REKLAMA

Dlaczego indywidualizm odciąga młodych od polityki?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-08-29 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na dwudzieste pierwsze 1 4 wieczór Radia TOK FM Tomasz Stawiszyński w studiu prof. Małgorzata Jacyno socjolożka Instytut socjologii Uniwersytet warszawski dobry wieczór dobry wieczór zacznę od anegdoty Otóż byłem akurat miesiąc przed wyborami amerykańskimi i z Chicago, gdzie także parokrotnie zdarzyło się być na kampusie Uniwersytetu w Chicago tam się spotkania m. in . z Martą Nussbaum amerykańską filozofką bardzo wybitną znaną i Donatana lira również Rozwiń » miał okazję rozmawiać też filozofem też znanym i poważnym i pytałem ich o to czy jak oni rozumieją to poparcie, którym się cieszy Donald Tramp już w tej chwili sięgająca wtedy, kiedy rozmawialiśmy no właściwie nie wiem 2 3 punktów procentowych przewagi nad Hillary Clinton i pamięta, że odpowiada mi po 1 głosem, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby Donald Tramp został prezydentem, że to jest absolutnie wykluczone nie ma takiej możliwości w momencie, kiedy ja próbowałem jakoś dociskać mówisz, że ma jednak to sondaże są takie dość poważnie wyglądające to oni twierdzili, że nie ma sensu o tym w ogóle rozmawiać naj da się okazało, że wygrał wtedy do Marthy Nussbaum napisałem maila jak ona właściwie to zwycięstwo postrzega i ona odpisała, że nic z tego nie rozumie co jakiś kompletny szok i w ogóle teraz nie będzie na ten temat rozmawiać, bo musi się zastanowić nad nową książkę na ten temat przepisy przypomniało mi się to wszystko, kiedy czytam tekst Marka Libii zapowiadam, że tego będzie dotyczyła nasza rozmowa czy w każdym razie, że punktem wyjścia naszej rozmowy ten tekst uczynimy, bo teza taka zasadnicza teza, jaką marki la w tym tekście stawia jest taka po pierwsze, że egipscy intelektualne akademickie amerykańskie są ogromnym stopniu odpowiedzialne za zwycięstwo trampa, a ta odpowiedzialność bierze z pewnego rodzaju mówiąc ogólnie alienacji, jaką popadła w rzeczywistości od innych ludzi od społeczeństwa amerykańskiego, że się zamknęły takiej bańce ne i w tej bańce tkwią i o tym co się rzeczywiście dzieje nie mają pojęcia, a to co serwują swoim studentom to w jaki sposób tych studentów edukują prowadzi tylko do odpolitycznienia Ania tego w jaki sposób ci studenci rzeczywistość postrzegają, choć formalnie to edukacja ma być właśnie edukacją do polityczności, a jest odwrotnie tak na to teksty inni Marka linii, której pan przywołał też jest może być traumą szokiem dla liberałów wezwą, dlatego że autor domaga się radykalnej reorientacji narracji liberalnej i wśród przyczyn klęski Clinton partii Demokratycznej wymienia m. in . to, że idea i liberałowie skupieni się na pana reakcji promującej broniącej mniejszości tak czy można powiedzieć, że gmina kwestionuje sam rdzeń neoliberalnej liberalnej opowieści o tym co jest Bartek gry co jest stawką są też właśnie ten tekst został uznany za kontrowersyjny, a niektórzy powątpiewają w ogóle to czy Czech tak, a propozycja taki projekt może być przyjęte niż ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że w istocie nie jest wcale nowa krytyka, że to jest krytyka, która pojawiła się w stanach Zjednoczonych już w latach siedemdziesiątych to do pewnego stopnia jest powtórzenie krytyki konserwatywnej lewicy właśnie z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku mam namyśli, zwłaszcza Christophera Laszlo, a jego tezy mówi mówiły podobnie o tym, że zaabsorbowani są nową takiej rozbuchany nieokiełznanej indywidualizm staje się przyczyną odpolitycznienia tutaj to nazwisko w tekście ani nie pada nazwisko, które pani przytoczyła Christopher rasie autor wspominamy tutaj przez Annę przeze mnie bardzo często książki kultura narcyzmu jakakolwiek sama diagnoza narcyzmu czy Narcyz styczności współczesnej kultury umówili się pojawia tyle rząd powiada to cała edukacja do edukacji, którą odbierają studenci na współczesnych amerykańskich uniwersytetach studenci kierunków humanistycznych ta edukacja do polityczności przynajmniej w takim ekspedycji te, które w sensie tak nazwana jest właśnie edukacją do narcyzmu i cała ta ten paradygmat tych koncepcji teorii, które się na amerykańskich uniwersytetach amerykańskich humanisty c, ale nie tylko nowe źródła są oczywiście europejskie wykłada to jest netto jest teoria czy tez paradygmat model, który wzmacnia tylko te tendencje w we współczesnej kulturze, które do narcyzmu takiego zamknięcia skoncentrowania wyłącznie na sobie prowadzą, a właściwie w tej kulturze wszystko do tego prowadzi wszystko taką tendencję wzmacnia powiedz może o tym, właśnie bliżej o tym co jest tym czynnikiem narcyzów bijącym w nea tych koncepcjach, które w, które Lidla krytykuje mnie się wydaje, że ta krytyka została stworzona pod presją czasu jest inny i została stworzona na użytek właśnie takich dyskusji, jaką my w tej chwili toczymy, więc ono z konieczności zawiera pewne uproszczenia Molina jest filozofem, który zajmuje się można powiedzieć źródłami porządku i widzi tutaj takie 2 ważne instytucje religie i państwo natomiast w moim przekonaniu te wcześniejsze krytyki 1 z pierwszych to jest krytykami SA pochodzi już z czasów bezpośrednio po drugiej wojnie światowej to jest taki słynny artykuł o klasie średniej, która lada moment będzie się wybierała na Przedmieścia inny o klasie średniej, która jest w stanie nawiązywać relacje i doświadcza poczucia wspólnoty tylko wtedy kiedy ta relacja jest zakorzeniona w osobistej znajomości tak i to jest właśnie można powiedzieć istotą narcyzmu, który unika można powiedzieć abstrakcyjnych wartości czy wielkości i współdziałanie jest możliwe o tyle, o ile ja siebie sympatię czy n p. empatii, czyli musi być zakorzenione w moich odczuciach i tak wciąż TKA, ale takie twierdzenie Warty kule i inni pojawia się także nie jesteśmy zdolni, a i tak też uczymy młodzież nie jesteśmy zdolni do odczuwania my nie jesteśmy zdolni do odczuwania wspólnoty im tam pojawia się taki niepokój, o którym dzisiaj bardzo często się mówi, a mianowicie że, nawet jeżeli następuje taka intensywna mobilizacja dotyczy to trwa krótko potem wszyscy rozchodzą się do domu i UE być może nawet o tym, doświadczeniu za bardzo nie pamiętają to bardzo przypomina diagnoza Zygmunta Baumana, który mówił, że ma 2 wiadomości 1 dobrą drugą złą to dobra jest taka, że wspólnota jest dzisiaj po okazyjnej cenie, a druga jest taka, że nie wiadomo czy nasza legitymacja jutro będzie jeszcze ważna, bo po prostu tej wspólnoty może już nie być tak i to jest inny 1 argument, który się tutaj pojawia, ale też lina oskarża środowiska akademickie oto, że za bardzo zaufały swojemu doświadczeniu doświadczeń lat sześćdziesiątych, gdzie właśnie korzystano przede wszystkim z takich form mobilizowania się ruch, ale nie partia polityczna n p. i nikt skupienie się na mniejszościach, bo krytyka linii dotyczy tzw. nowej lewicy lewicy, która rzekomo straciła swój tradycyjny elektorat, a więc robotników i ta teza, którą tak w tej chwili wyłożyła mogłaby być z treścią no skupiona w taki oto konstatacji, że dzisiaj ludzie jak n p. dzieje się krzywda w pracy to nie zapisują się do związku zawodowego tylko n p. wdychają olejek pomarańczowy, bo poprawia asertywności wszak albo udają się na warsztaty rozwoju osobistego albo idą do coacha na obszarach, w których przekonuje, że teren ich działań zawodowych jest terenem głębokiej wewnętrznej samorealizacji jeśli rozprawią się odpowiednio dobry nastrój zmienia sposób postrzegania tego co się dookoła dzieje to żadne związki zawodowe nie są im potrzebne wszystko jest ich głowie tak ale, ale też krytyki wcześniejsze pochodzące z lat siedemdziesiątych, na które autor tak jak pan zauważył wcale się nie powołuje, a jednak współbrzmią organizują się wielu momentach to są krytyki, która też mówią o tym, że pojawiło się zupełnie nowe oczekiwania wobec UE uczelni instytucji akademickich, a mianowicie to jest to żądanie n p. nam bardzo dobrze już znany slogan przydatności użyteczności następnie to może, by nauka byłaby niższa doświadczeniu bliższa życiu bliższa w praktyce to Christophera nasz celował właśnie innym znajdowanie nazw nowych kursów, które się wówczas pojawiły, a więc n p. wybór dentysty rodzinnego teraz słyszałam o o takich kursach zajęciach zarządzanie stylem życia zarządzanie czasem zarządzanie dzieciństwem i t d . tak więc czy Jan dzieciństwo własnym przede wszystkim własne mea jeśli chorujemy rozumiem jeśli jednak, że jest on przecież dzieciństwo jest regresem na taki jest wspomnieniowa przede wszystkim kulturze Europejskiej natomiast inny, czyli to pokazuje inne tło tak edukacja ma być bezbolesna terapeutyczna bliska życiu to kłóci się to pozostaje wsporze z tradycyjnym wyobrażeniem edukacji, która może nie tyle miała być bolesna co miała gwarantować warunki zupełnie innej pracy takiej, która zdobywała doświadczenie oderwania tak pewnej bezinteresowności nie zaangażowanie tak, by to wielki paradoks, bo to miało się wiązać właśnie z doświadczeniem bycia oderwanym od rzeczywistości po to, żeby móc zajmować pozycję arbitra być obiektywnym inni angażować się nie kierować się w tym sensie, żeby nie nie kierować się swoimi poglądami przy wyborze czegoś, bo to jest istota sfery publicznej tak bardzo dobrze to innym wydaje mi się wyraził zniżek, kiedy mówił, że po osoby publiczne robią wrażenie osób, które działają jak kukły są mechaniczne, bo one w istocie nie mają nic dopowiedzenia one mają odpowiadać neutralne Formuły to z kolei, ale to już w tej chwili będę zmierzała do końca, bo jestem ciekawa Pańskiego pytania kolejnego to z kolei dobrze odpowiada temu co miał namyśli inny wielki badacz sfery publicznej, a mianowicie zaliczać Senat, a ta, bo to też z tych czasów z lat siedemdziesiątych pochodzą jego diagnozy o upadku sfery publicznej dlatego właśnie wspomniała, że jest to krytyka, która pojawiła się pod presją czasu na pewno będzie bardzo trudna dla zrobienia dla nas są przez stronę liberalną, dlatego że jest propozycją odejścia od polityki tożsamościowej, a jak pamiętamy Clinton jak usłyszała, że przegrała to jedyne chyba zdanie w każdym razie wiele wtedy nie powiedziała inna, ale te, żegnając się, dziękując swoim wyborcom, żegnając się z nimi powiedziała będziemy kontynuować politykę tożsamościową tak czyni, czyli politykę, w której która, która oczywiście miała pewne zalety i miała pewien pomysł na stworzenie demokratycznego świata inne świadka złożonego z wielu różnych wspólnot cierpienia w istocie cierpienia braku cierpienia związanego z brakiem uznania zastanawiam się rzeczy czy liga no i miałby tyle brawury jeszcze, żeby zmierzyć się z tą drugą bolączką, a mianowicie redystrybucję i Kamil wtedy, kiedy mówi o robotnikach, ale tak jak powiedziałam ciekawa jestem pańskich badań właśnie Bobo może mnie bym tutaj jeszcze 1 rzecz powiedział tak porządkową, że musimy uświadomić czym w ogóle jest uniwersytecki kampus w stanach Zjednoczonych przy całym szacunku sympatii dla Uniwersytetu Warszawskiego w tle innych uniwersytetów europejskich to coś takie jak kampus amerykański jest w ogóle czymś innym jest takim właściwie małym uniwersum osobnym wszechświatem tuli dla też co czyni z tego poniekąd zarzut samowystarczalna o taką strukturą zawierającą właściwie wszystkie elementy, które zawieranie wiem miasto albo albo państwo w tym sensie samowystarczalnym właśnie, w której dokonują się taki proces kształtowania światopoglądu wykuwania wykuwania, jakiego z modelu myślenia, a potem niesionego przez absolwentów tych uczelni w świat w sferę publiczną no i t d . i t d. powieść uniwersytecka jest osobnym gatunkiem literackim właściwie opowieść o kampusach uniwersyteckich powieść, której akcja rozgrywa się tam właśnie wzrosną no światy, które są rozległe i nieprzypadkowo tutaj dla właśnie one Ocampo ustach jako o takich miejscach, w których rozgrywają się rzeczy niezwykle istotne dla kształtu całej kultury pisze, ale to jest istotna i ciekawe co on rzeczywiście na co pani wskazała mówi o polityce tożsamościowej i o tym co właściwie się z polityką tożsamościową w ciągu lat stało, bo odpowiada ten proces, który doprowadził do tego co mamy dzisiaj zaczyna się gdzieś tam mniej więcej w latach osiemdziesiątych i sposobie w jaki w amerykańscy liberałowie konsumują zwycięstwo Ronalda Reagana w UE, ale jego konsekwencje są bardzo głębokie bo o ile te początki liberalnej polityki tożsamościowej ruchów emancypacyjne skoncentrowanych na no nie wiem takich grupach jak kobiety Afroamerykanie gaje to była polityka to były ruchy, które miały ten sztandar emancypacji przed sobą, ale z drugiej strony były bardzo silnie skoncentrowane na dobru wspólnym operowały tą kategorią demokratycznego uniwersalizm stycznego my społeczeństwo jako całości grupy którą, której jesteśmy częścią i w którą chcemy włączyć jak jest jakiś grupy z niej wykluczone o tyle dzisiaj te rozmaite teorie krytyczne będące podstawą tych polityk tak mocno koncentrują się na różnicach tak głęboko wnikają w sferę tożsamości, czyniąc z niej absolutny ośrodek myślenia nie tylko już doświadczania, ale także myślenia człowieka, że jakakolwiek wspólnotowość staje się w tym staje się niemożliwa, że nie ma dla nich żadnych podsta w, dlatego że na różnicowanie jako podstawa w identyfikacji idzie tak daleko, że ja nie jestem w stanie w ogóle myśleć o sobie jako o kimś, kto jest częścią, jakiego z bardziej uniwersalnego społecznego ładu, bo właściwie rejs dookoła wyłącznie różnicujące elementy, które powodują, że jestem coraz bardziej odseparowane od całej reszty co więcej ta reszta właściciel występuje jako czy całe społeczeństwo jako negatywny bohater, który może ewentualnie poddawać nie opresji WL wydaje mi się, że sprawa jest tym bardziej skomplikowana z tego powodu żal mu to bardzo miłe dla mnie, kiedy słyszy, że intelektualiści akademicy mają taki duży wpły w na życie społeczne na życie polityczne, ale intelektualiści francuscy niechętnie amerykańscy, którzy wraz z lin zostaje zauważyli fakt, ale innym nie te, na których chciałabym się promować skądinąd zresztą tradycja amerykańska ma bardzo specyficzną interpretację tradycji francuskiej, a ich tam mniej to jest zupełnie inny my oczywiście znamy nie tyle teorii francuską co znamy teorię francuską czytaną przez Amerykanów i to jest nasz problem wydaje mi się natomiast badacze francuscy zauważeni, że Intel wypracowywane w polu akademickim są przechwytywane przejmowane przez innych i inne instytucje systematycznie się podziejemy w taki sposób, że w tej chwili bardzo trudna inny bardzo trudne obszary, jakim jest praca, a być może dla przypomnienia powiem jak Adams miejscowi działkach, gdzie auto w ten sposób kapitalizm tak widział to w ten sposób, że zastanawiał się nad tym ile to będzie ile to będzie wynosiło, żeby mogła się reprodukować siła robocza ile robotnik powinien zarabiać i Manitou to w ten sposób robotnikowi potrzeba po prostu na jego utrzymanie na mieszkanie na jedzenie no ale żeby ta siła robocza się odtwarzała powinien mieć żonę za dwoje dzieci, więc powinien zarabiać tyle, żeby mógł się utrzymać razy 2 × ma to możemy też szybko policzyć ile trzeba by było ich w takim razie wynosiłaby minimalne, a pensja w Warszawie dzisiaj, a do wynajęcia mieszkania plus jedzenie plus transport i rasy ma tak, ale tymczasem dzisiaj, ale niektóre korporacje wydają pracownikom warunki jak się utrzymać go wynajmować z innymi pracownikami mieszkanie, bo to jest taniej po drugie nie pamiętam co po trzecie mieć drugą praca dzisiaj jest tak, że wraz z rana, by w 2 wynagrodzenia w na utrzymanie 1 człowieka, a na dni, ale badacze francuscy zwracają uwagę na to, że pewne wyobrażenia o takiej silnej podmiotowości niezależnym indywidualni Szcze zostały inkorporowane zostały wcielone do takiej retoryki o organizacji pracy o sukcesie, a o tym jak wygląda życie ekonomiczne tak musimy zwrócić uwagę na to, że jednocześnie cały czas usilnie nad realizuje się procesy ekonomiczne naturalizm miesza też technologia tak ciągle słyszymy, że nie będzie pracy i musimy cieszyć się cieszyć, jaka ona nie była bez następne pokoi jesteśmy ostatnim pokoleniem, które po prostu na prace Targ, więc nie przeceniałbym tej siły wydaje mi się, że te procesy, które zaobserwował autor były dostrzegane wcześniej inny były analizowane układano tam też jego obserwacje próbowano układać w różne konfiguracje inny, a jest to opinia Velvet powiadano pod presją pewnych warunków i z pewnością interesujące jest to czy liberałowie zechcą przyjąć tę nową narrację nie wiem czy koniecznie TNOiK tak zalążka komu tam jest tylko ukazana w tym tekście natomiast czy wybiorą się na poszukiwanie jakiegoś nowego projektu ja rozumiałem to co on tutaj pisze w odniesieniu do rozmaitych propozycji teoretycznych we współczesnej humanistyce, które później przekładają się na formację taką intelektualne osobowościowe to co właśnie adresowanego do elit politycznych no bo on ostatecznie mówi, a właściwie liberalne polityczne elity w stanach Zjednoczonych, ale można powiedzieć nie tylko w stanach Zjednoczonych patrząc na krajobraz polityczny w Europie także straciły zdolność do tego, żeby się porozumiewać z wyborcami czy, żeby formułować taki komunikat, który będzie atrakcyjne dla grupy większej niż tylko grupa, której jakoś bezpośrednio w jest identyfikowana właśnie z tymi wartościami które, które się w takim przypadku głosi nie ma tego języka nie mam nie ma umiejętności odwołania się do jakiejś wspólnej emocji do czegoś co ne w jakimś sensie dotyczy wszystkich i co może pociągnąć większość wyborców na tyle na duże że, żeby oni skłonni byli oddać głos i to właśnie pewnego typu formacja intelektualna pewien język, który neoliberałowie czy elity liberalne już na poziomie wczesnej edukacji przyjmują pewien sposób myślenia i doświadczania właściwie nie tylko rzeczywistości, ale siebie samych odpowiada za tę utratę możliwości komunikacyjne za to, że ten komunikat ten język którymi politycy liberalni do społeczeństwa mówią przestaje być słyszalny albo właśnie jest słyszalny COVEC w jakimś wąskim zakresie, ale czy te elity polityczne na pewno chcą się kontaktować z wyborcami, bo socjologii francuskiej o podobnych sprawach pisano, zanim pojawił się Tramp, zanim pojawił się mokrą, a i zwraca się tam uwagę na kryzys demokracji związane z tym, że w takiej sytuacji, jaka ona miejsce właśnie w tej chwili niektórzy zaczynają powątpiewać także liberałowie czy niektórzy w ogóle powinni mieć się mu prawo głosu tak wciąż są zdolni do wybierania, bo to, że nie powinni, ale nie reprezentować nikogo też już oczywista od dawna dosyć piąta, ale czy ludziom tak nieprzytomnym cytuje można w ogóle powierzyć im powierzyć prawą wyboru to jest o wiele większy problem w istocie od innych niż ten, o którym mówi Nina to jest 1 rzecz druga rzecz oczywiście, że to jest akademik to jest intelektualista publiczne też co jest istotne, ale niepokojące może być to, że tak, ale taki duży akcent kładzie na konieczność poszukiwania nowej narracji nowej narracji to jeszcze mówi wróćmy do starej tam pod koniec to znaczy zastosujemy te rozwiązania, które jakoś tam się sprawdziły oczywiście zmodyfikuje myje nieodpowiednio, ale akcentujemy dobro wspólne akcentujemy tomy demokratyczną Universal listy 1 3 i to jest też istotny element, który jeszcze nie wspomnieliśmy wróćmy do kategorii wiedzę i argumentacji, bo on w pewnym sensie mówi Kacała nie lewicowo -li beralna narracja czy ten cały model lewicowo-liberalne obecny także w tej w tych w tych teoriach różnego rodzaju teoria krytycznych, gdzie Anders Tradis myślę przede wszystkim studia postkolonialne to są te paradygmaty, które dziś tutaj się pojawiają też często są to negatywnie bohaterowie różnych bardzo emocjonalnych wypowiedzi polskich prawicowych polityków n p . czy konserwatywnych doprowadziła do sytuacji, w której my już nie posługujemy się kategorią wiedzy argumentacji lepszej lub gorszej tylko posługujemy się właśnie tymi kategoriami tożsamościowym ją tam podaje taki przykład, że się nie mówię czy w dyskusji na poziomie studenckiej sali, ale także na poziomie debaty publicznej nie mówi się myśleć x, a oto moja argumentacja ma poparcie x tylko mówi się mówi to z pozycji Igreka albo jestem Grekiem i dlatego to co ty mówisz jest opresyjna wobec mnie ja to postrzegam jako coś co jest na niej ofensywne z odchodzącą w jest rodzajem przemocy nakierowanej w stosunku do mnie, iż w ogóle nie interesuje mówiąc coś takiego tym, że to jest prawda czy nieprawda to jest uzasadnione jest nieuzasadnione nie przeciwstawia temu żadnego ne kontrargumentów to właśnie to dyskwalifikuje z poziomu pozycji kamuflują z tej dyskusji moralista etyczny w istocie czy ja stawiam się jako ktoś kto w jakim sensie wyżej moralnie stoją z tego z kim dyskutuje, więc kwestia tego co jest zasadne są niezasadne przestają w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie tak dlatego w swojej twórczości naukowej Nina odwołuje się do 2 i instytucji gwarantów porządku, a w porządku porządek można sobie na na nas tak w skrócie wyobrazić w ten sposób mamy 2 szachistów oni sobie mogą wyobrażać, że to jest ich dzieło ta wygrana czy przegrana oczywiście są zasady gry jeszcze tak i teatr, by te argumenty o tym, że znika element euro unijni pojawia się taki argument, że ludzie nie chcą się angażować w politykę, bo polityka jest brudna, bo tam jest dużo gry dużo udawania tymczasem tradycyjne wyobrażenie sfery publicznej zakładało, że właśnie ludzie będą grali i że będą coś uda wani są różne gry tak i różne sposoby podawania w UE i te diagnozy, które pojawiło się w latach siedemdziesiątych właśnie o tym, mówią właśnie o tym, mówią, że pojawia się RCB w sferze publicznej indywidualność pojawia się osobowość Senat jeśli dobrze pamiętam utrzymuje, że na początku dziewiętnastego wieku było to już bardzo wyraźnie widać przywołuje Paganiniego, który jak wiadomo zasłynął ze wspaniałych chwil pełnych wirtuozerii i koncertów, ale do dzisiaj w istocie krytyce nikt nie wiedzą na czym polegał jego geniusz większość jego koncertów kończyła się w ten sposób, że otrzymał w rękach zmasakrowane zniszczone skrzypce zostawała mu zazwyczaj 1 strefa na niej kończył wygrywanie, a tak prekursorów późniejszych bankowców, którzy niszczyli instrumentalnych w przyszłej i innych no i też prekursor współczesnych indywidualistów, ale chodzi o to, że rząd konieczność podporządkowania się, jakie musimy to jakieś holistyczne i tożsamości odbierana jest przez nas jako atak tak wtedy musimy odejść zrezygnować wtedy musimy poszukać innej grupy nie rozbawiło n p. torze w małej miejscowości w Danii potrafią być 2 3 1 2 2 3 nawet kluby plotkarze powołają piszą sobie regulamin jak komuś coś nie odpowiada to wtedy życie i zakłada własną drużynę wrotkarzy jest spokój tak tylko, że to jest właśnie płynnie współistnieć, ale na razie jest natomiast co mnie niepokoi to jest nacisk na na atrakcyjność rzeczywistości, ale i to jest ciąg dalszy powiedziałabym tej akademicką ości, bo nie chodzi o poszukiwanie narracji w tej chwili jak wiadomo powstała komisja d s. tworzenia nowej narracji Unii Europejskiej w ramach online ze stanu Arizona Chiny zaradzić kryzysowi w unii Europejskiej i to on później moją podejrzliwość, że duże, że to nie jest żaden powrót do źródeł, ale właśnie umacnianie pewnej pozycji w świecie społecznym takich pozycji, która wierzy w inną wartość narracji bar restauracji, gdzie tutaj pani Teresa rodzaj takiej no właśnie charakterystycznej dla kondycji narcystycznej inklinacji do traktowania języka jako czegoś co ma moc stwarzania rzeczywistości rzek jest formularz dla greckiej sekularnej magii tak, jeżeli ułożymy nową narrację i że my próbujemy ludzi, bo to istocie zazwyczaj chodzi, a mianowicie jak tych ludzi zmobilizować nikt ich nie zapraszać tych młodych ludzi do pola politycznego rzadko się słyszy to stwórzcie partię polityczną mówi się przejście naszła nas poprzeć tak inne powinniście się pojawić, żeby potwierdzić afirmować, ale to co mówimy o realny, ale to wydaje mi się niebezpieczne, że w istocie ta propozycja rozgrywa się znowu inny w poszukiwaniu takiej lepszej wersji narracji podczas gdy nie chodzi tym razem narracja chodzi o rzeczywistość tak chodzi o to, że 1 człowiek nie jest w stanie się utrzymać z 1 pensji nie mówiąc o utrzymaniu rodziny oto chodzi o tak i teraz co i o to co się ma temu człowiekowi do powiedzenia, ale nie znaczeniu tej magii właśnie, który pani powiedziała, że go o znaczeniu tego co właściwie chcą się zrobić, żeby jak i jakkolwiek zmienić sytuację, w której ten człowiek się znajduje tu, tym bardziej że te te kwestie jak ta nie jest także jak krytykuje autora, żeby była jasna, żeby była wątpliwość rejonowy w danym mieście, ale to, że akurat nie było moją intencją uważam, że to jest dobry pomysł uważam, że to co dobrego się stało po wyborze Crumpa dr. Google otworzyła się przestrzeń, a także bo gdyby wygrała Clinton to prawdopodobnie taka wypowiedź, by nie zaistniało Alina kontynuowałby swoje rozważania o wyższości państwa nad religią taki zastanawiał się, który KON tekst do stworzenia inny pokojowego współistnienia ludzi jest lepszy, a k natomiast w tej chwili przynajmniej mamy możliwość podważania takich najbardziej rdzennych centralnych istotnych Ts od, których wydawałoby się nie możemy odejść jest też 1 myśl będąca wyrazem krytyki niczym pewnym elementem krytyki współczesnego lewicowego światopoglądu czy współczesnej lewicowej propozycji będąca w istocie właśnie jakąś formą wskazania na koneksje pomiędzy kondycją artystyczną, a światopoglądem współczesnej nowej lewicy Ponta mówi, powołując się właśnie na ne z 1 strony francuskich filozofów socjologów Tumicz szelfu koło, ale też nie pojawia, ale gdzieś w domniemaniu na pewno to on m. in . jest za to za te koncepcje podmiotowości, którą Lidla krytykuje odpowiedzialny i amerykańscy myśliciele czy amerykańscy filozofowie i zapowiada myślimy o naszym mija dzisiaj czy elity liberalne myślą o dniach ludzki mija dzisiaj tak paradoksalnie, bo z 1 strony podkreślają to różnica, a z drugiej strony myślą o tym, jako o czymś właściwie w pełni podatne na modelowanie to znaczy o czymś co można ukształtować w sposób dowolny co nie ma żadnych cech konstytutywnych co właściwie jest nową wyłącznie produktem jakiś interakcji społecznych albo indywidualnych postanowień, ale i to jest też problematyczna to jest jakby wyraz takiego z 1 strony od urealnienia z drugiej strony czegoś co ty cały całe myślenie i to te ruchy rozmaite prowadzi na absolutne i psychologiczną na polityczne manowce znów on zwraca też uwagę bardzo celnie bardzo trafnie na pewną sprzeczność, a mianowicie z 1 strony mówimy o polityce tożsamościowej odnosimy do tego cierpienia odnosimy do tego kwestia uznania odnosimy do tego kwestie demokracji sprawiedliwości i t d . ale z drugiej strony wcale nie trzeba głębokich studiów tych autorów, którzy zajmują się tożsamością, że w którymś momencie przeczytać, że w istocie ta tożsamość jest niczym, bo jest to właśnie na, bo jest narracyjna, bo jest wymyślona, bo jest tylko skonstruowanej tak dalej prawda wszystko jest konstruktem Toya net to mówimy, dlaczego właściwie mamy mieć jakiekolwiek zaangażowanie w sprawy innych skoro inni są takimi samymi konstrukcjami jak inne, a dla firm okazuje się, że bycie skonstruowanym imprezowych mało tak, żeby siebie polubić może może ta jest aż 1 z powodów, dla których potem potrzebna jest intensywna terapia no i inny zrobił też trzeba pamiętać, że w sprzeczności, jakie istnieją w kapitalistycznym świecie są nieustannie rejestrowanej zdemaskowany do niczego wielkiego to nie do doprowadziła prawda inny nawet nawet w sprzeczności nie tylko nie nie powodują rozpad stronnictw czy kapitalizmu, ale nawet małżeństwa mogą przetrwać różne sprzeczne z siebie staną nie jest jest to trafne z pewnością natomiast nie wiem czy to jest wystarczające to w dalszym ciągu pozostajemy w ramach pewnej akademickiej właśnie inny Aquanet akademickich może nie fanaberii, ale rozważań takiego momentu autorefleksji czy to co mówimy i niesprawiedliwe komu jest to dedykowane, bo w moim przekonaniu rzeczywiście i tutaj zdaje się, że warto docenić, ale tą ten bardzo takie ryzyko, gdybym powiedziała nawet gest jeśli chodzi o autora prawda odejdźmy od polityki tożsamościowej, bo w moim przekonaniu rzeczywiście tak jest, że demokracje zachodnie opierają się na 2 instytucjach z 1 strony są to właśnie wybory różne instytucje reprezentujące obywateli możliwość też uczestniczenia w tej grze walce politycznej, a z drugiej strony inny i to dzisiaj dopowiadają filozofowie socjologowie francuscy nauki społeczne właśnie taka byłaby nasza użyteczność, jeżeli się wydarzyć Targ, a przecież jest taka możliwość, że znajdą się całe kategorie, które nie będą reprezentowane, której będą musiały przeczekać te 4 lata to jest jednak dużo zapada wiele decyzji to wtedy są nauki społeczne, które przypominają także istnieje jeszcze jakaś kategoria, która ma zupełnie inne interesy, która jest zupełnie innej sytuacji i t d . to, czego się obawiam to to, że nauki społeczne nie dość dobrze wywiązywały się z tego obowiązku tak, nawet jeżeli nie wszyscy socjologowie filozofowie zechcą przyjąć taką auta definicje to wydaje mi się, że także w Polsce mieliśmy do czynienia z deficytem tego rodzaju namysłu nad tym czy wszyscy są dość dobrze reprezentowani czy czeszą się i uznaniem i czy mają możliwości korzystania z tej wolności, jaką oferowała tzw. też formacja to właśnie jeśli w ogóle zastanawiam na ile tego rodzaju perspektywa już niezależnie od tego czy się z chwilą zgadzamy się nie zgadzamy ten tekst jak pani powiedziała na początku im nie mówiliśmy o tym, cały czas jest tekstem kontrowersyjne MON w pewnych aspektach właściwie jest takim nie taką krytyką konserwatywną bardzo przeprowadzać takich pozycji wreszcie konserwatywne, choć autor definiuje jako niezdecydowanie liberalny myśliciel, choć też liberalizmu amerykański Polski to są inne liberalizm, ale w każdym razie to jest tekst kogoś, kto uczciwie próbuje się zmierzyć z jakąś klęską klęską dla obozu reprezentującego wartości przynajmniej częściowo bardzo mu bliskie zadaje takie pytanie w sposób spokojny przeprowadza refleksji nad błędami, które popełnił czyn popełnia także on sam i zastanawiam się na ile to, że wśród polskich liberałów tego typu refleksję pani profesor sobie za obrażanie koniecznie idącą Pollini tych rozważań, które snuje Villa, ale wychodzącą w ogóle takiego momentu autorefleksji powiedzenia tak no jeśli coś takiego się wydarzyło, że do władzy doszła partia, która głosi przekonania zupełnie obce nam i co więcej jesteśmy z tą partią radykalną konflikcie inną to co dzieje się w tym kraju nie najlepiej wygląda na to może spróbujmy zastanowić nad tym co sami zrobiliśmy źle nie o to, żeby się tylko bić w piersi pusto i zawodzić tylko nie tylko o to, żeby w, jaki sposób wpłynąć na sytuację, która nam się nie podoba im wyobraża pani sobie taki takie coś po stronie polskich i mam wrażenie, że środowisko akademickie w Polsce jest też słowo, że zróżnicowane i w moim przekonaniu jesteśmy na tyle dojrzałe w żaden nie uczestniczyć w tej grze leczyli się przedmiotem namysłu, żeby tworzyć przestrzeń pozycje, z których można to też obserwować tak nie tylko w tym być to jest też zespołem czy to właśnie czy odczyt czy to rzeczywiście jeszcze jest w ogóle jakiś wielkich obszarach Polski sfery intelektualną publicznej możliwe, żeby nie uda się skończyć bardzo zainteresowani milionerzy są bardzo tym zainteresowani i ja jestem przekonana, że są bardzo dojrzali, że innym to co bardzo często dzisiaj się w mediach słyszy, że ludzie powtarzają, że albo, że im się mawia i t d. absolutnie Velvet wydaje mi się, że to jest ciąg dalszy właśnie tej liberalnej w tego liberalnego oglądu innych nie ma powodu ku temu, żeby tak widzieć ludzi, bo ja wtedy się obawiam, że jesteśmy krok to może dywan przed tym, żeby właśnie innym ludziom, którzy chcą wybierać myśleć mówić zupełnie inaczej niż ja, żeby im odbierać prawo głosu tak to nikt nie na tym polega demokracja inne to to uważam jest bardzo niebezpieczna, że pojawiają się takie głosy, że są ludzie niedojrzali nie tylko do tego, żeby innych reprezentować ale, żeby w ogóle zabierać głos to jest w ogóle nie tylko nie tylko Polski casus, ale pewnym elementem też ciekawym jest marzymy o tym, porozmawiać w kontekście amerykańskiej polityki jest postępującej psychiatry załatwiano ostatecznie coraz więcej amerykańskich psychiatrów już na poziomie stowarzyszeń czy organizacji wysyła w przestrzeń publiczną taki komunikat, że Tramp jest niezrównoważony psychicznie podpisuje się potem całą mocą swego autorytetu, łamiąc przy tym skądinąd, że zasady etyczne, które od kilkudziesięciu lat były tam absolutnym żelazna monumentalna powinno zatem, iż prawo zakaz wykonywania zawodu aktora absolutnie w ten sposób innym wygłaszanie wygłaszanie diagnoz w taki sposób jest zupełnie niedopuszczalne, ale tak, przyglądając się z kolei w naszej rozmowie pomyślałam zastanawiają się nad tym, jakie MEN mówimy tutaj tworzymy na jej pomyślałam sobie, że i pan Jan z taką dużą sympatią i nie w każdym razie widzimy tę myśl jako obiecującą myśl konserwatywną, a i tak myślą konserwatywną czy konserwatywną Legnica, która jest bardzo słabo w Polsce obecna w latach prawie w ogóle Targ i Targ i to jest tomów akt to jest ta odpowiedź się, którą wcześniej dali konserwatywni myśliciele związani z lewicą, a dzisiaj po 3 3 dekadach blisko przychylają się do tego stanowiska liberałowie czy czytajmy Lassa n p. ale scena płaczu leżąc treść właśnie bardzo dziękuję prof. Małgorzata Jacyno Instytut socjologii Uniwersytet warszawski teraz informacja po informacjach Paweł Boguszewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA