REKLAMA

"Sąd bliżej ludzi" - czy to w ogóle możliwe? Z adw. Kataryną Gajowniczek-Pruszyńską i sędzią Anną Ptaszek rozmawiała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2017-09-06 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj zaczynamy audycje mam nadzieję z państwa też szerokim udziałem, więc od razu przypomnę jak jest ze mną z nami kontaktować albo na Facebooku profil Radia TOK FM tam czekam na państwa komentarze, dlatego że będziemy mówić o sądach i o tym jakie one są, jakie mogły być, a też, jakie jak się coś się w nich państwu bywała przebywaj jak jak wyglądają kontakty z sądem w Polsce, Rozwiń » a może w ogóle nie wyglądają nigdy mi nie mieli państwo przyjemności lub nieprzyjemności w aucie, jakbym brania udziału w rozprawie albo jakiegokolwiek kontaktu z z wymiarem sprawiedliwości proszę pisać można też oczywiście Noelem post factum małpa to klub KSM, a na Facebooku już zaglądam jeszcze nie jeszcze nie zaczęli państwo dyskusja mąż za chwilkę zasili się to zacznie, a to, dlatego że będziemy rozmawiać o akcji sąd bliżej ludzi chodzi o to cytuje, by pokazać sędziego jako sympatycznego rozjemca sąd powinien być postrzegany jako niezależna od władzy instytucja, do której obywatel może mieć zaufanie w moje pytanie do państwa naszych słuchaczy słuchaczy jest takie czy tego typu cel taka misja URE ma szansę w Polsce, zważywszy na to jak sądy są postrzegane i też oczywiście na to jak funkcjonują w bronić tych w tej akcji bronić tej tezy będą w sędzię Sądu Okręgowego w Warszawie pani Anna Stasiewicz Lindgren rzecznik prasowy tego sądu w i pani adwokat Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska z inicjatywy wolne sądy, ale też ważna funkcja wicedziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie dzień dobry dzień dobry no to zaczniemy od celu coś co stało z taką myślą, żeby zrobić akcję sąd bliżej ludzi w pani mecenas sąd bliżej ludzi to znaczy sąd, który jest otwarty dla osób najważniejszych, czyli dla osób, które przychodzą do sądu o ich oczekują decyzja sądu dotyczące ich losu i teraz już doświadczenia prawników praktyków, ale także obywateli są tego rodzaju, że wydaje się, że sądem nieco odeszły może daleko za daleko od tych zwykłych relacji komunikacji z przeciętną zwykłym obywatelom którzy, który przychodzi do sądu jak to się mówi kolokwialnie po sprawiedliwość moje zaskoczenie, gdy do mnie do mnie dotarły rzecz dyskusyjna w myśl, że punktem wyjścia jest ona tego co się działo w Polsce w lipcu i tego, o czym w zasadzie pewnie nie będziemy rozmawiać, czyli kwestii słuszności bądź nie ustaw które, które wówczas podjęto, ale tego jak zareagowali ludzie zwykli jednak na to samo miało się z tymi przepisami stać miała nawet wejście w życie tego nie inną olbrzymiego kredytu zaufania, jakim ludzie obdarzyli sądy zaś, manifestując swój zwinnie niechęć wobec ewentualnego odebrania tego tradycyjnego podziału trójpodział władzy i zamachu na niezależność sądów niezawisłość sędziów do Wronek 1000 liścia protestował, ale też możemy chyba coś wspólnie się zgodzić, że to, iż minister Ziobro postanowił reformować sądy w sposób brutalny niedemokratyczne i niezgodne z konstytucją było możliwe w, ponieważ tym mnóstwo obywateli popiera jego diagnozę diagnoza, która mówi sondy rent przestały czy też nigdy nie służyły obywatelom zajmują się tylko swoimi interesami sędziowie są wręcz kastą w, a kontakt obywatela sądem to jest najczęściej w LM coś bardzo negatywnego w Linzu i właściwie nie nie ma możliwości, żeby ten obywatel w tym sądzie został potraktowany jak człowiek i złego 2 perspektywy i muszę coś dziwnie na taki jest 2 perspektywy i 2 odpowiedzi, bo tam z 1 strony rzadko się zdarza, żeby sądu obie strony do toczącego się postępowania karnego czy cywilnego wyszły zadowolone, a do samej definicji ktoś z nich sprawy zapewne przegra ktoś wygra ktoś zabił jednak kwestia którą, który trzeba pewnie go społeczeństwu mówić edukować siły jak go poświęcać na czym polega funkcjonowanie podejmowanie decyzji przez sąd, ale drugą jest kwestia związana z pewną pewnym mechanizmem tych ostatnich miesięcy pewnego nam brzydko powiem dochodzenia w społeczeństwie wizerunku sędziego ojej wystawiania go zupełnie innym, świętując rzeczywiście miało mamy miejsce to praktycy, którzy występują przed sądem inne mierzą się na co dzień z prozą sali sądowej Allen i nawet przegrają sprawę dalecy są tylko testowania całej całego całego środowiska czy całej istoty systemu funkcjonowania sądu co nie znaczy, że nie dostrzegamy konkretnych potrzeby zmian reform, które są niewątpliwie bardzo na miejscu i na które czekamy już od lat i które chcemy sami inicjować, ale na pewno nie pod płaszczykiem nie pod płaszczykiem Meller no i kadrowych czystek 3 czy po prostu zmian niezgodnych z konstytucją, gdyż państwo reagują dzwonią co ja przypomnę dla tych, którzy zapomnieli o 2 2 4 4 4 4 0 4 4 oczywiście zawsze można zadzwonić też skomentować to co się dzieje z naszej antenie w KRS jest z nami również studia pani sędzia Anna ptaszek Sądu Okręgowego w Warszawie z chciał, że pani, by posłuchać i kilku wycinków z artykułu, kto się dopiero co ukazał się na portalu nowa Konfederacja palec, po czym Gorgol autorem i napisał tak w kilka przykładów sądów sędzia ma w swoim referacie 5 5 0 spraw jednocześnie ma wyrzuty sumienia, bo znowu przed rozprawą nie udało się kompleksowo zaznajomić z aktami powód słucha wyroku niestety nie wie czy przegrał 3 wygrał, bo nie rozumie języka prawniczego zalanie mieszkania szkoda wynosi 2 000 zł po przesłuchaniu 10 świadków wciągu 7 rozpra w w uzyskaniu opinii biegłego koszt 1 500 zł już po 3 latach sąd szykuje się do wydania wyroków I instancji to jest rzeczywistość w sądzie w co się może zdarzyć, zwłaszcza w sądach wielkomiejskich tam, gdzie rzeczywiście te referaty są po 50 0, a czasami 80 0 spraw w tej chwili n p . w naszym Sądzie Okręgowym w dziale trzynastym oczekujemy kilkudziesięciu tysięcy spra w związanych z reformą systemu ubezpieczeń osób, które były pracownikami szeroko pojętego resortu spra w wewnętrznych i jeżeli tak jak nasze szacunki pokazują może wpłynąć 50  00 0 spraw do tego jednak widział to proszę sobie wyobrazić, że ta ilość spadnie na 7 sędziów, którzy tam orzekają zyski, z których do 7 sędziów 1 osoba idzie stan spoczynku za chwilę, a 2 osoby rozważają taką możliwość w związku z tym, jeżeli weźmiemy pod uwagę ile spraw przypada na sędziego tak jest to kilkaset spra w w dużym sądzie to taki jest w sądach typu warszawka w sądach warszawskich sądach katowni wiem karier wiem, że stracę roku wielkomiejskich no to rzeczywiście może być taka sytuacja, że po pierwsze, czeka się bardzo długo na pierwszy termin rozprawy, a po drugie, jak dochodzi do odroczenia rozprawy no to, ponieważ te wszystkie sprawy muszą odbyć w biegu no to następnym terminie za pół roku z 8 miesięcy za 1 0 miesięcy, ponieważ inne sprawy też w tym czasie muszą być rozwojowa za młodego Żyda z akcji e -sąd bliżej ludzi, które przez zaprezentował słuchaczom na początku, gdzie mowa jest o tym, że obywatele mogą powinien mieć zaufanie do sądów w jaki sposób jeśli ta instytucja inni mówią teraz o winie po prostu, że funkcjonuje, dlatego że na złe funkcjonowanie sądów szczególnie wielkomiejskich wpływa bardzo wiele obiektywnych zewnętrznych czynników, na które nie mamy wpływu obywateli w 2 lata nie obchodzi on swoje sprawy zalane mieszkanie jego interesuje to, że sędzia prezes sądu minister sprawiedliwości i pewnie w pełnomocnicy mogliby wskazać tysiące przyczyn, dla których ten obywatel czeka trzeci rok na wyrok w sprawie swego mieszkania tak i za organizację pracy ludzi zaufanie w tym, zwłaszcza że tak, ale za organizację pracy sędziów odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości za ilość etatów przydzielanych do konkretnego sądu za inicjatywę i rentach z asystentów, którzy wspierają od strony technicznej rozstrzyganie za protokolant ów, którzy wykonują ogromną ciężką pracę i za to, że n p. można byłoby zainicjować zmiany wprawie, które pozwoliłyby rozproszyć takiej ilości spra w, które spadają na 1 sąd na cały kraj i wtedy taki obywatel nie czekał rok na na pierwszy termin tylko n p. 2 miesiące, bo innym sądzie mniej obciążonym mógłby ten termin 3 9 zloty jeszcze prawdziwy adwokat z nami studiowali rybołówstwo leży pani mecenas największą wagę, gdyż doskonale to mnie ujęło mnie strzegł okoliczność oraz wpływają z wieloletnie zaniedbania decyzji finansowych, które pokutują w przypadku warszawskich sądów to są 2 sądy Sąd Okręgowy Warszawa-Praga który, który czeka od lat na swoją siedzibę dachy z moim osiedlu Załęże tam wprost po prostu akta leżą na podłodze i może wręcz pulsuje w 1 z założeń trudno jest obciążyć tym akurat elementem sędziów orzekających, którzy naprawdę jest w pocie czoła pracują pracują na swoją opinię NATO, żeby realizować obowiązki, jakie są na nich na nich poukładane i ich na pewno kwestie finansowe leżą zupełnie innej stronie na pewno nie pośliznąć, ale to nie wyjaśnia, dlaczego on mów język, którego używają sędziowie, a jej pełnomocnicy jest taki Brzozowa najbardziej zainteresowana kompletnie nie rozumie co się z nią dzieje w tym sądzie o tym, porozmawiamy w drugiej części audycji po informacjach z w studiu pani sędzia Anna ptaszek Sądu Okręgowego w Warszawie i pani adwokat Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska z warszawskiej oraz ich z inicjatywy wolne sądy to informacja wracamy w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie i druga część dyskusji czy możliwa jest akcja sąd bliżej ludzi w sytuacji, kiedy w Polsce sądy działają opieszale często w ma nabyć tyłem do klienta do obywatela w o powodach takiej sytuacji mówiła przed SN z informacjami w naszym studiu pani sędzia Anna ptaszek Sądu Okręgowego w Warszawie wskazywała na zalegające w 100 km akta spra w i ilość spraw i brak funduszy i przez przepracowanie sędziów w z nami jest również adwokat Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska z inicjatywy wolne sądy i także wicedziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie w, która plasuje nas jeszcze raz przekonać, że taka akcja jest realna mimo tych wszystkich obiektywnych przesłanek bardzo skomplikowanych systemowych należących od ogromnej liczby podmiotów nie tylko Ministerstwo Sprawiedliwości że, gdy Sony działały lepiej, a ja pytam pani mecenas to jak ma ubywa też zaufać tym sądom chcieć je poznać ich coś jeszcze się zrozumieć skoro obiektywnie sytuacja jest z mocno trudna koniecznie musi przyjść na spotkanie 12 września do Sądu Okręgowego w aleje Solidarności 1 10 7 i ja myślę, że pani powie to będzie trudne długi proces jest odciążony golf to dla nich ważna notka zaprasza na debatę z sondy bliżej stąd bliżej ludzi, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o sądach, ale boicie się o to zapytać to jest tak jak SLD rozmawiały akcja, która na obopólne korzyści, bo inni tylko obywatel może zobaczyć prawdziwego sędziego nie w todze, ale w zwykłej rozmowie i zapytać go o to jak to jest podejmowanie trudnych decyzji, ale także sędzia może troszeczkę zejść z tego piedestału, na którym jest odwiecznie stoi w UE i przyjrzeć temu obywatelowi trochę trochę innej perspektywy czy jak komuś komu po prostu potencjalnie albo wydarzyła się jakaś krzywda albo może się, aby dzieje się ze względu na właśnie zbyt długi proces i mam wrażenie, że tylko taka konfrontacja, która może być trudna dla tych obydwu stron może przynieść jakieś korzyści w dalszej perspektywie jazd włącznie korzyściach związanych z komunikacją ludzką sędziego obywatel natomiast wszystkie te dodatkowe kwestie, które testują mówiłyśmy czy związane z zabezpieczeniem finansowym doskonałą organizacją pracy i reformą w miarę możliwości jest przed nami jest też niestety w rękach naszych politycznych dysydentów w związku z tym nie nie jestem przekonana, że jest to procesy, na które my mamy całkowicie bezpośredni wpływ możemy tylko prosić o to, aby nas wysłuchano i przyjęto nasze propozycje nie rozumiem, że można mieć nasz pomysł taki, że jeśli te 2 strony się spotkają i poznają to być może osłabić trochę argumenty polityków, którzy zawsze na twierdził, że tylko oni wiedzą jak naprawić sądy w UE i bo ani sędziom ani obywatelom ufać nie można w tych ocenach są oczywiście w jak nie mam zaufania do tego co politycy mówią tam także do tego na jak postępują z prawem w związku z tym tego rodzaju akcja, która ma przybliżyć prawdę o sądach o sędziach jest chyba 1 z niewielu narzędzi, które czeka w obywateli do ustawy pokrzywdzony tak jak wspomniałam na wstępie może może przyjść i może morzem przyjrzeć się prawdziwym sędziemu rzeczy, ale dużo pisze pani Ewa akcji są bliżej ludzi weźmie udział sędzia czy syn pani sędzia, którzy no cóż są otwarci na tę noc to spotkanie NATO dyskusje natomiast to nie jest cały obraz sądownictwa w Polsce są sędziowie, którzy są zmęczeni sfrustrowani i nie mogę tego jako takich to nieładnie jest teza publicystyczna tego są konkretne badania to pokazujące, że są przemęczeni zniechęcenie, a na dodatek mają do czynienia z obywatelami, których edukacja i świadomość prawną jest na poziomie żadnym to też nie zarzut obywateli nocy od naszego systemu edukacji, więc prawda osądach jest byłaby też taka, gdyby ci ludzie tam przyszli zostali pustym pustą salę albo po prostu ktoś rozbił i powiedział proszę być cicho i nie przeszkadza, ale będą osoby, które będą mówić w imieniu ze słowem nazwijmy to sędziów, bo nie muszą to być sędziowie sensu stricte znacie osoby, które mają konta z wymiarem sprawiedliwości pracują w nim bądź dla niego, a są osobami niekwestionowany autorytet Maćka kompresor Marcin Matczak konstytucjonalista, który mówi cudownym zrozumiałem prostym, ale w barwnym sugestywnym językiem, który będzie mówił do ludzi chce powiedzieć im, dlaczego ważne jest, abyśmy razem w walizce z jeszcze całkiem zaufać sądom będzie wanilia sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie pani Monika Pawłowska, która także słynie z tego, że jest osobą jest w doskonałych relacjach z podsądnym NIK trafi inny jest otwarta na dyskusję będzie przedstawicielka Lane palestry pani mecenas Gregorczyk-Abram są błędne jego zdaniem przyznają znam wszystkie te osoby są osoby, które Czesi potrafią komunikować mają otwarte głowy na innych są na delegatów na ani za handel rozmawiali z ludźmi, którzy chcą muzeum chcą od nas uzyskać jakąś wiedzę na co dzień nie mają tak po prostu możliwość dzwonią słuchacze bardzo się też 2 2 4 4 4 4 0 4 4 zadzwonił pan Jacek złodziej powiedział, że są sądy orzekają zgodnie z prawem, ale zapominają o poczuciu sprawiedliwości i o pracy sędziów mówi pan Jacek nie świadczy to, że powszechnie się, mówi że nie czytają akt pani sędzio, o co pani NATO, ale nie wiem, jakie doświadczenie pana Jacka to znaczy czy pan Jacek doświadczył w swojej własnej sprawie w sądzie takiego wrażenia, że miał do czynienia z sędzią nieprzygotowanym do rozpoznania jego sprawy czy też po prostu powtarza obiegową opinię, która w sądach są bardzo często kolportowane w przestrzeni medialnej, ale oczywiście jak w każdej grupie zawodowej takie zdarzenie może mieć miejsce, że ktoś jest nie do końca przygotowane do rozpoznania sprawy i takie rzeczy powinno się eliminować ci i absolutnie nie ma dlatego żadnego usprawiedliwienia, ale jeśli pan Jacek mówią o tym, że sądy orzekają zgodnie z prawem co nie zawsze zgadza się z poczuciem sprawiedliwości prawda on w no to jest pytanie czy nie zgadza się z poczuciem sprawiedliwości osoby, która wygrała zgodnie z prawem czy życia osoby, która przegrała zgodna z racji, że pani, że bywają takie sytuacje, w których w poczuciu sprawiedliwości pozwalałoby jedno, ale przepisy są takie, że sędzia nie może inaczej postąpić, gdy przykładem są n p. kwestie reprywatyzacyjne i ustanawianie pełnomocników dla dla osób płynie niekoniecznie rozpoznanych przepis na to pozwalał sędzia w związku z tym wydawał taki wyrok, a pokrzywdzeni, czyli ci, którym odbierano mieszkania uważali, że sam sąd no cóż skrzywdził ich to prawda, że wiele rozstrzygnięć może być rzeczywiście zgodnych z literą prawa my nie tego prawa nie stanowimy tylko stanowi narzędzie naszej pracy Anny tutaj, jeżeli chodzi o kwestie reprywatyzacyjne to sprawy są bardzo skomplikowane zawiłe i tak jest rozmowa na wróble osobny program tak tak sobie myślę natomiast ja mogę przywołać sprawę mniejszego kalibru dziurawe spadku, kiedy poczucie sprawiedliwości, mówi że spadek powinien mówić o sprawie ze swojego doświadczenia w autentycznej, kiedy poczucie sprawiedliwości mówi spadek powinien przypadać przypaść stronie x ale, ponieważ został wadliwie sporządzony testament przez zrozpaczonego testatora, który nie mógł się doczekać pomocy ze strony swojej rodziny z testamentu złożone sporządzony wadliwie, bo zabrakło wiedzy prawnej testatora owi w związku z tym zgodnie z prawem niestety spadek przyp bat zupełnie innym osobom, choć poczucie sprawiedliwości, a takie lub z takiej ludzkiej było tutaj naruszone, a to gros zapytam, bo to jest bardzo ciekawe czy pani sędzia, gdy uzasadnia wyrok mówi o tym, że ta sprawa mogłaby być inaczej rozstrzygnięta, gdyby nie te błędy formalne w testamencie czy, czyli czy strona, która ostatecznie przegrywa rozumie, dlaczego przegrała i świąt nie chodzi ja staram się zawsze bardzo wytłumaczyć decyzję sądu i wyjaśnić z czego to się to się brało, a w wspominam o tym, przypadku, dlatego że był to dla mnie właśnie jeśli chodzi o poczucie sprawiedliwości taki trudny moment, ponieważ ja wiedziałam co stanowi kodeks cywilny co mówią przepisy dotyczące testowania nie mogłam Azją ani też sytuacja faktyczna znam ją rozpoznałam sprawy, ponieważ ta sytuacja jest dziś lądowała oczywiście jest 1 głos, lecz w końcu są z Warszawy, w którym napisał, że w każdej sprawie, w której napisał John Dalli powiedział 2 2 4 4 4 4 0 4 4 pan Krzysztof powiedział, że gmina w każdej sprawie, w której obywatel występuje z roszczeniem wobec państwa sędziowie orzekają na korzyść państwa, ponieważ są wobec tego państwa lojalni co pani na to absolutnie nie zgadzam się z tą tezą rozstrzygnięcia sądów mówią co innego i w bardzo wielu sprawach sąd orzeka na korzyść obywatela właśnie dlatego tak bardzo istotne jest to, żeby władza władza sądowa, a władza osób na czele z pozycja osób sprawujących władzę sądową była bardzo niezależna od władzy ustawodawczej wykonawczej właśnie po to, żeby obywatel w starciu z państwem miał szansę to proszę wiadomości odpowiedział panie od razu na telefon jeszcze 1 słuchacza zadzwonił pan Heniek z Torunia i powiedział, że sędziów należy pozbawić immunitetu, a ponieważ kontrola sądów prokuratury i policji jest niewystarczająca co znają się co na to, że pani adwokat, bo rozumiem, że akcje są bliżej ludzi, ale też gwóźdź do takiej idei społecznej, a nie dla kontroli może sądów legalnie z zewnątrz społecznego kontaktu z sądami i zdecydowanie tak, a popiera pani dzieci tylko taką ideę sędziowie bez immunitetu również nie uważam, że sąd sędziowie wymuszą dla możliwości swojej swobody decyzji niezależności niezawisłości sędziowskiej mieć ten immunitet taki nadal przysługuje przy czym nie jest on nieograniczony prawda sędziowie podlegają przecież odpowiedzialności dyscyplinarnej wzornictwa jak wiele innych zawodów prawniczych i takie postępowanie dyscyplinarne toczą się z, ale już dobrze oceniono prasa wyliczała ile jest procent tych spraw dyscyplinarnych treść jeszcze kończą się ukaraniem to było oczyszczenie wiara to może trzeba się cieszyć no, a o sygnalizowali zdecydowanie tak wychodzimy to od punktu wyjścia przede wszystkim zaufanie i może nie zawsze dawać się zwieść wrażeniu, że jeśli zdarzyło się w środowisku 1 czy 2 3 osobom zdarzenie, które należy napiętnować nie wątpię taką osobę odpowiednio ukarać to znaczy, że to środowisko w całości ma być oceniane negatywnie się temu sprzeciwiam uważam, że byłoby to krzywdząca, ale być może pani się sprzeciwia, bo adwokaci tak jak sędziowie mają to prawo ten przywilej do w rynny z samorządu znasz do tego, żeby dyscyplinarne postępowania toczyły się w ich strukturach własnych i być może w ten sposób mogą chronić się nawzajem i bronić się przed statystyki zupełnie co innego mówią tak źle pojęta Solidarność, który tu panie redaktorze mówi mec nie znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości jeśli chodzi o to toczące się postępowanie dyscyplinarne adwokatów przy wódce mam wiedzę najpełniejszą z przypadku spraw sądowych nie posiada szczegółowych oczywiście danych natomiast mam okazję także prezentować się on czy pokrzywdzonych czy bronić obwinionych wiem, że takie postępowanie się toczą i mnie ich przejrzystości transparentności nie mogę niczego zarzucić, iż mogę 2 zdania jeszcze powiedzieć na temat Chin Alco 1 trojga września Przyjdź Poznaj swój sąd wszystkich, którzy są za zaciekawienie co najmniej zapraszamy serdecznie z Sądu Okręgowego o Solidarności z 2 7 na 1 7 młodych Warszawy no tylko zawzięła się 17 potrzeby osób, które gdzieś mieszka pod Warszawą zechciał przyjechać, że jak to się karze sukcesem chcielibyśmy tak jak rodzice i Polsce o godzinie 1 9 zaczynamy symulacji rozprawy cywilnej, w której każdy z uczestników będzie mógł wziąć jako publiczność, a jeśli będą chętni także wystąpić o charakterze świadków, żeby zorientować jak funkcjonuje rozpaczy żonę Halinę bycie oskarżonym w tym momencie przerywamy zapraszamy na jedenastego NN do Sądu Okręgowego przy alei Solidarności 1 2 7 17 i będzie się działo w akcję wolne sądy są bliżej ludzi mówiła w imieniu pani adwokat Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska bardzo dziękuję za spotkanie bardzo wdzięczna za dzień wicedziekan Okręgowej rady Adwokackiej i była z nami pani sędzia Anna ptaszek rzecznik prasowy i sędzia w Sądzie Okręgowym w Warszawie bardzo dziękuję dziękuję bardzo bardzo państwa zaprasza ciasnej formacji, a po nich zupełnie nowy temat co ministerstwo edukacji przygotowało dla dzieci Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA