REKLAMA

Trybunał w Strasburgu zajmie się sprawą Czeczenów, których nie wpuszczono do Polski

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-08-27 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Europejski Trybunał praw człowieka w Strasbourgu oczekuje od Polski odpowiedzi na skargi Czeczenów, których nie pozwolono złożyć wniosków o ochronę międzynarodową pyta czy nasz kraj stosuje masowe wydalanie cudzoziemców Ludmiła Janik owa ne o tym, pisała w Gazecie wyborczej można przeczytać ten tekst, a studies Maria Radziejowska Taylor w ERM adwokatka reprezentująca nam 1 z Czeczenów, który właśnie złożył skargę przed europejskim Trybunałem praw człowieka Rozwiń » Kancelaria Pietrzak Sidor także co jest przedmiotem skargi ner przedmiotem skargi, którą może tutaj SS żona razem z adwokat z Sylwią Gregorczyk-Abram i Jackiem hałasem z Helsińskiej fundacji praw człowieka razem wspólnie reprezentujemy tego konkretnego tą konkretną osobę skarga ta dotyczy 3 3 takich podstawowych zarzutów test zakazu tortur i nieludzkiego traktowania i dodaje skarżący podnosili, że poprzez zawrócenie przez Polskę i tego na Białorusi nie umożliwienie mu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, a nie znaleziono nas na nieludzkie traktowanie go, bo z Białorusi najprawdopodobniej zostanie wydalony do federacji rosyjskiej, gdzie jako obywatel federacji rosyjskiej narodowości czeczeńskiej ze względu na swoją historię i inni i prześladowania, których doświadczył z kraju jest narażony na nas na dalszy na dalsze nieludzkie traktowanie tam ze strony władz w drugim aspekcie tego właśnie naruszenia zakazu stosowania tortur nieludzkiego traktowania inni skarżący podnosił, że sam fakt tego, że po wstając zza granicy Polski, próbując złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej ponad 30 × był traktowany przez władze polskie właśnie nieludzką, bo uniemożliwiono mu dostępu do tej procedury własne, która ma za zadanie otoczenia ochroną osoby, której doświadcza prześladowań w kraju pochodzenia również w skardze tej podnosiliśmy właśnie, że władze polskie naruszyła art. 4 03 04 . do konwencji, czyli Ellen dopuścił się zbiorowych wydaleń imiennych i grup Czeczenów na granicy Terespol nie, rozpatrując w ogóle indywidualnych tak naprawdę nie rozpoczętych indywidualnych sytuacji każdy z tych osób, które przyjeżdżają opowiada swoją historię mówi chce złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej mają w sobie natomiast Straż Graniczna te historie ignoruje w przypomnimy co w nim też może te kilkanaście tygodni historie nie pamiętają państwo na pewno w marcu zdaje się to była akcja adwokatów pani w niej też uczestniczyła, czyli właśnie wsparcia pomocy tym hymn osobom, które trudno kocioł wały de facto na granicy między Białorusią, a polską to byłoby bardzo spektakularna w pewnym sensie akcja, dlatego że państwowych w większości nie zostali dopuszczeni do swoich klientów bieg mogła pani przypomnieć jak wyglądała wtedy sytuacja tam na granicy jak państwo byli traktowani przez Straż Graniczną, jakie były argumenty straży może zacznę od tego, że cała ta akcja była w inny z organizowana przez Okręgową radę Okręgową Okręgową radę adwokacką Warszawy jako akcja pro Bono i wiele organizacji społeczeństwem alarmowała sytuacji, która ma miejsce w Terespolu w jej myśl, której taką inicjatywę ze wsparciem jest Stowarzyszenie interwencji prawnej Helsińskiej fundacji praw człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby osoby, które chciały poświęcić swój czas, żeby pojechać z tamy i zobaczyć co możemy zrobić ser tutaj wspiera nas cieszy reorganizacja białoruska Konstanty, która zidentyfikowała go osoby, które właśnie będą składać z określonych dniach wniosek o status uchodźcy opisała historię, że sny poprzez organizację mieli kontakt z konkretnymi osobami od, których otrzymaliśmy wcześniej pełnomocnictwa do działania rzekomo jest tak wiedzieliśmy znaliśmy historie osób, które między rękoma z UE każdy adwokat miał był umocowany do reprezentowania konkretnych osób już wcześniej prawda i myśmy pojechali na granice rano przyjeżdża pociąg z Brześcia do Terespola wypuszczani są część osób z pociągu, która ma dokument uprawniający do Gazy jest dopuszczana wczesnej natomiast osoby, które nie mają takich dokumentów czy całej osoby, które będą składały wniosek o status uchodźcy zostają w pociągu i są wypuszczane później rdzenna hali dworca cena czas ten jest zamykana oczekują na NATO, by mi w w większości przypadków otrzyma decyzję o odmowie wjazdu na terytorium Polski i argumentowano jak przez Straż Graniczną, że dana osoba nie ma dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium Polski natomiast też nie złożyła wniosku o status uchodźcy czy mnie argumentowała swojego wniosku w sposób, który umożliwiałby taki wjazd na miasteczek warto zaznaczyć, że może tak dobre, zanim ta decyzja zostaje wydana w ma miejsce co w rodzaju takiego kontrola graniczna tak na nas podczas kontroli Granicznej został opisany w raportach m. in. właśnie Rzecznika Praw Obywatelskich Helsińskiej fundacji stworzenia interwencji prawnej podczas tej kontroli Granicznej tymczasową zadawane są pytania o dotyczącym tegoż gazu i własny podczas tych wywiadów AM dochodzi do tak naprawdę takiej takiej wstępnej analizy motywów wjazdowe i tego na ile te osoby, które z tego co my wiemy za każdym razem mówią, że chcą złożyć wniosek o status uchodźcy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej talent wystarczy ów stan taki wniosek czas często to osoby miały już wypełniony ze sobą formularz wniosku częściowo wypełniony natomiast podczas tego wywiad zadawane są im pytania które n p . czy jak pan będzie w Polsce będzie pan chciał zarabiać stąd oczywiste każdy normalny człowiek nawet praw do potencjalnego, choć wcale nie chce wydano zjadłem tylko jako otrzyma tutaj o możliwość pobytu jako właśnie osoba nie uchodzą za objęte ochroną to chce pracować chce się uczyć chce normalnie żyć z SLD między nimi też dlatego uciekam, bo po nie ma takiej możliwości normalnego życia bez przestaną one i w i Straż Graniczna dokonuje oceny tych motywów i robić coś się nie przekracza swe kompetencje, bo jak ta osoba mówi chce złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej to powinno mieć możliwość złożenia takiego wniosku i oceniać motywy tego wniosku powinien już szef urzędu d s. cudzoziemców i ten właściwy organ, który taki wniosek powinien rozpatrywać i ewentualnie wydawać decyzje prawda odmowną o nieudzielenie tej ochrony natomiast z te osoby są tak naprawdę pozbawione całej tej procedury uchodźczej tak to nazwijmy, kiedy mówiono na pytanie czy chcą, kiedy rozpocząć w UE dostają od razu z odmowną i i mchu do ich deklaracji, że chcą pracować jest interpretowane jako zysk ekonomiczny wjazdu na dobrze, czyli to była ta sytuacja z marca część osób zdaje się zrezygnowała jednak psy in przekraczania granicy właśnie w tamtym miejscu na tamtym przejściu granicznym i część ze 100 zdecydowała się z państwa pośrednictwem złożyć skargę do Europejskiego Trybunału praw człowieka w Strasbourgu jak jest teraz procedura najpier w skarga Trybunał rozpatruje i co robi w w tej chwili jesteśmy na etapie, w którym 3 skargi zostały zakomunikowane rządowi polskiemu wcześniej w tych sprawach został wydany ceglane Introl marzy oni nakazujący Polsce przyjęcie tych osób na czas rozpatrzenia sprawy, a natomiast władze polskie uznały, że rzezie, że nie zastosują się do tego środka tymczasowego do końca wiemy że i w tym momencie czekamy na to, żeby wziąć swe stanowisko w sprawie, jaką otrzymamy stanowisko to wtedy skarżący też będzie mógł się odnieść to dojdą do pytań, które za trybuną, ale też, odnosząc się właśnie do dołu do stanowiska zaprezentowaną przez zaprezentowanego przez przez rząd Polski co się może potem wydarzyć jak rozumiał Trybunał przyjmie mnie wyjaśnienia strony polskiej i odbędzie się rozprawa czy państwo muszą się najpierw do tego odnieść miejsce będziemy odnosić to do argumentów przedstawionych przez rząd rozprawę przed europejskim Trybunałem praw człowieka bardzo rzadko mają miejsce na ogół tnt postępowania ma charakter pisemny własny w Mielcu zobaczymy co trudno znaleźć natomiast wyrok w sprawie jest wydawany no to przez doręczenie jest szybka procedura i myślę że, choć też tych sprawach i tak trudną to są bardzo szybko te skargi zostały zakomunikowane bardzo szybko umysłem też w czerwcu, bo wydane Inter męża natomiast pod ten czas złożyliśmy skargę i ich już w lipcu odzyskali zostały zakomunikowane prawda i a i teraz już niebawem spodziewamy się stanowiska rządu polskiego też jest bardzo szybki tryb jak na postępowanie przed europejskim Trybunałem praw człowieka natomiast sama sprawa no to jest na pewno kwestia wielu miesięcy jeszcze, że zysk bez rozstrzygnięć co może być treścią wyroku Trybunału to znaczy co Trybunał może zablokować zarządzić i na inne polskie władze muszą się do tego dostosować, bo skoro się nie dostosowały do tego środka tymczasowego to czy wyobraża sobie pani sytuację, że polskie władze n p. nie zastosował się do wyroku Trybunału powiem szczerze trudno było wyobrazić sobie, żeby polskie władze nie zastosowały się do urzędu, a do tego Intermarché który, który został wydany nie zastosowały się natomiast jeśli chodzi o sam wyrok Trybunału u nas trudno będzie rozpatrywał tę sprawę pod kątem zarzutów, które jest podnoszenie, o których wspomina nazwę początku, jeżeli stwierdzi, że Polska naruszyła któryś z tych praw gwarantowanych przez konwencję no to wskaże również, jaki charakter miało to naruszenie i albo nakaże Jerzy Miller okaże się tak tej raczej chodzi o praktykę stosowania prawa w tym zakresie przez władze polskie czy też jego niestosowania, więc wskaże, że jest, jaka praktyka jest improwizowany wskaże ewentualnie jakie przepisy są niezgodne z konwencją natomiast tak jak mówię wydaje się, że tutaj chodzi o zasadniczej mierze o praktykę władz polskich w tym konkretnych w tych konkretnych sprawach rząd Polski będzie zobowiązany do wykonania tego wyroku, czyli w tym zakresie do zmiany praktyki i z Bayernem będzie rocznie oczywiście, jeżeli taki wyrok, jeżeli wyrok SN, jeżeli wyrok stwierdził, że Polska naruszyła te prawa Antek ewentualnie Trybunał może również orzec zadośćuczynienie na rzecz skarżących w związku z dna, jeżeli stwierdzi naruszenie tych ich praw wie pani co się dzieje na granicy 3 ciągle przybywają kolejne osoby inne granicy ciągle przybywają ja nie byłam ostatnio także o Niejestem bezpośrednim świadkiem zdarzenia z mężem, że cały czas przybywają osoby na granicy wiem, że też, że wiele z tych osób, które były na granicy w trakcie tej akcji w marcu było zmuszonych opuścić z GM Terespol po prostu wyczerpały się kompletnie środki finansowe osoby często, sprzedając cały dorobek życia w Czeczenii, żeby moc wyjechać z Unii i podejmują wątek drastyczne decyzje prawda, żeby rzucić wszystko i próbować z czekać szukać z ochrony kryzys w Europie będziemy oczywiście nam śledzić celem postępowania przed europejskim Trybunałem praw człowieka w Strasbourgu 8 dni poinformujemy o wyroku z bardzo pani dziękuję pani Maria Radziejowska prawniczka adwokatka reprezentująca 1 Nysy Czeczenów skarżących Polskę przed europejskim Trybunałem praw człowieka z kancelarii Pietrzak Sidor dziękuję serdecznie dziękuję mistrzu ma 5 5 de Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA