REKLAMA

Marek Rozkrut: Największym zagrożeniem dla finansów państwa byłoby pogorszenie koniunktury w UE, ale na to się nie zanosi

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-09-11 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka magazyn EKG część druga w naszym studiu gościł w mojej lewej pan Bartek Godusławski dziennik Gazeta prawna dzień dobry dzień do pani Dominika Bettman bez zmian w przepraszam panie bardzo chciałem szybko, żeby nie tracić czasu i to się zemściło wiceprezeska d s. finansowych spółki Simmons szefowa forum odpowiedzialnego biznesu dzień dobry dzień dobry państwu i pan Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie miła dzień dobry dzień dobry, Rozwiń » a właściwie mam do pana dr Rozkrut taj pana redaktora Lutosławskiego pretensje tak na dzień dobry dobrze zaczynamy do pani nie mam pretensji chowanie u nas pierwszy raz, więc jeszcze nie mieliśmy okazję do panów mam pretensje, bo w opiniach czy artykułach o budżet się koło makro jakoś tak tak mam wrażenie że, że ostrzegali szczerze ten budżet na rok osiemnastym mógłby być taki mniej napięty, że te finanse publiczne w dobrych czasach moglibyśmy bardziej oszczędnie pochylić wysłuchają przed chwilą ministra Skiby w pierwszej części hali odniosą wrażenie, że wszystko jest dobrze niczym się nie powinien martwić redaktor Gosławski to tak, jeżeli gospodarka rośnie w tempie, a czteroprocentowy, jeżeli konsumpcja nominalnie wystrzeliła już tak, że to jest ponad chyba 7 % jeśli byśmy popatrzyli sobie na pierwszy i drugi i drugi kwartał to faktycznie nie ma co się jakoś tam szczególnie mocno martwić o stronę o stronę dochodową budżetu państwa tylko jak to kiedyś ktoś śpiewał nic nie może wiecznie trwać więc, więc z tego punktu widzenia wprowadziliśmy do budżetu państwa sobie mnóstwo sztywnych wydatków do takich potężnych pozycji jak program 500 + 3 czy obniżka wieku emerytalnego, która będzie kosztem może nie tyle nie tyle to będą stricte jakieś tam rzeczy, które no no i jak widzimy zmaterializują się tak i będziemy będziemy widzieli takie potężne pozycje trwające, bo one politycznie będą też trudne do odwiedzenia 3 do zmiękczenia i nie wyobrażam sobie jakiś partii opozycyjnej, która będzie gdzieś przy tym mocno chciała majstrować coś dzisiaj werbalnie werbalnie są takie partie, które mówią, że odwrócona obniżkę wieku emerytalnego czy zracjonalizuje ją program 500 plus to jakoś tak nieszczególnie nieszczególnie mocno w to wierzy, więc jest przyjdzie taki czas, kiedy gospodarka spowolni ona musi spowolnić i i te fundusze unijne, które dzisiaj pewnie za chwilę będą jeszcze podtrzymywały nasz wzrost pewnie przez cały przyszły rok mogą spowodować takie uśpienie czujności osób odpowiedzialnych za, a za stan finansów publicznych w 20 19 może dopiero dwudziestym roku obudzimy się z taką sytuacją, w której trzeba będzie ciąć na oślep wynalazł ktoś będzie po wyborach potencjalnie po wyborach, więc może n p. lekarz silna formacja młota to jakoś tak nie nie planował bym z zarządzania finansami publicznymi w cyklach w cyklach wyborczych zwrócił uwagę, że tych wydatków banderę planowała rządzący zawsze mogą tak dla nas będzie wydatków przybywało no bo startuje nam to maraton ten maraton wyborczy samorządy parlament prezydentura i gdzieś i gdzieś tutaj spodziewam się, że jeszcze jakichś takich prezentów zobaczymy ono mogą być nawet dość łatwe do rozdawania z tego względu, że ja spodziewam się, że ta koniunktura jeszcze będzie w przyszłym roku też były też mocno grzało jeszcze panu tak teraz, gdyby zechciał odpowiedzieć tutaj na mój przepraszam zarząd oczywiście tak jak zostało powiedziane musimy rozróżnić perspektywa krótkookresowa od nawet średniookresowej pamiętajmy, że dla Polski tzw. średnioterminowy cel budżetowy dla całego sektora finansów publicznych tylko proszę mówić jak ta z kim ziemia rozmarznie i wynosi - 1 % PKB co znaczy oznacza, że deficyt sektora finansów publicznych wg metodyki unijnej liczonej powinien wynosić średnio w okresie nie w 1 roku średni w okresie 1 % PKB na rok bieżący w Tyflisie mówimy o deficycie na poziomie 2 po 2 9 % PKB podczas gdy mówimy, że średnie powinien wynosić 1 proc PKB co oznacza, że w okresie ożywienia powinniśmy notować nadwyżkę nigdy nie osiągnęliśmy tego poziomu 1 % PKB tak jak powiedział Bartek Godusławski i jeżeli chodzi o perspektywę od niej nie tylko tego roku, ale również roku przyszłego następcy spokojnie żyć, choć budżet to się uda tak, dlatego że jednak zwiększenia dochodów, a potem zobaczymy nadszedł jeszcze rok 20 1 9 ja mimo wszystko też, bo nie mam wielkich obaw mówiąc szczerze dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski, kiedy te nierównowagi fiskalne, bo one mają miejsce powiedział nam się zmaterializują i wszyscy odczujemy to sytuacja, kiedy nastąpiłoby silne spowolnienie koniunktury zewnętrznej w naszych partnerów handlowych nadal są dość już wielokrotnie powtarzam wbre w temu co się mówi czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce nie jest popyt krajowy, ale popyt zewnętrzny to co widzi jako popyt krajowy konsumpcja to jest efekt dochodów, które osiągamy dzięki wzrostowi popytu zagranicznego na nasz eksport w związku z tym, jeżeli nastąpiłoby silne spowolnienie u partnerów zewnętrznych na co się teraz nie zapowiada podkreślam, więc to nie jest mój scenariusz bazowy wówczas odczuliśmy efekty w postaci spowolnienia gospodarczego w Polsce i silnego wzrostu deficytu długu, ale z niej scenariusz bazowy ja się go nie spodziewał ani w roku przyszłym ani w roku 20 19 kazania, gdzie takie jak już zawsze jest ich jakość to mój przedmówca na nic nie może wiecznie trwa, zanim taki scenariusz zrealizuje to wielkie korporacje firmy przedsiębiorstwa zaczną inwestować po prostu na masową skalę i dołożą nam tę bezpieczną część do wzrostu gospodarczego ma rację to pan do pani prezes beton pytanie obecnie widzimy trend raczej dokładnie odwrotne to znaczy widzimy spowolnienie inwestycji zagranicznych, chociaż przez Orlen ostatnie lata ten klimat dla inwestycji zagranicznych był bardzo dobry, zanim taka firma jak moja zacznie analizować szczegółowo wskaźniki ekonomiczne oczywiście przede wszystkim produkt krajowy brutto, ale także inne ważne wskaźniki patrzymy przede wszystkim na tzw. ogólny klimat dla rozwoju gospodarki innych przyjazność dla firm międzynarodowych i myślę, że to w tych wszystkich moich rozmowach, które prowadzę w centrali o wielkich inwestycjach tutaj w Polsce to jest tak naprawdę podstawowe pytanie z drugiej strony, jeżeli widzimy to co dzieje się w gospodarce Polska energetyka Polska infrastruktura nadal wymagają ogromnych inwestycji te inwestycje one się dzieją i one się muszą działać w związku z tym tutaj i nie ma odwrotu od pewnych trendów proszę też zrozumieć, że taki cykl inwestycyjny w momencie, kiedy się rozpoczyna, kiedy te wszystkie strony, które biorą w nim udział, a więc zarówno inwestor zagraniczny, jaki firmy polskie partnerzy lokalni, gdy wszystkie strony się zbiorą i rozpoczynają taki wielki projekt inwestycyjny to tego się nie daje łatwo zawrócić, więc my ja jestem taką umiarkowaną optymistką, ale jak rozmawia wania tych inwestycjach i tak jak pani powiedziała oprócz takiego spojrzenia na PKB trzeba jeszcze dołożyć temu cały kontekst, czyli właśnie ten klimat dla inwestycji i t d. to to co teraz w Polsce się mówi, ale wielkich centralach mówi się, że następuje pewne zachwianie zaufania, niemniej jednak bardzo zwraca się uwagę na aktualne wyniki polskiej gospodarki, a ponieważ one są dobre to dobrze patrzy się na najbliższy okres bardzo ważny jest też tutaj rynek pracy tu nie tylko chodzi, o ile o kapitał, ale chodzi także jego kapitał ludzki i tutaj niestety co się dzieje na rynku pracy to jest oczywiście fantastyczne z punktu widzenia pracownika natomiast z punktu widzenia pracodawcy ten rynek robi się coraz trudniejsze dotknęły już w zasięgu dodał, że jeżeli chodzi o to niepewność polityczną regulacyjnym ona się utrzymania dłuższego czasu natomiast wyniki gospodarcze, a pani prezes powiedział są bardzo dobra i czasu, bo widziałem ich i przepraszam, że w cudzysłowie określenia chciwość jak to mówi też ciągnie rynek, czyli tak naprawdę te inwestycje nastąpią zerowy poziom wykorzystania mocy produkcji jest bardzo duże złe warunki finansowania inwestycji w bardzo dobre wyniki przedsiębiorstw bardzo dobre już widać, że na razie sieć budownictwo infrastruktury te inwestycje ruszają inwestycje publiczne też pociągiem część inwestycji prywatnych często będzie miało miejsce, aczkolwiek jest to przesunięcia i następuje to z opóźnieniem natomiast strukturalną rzeczywiście barierą, a w ogóle wzrostu gospodarczego po raz Polski to będzie dostępne siły roboczej w szczególności wykwalifikowanej siły roboczej, bo te zmiany demograficzne jak i no powiedziałbym też to odpowiednie adekwatne kwalifikacje tych osób na rynku pracy to będzie główny wąskie gardło, jakim będzie mieć do czynienia w najbliższych wielu latach, tym bardziej że ten problem występuje także w innych krajach naszych par konkurencja z partnerów handlowych i w raporcie także dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej Europy i Polski, który także przygotowaliśmy w ramach sił, by także przed inwestorzy zagraniczni wskazywali dostępność siły roboczej wykwalifikowanej jako 1 z kluczowych czynników determinujących Dec i decyzje o inwestycji w danym kraju i jak Polska to Polska tak naprawdę dziś jest oceniana, że ta jakość i ich potencjał wzrostu wydajności i koszty również siły roboczej są bardzo atrakcyjne natomiast, jeżeli chodzi o dostępność odpowiedziałbym problem już na poziomie całej Europie, jaki Polski to właśnie loty z kościołem ten wątek, który jak się państwo na dopytać, bo przeczytałem w takie ostatnie zestawienie danych GUS o tym, że liczba wolnych miejsc pracy na koniec drugiego kwartału tego roku wzrosła do 1 2 2  00 0 z 9 4  00 0 przed rokiem i ze 1 18  00 0 prawie 1 19  000 na koniec kwartału pierwszego i teraz pan dodatkową mówi o rynku pracy w innym niż przy okazji wcześniej poruszanych tematów jak sobie patrzę na dynamikę wzrostu zatrudnienia na całkiem ich wzrostu płac ona całkiem nieźle w Polsce wygląda jak spojrzeć na kraje bardziej na południe 1 z, która też są w unii Europejskiej i dynamiki potrafią być jeszcze wyższe czy my będziemy za chwilę tak za chwilę zarabiali dużo dużo więcej skoro potrzebujecie wy przedsiębiorcy ludzi do pracy skoro występują takie problemy skoro chcecie inwestować mówi się w każdym razie skoro Szymon rozwiesza to znaczy, że na ten pracownik musi zarabiać jeszcze więcej trzeba było zatem Kisiel mama jest to jest nieuniknione tak, dlatego że ale, kiedy już jutro wchodzi sobie jasno, że dotychczas wzrost wynagrodzeń w Polsce jest niższy niż wiele osób oczekiwało w ostatnim okresie dynamika zatrudnienia wciąż była zaskakująco wysoka dla wielu osób natomiast musimy też popatrzeć na to, że w okresie ostatniej dekady w taras użyje przepraszam trudnego słowa jednostkowe koszty pracy realne były w Polsce w tendencji spadkowej przeciętnie co oznacza to oznacza, że wydajność pracy pracownika przeciętnie rosła szybciej niż jego wynagrodzenie no i kiedy doszedł po wzroście i już teraz będzie to się zaczyna teraz odwracać i tak naprawdę powinniśmy się tego spodziewać, że w sytuacji cały czas utrzymującego się wysokiego popytu na pracę, a równocześnie w wyraźne ograniczenie zasobów siły roboczej, a presja płacowa będzie mieć większe miejsce w coraz większym stopniu oczyszczone już dotyczy bardzo dużym stopniu osób szczególnie wykwalifikowanych, bo tutaj są największe braki, a ja z kolei proszę państwa tam, gdzie jest terminal konfrontowane z ze swoją firmą macierzystą to on dostaje przecież im takie pytania czy koszty pracy będzie się utrzymywał na stałym poziomie czy one nie wzrośnie w długiej perspektywie i tam, gdzie podejmowane są decyzje o tym czy lokować centra badawczo-rozwojowe w Polsce czy n p . w Chinach Indiach, tudzież w innych rozwijających się krajach to pytanie jest pod pytaniem absolutnie podstawowym oczywiście ja z 1 strony jako Polka bardzo chce, żeby moi współobywatele zarabiali lepiej, a z drugiej strony jako żywo finansowa firmy chciałaby móc zapewnić moich mocodawców za granicą, że te koszty nie wzrosną bardzo, dlatego że wtedy my po prostu firma wycofa się z polskiego rynku co z kolei nie jest dobre dla rynku pracy, a także dla dalszego rozwoju gospodarki i to musi wkroczyć polityka w nie leczy diagnozuje się do tego bym się już martwić o rynek pracy, bo rynek pracy przedstawiamy w ciągu ostatnich 2 lat od dnia dla tych usług jako znaj jaśniejszych punktach gospodarki także bezsprzecznie może mieć kremy z inwestycjami i wolnymi sferami natomiast rynek pracy był opisywany jako tak jest faksy Story w Polsce no to wyższy tak tak było mało, jeżeli popatrzymy na to stopę bezrobocia nie rejestrowanego, która bardzo łatwo jest na poziomie statystyki manipulować, jeżeli politycy, by się uparli to mogliby nam to bezrobocie obniżać czyszczący rejestr chociażby urzędów pracy co coś co co ma miejsce teraz patrzę na bezrobocie Belowski oto jesteśmy w stopie, gdyby unijnym ze stopą bezrobocia poniżej 5 % gonimy gdzieś tam Czechów Niemców, którzy mają coś jest mocnym liderem każda z liderem chronić swoje rozmiary kartek są znacznie mniejszą gospodarką, więc istotą to też trzeba brać pod uwagę to z 1 strony widzimy 3 miesiące stabilizacji stopy bezrobocia i te miesiące letnie, kiedy ta stopa bezrobocia historycznie jednak spadała widzimy rosnące bardzo mocno wolne miejsca pracy i to nie tylko te miejsca pracy, które są wolno też nowo tworzone miejsca pracy pozostają nieobsadzone i to jest jakiś potężny ogranicznik do wzrostu gospodarczego w takim morzem nie tyle krótki ma jednak w średnim i dłuższym i dłuższym terminie, jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że my możemy przez ileś tam lat rosnąć w tempie nie większej pół 4 % to ja to nie wiąże przy przy takich napięciach na rynku pracy, ale paradoksalnie widzę tutaj duży pozytyw z tego, że zaczyna brakować rąk do pracy, bo być może ktoś coś w rządzie to zauważy i podejdziemy jakoś tak poważniej do tworzenia polityki polityki migracyjnej i skończy się to takie napięcie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, który mówi, że dla bezpieczeństwa nie możemy tutaj tworzyć jakiś stabilnych warunków pracy dla obcokrajowców, a ministerstwem rozwoju wsi nawet ministerstwem pracy, na które mówią, że warto, by jednak tych Ukraińców, by przyciągać, ale w sposób taki stabilny ani żonie głównie przyjeżdżają na pół roku w ciągu 1 2 miesięcy i to to nie jest kwestia tak, że możemy się kosztom ustabilizować wtedy pracowało a kto jest, że tak się zaczyna mówić to wychodzi, że jest dobrze, a jak się Trump w środku poszliśmy na po generale to okazuje się, że tak dobrze albo, że mogło być lepiej takim poziomie, a nawet jestem dobrze mogło być ani jest tak w końcu doprowadzą państwo informacje w radiu TOK FM po informacjach część trzecia magazynu EKG będą zdziwienia i dla tych wszystkich, którzy są sentymentalni pamiętają market market, a także być park hasło nazwę CPN inny miał naprawdę dobrą wiadomość będzie CPN ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 4 3 to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry pani Dominika Bettman pan Marek Rozkrut i padł Bartek Godusławski są gośćmi magazynu dekadzie jeszcze raz dzień dobry giełda papierów wartościowych w Warszawie mWIG 4 0 na plusie 4 WIG 20 4 6 do góry 2 4 9 5 punktów indeks szerokiego rynku WIG także 4 z góry relacja eurodolara to jest 1 20 w tej chwili za euro 4 zł 2 4 gr frank 3 7 2 do lat 3 5 3 i funt 4 zł 6 6 gr K2 moi drodzy państwo jest problem, bo odkryłem taką powiedziałbym pewną niespójność w przekazie i w oficjalnej narracji Otóż od piątku działa od końca ubiegłego tygodnia rozmawiamy o wielkiej kampanii billboardowej z pieniędzy polskiej fundacji narodowej, na którą to pieniądze składają się spółki z udziałem skarbu państwa, mimo że notowane na giełdzie n p. fundatorem nowej fundacji jest PKN Orlen i przypomnę na tych plakatach jest hasło związane z proponowaną przez PiS zmiana w sądownictwie niech zostanie tak jak było czy na pewno tego chcesz no ale ja właśnie tu już na rynku państwo zapowiada przed informacjami przeczytałem taką depesza nadana przez agencję jest doniósł o tym, że PKN Orlen planuje reaktywację marki CPN w i prowadzenie pod historycznym logo stacji na warszawskiej Pradze, więc jak to ma się hasło tutaj, że niech zostanie tak jak było czy na pewno tego chcesz skoro wracamy do tego, o co było to w prawdę tutaj powiem szczerze to jest moje pierwsze zdziwienie Otóż w markę CPN została zastąpiona przez organ ostatecznie w roku 2000 jak czytamy w tej depeszy pojawił się próby przejęcia praw do logo CPN wobec czego organ chce zabezpieczyć część swojej historii zdecydował o zmianie logo stacji na warszawskiej Pradze i prowadzenie i właśnie pod historyczną marką i to jest moim zdaniem kompletnie niespójne z tym co się dzieje od minionego tygodnia widzę, że państwo nie poruszył ten temat dla nie, dlaczego moja radość bardzo możliwe, gdyż rośnie bardzo dobrze bardzo się wpisuje w politykę gospodarczą, który jest dziś też tak to tęsknota za tym za tym co było i to niekoniecznie było w latach po osiemdziesiątym dziewiątym nowy taka tęsknota za tym co było przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem jest tutaj tak to wymiar sprawiedliwości bardzo pasuje oraz możliwości się w to wpisuje się repolonizacja repolonizacja sektora bankowego i teraz CPL no, jeżeli to mogła się kojarzy odpowiedzialnym za politykę gospodarczą spółki skarbu państwa jednak wkładał bym tutaj do tego koszyka polityki gospodarczej, czego zresztą też nie ukrywa rząd to muszę to wszystko skleja jakąś taką całość mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem i odkupując banki, przywracając logo CPN też pomyślimy jak w takich innych błędach polskich jak n p. Wedel, żeby wrócił do ojczyzny łono bardzo dziękuję, za którego do sławskiego wszystko wyjaśnił mnie teatr temat poruszył w trochę innym kontekście, a mianowicie tak, mimo że jest to zaprzeczenie globalnego trendu, jeżeli spojrzy się na światowe listy największych firm to na tych listach pojawiają się coraz to nowe loga coraz to nowe firmy zaskakują nas świecie może nie widzą, że ten napęd będzie stare być może tak, ale z drugiej strony rynku pojawi się w międzyczasie już wiele nowych i myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim patrzeć na to co co dzieje się w tej globalnej gospodarce na tę trendy, w których ono po prostu wielkie marki mówią, że nikt im nie zagraża mnie, że nie mają konkurentów, ponieważ są właśnie tak wspaniale osadzony w tej gospodarce, ponieważ mają tradycje nagle się okazuje, że spadają z listy największych firm na świecie w UE latem pojawiają się zupełnie nowe przedsięwzięcia wywodzący się ze start-upów oparty na nowoczesnych technologiach digitalizacji popatrzmy na ten nowy świat jakoś strasznie mnie tutaj utrudnia naprawdę K2 wraca państwa dziwi, bo to było moje zdziwienie co państwo dziwi bardzo proszę głównie w 2 cisza zapadła radni ty możesz liczyć wino to nic nie dziwi się w temacie paliwowym takiego wrażenia, że ten, a mówimy o tym, dlatego, że wiele osób jest zaskoczonych tym, że wpływy z akcyzy jednak mogą być niższe lub zbliżone do tych cech, które były zaplanowane w budżecie w tej chwili sieć planowane wykonanie przy rok 20 1 7 rząd przedstawił wynik dla akcyzy na poziomie 6 8 miliardów złotych to jest 1 miliard mniej aniżeli zapisano w ustawie budżetowej na rok 20 1 7 równocześnie słyszymy, że bardzo została ograniczona szara strefa czy przestępstwa na rynku paliwowym i to prawda i one znajdują odzwierciedlenie w silnym wzroście dochodów z VAT, ale nie tak silnym wzroście dochodów z tytułu akcyzy, a musimy pamiętać, że paliwa odpowiadają za 40 kilka proc dochodów łącznych z akces, więc wiele osób zaskoczonych jak to z VAT urosną dochody tak silnie akcyzy nie, ale musimy pamiętać, że charakter przestępst w i wyłudzeń na rynku paliwowym w dużym stopniu opierał się właśnie na wyłudzeniu od dochodów z VAT podczas gdy od tych paliw nie może na nich dokonywano oszustw akcyza była odprowadzana w bardzo dużym stopniu dlatego trzeba pamiętać, że to nie jest także paliwa, na które dokonywano oszustwa to były paliwa, których nie była odprowadzona akcyza większość była odprowadzona akcyza stąd przy wyeliminowaniu tych oszust w głównie widzimy dodatkowe dochody z tytułu VAT, ale już nie w takim stopniu wzrost dochodów z akcyzy od 2 i Ewę Błasik to też może przy okazji wykorzysta go wrocławski wykorzystam ten moment liczyły się dowiem to w sytuacji, której dotyczy to mechanizm działał co zresztą przyznawał też premier Morawiecki jadąc jadąc na granicy naszą zachodnią mówiąc, że to taka forma legalizacji trochę tej tego paliwa tak akcyzy zapłaciła na tej granicy, ale później, ale później tutaj mieliśmy do czynienia z wyłudzeniami VAT polskimi tylko, że jeżeli minister pokazuje nową oszacowania, których akcyza spada, gdy ja rozumiem, że w takiej sytuacji, kiedy ograniczyliśmy te te problemy to to powinno być neutralne jednak budżetową nie prowadzi do spadku albo kraj do niewielkiego wzrostu to już dawno główny problem jest zachwycona czy nie wiedział, że z 2 % poziom większość z nich w większości od tych paliw była akcyza odprowadzana natomiast jej w umowie w szczególności o tych paliwach, który był importowane za granicą przechodził przez skład akcyzowy natomiast później tzw. słupów odsprzedawał to paliwo pobierała VAT od nabywcy tego paliwa, ale tego VAT -u nie odprowadzał natomiast mam jednak przestępstwa akcyzowe chociażby polegający na tym, że olej napędowy jest teoretycznie eksportowany dajmy na to i wracam na przypadek olej opałowy wtedy nie jest jedynie w przodzie przy tzw. system EMCS i wówczas, a to paliwo może zostać w Polsce i wówczas jednak to jest także od tego paliwa akcyza będzie zaniżona albo w ogóle nie być odprowadzona w tym przypadku, więc to nie jest tak, że w ogóle nie ma przestępstw akcyzowych one mają miejsce natomiast grono tego procederu jednak dotyczyło tego importowanego paliwa, od którego nie było VAT odprowadzany wygładzone przez słupa natomiast akcyza była odprowadzana stąd akcyza, owszem, częściowo to te przestępstwa miał miejsce, ale jednak głównie dotyczyły VAT to co się wpisuje na wszystko się wpisuje się głównie z tym VAT -em tak niewiele z nich, a PSL, gdyby to efekt w niedziele oraz w, Ergo Hestia i położona w K2 jak to dobrze, że są jakieś niepodważalne rzeczy na tym świecie jest takie zdziwienie pani prezes jak w ubiegłym tygodniu dużo się nasłuchałam na temat innowacji innowacyjność, a nie dziwi mnie również i zdziwiła mnie szczególnie 1 informacja mianowicie taka, że MF opublikowano raport amerykańskich uczonych, który mówi, że właściwie przez ostatnie dekady żadna z wielkich firm nie dokonała poważnego znaczącego odkrycia, że wszystkie innowacje pochodzą tak naprawdę ze start-upów i że ta tendencja do rozwoju innowacyjności, która jest tak bardzo silna w wysoko rozwiniętych gospodarkach one tak naprawdę bazuje na nie przewidzianym, czyli na start-upach na młodych ludziach, którzy są wynalazca ami, którzy jak się okazuje są w stanie zaskoczyć tych wielkich i prowadzona jest szeroka dyskusja na ten temat czy mamy szansę na tzw . Banika startupową czy przypadkiem te inwestycje czy też te wynalazki nie są przeszacowane jak to będzie dalej wpływało na rozwój innowacyjności zachęcam do zapoznania się z tym raportem jest naprawdę ciekawe także bardzo w kontekście polskiej gospodarki, gdzie pan premier Morawiecki dużo mówi od innowacyjności ostatnio powiedział, że nawet, że to słowo trochę się wyświetlało, bo może rzeczywiście się już świtało co nie zmienia faktu, że nadal to innowacyjność jest ważna w no ja też, że jest ważna tak, ale rozumiem się orzec wyłącznie faktyczny do jakich takich mówiąc z usług odkryć dochodzi Chrystusa psalmów oto być może jest to świadoma strategia, że zamiast skupiać się na swoich działach Irlandii wielkie wielkie firmy w takich projektach, o czym badań rozwoju działach wielkim finale, ale jeśli takie firmy po prostu outsourcingową troszeczkę celem tej usługi i dość mocno penetrują rynek start-upów albo wkładają pieniądze jakieś takie specjalne fundusze tak będzie kapitalna muzyka Możdżera z listy start-upów to co ja będę miał jaja podatnik obywatel ma aplikacja na smartfonach n p. mało, dlaczego więc aplikacja n p. ułatwi pana redaktora życia w jakim stopniu zaoszczędzić czas, a być może nawet mu zarobić zarobić o dużym rozmachem jest to przemawia jakoś rozwinąć ten go do wyobraźni nie wyobrażam sobie wyobrażam sobie, że jednak aplikacja duży, że start-upy, które się tak kojarzą bardzo mocno z branżami nowych technologii to sąd stanie też wygenerować jakąś wartość na poziomie na poziomie takim ogólnoludzkich tak byśmy, chociaż ten słynny już samochód elektryczny mnóstwo start-upów, gdybym ma tutaj pomysł wszystko miejmy świadomość tego, że na 100 0 projektów, które gdzieś tam dostaną dofinansowanie, jeżeli coś wymyślą przetrwają i zmodernizują to 2 3, kto to jednak jest sukces jakiś na poziomie na poziomie tego środowiska startupowego w cenach zdecydowanie właśnie dlatego firmy już coraz chętniej nie tyle to start -up kupujący zawierają z nimi porozumienia tak, aby mieć się pewną elastyczność, aby w razie czego my się, kiedy właśnie nie ma tego efektu, o których pan pytał, aby szybciej się takiej organizacji malutkiej pozbyć się tam nie wiem, kto tu ma rację bytu w tej Polsce wszystko na odwrót państwo jakiś start kampaniach innowacjach mamy tu w Polsce musimy odbyć dyskusja o tym czy wiek emerytalny ma być niższy tym wyższy czy wydatków w budżecie więcej sztywnych zapisać czy nie to są prawdziwe tematy państwo Kiszczak dziś trendy światowe sieci wpisywać z tym po prostu zdziwione są podstawą dziękuję bardzo to był koniec to jest w końcu magazynowych pani Dominika Bettman bardzo dziękuję pan Marek Rozkrut bardzo dziękuję dziękuję bardzo pan Bartek Godusławski bardzo dziękuję wyborcom pełną informację Radia TOK FM po informacjach audycja Owczarek i Cezary łasiczka, czyli informacji o dziesiątej po informacjach po dziesiątej Cezary łasiczka w jego imieniu zapraszam wydawcami magazynu EKG byli Tomasz Kopka Aleksandry Dziadykiewicz audycje realizowali Adam Maciejewski Kamil Wróblewski bardzo dziękuję Maciej Głogowski usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA