REKLAMA

Czy obawy Komisji Europejskiej są bezzasadne?

Co się stało?
Data emisji:
2017-08-28 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich nasz język Polski dzień dobry dziś gościem co się stało jest Krzysztof Hetman poseł do parlamentu Europejskiego w poślizg Stronnictwo ludowe witam dzień dobry witam serdecznie mamy odpowiedź polskiego rządu dla komisji Europejskiej to 12 stronicowy list jest tych pierwszych takich ogólnych dla fragment fragmentów czy przytaczanych komentarzy do tego listu możemy wyczytać m. in. głęboka nieufność Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości jest sytuacją Rozwiń » niebezpieczną i bez precedensu w rozwiniętych demokratycznych krajach tak m. in . napisano w liście Warszawa uważa, że każdy kraj ma prawo wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i komisja nie ma kompetencji, by je oceniać uwagi wykraczają poza kompetencje komisji, bo organizacja wymiaru z pewnością należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, więc właściciel mamy notach powtórzenie wcześniejszego stanowiska w kątach to nie jest żadne zaskoczenie, bo bez czytania tego listu już się, oczekując na niego można było zgadnąć co minister Waszczykowski w nim napisze był powtarza ciągle te same nietrafione nieprawdziwe argumenty w zależności tylko z tematu, jakiego dotyczy listy, bo zacznijmy od tego, że Polacy mają tak jak inne zdanie o wymiarze sportu i sprawiedliwości m. in . dlatego że od 2 lat postuluje się sędziów postuluje się wymiar sprawiedliwości oczywiście nie jest doskonały powinien być zmieniany ani zmieniony sami sędziowie to przyznają w ostatnich przecież tych gorących dyskusjach dotyczących Sądu Najwyższego z Niemiec mówili o tym, że idea ta zmiana musi nastąpić musi nastąpić w sposób cywilizowany przemyślany i merytoryczne, bo przecież te ustawy, które zostały wprowadzone w osądach powszechnych krajowej radzie sądownictwa PiS-owi PiS się już na ten temat nie zająknie, ale MON w żaden sposób nie wpłyną na usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości dlatego dla obywatela, który się z tym wymiarem sprawiedliwości styka jest tylko i wyłącznie próbą ubezwłasnowolnienia sędziów, którzy będą orzekać i nie ma minister Waszczykowski racji mówiąc o tym, że to jest akurat tylko ich wyłączna wyłączna domena państwa członkowskiego, bo wymiar sprawiedliwości jest 1 z najważniejszych wartości w unii Europejskiej, choć patrząc przez pryzmat przedsiębiorców, którzy muszą mieć pewność prowadzenia swojego biznesu lokowania swojego kapitału w poszczególnych państwach członkowskich, że będą w sytuacji, gdy jakiś inny nie zero-jedynkowy i będą mogli liczyć na obiektywnym niezawisły sąd, a w naszym przypadku zaczynają być tak wątpliwość w tak oczywiście musimy poczekać na pełny tekst i możliwość, by kryzys przede wszystkim na odpowiedziach komisji Europejskiej na tym lista nie są tacy politycy również w parlamencie europejskim, którzy uważają, że to, że ktoś dalej nie ma sensu, że to to jest Clinton, który ośmiesza w jakim sensie również instytucje europejskie w tym komisje i że jednak trzeba pójść krok dalej sam Frans Timmermans też mówił że nasze rekomendacje tu cytuję wskazują wyraźnie, jakie działania polskich władz doprowadzą do uruchomienia przez nas art. 7 co politycy polscy tak jak pan w parlamencie europejskim powinni zrobić w tej sprawie, bo nikt nie jak rozumiem zaś jest ten, kto to to pytanie tak czy stanąć po stronie tych, którzy uważają, że jednak nowość Polska za swoje działania Polski rząd za swoje działania powinien jednak spotkać się z jakąś formą no właśnie załóż pytanie, czego czy sankcji czy depresji czy czegokolwiek czy jednak z drugiej strony dla polskich posłów to jest bardzo trudna sprawa naboru na ruszcie rzeczywiście wtedy wreszcie stanąć przeciwko przeciwko Polsce, by ewentualne sankcje n p. na wiadomo, że będą dotykały ludzi, więc nigdy żaden Polski poseł nie stanie przeciwko Polsce może stanąć przeciwko działaniom, które naruszają porządek prawny i praworządność tak jak ma to miejsce w ostatnich 2 latach i który narusza określony rząd spod określonego sztandarów w tym przypadku prawa i sprawiedliwość bardzo trudna sytuacja, ponieważ jestem przekonana o tym, że ten ping pong wcześniej się skończy niż później w z pewnością po tym, liście po dyskusji w czwartek na komisji linę, na której będzie on komisarz przewodniczący Timmermans będzie przedstawiał na pewno aktualny stan rzeczy nie wiadomo może będzie kolejna debata o Polsce w parlamencie europejskim we wrześniu tylko słyszą bowiem komisja libero znasz komisja wolności obywatelskich sprawiedliwości spra w wewnętrznych tak jest, ale jeśli mówimy tutaj jakichkolwiek sankcjach potrzeba tutaj bardzo mądra i dyskusji takiej, która nie spowoduje jakikolwiek krzywdy wobec polskiego społeczeństwa Bono w większości gminne niczemu nie zawiniło tu trzeba się zastanowić nad takimi rozwiązaniami, które w końcu dadzą do myślenia o takim osobom od minister Waszczykowski pani premier Szydło i osobom reprezentującym prawo i sprawiedliwość bo, gdybyśmy wprowadzili, gdyby zostały wprowadzone ze strony komisji Europejskiej jakiś sankcje, które będą dotykały bezpośrednio polskie społeczeństwo polskie ziem polskich obywateli to z pewnością będzie to na wodę na młyn prawa i sprawiedliwości, która w swojej propagandzie mając określone media i tuby propagandowe przedstawia to tak polskiemu społeczeństwu rzetelne euroentuzjazm, który dzisiaj cechuje polskie społeczeństwo moim zdaniem dość płytki może się obrócić 1 80 stopni w dobrze oczyszcza im sankcje to jeszcze nie mówimy o tych sankcjach, które mogą być nakładane w sytuacji, kiedy jest jednomyślność w radzie mnożyć, ale jeszcze tego do powiem, że ma też siódmy w ogóle nie nie wierzę w tej nam na tym etapie tak i to tzw. opcję nuklearną to mogą być tylko jakieś sytuacje, które nie będą miały uprzykrzyć działanie Unii polskiemu rządowi, ale jeszcze raz powtórzę to trzeba przedstawić w bardzo to musi być bardzo jasno dobrze przygotowane i gdyby miało to nastąpić mam nadzieję, że nie, bo jestem Polakiem jestem patriotą nie chciałbym, żeby spotykały jakiekolwiek sankcje mój kraj tylko, dlatego że mamy jednak nie do końca mądry rząd ale gdyby to miało się zdarzyć to na komisji Europejskiej będzie wielką odpowiedzialność, żeby dobrze taką sytuację informacji nie przygotować przed kim ona nie może dotyczyć poleci Polaków w no to rzeczywiście będzie też trudne, bo pojawiają się czasami takie opinie niektórzy szukają u podstaw czy to rzeczywiście byłoby możliwe że, gdyby doszło do przegranych w takich konkretnych sprawach jak chociażby usiadła Białowieska Polski przed Trybunałem Unii Europejskiej na apel zbliżamy się z tymi wyrokami nie zgadzał i nie chciałby płacić kar no to mogłoby się to odbić na wypłatach n p . dla rolników w w tym sensie, że te kary po prostu ściągany byłby z tych pieniędzy to obecnie przed chwilą studiów, a prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił, że on doskonale wie że, gdyby tym ludziom, z którymi przyszło żyć ciągle spotyka w małych miejscowościach będzie, że nie będą dostawali unijnych pieniędzy to oni natychmiast zaczną zaczną protestować, a pan nie obawia się, że właśnie w momencie kiedy by n p. Polska wieś rolnicy zaczęli tracić pieniądze z unijnego budżetu właśnie z powodu tych sporów to oni będą walczyli o mnie czy wręcz przeciwnie jeszcze bardziej się na nią zaczną grać no no właśnie to jest bardzo dobre pytanie przeciwko komu zaczną protestować czy przeci w polskiemu rządowi, który do takiej sytuacji doprowadził czy będą protestować przeciwko obu Unii Europejskiej ogólnie przeciwko komisji Europejskiej, która by taką decyzję podjęła ja mam obawiam się, że taka sytuacja dla mnie w ogóle niedopuszczalne, żeby ludziom zabrać pieniądze z tego powodu, że rząd z rząd łamie zasady i ich ustalenia wewnątrz Unii Europejskiej dla mnie w ogóle sytuacji do pomyślenia, że można byłoby ludziom zabrać pieniądze, ale obawiam się, że przy tej machinie propagandowej, jaką dzisiaj ma do dyspozycji prawo i sprawiedliwość rząd w Solcu w prawo sprawie sprowadza się wszystko do prawa i sprawiedliwości obawiam się, że można byłoby ludziom w Polsce mamy przedstawić to sytuacje jako taką, którą ta zła komisja Europejska co zresztą już dzieje w w tej chwili jak się pojedzie ten tzw. teren z ludźmi porozmawia to oni pod wpływem tej propagandy uważają, że Unia Europejska faktycznie wtrąca się nasze polskie z prawej nie powinna mieć prawo do tego tzw. wytykania działań podejmowanych przez Polski rząd czy też przez Polski Sejm ogólnie rzecz biorąc przez prawo i sprawiedliwość sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i bardzo delikatna i cóż no to pozostaje tylko i wyłącznie rozmawiać tłumaczyć ludziom jak i jaki jest stan faktyczny, jakie są fakty fakty są takie, że rzeczywiście zasady reguły narusza polskiej rząd dzisiaj rząd z prawa i sprawiedliwości UE, ale miejmy nadzieję, że uda się może jakiś mądrej rozmowie nie doprowadzi do sytuacji, w której wycierpieli, by z tego powodu Polacy albo, choć akurat z takiego okręgu czy regionu, że z Lubelszczyzny to jest akurat w do tzw. Polska wschodnia, która właśnie w okresie członkostwa w unii Europejskiej bardzo wiele zyskała pomiędzy nimi dlatego regionów w tym dla Lubelszczyzny dedykowany jest już drugiej perspektywy finansowej ten ten program Polska wschodnia myśli pan, że ludzie rzeczywiście po tylu już w latach, widząc zmiany, jakie to środki unijne przynoszą ich regionowi tak łatwo, by się mogli odwrócić od Unii Europejskiej łatwo nie, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, że mogli się odwrócić od Unii Europejskiej, dlatego że po pierwsze, popełniliśmy w ostatnich latach wielki błąd, sprowadzając Unię Europejską tylko i wyłącznie do pieniędzy ludzi dzisiaj nie widzą i żadnych innych zalet z naszej obecności w unii Europejskiej nie pisał o jego bezpieczeństwo zarówno ekonomicznego nie widział możliwości, jakie Ełku jak Unia Europejska daje przedsiębiorcom polskim polskiemu nawet rolnikowi natomiast widzę tylko i wyłącznie my pieniądze niestety to oni są odosobnione przypadki, kiedy ludzie, słysząc o tym jak tak jak my tutaj rozmawiam też mogliby zostać pozbawieni środków finansowych z Unii europejskie i to, że powstanie może i też bardzo prawdopodobne powstaną 2 budżety strefy euro i pozostałych państw członkowskich i de facto my na tym stracimy to ludziom to po co być w tej Unii Europejskiej dlatego potrzebujemy takiej dobrej rozmowy mądrej dyskusji z ludźmi, żeby pokazać im inne zalety Unii Europejskiej niż tylko pieniądze tak to może jest dobra też okazja chociażby po tym, jak kawałek Polski na mocno ucierpiał w wyniku tych słynnych już w Bush sięgnąć po narzędzie, które też zaproponowała komisja Europejska swego czasu zaproponował to Jean-Claude Juncker nie w swoim wystąpieniu w parlamencie europejskim rok temu, ogłaszając powstanie Europejskiego korpusu Solidarności państw akurat tym zajmuje w parlamencie europejskim to jest właśnie korpus, który miałby pomagać ludziom w takiej potrzebie w takich trudnych chwilach jak chociażby właśnie po tej nawałnicy nie słyszymy żeby, żeby tacy ludzie wolontariusze z korpusu pojawili się i to w tych Borach Tucholskich w okolicach pomagali ludzie mam, bo jest to procedowane w tej chwili, aczkolwiek jak na warunki administracyjne to nawet brukselskie czas od momentu zapowiedzi takiego takiego instrumentu ranny jak ten korpus do momentu, kiedy zaczęliśmy procedować w parlamencie europejskim to bardzo szybko UE ścieżką to niedługo zostanie wprowadzony w życie będzie kapitalnym pomysłem oraz, że jest to forma wsparcia dla tych ludzi po takich nawałnic, które przeszły przez Polskę to jest możliwość odbudowy i miasteczek, które ucierpiały trzęsienia ziemi n p . we włoszech, ale to jest też budowanie takiej prawdziwej wspólnoty i wolontariusze z różnych części Unii Europejskiej to po pierwsze po drugie nabycia nowych kompetencji wiedzy umiejętności, które będzie można później wykorzystać wracając do swojego kraju pochodzenia to byłoby właśnie jeszcze 1 ważnym sygnałem, że Unia Europejska to nie tylko pieniądze, ale też Solidarność chociażby wyrażana właśnie taki sposób Thomas Solidarność jest przede wszystkim wyrażona chociażby w tej pomocy, którą otrzymujemy od Unii Europejskiej 20 0 4 roku w bardzo dziękuję Krzysztof Hetman poseł do parlamentu Europejskiego głosząca się stało dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA