REKLAMA

NSZZ Solidarność: zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych są potrzebne

Światopodgląd
Data emisji:
2017-08-25 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub pod blond lub 2 Agnieszka Lichnerowicz 3 serdecznie państwa zapraszam teraz na rozmowę właśnie słyszeli państwo informacje, choć tzw. pracownikach delegowanych w jesienią szykowane są zmiany w dyrektywie regulującej delegowanie pracowników Unii Europejskiej MO co w tym chodzi, jaki jest stosunek władz, bo mówimy o interesie Polski atak naprawdę jak dostać trochę pogrzebać okazuje się, że inny będzie teraz pracodawców prawdopodobnie trochę inny interes Rozwiń » pracowników na pewno związkowców, a jeszcze inny interes budżetu, więc to jest zupełnie ciekawa dyskusja, ale zaczną od polityki, dlatego że słyszeli państwo wielokrotnie prezydent Francji Emmanuel Macron, który z 1 z rzeczników zmian w tej dyrektywie podróżował po naszym regionie w ich z 1 strony ominął Polskę i Węgry tak to zostało odczytane spotka się z przywódcami Czech Słowacji Austrii Bułgarii Rumunii dziś jest w Bułgarii Bojko ostrych słowach powiedział Polska nie definiuje dzisiaj przyszłości Europy i nie będzie definiować Europy jutra mówił mówił o tym, że błędem było to co wczoraj zrobiła premier Szydło, czyli powiedziała, że nie zmieni swojego stanowiska i jest o tyle istotne, że po tej wizycie wydaje się, że na nią Emmanuel Macron osiągnął jakoś swoje cele to znaczy i prezydent Fico, który mówi, że grupa Wyszehradzka jest Super, ale zależy mu na tym, żeby być w trzonie w i prezydent i jego przywódca Czech również wszyscy oni kanclerza Austrii powiedzieli, że ten kompromis w zasadzie jest to możliwe Ion są stanie się porozumieć również z Rumunii i Bułgarii płyną deklaracje sugerujące może w tym sensie dyplomatycznym, jeżeli Polska i inne swojego stanowiska nie zmieni na to czeka ją znowu wynik 2 czy Polski rząd czeka wynik 2 7 do 1 jest to jest pytanie o skuteczności walki o interes Narodowy tak jak on został zdefiniowany przez rząd prawa i sprawiedliwości my też o jedność regionalną i grupy Wyszehradzkiej, którą się tak bardzo chwalił, ale zobaczymy czym się skończy jeszcze negocjacje w różnych instytucjach unijnych czy to w parlamencie czy w razie będą trwały jeszcze miał światopogląd itp takie państwo nie mówiłam poprzednia ekipa koalicyjna po i PSL tak jak i obecna ekipa prawa i sprawiedliwości uznał, że w interesie Narodowym jest Europa bym się przeciwdziałaniem zmianom w tej dyrektywie dotyczącej pracowników delegowanych natomiast ich w ogóle tak mam wrażenie, że dosyć się w wiele osób w Polsce przyjmuje, że tak rzeczywiście jest zła i słychać głos EFG przedstawiciel pracowników i związków zawodowych w, a słyszeli państwo i tutaj w radiu TOK FM przedstawiciele OPZZ i usłyszą państwo zaraz ekspertka Solidarności rozrywkę zawodową mają w tej sprawie inne zdanie niż Polski rząd Barbara Surdykowska z biura eksperckiego NSZZ Solidarność jest teraz państwa oszczędzimy dobre wina no właśnie to może jeszcze przypomnimy, bo to jest dosyć trudne jak to zwykle bywa w sprawach prawnych szczególnie w unii Europejskiej, więc tak jak pani miała wskazać tych najważniejsze zmiany, jeżeli wejdą propozycje komisji Europejskiej czy Emmanuela Macrona to co się zmieni to znaczy ten cały czas procesuje się toczy liga ważniejsza kwestia to jest kwestia okresu delegowania oraz kwestia dotycząca wysokości wynagrodzenia obecne ME obecnie dyrektywa wskazuje, że tym poziomem odniesienia dla wynagrodzenia pracowników delegowanych jest wynagrodzenie minimalne w państwie przyjmującym, czyli tym państwie, do którego pracownik delegowany jest wysłany i że faktycznie wykonuje swoją swoją pracę nocnego firma budowlana wygrywa oddala się ma Brazylia i węzła wysiłek to zwraca im kara do dołu do Francji teraz tak pamiętajmy też, że w obecnym stanie prawnym mamy też sytuacje, w których układ znaczy, w której to wynagrodzenie w państwie przyjmującym minimalna może wynikać z różnych źródeł mamy państwa, które mają powszechnie obowiązującą płacę minimalną wsi mamy państwa, które są sektorowe płace minimalne, które dotyczą określonej branży i one zazwyczaj powstają w wyniku negocjacji między tamtejszymi związkami zawodowymi organizacjami pracodawców znowu ma też państwa, które stosunkowo niedawnym czasie zmieniła systemy najprostsze przykładem jest Republika Federalna Niemiec stajesz się do 20 15 roku miała wyłącznie pracy płace sektorowe, a w tej chwili ma powszechną ustawową płacę minimalną i teraz to co się planuje zmienić w dyrektywie to jest kwestia dotycząca tego i tutaj wydają się taki dachem pewien skrót myślowy mówimy cały czas, powtarzając jednakowa praca za jednakową jednakowe miejsca niezależnie czy to z Polski pracowni, gdzie on pracuje, żeby zarabiał tyle samo to cała w tym punktem odniesienia nad tym punktem odniesienia ma być ta płaca minimalna, która będzie wynikała z układu zbiorowego czy powszechnie obowiązującej regulacji plus różnego rodzaju dodatki, które są do dopłat minimalny wzrost płac filmową wersję i oczywiście to pracodawcy w Polsce mają rację mówiąc przeróżne napady czy zapowiedzi przeróżne, bo te systemy prawne są bardzo zróżnicowane i pamiętajmy o tych uwarunkowaniach branżowych czasu smaki napad dodatki w branży budowlanej, które są związane tworzą obraz Boga ODS odległością z warunkami pracy są różnego rodzaju dodatki, które są takimi dodatkami para urlopowymi, więc to, że tutaj mamy do czynienia z pewną mozaiką od tak to jest oczywiście pewne jego poziom wiedzy, którą trzeba będzie posiąść przy delegowaniu pracownika będzie oczywiście o wiele większe, ale te stadiony i najbardziej drażni chciałam podkreślić, że tutaj mamy do czynienia z odrębnym i bardzo wyraźnie odrębne stanowisko Solidarności tak jak i 3 pozostałych polskich Central związkowych w stosunku do stanowiska rządu od samego początku zgodnie także ze stanowiskiem europejskich Konfederacji związków zawodowych, które wszystkie 3 centrale są członkami staliśmy na stanowisku, że zmiany w tej dyrektywie są potrzebne i także w okresie wcześniejszym, kiedy wprowadzono tzw. dyrektywę wzmacniającą dyrektywa o pracownikach delegowanych tutaj było wyraźne różnice stanowiskami zdaje pani wspomniała w poprzednią ekipą rządową a, a Solidarnością w zakresie tego, jakie zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych są potrzebne jest my widzimy potrzebę mówiąc najkrócej dosyć kompleksowych zmian w tej dyrektywie i te propozycje w dużej mierze Emmanuela Macrona, który oskarża oddam bilet socjalny polskie firmy wspierające je Polski rząd idą w kierunku takim, że są one niekorzystne dla polskich firm czy agencji pośrednictwa w naturalnie, dlatego że po pierwsze to delegowanie zostanie skrócona, a po drugie, będą musieli pracownikom wypłacać więcej i dla części z nich może to się okazać doprowadzi do bankructwa prawdopodobnie jest to niekorzystne dla polskiego budżetu, ponieważ po tych 2 latach czy po roku o wstrzymaniu aniele Macron ma się skończyć delegowanie wtedy składki n p. ZUS-owskie nie dla Lechii teraz ich zapraszać też od razu wcina tych kilka rzeczy, których muszą od razu od nich po pierwsze, kwestia wdrożenie jest kwestią stricte prawną, ale wydaje, że to jest bardzo istotna jest to pojęcie dumpingu socjalnego i proszę pamiętać, a że dam im socjalne do nich tylko kwestia tego, że nasze wynagrodzenia w Polsce są niższe w ich w cudzysłowie powiem złe rynki Azji pracodawcy rządy starych państ w członkowskich uważają w ten sam do tezy włącznie kwestię dumpingu socjalnego Peugeot spożyć trochę szerszej perspektywie podstawowym problemem jest to jakaś struktura płac w Polsce w jaki sposób ta jest ona określana w Polsce niema kompletnie poziomu rokowań zbiorowych sektorowych to byłaby zupełnie jak ta sytuacja cudeńka, gdyby Polski budowlaniec delegowany jego tutejsza krajowa pensja wynikałaby z układu zbiorowego sektorowego układu zbiorowego my ówczesnego państwa moglibyśmy powiedzieć, jakie warunki socjalne to wynagrodzenie, które on tutaj otrzymuje, a potem uciec odniesione do minimalnego wynagrodzenia państwa przyjmującego ono jest wynikiem negocjacji dokładnie tak samo jak u was negocjacji między pracą, a kapitałem to nie jest sytuacja stron mamy do czynienia w Polsce i fakt, że w Polsce się kompletnie nie wykształcił sektorowy poziom rokowań zbiorowych jest w moim odczuciu bardzo istotnym elementem wielu nadal w perspektywie Emmanuela Macrona, który mówi on, że oczywiście opłaca się ściągnąć pracowników z Polski jeszcze w dodatku jak i pracodawcy trochę kombinują jak grzyby podatku nie zapłacić tak dalej tylko powiedzieć, że to też może być niekorzystne dla polskiego budżetu taktu i Skomentowane, dlatego że czas delegowania jest krótszy i potem on ma być już w ogóle o większe, ale oczywiście tylko, że znowu mamy przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego ten okres 2 4 miesięcy w polu 1 2 jak z dual fan tutte bądź znaczy zaraz jest okres delegowania okres delegowania w tej chwili w dyrektywie nie jest określony to mam i delegowanie ma z definicji polega na czasowym co oczywiście bardzo miękkim pojęcie tylko 2 4 miesięcy, w których osoba podlega polskiemu ubezpieczeniu społecznemu desek kwestia niezależna to wynika z przepisów o koordynacji zabezpieczenia społecznego i tranzycie pozwolę sobie wrócić, bo ominie mnie o presji, żeby nie wróci do wątku tego dam im socjalnego nel w popatrzmy n p . na kwestie delegowania tej szerszej perspektywie, bo ta kwestia będzie bezpośrednio zaraz powiązana nie tylko delegowanym budowlańcy delegowano panią do opieki nad osobami starszymi, ale z kwestią kierowców kierowcy transportu Międzynarodowego funduszu, chociaż od podkreślił też niektóre mieszać to jest równoległe, ale jednak oddziela to jest gra to model oddzielnego procesu legislacyjnego, który ma, ponieważ w tej chwili jest bardzo duże cięcia jednoznacznie powiedzieć niepewność co do stanu prawnego czy obecne przepisy o delegowaniu pracowników dotyczą kierowców transportu Międzynarodowego komisja zaproponowała wprost nowe rozwiązanie, które na to wskazywało adres ostatnia chwila wracam do tego tępił socjalnego w popatrzmy na strukturę wynagrodzenia polskich kierowców na polskie wewnętrzne rozwiązanie trudno nam ani Unia nie narzuciła ani go nam nie zmieni, ale ono pokazuje, o czym mówimy co czasem dam im socjalne płace polskich kierowców i składka na ubezpieczenie emerytalne rentowe jest odprowadzana od minimalnego wynagrodzenia cała reszta wynagrodzenia znaczenia ekonomicznego są diety i ryczałty od, których nie ma składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe co będzie określono miało konsekwencje w zakresie ich przyszłe świadczenie emerytalne znowu my jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy wpier w rozwiązać nasze wewnętrzne problemy z delegowaniem czy ze strukturą wynagradzania kierowców, aby stanąć i otwartość tak powiem przy Rubicon bronić jakiegoś poglądu, który chce przedstawianie Polski rząd wobec pozostałych stały się potężną Chojnic te zmiany, które proponuje komisja Europejska pani zdaniem są korzystne dla polskich pracowników tak one są korzystne przede wszystkim Polska jest test do znudzenia powtarzana czarów tak można tylko powiedzieć w pułapce państwa średniego dochodu my za niedługi i że ta formuła będziemy w stanie konkurować, że w ogóle stracą reżyser te miejsca pracownikom mienie zniknął w Niemczech są potrzebne, by te miejsca pracy Polski delegowanych pań, które wykonują n p. usługi opiekuńcze to dni to zmniejszy się zysk firmy delegujące, a nie znikną te miejsca pracy oczywiście teścia pamiętać, że na tle całej dyskusji o delegowaniu często dyskutujemy o 100 0 rzeczy naraz, które są oczywiście ze sobą jakoś powiązane odrębną kwestią jest praca na czarno i to jest zagadnienie fałszywego samozatrudnienia w zagadnienie tego jak zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych potencjale mogłoby wpłynąć na zwiększenie się szarej strefy czy zwiększenie się, dlaczego pani, że to jest interesie polskiego pracowni lek. Bates interesie polskiego pracownika, dlatego że my przede wszystkim, gdy na czytanie syndykowi indywidualne interesy w interesie państwa polskiego i rozwoju gospodarczego w Polsce i mówiąc najprościej dochodzi o wymuszenie konkurowania innymi czynnikami niż czynnik płace takimi czynnikami, które są związane z 0 z rozwojem tych firm z technologią z galeriami to nie jest tylko także polscy przedsiębiorcy Anno Domini 2 0 1 7 mogą konkurować dzięki niższym pokładzie jak wyglądają, aby związek Solidarność jest teraz bardzo blisko współpracuje z rządem co niektórych zdaniem nawet we Lwowie hołd dla umów uzależnia, ale w związku z tym groźnym, że próbowaliśmy przekonać osobiście w czasie procedury żółtej kartki, którą TSA potem wraca i parlamenty krajowe zwracają uwagę komisji tak powiemy w cudzysłowie na naruszenie zasad traktatowych na wszystkich posiedzeniach Sejmu Senatu, w których nieuczciwa przekonuje nadal go w misie wydaje, że to tutaj jakby cały czas jesteśmy troszkę takim problemie się też rząd nie jest do końca otwarty na rozwiązanie pewnych problemów pracowników delegowanych, które są problemami z naszymi wewnętrznymi krajowymi, które są związane n p . z tym co powiedziałam ze strukturą wynagrodzenia z tym, jakie dodatki proszę zwrócić uwagę pracownikom delegowanym patrząc czysto systemu prawnego punktu widzenia oni nawet nie mają prawa do określonych dodatków ze względu na fakt delegowania oczywiście to może wynikać indywidualny w regulacji na poziomie dane od delegujących firm, ale my nie mamy żadnej struktury xml lub uzupełnienia wynagrodzenia obligatoryjnej pracowników delegowanych, żeby móc powiedzieć za państwom Europy zachodniej zobaczcie to nie zdam i socjalne z faktu delegowania wynikają takie ani inne uprawnienia dla osoby, która jest delegowana bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że cały czas miał też poczucie, że bardzo szybko ten interes Narodowy Polski został, jakby zmonopolizowany przez Chełm interesy inne niż po pracowniku płać tak dosyć prosto to przysmak w każdy uczy się może sobie wyrobić zdanie w ME po argumenty związku zawodowego NSZZ Solidarność przedstawiała Barbara Surdykowska z biura eksperckiego Solidarności bardzo dziękuję dziękuję też informacje, aby tak, a świerk lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA