REKLAMA

Przerwa na początek metropolii

Godziny Szczytu
Data emisji:
2017-08-29 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:51 min.
Udostępnij:

Co z podwyżkami dla ratowników medycznych? W zależności od tego kogo zapytamy na to pytanie padnie inna odpowiedź; Rozwiń »

Przedstawimy też kolejne szczegóły zmian kilka dni przed początkiem roku szkolnego;

W naszym magazynie także falstart śląsko - zagłębiowskiej metropolii oraz ciekawostka: alarm smogowy anty antysmogowej uchwale Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Toruniu to było siedemnastej Bartosz Dąbrowski dzień dobry, o czym dziś w programie są z podwyżkami dla ratowników medycznych w zależności od tego kogo zapytamy na to pytanie padnie i na odpowiedź w tej części programu przedstawimy też kolejne szczegóły zmian kilka dni przed początkiem roku szkolnego w naszym magazynie także falstart śląsko zagłębiowskiej metropolii oraz ciekawostka jest alarm smogowy anty antysmogowej uchwale miesiąc temu rząd dogadał się z Rozwiń » ratownikami medycznymi w kwestii długo oczekiwanych podwyżek płac połowa tej kwoty mają wypłacić samorządowe stacje pogotowia ratunkowego, tyle że z samorządami nikt tego nie ustaliło o tym czy na taką podwyżkę stać podlaskie pogotowie i samorząd pyta Jakub Medek Bogdan Kalicki dyrektor wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku zgadza się co do tego, że ratownikom medycznym podwyżkę Silno leży problem tkwi jednak w szczegółach porozumienie zawarte pomiędzy ratownikami, że tak określał ogólnie, a ministrem zdrowia zakłada, że budżet wyłoży na dodatkowe środki wyłącznie w 2 × 400 zł prawda natomiast oczekiwania środowiska ratowników są takie, żeby zostali potraktowani tak samo pielęgniarki, czyli oczekują wzrostu wynagrodzenia 4 × 40 0, czyli docelowo po 1 60 0 filię w inny minister przyjaźnił czy też w tym porozumieniu zawarte zostało inicjatywa zadziałania w kierunku też zaangażowanie środków własnych pracodawców ratownictwa medycznego i minister zadziałało niedawno za pośrednictwem wojewody Podlaski samorząd podległe mu jednostki pogotowia dostały polecenie, by zapewnić 800 zł podwyżki po pierwsze jest to taka pewna dwoistość podejścia do problemu, bo w przypadku pielęgniarek są to środki dodatkowe prawdami natomiast w przypadku ratowników na kwestie bez zaangażowania 2 stron, czyli zaangażowanie środków pracodawców, ale bez wzrostu nakładów przynajmniej z tych aktualnych planów bez wzrostu stawek diet nie jest to możliwe i lub też w przypadku wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku docelowo skutkowałoby to stratą powyżej 3  000 000, a stawki nie wzrosną tylko spadną, bo od 1 października prowadzoną przez stację pogotowia opiekę weekendową nocą mają przyjąć szpitale, które wejdą do sieci szpitali i toteż będzie kosztować mówi Bogdan Dyjuk członek zarządu województwa podlaskiego chcemy też zobaczyć jak będzie z utrzymaniem tych sieci pamiętajmy, że niektóre nasze szpitale są 3 na trzecim poziomie niektóre na drugim niektóre będą startowały w konkursach, gdybyśmy mieli oceniać na dzisiaj to tam praktycznie też widzimy wszędzie wynik ujemny, a zgodnie z innymi przepisami to organ tworzący ma pokrywać ujemny wynik finansowy na koniec roku, czyli z budżetu województwa trzeba będzie pokryć stratę zarówno pogotowie, jaki szpital jak mówi Katarzyna Zajkowska dyrektor departamentu zdrowia w urzędzie Marszałkowskim ma już trzeba nosić wydać pół 1 000 000 zł to co mamy nadzieję, że takie niezbędne wydatki po to, żeby 1 października można było ruszyć z nocną świąteczną opieką jest synem w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku 30 4  00 0 i szpitalu wojewódzkim w Łomży jest to 15  3 50 zł w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach 1 16  0 2 8 zł są dokładne warunki na to niezbędne koszty dostosowania funkcjonowania do tego NFZ za opiekę nocną weekendową chcesz to on w sieci płacić znacznie mniej niż płacił pogotowiu to niepokoi, bo pewne koszty są stałe i kwota, którą się nie posługujemy to kwota kwota taka podstawowa bazowa do funkcjonowania w ramach zrealizowania in zorganizowanie nocnej Świątecznej opieki miesięcznie te 1 6 3  000 zł nasz szpital średnia kwota proponowana w ramach negocjacji winę za to mieć dużo dużo niższa, czyli raptem 1 10  000 zł miesięcznie Bogdan Dyjuk nie jestem specjalnie zaskoczony jego zdaniem to konsekwentna polityka rządu strona rządowa wielokrotnie już, mówi że my chcieliśmy dobrze, ale to samorząd jest winien, jeżeli chodzi o sieć szkół poprzez burmistrz prezydent jest winien, jeżeli mówimy o szpitale to sieć szpitali to szpitale będą funkcjonowała, jeżeli nie dadzą radę to samorząd jest winien niedawno jak była tragedia na Pomorzu w kujawsko-pomorskim się okazało, że minister odwoływał się do pracy starostów wójtów, a nie do swojego zaangażowania tutaj także wskazujemy siana nie można bez jakiegokolwiek kontaktu z organem tworzącym podpisywać zobowiązań finansowych, a później mówić o wypłacie dodajmy, że Podlaski sejmik wezwał w poniedziałek minister zdrowia do tego, by wziął w całości odpowiedzialność za podwyżki ratowników sami za samorządowcy jednak przyznają, że taki apel do dzisiaj wołanie na pusto na dolnym Śląsku na razie nie ma problemu z podwyżkami dla ratowników potrzeba pieniędzy wynegocjowanej w lipcu dostali oni pod dodatkowe podwyżki jeszcze w styczniu kolejne za rok Małgorzata Waszkiewicz pieniądze dla ratowników nie powinny być problemem dla samorządu województwa dolnośląskiego mówi Jarosław Maroszek dyrektor departamentu zdrowia w urzędzie Marszałkowskim podwyżki dla ratowników nie będą obciążeniem, ponieważ nie mogą być zgodnie z prawem samorząd województwa organ założycielski dla pogotowia ratunkowego może finansować inwestycje w tej jednostce nie możemy finansować działalności bieżącej w szczególności, że ta działalność z działalnością specyficzną ona związana jest z ustawą o ratownictwie medycznym i te wydatki obciążają budżet państwa dzisiaj finansowanie jest Narodowego Funduszu Zdrowia, ale fundusz otrzymuje pieniądze z budżetu państwa na te zadania podwyżki te zostały zrealizowane w naszych jednostkach jednostki otrzymały zwiększenie dotacji przy zwiększeniu umów od 1 lipca tego roku o 400 zł ta kwota zapisana jest w porozumieniu zawartym pomiędzy związkiem pracodawców, a ministrem zdrowia, czyli w tej części porozumień nie został dotrzymany także w porozumieniu są zapisy związane z dalszymi możliwościami i podwyżek i z tym, że w naszej jednostce, jeżeli mówimy o pogotowiu ratunkowym powodziowym we Wrocławiu to na początku roku była pewna regulacja w związku z tym niemniej widzimy potrzeby oraz możliwości dalszego zwiększania wynagrodzeń dla ratowników następna podwyżka planowana jest od lipca 20 18 roku, jeżeli jednostki otrzymają na ten cel pieniądze to oczywiście z tego porozumienia się wiążą w sumie te lipcowe i styczniowe podwyżki we wrocławskim pogotowiu to jak, a to podwyższa 400 zł od lipca i zbliżona kwota od stycznia tego roku z tym, że ona obejmowała wszystkich pracowników pogotowia ratunkowego proszę pamiętać, że są tam także dyspozytorzy są tam pielęgniarki w dnie dużej ilości, na które było zwiększenie pieniędzy wynikający z porozumienia pielęgniarek z ministrem zdrowia wczoraj Podlaski sejmik zaapelował do ministra zdrowia, żeby wziął odpowiedzialność za podwyżki dla ratowników dolny Śląsk na razie nie zamierza apelować w tej sprawie dodaje Jarosław Maroszek to zależy od pewnie lokalnych uwarunkowań nie wiem, jakie były wynagrodzenia ratowników w tamtych jednostkach i pewnie to jest z tym związane tak także ratownicy powoli być może jest to też problem ilości ratowników dosyć dużo się szkoli i pewnie rynek pracy także weryfikuje ich wynagrodzenia stąd też być może lokalnie mogą występować regionalne mogą wystawać pewne dysproporcje, ale wydaje się, że przy stałej kwocie dotacji na zadania ratownictwa te różnice w wynagrodzeniach nie powinno być duże być może są trochę taka ostrożność w sejmiku, ponieważ wiele zadań przerzucanych jest na samorządy bez zabezpieczenia środków stąd też być może apel sejmiku miał przeciwdziałać takim zakusom na przerzucaniu zadań na samorządy województ w kolejna wynegocjowana przez ratowników podwyżka w lipcu 20 18 roku w wiele szkół podstawowych powstały z przekształcenia gimnazjów miało problem z naborem w Krakowie 7 z 1 2 gimnazjów zamienionych w szkoły podstawowe nie udało się tworzyć ani 1 klasy pierwszej to oznacza zwolnienia nauczycieli i konieczność zamknięcia szkół w kolejnych latach Polina track od 1 września z mapy Krakowa znika 5 1 gimnazjów część z nich wejdzie w skład zespołu szkół, ale 1 2 zostało przekształconych w nowo odrębna szkoła podstawowa większość z nich miało problem z naborem i nie otworzy pierwszych klas zdaniem wiceprezydent Krakowa d s. edukacji Katarzyna król już na etapie przekształceń to było do przewidzenia my wskazywaliśmy, żeby te gimnazja zostały wygaszone, bo tam nie ma po prostu racji bytu szkoła podstawowa z uwagi na to, że po prostu nie ma dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych w danym rejonie, bo są to często dzielnica po prostu osób starszych no ale tutaj 1 strona społeczna jednak wnioskowała, aby dać szansę tym szkołom i zobaczymy jak to będzie wyglądać w najbliższych po prostu lata i dodaje, że błędy popełniono już na etapie rekrutacji to jest wszystko zależy od tego jak wyglądała rekrutacja i oferta danej szkoły czy faktycznie dyrektorzy nauczyciele aktywnie w tym uczestniczyli zachęcali innych rodziców do posłania dziecka do powiedzmy nowej szkoły i związkowcy uważają jednak, że fiasko rekrutacji do tych placówek nie wynika z braku pomysłowości dyrektorów mówi Grażyna rozkaz związku Nauczycielstwa polskiego jednak rodzice zdecydowali, że zapisują dzieci do tych szkół, które już funkcjonują od dawna niekoniecznie do tej nowo utworzonej jakby, obawiając się, że nie wiadomo czy ta szkoła rzeczywiście za startuje na jej efekt jest tak, że w 1 szkole kilkoro dzieci zapisanych szkoła nie będzie funkcjonować pani Monika mama pierwszoklasistki przyznaje, że obawy budziło posłanie dziecka do szkoły, w której murach uczą się jedynie dzieci dużo starsza bałam się, że moje dziecko będzie po prostu za mało za młody na to, żeby uczyło się z tym dużo starszymi dziećmi wydają się, że szkoła, które już jest przystosowana i prowadzi edukację od pierwszej klasy lepiej się zaopiekuje moim dzieckiem po prostu, że moje dziecko nie będzie się czuć lekkie wyobcowany wyalienowany, że nagle z dużo starszymi dziećmi chodzi do tej samej szkoły naprawdę pierwszaki są małe dzieci naprawdę małe dzieci brak naboru może oznaczać, że tę szkołę za 2 lata, kiedy ich mury opuszczą uczniowie drugich trzecich klas gimnazjów przestaną istnieć wiceprezydent król ma jednak nadzieję, że szkoły sobie poradzą prowadzą też jeszcze nadal różne intensywne działania n p. zespół szkół przez Senat Senatorskiej, aby otworzyć klasy dla osób n p. powracających z zagranicy, żeby dzieci tutaj dostosowywały się i dokształcał z języka polskiego historii z kultury, więc różnego rodzaju pomysły są to z bardzo zadowalające, że nauczyciele dyrektorzy wychodzą naprzeci w z różnymi propozycjami dajemy im jeszcze szans, żeby spokojnie można było wdrożyć na pewno pomysł na zagospodarowanie budynków oświatowych jest, jakim tego na razie nie wiadomo z Krakowa Paulina Nawrocka TOK FM i tyle Kraków adres Warszawa od przyszłego tygodnia rusza stołeczny program dopłat do żłobków do czesnego w prywatnej placówce ratusz dopłaci 400 zł trzeba jednak spełnić określone warunki, jakie o tym, Joanna Mąkosa samorządowe 400 plus ma odciążyć publiczne żłobki i zwolnić miejsca tym, którzy nie spełnią wymogów tłumaczy Katarzyna Pieńkowska ze stołecznego ratusza, jeżeli rodzice zdecydują się zrezygnować z miejsca w naszym miejskim żłobku bądź z oczekiwania na to miejsce na ich oczywiście spełniają odpowiednie kryteria wtedy co miesiąc będą dostawać 400 zł te kryteria wymienia wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński pierwsze rodzice mieszkają i płacą podatki w stolicy nie korzystają z urlopu wychowawczego no i kwestia dochodowa przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 9 2 2 zł netto w tonie koniec w Warszawie będzie teraz łatwiej założyć niepubliczny żłobek zapewnia Bieńkowska i burmistrzowie mają obowiązek przeznaczać lokale użytkowe to oczywiście spełniają warunki wymagane ustawą muszą przeznaczać na konkursy profilowane co oznacza, że pierwszeństwo w wynajmie lokali użytkowych mają podmioty, które chcą założyć żłobek niepubliczny dodatkowo jeszcze będą niższe czynsze jest to na pewno ułatwienie przy założeniu żłobka no mamy nadzieję, że to spowoduje większe zainteresowanie teraz miasto organizuje opiekę dla blisko 6 i pół 100 0 dzieci z bonu żłobkowego wg szacunków mogą skorzystać nawet 4 00 0 rodzin wnioski można składać od października w wydziałach obsługi mieszkańców w każdej dzielnicy miasto wypłaci bony z wyrównaniem za wrzesień i Joanna Mąkosa TOK FM w Polsce z metropolii falstart, bo zgromadzenie Górnośląską zagłębiowskiej metropolii rozpoczął się od zarządzenia dwutygodniowej przerwy sesję przerwał do 12 września prowadząca obrady, by uczestnikom nie udało się wybrać przewodniczącego zgromadzenia nie było do tego wymaganej większości przed wejściem na salę obrad prezydenci podkreślali, że chwila jest historyczna emocje ogromne mówi prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik są emocje, bo są wystawcami bije mocniej, bo przecież w końcu napracowaliśmy się na pewien sukces dla Śląska i ten sukces jest nim 4 1 prezydentów burmistrzów będzie pracowało dla wspólnego dobra oczywiście przy boku z zarządu, który wybierzemy te być może dziś być może w najbliższych dniach podczas pierwszej sesji miał zostać uchwalony budżet statut wybrany przewodniczący zgromadzenia do porządku został także dodany punkt o wyborze zarządu, choć było wiele obaw, że z uwagi na brak jednomyślności może to być trudne tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński darzą w zasadzie nigdy nie wybiera się szybko także zobaczymy myślę, że tutaj główną na takim momentem, który może dłużej potrwać to głosowanie nad zmianą porządku obrad, ale myślę, że to pompy z rynku pasz rozesłał do nas swoją autopoprawkę i umówiliśmy się dżentelmeńską wczoraj, że jeżeli na tym spotkaniu wszystkich 4 1 miast gmin powiatów miast gmin to taka jedno głośności czy większość będzie atak wczoraj było to dzisiaj to do porządku obrad, choć bardzo się bez władz metropolii nie ma sensu rozmawiać i bez władz metropolii nie ma metropolii obrady trwały 2 i pół godziny i utknęły w pkt 3 wyboru przewodniczącego zgromadzenia decyzję o dwutygodniowej przerwie podjął prowadzący obrady wójt Gierałtowic Joachim Bargiel miało być dobrze jest jest dobrze, ale z rozwagą, bo trzeba oddać wiemy gorącym głowom jako wójt takiej małej gminy widzę co się dzieje na sali nie musiał studzić te zapędy takie niezależnie zresztą od przyczyn politycznych bez niezwiązany ani z prawa ani zlewa jako jedyna taka 1 0 także nowi ze spokojem myślę, że podzielają moją opinię większość tych mniejszych gminach w stosunku do tych potentatów kandydatem na szefa zgromadzenia był prezydent Katowic Marcina Krupy poparło 2 2 miasta przeci w było 5, a 14 się wstrzymał jednocześnie prezydent kopanie uzyskał większości głosów w liczbie mieszkańców nie absolutnie są bardzo szczęśliwy, że 2 2 wójtów burmistrzów prezydentów zagłosowało za bardzo dziękuję za to poparcie jak zawsze jest wolne pracują dlatego przyjmuję wynik cieszy się z poparciem 3 2 natomiast od samego początku nie podobało mi się pewne działania, które były widoczne w tej sumy w sferze wyborów w poszczególnych przedstawicieli naszej metropolii, a więc myślę, że ten czas może wskazanego we powinniśmy ochłonąć trudno mi decydować ja raczej bym na pewno nie ogłosił, że po chciałbym jasno powiedzieć jestem przeciwny temu co się stało rozumie takie prawo przewodniczący zgromadzenia idą również panowie to jest demokracji do wyboru zarządów w ogóle nie doszło mówi wójt gminy Świerklaniec Marek cel dajemy na zewnątrz obraz, że my jako samorządowcy nie potrafił się dogadać bardzo niedobre bardzo niedobry czas na starcie metropolii trudno powiedzieć, jaki prognostyk to jest oby ten czas tych 2 tygodni był wykorzystany jak najlepiej natomiast mieszkańcy dzisiaj zobaczą dowiedzą się z wiadomości że, że to nie poszło tak jak ma być ja jestem jako samorządowiec mogę tylko mieszkańcy przeprosić za to co się dzisiaj z tą wyciąg rozmowy dyskusji po to, żeby działać, żeby metropolia, bo dla mieszkańców nie dla polityków nie dla samorządowców w sensie takim jakimś rozgrywania tylko działania tak do przodu także uważam, że ten czas 2 tygodni działa mocno przepracować poświęcić dobrze, że taka sytuacja więcej na zgromadzeniu metropolii nie powtórzyła, a dzisiaj to jest niedobry początek 2 z Katowic Daria Kluza Stępień to kasa w magazynie reporterów zmieniamy temat łuski alarm smogowy zbiera podpisy pod petycją do sejmiku województwa przeciwko projektowi uchwały antysmogowej nie zgadza się z niektórymi zapisami dokumentu uznał też, że sejmik pomija organizacje w pracach nad dokumentem o szczegółach Bartosz Kondziołka w petycji czytamy m. in . że zarząd województwa wymianę części kortów chce odwlec nawet o 10 lat dlatego organizacja chce, żeby jeszcze w tym roku sejmik wprowadził zakaz używania najbardziej szkodliwych pieców zbiórka podpisów ruszyła 3 tygodnie temu Dominik Radomski z alarmów w Łodzi ceny brutto wcześniej weszło także tych winnych województwach skończy się także dokoła nas będą zakazy i wszystko będzie wpadał do nas piece Węgier brunatny co do koncentratu muł węglowy ona będzie nadal tym paliło taka aktywność samorządów w łódzkie jest 1 z pozorowanym jakiś aktywności i nie jest działaniem na rzecz Łodzi województwa łódzkiego czy poszczególnych gmin miał się z 11 lipca spotkać ze spłat mogą także jesteśmy zaproszeni spotkanie zostało odwołane i mieliśmy tam dopiero projekt uchwały przygotowywać przygotowali to bez lat zostaliśmy zaproszeni do zespołu z logo, które zupełnie odwołany w międzyczasie członek zarządu województwa łódzkiego mówiła, że powstał jakiś komitet d s. działań antysmogowych w tym komitecie nas nie ma jesteśmy jedynym alarmem, który nie zbiera, żeby poprzeć, a żeby coś zmienić, bo jesteśmy niezadowoleni, bo po prostu pominięto nas w proces tworzenia tej uchwały przewodniczący sejmiku Marek Mazur projektu uchwały ma to do siebie, że podlega konsultacjom i dobrze, że ktoś się tym bardzo wnikliwie interesuje, jeżeli takie uwagi będą zasadne to na pewno przed podjęciem uchwały w ziemię pod uwagę, jeżeli są jakieś jakieś kwestie oczywiście odległe w czasie to pewnie będziemy je rozwiązywać tutaj też będzie bardzo ważna sprawa szkodzi pomoc finansowa, bo wymiana wszelkiego rodzaju źródeł ciepła będzie też powiązana z możliwościami finansowymi zobaczymy, jakie propozycje są ze strony tych, którzy to konsultują zobaczymy, jakie będą możliwości finansowe i nie mówię, że takiego problemu się nie da rozwiązać, bo po przejściach konsultacje czy faktycznie łódzkie alarm smogowy jest wykluczony to nikt nikogo nie wyklucza jak skończy się konsultacje usiądziemy do stołu będziemy rozmawiać być może te wszystkie wnioski, które w łódzkiej, ale proponuje to będziemy je przyjmować na konsultacje skończyły się 2 3 sierpnia i alarm smogowy zgłosił swoje uwagi tymczasem pod petycją do sejmiku w ciągu miesiąca organizacja chciała zebrać 100 0 podpisów jak na razie jest kilkaset alarm przedłużył ich zbiórkę do czasu zwołania sesji sejmiku, na której radni zajmą się dokumentem o sejmik miałby przyjąć go w listopadzie w naszym magazynie teraz po raz kolejny wizyta naszej reporterki w rejonie dotkniętym nawałnicami sprzed ponad 2 tygodni takie miejsca w Kujawsko-Pomorskiem odwiedza Beata Korzeniewska to już ponad 2 tygodnie, odkąd się nad polską przeszła nawałnica 11 sierpnia w nocy burza ulewa do tego, że chora i zniszczenia są ogromne tysiące domów zostało zniszczonych w Kujawsko-Pomorskiem wojewoda w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej powiedział, że tych zniszczonych budynków w naszym regionie będzie ponad 7 00 0 największe zniszczenia w regionie są w gminie Sośno w powiecie tucholskim, ale także w gminie Koronowo w 1 z poszkodowanych jest pani Mirosława ze wsi sitowia psy to właśnie gmina Koronowa mamy 1 pokój, tyle że z uratowanych z w stronę ulicy, że możemy tam zamieszkać zachęcały do wymiany ciężko mówić ilu jest tutaj mieszka wiele osób 4 i gaz leżąc sen imionach budynki w sumie wszystkie są dowożone z kimś w piękny ogród, ale mieliśmy dużo ludzi trudno pomagali 1 2 osób dziennych Bury Miś zastępca z powiatu z Bydgoszczy codziennie u o zmiennych codziennie ktoś jest człowiekowi stokach i oczy mówi 1 pas jest dr budowanego trzymali się w żyłach i z Unią, ale także co zrobić mówi dziewczyna dochody z tego pięknego domu ich użycie go odbudować się Gottwald postaramy się, chociaż tylko do mnie to zobaczymy mamy wysprzątany mówi tyle, bo ludzie zezwoli nam nagle wszystko ze strychu, bo to jest taki urok pruskiej tam dom było glina taka warstwa gliny później było świeczka atomowych nie wiem czemu zmieszana to było 3 przyczepy, żeby wszystko wynosili było wszystko tutaj z tej strony to wszystko było po prostu gorące gorąco było i teraz mamy w stylu zupełnie pusty i to co było zalanych to jest wyrzucona jest w Annopolu złożonych modelarzy tutaj o butach do głów musimy zrobić z tymi dobrami i zerwać sufit nie tu z tej strony w Gnieźnie nie pamiętam nic mu się odciążą chciał zapytać pana piątkową noc godzina dwudziesta trzecia nic nie pamięta rolety było opuszczone mąż krzyczy, że tutaj widzieć co się dzieje sią, że coś wpadło do domu nie wiem hałas jak takie ciśnienie było dotrzemy ryczeć usiądą do sypialni na łóżko mąż krzyczy, że się leje w kuchni w żyrandolu udało się wszędzie ja mówię, bo tatuś daje poziom do sypialni w nóż kościele jest nie pamiętam nic może też nie mieć myśmy nic nie widzieli, bo znowu nie mogliśmy wiedzieć im było czarno nic już nie rano w sobotę rano nie daliśmy upust myśmy poszli już jak przystało pomoże zdradzają zbierała wodę, bo ono głównie ze ślą to może Boże co patrzeć dookoła usiądą zachodzili w scenie chaos Bydgoszczy niech coś wyjechał przyjechał w trzeciej już w ogóle nie spali nie tego jak rząd też podobno w obyśmy tak dookoła zobaczyć, a to wyglądało w nocy inaczej jak rano nie, chcąc jak pobojowisko czują się weszło to normalnie no to jak po wojnie od trochę celowo, bo jak ktoś nie był nie widział w wcześniej tego ogrodu to może powie, że nie tak źle, ale na prawdę mówiąc ze strony tutaj pomocy naszego burmistrza nie wiem czy pani słyszała, że bez Koronowo podniosły trzykrotnie woda nie mówiąc 1 0 1 3 w głowie nie mieści to Biedronka rozdawała ludziom teraz musimy się zabrać dowód siły i po prostu pomyśleć, że to jest remont i tyle lub jak inaczej obok lasu był las nie ma co prawda może ich nie było też jeszcze zawsze się patrzyło w telewizji się 2 mówiło to nie u nas nie dostało mija się nie zrobi teraz po prostu trzeba tylko czekać na ubezpieczyciela jej i zacząć go towarzyszy też problem z ekipami w pole jest mi zwrócone nawet nie ma gdzie zresztą w najeść już na otoczenie myślę trudno tak mamy tutaj ziemiach wkoło budynków prosto do około 2 próbowaliśmy policzyć, jaki to będzie koszt tych wszystkich na prostego remontu nie niech niewielu było właściwie zbudowanego na wzór Sobali, toteż nikt nie mieć czyniono po wojnie do budowy cała Góra mówią, że mamy też zachowany, jaki jest niegotowy stawka ta była dotacja talent zobaczymy wszystko zależy od pieniędzy poszkodowani w większości otrzymali już po 6 000 zł odszkodowania dostaną też, że nawet do 200  000 jeśli chodzi o odszkodowanie na odbudowę zniszczonego budynku cały czas potrzebują też o pomoc z całej Polski zresztą płyną dary płyną materiały budowlane płynie żywność 3 plandeki takie którymi można zakryć zniszczony dach są w tej chwili znowu potrzebne w niedzielę w nad ranem była burza był też 3 plandeki, które strażacy na domy zakładali zaraz po tej nawałnicy w tej chwili są już zniszczonej potrzebne są w kolejnym potrzebna jest też pomoc psychologów z osobami, które straciły dorobek swojego życia domy budynki gospodarcze pola, a na tych polach ten swój majątek, bo jest mnóstwo pól, które są w tej chwili zalane zniszczone i zbiorów nie będzie te osoby potrzebują wsparcia potrzebują rozmowy z dnia potrzebują pomocy wykwalifikowanych psychologów, ale z dobrze robi też rozmowa z kimkolwiek, więc dobrze jeśli wybierasz się w okolice tych zniszczonych terenów jakaś grupa osób, a wśród nich takie, które nie tylko będą pomagać przy odbudowywaniu zniszczonych budynków, ale też takie, które po prostu będą chciały Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINY SZCZYTU - MAGAZYN REPORTERÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA