REKLAMA

Co zamierza zmienić rząd w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego? Dr Monika Zima-Parjaszewska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2017-09-07 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur 13 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną dziś o dzień dobry dzień dobry mamy takie 2 okoliczności, które skłaniają do tego, żeby porozmawiać 0 prawach osób w ogóle można będzie on w zasadzie o o tym w jaki sposób Polska traktuje różne formy niepełnosprawności, ale też niepełnosprawność intelektualną Rozwiń » innym myślę, że warto tutaj szczególnie podkreślić mianowicie po pierwsze, jak przed wydziałem przed chwilą Tczewie wczoraj minęło 5 lat, kiedy Polska ratyfikowała konwencję oprawach osób niepełnosprawnych co było dużym wydarzeniem to jest bardzo długo nie mogliśmy się tej ratyfikacji doczekać, ale jakoś nikt o tym jak rozumiem nie pamięta sprawa przeszła bokiem czy ta konwencja w Polsce nie obowiązuje już została ratyfikowana jak to jest nam przyjęcie było w nim w gronie chętnych jest w dół świętowaliśmy w 80 lat w 2 lat czekania na 6 września na nim 5 lat od tych ratyfikacji weszła w życie 2 5 października, więc jeszcze jest szansa, że tak zmienić coś więcej do tego momentu oczywiście, że obowiązuje co więcej z prawem z obowiązującym powszechnie w wg konstytucji stawiana wyżej niż Polska ustawa to znaczy w sytuacji sprzeczności między przepisem ustawa przepisom konwencji międzynarodowej takiej rangi w obowiązuje przepisowa Międzynarodowego, czyli konwencji mamy ogromny problem w zrozumienie postanowień konwencji i ich faktyczne stosowanie na poziomie zarówno wymiar sprawiedliwości, ale też przede wszystkim innych działań, które w międzyczasie szerzej ze strony rządu wydaje się, że przyjmowane są takie rozwiązania czy też nawet postulaty wygłaszane frajdą sprzeczności po prostu z konwencją nie wystarczy wspomnieć ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 20 1 6 roku, który z dużą łatwością właściwie podważa zgodność nawet konwencji z konstytucją, mówiąc że takie prawa to w Polsce nie powinny obowiązywać, choć znana do zawarcia związku małżeńskiego przez osobowość intelektualną nie wnoszą, więc świętujemy cieszymy się oczywiście widzi jakieś postępy, ale to jest okropne, że w ciągu 5 lat naprawdę nie postawiono bardzo ważnych kroków jeśli chodzi o jej realizacji pewnych wróżenia estetyka dodam 2 dni temu w tym studiu byłą Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który w jak to wówczas podkreślaliśmy w tej rozmowie z takim rzecznikiem jeżdżącym znacząc rzeczywiście coraz mniejszą słowo bywa w Polsce kraj i w danym województwie stara się odwiedzić reż ośrodków także tych mniejszych nie tylko nie tylko to centrum danego województwa i odbywałam spotkania EIN auto z organizacjami pozarządowymi jak z mieszkańcami tak po prostu jest dość dobrze opisane osób, o czym ludzie chcą rozmawiać co chcą jak i sprawnością poruszać i prawa osób niepełnosprawnych to jest nadrzędny temat spotkań w liście prawie 1 4 wszystkich tematów, które się pojawiają nad i spotkaniach z rzecznikiem to jest właśnie kwestia ta praw osób niepełnosprawnych co mówi jak bardzo jest palący problem on jest pierścionek był raz tyle tylko, tyle że teraz ta grupa społeczna zaczął rosnąć siła to znaczy poczuła, że prawo międzynarodowe stolicach za nimi są pewne regulacje, które może się powoływać, a już na pewno jest kilka wyroków przed nami Europejskiego Trybunału praw człowieka od, których nie ma ucieczki przegrane sprawy przeciwko Polsce, na którym się może powoływać jest to grupa jest coraz mocniejsza i dialog z gry gorąco po piąte w działania rzecznika, która polega na wyjściu do ludzi i usuwaniu tych sprawach dlatego też większe ze spraw, które się udaje rzecznikowi może wejść z nimi wygrywać to właśnie te, o których się dowiedział się wzrostu i duże, słuchając tego, o czym ludzie nie chcą rozmawiać 3 dni temu zresztą w 2 rzecznika odbyło się bardzo ważne seminarium dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości osób z niepełnosprawnością będzie ważnym aspektem była dyskusja właśnie osobach intelektualną lub też akcji z niepełnosprawnością, gdzie znowu mieliśmy wrażenie, że od 7 lat rozmawiamy znowu RM na temat tych samych problemów, które niestety nie został rozwiązany m. in . kasę ubezwłasnowolnienia między inwestorem pomoc społeczna też tak jak traktowana osoba w postępowaniu, więc tych strat jest coraz więcej i one wręcz władanie Odrą już tylko świadczenia nie tylko opieki nie tylko on dom pomocy społecznej, ale n p. Niang wolności n p. godności n p. zdolności procesowej zdolność do czynności prawnych, czyli w końcu dostrzegamy, że jednak jest to podmiot wszystkich wolności praw człowieka i wreszcie należy zacząć realizować a gdzie są tak jakby to obszary, które twoim zdaniem wymagają też najmniejszego najpilniejszych zmian no poza oczywiście przesłaną z własną zwolnieniem tym co mówimy tak ważni marginalizują wagę do tego, że Polska naprawdę w tym zakresie mogą one są dla nas komitety w genewskim d s. praw osób z niepełnosprawnościami za parę miesięcy przyjrzy się tej sprawie i powie co wyście zrobili przyjęliście konwencja z błędnym tłumaczeniem oczywiście świat interpretacyjną udajecie, że nie ma problemu macie kilka wyroków ETPCz przeciwko mnie przeciwko Polsce zmieńcie tom jest ubezwłasnowolnienie, ale w SCK emanacja wszystkich problemów tej grupy społecznej, ponieważ RN PLL lot n p. kwestia opieki nad osobą, która nie jest w stanie sama zapewnić sobie warunków egzystencji łączy się do PE są też ubezwłasnowolnieni mocno zdrowia psychicznego łączy się z ubezwłasnowolnieniem łączyć z domem pomocy społecznej i szpitalem psychiatrycznym traktowanie tamtego człowieka w maskach, które nie w jaki sposób wyrwać zęba dziecku elektronik tak samo wyraźną zgodą zabieg medyczny również łączyć z ubezwłasnowolnienie, więc to jest taki bardzo ważny aspekt patrzenia na podmiotowość człowieka i nowa realizowanie tych praw człowieka ponoć znalazł ubezwłasnowolnienia może wybrać sobie inny kolejny temat wątku dyskryminacji anty dyskryminację tego, że w Polsce nie obowiązują przepisy, które zakazywało bezpośrednio dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność tną wyznaczono na pamięć świetną ustawę o wielokrotnie do ekspertami rozmawiać my wszyscy podnoszą, że kasę niepełnosprawności jest tam odniesiono jedynie do sfery życia zawodowego, a co z pozostałymi sferami tak nagle w las Vegas edukacja jak dostęp do dóbr dostęp do usług w ogóle w życiu społecznym to kwestia dyskryminacji kwestia dostępności informacji, ale kwestia zatrudnienia na otwartym rynku pracy kwestia no właśnie wsparcia społecznego nie polegającego wykona świadczenie nie tylko na budowanie domu pomocy właśnie kwestia mieszkańca wspomaganego takie sprawy, która nosi każda z nich ma ogromne znaczenie kwestia nawet prawa wyborczego, w którym wydawałoby się już tak wiele zostało zrobione źle, ale w dalszym ciągu bardzo mała liczba osób z nieruchomościami ma możliwość wyrażenia swego głosu udziału w życiu publicznym forum konsultacji społecznych tego, że są niedostępne dla tych grup społecznych czucie sanek setek innych nie będą już mówiła o on o wątku edukacji do tego żonie scen skomplikowane z echem w wielu aspektach dyskryminacji, a w dostępie do głosu w szkole publicznej, a dla dziecka z niepełnosprawnością szczególnie właśnie tu intelektualną autyzmem akcji z niepełnosprawnością właściwie nie ma takiej sfery, które mogliśmy chodzić wszystko zostało świetnie zrealizowany zrobiona w ale te, które są palące to na pewno kwestia tych praw publicznych kwestia pra w, a on sam dostęp do do wymiaru sprawiedliwości prawa do sądu nie zapominajmy o tym, też, że Polska nie podpisała protokołu dodatkowego do konwencji jednoznacznie dając wyraz temu Jean nie będzie się budowa jurysdykcji kolejnego organu Międzynarodowego związku oraz w TVN w protokole m. in . Annę to m. in . Hameln wskazuje na możliwość, że nic osoby z niepełnosprawnością wskazania z celem tej sfery, w której Polska nie zrealizowała postanowień konwencji oczywiście po wykorzystaniu ścieżki proceduralnej w każdym innym usuwanie tak to wygląda w Polsce no i skierowaniu do Trybunału do komitetu przepraszam za pytania o to czy rzeczywiście z naruszeniem przepisów konwencji przyznam, że komitet pełnił wówczas taką funkcję Trybunał Europejski Trybunał praw człowieka dokładnie tak natomiast Trybunału z rannym komitet nie przyznaje odszkodowania cień, choć pieniądze tutaj nikogo zalecenia systemowe dokładnie wskazówki ale dlaczego powinniśmy przyjąć, że protokół, dlatego że urzekającą eksperci, którzy nie uległ sposób tłumaczyć konwencja naprawdę nie rozumiem co to znaczy nowoczesne podejście do niepełnosprawności z tego powodu takie zalecenie komitetu byłoby dla Polski bardzo cenny, tym bardziej że praktyka, którą obserwujemy wskazuje, że komitet bardzo racjonalnie podchodzi do tego co faktycznie stanowi naruszenie konwencji o cenie dla przykładu, który kiedyś rozmawialiśmy n p . cel brak bankomatu, który byłby dostępny w chodzi o to by Argentyna dostępny dla osoby z niepełnosprawnością wzroku stanowi wyraz dyskryminacji wg komitetu, jakie zalecenia zostały skierowane państwo powinno wprowadzić takie przepisy na poziomie ustawy, które będą obligowały również podmioty prywatne tak jak banki po prostu racjonalnych dostosowań dla osób, które na, które nie widzą to sprostował zalecenie TOZ, gdy wskazówka w jakim kierunku powinny to działania państwa, a nawet na to nie chcemy się zgodzić, ale czy tym, kiedy rozmawia z ludźmi, którzy zajmują się niepełnosprawnością też masz poczucie, że niektórzy mają problem zrozumieniem ducha tej konwencji Ależ oczywiście to jest środowisko, które jest on bardzo duże bardzo różnorodna i oczyszcza wystarczy w wspomnieć o staże w zawodowej ostatnie badania, które wskazują te są oni wszystkie osoby niepełnosprawne chciałem pójść do pracy no oczywiście, że tak, dlatego że niektórzy wolą faktycznie otrzymywać świadczenia tzw. renta z tytułu niezdolności do pracy ale dlaczego dlatego, że coś co niepewne, dlatego że na liczył na to, że nie będzie ono zabrane, dlatego że nie wymaga się Kusia do pracy w herbaciarni w niepewności wezwania na umowę-zlecenie i t d. tak dalej, więc faktycznie w obowiązujących obecnie warunkach dla wielu z tych osób przyzwyczajonych do państwa, które się nim zajmować opiekować się lepiej usuwać świadczeń po wypłaceniu chodzić spotykam drugą grupę osób, która walczy o to, żeby taka osoba pracowała pracowano otwartym rynku pracy, żeby niebyła nazywana niezdolną do pracy, żeby nie było nazywana jest dochód do życia społecznego do samodzielnej egzystencji, więc to zjawisko, które dostrzega w oczy iście Lennon różne kolory tej konwencji my jako Polska jesteśmy na nią oczywiście jeszcze świadomości przygotowanie trwa też sobie jasno powiedzieć, ale bardzo wiele osób, które pokazuje tę drogę część osób pójść 13 1 7 za chwilę wrócimy do rozmowy o 13 2 3 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie ze mną studzi dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną wiedzieliśmy jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, że są 2 powody, dla których warto się zastanowić nad prawami osób które, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną nie pierwszy to jest konwencja jej wykonanie rocznica przyjęcia tejże konwencji piąta ratyfikacji przez Polskę, a drugi to jest nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która to nowelizacja toczy się jest wtoku 3 marca właściwie tego roku Ministerstwo Zdrowia pracuje nad z nowej sali ktoś pracuje od tamtego, a w Iranie jest mieszanką bezpiecznie podobno były różne blokady w zakresie realizacji różnych wytycznych również finansowe, ale i to co ta nowelizacja ma szansę zrobić miejmy nadzieję, że zrobi, kiedy się z liści to właśnie do regulowania pewnych spraw polskich w Polskim prawie, które wykonują bardziej przepisy konwencji i m. in . są tam kwestie związane właśnie przez wspomnianą przez nas z ubezwłasnowolnieniem, ale i co się zmienia, bo było parę spra w przed europejskim Trybunałem praw człowieka właśnie związanych ze sprawą ubezwłasnowolnienia Wójcik Kali i co ważne w życiu również polskich obywateli w były to sprawy, które pokazywało jak przedmiotowo jest traktowana osoba, a w procedurze ubezwłasnowolnienia tutaj Polska w roku 20 07 i poprawiła kilka błędów, choć procedura, ale po drugie, również przed Trybunałem w Strasburgu stawały sprawy kręciły o tym jak traktowane jest już osoba ubezwłasnowolniona trafi do polskich przepisów prawa traci zdolność do czynności prawnych i ich bronią w piano początek powiedzieć, że chce to żona rozmawiamy w dalszym ciągu od 2 w tych strasznych instytucjach takich jak ubezwłasnowolnienie dom pomocy społecznej są sobie po prostu nie nie do przyjęcia 5 lat po ratyfikacji konwencji Beck powinna nie być, a my teraz mówimy o tym, ale do niedawna to miejsce uroczyście powinny to powinny być różne formy wsparcia, które realizują taki model wspieranego podejmowania decyzji tłumaczy, że jest osoba, która nie mówienie pisanie czy sama trudność rzeczywiście we w podejmowaniu decyzji ma trudności we w czynnościach życia społecznego powinno mieć wsparcia nie powinno polegać na całkowite zastąpienie tego są we wszystkich sferach życia nawet jeśli zastąpieniu tu na chwilę i nie we wszystkich sferach życia wygodniejszym tańszym prostsze łatwiejsze ma przede wszystkim znacznie bardziej rozpoznanym oczywiście historycznie rozwiązaniem jest ubezwłasnowolnienie no i tak się ono od wielu lat w Polsce obowiązuje przed Trybunałem Polska przegrała kilka spra w, które wyraźnie wskazywał, że Polska musi zmienić procedurę ubezwłasnowolnienia i dorzucić TOnZ nastąpi następowało w znanym polega przede wszystkim na tym, że to osoba miała być wysłuchana przed wydaniem postanowienia o ubezwłasnowolnieniu pamiętasz z ważnych takich badaniach, które pokazywało Otóż zamiast świadczy n p. podpisywał się pod opinią Anna ostanie zdrowia tej osoby anestezjolog albo lekarz weterynarz, a potem sądy, widząc obraz wydawał postanowienie jest faktycznie teraz procedura ta to co wskazuje, że osoba musi być wysłuchana wstępnie wysuwana zaraz na początku and sprawy trochę mniej dotyczy, ale oprócz procedur ubezwłasnowolnienie w życiu tej osoby mogą pojawić n p . sprawy o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bardzo często realizacja procedur ubezwłasnowolnienie następuje tylko o to, żeby tę osobę następnie bardzo szybko po cichutku skierować dom pomocy społecznej, żeby mieć się po prostu z głowy, by się pozbyć i taka osoba w domu pomocy społecznej nie tylko niepełnosprawne nie tylko ubezwłasnowolniona jest jako po prostu mieszkanie dom pomocy społecznej nie ma absolutnie nic do chodzenia on swoim własnym życiu ustawa chroni graficznego wskazywała, że istnieją 2 procedury kierowania takiej osoby dotąd pomocy społecznej jedno z nich dotyczy sytuacji, kiedy NRL jest to postępowanie prowadzone za zgodą tej osoby lub na wniosek również organ pomocy społecznej, a druga sytuacja dotyczyła w skierowania tej osoby do domów pomocy społecznej MKS ubezwłasnowolniona na wniosek opiekuna prawnego i okazało się MO wnikliwy Och, życie w 2 pod gruszą zupełnie inna niż osoba jest ubezwłasnowolniona ma opiekuna prawnego on za nią, ale decyduje sam masaż we wszystkich sferach życia jeszcze parę lat temu po prostu mu pół do DPS-u napisać podanie o to, żeby została przyjęta i dotąd trafiała nawet nie trzeba było pójść do sądu rodzinnego opiekuńczego, gdzie praktycznie tak mocno wątpliwą urodę nie wiedział, ponieważ opiekun prawny jest związany przepisami kodeksu rodzinnego opiekuńczego piecami, które mówią o tym, że on zaszczepił w większości spra w ważnych zapytać sądu rodzinnego zdaniem to po kilku badaniach swą w dużej aferze rzeczywiście DPS no wskazywał na konieczność opiekunami wystąpienia do sądu rodzinnego opiekuńczego College sąd rodzinny opiekuńczy wg przepisów kompletnie nie musiał zapytać się w oto co myśli osoba ubezwłasnowolniona o tym, że ma zamiar w na chwilę skierować opiekun w domu pomocy społecznej i konsekwencją tego było to, że w notesach przebywają wciąż osoby umieszczone tam na wniosek swoich opiekunów prawnych, które nie tylko nie mógł wyrazić zgody i w ogóle zdania swojego na temat tego czy funta mieszkać, ale nie mają prawa do tego, żeby wystąpić do sądu teraz, żeby wyjść z tego domu pomocy społecznej lub też zawnioskować w ogóle badania n p. swego stanu zdrowia są to osoby, które są pozbawione wolności w i to zauważył Trybunał w Strasburgu w wyroku Kędzior przeciwko Polsce o tym, roku też rekord zmagaliśmy się w co więcej zauważył to również w końcu Trybunał Konstytucyjny w ubiegłym roku to jest wyrok no tria bardzo chcę gorąco promuję to wyrok, którym dostrzegł uprzedmiotowienie takiej osoby w postępowaniu trudno będzie, że Polska musi zmienić przepisy co więcej bardzo ładnie nawet Trybunał powiedział, że not ustawodawcy należy oczekiwać ogromnej staranności dbałości jeśli chodzi o sytuację tej grupy społecznej i to co mamy teraz przed sobą, czyli projekt projekt zmiany tej ustawy rzeczywiście na ile zdążyłam się z nim zapoznać i Jeff w niezłym kierunku to znaczy wskazuje, że osoba, która jest ubezwłasnowolniona miały ludzkiemu domu pomocy społecznej ma być wysłuchano wstępnie w procedurze przez sąd dokładnie tak samo jak osoba, która inkubatory wystąpił też z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie mam chodzić o swoich obawach w nogach w sferze jest Emil to wstępny z Ghany, która odbywa się w sprawie ubezwłasnowolnienie też jest bardzo ONR skomplikowane w jak pan wrzucanie takich prac nad człowiekiem bardzo często trwa krótką jest realizowany przez osoby, które nie mają pojęcia o tym jak funkcjonuje to już intelektualną niepełnosprawnością w godzinie w porze dnia w miejscu, w którym osoba nie czuje się ciasto komfortową jak można wyrazić swoją wolę preferencje, a on w ciągu 20 minut, jeżeli czasem nawet mogę nie mieć świadomość na ten moment co znaczy to pomoc od nich jestem osobą, a to ma 3 5 lat całe życie żyła z rodzicami, która być może nie mówi Roszyk rozumiem, ale inny sposób, więc zapisy pewnie idą w dobrym kierunku zmierzają do tego, żeby ta osoba była wysuwana przez przyjęcie do domu pomocy społecznej pytanie, kto to będzie cofania, jaki sędzia ten sam aktor w ogóle nie wie co to jest intelektualną niepełnosprawnością zapytać biegłego w niedziele to bardzo często przyznają na ten temat wielokrotnie mówiła łódzka Fundacja praw człowieka, która robiła wywiad z sędziami zaś obywatelskich również sędziowie z czasów nie ma takiej wiedzy kierują się opinią biegłego i walczyli o losie, do których sędziów to trafia wzrost cen te sprawy oczyści trawę sędziów rodzinnych do sędziów rodzinnych, którzy powinni mieć taką wiedzę z sądami rodzinnymi jest kolportowane są niedowartościowane się pod każdym względem zgadza się zdarzają się IMS Health and w postaci n p. postanowienie, które ja też Bostonu rozmawiałam, na które zostało opisane w raporcie rzecznika właśnie ten, kiedy taki bardzo podobnej sprawie pani sędzia w Warszawie nie wyraziła zgodę na umieszczanie and młodego mężczyznę pozostawionego w domu pomocy społecznej 8 to był taki dom pomocy społecznej w cudzysłowie chodziło o takim miejscu na kilkunastu osób, którym potyczek mógłby żyć razem ze swoimi rówieśnikami i matka chce dla niego dobra akcja ABW służba nie żył z nią przez całe życie chciała go umieścić właśnie takim jest Super w mieszkaniu prywatnym bardzo bardzo drogim, a sędzia w podziale, skąd obowiązkiem rodzica upośledzonego dziecka jest obieg hasło taka pozycja komentarz być może ten wyrok, a przecież wnioskodawcy nie wygląda dobrze wygląda to zaś bez przesady przecież to nie jest taka zmęczona ma duże alimenty od byłego męża może zająć się miałem może pójść do pracy, żeby się zrelaksować psychicznie, a w wynajmie się osobą jakiś opiekun swingi rosła nadrzędnym, z którym się Polska zgłaszać się przekonanie, że osoby z zaburzeniami psychicznymi rozmaite mają być zamknięte w swoich rodzinach i też obowiązek rodzin tylko, że mamy przepis, który może być dobry, ale znów tak będzie, który będzie stosował się bardzo cieszy, bo wyrok Kędzior przeciwko Polsce po nim był też inne była to decyzja, kiedy Polska się przyznała naruszenia sprawa ta przeciwko Polsce, gdzie Polska już, widząc co się dzieje podziałach kajaka ja płacę to jest naruszenie rzeczywiście art. 5 konwencji nikt nie powinien w to dalej nie potrzebuje kolejnego wyroku z postawą problem dostrzegła opowiedziana trunku ZTM in prace trwały nie zna wielu zespołach różnych między ministerialnym chce takich eksperckich Misio zagra mówił, że pracujemy i rząd nie dawno zauważyli potrzeba wdrożenia wyroków to wyrok zresztą są przypominane przez organizacje pozarządowe to nie tylko tak to nie została wdrożona Lemke szczególnie dramatyczna, że on żyje sobie nie masz minimalnego wpływu na zmianę swojej sytuacji postronni jest też przedmiotem tworzącym decyduje zrobił to w bezterminową czy nie jeść, kiedy wyjedzie jeszcze wyjedzie aż niemożliwe, rozszerzając jest to jak różnych sytuacjach są osoby, że to jest jednak nagminnie stosowane w stosunku do osób, z których każda ma zupełnie inna sytuacja też inna z Invest in in stan funkcjonowania i nikt nie chce poznać tego stanu funkcjonowania ponad 8 kas jest osoba nie mówi nie można dobrze, ale taki sposób, że znowu znieważać być może muszą zrobić to inaczej im to o co chodzi w konwencji to torze, nawet jeżeli masz największą niepełnosprawność i nikt nie mówiąc będzie proste łatwe tym musisz znaleźć jako państwo sposób na poszukiwanie woli tego człowieka, żeby poznać jego preferencje, nawet jeżeli rzeczywiście w przepisach prawa wraz z Jasnej klarownej nie ma zdolności do czynności prawnych no to nie bierzesz udział w procedurze, ponieważ nie ma zdolności procesowej, a to co innego niż twoja zdolność i prawo do wyrażenia swojej woli takiej preferencji tego, gdzie ty chcesz mieszkać razem co ty chcesz robić, czego ty potrzebujesz ani mam nadzieję, że projekt oczywiście mam nadzieję poddany będzie w szerszym konsultacjom będziemy mogli się, by bliżej mu przyjrzeć Alanem i ocenić Ależ ten projekt jednak dostrzega to, że te spodnie od nich żadnych gwarancja procesowa osoby przez ubezwłasnowolnionego powinna być w każdej są bardzo dokładnie sprawdzono jeżeliby spojrzeć na to tak bardziej ogólnie to z tego co z taką zawisło nad tzw. dzikie, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej mam co można było wywnioskować, że w, którą stronę idą zmiany w ustawie o w dobrym i dobrem nie będą narzekać wyjątkową i dość jeszcze w dobrym powłok powód powołane są te wszystkie wyroki decyzje, które powinny być dzwonek uzasadnienie zmian w nawet jeszcze ma już tam wątek przymusu bezpośredniego, na które ten zwraca się czas uwagę jak on jest stosowany jak często jest stosowany już oficjalnie dokumentowany, więc o nim wiemy tyle tylko, że nam się o tym, mówię, ale w papierach wszystko w porządku program to duże głównie chodzi o szpitale psychiatryczne oraz Allena oraz oczywiście oczywiście na miejscu będzie bardzo często mówią jak element pracują, że nie stawiamy wszystko w porządku w Chinach jeśli był w co śladów osadu potem nie ma co do zmiany wydają się być MO i dobrym kierunku się polityką tego, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy czy jednak szczególnie zaś obecnie idea bank sytuacji ocenia niepełnosprawność inni programu zażyciem, że mimo wszystko to rozwiązania, które są proponowane nam w innych resortach on jednak idą bardzo przedmiotowo i patrzą przez pryzmat takich aktywność jest opiekuńczy na człowieka, więc znam się, w którym kierunku będą mieć jak będzie w sanie wyglądał później tonami na ten projekt, bo może się okazać, że na poziomie OPS słów na poziomie samorządu gęstość powiatu zatrudnia do zrealizowania obawiam się szczytu pójść tam pójść musi wydać decyzję muszę iść po papier muszę posłać człowieka co 6 miesięcy mogą badać co potem będzie tu są jakieś pisma będzie trudnym klientem boję się jak to będzie wyglądało w ale myślę, że ogólnie był w miasto Wola rządu nie było, żeby woda to nie głosował ubezwłasnowolnienie dom pomocy społecznej, żebyśmy mówili o mieszkaniu wspomaganym osoby wspierające jego asystent burza o centrum decyzji o radę o tym, rozmawiać to sam fakt także, że w końcu pojawił się konkretny projekt jest to bardzo ważnym, o czym jednak gdzieś mam ochotę zadać to pytanie na sam kończyłem Żyd nie jest ekonomistką tylko prawniczką, ale czy, w czym jest także, gdybyśmy postawili bardziej na ten model wspierania osób z niepełnosprawnościami taki właśnie mieszkania mówi szczytu byłoby dużo droższe niż to co mamy tu i teraz oczywiście tak w perspektywie nie wystarczy, by coś bardziej opłaca mamy na poziomie konkretnych sfer życia badają to różne instytucje na poziomie edukacji n p. centrum edukacji włączającej bycia w grupie z nadania one realizowane przez różnych tekstów, których ja znam n p . na przełomie 20 lat brandu dzieci, które były włączone w szkołę publiczną i po 20 latach sprawdziliśmy wygląda jakość życia co się okazuje pracują są w społeczeństwie one są tańsze dla społeczeństwa, więc włączenie od małego włączanie w małe mieszkania społeczność lokalną bycie tych osób w społeczeństwie w perspektywie zawsze będzie tańsze tu i teraz zawsze będzie droższa jest argument, że drukuje bardzo źle działa w organizacji pozarządowych n p. zwykły projekt polegający na tym, że będziemy tłumaczyć przez 2 lata osobą w jaki sposób podpisywać umowy na tu i teraz jest drogie, ale dzięki temu ja będę wiedział rząd za 5 lat nie będzie klientom czegoś adwokata czy radcy prawnego, który będzie musiał stwierdzać nieważność podpisanego wcześniej przez osobę kredytu to myślenie perspektywiczne w Polsce analizę kuleje wszystko do tej grupy szczególnie to stosunki z bardzo drogi wydatki będziemy o tym, mówić również i gorąco zapraszam dziś mogę z tego miejsca, gdzie z tego 5 października właśnie w rocznicę wejścia w życie konwencji na trzecim już w Polsce kongresie osób z niepełnosprawnościami za nami 2 pierwsze, które łącznie prawie 100 0 osób było zaangażowanych będzie mówić o nowym systemie wspierania o zrębach nowych regulacji ustawowych, które mogłyby zaś zapewnić żonie konwencji gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy na ten Kongres 2 5 października w Warszawie trzeba się zarejestrować zarejestrować Congress org kropkami na PL tam będziemy mówić o nowoczesnym podejściu o tym, czego wymagamy od administracji rządowej też co możemy dać na to dają ewidentnie, żeby coś zmieniło chyba jest potrzeba też jest coś wielkiego wysiłku ponadpartyjnego posiadają czynu Narodowego, bo wybory są co 4 nie są 20 lat to się płaci dopiero jak mówił już właściwą w taki takim jak technik narracyjnych perspektywy dziękuję bardzo dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną była państwem kościelnym bardzo 13 3 9 finanse Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA