuje odpowiednim osobom, które są odpowiedzialne za organizację jej prac właśnie jawi się sprawa kończy momencie jednak kiedy ja wychodzę z tym na arenę publiczną to właśnie staram się oddziaływać na innych ja wtedy nie wykonuje wyłącznie aktu wyznania swoich przekonań ja również podejmuje działania, które mają charakter, a więc to z próbują przekonywać innych i mogą dorobić na różne sposoby to może być poprzez sam strzelisty akt wypowiedzenia pewnych formuł jawne wiszą lista sygnał do sygnatariuszy jest do znalezienia w internecie tak ja mogę w ten sposób chcieć oddziaływać swoim autorytetem swoim stanowiskiem tak dalej na innych być może czy może w dużym stopniu na ludzi stworzonej grupy zawodowej, ale również tutaj strasznie ważna będzie będą te osoby, które są odbiorcami mojej pracy to są właśnie te osoby, o których pani mówiła ci pacjenci to znaczy pacjenci będą się wtedy, bo proszę zwrócić uwagę relacja między pacjentem lekarzu jest najczęściej asymetryczna uwaga człowiek jest chory i bezbronny ja jestem chory ja nie potrafi niewielu rzeczy jest łatwo nie zmanipulować czasem bywam zdesperowany i to wszystko powoduje, że z racji samej natury relacji między lekarzem pacjentem pacjent jest słabszą stroną to właśnie dlatego potrzebna jest etyka zwodów etyki zawodowej pojawią się tam, gdzie mamy do czynienia z nierównowagą w cudzysłowie przetargowych sił stron tej relacji i w związku z tym, że istnieje zagrożenie, że ta przewaga zostanie przez zawodowca wykorzystana w celu innym niż dobro, któremu ma służyć jego zawód im daliśmy co jest on jest chory, tym bardziej jest zbrodnią jest łatwiej podatny na skrzywdzenie, tym bardziej jest podatny na rozmaite formy manipulacji wpływu i t d. jeśli zdesperowany jeszcze z innych nazwiemy życiowych powodów do jego obsługi siła przetargowa czy jego zdolności negocjacyjne w kształtowaniu tej relacji z tutaj w naszym przykładzie w naszym przypadku z lekarzem one one zdecydowane maleją teraz w fazie dojrzewania jest analogia pewna równoległość między relacją między podwładnym w relacjach służbowych, a właśnie tutaj n p . ta analogia ma charakter, że właśnie pacjent jest osobą, która zależy od dobrej lub złej woli tego, kto się nim opiekuje i również i jakość charakter tej opieki, którą otrzyma będzie zależała od tego jakie poglądy m. in. moralne czy religijne ma lekarz, jeżeli lekarz się nie afiszuje z tymi poglądami to i tak było raczej do tej, a że lekarz, jeżeli w ogóle mowa była o światopoglądzie to raczej, gdy się zorientował, że pacjent ma światopogląd, który coś uniemożliwia postarał się to uszanować i mnie to odpowiada, bo to jest szanowanie światopoglądu tej słabszej strony natomiast kiedy relacja się odwraca poznać samiec niepokoi spróbujmy to wobec tego przyjrzeć się jak z niższego poziomu jeśli lekarz czy pielęgniarka, mówi że dla niego prawo boskie jest ważniejsze niż prawo ludzkie to znaczy, że ona daje do zrozumienia, że jeśli nastąpi kolizja tych 2 tras to ona się o połowie po stronie tego prawa boskiego tylko, że pierwsza wątpliwość nie jedyna, jaka się wyłania się prawo ludzkie jest skodyfikowane jeśli następuje różnica poglądów możemy iść do sądu sąd rozstrzygnie, kto ma rację tych w przypadku prawa boskiego, gdzie szukać tej instancji, a wszyscy wiemy, że tą instancją jest sumienie, ale każdy ma różne są w nich nie wiem czy każdy ma różne nie wiem też czym do końca dobrze posługujemy się tym słowem, które przecież pochodzi z języka religii jako pewny, iż pewnego typu religii to nie jest tak, że wie że, że kategoria moralna sumienia jest uniwersalnie uznawana przez wszystkich przez całą ludzkość zapatrywania etyczne w różnych częściach świata 2 różne nie wszyscy ludzie sądzę, że jakoś instancją odwoławczą ich na myśli moralnym jest sumienie, a więc może powiedzmy sobie, więc myślę że, gdybyśmy mieli zaświadczyć to pojęcie sumienie to po prostu powinniśmy powiedzieć, że są to głęboko wewnętrznie one przekonania moralne, do których jesteśmy bardzo mocno przywiązani jako stanowią nasze nazwiemy tożsamości oraz i wtedy już nie musimy się zastanawiać nad tym, kto ma rozstrzygać o zgodności lub niezgodność po prostu mówimy tyle na arenie publicznej z punktu widzenia relacji publicznych, ale kategoria sumienia jest po prostu odwołaniem się do tego, że na czymś moralnie czy w pewnym sensie bezinteresownie bardzo zależy zależy mi na tym, żeby świat miał tak Janiny kształt, żebym ja nie popełniał pewnych uczynków, a raczej do, a raczej starał się o to, żeby być osobą, która dokonuje i wtedy naturalnie osobą, która uczy tą instancją, która będzie rozstrzygała o tym czy jakieś działanie z wprawą mojej pracy jest zgodne z mają z moim sumieniem czy nie, ale po prostu ja ja sam nie musimy także ich będą stroną i sędziów, ale tak jest moralności bardzo często najczęściej jak podejmujemy decyzje to jesteśmy i tym, kto ma wykonać ten, kto ma rosnąć w KK, ale jeśli tu deklaracja polega na tym, że my mówimy, że prawo boskie ważniejsze niż prawo ludzkie to znaczy, że zakładamy sytuację, kiedy te 2 prawa będą ze sobą kolidować ale, przekładając tona zwykły język powiemy zdarzyć się może tak, że czyjeś poglądy moralne są niezgodne z przekory z tym, czego wymaga od niego prawo, a i to nie jest żadna nadzwyczajna sytuacja tak się zdarza, ale czas prowadzi do uczynków nazwijmy to mało szlachetnych, a czasem prowadzi do aktu bohaterskich czy aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego może się to różnie zdarzyć, że ci jednak w tym, że myślę, że jeżeli ktoś twierdzi, że jego poglądy moralne są niezgodne z prawem ustanowionym, ale ten nie może równocześnie zachować się tak jakby nie złamał żadnego przepisu prawnego, jakby nie narusza żadnej społecznie obowiązujących norm, więc myślę, że należy się szacunek ludziom, którzy powiedzą ja mam takie poglądy, które są niezgodne z prawem jestem gotów ponieść wszystkie konsekwencje, ale związane ze znalezieniem pracy, a co, o czym mówiliśmy na początku jak informuje o tym, mam namyśli wtedy, gdy coś w rodzaju klauzuli sumienia informuje o tym, mojego szefa i ten mój ser w taki mi wyznacza zakres moich obowiązków, żebym ja swój światopogląd musi szanować on go będzie szanował również, ale nie wchodzę w sferę, która dotyka, która w, jaki sposób krzywdzi tę drugą słabszą stronę po lesie poruszamy w publicznej nie tylko, ale w służbie zdrowia, ale właśnie to jest teraz docieramy do tego co jest najważniejsze, ponieważ jeśli ktoś nas mówi o tym, że prawo boskie jest niezgodne z prawem stanowionym lub podobną używa podobnych terminologii to w rzeczywistości nie mówi o tym, właściwie od tych, którzy są tu najważniejsi w 2 proc to znaczy nie mówi o ludziach, którzy są odbiorcami jego działań, jeżeli ja powiem sobie, że moje przekonania moralne mają jakiś priorytet względem przepisu prawnego to wielu osób może powiedzieć proszę bardzo twoja sprawa, ale w momencie, kiedy moje przekonania prowadzą do działań, które mogą naruszać uprawnienia czy zasadne oczekiwania innych osób to wtedy nie możemy nikomu nie oni ja nie mogę oczekiwać nie powinienem się już uczciwą zachowywać oczekiwać, że imprezę twoja sprawa od przestaje być po prostu moja sprawa w każdym razie nie jest to sprawa między wyłącznie mną, a moim Bogiem to jest sprawa również między mną, a tym komu, wobec którego jestem zobowiązany moralnie prawnie świadczyć określone usługi, czyli mówiąc inaczej to nie jest tak, że my możemy sobie po prostu umyć ręce mówiąc moje sumienie mi nie pozwala na x powinniśmy jeszcze zapytać nas sumienie raczono nam pozwala na to, aby tego, kto oczekiwał i miał zasadne oczekiwanie wanien tani w publicznej służbie zdrowia pacjenci mają zasadne oczekiwanie na, za które płacą zapłacili właśni oraz układ miesiąc oglądają swój pasek i na tym pasku widzom i rejs kosztuje to co powinni dostać, a Otóż miałby okazać, że nie otrzymają od czego to, czego co im się zgodnie z prawem należy tylko, dlatego że mieli pecha i trafili na osobę, która ma inne poglądy niż o w mało tego jeszcze się pacjenci spodziewają jakieś procedury medycznej to przychodnia czy szpital ma kontrakt z NFZ-etem, który zapłacił czy zapłaci za tę procedurę medyczną, więc jeszcze chciałabym, żebyśmy się, bo cały czas próbuje jak jak najbardziej uszczegółowić te deklaracje o masie tam składa z 6 punktów tylko kłopot polega na tym, że te punkty są szalenie nieprecyzyjne i ja przygotowałam sobie cytat, który niczego mi nie wyjaśnił, a wręcz odwrotnie spowodował, że wątpliwości mam jeszcze więcej ciało ludzkie jest święte nietykalne, a moment poczęcia człowieka i zejścia zależy wyłącznie od Boga ciało ludzkie święte nietykalne czy to znaczy, że bokser Rocky interpretacja to wiedziałaby, jeżeli ktoś dostał zawału no to Wola Boska nie bez tego ratował to tak naprawdę weszlibyśmy w analizę języka religijnego, bo określenia typu święta nienaruszalne olaboga i t d . nie są pojęcia z zakresu zwyczajnych relacji społecznych w sensie takich, które są poza językiem religii zawsze, ale mamy człowieka, który został dotknięty chorobą albo go lekarz spróbuje ratować i wtedy to ciało nie jest takie takie święta i mili i nie można go dotknąć on będzie musiał podejmować decyzje, a człowiek będzie czekał jej jego życia będzie od tych decyzji za zależało, ale pojęcie świętości oznacza pewnego rodzaju nienaruszalność mówią o tym, że coś się święta to chciałem powiedzieć, że tego nie wolno nam zmienić nie wolno nam zniszczyć uszkodzić, że powinniśmy wobec tego zachować pewną postawę, która nie jest nakierowana wyłącznie na tworzenie pewnych korzyści czy wartości, a że powinniśmy od zajęć pewną postawę mianowicie postawę szacunku respektu nienaruszalne od uroków uznajemy nienaruszalność tego co uznajemy za święte dla chorych przeszczepy przepraszam naruszają tę świętość, a ja myślę, że właśnie to jest to, o czym pani mówiła to znaczy to jest kwestia tego jak my mamy interpretować tego rodzaju sformułowania ja myślę, że powinno być nie wiem czy tak jest, ale myślę, że powinno być także tego te sformułowania powinny być zrozumiałe przynajmniej dla innych wyznawców czy członków tej samej społeczności religijnych no ale szpital nie jest nie skupia członków tej samej społeczności religijnej i skupia członków tego samego społeczeństwa, które kieruje się prawem ludzkiego ja właśnie dokładnie dlatego kładł nacisk na to, że jest to język często pojęcia z języka religijnego ani z języka świadczenia opieki zdrowotnej, więc jest to pewnego rodzaju próba, ale za importowania pewnych pojęć na grunt praktyki społecznego medycyna jest również praktyką społeczną na grunt relacji międzyludzkich, które oczywiście podlegają w pewnym stopniu taki MR ograniczeniom czy są kształtowane przez przeświadczenia o charakterze czy to moralne czy religijnym ale, ale mogą im podlegać tylko w takim stopniu w jakim posługujemy się na ziemi to publicznie zrozumiałym językiem pani podała przykład transplantacji czy podobnie, choć ja myślę, że tutaj nie nie powinniśmy rozumieć te świętości jako świętość ludzkiego ciała jako absolutny nienaruszalności, że nie wolno ingerować nie wolno go zmieniać model, ale tez pana interpretacja tak dość dokładną trasę deklaracji wiary może mieć inną interpretację z części i 2 przy przeszczepach i mamy opinię bardzo wyraźnie sformułowaną Jana Pawła II, który bardzo nawoływał do przeszczepów co nie znaczy ze wszystkich przekonał, ale on miał jasne stanowisko jeśli można człowieka uratować dzięki sercu nerkom czy innemu organowi kogoś, kto już niestety odszedł należy to robić tak jest, ale pamiętajmy, że nasze misie wydaje, że my mamy do czynienia z takim a jakby nadmiernym przywiązaniem do tego, że jeśli oficjalne źródło danej wspólnoty religijne cóż głosi to przeciętni członkowie z tej wspólnoty będą wyznawali te same zapatrywania, a po drugie, będą dokładnie wiedzieli, jaka jest intencja tej wypowiedzi oficjalnej bądź osoby, która jest upoważniona do tego żeby, żeby formułować oficjalne stanowiska czy boicie słowa są jako ważny tak jak w wypadku popiersia w kościele katolickim, ale musi być jakaś instancja, która w ich powie, że moje zdanie w tej sprawie, że prawo boskie mówi to i to jest słuszne czy każdy będzie interpretował to prawo boskie po swojemu i co wtedy jeśli dysków dwoje czy 2 osoby równie głęboko wierzące będą się różniły to będą się różniły i koni, ale tu na stole leży po akcji ale kto to mówimy o czymś innym, bo czymże innym jest rozbieżność interpretacji przez członków tej samej wspólnoty, a czym innym są relacje o charakterze takim jak lekarz pacjent, a nie te relacje dzisiaj interesują, ponieważ światopogląd człowieka jest do tej pory sądziłam jest jego prywatną sprawą teraz przestał być prywatną sprawą, bo ten lekarz zadeklarował, że on się będzie kierował prawem boskim, a nie tym co nakazuje prawo ludzkie, a ja wiem tylko tyle co mi się należy i co jest słuszne co jest dozwolone wedle prawa ludzkiego nie musi wyznawać takiego samego światopoglądu ba takiej samej religii jak ten lekarz, a odwróćmy sytuację, a jeśli tym lekarzem jest świadek Jehowy, a Mie potrzebna jest transfuzja religia świadków Jehowy nie dopuszcza transfuzji w związku z tym co, ale to jest dokładnie ta ta sama sytuacja na tych tak jest taka, w której istnieje zasadnicza rozbieżność co do zapatrywań moralnych między pacjentem lekarz oczywiście, ale myślę, że musimy pamiętać, że czuję, że po pierwsze, ja myślę, że z pewną przesadą twierdzić, że mój światopogląd jest tylko i wyłącznie moją prywatną sprawą oni mają bardzo prywatną sprawą, ale on ma konsekwencje dla moich relacji publicznych myślę też jednak, że powinniśmy pamiętać, że nie żyjemy w takich społeczeństwach, jakie tego typu tradycjonalistycznych czy tradycyjne światopoglądy zakładają tradycyjne światopoglądy najczęściej związane z religiami one zakładają pewnego rodzaju homogeniczne społeczeństwo w tamtą światopoglądową w homogenicznych wszyscy mniej więcej tak samo wierzymy w to z tego samego Boga mamy podobne obyczaje i t d . w takim świecie już nie żyjemy od ładnych kilkudziesięciu lat i prawdopodobnie pan świat będzie coraz bardziej odchodził w przeszłości nasze rzeczywiste warunki funkcjonowania spocznie w będą się różniły od tamtego, więc trzeba też pamiętać, że w związku z tym w takich społeczeństwach, czyli tzw. społeczeństwo pluralistyczne, ale czy jest to wiele światopoglądowych i pojawiać czy konieczne jest do ich funkcjonowania coś co moglibyśmy nazwać moralnością życia publicznego, które niekoniecznie musi być identyczna z tą moralnością, która wynika z naszych światopogląd mówiąc inaczej my mając rozmaite światopoglądy musimy się uczyć żyć w społeczeństwie jest innymi co więcej musimy się uczyć znosić to, że ktoś za ścianą w tym samym budynku żyje wg reguł, które na, które ja bym się nigdy nie zgodził się, że tego nauczyć dużo mam wrażenie, że wiele osób właśnie tak jak te, które podpisały załóżmy, że mówimy o osobach, które przygotowały tekst deklaracji via, że takie osoby prawdopodobnie właśnie nie chcą się z tym pogodzić znacznie się wydaje, że ten dokument jest świadectwem braku zgody na pluralizm społeczny, czyli próbą narzucenia mojego światopoglądu całej reszcie, a ja się, bo jest co jest może to jest próba unieważnienia i państwa oto państwo kody figuruje w prawo i państwo ustala pewne normy, ale zapraszamy chwila przerwy wrócimy do tematu wracamy po przerwie, gdy przypomnę państwu, że moim gościem jest się pan prof. Paweł Łuków rozmawiamy o deklaracji wiary, którą podpisuje coraz więcej lekarzy studentów medycyny pielęgniarek, a nawet Apple aptekarzy i jest ona ważna dla wszystkich, ponieważ właśnie dlatego, że to są lekarzy, że to są ludzie od, których zależy nasze zdrowie nasze życie i my jako pacjenci wiemy co nam się należy w publicznej czy nawet w prywatnej przychodni płacimy za to natomiast jak się okazuje nie wiemy co nas tam może spotkać, ponieważ mogą wystąpić takie sytuacje, że prawo boskie, którego wysokość ustalają sygnatariusze może kolidować z prawem państwa, w którym funkcjonujemy znowu chciałabym przejść do do konkretów wydaje się, że ta wyższość prawa boskiego będzie będzie kolidowała w sytuacjach, kiedy pacjent może oczekiwać zmiany płci w Polskim prawodawstwie są sytuacje, kiedy zmiana płci jest możliwa one są ściśle określone w każdym razie nasze prawo tego nie zabrania drugą taką sytuacją kolizyjne no i jest kwestia aborcji teraz się okazuje, że także sprawa in vitro panie profesorze czy ten katalog ma już zamknęłam czy on się może rozszerzać o masie prawdopodobnie można rozszerzać mamy kwestię n p . w wypisywania recept na środki antykoncepcyjne wydawania oraz Tomiak deklarację wiary podpisał aptekarz po ponad ona może być równoznaczna z tym, że w tej aptece nie będą sprzedawane środki antykoncepcyjne prawda no to może to może skutkować, ale z drugiej strony państwo sobie szczerze AM to nie jest działanie, które by do końca miało charakter działania zgodnego z przepisami w regulują wydawanie leków no tak, ale prawo boskie jest wyższa to najważniejsza ona żyjemy w właściciela apteki zadeklaruje, że dla niego prawo boskie z ważniejszych myślę, że to na czym to to taki jest z punktu widzenia tej osoby i my patrząc czy osoby, na które dotykało takie działanie będą ono czuło się niespecjalnie komfortowo, ale myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze 1 rzecz przed przerwą pani redaktor powiedziała o kwestionowaniu państwa Otóż proszę zwrócić uwagę, że państwo się częściowo samo kwestionuje w momencie, kiedy na ewidentne naruszanie przepisów prawa nie reaguje on na tym polega kłopot to zachęca zachęca idziemy w stronę państwa wyznaniowego, ponieważ samo państwo uznaje wyższość prawa boskiego nad tymi, które one ustanowiło niekoniecznie przez deklaracje, ale poprzez zaniechanie odpowiednich działań, bo proszę zwrócić uwagę, że wielokrotnie może się zdarzyć tak, iż ktoś, kto narusza przepisy prawne n p. twierdzi, że kieruje się klauzulą sumienia, a rzeczywistością się kieruje tylko w twoim sumieniem, ale nie korzysta z instytucji prawnej klauzuli sumienia wobec czego narusza przepisy pozbawiają mnie nie, udzielając komuś świadczenia zdrowotnego, które muszę należy, a jeśli państwo w takim momencie nie reaguje to mamy właśnie sytuację, w której to prywatne czyjeś przeświadczenie na temat wyższości jakieś normy nad normą prawną zostaje w sposób pośredni usankcjonowane przez brak aktywności przez owo państwo, więc być może mamy do czynienia, jeżeli tego rodzaju działania się pojawiają są i nie są nie ma żadnej reakcji ze strony nie zawsze chroni prawa i ustanowiono radę przez państwo to mamy zakwestionowanie też państwa przez samą siebie znacie jego władztwo w takim zakresie ZOZ w tym zakresie zostaje na czym ono abdykuje w tym miejscu ja myślę, że to jest dużo większy problem z punktu widzenia ładu społecznego niż w deklaracji wiary oświadczenia i t d. w tego rodzaju deklaracje wiary ona mogą czynić rozmaite sposoby na to, aby próbować narzucać się skłaniać innych niekoniecznie poprzez po prostu perswazji do tego, aby postępowali zgodnie z naszymi poglądami, że one ich siła w dużym stopniu zależy od tego czy ich zdolność sprawczą zależy w dużym stopniu od tego jak będą reagowały na to władze publiczne jeśli nie reagują, toteż właśnie kino na razie minister zdrowia deklaruje, mimo że za prawo dopuszcza aborcję w pewnych konkretnych przypadkach ma to on publicznie ogłasza swój światopogląd, który tej aborcji nie dopuszcza, czyli to co pan wiedział na początku daje sygnał swoim niejako podwładnym, które prawo jest dla niego ważniejsze ja w ogóle ta deklaracja wiary mam wrażenie, że jej ofiarami będą przede wszystkim kobiety, bo te obszary, które już wymieniłam bardziej dotyczą kobiet i obawiam się za chwilę się rozegra batalia w sprawie badań prenatalnych co mogą zostać zabronione to ona mniej lub bardziej wyraźny w wyraźnej formach odnosi się już się toczy od kilku lat w dyskusjach na temat właśnie one badań prenatalnych, ale na razie są dozwolone tak i możemy się ich domagać coś jeszcze więcej lekarzy podpisał deklarację wiary i uznała, że prawo boskie zabrania badań prenatalnych, ponieważ ich wyniku możemy się domagać, bo jest w prawo dopuszcza aborcję wtedy, kiedy płód jest głęboko zdeformowany, więc kobiety mają nie wiedzieć, że tak może być ich rezultacie pozbywamy się jednak problemu, a cala, a generujemy mnóstwo innych Bobowa to mniej więcej w ten sposób wygląda, ale sądzę, że żal, że w dużym stopniu kłopot jest tu tkwi w tym to znaczy nie sądzę, żebyśmy mieli się, aby inaczej my już teraz jesteśmy w sytuacji takiej, której lekarze, którzy uważają, że badania prenatalne są niewłaściwe, dlatego że one zwiększają szanse na to, że kobiety będą się poddawały przerwanie ciąży lekarze tacy lekarze już teraz mogą korzystać z przepisów prawa wręcz po prostu, powołując się klauzula sumienia lekarską, bo mogą one mogą korzystać z tej klauzuli mogą odmówić udzielenia takiego świadczenia już raz tylko, że zysk przesuwa się punkt ciężkości, dlatego że nikt nie namawia do tego, żeby zmuszać lekarza, którego światopogląd zabrania mu wykonywania badań prenatalnych siebie robił natomiast idziemy w tę stronę, żeby zabronić kobietom badań prenatalnych, mimo że państwo je dopuszcza, mimo że płacimy składkę m. in . za te badania i nasze prawo prawo naszego państwa póki co, bo to też się może zmienić ich do zwala robić badania prenatalne Janusz pomijam fakt szalenie istotne, że dzięki badaniom prenatalnym można nie chce użyć sformułowania Kikut naprawić, ale można zrobić wiele operacji jeszcze w łonie matki, że dziecko, które byłoby chore bez tych badań, bo lekarze, by o nich nie wiedzieli masz szansę odzyskać zdrowie co więcej, a specjaliści oddają dane, które pokazują, iż kobiety, które znajdują się w grupach ryzyka one mając dostęp do dołu do badań i częściej kontynuują ciąży właśnie, dlatego że nie zachowują się w sposób prewencyjny i niech was hojniejsze niż czworga i rozwoju ruchomych są ujemnie najczęściej te badania dają pomyślne wyniki prawda wobec nas pokój matki dla dziecka też ważny i to jest ważna, ale również dzięki temu kobiety takie nie będą rozważały usunięcie ciąży na wszelki wypadek wtedy, kiedy nie ma dostępu do takich badań tego rodzaju zachowania się zdarzają części więc, że więcej twierdzenie, że same przez się na badania prenatalne, skłaniając zachęcają do zachowania twarzy po prostu bezpodstawne jak pan interpretuje fakt, że w deklaracji wiary nie podpisują tylko lekarze ginekolodzy, bo też rzeczy, o których mówimy dotyczą przede wszystkim lekarzy ginekologów, ale podpisują chirurdzy kardiolodzy i alergolodzy, a nawet dentyści są i komu o nich całkowicie w jak przyglądałem się tym listom, a podpisujących ją mamy odnoszę wrażenie pewnie trzeba by dostać odnoszę wrażenie, że lekarzy ginekologów położników jest tam znikoma znikoma część, że większość to są ci, którzy mają ten komfort, że nigdy w takich trudnych sytuacjach nie znajdą ne i myślę, że to wyjaśnia w dużym stopniu, dlaczego tam dominują lekarze innych specjalności, bo oni mają może inaczej, bo lekarze, którzy należą do specjalności tak jak ginekologia położnictwo dzięki swojemu doświadczeniu na ogół mają bardzo duży stopień jasności jak bardzo skomplikowanymi ludzkimi sytuacjami miewają do czynienia jak bardzo delikatną sprawą mają do czynienia i że ferowanie takich ogólnych opinii wygłaszanie na rozmaitych prawd moralnych takich bardzo ogólnikowy sposób z bardzo wielkim trudem przekłada się na rzeczywistość i myślę, że po prostu ginekolodzy położnicy wiernością mają do czynienia z Unii i po prostu są przez to bardziej ostrożni ferowanie z tych ogólnych test w mam wrażenie, że to jest takie w publiczną chęć lata swojego rodzaju koniunkturalizm może używam za ostrych słów, ale nikt nikomu dentysta nie dentysta czy alergologa i nie narażasz swojego światopoglądu na kolizje z prawem państwowym, bo szczęśliwie jego zakres obowiązku nie wymaga od niego trudnych decyzji co musiałoby chodzić jakieś kompromisy, więc komu on głosi prof. Jonasa rozwijały węża być bardziej wyrozumiały wobec osób, które podpisują deklarację nie wydaje mi się, że one często podpisują, a co mi szkodzi to mi nie zaszkodzić myślę, że są będą oczywiście koniunkturaliści, ale nie sądzę, żeby można było formułować jakieś takie ogólne uogólniać załatwiło, więc będą tacy, którzy będą koniunkturalnie podpisywać będą tacy, bo akurat ich przyłapano niespecjalnie wiedzieli co podpisują potem się w sobie zdali sprawę, gdyż był przypadek lekarza bodajże gdzieś z południa Polski, który był zaskoczony, widząc swoje nazwisko na tej liście nie zrobi się nie zgadzał jak potem twierdził publicznie tylko się po prostu była to dla niego zaskoczeń będą też tacy którzy, którzy znajdują się w sytuacji n p. wiemy, że nikt za czasami te podpisy były zbierane na oddziałach szpitalnych jest też jest się w sytuacji podległości jeśli szef już podpisał to tak trochę dziwnie nie gra cały czas myślą o pacjenta i t p . sprawy zgoda, więc sądzę, że tych powodów może być bardzo bardzo wiele natomiast ciekawe byłoby się dowiedzieć co tam też studenci tak ciekawe byłoby się natomiast dowiedzieć jak wiele osób w chwili podpisywania deklaracji dokładnie wiedziało, jaka jest treść owej deklaracji UNESCO łódka potrafi głos i potrafiła ją zinterpretować w sposób klarowny dla innych dla samych siebie, a myśmy tu mieli z tym kłopot z sobą jeśli jest to lekarz tak mówił przed każdym chorym on może być zmuszony do podejmowania decyzji, o którym prawem się kierować wskazać proszę mi powiedzieć, bo jeszcze przed kilkoma laty myślę, że mielibyśmy mniejsze kłopoty z odpowiedzią na pytanie jak się w tej sytuacji powinien zachować dyrektor szpitala kierownik przychodni co mają robić pacjenci czy jeśli się wybieram do lekarza to mam najpier w w internecie szukać załóżmy po tabletkę antykoncepcyjną to muszą najpier w w internecie szukać czy aby nie trafić do lekarza, który podpisał deklarację wiary na taką sieć tak już się dzieje, więc ja myślę, że to nie jest tak co my mamy robić, bo istnieje też norma prawna lub etycznego po prostu co sobie co musiało pacjenci robić, aby móc skorzystać z uprawnień, które przysługują tylko, że niekoniecznie nie zawsze są to wizyty zaplanowano, by czasem człowiek choruje nagle zgadza się czasem potrzebuje wizyty u lekarza w trybie nagłym i oczywiście w większości przypadków to nie będzie także że, że w grę będą wchodziły kwestie, które co najbardziej zapalnym bojach w to też jest charakterystyczne tymi najbardziej zapalnymi kwestiami są sprawy dotyczące prokreacji, a n p. przemoc się nie znajduje w takich czy zwalczanie przemocy nie znajduje się w tego typu deklaracji tylko właśnie ta sfera sfera intymna niepodlegająca bezpośredniemu nadzorowi z 1 strony z drugiej strony dotycząca cielesność nasz, ale chce pan powiedzieć, że lekarz może udawać, że nie widzi tej przemocy nowa czysta przemoc nie dokonuje się w szpitalu nie twierdzę, że może udawać jak twierdzą, że Yahoo chce powiedzieć, że jeżeli mamy deklaracje poglądów moralnych chciałbym, żeby one nie były jednostronne to one dotyczyły rozmaitych aspektów pracy jeśli już one mają się też tych deklaracji pojawiać, a nie koncentrowały się na wybranym zagadnieniu czy staże zagadką oto mi tylko choć, więc chodziłoby mi o to, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że takie deklaracje też bywają jednostronne co być może wskazujemy nie doszło na szczęście takie dni na jednych problematyce skierowane co być może kazałby nam się zastanowić czy rzeczywistą intencją jest jest faktycznie wyłącznie kwestia aż propagowania swojego światopoglądu i t d . czy może ta ta intencja jest nieco bardziej poważna to znaczy, że ona ma w rzeczywistości polegać na sprawowaniu kontroli za pomocą takich deklaracji nad pewną sferą ludzkiego życia, która jest bardzo ważna, a jednocześnie jak się jest jak się okazuje dotyczy najczęściej kobiety jak już pani zauważyła Alicja ja odnoszę wrażenie, że taka filtracja na skwerze reprodukcyjnej ona w pewnym sensie pokazuje czy Olczyk ujawnia taki dosyć antyczny schemat w UE, żeby kontrolować, ale antyczni Grecy mieli do tego zdrowszy stosunek zdecydowanie, ale ja mówię o antycznej nie chce się po prostu grecki Aris stary schemat to znaczy kontrolowanie kobiet z dużym w części sposobem na kontrolowanie społeczeństwa jego całość to jest sfera, która tutaj podlega wpływom czy jest dość kuriozalną sytuacją, że nie dość, że w publicznej służbie zdrowia nie wiemy na jakiego lekarza możemy trafić trzeba się do tego przygotowywać to nie wiemy tego również w prywatnej służbie zdrowia, w której płacimy jednak jako drugi raz ambaras płacimy za publiczną służbę zdrowia i tam też nikt z góry nas nie uprzedza, że ten lekarz, do którego żeśmy się zapisali podpisał deklarację wiary i w związku z tym może to kolidować z naszym interesem to tak długo może pozostać mniej niż nierozwiązany w ja nie wiem czy takie sytuacje się zdarzają w wolnych mediach jadają dużo lżejsze tańsze niż zdarza to oczekiwałbym, że nastąpi zwrot opłaty za taką wizytę jeśli ktoś, mówi że z powodów etycznych nie może wykonać wyrok być może, ale myśmy stracili czas ich przypadku pigułki ellaOne myje ten czas jest szalenie ważny, więc może to uniemożliwić byli w nowo plus bilet traci sens kupienie tej pigułki tak jeśli tracimy czas, ale ja myślę, że tutaj raczej pani pyta czy to długo będzie trwało długo, ale rozumiem jak długo taka sytuacja będzie się utrzymywać myślę że, że żona nabiera moim zdaniem dynamiki ja myślę, że zwracam się, iż należy to sytuacja nabiera dynamiki że, gdyby pewnego rodzaju zniecierpliwienie m. in. taką tym, o czym mówiliśmy wcześniej kilka kupno abdykacją państwa, ale dorastali sądzę, że prędzej czy później będzie musiała kwestię praw pacjentów praw obywatelskich Miłosza po prostu stanąć otwarcie jako przedmiot rzeczywistego sporu politycznego ani po prostu w bok, bo proszę zwrócić uwagę to jest tak jak gdyby spychanie sporów politycznych gabinetów lekarskich, ale gdzieś tam się w tej chwili rozgrywają wojna religijna tylko, że to jest taki troszkę niech jak bycie damskim bokserem, bo to jest trafiła na przeciwnika, który jest albo chory słabszy i uzależnia oznaczony zdesperowany rywal w różnych sytuacjach życiowych niekiedy tragicznych proszę zwrócić uwagę, że na całym Podkarpaciu nie ma ani 1 szpitala, który dokonuje aborcji tylko mówię o przypadkach dozwolonych przez polskie prawo ogień nieuwzględnienie postuluje innych zgadza się i to jest zakwestionowanie samej idei prawa do sprzeciwu z powodu sumienia, bo idea prawa sprzeciwu lekarskiego z powodu sumienia opiera się na założeniu, że będą tacy inni lekarze, którzy będą za zapewniał to coś komuś legalnie zgodnie z prawem należy zapewnić pacjentowi w momencie, kiedy to nabiera takiej kiedyś, kiedy ten sprzeci w przyjmuje taką wręcz zinstytucjonalizowane czasem postać no bo pokazuje, że całe szpitale czasem marzenia całe szpitale, ale właściwie brak sali, ale deklarują, że u nas się nie wykonała jaźni i dziś tak dzieje to wtedy mamy do czynienia już z tym, że po prostu pozbawia się obywateli możliwości korzysta z STS wpraw jest taka inicjatywa bardzo dużą życzliwością jej się przyglądam i każe kobietom to jest jakby odpowiedź na deklaracji wiary i nas zakaz jednak wycofanie tej tabletki ellaOne z aptek i inni chcą też w internecie można znaleźć adresy gabinetów lekarskich ciekawe jest, że to jest on ci lekarze robią to bezpłatnie robią to przeważnie są kobiety, chociaż nie tylko czy wydaje mi się, że może dojść szkoda, że akurat na na terenie w publicznej służby zdrowia dostarcza tych 2 światopoglądów, że sygnatariusze deklaracji wiary z 1 strony i grupa, która mam nadzieję będzie rosła lekarzy, którzy też nie boją się przyznać do swego światopoglądu i do tego, że wykonują swoje obowiązki leczą zgodnie z prawem ziemskim ani nie łamią prawa i co więcej oni podobnie jak lekarze odmawiający podpisania takiej recepty też postępują zgodnie ze swoim sumieniem i jedni postępują zgodnie ze swoim sumieniem, odmawiając inni, wypisując taką receptę, więc słowo lekarze, którzy postępują ci z tego bat się nazywa lekarze kobietom prawa każdego ze ta grupa lekarzy oni postępują dokładnie i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zgodnie ze swoimi poglądami moralnymi niemożna niema powodu, żeby im zarzucać, że naruszają jakąś normę tylko, dlatego że postępują zgodnie ze swoimi przekonaniami i jest może krzywdzą c, ale są takie doniesienia, że lekarze, którzy publicznie deklarują w klauzulę sumienia nie wykonają aborcji robią zabiegi prywatnie gdzie, gdzie mogą na tym zarobić to co robią lekarze kobietom w niech przynajmniej raz nie spotkałam z tym nie wniesie takich podejrzeń, bo one deklarują one oni deklarują, wypisując recepty po prostu, żeby kobiety zyskiwały na czasie, żeby macie, żeby go nie traciły doceń go od czego może doprowadzić taka sytuacja, że państwo udaje, że nie w zasięgu jej, że jest łamane prawo, które sam ma ono ustanowiła to rosnące hipokryzji w rzeczywistości mamy do czynienia w takich sytuacjach hipokryzja pchnąć z 1 strony mówimy, że czegoś nie wolno z drugiej strony dopuszczalne dopuszczalne w praktyce społecznej tego rodzaju działania są te, które nie bez, których nigdy nie wolno robić są dopuszczalne i odwrotnie ja myślę, że to prowadzi do hipokryzji prędzej czy później na odległym pewnego rodzaju w potencjał się zbierze Intel i jakaś taka inicjatywa aby, aby ten, aby uzgodnić taktykę z przepisem prawnym się pojawić pytanie, z którym strona szyby, a czasami się skończył dziękuję panu pięknie jest moim gościem był etyk prof. Paweł Łuków, a ja się nazywam Joanna Solska dziękuję zapraszam za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SALON - TERAZ SOLSKA! (JOANNA SOLSKA)

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA