REKLAMA

Bodnar: Dyskutujemy o wywiadach prof. Królikowskiego. Nic nie wiemy o projektach ustaw Andrzeja Dudy

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-09-13 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa gościem Radia TOK FM w Warszawie z dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry panie doktorze dzień dobry pani redaktor winyl państwu zaś samorząd czy sprawy, która była wszy się informacje Radia TOK FM Otóż Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do prezydenta taką inicjatywę ustawodawczą jak rozumiem sprawie kobiet pijących w ciąży alkohol miał być one no właśnie tutaj dla mnie istnienie nie do końca jasny Rozwiń » albo jakoś izolowane albo być może siły leniem wysłany na przymusowe leczenie w każdym razie miałoby to uchronić dzieci nienarodzone przed skutkami picia alkoholu przez kobiety co pan sądzi na ten temat obecnie poproszę w moim biurze o przygotowanie opinii na ten temat i chciałem powiedzieć, że obfity nie będę miał na biurku mam oczywiście wątpliwości dotyczące projektu tej ustawy to zrobi się jakoś tak konkluzja w niej nie wypowiadać w mediach mam na tyle dobrą i rzetelną współpracę z Rzecznikiem Praw Dziecka, że wolałbym, żeby on się dowiadywał się tak bezpośrednio moim stanowisku ani za pośrednictwem mediów czy musiałby go pan też zapytać, o co chodzi dokładnie znaczy jakie metody stosowano wobec kobiet pijących w ciąży, bo rzeczywiście tutaj jest to dosyć ogólne po naszym niebem powiedział, że ta ustawa nie jest to ogólna czy ten projekt ustawy to są 4 strony proszę PiS -u proceduralnych, które de facto zakres za zakładają izolację 3 leczenie kobiet, które używają alkoholu bądź środków odurzających bądź narkotyków także nie powiedział, że to jest drogie rozwiązanie ja po prostu zabiera do kobiet z domu i trzymano w ośrodku w jakimś wielkim w odosobnieniu tak tak, by to miało wyglądać mniej więcej tak przy czym w tej warto wskazać, że tam jest całe mnóstwo różnych gwarancji proceduralnych w uzasadnieniu Rzecznik Praw Dziecka pisze, że jego zdaniem dotychczasowe środki prewencji nie okazał się skuteczny natomiast oczywiście powstaje pytanie to będzie to przedmiotem tej mojej opinii czy faktycznie pozbawienie wolności to jest środek, który jest proporcjonalny do zakładanego celu i pytanie czy sąd nie powinien decydować także o tym, no oczywiście jest tu jest rola sądu w tym wszystkim natomiast, niemniej jednak my wprowadzamy sytuację może, choć w kolejnej przestrzeni, gdzie osoba fizyczna może być pozbawiona wolności panie doktorze co sądzi na temat decyzji Sądu Najwyższego, który stwierdził, że jednak nie może oceniać prawidłowości wyboru pani prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wczoraj z różnych programach publicystycznych usłyszałam opinię, że sędziowie Sądu Najwyższego po prostu abdykować i boją się iść na starcie z władzą myślę, że jest trochę racji oczywiście w tym w tym stanowisku jesteśmy teraz w tej trudnej sytuacji, że należy w tym stanowisku sądu najwyżej w Rzymie lobbystom, którzy uważają też polityków, że w stanowisku dotyczącym, a abdykacji, ponieważ minister mogły tra z tej bardzo takiej trudnej rzeczywistości politycznej prawnej, że każda sytuacja, kiedy sąd czy to sąd powszechny czy Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny odwołuje się do różnych przesłanek formalnych i być może nawet w niektórych sytuacjach ma rację budzi wątpliwości liczyłem czym jest dyktowane takie działanie przychodzi faktycznie o rzetelną analizę przepisów prawa czy też być może jest dziś w tym ukrywaniu się za formalizmem jakaś intencja polityczna no i teraz mamy już zapowiedzi 2 grupy 1 grupa mówi w takich sytuacjach sąd musi zawsze pozostać sądem nie może brać pod uwagę tych czynników politycznych, a druga grupa mówi na moście, kiedy są ci barbarzyńcy, którzy próbują zniszczyć wszelkie instytucje demokratycznego to sądy nie mogą cały czas się zachowywać tak jakby miały cały czas na rynku miały rękawiczki nie mógł nie chciały tych rękawiczek pobrudzić tutaj Sąd Najwyższy nie przesądził, iż miał zwrócić uwagę o tym, że sądy w ogóle nie mogą badać legalność powołania prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej jako generalny powiedział, że ta sprawa się do tego nie nadaje to sprawa zainicjowana postępowaniem przez byłego prezesa prof. Andrzeja, a że Arsene, a pana zdaniem pani prezes została powołana zgodnie z ustawą, którą zresztą sam PiS uchwalił czy nie uważa, że została powołana niezgodnie z ustawą zaszły w tym postępowaniu, żeby tutaj była jasność przedstawiono 5 wskazywałem argumenty, że sąd powinien to sprawę ocenić wskazanym tam na te argumenty właśnie pokazujące, że to powołanie nie nastąpiła natomiast z drugiej strony staram się szanować postanowienie Sądu Najwyższego uznający, że w tej sprawie mówi Andrzej Rzepliński nie miał zdolności sądowej natomiast liczę na to, że być może pojawią się kolejne sprawy n p. sprawy pracownicze są takie sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym przed sądami powszechnymi, do których zresztą się przyłączyłem, które dotyczą pracowników Trybunału Konstytucyjnego my w tej sytuacji mogę nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny jest pozwany przez byłych pracowników no to wtedy asortyment żaden sąd nie będzie mógł się, że do końca Migacz tym, że strona postępowania nie ma zdolności sądowej, aby takie zagadnienia pytać panie doktorze komisja Europejska krytykuje Polskę za ustawą o sądach powszechnych w tej ustawie chodzi m. in. o to, że minister sprawiedliwości powołuje prezesów sądów, ale Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada też zarzuty komisji Europejskiej są niesprawiedliwe, bo my przecież złom uzupełnienie wpływamy na orzecznictwo sądów wręcz przeciwnie wprowadziliśmy zasadę losowania spraw jeśli chodzi o wybór sędziów w związku z tym nie ma powodu, aby komisja Europejska interweniowała, a co pan sądzi na ten temat po pierwsze, ja muszę na miejscu ministerstwa tak bardzo nie chwalił tą zasadą losowania spraw skoro od dzisiaj nie ma tego programu, który był tak szumnie zapowiadanych reform w połowie października, ale jak to wygląda no way redaktor z 1 strony używa się tego jako argumentu propagandowego, że będzie sprawiedliwiej cudowni, że będzie program algorytm, który będzie służył w losowaniu sprawa opóźni się okazuje, że ustawa wchodzi w życie programu, jakim było tak tak nie ma i tylko ciepłym czekamy na rozwój sytuacji i i zobaczymy jak to będzie po drugiej, jeżeli chodzi o zasady losowania spraw tam jest sporo wyjątków od tej zasady mają tak tak podsumowują, na które zwraca uwagę to jest to, że jeżeli sędzia jest na dyżurze i trafia do niego sprawa n p. sprawa dotycząca tymczasowego aresztowania no to wtedy zasada losowanie nie obowiązuje co więcej można tam dokonywać różnych przeniesienie sędziów pomiędzy wydziałami, a jeżeli bądź dokooptować nowych sędziów do składu, jeżeli prezes sądu jest nominowany politycznie, bo to może mieć wpływ na to co się w tym sądzie dzieje pomimo obowiązywania tej ogólnej zasady losowania natomiast to na co zwrócił uwagę jeśli chodzi o komisję Europejską i to postępowaniem czy przejście do tej drugiej fazy tzw. uzasadnionej opinii to to, że komisja Europejska wskazuje nie tylko nam te rzeczy, które wynikają z wcześniejszego orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości, czyli kwestia wieku emerytalnego i tego, że wiek emerytalny może służyć potencjalnie do usuwania sędziów, ale też zwraca uwagę i odwołuje się bezpośrednio do karty praw podstawowych na kwestie właśnie powoływania i odwoływania prezesów sądów to jest moim zdaniem fundament jeśli chodzi o prawo o ustroju sądów powszechnych, które weszło w życie i dobrze, że dyskusja będzie się w tym kierunku przede wszystkim toczyło, bo minister sprawiedliwości będąc jednocześnie podkreślam prokuratorem generalnym i mające wpły w na powoływaniu odwoływaniu prezesów sądów, a pośrednio przewodniczących wydziałów to jest bardzo wielka władza nad życiem jednostki będą zaś są jeszcze 2 ustawy, które zostały zawetowane, czyli o krajowej radzie sądownictwa i Sądzie Najwyższym i teraz prezydent pisze te projekty prof. Michał Królikowski, który prezentował w tym pomaga mówił w mediach, że to będzie polegało na tym, że krajowa rada sądownictwa będzie powstawać w następujący sposób Sejm będzie wybierał członków KRS większością 3 5 czy pana zdaniem to, że politycy będą wybierać się skład krajowej rady sądownictwa no powiedzmy słuchaczom takie działania głównego przedstawicielstw kiego ryczała sędziów czy też dobra zasada wesoła pani dyrektor ja bym chciał zwrócić uwagę na 1 rzecz, że poruszamy się w bardzo dziwnej nietypowy rzeczywistości tak nie dyskutujemy oficjalnych założeniach do projektu ustawy tylko dyskutujemy o wywiadach prof. Królikowskiego, którego osobiście lubię cenię, ale nic więcej nie wiemy na temat tych projektów ustaw i uważam, że jak będą to projekt ustawy to takie jak te projekty ustaw to jak wcześniej przedstawił moje opinie liczył, że te konsultacje, które są, który odbywa pan prezydent z przedstawicielami poszczególnych klubów parlamentarnych to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dekoracyjna ale, że to będzie miało realny wpływ na to co się w tych ustawach znajdzie natomiast ja bym chciał wskazać, że w reformach wymiaru sprawiedliwości to nie jest tylko wyłącznie przyjęciu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o krajowej radzie sądownictwa co więcej naprawdę wielka krzywda się w Polsce nie stała tak długoterminowo, gdyby ustawa o Sądzie Najwyższym w ogóle nie było, bo mamy tą sytuację prawda wprowadzonej kozy do pokoju kazano robiłam bałaganu zaktywizować społeczeństwo obywatelskie i tą kozę teraz wyprowadzono ją i trzeba już tak wprowadzić na nowo tylko trochę bardziej umiejętnie także wczoraj akurat wysłał do pana prezydenta całą listę kilkudziesięciu całą listę postulatów co należy naprawić wymiarze sprawiedliwości kilkudziesięciu stronicowy dokument mnóstwo rzeczy drobnych większych mniejszych, które nadal nie największe biegać list do n p. naprawienie kwestii biegłych sądowych zastanowienie się nad systemem doręczeń przesyłek uregulowanie lepsze statusu asystentów zwiększenie obsady asystentki w sądach promowaniem mediacji rozwiązanie wreszcie jak będzie wyglądał postępowanie w sprawach nieletnich całe mnóstwo rzeczy, które było przedmiotem moich stanowisk ostatnim w ostatnich latach, które zabraliśmy 1 dokument i przedstawiliśmy prezydentowi zobaczymy czy prezydent weźmie to pod uwagę bardzo dziękuję za rozmowę wychyla się ten gość Radia TOK FM dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich ze studia w Warszawie zabrzan bezcenne informacje, a po informacjach troszeczkę nietypowo zaczynamy godzina publicystów Renata kim dr Krzysztof Piekarski Krzysztof Katka tu w Gdańsku, a po ósmy 40 gościem specjalnym będzie prezydent Lech Wałęsa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA