REKLAMA

Praca w przyszłości

Nowa Praca
Data emisji:
2017-08-25 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nowa praca, a dziś w raporcie gospodarczym kolejny odcinek naszego cyklu p t. nowa praca przy okazji jeśli państwo mieliby ochotę odsłuchać wcześniejszych rozmów, które w tym cyklu prowadziliśmy można znaleźć na naszej stronie internetowej aplikacji również zakładkę audycji nowa praca i tam wcześniejszych rozmów i posłuchać, a temat jest tym kim i czekamy i ich ważny jest oczywisty właściwie my ostatnio jeszcze więcej czasu poświęcamy tematom związanym z tym jak Rozwiń » będzie wyglądała praca, jakie mamy dziś problemy, jakie będzie mini na rynku pracy problemy wyzwania, kto woli za czas, jaki się w studiu kom Kamil Matuszczyk Uniwersytet warszawski dzień dobry dzień dobry pan o tym, myśmy już kiedyś wspominali rozmawiając z po raz pierwszy kilka kilkanaście tygodni temu pan pracuje pracował nad raportem dotyczącym migracji dla tych wszystkich, którzy nie mieli okazji nas słuchać wcześniej albo, którzy nie dotychczas nie mieli możliwości interesować się tematami związanymi z tym jak rynek pracy będzie się zmieniał, bo przecież tu nie chodzi tylko o rozumienie bieżących wskaźników bezrobocia czy wzrost zatrudnienia, ale chodzi tak naprawdę to co będzie w przyszłości robić to lęk dokładnie tak dokładnie tak w chwili obecnej, gdybyśmy popatrzyli na funkcjonowanie rynku pracy tutaj w Polsce, zatrzymując się tylko na tej naszej perspektywie regionalnej sieci mówimy o całej Unii Europejskiej to dotychczas żyjemy tak naprawdę najbardziej bieżącymi wskaźnikami, czyli malejącym bezrobociem problemem tym, skąd pozyskiwać pracowników wykwalifikowanych, ale również tych niewykwalifikowanych głównie mam namyśli te prace sezonowe coraz częściej polscy pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników coraz częściej artykułują fakt, że mają coraz większe problemy z pozyskaniem tych właściwych pracowników, bo 3 pamiętajmy, że potencjał migracyjny społeczeństwa ukraińskiego również to się będzie wyczerpywał, ponieważ są to społeczeństwo napotyka podobne problemy demograficzne jak w Polsce, więc to jest obecnie ten temat nr 1 dziś mówimy o rynku pracy o ekonomii gospodarce tutaj ideę w Polsce drugim tematem, który coraz częściej się pojawia może niekoniecznie jeszcze w mediach publicznych takich MEN z tych nowych jest to temat, który jest już w literaturze światowej głównie amerykańskie obecny od kilkunastu lat do Polic za mało kilkudziesięciu tak naprawdę, bo już 19 3 0 roku Keynes czyli jakby 1 z najważniejszych ekonomistów myślicieli nauk ekonomicznych w dwudziestym wieku już wówczas mówiło o czymś takim zagrożeniu, które może czekać społeczeństwa przyszłości, czyli o bezrobociu technologicznym już wówczas zauważył, że stopniowy postęp udoskonalenie maszyn produkcyjnych linii montażowej, które działo się w latach trzydziestych w dobie kryzysu gospodarczego ekonomicznego jeżowce wówczas zauważono, że to może w przyszłości powodować nie tyle jeszcze zabieranie pracy, a to, o ile redukcje wykonywania konkretnych zawodów konkretnych miejsc pracy to wówczas pojawiło później temat szczególnie powrócił on to czas dziś funkcjonował w świadomości amerykańskich badaczy rynku pracy ekonomistów myślicieli książka czy ziemi gorlickiej nas w 1 900 10 05 . roku dotycząca p t. koniec pracy, która stawia mocną inną hipotezę pytanie związaną z tym, że w, którą próbuje autor nie udowadniam kim tak naprawdę, że te praca będzie coraz częściej zabierane przez automaty przez roboty to był koniec jeszcze dwudziestego wieku dzisiaj my jesteśmy w 20 17 roku i tak naprawdę pojawia się pytanie czy te tezy, które były szczególnie pod koniec dwudziestego wieku nasilone dotyczące zawierania miejsc pracy przez automaty przez roboty czy sztuczną inteligencję przez roboty humanoidalne tak naprawdę jest cały czas jeszcze futurologów coraz częściej spotykamy, a co odpowiada tym wszystkim powiedz mają mam nadzieję, że nikt, by się nie obraził sceptykom, którzy myślą o postęp w oświacie złożone z postępu postępem towarzyszy cały, czas więc się nie tylko w 2 000 w 200 0 chatach 20 01. wieku mamy postęp technologiczny, bo on występował wcześniej dzisiaj jest taki, jakim obserwujemy i może nam się wydawać na naturalnie szybki dynamiczny i t d . ale kiedyś też nadszedł pociąg w światło prąd i t d. tak dalej, więc postęp towarzyszą nam zawsze, a praca była to prawda to prawda dlatego też do tezy, które szczególnie teraz w dobie tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, z którą mamy od kilku lat do czynienia, które coraz częściej się mówi w kontekście funkcjonowania gospodarki państ w wysokorozwiniętych wydaje się, że mówienie o końcu prac o takim definitywnym zabieraniu pozbawianiu ludzi pracy i dynamicznym wzroście bezrobocia technologicznego jest mocno niezasadne, ponieważ w dół tak naprawdę to co jest najważniejsze z każdą rewolucją przemysłową z każdym wynalazki wskażą nową innowacją, która pojawiała się tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 200 30 0 lat mieliśmy do czynienia z tym, że kolejne nowe wynalazki zmiany w produkcji powodowały to, że powstawały nowe miejsca pracy powstawały nowe zadania, które trzeba było wykonywać część oczywiście zanikała najlepszym przykładem tutaj zawody, o których już mało, kto pamięta Kowal nawet szewc taki zawód, który dzisiaj niespotykane łatwiej jest kupić nowe buty łatwiej jest, że coś wyrzucić niż naprawiać niż to jakikolwiek sposób, bo on udoskonalać już to jest 1 z przykładów, ale takich zawodów, które już dzisiaj nie istnieją, które już są tzw. zawodami wymarłymi moglibyśmy wskazać znacznie więcej to pokazuje tylko to że, gdybyśmy patrzyli w skali takiej globalnej jeśli chodzi o zatrudnienie osób to ono raczej cały czas rośnie tak byśmy patrzymy na kraje Unii Europejskiej cały czas widzimy, że ten wzrost zatrudnienia rośnie na to nakładają inne czynniki demograficzne ekonomiczne socjologiczne, ale jednak tak naprawdę jeszcze nie wystąpił na masową skalę pozbawianie ludzi pracy i wyrzucani na bruk tylko, dlatego że dany pracodawca oddany dany przedsiębiorca wprowadził n p. pełną Atom automatyzację produkcji pracy, ponieważ na razie te roboty występują w formie osób o formie urządzeń, które pomagają nisz, które zabierają pracy, więc to prawda, że każda rewolucja powoduje kolejna rewolucja powoduje wyzwania dla rynków pracy, ale jak do tej pory im brakuje takich racjonalnych obiektywnych dawno dowodów wskazujących na to, że ludzie byli pozbawiani masowo pozbawiani pracy oczywiście poszczególne przypadki kolejny poszczególnych zawodów jak najbardziej mogą dowodzić tego no niech no bo my tutaj w sens w tym tygodniu mieliśmy kilka pretekstów, by w raporcie gospodarczym rozmawiać nie tylko w raporcie gospodarczym, ale właśnie wstają Grecji rozmawiać z rynku pracy inaczej wszystkie te rozmowy sprowadzały się do innych do twierdzenia, iż brakuje nam ludzi wręcz przeciwnie, że brakuje nam ludzi mamy niedobory te niedobory w najbliższym czasie co jest wypadkową demografii, a także, a także innych czynników będą tylko narastać, a tu już musimy rozmawiać o dokładnie takie kolejnym dokładnie tak w ramach tego raportu, który przygotowuje dla Kulczyka sterczy Institut des już czwarty raport migracyjny, w którym tak naprawdę zwracam uwagę na te kwestie związane z automatyzacją robotyzacją rynków pracy przeprowadziłem też badania z ekspertami, którzy reprezentowali różne instytucje publiczne naukowe gospodarcze inni, którzy w mniejszym większym stopniu zajmowali się migracjami, ale mieli na pewno szeroką wiedzę na temat rynków rynków pracy w Polsce też w krajach Europy Środkowo-Wschodniej tak naprawdę wszyscy jednogłośnie zauważyli że, o ile najważniejszym wyzwaniem obecnie przez najbliższych kilka-kilkanaście lat będą problemy demograficzne o tyle automatyzacja robotyzacja pracy, który coraz częściej się mówi, ale cały czas jeszcze w kontekście rynków pracy w stanach Zjednoczonych może wielka Brytania tak naprawdę one mogą być w pewnym momencie rozwiązaniem tych problemów demograficznych, bo skoro będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym, że dzieci rodzi się coraz mniej to znaczy wszystkie programy, które się próbuje wdrażać, żeby ten trend zmienić raczej nie przyniosą zakładanych efektów dlatego też prawdopodobnie wzrost automatyzacji robotyzacji tutaj dot mówiąc trochę niebezpiecznie może zastępowanie ludzi pracy w kontekście sytuacji, kiedy tych pracowników będzie naprawdę brakowało może się okazać częściowym rozwiązaniem oczywiście pojawia się kwestia ile to będzie kosztowało, bo zawsze pracodawcy firmy, które będą chciały wdrożyć jakąś innowacyjną metodę pracy produkcji muszą się liczyć z tym ile to kosztuje no oczywiście obecnie koszty robotów przemysłowych usługowych to są ogromne koszty nie wszystkich na postać tego myślę, że w perspektywie najbliższych kilkunastu kilkudziesięciu lat automatyzacja nie będzie zagrażała na rynku pracy w Polsce raczej może w pewnym momencie okazać się oczywiście to wymaga też przemyślenia przedyskutowania przez ekspertów licznych w jakim stopniu w jakim kierunku to mógłby pójść może być tak naprawdę częściowym rozwiązaniem tych problemów, bo pracowniku będzie coraz mniej, a raczej imigranci nie uratują, jakby za cały stabilności rynku pracy w Polsce, a bać się tym tematem Grecji pana zdaniem czynne przez ostatnich kilka miesięcy przygotowujący raport śledziłem przykłady różnych takich słynnych, jakby niby to nazwać wydarzeń czy konkretnie przykładów, kiedy konkretne prace wykonywane tradycyjnie przez ludzi prosto z pracowników były zastępowane robotami takim ciekawym przykładem z gruntu tutaj polskiego jest zastąpienie sprzedawców ubezpieczeń na 1 z lotnisk podaje, że chodziło o lotnisko Okęcie w Warszawie zastąpienie takiego sprzedawcy automatem, który sprzedawał euro, który sprzedaje tak naprawdę, bo cały czas funkcjonują ubezpieczenia osobom, które coś udać w podróż tak przykład to raczej traktujemy to w formie ciekawostki raczej jako pewnego ułatwienia 3 przyspieszenia pewnej procedury tak związane z tym z podpisaniem dokumentów z zapłaceniem automat prawdopodobnie zrobi to za człowieka szybciej oczywiście mogą wystąpić różne problemy, ale no takich przykładów moglibyśmy wskazać naprawdę bardzo wiele tak wiele z tych przykładów, które już dzisiejszą przewozili swą mamy zupełnie prosty przykład samoobsługowe kasy właśnie tym chcę powiedzieć tak to jest coraz rzadziej spotykane zjawisko, ale proszę też zauważyć, że paradoksalnie teraz więcej sklepów wprowadza kasy samoobsługowe mówimy tutaj o wielkopowierzchniowych sklepach, ale paradoksalnie też sklepy coraz większe mają zapotrzebowanie na pracowników, bo raczej robot jeszcze nie było, że produktu nie sprawdzi daty przydatności nie posprząta w takim stopniu jak to zrobić dane pracownicze pracowniczka sklepu dlatego wydaje mi się, że kasy samoobsługowe są jeszcze traktowane w formie ciekawostki, ale to prawda wyjątek może jako wyjątek tak, ale proszę zauważyć, że jeśli popatrzymy tak jak mówię na statystyki, w jakich pracowników jest najwięcej potrzebnych pracownicy różni pracownicy znajdujące pracę w sklepie są cały czas poszukiwani Panny Kamil Matuszczyk jest był gościem raportu gospodarczego i cykl audycji nowa praca rąk dla państwa informacja już się kontynuacja naszej rozmowy do wysłuchania w internacie w zakładce nowa praca można posłuchać się dalszego ciągu naszych rozważań o automatyzacji o migracjach i o tym co co dla rynku pracy i dla pracy jest największym wyzwaniem bardzo dziękuję za szczególne spotkanie teraz będą informacje w radiu TOK FM po informacjach zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Maciej Głogowski do usłyszenia, a my rozmawiając, kontynuując naszą rozmowę i takich przykładów, które wiążą się z zeznań ze wraz z innym nastawieniem czy z możliwością zaspokojenia potrzeb do osiągnięcia celu, ale już nie przez człowieka jest mnóstwo małych w naszym cyklu tutaj w nowej pracy podawaliśmy kasa była oczywistym przykładem taka skrępowana świetny przykład po po podawaliśmy w swoje w pracach budowlanych o tym, mówiły nasi goście 3 Piotr łuba mówił no tak tylko, że dzisiaj mamy sytuację, w której wykonując ogromną budowę, ale jakimś ogromnym zamówieniu i to nieważne czy publicznym czy prywatnym mamę raz w tygodniu czy czy w dłużne częstotliwością musisz wysłać 5 3 4 0 inżynierów, którzy się ze mną dokładne pomiary pokażą co się dzieje na placu budowy jak postępują prace oni opracowują raport z tego powstaje jakaś plaża, którą ktoś może obejrzeć dzisiaj wypuszczać dron, który non stop robić zdjęcia porównuje ze zdjęciami, które zrobił mnie tydzień temu albo być może wczoraj Nakła nałoży na zdjęcia, które zrobi jutro w naiwnej i okazuje się, że zwrócił pan uwagę na szalenie ciekawy wyższym ciekawą rzecz, ponieważ też wychodzi z z mojego raportu, który się pojawi we wrześniu 2 szympans zarażony tutaj tym raportom jak zapewnił wykładnia będzie będziemy jeszcze został o nim mówić, bo będzie szersza dyskusja na temat tego raportu jest z przyjemnością wziąłem we będziemy o nich opowiadać dokładnie tak, ale nawiązują do tego przykładu co pan podał proszę zauważyć mówi pan o Inżynierach i że tak naprawdę to ich prace te drony zastępują tu nie chodzi o pracowników zwykłych kontekście osób, które n p. migrują do Polski, żeby nie być tym substytutem pracowników na budowie i choć chodzi o Polaków, więc wydaje się, że bardziej zagrożeni mogą być to inżynierowie szczególnie wykonującym analityczne praca, ale dosyć proste, które łatwy sposób można w jaki sposób automatyzować roślinność nastąpi też pomiary oblicza naszego porównania dokładnie tak, ponieważ są uznanym na pewno bardziej dokładne precyzyjne w tym w tym co robią dlatego inżynierowie, którzy wykonują tak jak mówię proste prace pomimo on cały czas są pracami wysoko nad to są osoby pracownicy cały czas wysoko wykwalifikowani tak naprawdę jest dosyć duża grupa osób w tym segmencie pracowników, którzy mogą czuć zagrożeni właśnie przez to, że te przykłady urządzeń robotów drony są najlepszym przykładem coraz częściej to mu te zadania tak naprawdę może nie konkretne zawody, ale konkretne za zadania już dzisiaj wykonują tak no bo jeszcze nie wymyślono tak naprawdę rozwiązania automatu czy maszyny, która przyjechała, by na taką budowlę i zaczął, aby stawiać ściany fundamenty mury dach, ale z drugiej strony rywala to jest ciekawe no i jak niewiele ponad 1 na bardzo naciągają na na podawanie nam wniosków które, które są zawarte w raporcie byłoby poczekajmy na jego Promiennej i wtedy też umówimy się na rozmowach, ale no to jest to z kolei ja uważam zatem ocena to pompony świetny przykład przecież to w ostatnich dniach czytaliśmy w Polskiej prasie mniej, ale zachodni pól ciekawe wzmianki o tym, że są Chińczycy spróbowali wydrukować silny Bomi zobaczy się czy da się stać na masową skalę zrobić osiedle i t d. chcą się tu będziemy przejmować ludźmi jak my możemy elementy jak możemy to kto ewentualnie potencjalnie zastąpimy Tychy czy wyeliminujemy jakkolwiek by to zabrzmiało ludzi na innym etapie, nawet jeżeli będziemy potrzebowali do złożenia tego wydrukowanego domu akurat druk 3 dej budowa domów jest szalenie złożonym tematem tak Chińczycy słyszałem dokładnie tym samym przykładzie budowy całego osiedla bodajże budowy przepraszam druku, bo tak powinniśmy nazywać mu nastrzelać dokładnie wydaje mi się, bo musimy też spojrzeć na różne czynniki tak z perspektywy może technologiczne jest to możliwe z perspektywy ekonomicznej jeśli danego dewelopera stać na coś takiego, żeby drukarka urządzenie łączy się to nie znała drukarka mogła pewne elementy czy nawet konkretne już części takiego budynku bloku drukować się też pan jest czymś takim wszyscy jesteśmy gotowi na to mentalnie społecznie tak nazywa się go na pytanie czy też w Polsce n p. coś takiego, a mówiąc kolokwialnie, by przyszło, że nagle MR pracowni konkretne jakieś drukarka wykonuje pewne elementy, ale chodzi też kwestię tutaj kosztów tak o z tego co słyszałem mówi 1 z ekspertów, z którymi rozmawiałem jest osoba pracownik naukowy Politechniki warszawskiej, który zajmuje się w ogóle drukiem 3 EDF w Polsce zwrócił uwagę, że tak naprawdę stało to z form niepewnej ciekawostki pewnego eksperymentu ten chiński przykład jest na pewno doskonałym takim przykładem tego w jakim kierunku to może pójść, ale cały czas pamiętajmy, że są gigantyczne koszty tak, a ile w ostatnim czasie nam zajmuje przejście od eksperymentu do eksploatacji masowej produkcji jak pomyślimy sobie urządzeniach, których nawet w naszym dzieciństwie nie znaliśmy, a już w tej chwili są jej synek był pan w dynamika jest szybka i dokładnie da dlatego też nowych graczy tutaj w kontekście, że te domy są drukowane czy te osiedla w Chinach w kontekście zabierania pracy tylko raczej pewnej ewolucji tego w jakim kierunku morza i niszczeje obsadzenie konkretnych zawał zawodów stanowisk pracy, ponieważ zauważmy co one swoją to nie jest tak, że ustawił maszynę tak sobie wyobrażając, aczkolwiek nie jestem technikiem czy specjalista od robotyki, wyobrażając sobie to nie jest tak zostawiamy robot, który nam czy maszyny programujemy odchodzimy sobie i za tydzień prosimy gotowy dom no to to jest raczej science-fiction futurolog ja dosyć odległa przyszłość raczy to jest forma budowania częściowych RMF stworzył sobie wyobrazić n p. pustaki, które są budowane z tworzywa wykorzystywanego do druków czytaj też raczej możliwe, ale co testamentem jest potrzebny pracownik, który będzie składał elementy tak podam to jest wielka układanka ja niczym puzzle wymagająca szczególnie prac nie takiej dokładności, ale co ciekawe paradoksalnie pracownicy sami będą też się zmieniali w tym kontekście będzie zapotrzebowanie na nową kategorię pracowników, którzy nie będą zwykłe osoby, które przysłowiową będą podawały cegła tylko domeną osób, które będą potrafiły się za jak by dostosować do tych zmian i będą na wschód potrafił opracować technologię druku trzeba cały czas to samo będą potrzebne, ale też nie będą zwykłe osoby, które nie mają pojęcia tylko o tym, mówię dosyć kolokwialnie jak zrobić beton jak zbudować cegły jak i żeby było wszystko prosto tak będą coraz bardziej zaawansowane prace to kto to nawet trudno byłoby powiedzieć, że to są zwykłe osoby, bo ten, kto produkuje beton czy cegły i t d. też się opierać się na popiersie mierzyć się z dzisiejszą technologią, która zupełnie inny niż była wcześniej, a po drugie, wziąć odpowiedzialność za jakość tego materiału, bo ten materiał, który później ma stanąć w gotowym domu musi być trwałe wytrzymać i t d . tak dalej to też jest odpowiedzialna praca to to prawda, aczkolwiek na ten druk 3 daje już tak naprawdę nas rewolucja może tam już naprawdę nie osiągną osoby wysoko wykwalifikowane nawet najniższy pracownik, który powiedzmy zarabia w hierarchii wszystkich pracowników na budowie najmniejsze wynagrodzenie to on również będzie musiał posiadać szeroki wachlarz kompetencji cyfrowych, żeby nadążyć po prostu z tym jak technologie się zmienia, bo to nie jest tak, że druk 3 de też jest 1 jedyną też ewoluuje też wykorzystuje nowe materiały, które umożliwiają n p. budowę części elementów domów bloków chyba tylko powinno mu nie naruszając jeszcze do tajemnicy tak umownie mówiąc raportu, ale i tak jak on widzi w tej takiej masie niepewność, którą jednak mamy bo, bo sam pan bardzo często używa słowa futurolog ja i t d . bo on, by niektóre rzeczy jednak trudno nawet sobie dzisiaj wyobrazić, chociaż na jak i obronie gra na tej swojej bazowej tezy, że ten postęp jest na tyle dynamiczna, że żona właśnie, że nie możemy nawet nie nie zauważyć, że się będziemy z nim mierzyć zupełnie nowych wyzwaniach jak pan myśli czy będą potrzebne, a być może one w postępie nigdy nie są potrzebne czy czy będą potrzebne polityki, które będą implementować cały albo inaczej, które będą dostosowywały realia państ w decyzji do tego postępu i czy politycy będą nadążali z pisaniem tworzenie tych polityk, żeby nas do tego wpasować no bo jednak w jaki sposób, bo do państ w do instytucji, nawet jeżeli mamy bieżące problemy z takim jak Polska jesteśmy przyzwyczajeni, że działamy w jakiś ramach dnia są z tymi politykami co z instytucjonalnymi ramami nowości w raporcie, toteż wskazuje w ostatnią część jako jedno z największych wyznania z pewną rekomendacji w jakim kierunku powinny się puści na chwilę obecną o z takiego ogólnego przeglądu tego co się dzieje w Polskiej polityce na razie jeszcze brakuje świadomości tego, jakie wyzwania mogą im się w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, o których coraz częściej obecnie mówimy, z którą już mamy do czynienia, ale co ciekawe to co mnie mile zaskoczyło na stronie Ministerstwa Gospodarki bodajże znajduje się też rozwoju tak znajduje się, jakby definicja i wyjaśnienie w kierunku swojej pracy tegoż ministerstwa w kierunku osi czwartej rewolucji przemysłowej są bardzo interesująco definicja punkty wskazane w jakim kierunku powinno ich dane państwo gospodarka, żeby nadążyć właśnie za tym co się cały czas dzieje dynamicznie na globalnych rynkach żeby, żeby Polska nie odstawała w tym kierunku, ale mówiąc o politykach na mecz wydają się, że w kontekście robotyzacji automatyzacji pracy największym wyzwaniem jest polityka rynku pracy to jest szalenie istotne jak wątek w ogóle jeszcze w rynnie analizowane bynajmniej w małym stopniu szczególnie to co przebija się do mediów do opinii publicznej w jaki sposób decydenci polityczni eksperci próbują przygotować tak naprawdę ustawodawstwo prawa pracy do tego do tych zmian, które mogą powodować już teraz część powodują tak naprawdę zmiany związane właśnie z większą automatyzację robotyzację wprowadzaniem nowych rozwiązań technologii wpływa to m. in . na zmianę czasu pracy nad samo stanowisko pracy coraz częściej odchodzi się od umowy o pracę taki tradycyjny, która daje nam pełen pakiet bezpieczeństwa coraz częściej wykorzystuje się elastyczne formy zatrudnienia tylko elastyczność czasu pracy miejsca prace są też inne kwestie związane z ciągłym dokształcaniem się z taką elastycznością umiejętność dostosowania się do tych zmian jest niezwykle ważne wyzwanie, ale tak jak mówię będzie coraz bardziej narasta oczywiście tacy jak mówię brakuje na razie chyba świadomości jak być ani w tym kierunku, ponieważ są też inne działania tak wyzwaniem nr 1 i wspomnieniami, którym podkreślają myślę wszyscy eksperci zajmujący się naukami społeczna ekonomicznymi największym wyzwaniem jest chyba demografia tak w tym takie działanie w tym kierunku SKOK -om pozyskiwać pracowników z kim powinien być w jaki sposób, jakby wpływać na ten rynek pracy na te procesy, które zachodzą, żeby nie występowały, jakby chroniczne braki pracowników, tak więc tak jak mówię największe wyzwanie dla prawa pracy dla regulacji dla regulacji rynku pracy, ale na razie nie słyszano jakich takich zmianach pozytywnych wychodzących naprzeciw, ale to też, jakby no obserwuje się pewne zmiany w zakresie polityk publicznych jeśli chodzi o zmianę cyfrową to czwartą rewolucję przemysłową na świecie, ale cały czas to są wszystko elementy wszystko Programme for Mie wdrażania w formie eksperymentów m. in. gwarantowany dochód podstawowy, który okazuje się może być rozwiązanie właśnie w przyszłości na rosnące bezrobocie technologiczne wskutek upału większej automatyzacji robotyzacji pracy na razie takich przykładów brakuje mówią w skali światowej skali Europejskiej są to na razie przykłady w próby wdrażania zobaczymy, jakim efektem on się zakończą pan Kamil Matuszczyk był gościem audycji nowa praca bardzo dziękuję wdzięku Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NOWA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA