REKLAMA

Rząd hamuje walkę z korupcją. Ale ulica nie daje za wygraną

Post Factum
Data emisji:
2017-08-28 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 17 min zostało do godziny dziewiętnastej słucham Radia TOK FM dziś poniedziałek 2 8 sierpnia, a w Bukareszcie i kilku innych miastach Rumunii odbyły się wczoraj wieczorem protesty przeciwko planowanej przez rząd reformie wymiaru sprawiedliwości w naszym studiu pan Bogumił Luft były ambasador w Rumunii Mołdawii dobry wieczór dobry wieczór protesty się do odbyły wczoraj w kilku miastach tam też, że w Braszowie protestowano, ale protestowano przeciwko czemu Rozwiń » dokładnie i to zaczyn to nie są pierwsze protesty na pierwsze protesty przeciwko temu rządowi wybuchł już parę tygodni po po jego powstaniu po prostu i też dotyczyły spra w związanych z miną właściwie trochę rezer w tłumu i zmieniania taktyki wymiaru sprawiedliwości znaczone dotyczyło konkretnie tam wtedy kodeksu karnego kodeksu postępowania karnego w każdym razie miały one prowadzić co było nie widywał graczy taki mały poziom taki szok nikt nie szanujemy liczę intencją rządu było doprowadzenie do tego, żeby mniej surowo było karane nadużycie władzy oraz korupcja w dywidendę było to dążenie do ich hotel to nikt ich wybuchu niezwykle potężne demonstracje spowodowały, że rząd się z tego wycofał właściwie chodzi o to m. in . że od paru lat dobrych prokuratura spoza specjalne prokuratura antykorupcyjna jest w sposób niezwykle skuteczny ścigał właśnie afery korupcyjnej to taki już raz tych sprzed lat po prostu ich czerwienią taka młoda kuratorka około 4 0 lat w tej chwili, a już jak o sobie Radomiak ma 3 5 w ogóle Laura kodu taką weszli w lesie nazywani, która rzeczywiście do rzeczy jest postrachem czyjś idea jest postrachem przemysłu dla tej partii, które w tej chwili władzy to jest partia postkomunistyczna Socjaldemokratyczna, która jest cała klasa polityczna mieszkań są obciążone różnymi aktorami tego rodzaju, niemniej jednak ta bardziej chyba, jakby troszkę bardziej jest niż inne w związku z tym oni rzeczywiście szczególnie walczą o to, żeby bita to ostrze tej walki czy antykorupcyjnej został troszeczkę stępione mało tego tam jest z kolei dotyczy to nadużycie władzy nie korupcji, ale przywódca tej partii rządzącej liczba dnia jest nie może zostać premierem rządzić z tylnego siedzenia jakimiś premierami, których zmienia co 2 2, dlatego że dlatego, że z kim ciąży na nim wyrok prawomocny w kwestii nadużycia władzy 1 wyrok oraz 1 toczy się jeszcze 1 proces, który również jest w tej sprawie ten wyrok dotyczy jakiś nadużyć popełnionych w momencie referendum mającego odwołać prezydenta Basescu ku, a on był wtedy, gdy szefem administracji lokalnej w 1 z tych departamentów jak gdyby, a drugi dotyczy tego, że one właśnie będącym przy czym lokalnej administracji w tejże administracji zatrudnił po prostu 2 kobiety, którym płacono z pieniędzy pół publicznych tymczasem one pracowały dla partii dla jego regionalnej struktury partyjne w związku z tym, z czym innym jest bardzo prawdopodobne, że z tego powodu też zostanie skazany, więc ono rzeczywiście dosyć trudną sytuację i po prostu ta partia razem z nim robić bardzo dziwne rzeczy, których grunty, które rzeczywiście wzbudzają duży protest, o co tam chodzi w tej chwili ja powiem prawdę, że dokładnie tego nie przestudiowałem z tego co wiem to chodzi o to, że o nich ty jesteś ciekawy element roli chcą odebrać prezydentowi pewne prerogatywy mianowanie prokuratorów w procesie mianowania prokuratorów wiadomo, że prezydent jest, który jest zupełnie innego ugrupowania poza tym w ogóle jest człowiekiem bardzo takim walczącym o czystość dobrych obyczajów jak mój polityczny no bo on z nimi rzeczywiście systematycznie walczy imion wspierała się to prokuratura anty korupcyjną i ich z kolei przy na skutek tego ani też z nim walczą to znaczy też go chcą jak gdyby jak najbardziej ograniczać mało tego jest jeszcze 1 rzecz to jest podkreślam wszyscy obserwatorów rumuńskich też mylić taka, że oni nie posiadają w swoim kraju mimo, że to jest partia, która ma prawie połowę mandatów w parlamencie po ostatnich wyborach zeszłorocznych, ale jednocześnie nie posiada właściwie żadnych takich osób, które mogły można byłoby szkół skuteczny sposób wylansować kampanii prezydenckiej w związku z tym dla potrzeb najbliższych lat, kiedy była kampania prezydencka będzie na razie niezbędnie luzem 2 lata Broda oni chcą zrobić coś tak już, by osłabić w ogóle w funkcję prezydenta po przewidując, że prezydent będzie zatem mniej ich i to, a i to jest kolejny, jakby tutaj być może moty w tego co się dzieje natomiast na tę demonstrację siły w styczniu już w lutym był były gigantyczne po prostu było olbrzymie prostuje i aż takie że, że to się bólami głowy nie mieści był taki 1 dzień w czasie, którego chce demos całej Rumunii demonstrowało pół 1 000 00 0 ludzi przeci w Łukaszenko otwórz się od miesięcy także, że tego rodzaju zgromadzenia wstyd, że młodzi i albo zimne i byłaby w mróz, ale może właśnie dlatego w teraz po prostu są wakacje w związku z tym nie jest prawdopodobnie większość z tych potencjalnych, że tak powiem do demonstrantów przybywa już tak na urlopach wykazy, a i, ale to w związku z tym mi się zebrał on ma uzdrawiającą uznano, że to proszę wytłumaczyć teraz słuchaczom Sławka, którzy znają pana książkę o Rumunii, w której to pan pisał, że mama dwojga gotuje się powoli dach czy nigdy nie eksploduje naziemną ma mały dla niej wybucha to było znane zdanie z Stalina właśnie ma Rumunów właśnie nowy nowy tak to nie wybucha to pokazuje, że w błoto, bo to już była po to, byłoby zdaniem pogardliwe, ale nieprawdziwe tak czy coś w nim jest mianowicie zdjęto brytyjskie społeczeństwo dość cierpliwe ogóle znaczy długo znosić www jest wstanie znosić różne rzeczy, jakie grupy już wybuchnie to się w Krobi trwało dosyć powiedział mi, ale teraz Janinę Libiąż też sobie, że w tej chwili, w czym to jest naprawdę demonizuje dramatyczną sytuację, dlatego że rzeczywiście u władzy są mylone jest formacja bardzo niedobre taka formacja, której właśnie głównym dążeniem i jedynym poważnym dążeniem jest pozostawanie u władzy z całą pewnością widać to i tak naprawdę pantomimy żonie mówią tam reformach zmienianiu tak, by to oni przy pomocy rozdawnictwa pieniędzy ostatnio pod podwyższyli bardzo szybko płace w budżetówce jakoś tak dość nawet szokująco to zapowiada pewne problemy budżetowe, bo wprawdzie w gospodarkę MOSiR Super dobrze, bo już kręci się nieprawdopodobnie mają prawie 6 % wzrostu WB w tym roku będą mieli jest ten wzrost napędzany przez konsumpcję olbrzymiego raczej po obu krótko mówiąc to w duchu las zupełnie, niemniej jednak ktoś może być za mało, żeby budżet tak to niszczą go dostatecznie dużo pieniędzy będą tylko prawda opłacić natomiast idzie także oni w różnych chwytają się jak i sposobów na to, żeby to władze swoją utrwalić i przy nich pozostawać, ale w 2 latka, który może powiedzieć tak w jeśli chce się zmniejszyć zminimalizować rolę tak jak i prokuratury antykorupcyjnej jeśli chcesz się grzebać przy sądownictwie to komisja Europejska albo inne niż chciała brukselskie powinny tak jak w przypadku Polski z protestować w taki dom od kosztów tak się dzieje znaczy to ty z tym, że to jest także jak i chyba przypadek Polski trochę inny mianowicie przypadek Polski polega na tym, że jak rząd, by w sposób taki bardzo stanowczy jak gdyby się zestawia z Unią Europejską dużych sum nie są lody nie mają takiej skłonności oni po prostu sobie to po pierwsze, NoToCo oni jak dotąd jak gdyby robiono to oczywiście dyskusyjne jest krytykowany tak dalej, ale nie może być traktowany jako rzeczywiście jakiś poważne naruszenie pewnych zasad państwa prawa prawda tak jak w stosunku do Polski na uznano, że taki jest rola w górach nikt tak nie uznał ich syn i chyba słusznie, dlatego że, że to nie jest jak jeszcze ten etap, aczkolwiek w tym dowie się rozwinie tego też nie wiadomo jak wytłumaczyć to, że Rumunia, która miała dotychczas dosyć sceptyczny stosunek jeśli chodzi o ten unijny plan dyslokacji uchodźców ostatnia w ubiegłym tygodniu stwierdziła tak możemy przyjąć tych uchodźców się w Libanie niezupełnie zupełnie zaciągnął podkreślił, że taką, że Rumunia torfu głosowała razem z polską i z tym krajem Środkowej Europy przeciwko obowiązkowej relokacji marsz przeciwko temu rzecznik żebrze wydaje się bada tabele wpływ na obszar taki kraj tyle taki tyle tak i tyle podejdzie do uchwala się zrealizować, więc oni przeciwko temu protestowali i podkreślają, że nadal przeciwko temu protestują natomiast jednocześnie my to rozwiążemy my Leszka minister spra w zagranicznych, uzasadniając to wszystko będzie coś takiego, ale jednocześnie Rumuni bardzo zależy na wykazywaniu się postawą Solidarności i pomocy dla innych członków UE niektórzy, którzy się spotykają z tym problem znacznie bardziej to było zresztą parę dni przed wizytą Macrona co jest ciekawe, bo rzeczywiście tutaj o nich też Rumunia w ogóle demonstruje bardzo poważnie swoją wolę nieuczestniczenia w unii, ale branie udziału w jej pogłębianiu integracji branie wzięcia udziału w strefie euro jak najszybciej i nawet prezydent Iohannis powiedział coś takiego, że Rumunia musiała być przez wśród tych nowych założycieli jak i nowych założycieli Unii jak się ta Unia będzie teraz reformować ludzie pogłębi wg idei francuskich niemieckich to Rumunia chciałbym w tym wszystkim uczestniczyć tak silni, żeby była jest taki wymóg mogła przejść jest jakby do Chin z historii jako 1 z tych krajów założycieli tej nowej Formuły 2 zresztą w Rumunii to też pana książki wiem Francja w Rumunii znaczy coś innego niż Francja w Polsce przez rumuńskie perspektywy Francji jednak dla dla wielu jest 1 jednak ma Marek ma jakąś wartość jest w tym kręgosłupem europejskich wartości, ale nie tylko Francja Niemcy też to mną wzrostu i Francja Niemcy w dziewiętnastym wieku odegrały bardzo poważną rolę w wywiadzie dla z tym częściowo dwudziestym wieku bardzo poważną rolę dla powstania właściwie tego wspólnego państwa rumuńskiego, w które chociaż ten naród kształtował się już od innych wielu wieków jak gdyby jednak powstał bar jest państwo rumuńskie naród zjednoczony rumuński powstał w połowie dziewiętnastego wieku i w tym procesie tego pomysłu tworzenia go przez ojców założycieli elity polityczne tą niezwykle przydatna naszych osiedlu europejskim była Francja, która bardzo to wspomagało w Atelier dałem się do Niemców jest winnej jest ciekawa rzecz mianowicie, że tam była gigantyczna mniejszość niemiecka jeszcze przed 2 w okresie międzywojennym w państwie rumuńskim mieszkało 800  00 0 Niemców i by ich cała ta społeczność niemiecka, która tam była od średniowiecza woda nie w 19 1 8 roku, kiedy my siedmio gród przyłączał się do Rumunii Niemcy to wsparli Siedmiogrodzkiej znaczy on jakby nie chcieli być w państwie węgierskim i oni wsparli proces tworzenia wielkiej Rumunii to jest jednak powód dla ich wpływom Rumuni jest bardzo wielka z 2 0 Niemców, a drugim jest to, że to Rumunię tworzyła dynastia królewska, która pochodziła z Niemiec, które w tym pierwszym twórcą jak państwa był Karol pierwszy Niemiec, który jak przyjechał do Rumunii to innymi mówił po niemiecku wyłącznie prawda o tym, to oni się bardzo Rumunia lista się bardzo ten cytat z patriotyczną rumuńscy cała rodzina ale, ale tam byli pochodzenia niemieckiego Zittau i tam nie było przypadkowe to znaczy, że prezydent Francji Macron przyjeżdżający do Rumunii był witany przez wszystkich jako o w normie no to jest tradycja oczywiście jest tam, gdzie w ogóle ich bliskich związków Mieszko Francuzi zdecydowani co znaczy to, że są związki kulturalne n p . Włosi stolicą kulturalną Rumunię i był 19 wieku, a i potem już dwudziestym również ani wczasach w tym komunistycznym był prawie, że bardziej palisz nie Bukareszt po prostu o nich Florencji tam mieszkało wielu twórców jest dużo pisał po francusku nie tracą zęby swojej męskości te związki bardzo silne jest na znajomość języka francuskiego niezwykle powszechne to nawet do tej pory teraz już troszkę mniej jak gdyby trochę ustępuje to angielskie mu Alex Rumuni uczą się wielu języków także ani 1 angielskiego w związku z tym większość po angielsku francusku mówi natomiast popularność francuskiego jest olbrzymia znaczy tak tak duża, że misie to jest to państwo europejskie dzisiaj, więc największy odsetek obywateli władających językiem francuskim Bogumił Luft ambasador były ambasador w Rumunii Mołdawii był naszym gościem nie ma obaw, że bardzo dziękuję za rzetelną opowieść bardzo dziękuję za 3 minuty 19 za 3 minuty informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA