REKLAMA

Czym jest sufizm?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-12 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czy Radia TOK FM Tomasz Stawiszyński ze mną w studiu Piotr Ibrahim Kalwas pisarz reportażysta autor różnych książek ostatnio Egipt Haram halal też muzułmanin zreformowany otwarty liberalny nasz wieczór dobry poszukiwacz duchowy Racing, ale niektórzy mówią w Chinach właśnie Haratyk, bo mówimy dzisiaj o sufizmie to jest chyba najmniej jakoś obecne w różnych dyskusjach o islamie w prąd islamski w Polsce w Polsce w każdym razie z całą pewnością to głównie się Rozwiń » skądinąd dzisiaj w kontekście różnych dyskusji o konserwatywnym islamie o radykalnym islamie osób firmie nie mówi no bo to jest kompletnie inny sposób myślenia o religijności niż stan taki właśnie bardzo Integra stołeczny konserwator nawet mainstreamowe czy nawet mainstreamowe zaczniemy od tego cóż to takiego jest sufizm jako 1 definicji nie ma to jest powiedzmy no i ruch mistyczny w islamie, o którym właściwie tak stare jak sam z dieslem w Chinach około 1,5 1000 lat mam sufi to są ludzie, którzy generalnie w przyjmują i praktykują wsi nie tylko mistyczną duchową czysto duchową wykładnie islamu, chociaż twierdzą większość ruchów sufickich Bates bardzo różnorodny ruch zróżnicowany, że również podążają za szarijat tym, ale ten szary w wykonaniu zdecydowanej większości Tarik, czyli stowarzyszeń nazwijmy to tak sufit jest zupełnie zupełnie inne zaś szariatu, czyli za 3 za za razem muzułmańskim, które te, które w, które interpretują właściwie tylko duchowo z tą jestem w coś co bardzo przeszkadza bardzo wielu muzułmanów nie tylko oczywiście ortodoksów fundamentalistą, którzy często prześladują i mordują sufich to także zwykłym takim przeciętnym muzułmanom n p . w Egipcie ŻUŻEL, gdzie jest bardzo dużo sufich to bardzo dużo ludzi moich sąsiadów nie lubi sufizm sufizmu, uważając tych ludzi właśnie za heretyków odszczepieńców czy innowatorów mówi Janda Lem był taki podróżnik reportażysta pisarz, który wiele lat spędził w Indiach pisze w swoich książkach sporo słów ich mieszkających tak na styku Indii Pakistanu i pisze sporo o tym, że oni właściwie spotykają się ze strony muzułmanów tamtejszych nie jest słów ich z ogromną niechęcią do tych z wrogością agresją tak powiada się czasem, że właściwie Cisów to w ogóle nie są one muzułmanie to są ludzie, którzy zaprzeczają tak naprawdę istocie islamu bawią się w jaki syn krety z my nie zachowują się w sposób kompletnie nielicujące z tym co powinien robić inni jak powinien zachowywać się prawdziwy muzułmanin no niestety tak jest i szczególnie właśnie w Pakistanie gdzie, których z 1 strony jest 1 z głównych krajów i o największej pro procentowo ilości sufit również takim 1 z głównych wisi strasznie prześladuje nas prześladuje się właśnie za to wszystko co mówisz, czyli za in nową innowacje czy rodzinę czy za traktowanie islamu tylko jakby od serca to jest taka religia, która stawia przede wszystkim na serce, a miłość i na wiedzy szeroko rozumianą wiece i na sufit często nie przestrzegają z własnego wyboru różnych rytuałów czy dogmatów islamskich albo przestrzegają, że praktykują jest zupełnie inaczej niż rzeczywiście są swoistymi odmienić sami, ale w porównaniu z tymi muzułmanami no tak jak mówią o tym, mainstreamowe Amy nie grzeszą ortodoksów nie wspomnę i to budzi niechęć na inność budzi lęk inność budzi niechęć odmienność szczególnie religijny szczególnie w takich krajach właśnie religijnych muzułmańskich to budzi strach też inne i dlatego są prześladowani dlatego są sądzeni uczciwie, ale stosuje się często wobec sufi tak samo Taxi portfeli, czyli właśnie odchudzanie od wiary uznawanie ich przez mi wiele środowisk muzułmańskich za niemuzułmanów to są muzułmanie in bez względu na to jak rozumiemy czy jak oni rozumieją jak się rozumie islam to są ludzie przede wszystkim miłości pokoju w wyroku z sufizmu, toteż prąd z kierunek nie wiem szkoła należy go po trochu wszystko po trochu mistyczna mistyczna i ten mistycyzm jest w bardzo szeroko rozumiane przer w w sufizmie w zależności od od miejsca u dzieci są filmy są mieszkają zupełnie inaczej w Pakistanie jeszcze inaczej w Turcji, który też bardzo znanym Starym i mocnym ośrodkiem sufizmu, a nawet jeszcze inaczej na Zachodzie, gdzie sufizm szczególnie w stanach Zjednoczonych staje się coraz bardziej no cóż okropne słowa modne tak jak Kabała n p. a pomiędzy sufizm Mika Bałos są również dowiozą do jej pewne podobieństwa no i sufizm z tą n p . w stanach Zjednoczonych i cieszy się tak ogromnym powodzeniem, że książki jej teraz Dina Rumiego, czyli największego, jakby ojca duchowego mistrza sufizmu wspaniałego poety poety cieszy się ogromnym ogromnym pop popularnością i PiS i sprzedażą także, ale te trzeba pamiętać, że oczywiście wiąże się z tym tak jest n p . z kabałą niewiarygodnie trudną prawda inną drogą nadużywanie tego są firmy jest pełno ruchów w krajach zachodnich krajach Europy w Europie w stanach Zjednoczonych Australii, które non ten sufit jest tak żony Izy sufit, w jakich wyborców PiS i sufizm in stan tak to jest coś takiego co bardzo używają nie jakoś się znalazł wyłączy znalazło swoje miejsce w tej niesamowitej syntetycznej na mieszance byłej już tak w tym celu po członku miłej działo rzeczywiście takich książek prezentujących jakąś taką łatwą lekkostrawną forma miłość owego sufizm jest całe mnóstwo może nie akurat na polskim rynku, bo też też tak też mniej oczywiście, ale też nasz stały są też takie organizacje małe różne fundacje głównie w internecie działające, które propagują ten taki właśnie było łatwo i przyjemnym tarasu FIZAN, ale to nie nie jest sufit tak jak często wnuczka czyści ci poważni mówią, że na Zachodzie również wiele ruchów śpiewem buddyjskich nie jest buty spodnie to nie jest, bo dyskotek Bodys podawane do pamiętam, że ja się, jeżeli chodzi o polską polskie piśmiennictwo poświęcono sufizm ma ich w ogóle jeśli można użyć takiego określenia Polski sufizm NATO pierwszy raz z tym zetknąłem jakoś pod koniec lat dziewięćdziesiątych, kiedy byłem pilnym czytelnikiem czasopisma gnozy x to było takie pismo, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Prokopiuk zaczął wychodzić jeszcze w latach osiemdziesiątych było w ogóle na tym peerelowskim utwór papieża, ale też w ogóle zarazem końcem krajobrazie peerelowskim czymś absolutnie niesamowite, bo zaprezentowało tekst najwyżej miałby intelektualnej, ale opowiadający właśnie o różnych i religiach denominacja religijnych i prądach filozoficzna dynastycznych chłoszcze prawie nieobecny w tym obiegu, w którym jednak katolicyzm jest zasadniczo dominujący i tam teksty Andrzeja Saramonowicza pamiętam polskiego słów jego założyciela szkoły sufit, ale on pisał nie z perspektywy takiego sufit mu instant tylko właśnie z perspektywy tego takiego powiedziałem Hardkor owego sufizmu jeśli można użyć Reagan czy Andrzej Andrzej Saramonowicz jest takim głównym polskim sufi są film mistrza sufizmu założycielem fundacji imienia dla Lalek Dina Rumiego i to jest człowiek, który z Office traktuje rzecz i głosi się, że rzeczywiście poważny sposób im to co on pisze Sophie mieczy mówi to nam na tym można polegać oczywiste jest i taka doktryna nazwijmy to tutaj tak trudno uchwytna tak płynna inny tak jakby niemająca granic, że dlatego właśnie nadużywana tego, że takie wszelkie mistyczne ruch szczególnie ze Wschodu, które nie mają ścisłych dogmatów dogmatyki konsul takiej sprecyzowanej trudnej sfery twardej to one często właśnie bywają, jakby przedmiotem zainteresowania różnych szarlatanów o tym trzeba mówić takich pasów fińskich uciekła z sowieckich lato jest pełno do NATO trzeba uważać ci czytający swe winy, bo może się do niego z alejek, by zniechęcić właśnie przez wejście w takie w takiej na takie drogi, które nie są sufitem kolejnym takim suchym no i zdecydowanie nie jest rejestru instant Office mu o, z którym się zetknąłem no ten już trochę to jest inna postać zdecydowanie to zresztą uciekł już noc ponad 6 0 lat nieżyjący i też z takiego powiedział w kręgu raczej myślenia dość konserwatywnego się dowodzący, czyli rynek jedno 10 0 ton to jest twórca 1 z współtwórców takiej koncepcji czy ruchu tzw. tradycjonalizmu integralnego różne ma to odcienie, bo niektórzy przedstawiciele owego ruchu czy tej koncepcji jak naprawił już Wolanów tu zahaczać o takie rozróżnienie niebezpieczne rejony dla klas nawet nawet dokładnie faszyzm, ale genom był takim najbardziej można powiedzieć, że mistycznym przedstawicielem tego nurtu on w pewnym momencie właściwie przyjął islam i przyjął jakiś inny e-mail imię islamski zmarł w zamach w Kairze jego córka nawet do końca podobno nie wiedziała rząd się nazywał kiedyś wahaczy, ale to sufit właśnie było jakoś dla niego drogą duchową i temu się temu się poświęcić to postać niesłychanie barwna ciekawa żyjąca na przełomie dziewiętnastego dwudziestego w jakąś w latach pięćdziesiątych zmarł jako 7 0 latek Francuz, który przeszedł bardzo długą drogę od dna masonerii ezoteryki aż do islamu i alei i jego słów FIZAN to też jest rzecz specyficzna on należał do bractwa sufickiego w Egipcie, a Expander je, o ile dobrze pamiętam mieszkał w Kairze Mieszko też kilka 2 lata w Aleksandrii byłem nawet do willi mieszkał on pod domem, gdzie mieszkało PiS-em to w swojej książce dom nie interesowałem się do postaci, ale on to był właśnie taki tradycjonalista 1 właśnie z założycieli tej szkoły tradycjonalizmu integralnego, który z 1 strony jak głosił ma spore idei sufickich, ale z drugiej strony w swojej retoryce retoryce w swoich pismach był tak mocno antyzachodnich inna i dbała o umorzenie nienawiścią, ale tak dużą niechęcią do świata Zachodu, że trudno to minie przynajmniej ich bowiem, że wielu innym wpisać w inny w sufit leży sufit jest znów ma różne oblicza, ale generalnie jest to ruch, który jest bardzo tolerancyjny rannego na wygraną nie było człowiekiem Tolę tak tolerancyjną jak jak długo można to sądzić jak wyspy w pobliżu mego czytania jego jego jego prac to był człowiek, który był o bardzo mocno, a to z anty zachodnioeuropejskie on pisała kurczenie się duchowym Zachodu widział 1 szansę w islamie oraz w religiach innych z wschodnich obwieścił zagładę temu Zachodowi not, a także ale by był też człowiekiem open od HP nękanym Dorian teoriami spiskowymi także no to jest postać dwuznaczna, ale na pewno jakoś sufizm związana i im bardzo ciekawa to, jakbyś scharakteryzował to łączniki pomiędzy sufizm, a innymi odmianami islamu innymi kierunkami Wisła to zależy w jakim kraju, jakiej części świata, a islamu n p . w Afryce zachodniej sufizm w Senegalu Gambii EPPO pełnił w i PiS jest taką 1 z głównych odnóg islamu do tego stopnia, że w Senegalu i nawet w rządzie są ludzie po, którzy praktykują sufizm, ale i w innych krajach jest różnie n p. kiedyś w Turcji za czasów Atatürka, a sufizm było bardzo silny konia do dziś miasto Konin w Turcji Południowej to dzisiaj takim bardzo znanym ośrodkiem sufizmu tureckiego, ale generalnie ta dieta jest sufizm ortodoksja czy magistrem o naszym bardzo mało stykają się też zazwyczaj dość płynny ruch tak jak mówi ideologicznie zazwyczaj sufizm form walki z boku fruwa gdzieś wokół serca wokół miłości wokoło tych niebieskich migdałów wokół naprawdę bardzo liberalnej często w interpretacji islamu innych herosów ich do dzisiaj, a pije wino n p. 3 i nie stronił od haszyszu także to włączenie sufizmu jako wolnych Thomas jest z islamem tym, że mainstreamowe głównym to jest to jest dyskusyjna rzeczy oto jest jednak ubocznym sprawę to jest rzecz uboczna i ona jednak przez większość muzułmanów traktowana, jeżeli nie zniechęciło to przynajmniej z dystansem także możemy nawet mówić o swych sił jako pewnej pewnym oddzielnym islamie bardzo dobrym wg ministra o islamie dlatego, że to jest islam, który nikomu nie grozi sufi tu są ludzie jak powiedziałem w pokoju oni głoszą często może naiwnie ale, ale PiS dla nas jest to głęboko wpisane w ich doktryna jej śladami, jakby jakaś taka z usług, która zwana doktryna zakłada, że je za przykład doktryna bardzo się bardzo silny w w większości z ruchów sufickich jest myśl drugiego gola, ale Dina Rumiego, a to jest czysta miłość pokój i sprawiedliwość miłosierdzie dlatego sufizm w ogóle ma korzenie stare już także w buddyzmie za to jesteś lubiany przez, a fundamentalistów czy ortodoksów ma w bardzo mocne związki z chrześcijaństwem mistycznym bez judaizm najem jeśli szczególnie tym właśnie duchowym czy ta Ka ba -li stycznym także to jest ruch, który o, który innym jest DOI i w Gnojnie daleko od dogmatów islamu dogmatu albo jest w i jest związany z debatami sami islamu, ale naprawdę z wykładni swojej zupełnie innej jeszcze lepszej zastanawia nad tą popularnością, który już wspomniałeś jest sufizm także, a może przede wszystkim właśnie w tych wersjach ne instant, ale przecież nie tylko skądinąd wspomniane tutaj Andrzej Saramonowicz 3 zetknąłem się z taką jego wypowiedział, kiedy on powiadał, że trochę w takim duchu powiedziałbym Carla Gustava Junga, że po myśli, że czy sądzi, że inne religie wschodnie dla przedstawicieli Zachodu często mogą być trudne do przyjęcia albo praktykowane w taki dość powierzchowny sposób ze względu na różnice kulturowe różnice w pewnych pojęć którymi się tam operuje i t d . i t d . choć w miękkiej wersji to podawał po Jung uważał, że w ogóle absolutnie przedstawiciel Zachodu nic z tego nie zrozumieją nie ma sensu, żeby się tym zajmował dobre no ale że właśnie sufizm może być taką ścieżką dla kogoś, kto czuje pewnego rodzaju miętę do wschodnich religii to jest jakoś nakierowane też ma praktykę wewnętrzną pracę wewnętrzną samo poznanie się na coś takiego co jest im powiedziałbym aktywnym dążeniem do pewnej wewnętrznej transformacji ani n p. snowboard żywieniem pewnych przekonań i spełnianiem pewnych rytuałów muzeum w sensie zewnętrznym dziś podróżna wschód Boga, bo to modne no i w tym jest podobno na szkodę buddyzmu prawda nowość bunt podobno podobne rzeczy, jakby daje człowiekowi Zachodu bardzo wielu ludzi na Zachodzie w tym prawdziwym podejmie nazwijmy to tak się spełnia podobnie jest sufizm tak to jak najbardziej jednak w testach to jest to może być dla wielu ludzi Zachodu, którzy czują jakoś to właśnie pustkę duchową taka mniej inwazyjna łagodna dobra twórcza droga bez zapuszczone Brody bez radykalizm wania się w jakiś wypraw fizycznych psychicznych do złej rejony regiony i rejony islamu i no tak tak zgadzam się z tym jak najbardziej to jest to jest dobra LED-y Tarika jak mówią trójka to droga w po arabsku tak się nazywała różne szkoły czy odnogi sufizmu jak się nigdy nie spotkałem w swoim życiu, a ani w Polsce są filmiki z dnia trudno to odnieść ani w Egipcie ani w innych krajach z z wyznawcami sufizmu, którzy by jakikolwiek sposób byli agresywni to, żeby jakikolwiek sposób próbowali narzucać swoje dogmaty o mnie czy komu komu Kol wiek innemu zawsze to był to była łagodność nawet jeśli nie zgadzaliśmy się często nie zgadzam z tym co sufi głoszą czy ku uciesze z nimi w Egipcie od zawsze to był to zawsze to jest naprawdę wszystko podane w sposób łagodny, ale jak ja mówię też tak tak religia czy mord religijny otwarty, że tam wszystko można dużo rzeczy można zapakować n p . ja z Aleksandrii znam pewnego szejka mysłowickiego, który prowadzi taki mały meczet swój własny, gdzie przychodzą Sofii to co ważne obu płci w tematyce często podpalane przez salę filtrów chroniony przez policję w tym czasie pojazd w swojej ostatniej książce owym pisałeś ta wiedza, a właśnie pisałem o tym w swojej książce pensów i ten mistrz sufickich ten 3 on kiedyś powiedział swoim uczniom ich jak przyszli do niego do maczety, żeby poszli do domu, bo Kumar w NATO grubo powyżej grubo chwilach Neo i on oprócz tego, że czyta Koran, że czyta różne pisma religijne są fińskie to oprócz tego potrafi w tym meczecie w DM BOŚ puszczać bity lasów nie nagminne oczyszczenie na zewnątrz ale jakby dna dla grupy tam swoich uczniów czy mówić o muzyce pop pamiętam mówił o świętym Janie od krzyża odwoływał się do niego no i człowieka starszy człowiek już naprawdę niesłychanie otwarty w Egipcie takich ludzi znaleźć dosyć trudno, ale też przykład jak jak jak sufi mogą jak podchodzą do wiary w Sofii i nie w nie zamknęli drzwi i 4 HDI z tych lat, czyli wykładnia czy islamu interpretacja większość większości uczonych z muzułmańskich teologów twierdzi, że te drzwi zostały zamknięte już w samym początkach islamu już niema nic do dodania ja twierdze, że te 2 zostały zamknięte, a nawet więcej klub został wyrzucony, ale sufit, czyli zamknęli oni cały czas identyfikuje ciało co FIZAN ze strumieniem życia wiary z grzbietem z bytowaniem i cały czas na wszystko są czuli na wszystko są otwarci na dobre i nazwę na każdą religię na ateizm nie wszyscy, ale dużo z nich także to jest piękne jak jeśli chodzi o islam to wielu ludzi w ogóle nie wierzy, że coś takiego jest islam, ale jest i jak mówił Andrzej Saramonowicz autor no bo jak zapytałem właściwie ile sufit jest sieć bez tak nieformalny ruch, że trudno ich o roli trudno liczyć on powiedział, że prawdopodobnie około 200  000 00 0 ja mówię całkiem sporo i że to jej tak jest to jest to ósmy muzułmanin jest sufit to rodzi nadzieje, ale z drugiej strony co to jest to także religia stosunkowo mocno skrócona do daczy mocno do wnętrza człowieka i prywatne i w związku z tym w mało i widać w przestrzeni publicznej oprócz tańców Derwisz czy jakiś i tak za gaz z kratownicą, czyli wspominania imienia imienia imion boskich w sposób taki demonstracyjny przed maczetami w meczetach, ale mało jest sufit jako powiedzmy w ludzi, którzy by interpretowali i implementowaliśmy te swoje naprawdę dobra idea może czasami szalone w życiu codziennym w polityce czy w dogmaty c, a przede wszystkim w dogmaty c a dlaczego policja zna tego, że oni lubiani dlatego żyje są ciągle prześladowani, dlatego że są w pewnym sensie religijnie szaleni no i pewnie też to ukierunkowanie na raczej medytacje pracował identyczną tak tak niska skłonność mistyczna to nie jest coś co sprzyja zaangażowana zjawia swój mandat tak też dieslami znaczy, że w Egipcie są partie są fińskie, które nie są duże, ale prężnie działają i ale nie uzyskują wielkiej i wielkiego poparcia w głosowaniach natomiast na co dzień wielu ludzi w głównym czy związanych z firmą oczywiście samych sufit dobrze o nich mówi w złotych, ale nie nie, jakby nie głosuje, a ich nie wierzę, że to ci ludzie mogą takie partie sowieckie mogłyby MOK mogłoby rządzić krajem, a tym jest jako sól jako ludzie, którzy mogą wpływać na innych ludzi pozytywnie z tym przesłaniem sowieckim tak, ale to się, jakby na tym poziomie takim społecznym no nie politycznym kończy i to jest niestety przykre, że ta wykładnia miłości pokoju sufizmu wiedzy nauki otwartych drzwi ona się nie przedostaje cały czas im się nigdy w historii się nie przedostała wyraźnie dało Domańskim nowego głównego islamu do dogmatyki nie zmieniała dogmatyki samo dno niestety tak to ów polityczny w chrześcijaństwie też trochę podobnie jest, bo w UE to oczywiście wielcy mistycy chrześcijaństwa odegrali swoją wielką rolę w tej religii, ale ich często szalone idee i brat mistrza Eckharta, który z, których sufit bardzo go lubią no i jego lubią psów i różnic w reż Diego Stec woda wsi tak bardzo ciekawa poz, ale wiele wiele wielu mistyków chrześcijaństwa jednak, jeżeli nie został potępiony w ogóle przez kościół albo przynajmniej dziś odsuniętych na bok to jednak nie nie Stali się tymi głównymi postaciami w rundzie chrześcijańskich to jest pewna zawsze sufizm czy w ogóle mistycy też pewną stabilność, a czasem się mówi o sufizmie jako ezoteryczny islam, jaki odczuwali jeszcze w sztuce ezoterycznej rzeczywiście ezoteryczne chrześcijaństwo jeśli n p . w za egzotyczne chrześcijaństwo uznały pewne kierunki w gimnastyce z mu, który do chrześcijaństwa się odwoływał na to wszystko zostało jakoś tak dosyć skutecznie, że gościom wykoszone ja mam znajomego w pierwszych 5 wiekach takie mam znajomego osie miałem takiego ortodoksja katolickiego, który nos styków uważa mąż za nich chrześcijan takiej dokonuje właśnie tego tego samego co sala Fitch cięła zabici dokonują SN nad sufitami, czyli od od sąd zajął ich od wiary, bo to jest taki inne tak głębokie tak często niezrozumiałe, bo to jest trudna czynność Bunoza 3 wiele odnóg dr Sowiński ziarno ludzie jak jako tej inności odrzucają to boję się tego nie chcą tego ten sufit, o którym wspomniałeś czasów PiS Aleksandry to pewnie niejeden sufit, którego spotkało się fakt tak jego zwolennicy UE czy kilka osób, które znam z gipsu wyznawcy sufizmu głoszą taki sam z inwestorem u trochę się kryją nawet w Egipcie to nie jest Arabia Saudyjska czy Afganistan, bo jest to tak inne, że nie, że społeczeństwo od tego na bocznym nie zostaną zabici czy po nawet pobici choć, ale jednak wtedy czują się w auto wani trochę mi zamykają się we własnych kręgach dwunasty mecze tak mimo wszystko jak pytam ilu was jest w Egipcie to podają dane od 5 do 15  000 00 0 też nie wiadomo, a i tak 6 3  000 00 0 ludzi jest sporo jeszcze sporo, ale nie widać ich, którędy ta wiem, że to jest oczywiście pytanie był niesamowicie ogólnej ciężko na nią udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi ale gdy pytam o to jednostkowe sytuacje od tych ludzi, których ty znasz, z którym jakoś rozmawiałeś na, o których losach masz jakąś wiedzę jak te ścieżki prowadzą tych ludzi do tego właśnie wyznaniach mówisz społecznie niekoniecznie szczególnie aprobowane go czasem są całe rodziny sufickiego to jest pokolenia na pokolenie przekazują ten sufit sobie, a często jest to wśród młodych ludzi n p. zmęczenia islamem ortodoksyjnym chęć pozostania w islamu w islamie, ale jednocześnie w poszukiwanie takiego islamu, który byłby i łagodnie i otwarty, iż ten układ jezdny, który dawałby możliwości wyjścia poza dogmatyka, więc to też jest to są takie nawrócenia powiedzmy nazwijmy to tak na ścieżkę sufizmu ucieczka przed ortodoksji właśnie przed fundamentalizmem dla osób po na pewno też dążenie to może paradoksalnie zabrzmi, bo sufit z bardzo stary i też tradycjonalistycznych dążenie do nowoczesności wielu ujęć większość może nie większy, że duża część tych psów ich młodych egipskich, których ja poznałem to są ludzie, którzy chodzą w dżinsach T-shircie i znają języki są otwarci, a otwarci na zachód praktykują islam w wersji sowieckiej, bo uważają, że to jest bliższe nowoczesności, że taki istniał słusznie zresztą, mimo że jak mówi paradoksalnie jest to ruch bardzo starych i no to też jest 1 z powodów to także poszukiwania jakieś takie serca, czyli poszukiwanie miłości, bo to tak jak mówiłem to jest ruch jest Nord przez Sony i miłością no tak tak to wygląda mniej więcej 2, kiedy rozmawialiśmy tutaj poprzednim razem to sporo mówiliśmy o tych nurtach reformatorskich w islamie o tym, że nie istnieją takie całe obszary w kulturze islamskiej, w których jest sporo takich ludzi, którzy na podkreślają konieczność wejścia w epokę oświecenia nazwijmy to czy dokonania tego co na Zachodzie oświecenie zrobiło z pewnymi aspiracjami przekonaniami nerek głoszonymi przez kościół katolicki nie tylko przez kościół katolicki różne inne kościoły chrześcijańskie także tych zaliczył byś w jakim szerokim sensie sufizm do takich nurtów, które jakoś mieszczą się w tym na islam reformowany MON jest właściwie bardzo tradycyjne także odzież i i stary tak jak stary jest islam ale w jakim sensie ma takie dość nowoczesne przesłanie jest ta na podstawie tego co co mówiłeś można chyba tak powiedzieć czy to jest także ludzie, którzy n p . z, na którym zależy ci, którym leży na sercu dokonanie pewnej wewnętrznej zmiany w wewnątrz wewnątrz islamu, którzy nie są zarazem no po prostu takimi twardymi ateistami, którzy chcieliby niektórzy chcieliby religię całkowicie jakość przestrzeni i prywatnej publicznej wyrugować tylko są ludźmi, którym zależy na nadaniu tej religii jakieś bardziej nowoczesnej formy czy oni się właśnie często na jakość do sufizmu odwołują czy to jest taka, że religia zjawisko, które tutaj bywa używane z dnia to co Toruń użyć innego w procesie różnie, dlatego że mówiłem teraz są firmy TXM, który jest na miejskich, a młodzi miejscy sufi tu natomiast, ale większość psów ich i w Egipcie to sosów i na wsi na prowincji ludzie, którzy są często nie umiejący pisać czytać i dobrzy poczciwi tacy od otwartym sercem na dłonie, ale jednak ludzie przywiązani do do tradycji realizmu do dogmatów islamu, a mniej inwazyjnych tak to nazwijmy, ale jednak dało tej ścieżki dogmatycznej, którą interpretują w duchu miłości czy tolerancji, ale jednak nie wychodzą poza religia, jakby rozumianą w takim rozumieniem Anna policyjne jako kanonu pewnym kultu rytuałów praktykują swoje rytuały sufizm, ale oprócz tego 5 × dziennie się modlą poszczą i na psie przestrzegają tego wszystkiego co inni tzw . Normalsi cudzysłowie muzułmanie miasto jest różnie to jest różnie ci młodzi SUV pisał otwarci zwróceni w stronę nowoczesności nowoczesność zachodnia, a ci starzy, których jest jednak więcej po co z i wrzucenie w kierunku tradycjonalizmu jedni i drudzy praktykują tolerancję to jest bardzo ważne jedni drudzy praktykują tolerancyjne i pełne Miłosierdzia współczucia spojrzenie na człowieka i w ogóle życie także to to ja mówię o Egipcie w innych krajach różnie wygląda też nie stanie przy niecałej ten sufit ogarnia, bo świat islamu jest niezwykle zróżnicowane i sufity z niezwykle zróżnicowany byli historii sufizmu i sufit walczącym, którzy walczyli z Kcyni derwisze, którzy walczyli zabijali byli byli w Afryce zachodniej były ruchy walczące n p . z Francuzami z kolonializmem w sposób agresywny sposób, a tak kino, by nikt nie wdawał się nie miał nic wspólnego z duchowością także to nowość, bo różnie róży to wygląda nie no bo to też jest zimny trudno uchwytne ruchu łączy łączy większość zdecydowaną sufit tak jak by kolejny raz mówię pisał dla w dobrze będzie się o tym, że to jest po pierwsze, niejednorodna po drugie, może także w sufi zbrojni będą występowali w historii, bo też jest, a chodzi też o to, żebyśmy oczywiście teraz tak nie wyidealizowany tego sufit murarze zabili go wyłącznie jako takiej po prostu wspaniałe i jakieś antidotum na chwalili za wpisami inny typ często tak jest n p. buddyzm bywa tak postrzegany, ale na Florydzie przeczytała dowolną książkę o historii Tybetu Tybet jest jak najbardziej gość z buddyzmem się one kojarzący, a zarazem ci mnisi tybetańscy wydają się takimi trochę postaciami nie z tego świata nie no to właśnie jak się przeczyta się książka o historii Tybetu to co jest po prostu włos jeży na głowie dam walki religijne bardzo intensywne zbieranie n p. miast Gdziejest także to taka lepiej niż jednak terrorystach buddyjskich się nie słyszał prawna nie ma terrorystów, a o terrorystach sufickich też się nie słyszy mimo różnych właśnie tak jak w buddyzmie i są filmy różnych czarnych kart historii nigdy nie idealizujemy tego ruchu oczywiście ale, ale i w zestawieniu z tym co teraz mówić, czego doświadczamy ze strony islamu z fundamentalizmu islamskiego to jest no naprawdę coś wspaniałego i spełnienie porównywalnego nie tylko już mowy o obrocie hałdy śmieci terroryzmie w ogóle nie ma żadnych pism porównanie dżihadyści mordują i Syrii Iraku Jemenie Libii i mordują sufit w Egipcie też na Synaju natomiast jak, zostawiając sobie z tym samym takim fundamentalizmem, a to też takie pojęcia to jest naprawdę to piękny brzuch i ja RO ja cały czas mam nadzieję pewno w naiwną, że to jest nadzieja w dla islamu, ale na razie na horyzoncie nie widać tego, żeby w Sofii serwis zwyciężył w islamie, ale rozwija się i to jest on też ważną, a diakon to już wreszcie ostatnie pytanie, jaką rolę sufizm odegrał w twoich własnych duchowych poszukiwaniach także wewnątrz kultury islamskiej opowiadała się tutaj poprzednim razem trochę o tym w jaki sposób to twoja droga wyglądała od takiego powiedziałbym nos ma mocnego takiego konserwatywnego nazwijmy to podejścia do religijności do jakiejś formy prawnej nazwijmy to Here heretycką otwartej duchowości, ale jakoś cały czas się jako muzułmanin definiuje też inni no to jak właściwie z tym sufizm w kontekście właśnie twoich osobistych doświadczeń poszukiwaniu myśli i zawsze miał zawsze się, że prawie od początku sufit śmiało dla mnie moimi synami im życie, a spełnia w wielką rolę był takim wentylem bezpieczeństwa i ujściem wejściem z dogmatyki do dzisiaj taki jest do dzisiaj bardzo co film o urlopie bardzo cenię, mimo że nie praktykuje absolutnie oby nie poczuwam się do tego, że jestem w Sofii, chociaż jednoosobowym zakony może je w ale nie tylko w błąd ja nie mogę mieć mistrza żadnego, a w sufizmie też istotne tak jak podejmie mistrza i to dlaczego nie możesz, bo nie mogę nie ja jestem człowiekiem, który jak najbardziej korzysta z nauk czy wiedzy o różnych innych ludzi z różnych źródeł z książek muzyki sztuki, ale nie mogę podążać za kimś Pogoni był bowiem poczuły, że to jest jakiś przestanie go ograniczenie myślenia musiałem polemizować Musie krytykować innych siebie nieustannie, więc takiego mistrza miał to prędzej czy później albo on albo jego byśmy się podnosili w erze metaforyczny dar i sufizm jest czymś dla mnie im istotnym, dlatego że sufit wychodzi to może paradoksalnie zabrzmi poza religia poza definicje i Żydzi i ja, a ja też poza to wychodzę z Wisłą w rolę i wychodzi poza islam to jest trudna do wytłumaczenia takiego jak można wyjść poza religią, pozostając człowiekiem wiary jeszcze za takim takiego człowieka uważam, że nawet w Lubinie nie tyle może praktykują są kochający ateizm jest wspaniały ruch, ale cały czas czuję się człowiekiem Religi być może w cudzysłowie, ale to nieistotne dla bitego cudzysłowie nie ma i sufizm w tym bardzo pomógł, bo on tak jak powiedziałem nie zamknął żadnych drzwi w no właśnie to jest istotne to nie zamykanie drzwi dawno pewnie bardzo dziękuję dzięki Piotr Ibrahim Kalwas pisarz reportażysta autor ostatnio książki Egipt Haram halal, a jakaś nowa książka wszyscy tak myślę, że październik listopad okaże się inna książka, którą napisałem napisem wspólnie z drugim autorem Jakubem Winiarskim polskim krytykiem pisarzem mieszkającym na stałe w Dubaju to jest rozmowa bardzo długa dyskusja głównie o islamie i to będzie nosiło nuty nosiła tytuł archipelag islam rozmawia o islamie bez cenzury no i tam też o sufizmie dużo będzie na co czekamy ciekawa lektura zapowiada tymczasem raz jeszcze dziękuje kibicom, a przed państwem informacja o informacjach prof. Magdalena środa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA