REKLAMA

Nie siedźmy na zebraniach w szkole patrząc w telefon. Rodzice, zgłaszajcie się do trójek klasowych - Dorota Łoboda w rozmowie z Jackiem Żakowskim.

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-06 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dąbrovia Żakowski jest świadomy uwaga środowy poranek TOK FM tras 2 5 minut i pół po siódmej jest literatem Łoboda ruch rodzice przeciw reformie edukacji dzień dobry dzień dobry porozmawiają dziś pani Doroto już o tym jak straszne jest reforma pisowska botoksem każdy ma wyrobione zdanie na ten temat pewnie, że mam jeszcze w ogóle robiono z poniedziałku nowe grupy sobie wyrobiłem zdanie na ten temat jak zobaczył co dzieje się w szkołach no tak, ale Rozwiń » porozmawiajmy o tym co teraz rodzice mogą zrobić, kiedy już tam dobra zmiana w szkołach w naszym dziś ruszyła w co możemy zrobić co możemy zrobić balet zacznijmy od tego, żeby zgłosić się do trójki klasowej to jest ten moment, kiedy będziemy mieć szkoła zabrania w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu, więc kolejna rzeźba to różnie jest bardzo, ale nie siedzimy tak jak zazwyczaj wpatrzeni w telefon komórkowy nie zaglądają sobie do torebki tylko o, kiedy padnie pytanie ktoś zgłasza do trójki klasowej się zgłośmy, jeżeli uważanej przez cały ubiegły rok i com poprzednie lata uważaliśmy, że trójka klasowa nas nie reprezentuje to nie ograniczajmy się do tego, że zadzwonimy do koleżanki powiem ta nasza trójka klasowa jest beznadziejna tylko zgłośmy się i zróbmy to lepiej, bo trójka klasowa reprezentuje nas potem w radzie rodziców, a rada rodziców jest taki Morgana szkole, który ma dosyć duże uprawnienia część z nich to są uprawnienia formalne, które daje ustawa, ale często są uprawnienia wynikające wprost z działalności rady rodziców i ściana z aktywności współpracuje z dyrekcją szkoły się współpracuje z samorządem to naprawdę może być bardzo ważnym elementem szkoły i bardzo wiele może zrobić dla uczniów dla nauczycieli i właściwe i dla wszystkich pracowników szkoły dlatego, żeby ta szkoła była lepsza, a konkretnie co było oczywiście wszyscy wiemy, że wpłacił na radę rodziców jakiś pieniądze to nie są takie małe Galliano pieniądza wszyscy wiemy, że kontent rad rodziców się dokładają łata do wycięcia kart do jakich tablic multimedialnych, ale dokłada też dużo papieru toaletowego Matylda i nowego ronda z kolei o tak i t d . i t d . ale co poza tym, żeby wróg czy rada rodziców jest w stanie zrobić, żeby zrównoważyć destrukcja spowodowana przez zmiany programowe n p. może oczywiście my nie naprawimy podstaw programowych i nie zmienimy tego co jest w podręcznikach, ale mamy taki element c i szkolnych do szkolnego programu wychowawczego, który należy do nas szkolny program profilaktyczna zachowawczy to jest taki dokument, w którym znajdują się informacje o tym w jaki sposób szkoła będzie zachowywała nasze dzieci i ten dokument uchwala rada rodziców dostajemy propozycje od nauczycieli od rady pedagogicznej, ale możemy tam dać swoje propozycje możemy nie zgodzić się na to co tam umieścili nauczyciela, czyli mówiąc wprost, jeżeli w tym programie profilaktycznym zachowawczym będzie wyłącznie element takiej narodową patriotyczne nie będzie nic o tolerancji, czyli również o tym co wypadło z podstaw programowych to my możemy, a w tym programie mieści, że chcemy, aby tolerancja była wartość czołówki, o której będzie się w szkole mówiło możemy zamieścić tam program działań antydyskryminacyjnych to również wypadł z podsta w programowych możemy tam wpisać, że sama szkoła organizowała warsztaty antydyskryminacyjne możemy również nie zgodzić się na to, żeby ten patriotyzm ukształtowany wyłącznie poprzez Akademię możemy w UE wprowadzić tam propozycje własnych działań takich w naszej szkole organizujemy grę miejską z okazji święta niepodległości zamiast Akademii, więc to leży w naszych rękach i możemy, jeżeli w naszym zdaniem cyberprzemoc czy nadużywanie przez dzieci elektroniki do celów, z którymi się nie zgadzamy jest w tej szkole to zażądajmy czy też może ten może zażądać na to nie ma raczej posługujemy się takimi, jakimi słowami współpracujmy zaproponujemy, żeby szkoła przeprowadziła warsztaty dotyczące cyberprzemocy to taka czy n p. do wychowanie seksualne rada rodziców może wprowadzić może programu szkoły tak przede wszystkim rada rodziców opiniuje i wyraża zgodę na współpracę szkoły z organizacjami pozarządowymi, czyli możemy się nie zgodzić na udział w życiu szkolnym organizacji pozarządowej, która na mnie pasuje UW w UE możemy się nie zgodzić się też uchwała rady rodziców tak zrezygnowała rady rodziców, ale również możemy zaproponować organizacje pozarządowe i projekty, które te organizacje i po przeprowadzają na terenie naszej szkoły czyli, jeżeli nie chcemy, żeby nasze dzieci chodziły na reelekcję wychowania do życia w rodzinie, ponieważ nie zgadzamy się z podstawami programowymi i Tempest podręczniku, a trudno się zgadzać z tym co Ol ekspertka ministerialna tam umieściła to zaprośmy ponton oczywiście i legalna, choć może robić samo tak rada rodziców może to zrobić, ale niestety te organizacje teraz mają bardzo obcięto budżety, więc ze prawdopodobnie za takie warsztaty trzeba będzie zapłacić, ale zwrócimy się do samorządu, jeżeli nie chcemy finansować tego z budżetu rady rodziców szkoła nie ma na to pieniędzy to stąd my do samorządu, żeby wsparł nas tego rodzaju działaniach i rada rodziców ma jak najbardziej prawo kontaktowania się z organem prowadzącym, czyli samorządem burmistrzem wójtem radnymi wystąpimy o to i przeprowadzić ma własne warsztaty, pamiętając oczywiście o tym, że mogą być również rodzice imają do tego prawo nie zgodzić się na udział ich dziecka szkoła ma w tym czasie zapewnić opiekę dzieciom, które w takich warsztatach uczestniczyć niedawno miała być wydatki dodatkowe zajęcia dodatkowe lekcje dodatkowe zajęcia dodatkowe lekcje po oczywiście nieobowiązkowe, bo tutaj nikomu nic narzucić nie możemy no dobrze, a czy silnik, jeżeli szkoła powinna niestety nie mamy wolnych sal bardzo nam przykro szukajmy tych wolnych sal wspólnie z dyrekcją nie obrażamy się nie piszemy na Facebooku w mojej szkole nic się nie da zrobić tylko sprawdźmy czy rzeczywiście tak jest, a może można zrobić to w bibliotece szkolnej, a może można zrobić to w stołówce a dlaczego nie zrobić tego na korytarzu w czasie lekcji też można czy z funduszy rady rodziców można z w tego typu przedsięwzięcie sfinansować można jak najbardziej w głównym, a można jakieś dodatkowe składki działaczki związkowe składki apelować do rodziców żyje się ma problemy z samorządem od zawsze można, ale ja, a sceptycznie podchodzą takich pomysłów nie jestem entuzjastką, dlatego że nie chciałabym, żebyśmy my rodzice przejmowali jednak finansowanie szkoły w stopniu większym niż ta jest do tej pory także 1 z diabłem była za tym, żeby naciskać na samorząd, żeby wprowadził dodatkowe zajęcia, na których nam zależy, żeby je finansował nie, sięgając do kieszeni rodziców, ponieważ rodzice i tak płacimy bardzo dużo za rzeczy, które powinny być właściwie oczywistej finansowane przez państwo pani mówiła o zajęciach anty dyskryminacyjnych rzeczywiście mogą być politycznie bardzo kontrowersyjne dotyczą foteli sprawia uchodźcy różnice rasowe mniejszości seksualne i t d. w 3 szkoła może zablokować taką inicjatywę rady rodziców albo samorząd albo kuratorium może próbować film oczywiście jak może próbować zagrożona jest naciski formalnej formalne na dyrekcje to właściwie już się dzieje, bo kuratoria wystąpił do dyrektorów szkół o przesłanie listu organizacji pozarządowych, które w ubiegłym roku współpracowały ze szkołą i doświadczenie pokazuje, że na pewno nie towarzyszą temu dobre intencje, żeby wspomóc szkoły w różnego rodzaju we współpracy z organizacjami pozarządowymi patrząc na to co się dzieje też w mediach publicznych co mówią o organizacjach pozarządowych raczej chodzi o to, żeby im ograniczyć dostęp do szkół ale, ale ich realnej możliwości nie ma, żeby kuratorium zablokowało wejście jakiś organizacji do szkoły w każdą organizację z organizacją przestępczą, ale te, ale zazwyczaj większy ośrodek fundacji narodziła się, jaką dokładnie, więc jeżeli oczywiście widzą jakieś przeciwwskazania i zagrożenia jak najbardziej natomiast ja bardzo też, że ufam w organizacji pozarządowej naprawdę są trzecim sektorem Jane nie są polityczne, jeżeli wejdą do szkoły z edukacją seksualną czy z edukacją antydyskryminacyjną nie będę mówił o tym, która partia jest dobra, które polityk jest dobry i które światopogląd jest właściwe one mają w tym olbrzymie doświadczenie mają świetnych trenerów i tego bym się nie obawiała takiego upolitycznienia szkoły poprzez wprowadzanie organizacji pozarządowych wręcz przeciwnie uważam, że te organizacje mają wielką moc, żeby pokazać jak powinna wyglądać debata publiczna jak rozmawiać ze sobą jak się różnić nie awanturują się i nie kłócąc i nie, żądając tylko realistycznie przedstawia swoje argumenty, szanując poglądy innych nie boi się pani, że jeżeli rada rodziców będzie podejmowała takie kroki to, zważywszy na różnice w opcji politycznych poglądów rodziców, że to w będzie dzieliło szkoły, żeby wywoływało jakiś jakiś wojny polsko-polskiej w podstawówkach i t d. ale będą wojny już mamy mama Amelii i dzieci i innych wyznań my mamy dzieci z innych krajów, które słyszą na korytarzu o tym, że są uchodźcami mają się wynosić do swojego kraju to już się dzieje my nie możemy na to zamykać oczu nie możemy się bać nie możemy zakładać, że ten problem sam się rozwiąże on się nie rozwiąże problem dyskryminacji polskich szkołach istnieje cyberprzemoc polskich szkołach istnieje nie zamykajmy na to oczu nie oczekujmy, że ktoś dla nas to zrobi ważne sprawy swoje ręce i korzystajmy z kompetencji, które ma rada rodziców i korzystajmy z tego, że jako rodzice jesteśmy wielką siłą nas jest w szkole tysiące w każdej dużej warszawskiej podstawówce są tysiące rodziców w mniejszych szkołach tych rodziców jest dla niej kasetki, ale i tak jest ich dużo to jest naprawdę na jej najliczniejszy element szkolnej społeczności to są właśnie rodzice i niepublicznych szkołach też takie prawa mają rodzice w niepubliczne szkoły mają trochę inaczej skonstruowane statuty i nie we wszystkich są rady rodziców, ale z kolei szkoły społeczne samej natury swojej formalnym mówi inny tak zakładają jednak większy udział rodziców w podejmowaniu decyzji w pani Dorota czy dziś widać jak jakąś intencję tej władzy, żeby zmienić te nasze prawa jakoś ograniczyć, bo z tego co pani mówi to wynika, że bywa jeszcze możemy bardzo dużo w szkole zrobić, żeby złagodzić te skutki tej reformy ustawa nie zmieniła uprawnienia rad rodziców żaden sposób czy widać te intencje myślę, że właśnie widać po takiej zwiększonej władzy kuratoriów i chyba jednak próbie wywierania większego nacisku na dyrektorów i to, czego się obawiamy, że w konkursach na dyrektorów będą jednak wybierani kandydaci sprzyjający obecnej władzy, ale jednak póki są te konkursowe z udziałem przedstawicieli samorządów rady pedagogicznej rady rodziców związków zawodowych nie mogą być mówiąc kolokwialnie ustawiane tak bardzo, bo tam nikt nie ma większości, jeżeli samorząd nie jest pisowski, jeżeli rada rodziców porozumie się z radą pedagogiczną to są w stanie jednak obronić dobrego dyrektora albo wybrać dobrego kandydata czy kandydatka, czyli do roboty i zdrowotne tak weź się dach przestańmy narzekać na zawsze dla rabaty bazy złych Dorota Łoboda ruch rodzice przeci w reformie edukacji, bo nasz gość dziękuję bardzo moja rata teraz informacje a gdy po informacjach Jan Klata reżyser dramaturg i były dyrektor teatru starego w Krakowie 1 z animatorów ruchu kulturalnym lub w poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA